Lagar och ordningar

Man kan inte uppfinna grundämnen. Det är just därför de kallas grundämnen.

På samma sätt gäller det att man inte kan uppfinna naturlagar.

Man kan faktiskt inte ändra på naturlagar heller. Och väl är det, för det går att räkna ut att om man ändrar gravitationens styrka med bara 1% så rasar hela universum samman.

Samma gäller med andra naturlagar.

När Gud skapade universum, skapade han samtidigt naturlagarna. Det hela hänger ihop och kan inte införas successivt.

Tid, materia och rum måste skapas med ett Ord. Och precis det gjorde Gud. I begynnelsen (tid) skapade Gud himmel (rum) och jord (materia).

Inget av dessa saker är arbiträra, påhittade saker.

Vet du vad som är konstigt. Vi människor inbillar oss att vi kan hitta på lagar själva.

Detta gäller speciellt på moralens område. Men faktum är att man inte ens där kan hitta på egna lagar. De som försöker kommer ganska snabbt in i återvändsgränder.

Humanismen, till exempel, har bytt bort “kärleken” mot “toleransen”. Dessutom är Humanismen en ateistisk religion.

Enligt Jesus är följande sammanfattning bra: “Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.”

I humanistisk tappning bir detta: “Du skall tolerera din nästa som du tolererar dej själv.”

Första biten om att älska Gud sågar man och i andra biten byter man bort kärleken mot toleransen.

Hur sågar då detta bud sig själv?

Jo, det skapar ett ännu högre bud som låter: Intolerans kan inte tolereras!

Jag skall nämna ännu en rörelse som anser att man kan skapa egna bud. Fast de kallar det naturligtvis varken bud eller lagar.

De predikar att “Lagen är ett avslutat kapitel“. Precis vad de menar med “lagen” är lite odefinierat.

Men de blir ordentligt ilskna om man säger att lagen fortfarande gäller med full kraft.

Och i ilska och förtret ser de inte att de har skapat en ny lag som de, otroligt lagiskt, pålägger andra.

Deras högsta bud blir därför: “Du får inte tro att det finns någon lag”.

Det blir ungefär samma som den profana laglöshetens första lag: “Du får inte föreskriva mej vad jag får, och inte får göra”.

Faktum är att bland alla som numera springer runt och proklamerar extrem befrielse från alla lagar, finns just de mest lagiska.

Och detta är ingen överraskning, för vi kan helt enkelt inte existera utan lagar och normer.

Så om man blir högmodig och förklarar Guds förordningar vara fossila och förlegade, blir det inget annat kvar än att hitta på egna lagar och förordninger.

Och dessa är aldrig bättre än Guds förordningar, men de kan vara mer eller mindre korrupta.

Desto mindre korrupta, desto bättre.

Den stora frågan kvarstår varför det inte vore allra bäst att lyda Gud och erkänna att Han ÄR Gud.

Hans lagar och förordningar är det lättaste ok vi kan hoppas på i detta livet.

Matt. 5:18 Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

Lukas 21:33 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Laglöshet betyder inget annat än att, likt satan, i högmod, sätta sig upp mot Gud och själv vilja skriva lagar.

/Kjell

Views: 42

52 thoughts on “Lagar och ordningar”

 1. Kjell!

  Om nu lagen gäller med full kraft, hur kan vi då undvika att inte äta av kunskapens träd som du menar är fel? Jag får inte ditt resonemang att gå ihop!
  Det är ju så, gäller lagen, då skall den efterföljas och då handlar det om människans prestation.

  Du skriver: De predikar att “Lagen är ett avslutat kapitel“. Precis vad de menar med “lagen” är lite odefinierat.
  – Min fråga: Predikar du inte att Lagen är ett avslutat kapitel själv, då du menar att vi inte skall äta av kunskapens träd, dvs läsa och göra det lag och bud säger?

  Jag bara undrar, för dina olika resonemang blir i a f för mig lite förvirrade, men det kan ju bero på att jag bor i skåne! 😉

  Bb

      (Reply)

 2. I toleransens egen högborg, Sverige, har man (tror man åtminstone) lyckats med fenomenet att göra homosexualitet rumsrent. Men säga vad man vill. Med en väl målinriktad strategi kan man komma långt. Det har RFSL, bevisat. Därför, när det gäller Präster eller andra som har vigselrätt, kan dom omöjligt utifrån vad Guds Ord säger, och har sagt ge Guds välsignelse mot vad som står skrivet i den heliga skrift. Därför tar man Staten till hjälp för att på så sätt skapa sina egna orättfärdiga lagar.

      (Reply)

 3. Björn bloggaren skrev: “Om nu lagen gäller med full kraft, hur kan vi då undvika att inte äta av kunskapens träd som du menar är fel?”

  Mycket enkelt, tror jag.

  Erkänna att rättfärdiggörelse bara finns i tron (förtroendet och troheten) till Kristus. I ingen annan finns frälsning.

  Lydnad leder varken till kärlek eller till rättfärdiggörelse.

  Det är rättfärdiggörelse som leder till kärlek när man blir tacksam för nåden. Och resultatet blir lydnad.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Andreas Frost,

  Tråkigt att du slagit följe med de där som på löpande band utnämner folk till villolärare på helt egna grunder och inte i enlighet med Guds ord. Hoppas du inte fastnar i det sällskapet för länge. Jag fortsätter bedja för dig.

      (Reply)

 5. Andreas Frost,

  Herrens nåd är outgrundligt stor.

  När du har upptäckt din totala konkurs, utan Hans nåd, kanske du kommer att se det annorlunda.

  Lukas 22:32

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell: “Och detta är ingen överraskning, för vi kan helt enkelt inte existera utan lagar och normer.”

  Just precis! Varför skulle Guds rike vara det enda rike som inte har lagar?
  En befängd idé.

  Anders Frost, kolla hemsidan så ser du att jag tror på trinity. 🙂

      (Reply)

 7. Ursäkta om jag bryter in i er debatt.
  Nog finns det väl “en lag” i Guds rike. Inte någon lag från GT, utan “livets Andes lag”.
  Rom 8:2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.
  Där befinner sig de som förbliver i Kristus. Allt som är utanför Kristus är kött, synd och död. Läs gärna hela Romarbrevet 8
  Att vara i Kristus handlar om ett symbios-förhållande.

  Frid

      (Reply)

 8. HL,

  Nog finns det väl “en lag” i Guds rike. Inte någon lag från GT, utan “livets Andes lag”.
  Rom 8:2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

  Jag förstår det som att det är samma Guds lag i båda fallen (det finns bara en Guds lag) men att den pånyttfödde befinner sig i ett annat förhållande till lagen. Anden står inte emot Guds lag, den står emot lagiskhet. Samma beteende kan utgöra lagiskhet eller laglydnad, det beror på i vilket syfte man lyder.

      (Reply)

 9. Derek

  Jag är inte ute efter att diskutera eller slå någon i skallen med bibelord. Liksom du så ser jag också att som pånyttfödd så är man i ett annat förhållande till lagen. Vi har I Kristus DÖTT från lagen och gått in i ett nytt förbund. Vi lever i nåden. Ett liv i gemenskap med Herren, där tro och ett rent samvete inför Gud och människor är något vi hela tiden måste bevaka och bevara. Tack och lov att Herren hjälper oss med detta!

  Heb 8:7 Ty om det förra förbundet hade varit utan brist, så skulle väl plats icke hava sökts för ett annat.
  Heb 8:8 Men nu förebrår Gud dem och säger: “Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus;
  Heb 8:9 icke ett sådant förbund som det jag gjorde med deras fäder, på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt förbund, och därför frågade icke heller jag efter dem, säger Herren.
  Heb 8:10 Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.
  Heb 8:11 Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, icke den ene brodern den andre och säga: ‘Lär känna Herren’; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste.
  Heb 8:12 Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.”
  Heb 8:13 När han säger “ett nytt förbund”, har han därmed givit till känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna.

  Finns mycket att skriva om detta. Men “Trons vila” är ett nyckelord.

  Frid

      (Reply)

 10. HL,

  Derek

  Jag är inte ute efter att diskutera eller slå någon i skallen med bibelord. Liksom du så ser jag också att som pånyttfödd så är man i ett annat förhållande till lagen. Vi har I Kristus DÖTT från lagen och gått in i ett nytt förbund. Vi lever i nåden. Ett liv i gemenskap med Herren, där tro och ett rent samvete inför Gud och människor är något vi hela tiden måste bevaka och bevara. Tack och lov att Herren hjälper oss med detta!

  Du blandar ihop det Gamla förbundet med Lagen. Lag och förbund är två olika saker. Lagen består så länge denna tidsålder består, eller så länge sol och måne lyser. Det finns många förbund, men bara en Lag.

  Det står att Noa fann nåd inför Herren. Nåden började inte med Jesus, lagen gavs också av nåd, men med Jesus kom “nåd utöver nåd”. En större nåd kunde erbjudas genom Jesus eftersom det Nya förbundet är grundat på starkare löften. Utan Guds nåd hade ingen kunnat bli frälst innan Jesus. Det är patriarkerna som är hedersgästerna vid den stora festen i Guds rike, inte Luther eller Wesley. Så ser jag det, men jag kan ha fel.

      (Reply)

 11. Derek
  Vem som blandar vad vet jag ej. Men jag ser att människor är ej att lyssna till, det blir bara förvirrande.
  Gud själv säger att han skall skriva sina lagar i människors hjärtan. Inte EN lag.
  Joh 10:27 Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig.

  Jag tror jag håller mig till vad Herren säger.

  Var välsignad på din vandring.

      (Reply)

 12. HL,

  Jo, jag uppfattar att du ändå blandar ihop förbund och lag. Om du gör det så är du långt ifrån ensam om det, om det kan vara en tröst. Det kom ju nya förbund alltsedan förbundet med Noa, men det finns bara en Guds lag.

  Paulus skriver ju att “lagens krav skulle uppfyllas på oss som inte vandrar efter köttet utan efter Anden”. Han syftar inte på någon annan lag än den som gavs vid Sinai. Det betyder inte att vi skall hålla alla bud i Mose lag. Vi har aldrig varit under lagen och den gavs inte primärt till oss, men lagens anda och moral måste vara giltig för alla Guds barn, annars tillhör vi de laglösas skara.

  Lagen är god och helig, enligt Paulus, men den var “försvagad genom vårt kött”. Lagen är det alltså inget fel på, felet finns hos oss, i vårt kött som inte vill lyda Gud. Men jag kan ha fel.

      (Reply)

 13. Björn bloggaren,

  “Derek,

  är inte förbundets ord lagen? De bröt ju förbundet genom att bryta mot lagen, eller har jag missat något??”

  Ja du har missat att lagen består så länge “himmel och jord består”, men förbunden kan skifta.

      (Reply)

 14. Björn bloggaren,

  Vad gör du då med Jesu ord: ” Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 18 Amen*säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav,* inte en prick* i lagen* förgå, förrän allt har skett. 19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.”

  Det Nya förbundet tar inte bort lagen, den flyttar den till hjärtat istället, enligt Jer 31:31. Men denna text skall läsas gällande i första hand för judar, eftersom det Nya förbundet är för dem i första hand, allt enligt Paulus.

  Kära Björn, så länge du bara vill se fragmentariskt på bibeln så är dina inlägg bara ett personligt tyckande utan tyngd.

      (Reply)

 15. Andreas Frost tillhör de räddas skara som inte törs ta in oliktänkande trossyskons inlägg på sin blogg. En synnerligen inskränkt inställning.

      (Reply)

 16. Derek, du sammanfattar det väldigt bra, när du skriver:
  “Vi har aldrig varit under lagen och den gavs inte primärt till oss, men lagens anda och moral måste vara giltig för alla Guds barn, annars tillhör vi de laglösas skara.”

  Men det du sedan skriver om Andreas Frost tycker jag visar på synnerlig inskränkthet från din sida. Den sortens polemik är varken nödvändig eller önskvärd.

  Och jag tror inte heller att Kjell uppskattar den typen av anklagelser och polariserande omdömen om syskon.

      (Reply)

 17. Derek,

  Förbund och lag hör ihop!

  Heb 8:6 Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som han är medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre löften.
  Heb 8:7 Ty om det förra förbundet hade varit utan brist, så skulle väl plats icke hava sökts för ett annat.
  Heb 8:8 Men nu förebrår Gud dem och säger: “Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus;
  Heb 8:9 icke ett sådant förbund som det jag gjorde med deras fäder, på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt förbund, och därför frågade icke heller jag efter dem, säger Herren.
  Heb 8:10 Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

  Bb

      (Reply)

 18. Lagen och Nåden och kristenlivet

  En debatt har ju pågått en tid om lag & Nåd, och någon valde att vantolka det bland annat Kjell skrivit när ha sa att lagen gäller i full kraft. Alltså detta vantolkades trots att Kjell tydligare än de flesta varnat för lagiskhet.

  Lagen som vi finner i moseböckerna är ju Guds ord fullt ut. Det kan ingen bibeltroende rimligen förneka. Alltså även det som står i moseböckerna är lika mycket Guds ord, som det vi finner i exempelvis de fyra evangelierna. Det borde också alla bibeltroende kunna instämma i.

  Som frälsta genom tron på Jesus lever vi i det nya förbundet och vi har fått Hjälparen den Helige Ande med allt vad det innebär av hjälp och liv till ett liv i gudsfruktan och renhet och helighet (även om vi här i jordelivet ännu alltjämt kommer begå synder och felsteg, för fullkomliga i vår helgelse blir vi inte innan vi når himlens strand).

  Hur är då vårt förhållande till de bibeltexter som kan sägas vara Guds ord i gamla förbundet, moseböckerna och profeterna m.m.?

  Där tycker jag ”Björn bloggaren” på Andreas Frosts blogg skrev något bra och klokt när han skrev så här:

  ”Visst är det nåden som fostrar oss, men Guds nåds Ande har en förmåga att använda skriften. Det är alltså ett Guds initiativ att använda det skrivna ordet till förvandling, det är således inte min strävan att genom ordetläsning förvandla mig själv, om du förstår vad jag menar! ” SLUT CITAT

  Och det tror jag kan sägas vara en bra sammanfattning av vad också Kjell syftade på.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 19. Björn: “Det är alltså ett Guds initiativ att använda det skrivna ordet till förvandling, det är således inte min strävan att genom ordetläsning förvandla mig själv, om du förstår vad jag menar!”

  …och om Gud inte behagar ta initiativet att använda det skrivna ordet (varför liten bokstav) så behöver jag inte bry mig om vad som Bibeln lär. Det blir alltså JAG som lägger över ansvaret på Gud.

      (Reply)

 20. Derek,

  Vad säger skriften i ex Rom 12, låt er förvandlas genom sinnets förnyelse.
  Vi läser alltså skriften och låter ordet förvandla oss, det blir ju liksom självklart när insikt om att något är sant, då kommer en förändring.
  Sanningen skall göra oss fria.

  Vårt ansvar är att söka Guds rike och hans rättfärdighet och hur det går till borde vara självklart för de flesta!

  Bb

      (Reply)

 21. Derek slrev: “jag uppfattar att du ändå blandar ihop förbund och lag. Om du gör det så är du långt ifrån ensam om det, om det kan vara en tröst”

  Tack för detta konstaterande. Jag har aldrig tänkt på att detta kunde var en orsak till missförstånden varje gång man talar om lag.

  Men det ger i alla fall en viktig pusselbit till funderingarna varför det finns nomofober.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell,

  Angående hopblandning av lag och förbund, så är det naturligtvis så att jag kan ha blandat ihop dessa saker och det kommer att visa sig.

  Hur bryter man ett förbund? Jo genom att inte göra det förbundet innehåller, dvs bryta det man avtalat om.
  Det finnes enligt mig inget förbund om det inte innehåller ord, krav, löften, osv.
  Utan dessa saker så är det vad jag förstår bara luft. Tänk dig själv, Jag herren går idag i förbund med dig Kjell. äöh, jaha och, vad, ö, sedan då? Jag går bara i förbund med dig… mycket flummigt.

  Nu kan ju detta med att gå i förbund förbund innefatta något grundläggande, ex skydd och hjälp, men då är det ju ändå ord i förbundet.

  Bb

      (Reply)

 23. Björn bloggaren,

  Svårigheten ligger i vad vi menar med lag och vad vi menar med avtal. Jag skall försöka helt kort att motivera vad jag menar.

  En Gud som ändrar sig lite hit och dit och velar fram och tillbaka stämmer dåligt med den bild Skrifterna tecknar för oss. En Gud som vill det ena, ena dagen, och något annat den andra dagen, är helt enkelt inte alfa och omega.

  Om det är sant, som Jesus påstod, att det dubbla kärleksbudet sammanfattar Guds lag, då var det sant även för 6000 år sedan. Och det kommer då också att vara sant i evighet.

  Runt detta kan man sedan göra avtal med varandra hur man vill att det skall manifestera sig.

  Dessa avtal utgör förbundet, men i basen finns den “lag” som inte ändras vad som än händer.

  Gud är kärleken och hans trofasthet är hela grunden för skapelsen, och därmed frälsningsplanen.

  Det är vi människor som är föränderliga. Det är inte så att Gud först var hotfull, hämnande och grym, men sedan blev snäll i Nya Testamentet. Det är samma Gud från evighet till evighet.

  Rättfärdighet har aldrig kunnat förtjänas och kommer aldrig att kunna förtjänas. Den kan bara förlänas av Den Rättfärdige.

  Synd preskriberas inte och man kan inte göra synd ogjord genom att sköta sig perfekt i 20 år.

  Inga laggärningar kan leda till rättfärdighet, eftersom vi alla har syndat.

  Utförligare analys följer i min kommande bloggpost.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell,

  Utförligare analys följer i min kommande bloggpost.

  – Det skall bli intressant att läsa!

  Gud är inte föränderlig, han är alltid densamme, men han kan ändra sig och även innehåll i ett förbund, vilket man kan läsa i Hebr.
  Ett förbunds innehåll är vad parterna är förpliktigade att göra.

  Bb

      (Reply)

 25. Björn bloggaren skrev: “Gud är inte föränderlig, han är alltid densamme, men han kan ändra sig”

  Riktigt vad du menar med detta kan jag inte förstå, men kanske vi kan spara det till en annan gång. I en annan tråd.

  Det finns fyra huvudriktningar inom teologin. De presenteras i en intressant bok som heter Divine Foreknowledge: Four Views. With Contributions by Gregory A Boyd, David Hunt, William Lane Craig, Paul Helm. Red. James K Beilby och Paul R Eddy. Downers Grove, Illinois, IVP, 2001.

  Boken handlar visserligen om predestination, men samma tankegångar duger bra som analys av “Guds föränderlighet”.

  Min personliga syn på detta är att all förändring sker relativt något annat. Om Gud kan ändra sig medför det att det finns något, eller någon annan som är oföränderlig. Annars kan förändringen inte konstateras.

  Men, som sagt, låt oss inte villa bort oss i oväsentligt teoretiserande.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Björn: “Hur bryter man ett förbund? Jo genom att inte göra det förbundet innehåller, dvs bryta det man avtalat om.”

  Kan man inte göra ett nytt förbund på samma avtalstext men med andra förutsättningar?

      (Reply)

 27. Kjell,

  Vad jag menar med att Gud kan ändra sig, är att han kan ändra saker han bestämt, han är dock alltid densamme!

  Men vi behöver inte villa bort oss i detta!
  Bb

      (Reply)

 28. Derek,

  Du skriver: Kan man inte göra ett nytt förbund på samma avtalstext men med andra förutsättningar?

  – Du, jag vet faktiskt inte, det enda jag förstått är, att ett förbund har ett innehåll och utan detta innehåll, så är det inget förbund!

  Heb_8:6 Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som han är medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre löften.

  ( Löften är ju i detta fall ett innehåll i förbundet )

  Bb

      (Reply)

 29. Björn, men om det Nya Förbundet (enl Jer 31:31) innebär att den skrivna lagen skrivs på hjärtat, så är det ju nya premisser men samma lag. Detta går då i linje med det som Jesus säger i Matt. 5.

      (Reply)

 30. Derek,

  Enligt Hebr 8:6 så kan det inte vara samma lag, utan något bättre.
  Det jag tror är att morallagen är skriven i hjärtat, inte GTs matlagar, reningslagar, högtidslagar, eller är du av annan åsikt?

  Bb

      (Reply)

 31. Björn bloggaren,

  Hur skulle du vilja kalla de fyra “regler” jag skriver här nedan?

  Lag, norm, regel, kutym, tradition, ???, …?

  Ge var och en av dessa fyra en avvikande och beskrivande benämning.

  1. Du skall icke mörda.
  2. Kör på vägens högra sida.
  3. Hälsa med höger hand.
  4. Man skall hålla gaffeln i vänstra handen när man äter.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Björn bloggaren,

  “Enligt Hebr 8:6 så kan det inte vara samma lag, utan något bättre.”

  Vilken lag är det om det inte är Guds lag som gavs vid Sinai? Morallagarna kommer väl också från Sinai?

      (Reply)

 33. Björn bloggaren,

  Det är inget skumt med det. Man kan ju kalla alla 4 för lagar.

  Men nog är det en stor skillnad på mord och att äta med gaffeln i höger hand.

  Just i denna typ av odefinierade begrepp tror jag att den största delen av lag-nåd-dispyten uppstår.

  Grisar och högtider hör definitivt inte till grupp 1.

  Och det är grupp 1 som är evig.

  Bud nummer 2 stämmer inte i England.

  Bud 3 är utan mening hos folk som inte skakar hand.

  Bud 4 har bara med etikett att göra.

  /Kjell

      (Reply)

 34. Kjell,

  Du skriver: Grisar och högtider hör definitivt inte till grupp 1. Och det är grupp 1 som är evig.

  – Nu får du gärna förklara dig, för nu fattar jag ännu mindre!

  Bb

      (Reply)

 35. Björn bloggaren,

  Björn, kanske finns det andra som kan hjälpa dej att förstå detta simpla.

  Jag försöker bara denna enda gång till.

  När jag skriver att “lagen gäller med full kraft” syftar jag inte på fläskkottletter eller lövhyddohögtider.

  Jag syftar uteslutande på kategori nummer 1, som bryter mot det dubbla kärleksbudet.

  Allt som har med lokala normer och regler att göra, eller kutym och tradition, kan växla beroende på tidsskede, kultur, etnicitet etc. etc.

  Och utanför dessa ramar har dylika regler ingen auktoritet.

  Om det fortfarande inte är tydligt ger jag upp.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Exmpel på lagar som tydligen inte är allmängiltga:

  Titta till exempel på 5 Mos. 14:21 Ni skall inte äta något självdött. Du må ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller du kan sälja det till utlänningen. Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud.

  Här framgår tydligt att reglerna var etniskt begränsade.

  Alternativet vore ju att Gud struntar i främlingar och utlänningar.

  Och det utvalda folket fick till och med driva handel med självdöda djur.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Björn bloggaren,

  “Du verkar ha snöat in på något, men för mig är inte lag och bud det intressanta, utan han som kan förvandla ett hjärta till sann Gudslydnad.”

  – Jag är beredd att som Kjell skrev ge upp när det gäller dig. Jag är inte översnöad, jag frågade bara om morallagarna kommer från Sinai.

  Måste lydnad för bud och lagar står i motsatsförhållande till ett förvandlat hjärta? Visa lite tankeskärpa istället för att byta ämne och focus.

      (Reply)

 38. Derek,

  Självklart kommer morallagen från sinai, men du verkar inte fatta vad jag menar.

  Lagen och buden är inte ett problem för mig och har aldrig varit det, men det blir ett problem när en del påstår att man skall följa dem, varför kan man undra.
  Jo för att det blir ett annat fokus, från budgivaren till buden, jag måste ju ha koll på vad som är rätt och fel, annars kan det ju gå galet.

  Gud visade mig att rätt och fel tänkande är en form av lag som man lever utifrån, man vill ju göra rätt och låta bli fel, problemet var att man blev snerjd av vad människor ansåg vara rätt, eller fel. Fokuset blev flyttat från Jesus och vad han sa, till det som är rätt och fel.

  Jag är en sådan där flumnådesman, jag följer hellre Guds Ande än föreskrivna regler och det intressanta är, att det blivit otroligt rätt, även om jag gjort fel ibland.

  Ha de gött!

  Bb

      (Reply)

 39. Kjell,

  Ibland skriver du på ett sätt som gör det enkla svårbegripligt. Du försöker gärna vara lite finurlig och vis i det du skriver, vilket gör att man ibland undrar vad du egentligen menar och är ute efter.

  Utifrån det du skrev ovan så blir det ju mer lättförståligt, men när du skrev att grisar och högtider inte tillhör grupp ett, så missade jag att du skrev inte, där av förstod jag inte vad du menade.

  Jag är av samma åsikt som du, matreglerna var till för att avskilja Israel!

  Bb

      (Reply)

 40. Björn bloggaren,

  “Jag är en sådan där flumnådesman, jag följer hellre Guds Ande än föreskrivna regler och det intressanta är, att det blivit otroligt rätt, även om jag gjort fel ibland.”

  Ja jag har förstått det. Det fina med att vara en “flumnådesman” är att man alltid har rätt, man kan alltid hänvisa till vad den helige Ande sagt utan risk att kunna bli korrigerad av det skrivna Ordet. Det är ett idealiskt tillstånd för köttet.

      (Reply)

 41. Derek,

  Jag gillar extremnåd, gör inte du det?

  Du skriver: man kan alltid hänvisa till vad den helige Ande sagt utan risk att kunna bli korrigerad av det skrivna Ordet. Det är ett idealiskt tillstånd för köttet.

  – verkar som om du inte känner till Guds förmåga, för många har bibeln ersatt Gud och bibeln räcker ju, eller hur? Frågan är ju varför i hela friden Gud sände sin Ande, han behövs ju inte, vi har ju allt vi behöver i skriften!

  Nu skall jag sluta med denna fåniga diskusion!

  Bb

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *