Kyrkan och torah – preview del 4

För mindre än ett år sedan, faktiskt bara ett halvt år sedan, brakade det loss en stor strid.

Striden handlade och handlar om träd.

Nej, inte alls om Amazonas eller Borneos djungler, utan om bibliska träd.

Den välkände bibelläraren Sven Reichmann gjorde nämligen en jämförelse mellan Torah och Kunskapens Träd.

Detta slog in som en bomb hos dem som tillhör “Hebrew Roots Movement” (HRM). Och det var inte oväntat för i deras kretsar brukar man kalla “Yeshua för den förkroppsligade Torahn”.

Och eftersom Jesus Kristus otvivelaktigt är “Livets Träd” predikar man i dessa kretsar att Torah är Livets Träd.

Stenen började rulla på allvar efter att Eddie Chumney hade kallats till Sverige på initiativ av bloggen Aletheias ledarteam.

När sedan Eddie Chumneys förkunnelse utsattes för prövande brakade striden loss på allvar. Mycket skrevs som kommer att finnas kvar att avlägga räkenskap för, en gång.

Vi hoppar över den biten…… ingen visste längre vem som var vän och vem som var fiende.

Sedan några månader tillbaka publicerar tidskriften “Shalom över Israel” en serie skriven av Sven Reichmann. Den serien kallas “Kyrkan och Torah” och behandlar de läror som proklameras av Hebrew Roots Movement i allmänhet, och Eddie Chumney i synnerhet.

Företrädarna för HRM vill givetvis göra allt för att förhindra att Svens artikelserie tas på allvar.

I linje med detta har Daniel (MTC), bloggen Aletheias huvudman och den som stod för kallelsen av Eddie Chumney, nu vid ett antal tillfällen uttryckt sig så här:

Aletheia länkar till Sven Reichmann och kommer fortsätta med det. Men jag märker (tyvärr) att Reichmann blivit för en del vad Ulf Ekman är för Livets Ordarna. – Alltså en mer eller mindre ofelbar bibellärare som utan sund granskning kan häva ur sig vad som helst.

Som bloggägare kan man ju tydligen “häva ur sig” vad som helst. Men olika mått gäller för olika människor. Skriften är mycket tydlig vad det gäller att mäta med två mått.

Givetvis motiveras Daniel (MTC) av sin avsky för tanken att det skulle finnas legitima analogier mellan Torah och Kunskapens Träd.

Jag tycker det är bra att Daniel tydligt bekänner färg genom att publicera Lars Enarsons kommentar till Svens artikelserie, på Aletheia. (Jag länkar dit eftersom ett antal fel i den ursprungliga artikeln har korrigerats hos Aletheia.)

Det är bra, för det är alltid bra att man öppet bekänner vad man tror på och vilken grupp man tillhör.

Daniel kallar Lars Enarsons artikel för “saklig och mjuk”.

De som hittills har kritiserat Enarsons sakliga och mjuka svar på Reichmanns artikelserie har alla undvikit sakfrågan och hakat upp sig på Enarsons retorik. Kjell säger förvisso att han kommer bemöta Enarsons bemötande men ger inga köttstycken härprecis.

Jag citerar en slutkläm i Enarsons artikel:

Jag vill ta tag i den lilla strimma av hopp som avslutningen på Reichmans artikel ger till att hoppas och be att alla som älskar Israel och vill stödja det judiska folket i fortsättningen ska hjälpa och välsigna varandra, i stället för att ta avstånd och förbanna.

Att beskylla någon för att förbanna kallar jag varken sakligt eller mjukt!

Vem har förbannat?

Retoriskt trick för att förblinda dem som redan är anhängare? Och skapa misstanke hos andra?

Men tyvärr typiskt för HRM-anhängare som beklagar sig över att de förbannas så fort någon inte håller med om alla deras doktriner.

Jag viker ut lite grand till dem som uppträder som representanter för “den extrema nådesförkunnelsen”. Dessa satte kaffet i vrångstrupen för att Sven formulerade sig så här i del 3:

Detta är en grundbult i det hebreiska arv som nu skall spridas till kristna – att torah fortfarande gäller, inte för frälsning men väl för all efterföljande lydnad.

Det är lätt att hålla med så här långt, eller det kanske snarare är svårt att säga emot. Lydnad är i stor utsträckning det som man saknar mest i svensk kristenhet. Kanske det här budskapet ändå är lösningen på vår stagnation?

I deras kretsar är det nämligen heresi att tala om bud och lydnad.

Jag tänker hålla resten kort för jag anser nämligen att striden och skyttegravs-ställningarna är synnerligen onödiga.

Lagen finns och är inte upphävd. Lagen kommer inte att förgås innan himmel och jord förgås. Det har vi Guds Ord på.

Det som har ändrats, radikalt, är att Lag-givaren har stigit in på scenen och ändrat vårt förhållande till lagen.

De specifika avtal, förbunds-avtal, som brukar kallas Mose Lag är just specifika för det förbundet.

Det Nya Förbundet i Jesu Blod har andra avtal, men Guds Lag finns fortfarande kvar.

Lägg noga märke till att jag skriver “Guds Lag”, eller om du hellre vill “Kristi Lag”. Jag syftar alltså inte på förbundsavtalen i Gamla Testamentet.

Jesus själv säger uttryckligen att Guds Lag uppfylls genom det dubbla kärleksbudet.

Försoningen genom Jesu död på korset är unik i det att den tacklar “Synden” (singularis bestämd form).

Förbundsavtalen handlar om synderna och hur man skall undvika dessa. I och för sig bra, men hur laglydig man än är utrotar detta inte Synden (singularis bestämd form).

Kärlek och tacksamhet och frihet kan man varken avtvinga eller fejka.

Nu kommer det jag vill peka på:

Paulus skrev till Timoteus: “Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt”

Den som ställer sig själv i relation till Mose förbundsavtal och tar på sig lagens ok, använder lagen – Torah – på liknande sätt som Adam och Eva använde Kunskapens Träd. Detta är otvivelaktigt ett felaktigt sätt att “bruka” lagen.

I andra diket går man till och med så långt att man förkastar det vi brukar kalla det dubbla kärleksbudet. Man säger att Jesus summerade Mose lag och att detta således är en bra summa men inte längre gäller.

Deras högsta bud blir därför: “Du får inte tro att det finns någon lag”.

Faktum är att bland alla som numera springer runt och proklamerar extrem befrielse från alla lagar, finns just de mest lagiska.

Jag citerar Sven:

Kristus är Livets träd. Han är Vägen, Sanningen och Livet. Han är Uppståndelsen och Livet. Han har kommit för att vi skall ha liv i överflöd. Han är Livets bröd. För att kunna göra goda, levande gärningar behöver vi inte bara kunskap om moraliska principer utan också Guds kärlek. Livets träd – Kristus – ger oss bådadera.

Lagen ger oss inte bådadera!

Att HRM, även Lars Enarsons nuvarande modell av HRM har lett många in i lagiskhet kan knappast förnekas. Inte heller att det finns skadade längs vägen.

Nu är ju detta inget unikt. Många rörelser där det har funnits “starka” ledarfigurer har skadat och misslett.

Men nog blir man ledsen av att läsa de retoriska trick och tekniker som Enarson tillämpar i sin artikel.

Guilt by association:

Del 4 i Reichmanns serie har underrubriken ”Evangelium om Kristus”. Kontentan är att evangelium om Kristus står i motsättning till lydnad för lagens bud. Denna undervisning passar som hand i handske med gamla ingrodda skräckföreställningar om lagen bland många kristna. Sysslar vi med lagen faller vi därmed ur nåden och går förtappade. Det tycks finnas mer hopp för någon som hoppar i säng med grannfrun än för en människa som börjar fira sabbat. Tänk hur tokigt det kan bli! Detta upp- och nedvända tänkande sitter emellertid djupt rotat hos väldigt många, speciellt med Luthersk bakgrund. Ingen av reformatorerna var så extremt negativ mot lagen som Luther, vilket tyvärr bidrog till att bana vägen Förintelsen. Adolf Eichman växte upp i ett djupt bibeltroende, protestantiskt hem och många präster i Svenska Kyrkan stödde Hitler under 1930-talet.

Sakligt och mjukt kallar Daniel (MTC) detta!?!

I del 4 har Sven på ett tydligt sätt redogjort för sin tankegång. Han har motiverat med många bibeltexter. Han har inte anfallit någon.

Det som Enarson kallar: “Reichmanns tråkiga påhopp och felaktiga generaliseringar”; finner jag intet av i texten.

Däremot skulle jag kunna citera mer ur Enarsons artikel för att understödja min slutsats att det handlar om ett medvetet påhopp med förvrängningar och insinuationer och retorikens alla knep att smutskasta och misstänkliggöra.

Men det är bra att detta kommer i öppen dager. Det ger i alla fall ärliga sökare möjligheten att pröva själva och välja.

Mitt hopp är att mångas ögon skall öppnas över vilken andemakt som styr i HRM och därvid även förstå att många som nu figurerar som ledare tidigare var djupt engagerade i “trosförkunnelsen”.

Det kan tyckas att HRM är motsatsen till trosförkunnelsen. Men tyvärr finns det ett antal grava likheter.

Så länge man talar om “det goda som trosförkunnelsen hade med sig” finns det all anledning att vara på sin vakt.

Jag citerar till sist ännu ett stycke ur Svens text:

Innan Saul från Tarsus mötte Kristus utanför Damaskus var han säker på att han tjänade Gud när han skulle ta alla troende till fånga och låta döda dem.
Mötet med Jesus gjorde att han såg sin egen mordlust utan förskönande omskrivningar. Han ville göra sig stor och berömd genom att döda andra. Det han gjorde, det gjorde han inte för Guds skull utan för sin egen vinst i detta livet (=kött).
Upptäckten förvandlade honom från stöddighet till ödmjukhet genom det slags död som Bibeln kallar förkrosselse.

Detta klarade inte Torah i Sauls liv.

Detta klarar inte Torah i någons liv.

Torah – rätt använd – ger plats för Kristus och Den Helige Ande.

Utan Kristus och Den Helige Ande förblir Torah en andra och kraftigare dos av Kunskapens träd.

/Kjell

Views: 37

12 thoughts on “Kyrkan och torah – preview del 4”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för input Kjell. Du gör inga större försök att dölja din upprördhet vilket givetvis bara bekräftar min fruktan att Reichmann för vissa blivit vad Ekman är för Livets Ordarna. Faktum är att jag är ganska övertygad om att du hade kraftfullt gått emot delar av Reichmanns undervisning om den kommit från annat håll och inte just Sven som du håller högt.

  Några korta korrigeringar i all hast innan jag lämnar jobbet (och datorn):

  1.) “Den välkände bibelläraren Sven Reichmann gjorde nämligen en jämförelse mellan Torah och Kunskapens Träd.

  Detta slog in som en bomb hos dem som tillhör “Hebrew Roots Movement” (HRM).”

  Daniel: Detta slår ner som en bomb lite varstans. Jag har talat med otaliga teologer varav INGA ger sitt stöd till denna nya teologi. Har även letat på nätet efter någon som stödjer denna märkliga jämförelse och i skrivandets stund bara hittat Rick Joyner. Ingen tungviktare precis. Reichmanns stöd för denna tanke är alltså – Reichmann själv i en enda mening: “Torah måste vara identisk med Kunskapens träd eftersom
  båda ger förståndets insikt om gott och ont”

  – Inget att hänga i julgranen precis. Alltså – i min värld handlar det inte om HRM kontra klassisk kristendom utan klassisk kristendom kontra något annat. Liberalteologi i värsta fall – en teologisk vurpa i bästa fall.

  2.) “Eddie Chumney hade kallats till Sverige på initiativ av bloggen Aletheias ledarteam.”

  Daniel: Aletheia drivs av en brokig blanding bloggare. Just nu är 2 av 5 skribenter engagerade i den Messianska rörelsen. Vid sista konferensen möjligtvis två av tre. Hur som helst så arrangerades Chumney konferensen av El Shaddai, Fokus Israel och Föreningen Shabbat Shalom. Aletheia användes för att informera om konferensen vilket är ganska självklart. Vet inte vart du vill komma med detta men jag har förklarat gång på gång att Aletheia är inte något språkrör för det du benämner “HRM”.

  3.) “Givetvis motiveras Daniel (MTC) av sin avsky för tanken att det skulle finnas legitima analogier mellan Torah och Kunskapens Träd.”

  Daniel: Du kallar det för “analogier” för att tona ner något. Sven Reichmann själv sätter ett likhetstecken med slutklämmen “Torah måste vara identisk med Kunskapens träd eftersom båda ger förståndets insikt om gott och ont”

  Min drivkraft är inte något försvar av eventuella felaktigheter inom HRM. Men man kommer ingen vart genom att gå emot ett fel med ett annat eller villolära med villolära om man skulle dra det till sin spets.

  Denna lära går inte endast stick i stäv med Guds Ord och reformatorerna utan är en skymf mot judendomen.

  4.) Sist (just nu) – Enarsons slutkläm får han själv stå för vad han menade med (det där med att “i stället för att ta avstånd och förbanna.”). Vi tar in debatt-inlägg hela tiden där varje skribent står för sina ord. Jag uppmuntrar att allt prövas och har gång på gång påpekat att jag vare sig skriver under allt våra talat säger men utökar givetvis detta till debatt-inlägg.

  Det är synd att du så aktivt vill få in oss i varsitt fack Kjell. Varför kan vi inte lyfta fram det goda i varandra utan slutliga ställningstaganden???

  Jag uppskattar ju delar av både Reichmann och Enarsons undervisning men tar inte in 100% av någon. Vågar någon bjuda in mig att tala – uppmanar jag alltid att pröva allt som sägs.

  Jag står för att jag tycker Enarsons bemötande hade en mjuk ton. Det är tydligt att han inte var ute efter att såga din favoritförkunnare (?) med fotknölarna utan ville ifrågasätta den delen av Reichmanns undervisning som haltar eller saknar stöd i Guds Ord.

  Som sagt – hade likhetstecknet mellan lagen och kunskapens träd kommit från annat håll är jag övertygad om att du bemött undervisningen på ett annat sätt. Kanske är det just därför hela detta inlägg är så fyllt med känslor.

  Jag ser fortfarande ingen skriftlig eller teologisk grund för detta påstående du vet att jag gått emot sedan du började sprida det på nätet. Jag tror inte du vill att jag hänger ut bloggare eller enskilda kommentatorer annars skulle jag kunna namnge en rad personer som hamnat ännu längre i just extrem-nådesförkunnelse, delvis med hjälp av Svens nya teologi.

  Till sist vill jag ställa samma fråga till dig Kjell, jag ställde till Sven:

  Kan du ge mig två-tre erkända teologer som undervisat eller undervisar att Lagen är kunskapens träd? Nu levande eller döda, spelar ingen roll. Jag tror inte du finner någon utöver Joyner.

  mvh
  Daniel


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Daniel,

  Eftersom du är omnämnd i artikeln har jag släppt in din kommentar.

  För att använda dina egna ord så har du “undvikit sakfrågan och hakat upp dig på” egna tolkningar.

  Jag vill dock svara på den enda konkreta och sakliga fråga du ställer….

  Nej, jag känner inte till några officiella teologer som har uttalat sig i frågan huruvida det finns analogier mellan fel bruk av lagen och Kunskapens träd.

  Vill man inte se vissa saker, går det att läsa Bibeln och komma fram till det mesta… Allt hänger på hur öppen och hungrig man är i hjärtat efter sanningen. Man kan inte bara hoppa över det som är så basic att ett barn kan förstå. 🙂

  /Kjell

  PS. Missade du att jag skrev: “Jag tänker hålla resten kort för jag anser nämligen att striden och skyttegravs-ställningarna är synnerligen onödiga.”


 3. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Daniel skrev: “Det är synd att du så aktivt vill få in oss i varsitt fack Kjell. Varför kan vi inte lyfta fram det goda i varandra utan slutliga ställningstaganden???”

  Den koppling du gör här stämmer inte.

  Jag vet att några kommer att vilja misstolka det jag nu tänker skriva, men jag tar risken.

  Just att vara tydlig i var man står ser jag som ett nödvändigt fundament för en relation och ett meningsutbyte.

  Ta våra diskussioner med Tuve som exempel.

  Inga problem att behandla varandra med respekt och lyssna till varandras argument. Just därför att vi båda visste att våra övertygelser var genuina.

  Tuve visste att jag aldrig kommer att bli katolik. Och jag visste att Tuve aldrig skulle lämna sina katolska läror.

  Jag har alls inga problem med HRM-are som tydligt deklarerar vad de står för.

  I den pågående debatten tolkar jag det så att du och Enarson har gemensam bekännelse.

  Det handlar om att “ja” skall vara “ja” osv. En tydlighet. En helgjutenhet.

  Men visst finns möjligheten att du t.ex. gör allt för att vara tydlig, medan jag inte ser det.

  Jag råkade ju i det läget med nomofoberna. Ju tydligare jag uttryckte mej, desto mer förvirrade blev de. Och nu är vi båda bannlysta och exkommunicerade hos dem.

  Det finns ett gammalt uttalande som jag vill minnas härstammar från Konfucius. Fritt ur minnet: “With those who follow another way, it is impossible to take councel.”

  Men tydligen lyckas jag inte förklara detta för dej, för det är något vi har utväxlat en hel del tankar om.

  Det kan ju vara jag som hajjar trögt, men t.ex. Enarson tycker jag alltid ger mycket dubbla budskap.

  På direkt fråga säger han att det handlar om frivillighet och välsignelser. Men sedan smyger det alltid in “or else” i en eller annan form.

  Och då blir kommunikation omöjlig.

  /Kjell


 4. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  För den som är intresserad av att veta från vilka utgångspunkter som Enarsons reaktion kommer, vill jag råda att följa diskussionen på Aletheia.

  En mycket märklig tolkning av Gal. 5 kommer där till tals.

  Enarson rycker ut Gal. 5:3 ur sitt sammanhang och citerar: ” Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen.”

  Sedan tolkar han denna vers till att betyda att Paulus varnar för att konvertera till Judendomen. Jag citerar Enarson:

  Jag tror att Paulus varnar för konvertering genom att betona allvaret i det. Snarare än en gratis biljett till salighet, som hans motståndare i Galatien verkade tro, innebär judisk identitet fullt ansvar inför hela Toran med alla dess bud, dess välsignelser och även, som han citerar, dess förbannelser, se också Rom 2:9-11. I Gal 5:3 repeterar han samma sak: ”Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen.”

  Detta om något är väl en oerhört grav misstolkning av texten om man läser sammanhanget!

  Vi tar med verserna 1 till och med 4 ur Gal. 5:

  Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

  Enarson vill tydligen dra uppmärksamheten till vers 3 så att man missar de mycket starka varningar som Paulus uttalar.

  Och jämför med verserna 10 till 13 i Gal. 3:

  Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. Men lagen säger inte “av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.

  Med Enarsons (avsiktliga?) misstolkning av Gal. 5:3 kommer Paulus tydliga varning i skymundan. Och det finns därmed möjligheten att somliga, i köttsligt övermod, gör ett “trossteg” och låter omskära sig för att de just då inbillar sig att de skall kunna hålla hela lagen.

  Mycket allvarliga saker!

  /Kjell


 5. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “Vill man inte se vissa saker, går det att läsa Bibeln och komma fram till det mesta… Allt hänger på hur öppen och hungrig man är i hjärtat efter sanningen. ”

  Personligen handlar det inte om att inte vilja eller brist på hunger för “sanningen” men vi kan ju inte utgå från att just Reichmann har monopol på den, eller hur?. Jag gillar som jag redan sagt i flera sammanhang Reichmann och har ingen motvilja att ta in hans undervisning på något plan men än så länge finner jag inget bra underlag för tesen att 5 av bibelns 66 böcker skulle vara kunskapens träd.

  Kjell: “I den pågående debatten tolkar jag det så att du och Enarson har gemensam bekännelse.”

  Daniel: Det vi ofta benämner som HRM rörelsen eller liknande spretar åt lika många håll som övriga kristenheten vilket jag har förklarat förut. Att jag tar in ett debatt-inlägg på aletheia eller en gästtalare privat betyder ingalunda att jag håller med i allt.

  Var Enarson står i olika frågor idag har jag inte koll på. De anmärkningar till hans kommentarer vare sig kan eller vill jag gå i svaromål för eftersom de är hans och inte mina.

  Med detta sagt så kan jag tydligt deklarera en sak: I frågan om grundinställningen till Lagen [Torah] är vi förhållandevis eniga: Guds Ord är GOTT, allt igenom. Guds Ord är som honung. Guds Ord, inklusive Torah/Lagen ligger närmare livets träd än kunskapens träd på gott och ont i det att bibeln uppmanade Adam och Eva att hålla sig borta från kunskapens träd men uppmanar oss att älska Herrens bud.

  Som sagt – i detta är vi eniga.

  Skulle vi gå in på vilka delar som skall appliceras på hednatroende eller hur vi ska följa Herrens bud vet jag inte om vi håller med varandra i allt.

  Jag har i samband med publiceringen av debattinlägget framfört önskan att få sätta mig ner och snacka lite lag och nåd med Lars och hoppas det blir av innan årets slut.

  I övrigt är jag ganska trött efter förra debatten med extrem-nådesförkunnarna och kommer inte bråka med dig Kjell kring Reichmann. Det var endast eftersom denna post vara ganska personligt riktad jag tog mig tid att tänka högt lite.

  Jag önskar dig Guds rikaste välsignelse i allt du gör!

  mvh
  Daniel


 6. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Daniel,

  Kanske missade du att det första du citerade faktiskt var ett citat från din egen blogg. Det var Enarsons egna ord. Därför lade jag till en smiley.

  Vad gäller Sven Reichmann så kan du vara säker på att jag prövar allt och behåller det jag kommer fram till att det är gott.

  Då genmäler du kanske att det där med “Kunskapens träd” inte var gott. Och vidare skrev du ju att jag “tonade ner det något”.

  Det är väl bara att jag tolkar det i samband med resten av det Sven säger och skriver. Och då tror jag faktiskt att det är så han menar det.

  Han brukar ofta citera att “lagen är god om den används rätt” och att Jesus “inte har kommit för att upphäva lagen”.

  Eftersom uttalandet inte var ett rött skynke för mej kanske jag har bättre förutsättning att förstå dess andemening.

  Jag kan förstå att det kan verka som om jag och en del andra anser att Sven “har monopol på sanningen”. Men så är det inte.

  För det första skulle jag givetvis inte citera saker som jag inte funnit stämma.

  Men sedan måste du tänka på att det finns en hel del gott att behålla när man prövar 20 böcker och 100 predikningar.

  De citat du ser utgör alltså ett selektivt urval.

  Där jag framför allt ser en gemensam bekännelse hos dej och Enarson är läran om sabbatsfirandet och kosher mat. Och kanske om tusenårsriket.

  Anledningen till att posten är personligt riktad är den kommentar du skrev hos Berndt. (2012-04-30 10:29:40) Annars hade jag riktat den mer åt Enarson. Fast jag vet ju att han inte kommer att reagera här. (Vilket han givetvis inte är tvungen att göra.)

  Men en fråga kvarstår dock som resultat av våra kommentarer här.

  Kan du förstå min synpunkt att öppenhet och tydlig bekännelse är en nödvändig grund för amikal dialog?

  /Kjell


 7. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ok.

  Jag kommer inte driva denna fråga i absurdum. I alla fall inte med fokus på att misskreditera Reichmann över lag. Är fortfarande trött efter den ensamma striden (inledningsvis) med Lennart Svensson, Debora, Antonia m.fl. Jag fick ut enormt mycket av detta samtal, tro det eller ej, men jag är trött och vill syssla med annat.

  Möjligtvis kommer jag arbeta något mer på att istället för att fokusera på andras eventuella “villolära” föra fram mina egna summeringar vg Lag & Nåd på ett lite mer konstruktivt sätt. Har under alla samtal sista månaderna kommit fram till att anledningen delar av kristenheten är förvirrade på detta område är att våra pastorer av någon anledningslutat predika om detta viktiga ämne.

  I det vaakum som uppstått kommer fåren med sina egna summeringar. Den ena märkligare än den andra.

  Tack för samtalet. Det var onödigt att jag provocerade dig i kommentarsfältet hos Isaksson. Förlåt mig Kjell.

  mvh
  D


 8. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Daniel skrev: “Det var onödigt att jag provocerade dig i kommentarsfältet hos Isaksson. Förlåt mig Kjell.”

  För det första: Inte har jag något att förlåta dej. Paulus visste ju inte att jag skulle födas. Annars hade han kanske inte skrivit att han var “den störste bland syndare”.

  1 Tim.1:15 “Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste.”

  Matt. 18:35 “Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.”

  Vill man få “unconditional” förlåtelse får man vara snäll att åtminstone “vilja” ge det också.

  För det andra: Jag vet inte om det var onödigt av dej att utmana (provocera som du formulerar det) i kommentarerna.

  Det får frukten utvisa.

  Personligen tycker jag om tydlighet, som du kanske redan såg i tidigare kommenterer. Den behöver inte falla mej i smaken.

  Så fortsätt du att vara tydlig när du presenterar dina tankar om saker och ting.

  Och till sist: Också jag har märkt att massor av onödiga, och otrevliga, diskussioner uppstår därför att kommentatorer inte nöjer sig med att vittna om sina egna övertygelser.

  Så gör du frimodigt dina “egna summeringar”.

  Det är vars och ens personliga uppgift att pröva och behålla vad gott är.

  /Kjell


 9. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “Personligen tycker jag om tydlighet, som du kanske redan såg i tidigare kommenterer. Den behöver inte falla mej i smaken.”

  Daniel: Jag har förstått det. MITT problem är dock att delar av Guds Ord är djupa vatten och jag är inte tvärsäker på vissa områden utan det pågår en process inom mig. Ibland lyckas kommentatorer eller bloggare “tvinga fram” uttalanden i vissa frågor där jag hade gjort bättre i att tiga.

  Framför allt stod det klart för mig i det att jag förberedde min sista predikan “Lagiskhet kontra laglöshet – vårt förhållande till Torah”. Alltså – i förberedelserna för predikan insåg jag vilka djupa vatten jag var inne på, på gott och ont.

  Vore både skrämmande och intressant om du fick en ledig stund att utvärdera predikan som spelades in men inte är färdigredigerad än….

  Var välsignad i allt!

  /D


 10. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack för din summering av de senaste “vildapel”-skriverierna.
  Till att börja med så har jag inte förtroende för Lars Enarsson som bibellärare.
  Han har meriten av att ha varit ledare för trosförsamlingen Hosianna, som försattes i kk på västkusten.
  De trosförsamlingar som etablerade sig i samma tidshärad som Hosianna lämnade efter sig förbränd mark… – där människor lämnades utan sund församlingsgemenskap & brända själar.
  De spåren finns än.

  Visst finns det nåd för förkunnare som farit vilse, men det är ändå lämpligare att de finner annan försörjning & deltar i en annan sunt församlingsliv som lekmän utan predikostol.
  Åtminstone bör tidsprövningen vara längre innan man startar på nytt med nya nischade predikointressen.

  Charizma-kk borde också följt dessa tankegångar, men tyvärr ageras det likt företagsledare som försatt företag i kk – destartar nått nytt…

  Vad det gäller dessa falanger, så bör det för varje sund svensk kristen ringa varningsklockor när namnet Jesus inte är tillräckligt för att följa mästaren.


 11. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Även om vi kanske inte är överens om allt… 😉 så ska du ha cred för att du tar kampen med hebreiska rörelsen (HRM) och Enarssons märkliga läror. Han är dock aningen bättre än MFS eftersom han omvänt sig och nu bekänner Jesus som Herre och Gud.

  Vi kan dock konstatera att det sanna evangeliet är under stark attack i vårt land. Dels från katolicerande grupper, dels från judaiserande för att bara nämna några sammanahang som kanske är de mest tongivande. Är det något djävulen inte tål är det människor som upptäcker den frihet som evangelium skänker; genom tro av nåd. Katoliker säger att rättfärdiggörelsen inte är genom tro allena, utan genom tro + gärningar och de judaiserade (HRM eller vad de kallas) att det minsann inte räcker med att bara tro evangelium utan vi måste även hålla lagen etc.


 12. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  På Aletheia svarar Sven Reichmann Kunskapens träd: Sven Reichmann svarar Lars Enarson

  Låt oss då se på en andra funktion som torah kan ha med Israel. Vi försöker sätta oss i Guds ställe. Vi bestämmer oss för att bygga upp mänsklighetens historia genom att välja ut ett litet folk som redskap. När alla får veta att detta folk är utvalt av Gud kommer en massa saker att hända i det egna folket och ytterligare mycket kommer att ske i gränsytan mellan det utvalda folket och de övriga. Världens historia stämmer väl med denna sammanfattning.
   
  Men vi måste se till så att detta lilla, utvalda folk inte försvinner. Det kan skingras och ingå äktenskap med alla andra folk och mista sin identitet som utvalt. Vi ingår därför ett förbund med folket och ger det en lag som förbjuder ”utrikes” äktenskap. Folket får vidare förbinda sig att inte umgås med hedningar och inte äta deras mat. Det där sista är extra effektivt. Vi bjöd en gång en rabbin på middag, så jag vet.
   
  Paulus skrev i förtvivlan och ursinne till galaterna för att hindra dem att göra sig till judar. För Israels folk kan ju upphöra att vara ett särskilt och utvalt folk på två sätt

  1. genom att judar får gifta sig fritt med alla andra folk (= assimilering)
  2. genom att kristna ur alla andra folk automatiskt tas in i förbundet från Sinai

  Denna fråga kommer jag att försöka belysa senare i den artikelserie som jag håller på med i ”Shalom över Israel”
   
  Det ska till sist bli en hjord och en herde. Frälsningen kommer från judarna.

  Missa inte Sven Reichmanns svar till Lars Enarson

  /Kjell

Comments are closed.