Lagen skriven i hjärtat

Detta är ingen predikan eller ens ett påstående, men en fundering som jag gärna vill att du hjälper till att bedöma.

Jag vill utgå från texten i Hebreerbrevets tionde kapitel, verserna 11 till och med 18:

Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter.
 
Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige Ande för oss.
 
Först säger han: Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren.

Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.

Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer

Den som refereras till med ordet “han” i texten ovan är Jesus Kristus.

Nästan ordagrannt förekommer samma text i det åttonden kapitlet, verserna 10 till och med 12:

Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud,och de skall vara mitt folk.

Ingen skall längre behövaundervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig,från den minste bland dem till den störste.
 
Jag skall i nåd förlåta demderas missgärningar, och deras synderskall jag aldrig mer komma ihåg.

Och texten är ett citat ur Jeremia 31:33

Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

Hur skall vi tolka och förstå det där med lagen som skulle, eller skall, skrivas i hjärtan.

 1. Har det hänt eller kommer det att hända?
 2. I vilkas hjärtan kommer den att skrivas?

Som jag läser Skrifterna handlar det om ett löfte till Israels hus och har inte ännu skett.

Och nu vill jag be dej, som läser detta, att komplettera med din tolkning.

Nedan alla ytterligare texter som handlar om att skriva något i hjärtat.

Ords. 3:3 Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;

Ords. 7:1-3 Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem vid dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla.

Jeremia 17:1 Juda synd är uppskriven med järnstift, med diamantgriffel; den är inristad på deras hjärtas tavla och på edra altarens horn,

Rom. 2:14-15 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.

2 Kor. 3:1-3 Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan.

Fundera speciellt på Rom. 2:14-15. Är lagen skriven i hedningars hjärtan sedan länge? Till skillnad mot “Israels hus”? Låter inte rimligt!

Och vilken lag skrevs – skrivs – kommer att skrivas – i våra hjärtan?

Citera gärna ett par paragrafer!

/Kjell

Visits: 130

10 thoughts on “Lagen skriven i hjärtat”

 1. Kanske tycker du att frågan om “lagen skriven i hjärtat” är oväsentlig, teoretisk eller självklar?

  Och det är den nog också för många av oss.

  Men det finns en skara, med extrema åsikter angående alla nedtecknade bud i Bibeln.

  Dessa argumenterar, mycket aggressivt, för att buden har fått sitt slut och är avskaffade.

  Om de ordagrannt menar att lagen redan skrivits i deras hjärtan vet jag inte.

  Men den logiska konsekvensen blir att de är “laglösa” om detta inte är fallet.

  Och ytterligare en fråga som uppkommer är vilka bud som Herren har utlovat att skriva i hjärtan.

  Samme Herre sade ju: “Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.” (Matt. 5:18)

  Nu tror jag visserligen att “skriven i hjärtat” har en bildlig betydelse och avser en total förvandling av tanke och vilja.

  Men i sådana fall måste vi erkänna att denna förvandling inte ännu har skett.

  Så frågan kvarstår: Vilka gäller löftet och när kommer det att ske?

  /Kjell

      (Reply)

 2. Hej,

  jag tolkar det som följer;

  lagen skriven i era hjärtan; meningen är att du ska “känna” i ditt hjärta vad som bör göras och inte bör göras. Detta är kristus i människan.

  jag ber dig läsa vidare:

  I apostlagärningarna står det ungefär, han som vi alla rör oss lever i och finns till i… i efeiserbrevet står det något i stil med, han som rör sig genom alla, över alla och i alla…
  när den skriftlärde frågar Jesus om det största budet och Jesus säger älska Gud och din näste… så svarar den skriftlärde, det är riktigt, Han är allt som finns, det finns ingen annan än Han…

  Gud är allt som finns…

  Han lägger lagen i våra hjärtan, vilket är Gud, Kristus i människan…

  det viktigaste är att inse att det inte finns någon separation.

  du lever rör dig och finns till i Gud, det är att inte se denna sanningen som leder till krig och konflikter, men Gud ber inte, begär inte, beodrar inte, Han skapar…

  till och med när Jesus är ute i öknen möter han satan om och om igen, det är hans mänskliga sida han möter, han säger till sig själv, gör bröd av stenarna, för att han blir hungrig, men han vet att han är Guds son, Gud i mänsklig gestalt, Kristus, därför svarar han sig själv, Nej, du ska inte leva endast av bröd, utan av ordet, ordet som var begynnelsen… sedan fortsätter det, i slutet står det i Lukas evangeliet, sedan lämnade satan honom för en tid, varför? jo för att hans yttre själv skulle hela tiden vara med honom, men han kunde se vad som var sant, och säga, gå bakom mig satan.

  grunden är då att inse att det inte finns någon separation, sedan är min förståelse att lagen läggs i hjärtat bör vara samma sak som helig ande, eller det strömmande vattnet, de sista meningarna är helt min nuvarande förståelse….

      (Reply)

 3. viktor,

  Är du inte rädd att din kommentar kan uppfattas som humanistisk panteism?

  Enligt Bibeln, Guds Ord, var det ju djävulen som frestade Jesus. Det står bokstavligt så! (Lukas 4)

  Det står ingenting om att Jesus brottades med sina egna känslor och begärelser.

  Om man förutsätter att Jesus ÄR Gud, och att han brottades med sina egna begärelser, kommer man i konflikt med grundläggande och frälsningsgrundande läror.

  Jakob 1:13 Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

  1 Joh. 1:5 Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom. 6 Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen. 7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss. 9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en ljugare, och hans ord är icke i oss.

  I Guds Ord, Bibeln, görs det tydligt att mörker och ljus inte har något gemensamt.

  Ingen Ying/Yang, inget “allt är gud och gud är allt”.

  Men kanske menade du det annorlunda?

  /Kjell

      (Reply)

 4. Hej,

  nej jag menade exakt som jag skrev.

  Den grekiska översättningen av djävulen här är “diabolis..”vilket betyder “den falske”, inte separerad ifrån människan, men den falske i människan.

  visst kan det finnas andar som handlar ont, precis som det finns människor, och kanske finns det även en djävul, vad vet jag….

  “Enligt Bibeln, Guds Ord, var det ju djävulen som frestade Jesus. Det står bokstavligt så! (Lukas 4)
  Det står ingenting om att Jesus brottades med sina egna känslor och begärelser.
  Om man förutsätter att Jesus ÄR Gud, och att han brottades med sina egna begärelser, kommer man i konflikt med grundläggande och frälsningsgrundande läror.”

  det är faktiskt just med dessa begär han brottas.
  Den riktiga meningen med satan som det beskrivs i bibeln är i människan.

  den grundläggande frälsningsfrågan handlar om att det inte finns någon separation mellan dig och Gud.

  “Gud är stor och bortom vårt förstånd”
  jag försöker inte förklara Gud, men några grundläggande tankemönster för att fördjupa förståelsen vad som sker i Bibeln.

  det är den som frestar människan, som dömer andra, dömer sig själv, känner rädsla och ondska.

  därav ska man inte äta av frukten av gott och ont, men av livets träd.

  Jakob 1:13 Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

  det är inte Gud som frestar, men “den falske”, Satan.

  “1 Joh. 1:5 Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom. 6 Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen. 7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss. 9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en ljugare, och hans ord är icke i oss.”

  Genom att se på Jesus, så kan människosonen lyftas upp, precis som Mose lyfte upp ormen i öknen.
  Jesus visar vem Gud är. Och genom att se på Jesus, inte bilden, bilderna av Jesus, men den inre människan av Jesus, vilket är Kristus, Gud, så reser vi oss.

  Jesus kom för att frälsa världen, eller många. Han var tvungen att bli döpt av Johannes, annars hade han stått vid sidan, han var tvungen att vara en av oss.

      (Reply)

 5. Viktor svarade: “jag menade exakt som jag skrev”

  Ja, jag var väl lite rädd för det.

  Dina synpunkter kommer i stort sett överens med humanistisk panteism, eller mera specifikt buddism som är en humanistisk avsplittring av hinduismen.

  Kanske borde du överväga möjligheten att den mysticism du förutsätter i Guds Ord är en projektion av ditt eget önsketänkande.

  Mysticism och trohet till Kristus kan inte samexistera.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Hej Kjell,

  Tänk dig för ordentligt nu.

  Det handlar helt enkelt om att få en djupare förståelse av vad Bibeln förmedlar.

  Gud delar inte upp människor i religioner, det är människan som gör det. Kalla det Budism, Hinduism, Maya religioner, eller vad som hellst. De är alla människors idéer, och samtliga är kulturellt betingade. Tänk dig för.
  Även det jag skrev till dig är idéer.

  I Daniles bok står det “Jag dyrkar den levande Guden, skaparen av himlen haven och allt levande.”

  Gud är inget att placera in i ett fack, göra det till ett paket och kalla det en religion, vare sig det är, Budism, New Age eller kristendom. Det är våra idéer som gör det.

  Precis som vi har idéer om andra mäniskor. Svarta, vita gula blå. Olika kulturer, förutfattade meningar om olika religioner och människor ifrån dessa.

  Bara be om sanningen, sanningen och inget annat och läs Bibeln utifrån det.

  Bästa Hälsningar
  Viktor

      (Reply)

 7. Viktor,

  Nej Viktor,

  Det du “predikar” kallas synkretism och är en styggelse i Guds ögon.

  Det finns bara en väg till frälsning. Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet.

  Bara i Guds Ord, Biblen, finns detta beskrivet.

  Här duger ingen Bhagvad Ghita, Mormons bok, Al Quraan eller andra så kallade heliga böcker.

  Den verkligen stora skillnaden mellan Guds Ords Evangelium, jämfört med andra religioners böcker är följande.

  Alla falska läror handlar om “människans sökande efter Gud”.

  Men Evangelium handlar om “Guds sökande efter människan”.

  Dessa diametralt motsatta saker går inte att kombinera!

  /Kjell

      (Reply)

 8. hej,

  styggelse i Guds ögon är det inte, det kan jag stå för fullt ut,

  att älska sin näste som sig själv och att älska Gud, kan aldrig vara styggelse i Guds ögon.

  Jag försöker inte göra reklam för synkretism, New Age, eller vad du kallar det, jag håller mig till Bibeln.

  “När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.” 1 korinth 13.11

  “Gud är kärlek, och den som förblir i kärle­ken förblir i Gud och Gud i ho­nom. I det­ta har kärle­ken nått sin full­het hos oss: att vi kan va­ra frimo­di­ga på do­mens dag, ty sådan som Kristus är, såda­na är vi i den­na värl­den. Räds­la finns in­te i kärle­ken, ut­an den full­kom­li­ga kärle­ken fördri­ver räds­lan, ty räds­la hör sam­man med straff, och den som är rädd har in­te nått kärle­kens full­het. Vi äls­kar därför att han först äls­ka­de oss. Om någon säger: ”Jag äls­kar Gud” men ha­tar sin bro­der, då lju­ger han. Ty den som in­te äls­kar sin bro­der, som han har sett, kan in­te äls­ka Gud, som han in­te har sett. Och det­ta är det bud som han har gett oss: att den som äls­kar Gud också skall äls­ka sin bro­der.”

  jag tror säkert att du älskar din broder, men du nämnde rädsla vid flera tillfällen, jag tror inte man ska vara rädd. Jag söker sanningen, sanningen och inget annat, ingen kyrkas ide, eller ens min egen idé.

  All lycka
  Hej

      (Reply)

 9. Hej Kjell!

  I Matt.7:23 säger Jesus om de som går förlorade:”Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” Men den som har valt den trånga porten, Jesus, har livet och är inte laglös! Den Helige Ande har skrivit lagen i våra hjärtan när vi ger dem till Jesus.

  Guds rika välsignelse önskar jag dig och allt ditt arbete för att sprida ljuset om Jesus!

  Med vänlig hälsning
  glb

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *