Gäller Svea Rikes Lag?

Jag menar… Gäller Svea Rikes Lag med full kraft?

Och speciellt då om du är rättfärdig.

Ja, ett bra (eh, jag menar dåligt) sätt att få reda på om lagen gäller är att bryta mot den och sedan rapportera brottet.

Låt oss ta ett exempel.

Du vill ha en IPad men saknar de nödvändiga kontanterna, kreditkortet har blockerats, så du beslutar att stjäla en istället för att spara och köpa.

När du har stulit den går du till polisen och rapporterar dej själv. Du säger:

Polisen, jag är utan skuld, eller som man kallar det, rättfärdig, och här är den IPad jag har stulit.

Risken finns i de mesiga rättssystem som finns i Europa att polisen säjer aja, baja, vi skall ge den tillbaka till dess ägare, gör inte om det igen.

Men i ett korrekt rättssystem kommer du att anklagas och dömas i enlighet med lagen.

Och hur går det med din påstådda rättfärdighet?

Tja, du kan väl vara glad om man inte skickar dej på sinnesundersökning, för något fel måste det vara på dina definitioner.

En tjuv är inte rättfärdig, han är en tjuv!

Men om du visar att du inser att du har begått ett brott och i all ärlighet ber om förlåtelse och benådande, kan det hända att du får strafflindring, eller till och med att saken avskrivs.

Om du envisas med att du är rättfärdig lär det endera bli det föreskrivna straffet eller tvångsbehandling av en psykiater.

/Kjell

Views: 36

29 thoughts on “Gäller Svea Rikes Lag?”

 1. Kjell!

  En gris är alltid en gris oavsett hur mycket han klär ut sig till kung.
  En kung är alltid en kung, oavsett hur mycket han grisar ner sig!

  Bb

      (Reply)

 2. Den som älskar Gud och sin nästa=lagen stjäl ingen iPad.

  Fattar det som att du hängt upp dig på A, D, L mm men dom predikar väl att kärleksbudet gäller??

      (Reply)

 3. micro skrev: “Den som älskar Gud och sin nästa=lagen stjäl ingen iPad”

  Vill be dej att inte nämna personer vid namn annat än om de deltar i diskussionen. (Har redigerat det.)

  Bloggposten är avsedd att belysa rättfärdighet och nåd och lag ur en annan synvinkel.

  Jag håller med dej att den som erkänner det dubbla kärleksbudet, bryter mot det om han/hon stjäl en IPad.

  Håller du med om konsekvensen?

  Den som stjäl en IPad är inte rättfärdig!

  Lagen finns där med full kraft. Men så länge man inte stjäl denna IPad har lagen ingen betydelse.

  /Kjell

  PS. Och nej nomofoberna underkänner även det dubbla kärleksbudet med motiveringen att det är en sammanfattning av Mose lag.

      (Reply)

 4. Kjell!

  En fråga!

  Om du tänker stjäla en ipad, och gör det, vad/vem får du problem med, budet du skall inte stjäla, eller Guds ande och samvetet?

  Bb

      (Reply)

 5. Björn bloggaren,

  Din uppdelning motsvarar inte någon realitet. Den är artificiell.

  Samvete heter “syneido” på grundspråket. Det betyder “se/inse tillsammans”. Utan samvete kan vi inte ha gemenskap vare sig med andra människor eller med Gud.

  Om Den Helige Ande heter det att Han påminner oss om allt som Jesus har sagt oss. (Joh. 14:26)

  Matt. 19:18-19 Han frågade: »Vilka?» Jesus svarade: »’Du skall icke dräpa’, ‘Du skall icke begå äktenskapsbrott’, ‘Du skall icke stjäla’, ‘Du skall icke bära falskt vittnesbörd’, ‘Hedra din fader och din moder’ och ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv.’»

  Där har du alltså budet i form av Jesu ord, Den Helige Ande som förmanare och samvetet som mottagare.

  Du ponerar en antagonism när det i verkligheten handlar om synergism.

  /Kjell

  PS. Exempel på liknande fråga:

  Vad använde du när du skrev din kommentar? Dina ögon, dina fingar eller din hjärna?

  Ett passande svar vore: JA!

      (Reply)

 6. Kjell,

  Om jag skulle planera att stjäla något, då hade inte jag fått problem med buden, utan med Guds Ande och mitt samvete.

  Det är det som är skillnaden i vilken som överbevisar i fråga om synd, rättfärdighet och dom.
  Skriften gör inte det jobbet, utan det är Andens jobb.

  Om nu lagen var judens övervakare, så är det inte tänkt att den skall vara det längre och fram för allt inte för de hednakristna!
  Det är alltaså den helige Andes uppgift att göra det lagen användes till, övervakning.
  Anden påminner också vad Jesus sagt, men kan även tala saker Jesus inte sagt när han gick på jorden.

  Bb

      (Reply)

 7. Jag håller med Kjell när det gäller Björns osunda uppdelning av Anden och Skriften. Andens milda röst kan lätt förväxlas med den egna själens röst och samvetet kan mutas. Därför måste det finnas något fast att korrigera mot.

  Om man därför undervisar den unge vad Skriften säger, så viker han inte av från den rätta vägen i framtiden. Har man en så negativ uppfattning om det skrivna Ordet som du Björn verkar ha, så uppmuntrar inte det till att lära det uppväxande släktet vad som är rätt eller fel. Det är synd att stjäla oavsett om Anden säger det till dig eller inte.

  Alltså, att undervisa utifrån det skrivna Ordet vad som är rätt och fel är något som utgör något av en spärr att synda. Som exempel på extrem rädsla för lagen hörde jag själv Peter Ljunggren raljera och håna söndagsskollärare som ger barnen minnesverser från GT. Det är ju dödens ord, sa han. Vad hände med hans moraliska liv?

  Nej, Sverige behöver mer av gammaldags gudsfruktan och kanske det är det som s k “nyjudaister” också ser, men som Chumney går utöver vad som är sund biblisk laglydnad.

      (Reply)

 8. Derek,

  Hur kan du säga att jag har en negativ uppfattning om det skrivna ordet, jag bara undrar?

  Jag menar att du i så fall har en negativ syn på Gud och hans förmåga att fostra sina barn. Gud behöver ingen bok, inte heller att man matar sig med vad som är rätt och fel, Gud kan verkligen leda, forma och fullkomna en människa utan skrivna ord.
  Att sen Gud väljer att använda sitt skrivna ord är ju en helt annan sak.

  Sen är det ju så, vilket jag inte motsätter mig, att det är bra att lära den unge vad som är rätt. Men det är ju ingen garanti för att det blir rätt ändå.
  Alla som stjäl vet att det är synd, dom har fått den infon si modersmjölken, men dom stjäl ändå och en del blir riktigt stora förbrytare, som rånare och mördare, detta trots att de vet att det är synd!

  Bb

      (Reply)

 9. Björn bloggaren,

  “Gud behöver ingen bok, inte heller att man matar sig med vad som är rätt och fel, Gud kan verkligen leda, forma och fullkomna en människa utan skrivna ord.”

  Jag tar med kraft avstånd från detta flumm! Det är inte vad Jesu apostlar lärde utan kommer från en osund karismatik. Det finns inslag i detta som liknar montanismen under andra århundradet. http://en.wikipedia.org/wiki/Montanism

      (Reply)

 10. Björn bloggaren skrev: “Hur kan du säga att jag har en negativ uppfattning om det skrivna ordet, jag bara undrar?”

  Kanske du inte har det, men du uttrycker dej på ett sätt som nog många tolkar så.

  Jag tolkar det också så. Det skrivna ordet får ju alltid spela andra eller tredje fiol som du uttrycker det.

  Visst kan Gud i undantagsfall, där det behövs, gå direkt.

  Men det var Hans val att ge uppenbarelsen i skriven form.

  Och jag vet säkert att Han inte sysslar med onyttigheter.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell,

  Jag måste fråga utifrån vad du skrev: Visst kan Gud i undantagsfall, där det behövs, gå direkt. Men det var Hans val att ge uppenbarelsen i skriven form.

  – Frågan lyder: får du alla dina vägval klarlagda genom att söka i skriften?
  Tar du alla dina beslut genom att läsa i skriften för att få beslutsunderlag?

  Bb

      (Reply)

 12. Björn bloggaren,

  “Gud kan verkligen leda, forma och fullkomna en människa utan skrivna ord.”

  Det du skrev här Björn tillhör inte den sunda apostoliska läran. Paulus säger nämligen något annat. En människa kan inte bli “fullt färdig” eller “fullkomnad” utan det skriva Ordet. Jag uppfattar det som att du har förakt för det skrivna Ordet även genom att uttrycka dig “skrivna ord”. Det handlar inte om “skrivna ord” utan om Guds heliga Ord.

  “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Tim 3:16

      (Reply)

 13. Derek,

  Angående: Gud kan verkligen leda, forma och fullkomna en människa utan skrivna ord.

  Du får gärna ta avstånd, men jag har sett detta på nära håll där vederbörande har noll koll på vad skriften säger och lär. Personen ifråga vandrar troligen närmare Herren än både du och jag och Gud gör verkligen storverk i henne!

  Du skriver: Det är inte vad Jesu apostlar lärde utan kommer från en osund karismatik.

  – Vad lärde apostlarna och hur vandrade de enligt dig?En fråga som du borde fundera på, för om du kollar på Paulus så var hans evangelium utifrån direkt uppenbarelse och inget han läst sig till.

  Själv tar jag avstånd från flumkristendom där människor flaxar omkring i det andliga utan skriftens tydliga vittnesbörd i det som sägs och görs.
  Men det finns ett kristenliv som är ett andligt liv och det tala skriften tydligt om och det livet skall vi leva!

  Bb

      (Reply)

 14. Derek,

  Du skriver: En människa kan inte bli “fullt färdig” eller “fullkomnad” utan det skriva Ordet.

  Jag tror du har fel här, att Gud använder ordet är en sak, vi läser ju, men Gud kan väl göra hur han vill för att fostra oss, eller kan han bara det genom skriften?

  Bb

      (Reply)

 15. Björn bloggaren,

  Björn, jag går inte på personligt tyckande. Om Paulus skriver till Timoteus att Skriften behövs för att göra en människa fullkomlig, så tror jag det. Att detta skulle utesluta Andens hjälp eller tilltal har varken jag eller Paulus påstått.

  Om du inte ser eller förstår att detta ditt uttalande strider mot Paulus ord, så kan inte jag göra mer: “Gud kan verkligen leda, forma och fullkomna en människa utan skrivna ord.”

  Vill man inte bli den “gudsmänniska” som Paulus inspirerar Timoteus att bli, så kan man välja din osäkra subjektiva väg.

      (Reply)

 16. Derek,

  Det verkar som om du inte förstår och det är ok.
  Jag förnekar inte att Gud använder sitt skrivna ord, men säger samtidigt att Gud kan göra saker i en människa utan att hon läst bibeln.
  Allt är en fråga om Guds handlande, det han har valt att göra i en människa.

  Gud har oftast talat till mig personligen om vad han skall göra och vilka saker i mitt liv som behöver åtgärdas, det har inte varit utifrån att jag läst i skriften.
  Utifrån det så förstår jag att Gud både kan och gör som han vill i en människa.

  Problemet är att en del nervärderar en sådan personlig relation med Gud och kallar det flum och en massa annat konstigt. Ändå är denna verklighet vanlig för många människor, tyvärr har ändå allt för få kommit i kontakt med Gud på det viset.

  Bb

      (Reply)

 17. Björn bloggaren,

  Kan du erkänna att det Paulus skriver här är fullt ut gällande, utan att blanda in dina eller andras personliga erfarenheter?

  “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Tim 3:16

      (Reply)

 18. Derek!

  Ja om du erkänner att dessa två bibelord är fullt ut gällande!

  Heb_13:21 han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

  Fil_2:13 Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

  Bb

      (Reply)

 19. Björn bloggaren,

  Naturligtvis säger jag ett JA!

  Om du säger ett JA till 2 Tim 3:16, så måste du ta tillbaka det du skrev här. Det går nämligen inte att förena med 2 Tim 3:16.

  “Gud kan verkligen leda, forma och fullkomna en människa utan skrivna ord.”

      (Reply)

 20. Derek,

  Du kan väl inte bygga en lära på ett enda bibelord, det blir väl om något osunt?

  Summan av ordet är sanning och naturligtvis använder Gud all skrift som är utandad av honom till att fostra oss, men Gud är inte begränsad till sitt skrivna ord, det visar de ord jag gav dig.

  Det blir problem om man menar att själva bokstaven skall fostra oss, jag menar att det är Gud som gör det och han använder sitt ord. Jag har själv varit med om det, fast bara några gånger och jag har läst bibel mycket.

  Man måste förstå att Gud handlar med en människa för att få fram det han vill. Ett exempel är att saker inte fungerar längre, dvs omständigheter uppstår. Dessa är till för att vi skall stanna upp och fråga vår Gud vad som är fel. När Gud har vårt öra, så visar han vad han är ute efter, ex kan han säga att det är dags att söka nytt jobb, eller att det är dags att flytta, eller att man gått fel på något område.
  För att förstå, så måste man känna sin Gud och veta hur han handlar med människan, men också ha ett öppet öra så att man hör, för om man inte hör, ja då hjälper ingen skrift, då blir vandringen med Gud logik och huvudkunskap!

  Bb

      (Reply)

 21. Björn bloggaren,

  Ok, jag förstår. Du kunde inte förmå dig att bejaka 2 Tim 3:16 fullt ut.

  Du insåg inte heller att du mästrade Paulus med ditt uttalande: “Gud kan verkligen leda, forma och fullkomna en människa utan skrivna ord.”

  Jag lämnar detta nu. Du har visat var du står.

      (Reply)

 22. Derek,

  Ok, jag förstår. Du kunde inte förmå dig att bejaka 2 Tim 3:16 fullt ut.

  – Gör du det själv, är det enbart skriften som fostrar dig.

  Nej jag kan inte bejaka detta bibelord så som du menar att det betyder, för om du läser vad det står, så står det inte att skriften måste till för att en människa skall bli fullt färdig. Nej det står att skriften är nyttig:

  2Ti 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,
  2Ti 3:17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

  – den är alltså nyttig för denna sak, men det står inte att Gud inte kan göra på något annat sätt.
  Jag ger också upp denna diskusion. var välsignad!

  Bb

      (Reply)

 23. Björn bloggaren,

  ” Gör du det själv, är det enbart skriften som fostrar dig.
  Nej jag kan inte bejaka detta bibelord så som du menar att det betyder”

  Det är inte rätt av dig att lägga åsikter i min mun. Jag har märkt att du ofta gör det. Det gör ett seriöst samtal i stort sett omöjligt.

  När har jag uttryckt att “enbart skriften fostrar”?
  Hur vet du vad jag menar med denna text när jag aldrig redogjort det?

  Min fråga löd: Kan du erkänna att det Paulus skriver här är fullt ut gällande, utan att blanda in dina eller andras personliga erfarenheter?

      (Reply)

 24. Derek,

  När har jag uttryckt att “enbart skriften fostrar”?

  – Nej, du har skrivit: En människa kan inte bli “fullt färdig” eller “fullkomnad” utan det skriva Ordet.

  Och för mig blir det i princip detsamma. Vad jag försöker förklara är att Gud är Gud och kan göra hur han vill, med eller utan sitt skrivna ord, det är bara att läsa hur han fostrade ex Abraham, eller Jakob och vad jag vet så hade de bara vad de hört, inte så mycket skrift.

  Hur vet du vad jag menar med denna text när jag aldrig redogjort det?

  – Då får du ju först förklara vad du menar med texten, sen har jag väl inte lagt ord i din mun, om så har det inte varit meningen.

  Jag är helt viss om att Gud har valt att använda skriften, men ibland väljer Gud andra sätt, men allt sker i linje med hans eget ord!

  Bb

      (Reply)

 25. Anden – Skriften.
  Betonar ni inte bara ‘två sidor av samma mynt’?
  Behöver vi inte bådadera?

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *