The Google Truth

Titeln anspelar på det Amerikanska uttrycket “the gospel truth” som används som en slags ed att man har talat sanning.

Ur en Amerikansk lista med idiomatiska uttalanden:
Question: What does gospel truth mean?
Answer  : the undeniable truth
Example : The boy told the teacher the gospel truth about the accident.

Detta blir en bloggpost som inte har något alls med Bibeln eller Evangelium att göra, men det har med någon form av “tro” att göra för det finns åtskilliga som “tror” på “the Google truth”.

Om du tycker den tekniska biten som nu följer är ointressant kan du hoppa ner till sensmoralen i slutet på artikeln.

Jag vågade inte publicera detta första April för då skulle kanske många ha trott att det var ett skämt. Men det är det inte.

Den 30:nde Mars på förmiddagen postade jag en bloggpost som jag kallade Comparisonia – synkrinism.

Innan jag publicerade den på bloggen kollade jag noggrannt om ordet “synkrinism” fanns att hitta hos den allvetande doktor Google.

Men det fanns inga träffar för ordet är en egen konstruktion. I och för sig en fullt giltig semantisk konstruktion, men inte officiell.

Bara några timmar senare fanns det ungefär 40 träffar hos Google. Och idag på morgonen var det 80 träffar (se bilden).

Men, man måste använda citationstecken för annars antar doktor Google att man har stavat fel och menade “synkretism” vilket ju är ett officiellt ord.

Och detta är vad jag vill varna för!

Vem som helst, som skriver vad som helst, tas med i doktor Googles database.

Det kvittar lika om det handlar om totalt nonsens eller fabrikerade uttalanden.

Jag skall ge två exempel.

1. Här är början på sagan (alltså inga fakta) om den Lilla Rödluvan.

LILLA RÖDLUVAN

Det var en gång en liten flicka som bodde på landet och som var så söt att ingen kunde bli sötare. Hennes mor var innerligt förtjust i henne och hennes mormor ännu mer. Mormor hade sytt en liten röd luva till henne, och den klädde henne så bra, att alla kallade henne Lilla Rödluvan.

En dag när Rödluvans mor hade bakat bröd och gjort pannkakor, sa hon til Rödluvan:

– Jag har hört at mormor lär vara sjuk; gå du till henne och se hur hon har det och ta med dig pannkakor och en liten kruka med smör.

Rödluvan gav sig raskt iväg till mormor som bodde i en annan by. Hon tog vägen genom skogen, och där mötte hon Vargen, som hade stor lust at ta henne, men han vågade inte på grund av några vedhuggare som arbetade i närheten. Han frågade henne, vart hon skulle ta vägen. Det stackars barnet visste inte, att det är farligt att stanna och lyssna på en varg, så hon svarade:

– Jag ska till mormor med pannkakor och en liten kruka med smör från mor.
– Bor din mormor långt härifrån? frågade vargen
– Ganska långt, svarade Rödluvan. Hon bor på andra sidan kvarnen som du ser där borta, i det första huset i byn.
– Javisst, sa vargen. Jag vill också gå och hälsa på henne. Jag går den här vägen och du kan gå den andra, så ser vi vem som kommer först.

Sedan samma sak, men med alla bokstäver konsekvent utbytta mot andra bokstäver.

DODDE KYSDÄREF

Sip rek if nufn if dopif vdoqge mab lassi cu defsip aqx mab rek mu myp epp ofnif gäfsi ldo mypeki. Xiffim bak rek offikdonp vykpjämp o xiffi aqx xiffim bakbak åffä bik. Bakbak xesi möpp if dopif kys däre podd xiffi, aqx sif gdåssi xiffi mu lke, epp edde geddesi xiffi Dodde Kysdäref.

If sen fåk Kysdärefm bak xesi legep lkys aqx njakp ceffgegak, me xaf pod Kysdäref:

– Jen xek xykp ep bakbak dåk reke mjäg; nu sä podd xiffi aqx mi xäk xaf xek sip aqx pe bis son ceffgegak aqx if dopif gkäge bis mbyk.

Kysdäref ner mon kemgp orån podd bakbak mab lassi o if effef lö. Xaf pan rånif nifab mganif, aqx såk byppi xaf Reknif, mab xesi mpak dämp ep pe xiffi, bif xef runesi ofpi cu nkäfs er funke risxänneki mab eklipesi o fåkxipif. Xef vkunesi xiffi, rekp xaf mgäddi pe rånif. Sip mpeqgekm lekfip rommpi ofpi, epp sip åk vekdonp epp mpeffe aqx dömmfe cu if rekn, mu xaf mrekesi:

– Jen mge podd bakbak bis ceffgegak aqx if dopif gkäge bis mbyk vkuf bak.
– Lak sof bakbak dufnp xåkovkuf? vkunesi reknif
– Nefmge dufnp, mrekesi Kysdäref. Xaf lak cu efske mosef grekfif mab sä mik såk lakpe, o sip vykmpe xämip o löf.
– Jerommp, me reknif. Jen rodd aqgmu nu aqx xådme cu xiffi. Jen nuk sif xåk rånif aqx sä gef nu sif efske, mu mik ro rib mab gabbik vykmp.

Det kommer inte att dröja länge efter att jag har publicerat detta innan du kan söka på “Kysdäref” hos doktor Google och finna det. Vilket som helst längre ord i denna fabrikerade historia kan du hitta. Och även meningslösa meningar om du använder citationstecken.

2. Här är en helt meningslös serie bokstäver som jag har genererat med ett litet datorprogram och arrangerat som ord.

Opäsinem aqene pahyfute raresylop arulatota e sofuv ofatu dal. Usan aha ketesetid ähutat uficolär oraca nali tes atatinir ataf ysubo raso. U keso tohubofy o a rururaken ani tö by sil avu nasiqy me rus.

In åla ferytaseq eqac ahakeg i ketelaro. My tärucabap esihal uläpota e qiretap inefapu tefasan acadal av esaraf icårunufå dos.

Ohineta het icuharut al aja sun öda ö suhårä lösunan i naq asogoba rata setarelog esyta raqefakan.

För att inte ge Big Brother och Säpo och CIA och ECHELON stora knäppen skall jag även publicera det lilla program jag använde.
(Software listing for generation of above nonsensical lettercombinations provided to avoid misinterpretation by Big Brother.)

procedure  TForm1.SpeedButton1Click(Sender:  TObject);
var  vowel  :  string[31];
        consonant  :  String[31];
        rndword  :  String[15];
        rndline  :  Shortstring;
        n,m,i,w,l  :  Integer;
        ch  :  Char;
        bVC  :  Boolean;
begin
      vowel:=’aaaeaeaeaeiaeiouyaeioueiouåäöa’;
      consonant:=’tnrsltnrslbcdfghjklmnpqrstvt’;
      Randomize;
      bVC:=True;
      for  w:=1  to  100  do  begin
          rndline:=’ ‘;
          for  l:=1  to  20  do  begin
              i:=Random(10);
              rndword:=’ ‘;
              if  i=1  then  bVC:=True;
              for  n:=1  to  i  do  begin
                  if  bVC  then  begin
                      m:=Succ(Random(30));
                      ch:=vowel[m];
                      rndword:=rndword+ch;
                  end  else  begin
                      m:=Succ(Random(27));
                      ch:=consonant[m];
                      rndword:=rndword+ch;
                  end;
                  bVC:=not  bVC;
              end;
              rndline:=rndline+rndword+’ ‘;
          end;
          Memo1.Lines.Add(rndline);
      end;
end;

[skrivet  i  Delphi]

Fastän det är slumpmässigt datorgenererat nonsens kommer du att kunna söka och finna “ketesetid ähutat uficolär” hos doktor Google.

Sensmoral

Det jag vill visa med detta lilla IT-experiment är:

A. Att något går att finna hos den allvetande doktor Google betyder inte att det är vare sig fakta eller har mening.

Vem som helst kan fantisera ihop vad som helst och det han/hon publicerar kommer att gå att finna via Google.

B. Big Brother is watching you more and more.

Tack vare internet, mobiltelefoni och “sociala nätverk” kan man finna dej var som helst på planeten genom att jämföra ditt surf-beteende med det som redan fastlagts.

Det hjälper inte att du använder dej av pseudonymer.

Nu är detta givetvis inte farligt så länge man är lydig mot landets lag och internationella lagar.

Men tänk om landets lagar för dej vore de lagar som tillämpas i t.ex. Iran och Kina och Nord-Korea!!!

C. Om någon vill dej illa, och sprider lögner om dej på internet kommer även dessa lögner att dyka upp i Google-sökande.

Det kan ju vara värt att komma ihåg detta. För den som sprider lögner, förtal eller hat har själv fastlagt allt nödvändigt bevismaterial. Och redan finns det exempel på åtal och fängelsestraff och/eller böter för “hatbloggare”.

Och för oss som nu och då söker via Google (och andra search engines) är det bra att komma ihåg att om man inte kan verifiera det man läser finns det all anledning att inte sätta tilltro till det. Och framför allt inte sprida det vidare, för då kan man göra sig skyldig till ryktesspridning, skvaller och falskt vittnesbörd.

Till allra sist!

Kom ihåg att lögner inte blir sanna bara för att man använder datorer.

Det finns horoskop-software. Horoskop är dock, och förblir, lögn och bedrägeri.

Och kom ihåg att logiskt nonsens och lögn, förblir logiskt nonsens och lögn, även om man använder ordet “gud” i sitt påstående.

/Kjell

Views: 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *