Bud, Lagar och Dogma

Det talas i NT om “bud” och om “lag” och det handlar även i grundtexten om två olika ord.

εντολη – entole betyder bud och νομος – nomos betyder lag.

Jag börjar med en text där båda orden förekommer, nämligen Matteus 22:33-40.

När folket hörde detta, häpnade de över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom.
 
En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?”
 
Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
 
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Rent intuitivt skulle jag säga att en lag kan konkretiseras, eller uttryckas, genom ett eller flera bud.

Till exempel trafiksäkerhetslagen uttrycks med ganska så många bud. Alltså att buden hänger på lagen.

Men texten ur Biblen säger faktiskt att lagen hänger på buden.

Innan jag går vidare vill jag nämna ytterligare ett ord som betyder bud, påbud, föreskrift. Det är ett ord vi känner igen, nämligen ordet δογμα – dogma.

När Kejsar Augustus ville att världen skulle skattskrivas utfärdade han ett påbud. I grundtexten står det dogma. (Lukas 2:1)

Om Paulus och Timoteus står det att: “När de reste genom städerna, överlämnade de åt bröderna de föreskrifter [dogma] som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt.” (Apg. 16:4)

En viktig text i sammanhanget finns i Efeserna 2:11-18

Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand.
 
Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen.
 
Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren.
 
Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid.
 
Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen.
 
Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.

I den fetstilade texten finns alla tre orden med “lagen [nomos] med dess bud [entole] och stadgar [dogma]”.

Men vad är det för fiendskap Paulus talar om? Jo fiendskapen mellan Guds egendomsfolk och hedningarna.

Och vad bestod då denna fiendskap av? Jo, “lagen med dess bud och stadgar”.

Det är då för väl att vi aldrig strider om lagen med dess bud och stadgar! Eller hur?

Eftersom buden tydligen är stommen i det hela vill jag lista ett antal texter ur NT där ordet “bud” (entole) förekommer i grundtexten.

Matt. 19:17 Jesus sade till honom: “Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.”

Markus 10:19
Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.”

(Inom parentes. Glömde dom sabbatsbudet? Eller har just detta bud en separat status?)

Lukas 1:6
De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.

Lukas 18:20
Buden känner du: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Hedra din far och din mor.”

Joh. 14:15
Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

(Älskar vi Herren Jesus? Då vore det kanske inte illa att känna hans bud.)

Joh. 14:21
Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

Joh. 15:10
Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

1 Kor. 14:37
Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud.

(Utfärdade Paulus bud? Hur bra stämmer det med hans uttalanden om lagen?)

1 Joh. 2:3
Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud.

(Bra! Men hur vet vi om vi håller fast vid hans bud, om vi inte känner buden…?)

1 Joh. 2:4
Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

(Hur går det med frälsningen om man är en lögnare och inte har Sanningen i sig? Kolla näst sista citatet.)

1 Joh. 3:22
och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom.

1 Joh. 3:24
Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.

(Varför man har översatt “entolas” alltså bud i pluralis, till budskap vet jag inte. Missvisande är det i alla fall.)

1 Joh. 5:2
När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.

(Fundera lite grand på den. Vad kommer först? Kycklingen eller ägget?

1 Joh. 5:3
Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.

2 Joh. 1:6
Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.

Upp. 12:17
I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och draken stod på sanden vid havet.

Upp. 14:12
I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.

(Förtroende och trohet!)

Upp. 22:14
Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.

Men vad nu? I detta citat står det väl inget om bud? Jo, det gör det faktiskt och jag vet inte varför översättarna tog bort det. I grundtexten finns det med och i KJV blev det översatt.

Upp. 22:14
Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. 15 For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.

Ganska vågat, tycker jag, att ta bort något ur texten bara några verser innan slutklämmen:

Upp. 22:18
För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

Jag tänker inte presentera någon utförlig tolkning som summa på detta.

Men den som vågar påstå att det är oväsentligt att hålla Herrens bud kommer att få stå till svars för denna villolära.

Tack och lov att det finns nåd!

/Kjell

Views: 44

41 thoughts on “Bud, Lagar och Dogma”

 1. Det var tyst i kommentarsfältet på denna post…

  Jag får personligen mycket att tänka på…. Mycket intressant att ” do his commandments,” på något märkligt vis kom att bli “tvätta sina kläder”. Gäller det alla svenska översättningar?

  mvh
  D

      (Reply)

 2. Daniel skrev: “Gäller det alla svenska översättningar?”

  Det verkar ha kommit in i och med 1917 års översättning.

  Kalle XII’s bibel meddelar: 14 Salige äro de som hålla hans bud, på det deras magt skall vara i lifsens trä, och ingå genom portarna i staden.

  Och det blir nog inte många kommentarer här.

  Det brukar inte bli det på denna typ av bloggposter.

  Men kanske når den någons hjärta ändå.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,
  I stort tror jag vi kristna håller buden, men vi gör det inte utifrån lagobservans, utan utifrån vår innre människa.

  Så länge vi läser bibeln, så är det oundvikligt att påverkas av vad den säger, men först när tron kommer för en speciell sak, så kan man lyda av hjärtat, innan dess är det meningslöst, blir bara gärning.

  Bb

      (Reply)

 4. Noterar att du inte lyckas få fram mer än ett enda Pauluscitat om lagen och bud etc och det verkar du ha missförstått… 😉
  När han i 1 Kor 14 skriver Herrens bud menar han förstås att det är ett direktiv av Herren som han fått i den specifika frågan han skriver om.

  Du frågade mig om kommentar på det du skrivit. Min generella kommentar är att vi inte ska fokusera på lagen utan på Jesus. Som jag har skrivit ett antal ggr nu är vi dödade från lagen, d v s vi ska egentligen inte ha med den att göra längre. Vi lever inte efter lagens bud, d v s vi frågar oss inte ängsligt är det här tillåtet eller förbjudet, utan vi vandrar i Anden, så kommer vi inte att göra vad köttet begär… (Gal 5:16)

  Rom 7:4-6 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. 6 Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst

  Förutsättningen för att bära frukt åt Gud är alltså att vi är dödade från lagen och tillhör Kristus, inte lagen. Vi står nu i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst, d v s i lagens tjänst. Andens nya tjänst är vad Paulus skriver om i Gal 5.

  Paulus sammanfattar Gal 2:17-21 Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej! Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner (lagen), då står jag där som en överträdare (av lagen). Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves

  Att leva för Gud förutsätter alltså att man har dött bort från lagen. Paulus har alltså dött bort från lagen, ja, han är korsfäst med Kristus och Kristus lever nu i honom, säger han och nu lever han i tro på Jesus. D v s Kristus är hans rättfärdighet inte laglydnad etc. Ja Kristus är allt. Han går så långt så att han säger; att återvända till lagen är att förkasta Guds nåd och då hade Kristus dött förgäves

  Han fortsätter i Gal 4:4-7 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!” Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud Vi har nu fått söners rätt och står inte längre under lagen. Vi är inte slavar utan söner och arvingar. Det du, Kjell, det är evangelium!

      (Reply)

 5. MS,

  Du skriver: Var har du lärt dig det, att “först när tron kommer för en speciell sak, så kan man lyda av hjärtat”? Var i Bibeln står det?

  – För det första säger skriften att allt som inte sker av tro är synd, vilket pekar på att det inte är självklart att göra allt som man tycker verkar bra. Det pekar också på att det inte är självklart att man har tro för allt man skulle vilja göra.

  För det andra talar skriften om att tro är en övertygelse, man har alltså blivit övertygad om något och den övertygelsen kan man inte skapa sig själv, utan den ges av Anden.
  Sen har jag ju i den dagliga vandringen märkt skillnaden på att göra i tro, eller i otro.
  Jag har tro för att äta räkor och fläsk, men jag har inte tro för att äta korp, eller kråka.

  Bb

      (Reply)

 6. Ursäkta, men vilket svammel! Måste man ha tro för att gå på toaletten också? Allt är väl inte andligt. Tror du är ute och flummar lite, Björn bloggaren….
  Visst ska vi ha vårt sinne vänt till det därovan, men vi får inte låta fötterna sväva med. Det blir bara förvirrat.

      (Reply)

 7. HL,

  Konstigt att en del skall missförstå, du behöver väl ingen tro för att gå ett steg, nej för det är naturligt. Men om du ex skulle göra en annan sak och är tveksam, men ändå gör det, då gör du det inte i tro, utan i otro.
  Tveksamhet är en signal på att något inte stämmer och har således ingen tro för given sak, en sund kristen bör lyssna på dessa signaler och inte bara rusa på.

  Bb

      (Reply)

 8. Ja, du Björn. Fortsätt att måla du. Snart står du i hörnet. Det är sånt här svammel som gör att det knappt går att läsa en kristen blogg numera. Överallt är det viktigpettrar som tror sig vara mer “andlig” än den andra och ska övertyga andra med sina hemsnickrade övermåttan höga uppenbarelser. Det skapar bara förvirring i leden.
  Vi behöver nog alla rannsaka oss själva ideligen för att kunna vara sunda i tron och hålla provet.

      (Reply)

 9. Christian,

  Christian: Noterar att du inte lyckas få fram mer än ett enda Pauluscitat om lagen och bud etc och det verkar du ha missförstått… 😉

  A. Om du läser bloggposten så kan du se att det enda jag gjorde var att citera texter där ordet “bud” finns i grundtexten.

  B. Har jag angett någon tolkning?

  Christian: När han i 1 Kor 14 skriver Herrens bud menar han förstås att det är ett direktiv av Herren som han fått i den specifika frågan han skriver om.

  Ja bara budet inte står på papper är allt gott och väl 🙁

  Christian: Min generella kommentar är att vi inte ska fokusera på lagen utan på Jesus.

  Vad får dej att tro att det inte skulle vara fallet. Och hur rimmar du det med Jesu egna ord?: “Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

  Jesus tycker inte det står i motsatsförhållande att ha hans bud och hålla fast vid dem, och att fokusera på honom. Snarare anger han det är just så vi fokuserar på (älskar) honom.

  Christian: Som jag har skrivit ett antal ggr nu är vi dödade från lagen, d v s vi ska egentligen inte ha med den att göra längre.

  Hela din teologi om detta faller ihop som ett korthus om du skulle våga göra skillnad på:

  1. Guds eviga bud
  2. Gamla förbundets stadgar
  3. Jurisprudensen

  Guds eviga bud skall vi leva i. Gamla förbundets stadgar har vi inget att göra med. Och efter Golgata är jurisprudensen totalt förändrad.

  Christian: Vi lever inte efter lagens bud, d v s vi frågar oss inte ängsligt är det här tillåtet eller förbjudet, utan vi vandrar i Anden, så kommer vi inte att göra vad köttet begär… (Gal 5:16)

  Den som inte lever i enlighet med Herrens eviga bud syndar endera medvetet eller omedvetet.

  Vem har talat om att vara ängslig?

  Och ditt citat är ryckt ur sitt förband och modifierat. Gal. 5:13-21

  Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

  Jag räknar till 17 “du-skall-icke” bud.

  Det finns två “du-skall” bud.

  Och det finns konditionella uttalanden om Anden och lagen.

  Joh. 5:19 Jesus svarade dem: “Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

  Joh. 14:26 “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”

  Jakob 1:22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

  Och jag repeterar: Du kan inte plocka bort de texter du inte gillar genom att bara citera de texter du gillar.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  V g 1 Kor 14 var det lite skämtsamt menat men min poäng var att citatet väl inte handlar om lagen?

  Du skriver om mig: DIN teologi. Det är knappast enbart min teologi. Jag säger inget annat än vad t x Luther eller Rosenius skulle säga i fråga om lag och evangelium, d v s klassisk (luthersk-) evangelisk tro.

  Vad du har för teologi vet jag inte riktigt. Den verkar i a f lite hemsnickrad, rättfärdiggörelse genom tro av nåd + ??? Du verkar försöka jämka ihop livet under lagen med livet under nåden, något som står i strid med det evangelium som Paulus predikar och som han har fått genom en direkt uppenbarelse från Herren själv.
  Rom 6:14-15 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte!

  I övrigt tycker jag att jag i stort sett redan bemött dina invändningar i tidigare kommentarer här på din blogg och på Aletheia men du kanske inte läst dem?

  Nåden ger oss ingen rätt att synda
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/#comment-7746

  Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/#comment-7745

  Gal 5:13-21
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/#comment-7726

  Döda från lagen för att bära frukt åt Gud
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/#comment-7722

  Nåden och helgelsen
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/#comment-7714

  LAgens rätta bruk och Andens frukt
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/#comment-7706

  En gång frälst alltid frälst?
  http://erevna.nu/?p=3599

  Trons lydnad
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/02/lagen-och-trons-lydnad/#comment-7599

  Mina bud i Jo 14:21
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/02/lagen-och-trons-lydnad/#comment-7608

  Mer om trons lydnad
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/02/lagen-och-trons-lydnad/#comment-7615

  Kallade till frihet
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/02/lagen-och-trons-lydnad/#comment-7659

  Frälsning för alla som lyder honom
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/02/lagen-och-trons-lydnad/#comment-7669

  Omskärelse genom Anden
  http://unajuaje.niwega.net/2012/05/02/lagen-och-trons-lydnad/#comment-7710

      (Reply)

 11. Christian skrev: “I övrigt tycker jag att jag i stort sett redan bemött dina invändningar i tidigare kommentarer här på din blogg”

  Nej, Christian, det är just det som är problemet.

  Du har hittills inte bemött ett enda NT bibelord jag citerat.

  Dessa texter försvinner inte hur många gånger du än citerar dina favorittexter, som jag redan känner och bekänner mej till.

  Summan av Guds Ord är Sanning.

  Och NEJ jag har aldrig påstått att rättfärdiggörelse kan erhållas annat än genom nåd. Citera explicit, utan tolkningar, om du kan!

  Så din “rättfärdiggörelse genom tro av nåd + ???” kan du gärna ändra till “rättfärdiggörelse av nåd” och vill du tillägga ordet “tro” gör det då i dess fulla betydlese av förtroende och trohet. (Trohet innehåller lydnad.)

  Som analogi kan man säga att du skriver att gräset är grönt.

  Jag svarar, javisst, och det finns blommor och bär som inte är gröna.

  Ditt svar blir då prompt: Men gräset är grönt.

  Byt ut ordet “men” mot ordet “och”!

  Vill du svara så utmanar jag dej att exegetiskt bevisa att Jakobs brev bör strykas ur kanon.

  Jakob 1:22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

  Jakob 2:20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell ger en viktig nyckel här som jag gärna high-lightar:

  “Jesus tycker inte det står i motsatsförhållande att ha hans bud och hålla fast vid dem, och att fokusera på honom. Snarare anger han det är just så vi fokuserar på (älskar) honom.”

  Det är kanske denna motsats mellan “att ha hans bud och hålla fast vid dem, och att fokusera på honom” som några av oss inte ser och andra gör.

  Personligen tror jag att antisemitism, ersättningsteologi och vissa (inte alla!) ofrälsta kyrkofäders rädsla för allt man uppfattat som judiskt KAN vara en bidragande orsak till den extrem-nådesförkunnelse som verkar ha vällt fram sista åren.

  Ha en välsignad helg allesammans!

  /D

      (Reply)

 13. Kjell,

  Men nu snurrar du väl till det rejält. Varför skulle jag vilja bemöta ett enda NT bibelord…? Öh, snacka om förutfattade meningar. Vi ska naturligtvis aldrig bemöta eller invända mot ett enda Guds ord. Då är vi ill ute. Vad det handlar om är olika tolkningar och jag invänder delvis mot din. Även om du sällan utsäger den särskilt explicit, utan nöjer dig oftast med antydningar, så går den att utläsa.

  Vad jag skrev var att jag menade mig ha bemött åtminstone en del av dina invändningar, d v s din tolkning av några sammanhang. T ex kan nämnas Joh 14:21, Rom 1:5, 3:31, Heb 5:9 för att nämna några.

  Du skriver:

  Så din “rättfärdiggörelse genom tro av nåd + ???” kan du gärna ändra till “rättfärdiggörelse av nåd” och vill du tillägga ordet “tro” gör det då i dess fulla betydlese av förtroende och trohet. (Trohet innehåller lydnad.)

  Det kan naturligtvis anses vara hårklyverier men när du skriver att ordet tro via tolkningen trohet innehåller lydnad så är det naturligtvis fel om du med det menar den lydnad som följer på tron, helgelse, typ lydnad för buden som jag antar att du lägger i detta begrepp etc. Då blir ju tron en gärning. Hur mycket lydnad hade t ex rövaren på korset i sitt liv, när han trodde på Jesus? Att det ändå handlade om den rättfärdiggörande tron framgår ju klart av att Jesus försäkrade honom: Idag ska du vara med mig i paradiset. Nej, den trons lydnad som rövaren visade prov på var enbart den som Paulus syftar på t ex i Rom 1:5 och som endast består i att man tror på Kristus och hans evangelium.

  Jag nöjer mig med att konstatera att bl a Jakobs brev har varit omstritt och länge tillhörde de brev som den tidiga kyrkan inte erkände. Se t ex Eusebius kyrkohistoria. Det var t ex inte förrän i samband med motreformationen på 1500-talet som katolska kyrkan slutligen och definitivt upptog den i kanon.

  Dessutom ska man komma ihåg att den skrevs i ett judiskt/judekristet sammanhang där lagen förmodligen till stor del levde kvar enligt vad som framgår av t ex Apg. Jakob, Herrens bror, var ju Jerusalemförsamlingens föreståndare. Den var alltså inte riktad till ett hednakristet sammanhang, som Pauli brev möjligen m u a Hebr om han nu har författat det. Vi ser alltså aldrig några liknande uttalanden från Paulus, förmodligen just mot bakgrund av detta förhållande. Det är viktigt att ha denna bakgrund klar för sig när man diskuterar Jakob.

  Icke desto mindre om vi nu ska betrakta de verser du citerar så måste vi först konstatera att innebörden i det Jakob skriver djupast sett inte kan vara någon annan än vad Paulus skriver. Paulus säger ju i Gal 1:11-12 Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

  Paulus har alltså mottagit evangelium genom en direkt uppenbarelse av Herren själv. Det är alltså inget han lärt av människor. Därför säger han tidigare i v 6-9

  Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

  Det finns alltså inget annat evangelium än det Paulus förkunnade. Att vända sig till ett annat evangelium är att avfalla från Kristus. Om någon predikar eller undervisar i strid med det evangelium han undervisade säger Paulus att han ska vara under förbannelse. Hårt kan tyckas men visar på den oerhörda vikt han lägger i att man inte får förvränga Kristi sanna evangelium till ett annat evangelium.

  Vi kan alltså vara förvissade om att Jakob har samma evangelium som Paulus. I annat fall är det de facto bara en halmepistel. Vad nu gäller de ord du citerar, låt oss först se på Jak 1:22. Ser vi nu till hela sammanhanget så sägs där Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning Egentligen är det väl inga större problem med just den versen. Att vi ska vara ordets görare, hur skulle det stå i strid med evangelium menar du? Det är ju vad Paulus säger på flera ställen, t ex Gal 5:13-21. Det finns alltså en blott försanthållande tro som inte föder på nytt. När vi talar om tro så är det givetvis inte den vi menar. Man blir alltså inte rättfärdiggjord och pånyttfödd endast av att hålla något för sant t ex att Gud existerar eller att Jesus levde eller dylikt. Den sanna bibliska tron leder till pånyttfödelse, omvändelse. Som PAulus uttrycker det i Gal5 :6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek D v s den allena rättfärdiggörande tron är verksam, arbetar och uttrycker sig i kärlek. Se även vad Paulus skriver i Rom6.

  Notera f ö att när Jakob skriver Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning så menar många att det är evangelium som åsyftas med frihetens fullkomliga lag till skillnad mot syndens och dödens lag (Rom 8:2. D v s när vi har hört evangelium föds vi på nytt och förvandlas till nya människor.

  Uttrycket tron utan gärningar är död måste givetvis förstås på ungefär samma sätt som ovan, d v s att på den sanna bibliska och rättfärdiggörande/pånyttfödande tron så följer gärningar, d v s som en konsekvens av denna. Det betyder dock givetvis inte att Jakob lär att tron som sådan och allena inte är rättfärdiggörande utan gärningar. Då skulle han ju som sagt lära i strid mot evangelium enligt ovan. Det samma gäller även v 21 som i så fall är snäppet svårare: Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret

  Sett i perspektivet av det evangelium som Paulus undervisade och vad vi inledningsvis konstaerade så kan ju inte heller detta innebära att Jakob lärde rättfärdiggörelse genom gärningar. Det skulle alltså stå rakt i stride med det. Nej detta ställer visar väl i så fall snarare på den andra aspekten av trons lydnad som vi diskuterade tidigare. D v s den lydnad som följer på tron. Denna hans lydnad visade på att han trodde. Han blev alltså rättfärdiggjord redan när han trodde på Guds löfte i 1 Mos 15 men denna han lydnadshandling visade på trons äkthet s a s.

  Luther betraktade som sagt Jakob som en halmepistel främst p g a denna vers som till synes är svår att förena med Pauli undervisning. Han menade att den förvirrade samvetena på enkla troende och läsare. Och visst kan man ha förståelse för det om man inte har hela bilden klar för sig. Det var väl även därför som den tidiga kyrkan länge ej erkände Skriften eftersom den verkde motsäga Paulus. Vi har dock konstatera att Jakob omöjligt kan göra det eftersom han då skulle lära ett annat evangelium.

  Fråga till dig Kjell, när du nu citerar dessa verser vad är syftet med det? Menar du att Jakob och Paulus står i stride med varandra och att Jakob med andra ord verkligen lär rättfärdiggörelse genom gärningar? Jag förstår som sagt inte varför du citerar dem i detta sammanhang.

      (Reply)

 14. Fel i hastigheten skulle stått
  Det var väl även därför som den tidiga kyrkan länge ej erkände denna skrift (Jakobs brev alltså) eftersom den verkade motsäga Paulus

      (Reply)

 15. Christian skrev: “Men nu snurrar du väl till det rejält.”

  Ja vi får väl nöja oss med den slutsatsen då. 🙂

  Jag snurrar till det med ett par korta frågor och påpekanden åtföljda av ett par korta citat.

  Och du rätar ut det med ännu en kilometer kommentar.

  Jag avslutar med två citat från din kommentar. (min fetstil):

  Det kan naturligtvis anses vara hårklyverier men när du skriver att ordet tro via tolkningen trohet innehåller lydnad så är det naturligtvis fel om du med det menar den lydnad som följer på tron, helgelse, typ lydnad för buden som jag antar att du lägger i detta begrepp etc. Då blir ju tron en gärning.

  Bingo!

  Jakob 2:20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

  Hur mycket lydnad hade t ex rövaren på korset i sitt liv, när han trodde på Jesus?

  Så mycket han kunde i den situationen.

  Han hade kunnat vara lika hårdnackad som den andre rövaren.

  /Kjell

  PS. Kanske har vi olika denotationer av ordet “bemöta”.

      (Reply)

 16. Björn bloggaren,

  Det bästa råd jag kan ge dej är att själv läsa Bibeln, igen och igen. Varje gång upptäcker man saker man inte såg tidigare. Saker som korrigerar eget önsketänkande och förutfattade meningar.

  Och om du då vill söka efter vad Jesus har bjudit finns det nedtecknat av dem som vandrade tillsammans med honom och fick uppdraget att dokumentera evangelium för oss.

  Den välkända texten i Johannes 3:16 känner alla:

  Joh. 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

  Men läs inte bara de texter du redan känner och tycker bäst om. Få kommer ihåg hur samma kapitel slutar!

  Joh. 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

  Du får söka själv. Jag skall bara citera några få.

  Mark. 12:29 Jesus svarade: “Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, 30 och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31 Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

  Matt. 19:18 Jesus svarade: »’Du skall icke dräpa’, ‘Du skall icke begå äktenskapsbrott’, ‘Du skall icke stjäla’, ‘Du skall icke bära falskt vittnesbörd’, 19 ‘Hedra din fader och din moder’ och ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv’.

  Matt. 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

  Herrens bud är “konungsliga bud” när Han bjuder så bidrar Han själv med resurserna. Detta är en av de stora skillnaderna mellan Mose Lag och Kristi Lag.

  Lycka till i ditt sökande.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell,

  Kära broder Kjell!

  Det jag var ute efter var Just Jesus bud, De exempel du tog upp är väl inte Jesu Bud utan YHWHs bud, sen är väl fråga om Matt 28 är ett allmänt gällande bud, eller om det bara gällde de han talade till?
  Om det är ett allmänt gällande bud, så är de flesta kristna olydiga, åtminstonde jag, för jag går verkligen inte ut i hela världen, osv!

  Om Jesus bjuder dig att göra något, så är det ett bud, ett bud är alltså ett uttalande till någon, ex Joh 15:7 Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

  – Mina ord kan även översättas mina uttalanden.

  Joh 15:10 Om I hållen mina bud, så förbliven I i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.

  – Här använde Jesus bud istället för ord och det ser ut som om det är en åtskillnad mellan Guds bud och Jesu bud: Om ni håller mina bud, liksom jag har hållit min faders bud och Jesu bud till lärjungarna är väl det han sa till dem?

  Bb

      (Reply)

 18. Björn bloggaren skrev: “De exempel du tog upp är väl inte Jesu Bud utan YHWHs bud.”

  Har även du lämnat den sunda bekännelsen att Jesus ÄR Gud?

  Du skrev: “Om det är ett allmänt gällande bud, så är de flesta kristna olydiga, åtminstonde jag, för jag går verkligen inte ut i hela världen, osv!”

  Om du erkänner att alla Kristustroende är ett så vet du att varje lem har sin egen funktion och uppgift. Samverkande måste målet vara mission.

  Du skrev (grundtextens ord mellan hakar): “Här använde Jesus bud [entole] istället för ord [rhema] och det ser ut som om det är en åtskillnad mellan Guds bud och Jesu bud.”

  Tror du att Gud lider av personlighetsklyvning?

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell,

  Jag skrev: (om tro betyder lydnad) Då blir ju tron en gärning.

  Kjell skrev: Bingo! Och citerar som stöd för sin uppfattning Jak 2:20 om att tron utan gärningar är död.

  Menar du alltså på allvar att den rättfärdiggörande tron är detsamma som lydnad d v s en gärning. Om reformatorerna med Luther hade hävdat detta hade det aldrig blivit någon reformationen. Det var ju om tron allena striden i första hand stod. Om du förnekar att tron allena, d v s utan laglydnad, kärlek etc, rättfärdiggör, så ställer du dig ju på katolikernas och judaisterna sida och kan m a o inte betraktas som evangelisk troende längre. Du för ju exakt samma argumentering som katolikerna gjorde mot Luther et al. Inser du inte det? D v s det räcker inte att bara tro på försoningen och nåden etc för att rättfärdiggöras om vi inte har kärlek och gärningar. Det du säger med att tro är lika med lydnad etc är egentligen detsamma som att säga att det inte räcker med tron allena utan rättfärdiggörelsen är genom tro + lydnad d v s gärningar.

  Evangelisk tro säger dock att man rättfärdiggörs i samma ögonblick som man kommer till tro på Jesus och försoningens nåd etc utan en enda gärning. Däremot och det är det Jak 2:20 handlar om så föder den rättfärdiggörande tron på nytt och och är verksam i kärlek, d v s den visar sig i gärningar. Rövaren på korset hade inga goda gärningar ingen lydnad d v s ingen egen förtjänst och ingen egen berömmelse. Han satte endast sin tilltro på Jesus som Frälsaren.

  Rom 4:2-6 Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av – men inte inför Gud. Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar

      (Reply)

 20. Kjell,

  Återigen misshandlar du en vers. Denna gång är det Joh 3:36 som får sig en smäll. När ska du göra bättring…? 🙂

  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

  Hävdar du på fullt allvar verkligen att Jesus efter att ha förkunnat ett klart evangelium i kap 3 i sista versen plötsligt skulle ta tillbaka allt han sagt och nu hävda typ laglydnad som villkor för att se livet. Då skulle han ju motsäga sig själv och det i samma kapitel. Han har ju nyss sagt:

  15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv
  16 …var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv
  18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd…
  36a Den som tror på Sonen har evigt liv,

  Parallelliteten är ju helt uppenbar i ovanstående citat. Den som tror har evigt liv och blir inte fördömd. Att v36b nu plötsligt skulle lära något annat, d v s att laglydnad även är ett villkor, är ju en absurd tanke.
  36b den som inte lyder Sonen skall inte se livet…

  Givetvis betyder att inte lyda Sonen här detsamma som att inte tro på Sonen och flera översättningar väljer det i stället. D v s vi ser åter en variant på uttycket trons lydnad som visar att denna lydnad består just i att man tror på Sonen.

  Strongs skriver om apeitheå (544)
  1. not to allow one’s self to be persuaded
  a) to refuse or withhold belief
  b) to refuse belief and obedience

  Att inte lyda Sonen blir alltså ungefär att vägra övertyga sig, att vägra tro på Sonen.

  Johannes säger i 1 Joh 5:12 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. Vi som tror på Sonen har alltså evigt liv. Om detta var beroende av vår lydnad; laglydnad, kärlek eller gärningar, skulle vi ju inte kunna veta att vi har evigt liv. Vi skulle då aldrig kunna ha någon frälsningsvisshet eftersom det då skulle bero på oss, vår lydnad etc. Men nu gör det inte det. Det beror enbart på Jesus och hans lydnad. Evangelium säger:

  Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.

  V g dina övriga Jesuscitat är detta vad lagen säger. Inget konstigt med det. Mt 28:18 är dock ett löfte.

      (Reply)

 21. Kjell,
  Ska jag skriva om mitt svar på din (länkade) kommentar eller ligger den i tillfällig moderation?

      (Reply)

 22. Christian,

  Vet inte varför den hamnade i spam. Har korrigerat.

  Christian, det händer faktiskt ibland att jag inte sitter vid datorn på någon timme eller så.

  Vadan denna stress här och på andra bloggar?

  Fast det är ju bra att du meddelar det, även andra läsare kan då lära känna dej bättre.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Christian,

  Så länge du använder ordet “tro” som ett mantra utan att specifiera vad du menar anser jag att det leder till meningslösa dispyter.

  Samma gäller så länge du klumpar ihop allt under ordet “lag”.

  Lycka till med bland annat Jakobs brev. Helt tydligt tycker du att Jesu brorsa hade fel.

  2 Tim. 2:23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider,

  Titus 3:9 Men dåraktiga tvistefrågor och släktledningshistorier må du undfly, så ock trätor och strider om lagen; ty sådant är gagnlöst och fåfängligt.

  Och om du vill kan du mycket enkelt se att i tro står i motsats till olydnad i följande citat.

  “Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

  Schweitzerost är gott, men en “schweitzerost-bibel” ger jag inte mycket för.

  Jag visste inte att det var misshandel att citera Guds Ord rakt av.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell,

  Vadå stress? Om jag skriver en kommentar och den bara försvinner undrar man vad som händer. Förmodade att den av misstag kunde ha blivit modererad el dyl. Eftersom det händer att jag gör misstag var jag dock inte säker på att kommentaren hade kommit in s a s. Därav frågan, det hade alltså inget med stress att göra.

      (Reply)

 25. Den första lydnaden är att tro på Jesus, dvs att lyda evangelium som är den frälsande och rättfärdiggörande tron.
  Efter det kommer att vandra i tro som då kan förklaras med att vandra i den övertygelse man fått. Men tro är också att lyssna och göra det man hör, för tro kommer grundläggande av att höra, men att höra utan att göra är ingen tro.
  Att göra det man hör och blivit övertygad om är således trons lydnad.

  Kan man då göra som den sk trosundervisningen säger, att läsa innantill och göra därefter, ex gå ut i hela världen, dvs att åka till ett annat land för att missonera.
  Jag menar att man inte kan göra en sådan sak om det inte först blivit en övertygelse som då är sann tro.

  De nio buden behövs ingen tro för, så de behöver man inte nämna!

  Bb

      (Reply)

 26. Kjell,

  Men snälle Kjell, vi har ju redan defnierat vad vi menar med tro. Minns du inte det? Tro =1+2+3 av dina alternativ. Nu minns jag inte exakt men det var väl något i stil med att hålla för sant, förtroende, trohet.

  Strong skriver annars om pistevå (4100):

  1) to think to be true, to be persuaded of, to credit, place confidence in
  a) of the thing believed
  1 ) to credit, have confidence
  b) in a moral or religious reference
  1) used in the NT of the conviction and trust to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative and law of soul
  2) to trust in Jesus or God as able to aid either in obtaining or in doing something: saving faith
  3) mere acknowledgment of some fact or event: intellectual faith

  Ovanstående stämmer bra överens med min uppfattning om vad som ligger i begreppet tro, 1)b)2) att lita på, förtrösta enbart på Jesus för sin frälsning.

  Jag kan dock inte hitta någon referens till att det grekiska ordet pistevå innefattar lydnad, som du påstår, d v s att tro skulle vara detsamma som laglydnad.

  Nej jag säger inte att Jesu bror, Jakob, hade fel. Däremot får jag nästan intrycket att du tillskriver honom en annan uppfattning än Paulus v g rättfärdiggörelsen. I så fall har han med nödvändighet fel. Paulus säger att det inte finns något annat evangelium än det han fått genom en direkt uppenbarelse av Herren själv. Om någon förkunnar i strid med det så vare han under förbannelse skriver han t o m. Vi kan alltså konstatera vilket jag också skrev ovan i tidigare kommentar att Jakob inte gärna kan ha en annan uppfattning i frågan. Har han det ska han allså avfärdas enligt Pauli ord i Gal.

  Vet inte varför du citerar dessa bibelord (2 Tim 2:23, Tit 3:9). Menar du att en diskussion om lag och evangelium är en dum och meningslös dispyt, dåraktig tvistefråga? Får jag i så fall fråga varför du tar upp ämnet genom att skriva inlägg om det på din blogg…?

  F ö om det skulle vara så att frågan om rättfärdiggörelse genom tro allena skulle vara “en dum och meningslös dispyt, en dåraktig tvistefråga ” vad ska man i så fall säga om reformationen. Det var ju denna fråga som var den mest centrala. Menar du att reformatorerna med Luther i spetsen inte skulle ha drivit denna fråga, att de för sämjans och enhetens skulle inte skulle ha framhärdat i sitt motstånd mot den katolska läran. De skulle alltså ha gett upp det sanna evangeliet eller hur ska jag tolka att du avfärdar diskussioner om lag och evangelium, rättfärdiggörelse genom tro allena, som “dumma och meningslösa dispyter, dåraktiga tvistefrågor”?

  Nej det är givetvis inte misshandel att citera Guds Ord rakt av men du behöver inte spela “dum”. När du citerar det aktuella ordet gör du det givetvis därför att du menar att din tolkning av versen stöder din uppfattning, att tro är detsamma som lydnad.

  Din tolkning av versen framgår ju nu även av vad du skriver: Och om du vill kan du mycket enkelt se att i tro står i motsats till olydnad i följande citat. D v s du tolkar den som inte lyder Sonen skall inte se livet… som att ordet lyder här skulle syfta på laglydnad el dyl när det i själva verket är hur tydligt som helst att apeitheå här enligt Strong betyder vägra övertyga sig, att vägra tro på Sonen. D v s att inte lyda Sonen innebär i denna vers att inte tro på Sonen. Så översätter också mpnga verk versen:

  KJV he that believeth not the Son shall not see life
  NKJV he who does not believe the Son shall not see life
  NIV whoever rejects the Son will not see life
  WEB and he that believeth not the Son, shall not see life

  F ö undrar jag om du ö h t läser vad jag skriver. Det verkar inte så… 😉

      (Reply)

 27. På tal om lag och evangelium

  “The law detects, grace alone conquers sin.”- Augustinus

      (Reply)

 28. Christian,

  Det finns 3 ord som används i Bibeln, och de är nära besläktade med varann.

  Enligt Liddell & Scott betyder:

  1. πιστος – pistos (som kommer av πειθω)

  a/ faithful, trusty, true.
  b/ believed, trusted, trustworthy, sure, deserving belief, credible
  c/ believing, relying on, obedient

  2. πιστις – pistis

  a/ trust (in others), faith, belief, persuation, confidence assurance
  b/ faithfulness, honesty
  c/ credit, trust, assurance, pledge, warrant, proof

  3. πιστευω – pisteuo (som kommer av πιστις)

  a/ to believe in, trust in, put faith in, confide in, rely on
  b/ to believe, comply, obey
  c/ entrust, confide

  Ordet πειθω används i Joh. 3:36 där det överstatts med tro. En annan bra översättning är “övertygad”.

  Vad gäller KJV’s “believeth not the Son” är det inte en ordagrann översättning av απειθων. Då kommer NIV närmare med “rejects the Son”.

  Men ännu bättre är faktiskt ordet olydig eller disobedient. Geneve 1599 har en korrekt översätning “hee that obeyeth not the Sonne”.

  Som du ser kommer απειθων från πειθω och betyder motsatsen till trogen, trovärdig, sann, eller avsaknad av dessa kvaliteter.

  Så vi får väl agree to disagree.

  Min ståndpunkt är att ordet “tro” i Bibeln betyder förtroende och trogen (trohet) och det senare innehåller lydnad (comply, obey).

  Jag anser härmed diskussionen vad gäller tro och lydnad avslutad vad mej beträffar.

  Den som inte vill “tro” detta är fri att låta bli.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Signaturen Derek påminde mej om följande händelse:

  1 Mos. 26:1-5

  Det blev en ny hungersnöd i landet, efter den som hade inträffat på Abrahams tid, och Isak begav sig då till filisteernas kung Abimelek i Gerar. Då uppenbarade HERREN sig för honom och sade: “Drag inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet.
   
  Jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden, och jag skall hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham.
   
  Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma skall alla jordens hednafolk bli välsignade, eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar.”

  Föll Abraham ur nåden när han tog vara på det Herrens förordnat: Hans befallningar, föreskrifter och lagar?

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell,

  Om Gud säger något till mig, så bevara jag det i mit hjärta och är det något jag skall göra, så gör jag det. Så var det även för Abraham, Gud gav löften, befallningar och förordningar, men det var inte säkert att buden var alltid gällande.

  Gud sa: drag ut och Abraham drog ut, då bar det budet klart, eller menar du att det budet alltid gällde???

  Bb

      (Reply)

 31. Björn bloggaren skrev: “Om Gud säger något till mig, så bevara jag det i mit hjärta och är det något jag skall göra, så gör jag det.”

  Och om det står skrivet i Guds Ord. Hur handlar du då?

  /Kjell

      (Reply)

 32. Kjell,
  Varje situation har Gud ett givet ord för och om vi bortser från de tio orden så handlar det om att söka Guds vilja. Man frågar således Gud i varje situation och jag menar att det inte är självklar trots att vissa saker står i bibeln. Gud kan säga nej trots att det står ja i bibeln.

  Bb

      (Reply)

 33. Björn bloggaren skrev: “Gud kan säga nej trots att det står ja i bibeln.”

  Jo, jag vet ju att du ofta brukar tala nedsättande om Guds Ord på Skrift.

  Vi har nog inget mer att säga varandra.

  /Kjell

      (Reply)

 34. Daniel,

  Jag glömde att Reformationsbibeln finns tillgänglig som pdf.

  I den är vers 14 korrekt översatt.

  “Saliga är de som håller hans bud, för att de skall få rätt till livets träd och få gå in genom portarna i staden.”

  /Kjell

      (Reply)

 35. Idag har Andreas Frost en fantastiskt bra artikel utlagd på sin blogg, skriven av Aaron Budjen. Men det lite, för att inte säga mycket, förvånande är att artikeln säger det ABSOLUT MOTSATTA till det som Andreas SJÄLV drivit som sin linje i den frågan. Eller vad sägs om dessa citat ur artikeln:

  ”Han (Jesus) tog åtskilliga tillfällen att förkunna det Nya Förbundet, men Han lärde inte det så ofta som han lärde det Gamla Förbundet. När det Nya Förbundet trädde i kraft upphörde inte det Gamla Förbundet att gälla. Detta är en mycket viktig bit att förstå.”

  ” Lagen är fortfarande i kraft och bör användas för dess avsedda ändamål. Att använda den för andra ändamål än det avsedda syftet är att förvränga syftet med lagen och vilseleda människor bort från sanningen i det Nya Förbundet.”

  Ja, vad sägs? Är inte detta det totalt motsatta till det Andreas och några till har drivit som sin “lära” i denna fråga?

  http://www.vaknasverige.se/2012/09/13/vad-menade-jesus-nar-han-sa-att-han-kommit-for-att-fullborda-lagen/#comment-5613

  Berndt

      (Reply)

 36. Lars W,

  Jo, visst skall man vara elak om man får möjlighet till det. Har bara glömt bok, kapitel och vers där uppmaningen finns. 🙂

  Har inte haft tid att läsa den engelska texten ännu, men kommer givetvis att göra det.

  Det vore välsignat om denna text kan reda ut missförtånd.

  Vi får väl se. Det förblir min bön att onödiga missförstånd skall uppklaras.

  Här finner du min utförliga kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *