Nomofobi

Nomofobi är nog inte ett officiellt ord, men det betyder likväl norm-skräck, eller lag-skräck.

Jag använde ordet nästan lite på skämt när jag först stötte på bloggare som fäktade med näbbar och klor i sin argumentation att “lagen är slut“.

Kanske människor som var trötta på syndkataloger och rättfärdighetskataloger, och som nu var på krigsstigen mot sådant.

Men som vanligt hade jag tydligen fel. Kanske är jag för godtrogen.

När jag först mötte pre-tribbare trodde jag att de skojade.

När jag först kom i kontakt med framgångsteologin blev jag arg, men trodde att det handlade om udda fall.

När jag började blogga och mötte ny-judaister och unitarer trodde jag att man kunde korrigera deras vanföreställningar.

Och faktiskt, som sagt, tänkte jag mej att lagvägrarna bara var ute för att polemisera mot människors regler.

Men det har visat sig, inte minst de senaste veckorna, att lagvägrarna, nomofoberna, slåss med näbbar och klor i blodigt allvar.

De läser Nya Testamentet som om det handlade om en schweitzerost. Det blir stora hål i evangeliet och ord som “tro”, “lag”, “nåd” blir meningslösa ljudserier som upprepas som mantror.

Och ve dej om du tror att Jesus menade allvar när han sade “men jag säger er” eller “ett nytt bud ger jag er” och dylikt. Då kallar man dej en villolärare som talar med kluven tunga.

Man går till och med så långt att man förkastar det vi brukar kalla det dubbla kärleksbudet. Man säger att Jesus summerade Mose lag och att detta således är en bra summa men inte längre gäller.

Man säger att Kristi lag nu gäller. Men precis vad man menar med detta är oklart. Det verkar kunna betyda vilka subjektiva tankar som helst. Huvudsaken är att man inte erkänner någon gemensam norm.

Och ju mer jag ser nomofobernas reaktioner, desto mer förundras jag.

Jag behöver en time out på några dagar för att gå till botten med detta.

Du som läser här, kan du hjälpa till med information?

Vad för förkunnelse har nomofoberna fått med sig, som gjorde att de hamnade i denna villa?

Vilka bakgrunder finns?

Finns det någon här som har blivit befriad från nomofobins tvångstankar?

Här behövs vittnesbörd från människor med personlig erfarenhet av detta.

Hjälp om ni kan.

Återkommer om några dagar om Herren vill och vi får leva.

/Kjell

PS. Jag kommer att stänga datorn så bli inte ledsen om din kommentar hamnar i moderation. Det fixar jag när jag återkommer.

Views: 54

41 thoughts on “Nomofobi”

 1. Är det inte ändå så, att ‘nomofobin’ kommit som en reaktion på nyjudaismens laghållarpropaganda?

  Man ser vart det leder – bort från nåden, och ut ur Kristus, och vill inte ha något som helst att göra med det. En naturlig reaktion.
  (Vi ska ju tro det bästa om varann.)

  Lag-ivrare och ny-judaister påstår ju att lagen fortfarande gäller – även för hednakristna – och verkar då gå utöver tio Guds bud, till att även inkludera vissa ceremoniella bud (Varför då inte alla? Vem bestämmer vilka?).

  En förståelig pendelreaktion till detta blir då, att man istället betonar friheten i Kristus. Att vi inte behöver hålla några lagar och regler alls, för att Kristus redan har fullgjort allt. Och visst är det absolut riktigt – för vår frälsning.

  Vår frälsning kan vi inte bättra på.
  Men betyder det nödvändigtvis att inte Guds lag (de tio budorden, som summerade i det dubbla kärleksbudet) inte längre gäller för oss troende? Vad finns det i tio Guds bud, som kan verka stötande för oss?

  Ja, för egen del kan jag säga, att jag brottats en del med sabbatsbudet – inte något annat. Och jag tror att just sabbatsbudet kan vara en stötesten för många? Ska vi hednatroende verkligen ‘hålla lördagen helig’?

  Men, om vi förstår att Jesus är lagens uppfyllelse, så kan vi också komma till ro i att Han är vår sanna Sabbatsvila – att vi i Honom får vila från egna gärningar. Och då får ‘tänk på sabbaten så att du helgar den’ en helt ny mening!

  Tänk på Jesu fullkomliga försoningsgärning, och vår fullkomliga rättfärdiggörelse i Honom, och du fylls av outsäglig tacksamhet. Här kan inte lagen komma åt att döma oss – för vi är frikända! Helgad vare DEN sabbatsvilan! 🙂

  Jag har själv gått från denna pendelreaktion, till att landa i att lagen står där den står – men vi står inte längre under lagen. Och om vårt samvete dömer oss, så har vi en Överstepräst…

      (Reply)

 2. Tack Kjell för ännu en tänkvärd bloggpost. Du är till storvälsignelse.

  Och Tack Ingela för ett mycket bra inlägg där du verkligen gör ett suverän summering och reflektion.

  Mvh
  Berndt

      (Reply)

 3. Kjell: “När jag började blogga och mötte ny-judaister och unitarer trodde jag att man kunde korrigera deras vanföreställningar.”

  Jag tror också att det är mycket svårt att korrigera dessa. Ny-judaister lägger på bud på kristna som är för judar. Även om det inte är förbjudet, så är det inte vad Paulus lär. Lagen är folket Israels lagstiftning, där det ingår både ekonomiska och sociala regler. Dessa är goda och kloka, men behöver nödvändigtvis inte praktiseras av oss i Sverige.

  Det finns mycket visdom i Guds lag. Om inte mina förfäder följt det första buden, så hade jag inte funnits. Det lyder: Föröka er och uppfyll jorden.

      (Reply)

 4. Guds Frid!
  DET ÄR FULLBORDAT!
  Ok, lite mer än ovan bör jag väl säga. Det är mycket nu, stor förvirring, många profeter av skiftande kvalitet. Än skall vi vända oss hit än dit, likt barnvisan, `…än slank han hit än slank dit än slank han ner i diket´. Diken tycks det finna gott om i denna tid som nu är. Tidstecken kan man väl lugnt säga att det är.

  Det första Jesus säger till sina lärjungar, då de sitter tillsammans på Oljeberget och har Jerusalem i blickfånget, efter att de ställt frågan till Jesus om vad för slag av tidstecken de skall vara uppmärksamma på? `Se till att ingen bedrar er´. Matt 24:4 Mark 13:5 och Luk 21:8

  Lärjungarna hade ju fått allt av Jesus, men för att detta allt, Guds rike och det glada budskapet om förlåtelsen för alla våra synder genom Jesu fullbordade verk på Golgata kors, och genom Hans sår har vi blivit helade, måste Vi också få den Helige Ande, Hjälparen, för att vi skall bli fullt dugliga till Jesu efterföljd.

  Men här kommer det ruggiga, som svarar något på dina funderingar. Heb 6:4-6 ”Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom”.
  ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror”. 1 Tim 4:1

  Jag skulle tro, att flertalet av dem, som pläderar för, än den ena vägen och än den andra, är frälsta. Därför måste man fråga sig; varför halkar de bort från evangeliet, och bibelrummet nedan:
  Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv”. Luk 10:27.
  Dessa två uppmaningar från Jesus, sammanfattar ju hela lagen, amen.

  Lever man inte fullt ut i dessa två bud, utsätter man sig för stor fara. ”Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus”. Ef 4:15

  Detta måste vara vår innerligaste strävan och längtan, annars kan det hända som vi läser om i 2Tess 2:10–11 ”… eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen”.
  Notera; att Gud sände en kraftig villfarelse över dem! Riktigt ruggigt alltså. Därför skall inte vi inbilla oss att vi med vårt andliga förstånd försöka förklara/övertyga, hur bra vi än gör detta, få dem att vakna till liv och vända om och tro på Jesu Fullbordade verk! Bedja kan vi dock göra, men argumentera, nej, det biter inte. Den erfarenheten har i varje fall jag efter många år i sådana sammanhang. Man blir bara uttröttad till leda.
  Inte ens när Jesus uppväckte Lasarus från de döda, trodde alla på Honom, utan några gick istället bort för att planera att döda Honom, suck.

  Lämna dem, diskutera inte med dem, så får de känna på att stå utanför andlig gemenskap, och förhoppningsvis då vända om.
  ”Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar”. Tim 1:20

  Till sist, måste jag framhålla med emfas, det allra viktigaste och helt avgörande för att kunna stå emot alla nya, nygamla, läror, LÄS GUDS ORD varje dag, och be alltid. Ha JESUS KRISTUS ständigt för dina ögon i alla livets förhållande. Det är den bästa vaccinationen mot all villfarelse. Försök aldrig att i egen kraft åstadkomma något i andlig väg, ja även i den lekamliga. ”ty utan mig kan ni ingenting göra”, säger Jesus, Joh 15:5.

  Käre broder, vi lever i sållningens tid, och det kommer bara att bli värre och värre tills vår älskade Jesus kommer åter, halleluja! Låt endast den Helige Ande leda dig till de villiga själarna, de som hungrar och törstar efter en radikal förändring i sitt liv.

  Broderliga hälsningar!
  Hasse.

      (Reply)

 5. Hans-Peter Segerfeldt,

  Tack för dina visa ord och välkommen hit.

  Hoppas att många kommer att läsa din kommentar noggrannt.

  Jag har just startat datorn igen och kommer säkerligen att hålla räkning med dessa tröstens och förmaningens ord.

  Återkommer med kommentarer till andra inlägg och analys av ämnet inom de närmaste dagarna.

  När jag har hunnit läsa allt och begrunda det.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Ingela,

  Är det inte ändå så, att ‘nomofobin’ kommit som en reaktion på nyjudaismens laghållarpropaganda?

  Man ser vart det leder – bort från nåden, och ut ur Kristus, och vill inte ha något som helst att göra med det. En naturlig reaktion.
  (Vi ska ju tro det bästa om varann.)

  Jag skulle tro att du kan ha rätt med detta. I viss mån. Och jag vill understryka i viss mån.

  Det är helt tydligt att vissa nomofober inte erkänner dina spelregler att tro det bästa om varann.

  Tvärtom misstolkar man friskt med stor illvilja och repeterar lögner och förtal kopplat med domar och förbannelser.

  Jag skulle nog ha trott som du för några månader sedan, men är nu faktiskt benägen att tro att det handlar om lögnens, villfarelsens och laglöshetens andemakt.

  Samma hårdhet som man kan finna hos Unitarer finner man nämligen hos Nomofober.

  Man går till och med så långt att man förkastar det vi brukar kalla det dubbla kärleksbudet. Man säger att Jesus summerade Mose lag och att detta således är en bra summa men inte längre gäller.

  Deras högsta bud blir därför: “Du får inte tro att det finns någon lag”.

  Faktum är att bland alla som numera springer runt och proklamerar extrem befrielse från alla lagar, finns just de mest lagiska.

  Jesus varnade att vi måste se till att inte låta oss förvillas. Och på frukten skall vi känna igen vad som gömmer sig i människors hjärtan.

  Rom. 3:10-18

  Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns,ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit,alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda,inte en enda.
  En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.
  De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och eländeråder på deras vägar, och fridens väg känner de inte.
  De har inte gudsfruktan inför sina ögon.

  Den frukt som tydligt syns hos “Sällskapet Vakna Sverige” är inte Andens frukt, men i bästa fall köttets. Och i värsta fall frukten av onda andemakter.

  Jag vet att du, Ingela, vill stifta frid. Det är gott, men det finns gränser angivna i Skriften.

  Rom. 12:18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.

  När en aggressor tar över blir det inte längre möjligt och beror det inte längre på mej/dej/oss.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Fil 2:1 Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något,
  Fil 2:2 gören då min glädje fullkomlig, i det att I ären ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, liksinnade,
  Fil 2:3 fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.

  Det var en tanke som slog mig häromdagen: Att vi bör akta våra medmänniskor, mer än oss själva. Men tyvärr är det så, att i många kristna led så handlar det om att förakta istället för akta. Det beror nog på högmod och stolthet (kött).

  Vi ber för alla de heliga…

  Nåd och frid

  HL

      (Reply)

 8. En ökänd nomofob och heretiker som grosserar i profaniteter skrev mycket nyligen: ”det finns inte ens ett komma-tecken eller en punkt i Gamla Testamentet som gäller för mig, som är pånyttfödd i Jesus Kristus.”

  Det så kallade Gamla Testamentet var den Bibel som alla huvudpersonerna i Nya Testamentet respekterade och älskade som varande Guds Ord och “nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”.

  Jag vill citera Psalm 1 i sin helhet. Jag citerar den ur 1917-års översättning, sedan SFB och till sist en moderniserad version av KJV, kallad MKJV.

  1. Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,
  2. utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.
  3. Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.
  4. Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför.
  5. Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas församling.
  6. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

  1. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
  2. utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
  3. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
  4. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort
  5. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
  6. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

  1. Blessed is the man who has not walked in the counsel of the ungodly, and has not stood in the way of sinners, and has not sat in the seat of the scornful.
  2. But his delight is only in the law of the LORD; and in His law he meditates day and night.
  3. And he shall be like a tree planted by the rivulets of water that brings forth its fruit in its seasons, and its leaf shall not wither, and all which he does shall be blessed.
  4. The wicked are not so, but are like chaff which the wind drives away.
  5. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.
  6. For the LORD knows the way of the righteous; but the way of the ungodly shall perish.


  Och som förmaning vill jag tillfoga Hebr. 3:7-14

  Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de migoch satte mig på prov,
  fastän de såg mina gärningarunder fyrtio år. Därför blev jag vredpå detta släkte och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede:De skall aldrig komma in i min vila.
   
  Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.

  Sela!

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Kan inte du förklara vad i skriften som gäller och på vilket sätt det gäller.

  Vad personen som du hänvisar till troligen menar är ju endast det skriften säger om lagen!

  Bb

      (Reply)

 10. Björn bloggaren,

  En person som gång på gång hävdar att vi har fått förståndet av satan.

  En person som hittar på citat efter egen “skalle”, presenterar dem mellan citationstecken och sedan anfaller sina egna fantasifoster.

  En person som så gott som alltid uttrycker sig profant, dömer, föraktar, förbannar ….

  Varför skulle jag vilja fråga honom vad han menar?

  Enligt vilken “lag” dömer han?

  Kan man döma utan lag?

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell,

  Nu vet jag ju inte vem personen ifråga är, har heller inte läst det han skrivit, men om du har en länk så jag själv kan läsa, blir kanske frågorna andra.

  Bb

      (Reply)

 12. Björn, nog förstår du vem Kjell beskriver. Det finns bara en som passar in på den beskrivningen, tack och lov! Hans förnamn är Lennart och efternamnet Svensson. Så var det sagt.

      (Reply)

 13. Derek,

  Jag har hittat det och det är tråkigt att han uttrycker sig så som han gör.
  Samtidigt kan jag förstå vad han menar när det gäller lagen, tyvärr uttrycker han sig väldigt kränkande mot katoliker och det gillar jag inte!

  Kjell!

  Tack för länken!

  Bb

      (Reply)

 14. Uttalandet ”det finns inte ens ett komma-tecken eller en punkt i Gamla Testamentet som gäller för mig, som är pånyttfödd i Jesus Kristus” l är helt omöjligt att försvara. Hela Bibeln är Guds levande ord för en pånyttfödd kristen och det är också Bibelns egen deklaration.

  En bloggägare som vill vara en väktare mot villolärare måste rimligen med kraft ta avstånd från påståenden som det här ovan. Inte ens den mest inbitne liberalteologen skulle säga något sådant. Om man då inte med avsky reagerar mot ett sådant angrepp på ca ca 2/3 av Bibelns böcker blir det verkligen att sila mygg och svälja kameler.

  Har själv en reflektion i frågan här:
  http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_141.html

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 15. Berndt Isaksson,

  Jag kan verkligen hålla med att Lennarts uttalande om katoliker är helt uppåt väggarna. Men det andra om att inget i GT gäller de pånyttföda, det kan jag förstå hur han menar!
  För antingen gäller lagen och då skall vi med all vår strävan och makt, göra allt för att hålla den. Eller så gäller den inte och enligt vissa texter i NT så sägs det faktiskt så som Lennart menar. Om vi blivit dödade från lagen, ja då gäller den ju inte oss, eller menar Paulus inte vad han säger?

  Jag önskar att ni visar vad som är fel i Lennarts uttalande om att inget i GT gäller honom!

  Bb

      (Reply)

 16. Vil først si tusen takk for bloggen din Kjell/ Kjell ! Å formulere meg skriftlig er ikke min sterke side men jeg har følgt deg / lest hva du skriver i nesten et år. Her er mye visdom, kunnskap , orginalitet ( i posetiv mening) humor og oppbyggelse i troen på Jesus Kristus….
  Er så forundret over at noen snakker om ” villolæror , kluven tunga og passa opp for ormen ” osv….. Det er veldig trist !
  Vennlig og oppmuntrende hilsen fra Norge….

      (Reply)

 17. Björn bloggaren skrev: “För antingen gäller lagen och då skall vi med all vår strävan och makt, göra allt för att hålla den.”

  Jag har försökt så gott jag kan men tvivlar på att det kan lyckas. Alla senaste bloggposterna var avsedda att förklara detta.

  Men jag skall göra ett till försök. Vi tar Svea Rikes Lag för det blir mindre otydligheter då.

  Svea Rikes Lag gäller med full kraft vare sig du är rättfärdig (inte bryter mot lagen) eller orättfärdig (bryter mot lagen).

  Men om du inte bryter mot lagen behöver du inte bekymra dej om den.

  Jag vet inte hur många separata lagar som Svea Rikes Lag befattar. Men jag tror att de flesta av oss inte känner till dessa paragrafer. Utom kanske några få.

  I stort sett räcker det att känna lagens principer. Du kan jämföra det med det dubbla kärleksbudet.

  Det har inte avskaffats. Det kommer aldrig att sluta gälla. Men för dem som lever enligt dess principer finns det inget att bekymra sig för.

  Hur mycket strävan och makt använder du själv för att inte bryta mot Svea Rikes Lag?

  Troligen ganska lite.

  Varför det plötsligt blir konflikt när det handlar om Guds Lag förstår jag inte.

  Paulus säger ju precis detta i t.ex. 1 Tim. 1:8 Men vi veta att lagen är god, om man nämligen brukar den såsom lagen bör brukas, 9 och om man förstår detta, att lagen är till icke för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsa lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, för mandråpare, 10 för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som äro människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider mot den sunda läran — 11 detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd.

  Men den som föraktar, bär falskt vittnesbörd och förbannar är inte rättfärdig.

  Och den som dömer en annan hänvisar till någon slags norm eller lag.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Björn bloggaren,

  Men uttalandet om katolikerna var väl ändå inte bara att de “är helt uppåt väggarna”, utan det var ju att de är 100% djävulsdyrkare. Är det ett rimligt eller på något sätt försvarbart påstående?

  Du frågar vad som är fel i uttalandet om att GT inte gäller för en pånyttfödd kristen. Ja, Bibeln själv svarar ju bland annat med;

  “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.” 2 Tim 3:16

  Notera inte minst det sista: “till fostran i rättfärdighet.”. Alltså Skriften är nyttig till vår fostran i rättfärdighet. Det går aldrig att förena med påståendet att GT inte gäller för en pånyttfödd kristen. Dessutom är det till 100% i strid med hur kristna genom två tusen år har bekänt sig till HELA Bibeln och inte bara till NT. Det betyder dock inte att vi lever under Lagen när vi tagit emot frälsningen i Jesus. Men Jesus själv säger ju precis som Kjell har påpekat att lagen gäller i full kraft. Det är inte Kjells “påhitt” utan Jesu egna ord. Nämligen dessa: Luk 16:17 Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft.

  Så de som har problem med det får gå till Jesus och fråga vad han menar. Och det svar jag tycker mig få av Jesus är att lagen gäller i full kraft, som han säger, men att han erbjuder mig Nåden. Inte alls konstigt eller krångligt, utan klassikt enkelt Evangelium.

  mvh

  Berndt

      (Reply)

 19. Tone,

  Tack för uppmuntran, och välkommen som kommentator.

  Visst undrar man ibland om bloggandet är någon till välsignelse.

  Och i detta specifika fall vet jag ännu inte vad som irriterar somliga så till den grad att de kastar all anständighet överbord.

  Med uttalanden som det följande uttalar man ju i princip domen att den eviga bestämningen kommer att bli olika.

  Det enda jag vill skjuta på är villoläror. Du verkar antyda att jag, eller vi, skjuter på våra syskon i Herren. Kanske syftar du på Kjell som jag helt slutat prata med? Efter hans uppförande undrar jag i ärlighetens namn om jag kan se honom som en broder i Herren. Jag tycker han talar med kluven tunga.

  Men litet grand svar fick vi ju hos Berndt när Andreas skrev att det dubbla kärleksbudet är en sammanfattning av Mose Lag och att Mose Lag är avskaffad.

  Laglöshet blir resultatet. Vilket tydligt manifesteras.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Tack, Berndt,
  för ditt tydliga klargörande, som ger mig stöd för min förståelse.

  “Inte alls konstigt eller krångligt, utan klassikt enkelt Evangelium.”
  Jag är ingen teolog, men som du (och Kjell) beskriver det, är så jag också har förstått det.

  Som jag skrivit tidigare: Kärlek till Gud och kärlek till nästan – var får inte det utrymme i den troendes liv?

  Jag har kännt mig lite som en pingisboll de senaste dagarna, men har väl mig själv att skylla för det.

      (Reply)

 21. Berndt Isaksson,

  Att all skrift som är utandad, osv att det är nyttigt till vår fostran, visst är det nyttigt, men frågan är ju hur vi skall förhålla oss till denna skrift?
  Och frågan är också hur vi skall förhålla oss till den lag som vi blivit dödade ifrån?

  Jag menar att det inte är helt lätt, för visst är det väl så att vissa saker struntar du i som du läser, jag gör det i alla fall, jag struntar ex om detta med sabbat och griskött.
  Men är det rätt att göra så om lagen gäller med full kraft?

  Jag personligen tror att det handlar om förhållningsätt till lagen, den är vi dödade från, alltså kan vi inte förhålla oss till den som om vi levde med den.
  Däremot bör vi ju läsa skriften och då använder Gud skriften som ett medel till förändring. Som Elvor sa, när vi blir födda på nytt, då vill vi göra det Gud vill, så de flesta av buden blir ju en självklarhet.

  Bb

      (Reply)

 22. Björn,
  om vi sammanfattar lagen liksom Jesus gjorde – älska gud, älska din nästa – så blir det kanske lättare att veta hur vi ska förhålla oss?

  Men jag förstår din frågeställning.

      (Reply)

 23. Björn bloggaren,

  Poängen är som jag ser det att utan Nåden genom tron på Jesus så är det lagen som gäller och den står där i full kraft med sina krav och “du skall” , “du skall icke” osv. Men Jesus erbjuder oss den hjälp vi behöver för att inte drabbas av fördömelsen som vårt tillkortakommande leder till – hans hjälp är Nåden.

  Du säger: “Jag menar att det inte är helt lätt” jo, lätt är just vad det är. Låt oss inte krångla till det som Gud har gjort så enkelt så även ett barn ska kunna förstå det.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 24. Kjell,

  Men den som föraktar, bär falskt vittnesbörd och förbannar är inte rättfärdig.

  – Kjell! Ingen av oss är rättfärdig pga att vi håller rättfärdighetsmåttet, vi blev förklarade rättfärdiga.
  Kan du säga att du är rättfärdig pga att du gör rättfärdighetsgärningar, nej troligen inte, för om det skulle vara så, ja då lever du/vi efter lagens krav på rättfärdighet.

  Man kan tycka att det du skriver om svea rikes lag låter bra, skillnaden är att skriften talar om att lagens tid är slut, att den skulle gälla fram till en viss punkt. Visst lagen är god, men den skall inte brukas så som den gjordes i det gamla förbundet, dvs att den skall uppfyllas utifrån och in. Nu är ju lagen skriven i vårt sinne och hjärta och det som står skrivet där, verkas fram inifrån och ut, om inte så blir det en egen rättfärdighet.

  Du tror ju inte på detta med att vandra i hörsamhet, att vandra i ande, att Gud personligen talar och leder, utan du har ju sagt att det i princip bara är bibelordet som Guds Ande skall belysa och då är det ok. Men detta gör ju att det blir problem eftersom Gud talar på mer än ett sätt och leder på mer än ett sätt. Därför när skriften talar om att de som följer Anden (går efter Anden) står inte under lagen, så blir det ju så att vandra efter bokstaven inte är Guds sätt, utan ett människosätt. Detta sätt ger ju en säkerhet, man är säker för att man menar sig hålla sig inom ramarna för rätt och fel, men faktum är att det är en form av lagliv.

  Jag blir beskylld för att vara negativt inställd till skriften, troligen inte eftersom jag läst den i 27 år, men det som jag är negativ till är när man iklär sig skriften, börjar leva den utan att Gud först gjort sitt verk i människan. Jag kallar det ett kristet utanpåverk. Och jag blir negativ när människor vill skriva en på näsan hur man skall leva och göra för att vara en god kristen.

  Jag är fullt övertygad om att Gud kan ta hand om sina barn, tom de som är på väg åt fel håll, för ibland måste det ske för att Gud skall kunna göra det han vill i människan.

  Bb

      (Reply)

 25. Ingela,

  Jag har inga problem med lagen, jag vet ju att jag inte kan uppfylla den, så varför försöka?
  Nej det bästa är att hålla sig nära Jesus, umgås med honom så faller de andra sakerna på plats.

  Bb

      (Reply)

 26. Björn bloggaren skrev: “Ingen av oss är rättfärdig pga att vi håller rättfärdighetsmåttet, vi blev förklarade rättfärdiga.”

  Björn varför vill du krångla till det så alltid? Vem här talar om fläskkottletter och lövhyddohögtider utom du?

  Jesus sammanfattade lagen i det dubbla kärleksbudet.

  Paulus citerade i Rom. 3:10 »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.»

  Vi får av nåd tillräknas Herrens rättfärdighet. Vi har ingen egen rättfärdighet.

  Men om vi fortsätter att synda medvetet skändar vi denna dyrbara nåd och förspelar den tillräknade rättfärdigheten.

  Om vi bekänner våra synder och vill sluta synda är Han trofast och förlåter oss.

  Om vi säger att vi inte har synd gör vi Honom till en lögnare.

  Björn, om vi medvetet bryter mot det dubbla kärleksbudet syndar vi medvetet.

  Varför tror du att VST (Vakna Sverige Trojkan) är så måna om att såga det dubbla kärlkesbudet?

  Om inte poletten faller nu heller är jag benägen att tro att du helt enkelt inte vill förstå detta enkla.

  Det är att skända den dyrköpta nåden om man fortsätter att synda medvetet.

  Och det hjälper inte att göra som strutsen och säga att det dubbla kärleksbudet är ogiltigt.

  Vill du inte tro på Jesu egna ord och de citat av Paulus som jag hittills har givit dej så är det din sak och ditt val. Herren ser till hjärtat och vet var du står. Det är inte min, eller någon annans, sak att döma.

  Men jag vore då tacksam om du vädrar denna otro på din egen blogg. Det känns ganska meningslöst att idissla samma saker hela tiden.

  Du har avlagt ditt vittnesbörd och jag har avlagt mitt. Vill någon förbanna oss och kättarförklara oss så må de göra det.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Bloggägaren för hatbloggen “Vakna Sverige” borde skämmas och veta hut.

  Han ljuger nu och skriver att jag har hotat honom per email. Så skriver han (citat inklusive stavfel): “Men som jqg skrev så vill jag inte tala om Kjell som en broder då han visat sig tala kluvet och dessutom hotat mig genom email.”

  Sanningen är att jag 13-03-2012 skrev honom ett email där jag räckte honom handen.

  Jag återger mejlet ordagrannt här så att sanningen kommer fram.

  Är detta ett hot?

  Jag står öppen för all slags korrektion.

  /Kjell

  Andreas,

  Jag kommer aldrig att anklaga dej. Vare sig inför Herren eller inför jordiska domstolar.

  Du vek ju för sådant hot från Sefast…. Tydligen fruktar du Sefast och Svea Rikes Lag mer än Herren och Hans dubbla kärleksbud.

  Nej, det du står för kommer att anklaga dej.

  Det är ingen måtta på de falska beskyllningarna!

  När du tillåter hatets och självrättfärdigheterns apostlar att bära falskt vittnesbörd blir du medskyldig.

  Det kommer du en dag att få avlägga räkenskap för. Det man sår får man skörda. Den som sår i köttets åker …. osv.

  Min förlåtelse har du utan att be om den. Men i Guds Rike gäller att om vi inte bekänner våra synder inför Herren, ligger vi illa till.

  Mitt råd är:

  Sluta ljuga och sluta att släppa in falska vittnesbörd.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Ormen är vred, och han vet att hans tid är kort. “Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka”. Nu har vi fått se hur ännu en person blivit förgiftad av ormens gift och blivit förblindad. Måtte Herren bevara oss!

      (Reply)

 29. Jag tror att du Björn blandar ihop den rättfärdighet som ges genom tro av nåd och den rättfärdighet som vi sedan skall vandra i. Den första rättfärdigheten ges vid sidan om lagen, den senare rättfärdigheten visar sig genom ett rättfärdigt liv. Det är därför vi behöver vandra i Ande för att inte göra köttets gärningar. Lagen kan inte tas bort och ingen kan annulera Guds lag, den är helig och god eftersom den speglar Guds karaktär och vilja. Lagen är den fasta punkten så att vi vet vad som är synd.

  Att leva rättfärdigt är det som är målet för Guds barn och det har inget med egenrättfärdighet att göra. Egenrättfärdighet är att vilja förtjäna den rättfärdighet till frälsning som ges av nåd.

  Didaché är en tidig kristen katekes för kristna hedningar som speglar undervisningen bara en eller två generationer efter apostlarna. Den har en intressant punkt när det gäller buden.

  Kapitel 6
  1. Var på din vakt så att ingen leder dig bort från denna undervisnings väg, ty den som gör det för dig bort från Gud.
  2. Om du kan bära Herrens hela ok, skall du bli fullkomlig; men om du inte kan det, gör så mycket du kan.
  3. Och beträffande mat, ät vad du kan, men håll dig noga borta från kött som offrats till avgudar, ty det är detsamma som att dyrka döda gudar.
  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/didache.htm

  “Ok” betyder förmodligen i detta sammanhang hur man lever. Vi vet att Jesus sade “mitt ok är milt och min börda är lätt”. “Herrens hela ok” är då all undervisning som Jesus gav hur vi skall leva. Didaché har en något avspänd attityd genom att säga “Om du kan bära Herrens hela ok, skall du bli fullkomlig; men om du inte kan det, gör så mycket du kan.” Den inställningen kan man ha eftersom det inte handlar om rättfärdigheten som ges av nåd, utan om hur man lever.

  Vad tror ni om detta synsätt. Vill man avhålla sig från griskött för att likna sin Mästare, så behöver ingen kritisera det. Men inte heller skall den som avstår från grisen anse sig vara andligare. Jag uppfattar det som Paulus ståndpunkt.

      (Reply)

 30. Derek,

  Jag vet inte var den paniska skräck, som jag tycker är typisk svensk, kommer ifrån så fort någon uttrycker “samma sak” med “andra ord”.

  Den som har läst NT vet att alla fyra evangelieförfattarna har ganska olika sätt att uttrycka sig på.

  För att inte tala om Paulus och Petrus och Johannes.

  2 Petr. 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna.

  Om någon har nytta av Didachés formulering ser jag inget problem med det.

  En annan skulle kanske uttrycka det annorlunda.

  Och sedan kan man kanske säga att nummer 3 är konditionell.

  Paulus säger att man lungt kan äta det som säljs i köttboden.

  Men man bör givetvis inte deltaga i offerfester i andra gudars tempel.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Kjell, du har myntat uttrycket nomofoberna. Mycket har sagts och skulle kunna sägas om dessa. Skulle du hålla med om att ytterligare ett kännetecken hos dessa är att de tolkar alla tillrättavisningar och förmaningar som förföljelse och att de då med förkärlek menar sig vara martyrer som förföljs för deras (själv)rättfärdighets skull?

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 32. Berndt Isaksson,

  Ja, man förundrar sig hur det hänger ihop.

  Någon anfaller och ljuger och förbannar, och när det påtalas gnäller densamme att han/hon blir förföljd.

  Men samma fenomen har jag sett hos t.ex. MFS-are.

  Jag undrar om det kanske har att göra med fariséism.

  Om man nämligen anser sig ha helt rätt blir ju varje invändning en sorts förföljelse, subjektivt sett.

  Och nomofobin är subjektivism.

  I alla fall något vi alla bör vara vakna för att vi kan drabbas av om vi tror oss vara ofelbara och äga den hela sanningen.

  /Kjell

      (Reply)

 33. “Man kan tycka att det du skriver om svea rikes lag låter bra, skillnaden är att skriften talar om att lagens tid är slut, att den skulle gälla fram till en viss punkt.”

  Ja, den gäller fram till den punkt då denna värld förgås. Till den tidpunkten är det åtminstone drygt tusen år .

      (Reply)

 34. Kjell. “Om någon har nytta av Didachés formulering ser jag inget problem med det.”

  Vi har ju NT´s skrifter som norm, men jag tycker det är intressant att ta del av annat material som skrevs nära efter apostlarnas tid. Man ser i Didaché att det talas om vägen till livet och vägen till döden och det som avgör är hur man lever. Det ligger lite i linje med Johannes undervisning i hans brev. “Den som gör det rätta, han är rättfärdig”.
  Kanske avser Johannes då den rättfärdighet som ett liv i lydnad för Guds bud ger.

  Det jag tror är den viktigaste orsaken varför många reagerar så starkt så fort de hör ordet lag eller gärning, är att vi är så påverkade av Luther. Glöm inte att Sverige fortfarande är ett ärkelutherskt fästa och hans fobi för gärningar präglar oss alla.

      (Reply)

 35. Derek skrev: “jag tycker det är intressant att ta del av annat material som skrevs nära efter apostlarnas tid”

  Visst är det så. Och inte bara från den tiden. Även tid som ligger närmare nuet.

  Men i dagens nitty gritty letande efter minsta formulering som man inte tycker stämmer, är jag säker på att många tror sig göra väl i att såga Didaché.

  För det finns säkerligen en hel del saker vi ser annorlunda än han, med så många år emellan.

  Att kulturell blindhet kan inträda där man förr såg klart är en sanning som de flesta förkastar, indoktrinerade som vi är med evolutionistiska idéer.

  Vad gäller lag och gärningar kan jag inte minnas några dylika sentiment för 40 år sedan i Sverige.

  Kan det möjligen vara så att det är en metastas till trosförkunnelsen?

  /Kjell

      (Reply)

 36. Lars W,

  Ja, den gäller fram till den punkt då denna värld förgås. Till den tidpunkten är det åtminstone drygt tusen år .

  – Du får gärna göra en utläggning och grundlägga i skriften detta påstående, för jag finner inte det någonstans!

  Bb

      (Reply)

 37. Kjell,

  En sen bidrag från en långsam, men inte nomofob debattör:

  Ef 2:13-15
  ” Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid.”

  Med hans kropp har därmed Kristus Jesus tagit bort lagen med dess bud och regler, för dem som är i ham, i Kristus Jesus. Och för inga andra…

  /Bent

      (Reply)

 38. Vänner,

  Det kom in ett bra tips hos Berndt. Signaturen “Lutheran” berättade att det finns ett offentligt namn på “nomofobin”.

  Det handlar om en gammal villolära som heter “Antinomism”.

  Jag citerar från svenska Wikipedia:

  Antinomism (av grekiska αντι ’emot’ och νομος ’lag’) är inom teologi en livsåskådning eller åsikt som under sken av kristen frihet ringaktar moralens betydelse och ändamål.

  Ordformen antinomism uttrycker språkligt ett teoretiskt bekämpande av (den mosaiska) moralen och har sitt upphov i Luthers strid mot Johann Agricolas hyperevangeliska ensidighet. I gängse språkbruk (i alla fall under tidigt 1900-tal) betyder ordet ett praktiskt kränkande av traditionalistisk morallära (anomism). En sådan kristendomens djupa moralkrav motsatt, antinomistisk strömning har från apostolisk tid än smygande, än uppenbart, funnits i den kristna historien. Redan Paulus hävdande av den kristna friheten och kritik av bokstavtrogen lydnad under lagen var utsatt för missförstånd i antinomistisk riktning (Gal. 5) och de nytestamentliga författarna motsätter sig på flera textställen dessa rörelser, till exempel nikolaiterna (Uppb. 2:14-15), som i den kristliga friheten sökte en köttets frihet.

  Gnostikernas dualism mellan ande och materia kulminerade i en antinomism, som gav flera av deras partier rykte om sig att vara fiender till varje dygd. Manikeiskt färgade riktningar förde antinomismen in i medeltiden, och den vann en avsevärd utbredning bland dess spiritualistiska sekter.

  Länkar:

  Svenska
  Engelska

      (Reply)

 39. Ingela,

  Hej! Läste ditt inlägg och håller med i stort, men skulle vilja citera Frank mangs, “nog blir du frälst även om du inte vilar på söndagen, men du får betala priset”, dvs jag kommer att bli trött och sliten om jag inte har en vilodag i veckan! Och tio Guds bud anser jag att även de som lever i Kristus ska hålla, men det är Hans ande i oss som gör att vi VILL hålla Guds bud, även om vi också får kämpa mot synd, olydnad och vårt kött! Däremot är vi kristna HELT fria från gamla förbundets ceremoniallagar och omskärelse, där är NT mkt tydlig! Läs tex Gal! På bibelfokus varnar man också mkt för ny-judaismen, d är helt klart en villfarelse, även om många kristna bör öka sin läsning och uppskattning av GT, det är samma Gud som i NT och skrivet av DHA så vi bör läsa den, inte minst de 5 moseböckerna och profeterna! Kom också ihåg att Jesus själv sa att han INTE kommit för att upphäva Lagen, tex anser jag att kristna bör ge tionde, även om d, precis som med vilodagen, inte har med frälsningen att göra, men d är GOTT! Frid! Konrad

      (Reply)

 40. Hej Konrad!
  Det var ett år sen jag skrev det där. 🙂
  Jag kan hålla med dig också, i stort sett.

  Är som sagt fundersam/ tveksam till det här med sabbatsfirande för oss hedna-kristna. (Såvida man inte bor i Israel…)
  ag tror att sabbatsfirandet är ämnat för judafolket, som ett vittnesbörd för både dem själva, och för omvärlden. Något som särskiljer dem.

  Men jag tror att vi har frihet här, att fira eller inte fira (på judiskt sätt).
  Det är vad jag tycker Skriften säger.
  Personligen, så har jag funnit den ultimata sabbatsvilan i Kristus, där jag får vila helt från egna gärningar – till och med gärningen att ‘hålla vissa dagar heliga’…

  Det där med att ge ‘tionde’ tror jag däremot inte nödvändigtvis är för oss. Jag tror det finns utrymme, och frihet, att ge både mer och mindre – allt efter förmåga, och med ett glatt givarhjärta. Allt är ändå Herrens.
  (Kvinnan med kopparslantarna gav ju hundra procent.)

  Visst är vi fria att göra gott!

  Och jag håller absolut med dig om att det finns så mycket för oss att hämta ur GT. När den Helige Ande uppenbarar och förklarar Guds mönsterbilder i GT, så ger det oss hisnande dimensioner i förståelsen av Guds frälsningsplan.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *