Mantror och tomma ord

Inte använder väl du ett mantra?

Så skriver man hos Wikipedia:

Ett mantra är något som man koncentrerar tankeverksamheten på under meditation. Mantrat är ett ord, eller ett Namn på Gud som man konstant ska upprepa, tills mantrat följer en både i vaket och sovande tillstånd, Mantra kommer från roten Man, dvs sinne och Tra betyder befria, alltså betyder mantra ett ord eller namn som befriar sinnet. Syftet är att stilla sinnet genom att låta det arbeta med en enda sak. Den djupare meningen är att förstå, eller att förenas med filosofin som ligger bakom mantrat.

Såhär går man till väga om man vill manipulera någon och få nästan vad som helst att låta sant.

 1. Börja med att presentera några stycken valda och välkända fakta.
 2. Gör en omärkbar övergång från logiska slutsatser till ologiska slutsatser.
 3. När det ologiska har accepterats som fakta är det dags att presentera det som “sanning”.
 4. Krydda den nya “sanningen” med argument som låter vetenskapliga, så att tvivel stillas. (Lösryckta bibelcitat funkar också bra.)
 5. Till sist är det dags att nytolka de fakta man började med, i ljuset av de slutledda ologiska “fakta” man har konstruerat.

Varsågod! Där har du manipulatorernas och demagogernas fem-punkts-program för hur man kan få nästan vad som helst att låta som om de vore sanning.

Om du lyckas med dessa tekniker kan du vara säker på att känna dej nöjd och glad och framför allt göra dej rik och ge dej makt.

Innan du tycker att jag blir profan vill jag bara säga att sanningar faktiskt kan upprepas tills de förlorar sin innebörd.

Det finns speciellt två mantror jag vill behandla i denna bloggpost.

1. Vi blir frälsta av bara nåd.

2. Lagen har fått sitt slut.

1. Vi blir frälsta av bara nåd.

Visst är detta en sanning som vi kan enas om? Men vad betyder denna sanning? Vad är nåd för något?

Jo, man kan benådas om man har brutit mot lagen och därmed förtjänar straff.

För att benådas måste man bekänna sin skuld. Alltså att man har brutit mot lagen.

Sedan måste man be den som har makten och rättigheten att förläna nåd, att denne benådar en.

Benådandet brukar vanligtvis inte ske annat än om förväntan är att brottslingen har gjort sinnesändring och inte kommer att fortsätta att bryta mot lagen.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att man går igenom “rehabilitering”. Att man ledsagas en tid så att man lär sig göra rätta val.

Om den benådade skändar förtroendet genom att fortsätta att bryta mot lagen, kan benådandet anulleras utan process.

Fråga: Vad betyder ordet “nåd” om det inte finns någon “lag” att bryta mot?

Svar: Det blir ett mantra.

2. Lagen har fått sitt slut.

Du kan knappast ha ungått att höra detta uttalande. Och man citerar Rom. 10:4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

Där står det ju bokstavligen, så varför bråka om detta?

Jo, ser du, detta är en mycket olycklig översättning av grundtexten.

Tänk om man ändå hade översatt det korrekt: “Ty Kristus är lagens mål, till rättfärdighet för var och en som tror.

Det går nämligen inte att förtjäna rättfärdighet genom att hålla lagen.

Lika lite som det går att sona ett mord genom att hjälpa 10 miljoner pensionärer över gatan.

Har man brutit något av lagens bud så är man skyldig inför lagen, eller kanske jag borde skriva, inför laggivaren.

Därför kan man bara räknas som rättfärdig om man tar emot det benådande som Kristus erbjuder.

Och utan egen förtjänst erbjuder Kristus även rehabilitering av den allra bästa sorten.

Han är trofast. Vi kan ha förtroende för Honom. Och Hans rehabilitering verkar för att göra oss trogna.

Detta är innebörden av ordet “tro” när vi talar om frälsande tro.

Ett försanthållande frälsar inte. Jakob skrev att de onda andarna har sådan tro, och att de bävar.

Fråga: Vad betyder trohet i relationen med Jesus?

Svar: Jo det betyder att man är Honom trogen genom att hålla Hans bud. Joh. 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.

Och utan egen förtjänst bjuder Han på rehabilitering i form av hjälp inifrån. Hjälp som förändrar våra ambitioner och förändrar oss. Sinnesändring och omvändelse blir konkreta resultat.

Och nu kommer väl ett antal bloggkommentatorer att ta upp stenarna. För de har skrivit en egen lag som de håller stenhårt på. De har genomgått de fem stegen i sina tankar, och tror att man kan benådas utan att ha brutit mot en lag. De har internaliserat den båda matror jag behandlar här.

låt mej citera ett antal texter ur Guds Ord, för att visa att jag inte alls förnekar “Kristi lag”.

 • Gal. 5:4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.
 • Gal. 3:24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro.
 • Gal. 3:11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro.
 • Gal. 2:21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.
 • Rom. 10:4 Ty Kristus är lagens mål, till rättfärdighet för var och en som tror.
 • Rom. 3:28 Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.
 • Rom. 3:20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.
 • 1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.


Fråga: Finns det synd om det inte finns lag?

Svar: NEJ!

Fråga: Kan man bli benådad om man inte har brutit mot lagen?

Svar: NEJ!

Fråga: Kan man bli benådad om man inte erkänner att man har syndat?

Svar: NEJ!

Du kan säkert formulera flera frågor själv.

Och jag hoppas att du nästa gång du hör de båda mantror jag skriver om, stannar upp lite grand och funderar på vad dessa uttalanden betyder.

För annars blir de bara tomma ord. Mantror är tomt prat!

Ef. 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

/Kjell

PS. Undrar vad/vem de är olydiga mot…..

Views: 55

47 thoughts on “Mantror och tomma ord”

 1. Jag tänker på orden i 1 Kor 13:2 “Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting”.

  Om jag har mycket kunskap och kan Bibeln väldigt bra men saknar kärlek är jag på fel väg. Då är det stor risk att jag krossar syskon och gör deras tro om intet i min iver att avslöja villoläror. Så ska vi inte använda Guds Ord. Guds Ord är levande och dyrbart, men det är inte hur bra vi kan ordet som är vår räddning, utan det är Herren som är vår räddning. Om vi förblir i Honom är vi trygga. Naturligtvis behöver vi veta vad Ordet säger, så vi kan avslöja falsarier, men än en gång, det är Herren som räddar oss, inte vår kunskap.

      (Reply)

 2. MS,

  Visst är det så.

  Mycket av “meningsskiljaktligheterna” tycks handla om att man inte förstår var ordet “tro” betyder.

  Ordet betyder förtroende och trohet. Men i vårt dagliga språk betyder det oftast bara “försanthållande” och ibland till och med “tvivel”.

  De flesta kristustroende brukar väl kunna enas om att det dubbla kärleksbudet gäller.

  Lukas 10:27 “Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.”

  Alltså:

  1. Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd.
  2. Du skall älska din nästa såsom dig själv.

  Jesus själv sade att detta var en bra sammanfattning av Lagen och Profeterna. (Matt. 22:40)

  Och som resultat ville den lagkloke rättfärdiga sig själv. Han ville slippa se somliga människor som sina medmänniskor.

  Men Jesus gör tydligt, genom berättelsen, att inga sådana undantag är acceptabla.

  Högmod bryter mot det första av dessa två bud. Förakt bryter mot det andra.

  En dömande eller lagisk attityd bryter mot båda buden och ger som resultat att man själv kommer att dömas enligt den “lag” man själv hanterar när man dömer och fördömer.

  Att tro sig själv om det bästa och andra om det sämsta bryter mot båda buden.

  Falskt vittnesbörd bryter mot det andra budet.

  Att inte förlåta bryter mot båda buden och ger som resultat att man själv inte blir förlåten. (Matt. 6:14-15, Matt. 8:35)

  Om vi försöker rättfärdiggöra oss själva bryter vi mot det första av dessa bud. (1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.)

  Jesu bror Jakob skrev:

  Jakob 1:22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. 23 Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, 24 och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. 25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

  Jakob 2:17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. 18 Nu säger kanske någon: “Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. 19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad.

  Att då komma med argument att det inte handlar om gärningar är bara ett löjligt försöka att “rättfärdiga sig själv”.

  Att citera ”Detta är GUDS GÄRNING, att NI TROR på den han har sänt.”(Joh.6:28-29) och tillägga: “Det är Tron som är Gärningen.”; är bara nonsens.

  Visst är det Guds gärning att Han av nåd förvandlar oss så att vi över huvud taget kan börja vara trogna den Han har sänt. Och denna trohet visar sig i gärningar.

  Dels gärningar att ta avstånde från det onda. Dels gärningar att göra det goda.

  Annars finns tron = troheten inte där, utan är död.

  Den som var en tjuv måste sluta stjäla. Den som var en lögnare måste sluta ljuga. Ont förtal och trätlystnad hör inte till Andens frukt.

  Gal. 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. 22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

  Man kan inte leva hur som helst och samtidigt kalla sig Kristustroende!

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Varför skriva om Rom 10:4?

  Grekiska ordet “telos”, betyder inte “mål”, utan “slut”.

  Jag har sett att bl.a. Daniel har börjat ändra “slut” till “mål” och tar upp detta bibelord ganska ofta. Och för ett par veckor sedan såg jag även Reichmann göra det. Och nu även du.

  Rom 10:4
  Ty Kristus är lagens SLUT, till rättfärdighet för var och en som tror.

  Om vi sätter dit ordet “mål” istället, finns risk att någon kan börja omtolka lagen, och tror att om vi börjar göra lagen, så blir vi Kristuslika till slut. (Det är i alla fall såhär, som jag har tänkt att lagivrarna ser det hela, när de vill skriva om “slut” till “mål” istället).

  Jag vet Kjell, att du personligen inte tolkar ordet på detta sätt. Men andra gör säkert det.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 4. Eva Helen skrev: “Grekiska ordet “telos”, betyder inte “mål”, utan “slut”. ”

  Å nej?

  Strong:

  5056 telos tel’-os from a primary tello (to set out for a definite point or goal); properly, the point aimed at as a limit, i.e. (by implication) the conclusion of an act or state (termination (literally, figuratively or indefinitely), result (immediate, ultimate or prophetic), purpose); specially, an impost or levy (as paid):–+ continual, custom, end(-ing), finally, uttermost.

  Vidare: “Jag vet Kjell, att du personligen inte tolkar ordet på detta sätt. Men andra gör säkert det.”

  Andra har friheten att misstolka precis så mycket de vill.

  Slut stämmer inte med Jesu egna ord!

  Lukas 16:17 Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Beträffande betydelsen av ordet τελος i Rom. 10:4.

  Rogers & Rogers skriver i ”The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament” – där man sammanställt teologisk forskning gällande Nya Testamentet – och analyserar varje bibelvers i NT separat:

  (#5465 [GK, dvs Goodrick-Kohlenberger, som används i bl a “The NIV Exhaustive Concordance”]).

  “end, goal, completion”.

  The word could mean Christ is the goal of the Law, not temporally but directively and teleologically.

  Robert Badenas: “Christ the End of the Law: Romans 10:4 in Pauline Perspective [Sheffield:] JSOT Press, 1985];

  Cranfield: “A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans”, The International Critical Commentary. 2 vols, Edinburgh: T.& T. Clark, 1975-79.

  Thomas R. Schreiner: “The Law and Its Fulfillment: A Pauline Theology of Law, Grand Rapids: Baker, 1993.

  Or

  It could mean Christ is the end of the Law temporally:

  William Sanday and Arthur C. Headlam: “A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans”, The International Critical Commentary. Edinburgh: T.& T. Clark, 1955.

  Or

  It could mean a combination of both meanings:

  James D.G. Dunn: “The Epistle to the Colossians and to Philemon. A Commentary on the Greek Text ”, The New International Greek Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1996.

  C.K. Barrett: “The Epistle to the Romans”, New York, 1957.

  For these and other views s.

  Joseph A. Fitzmyer: “Romans”, 584, The Anchor Bible. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1975.

  Badenas, 5-37.”

  Så långt Rogers & Rogers.

  En viss försiktighet tillrådes alltså vid tolkningen.

  Beträffande motsvarande verb, τελεω, råder större samstämmighet. Men där finns skillnaden i verbformerna. Willam Mounce tar upp detta i ”Basics of Biblical Greek Grammar”:

  “And as he hung on the cross, having lived a sinless life, having paid the penalty for your sins and mine, Jesus uttered his last words before dying, τετελεσται. “It is finished” (John 19:30). This one word summary of Jesus’ life and death is perhaps the single most important statement in all of Scripture. The word means “to complete”, “to bring to perfection”. Jesus had fully done the work God the Father sent him to do. Paul spends Romans 5 discussing this very fact, that our salvation is sure because Christ’s death totally defeated the effects of Adam’s sin, completely.

  But the tense of the verb, the “perfect” brings out even more of what Jesus was saying. The perfect describes an action that was fully completed and has present-day consequences. Jesus could have used the aorist, ετελησεν, and simply said, “The work is done”. But there is more, there is hope for you and for me. Because Jesus fully completed his task, the ongoing effects are that you and I are offered the free gift of salvation so that we can be with him forever. Praise the Lord. Τετελεσται.”

  Det låter ju bra. Men frågan är om Jesus verkligen talade grekiska på korset. Jag tror dock att Johannes korrekt kunde återge andemeningen vilket språk Jesus än använde.

  Oberoende om vår uppfattning om detta ord och dess nyanser, här kommer en sång som jag hoppas vi alla kan instämma i:

  http://www.youtube.com/watch?v=SPC12Voi5Vc&feature=related

  Den fantastiska bakgrunden till denna sång:

  http://www.youtube.com/watch?v=ALP9f4QVIoA

      (Reply)

 6. Det finns alltid en fara att plocka ut en vers och göra teologi på bara den.
  Visst kan man få det rätt – men man kan också få det fel.

  (Man kan till och med lyckas gå fel med Johannes 3:16, och börja lära ut att Jesus är född, och därmed skapad, och inte evig…)

  Liksom de trogna beréerna måste vi söka i Skriften, för att se vad SUMMAN av Guds ord säger. Och här bör ju rimligen Jesu egna ord väga rätt tungt?

  Om vi utgar från Lukas 16:17 …
  “Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft.”
  …så ser vi att lagen kommer att finnas kvar, och fylla en funktion – att peka på människans synd och otillräcklighet – ända till den dag, då Gud gör allting nytt.

  Lagen har alltså fortfarande laga kraft (men inte över de rättfärdiggjorda i Kristus!).

  Guds standard ändras inte, därför att inte heller Gud ändras.

  Men vårt förhållande till lagen är radikalt förändrad, eftersom vi nu räknas som rättfärdiggjorda gentemot lagen.
  Lagens krav är uppfyllda å vår räkning av En annan.

  Och därför är också Kristus lagens mål/ slutmål/ ändamål/ fulländning.

  Och vår förståelse av lagen är också radikalt förändrad, eftersom vi nu har Guds Ande boende inom oss, som lär oss att skilja mellan Ande och bokstav.
  ‘För bokstaven dödar, men Anden ger liv.’

  Hurra hurra! 🙂

      (Reply)

 7. Jag kan ju tycka att det spelar kvitta om det ska översättas med “mål” eller “slut”. Det är iaf i mina ögon samma sak. Lagens mål är Herren. Då har lagen gjort sitt. The end.

  Det är ganska onaturligt att springa baklänges till start igen om man väl gått i mål.

      (Reply)

 8. Andreas Frost,

  Nu talar ju både Björn och du om sport, kanske löpning. Men ett mål i sportarenan är bara en liten delbetydelse av ordet mål. Man får inte hårddra en bild.

  Du har barn och eftersom du är deras pappa har du ett mål med din uppfostran av dem. Jag har tyckt mej förstå att dina barn fortfarande är ganska små.

  Du kommer att upptäcka att de i tonåren tycker att det målet är “tillräckligt” uppnått. De kommer att tro att de är redo att ta livsviktiga beslut, och göra saker som du inte alls tycker de är mogna för.

  Om du skulle bli förkastad av dem och betraktad som irrelevant i din uppgift som uppfostrare, vilket säkerligen kan ske i viss grad, så kommer du inte vara glad åt det.

  Gal. 3:23-25 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.

  Men om relationen mellan er inte går sönder kommer barnen att nu och då fråga pappa om råd, även när de har blivit vuxna.

  Ef. 4:11-13 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

  Var och en som nått fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att han har blivit helt uppfylld av Kristus behöver givetvis ingen “uppfostrare” längre.

  Men så länge detta inte är fallet, vilket bevisligen är mycket vanligt, är uppfostraren inte irrelevant.

  Sedan har både du och Björn helt rätt i den deltolkning som kan göras från sport-målet. Det skrev jag också i mina inledande kommentarer i din viktiga bloggtråd:

  Men om man har fullheten och lämnar den för traditioner och ritualer, är det något som är galet.

  Att sedan trätlystna personer som bara vill missförstå har tjafsat sönder din viktiga bloggpost är en annan sak.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Andreas,
  jag håller med om att ‘mål’ eller ‘slut’ egentligen inte spelar någon roll.
  Har egentligen aldrig reflekterat över det, för det har kännts så självklart.

  Inte tar lagen slut, ännu.
  Och de två kärleksbuden, som enligt Jesus är summan av hela lagen – inte tar de slut.

  Jesus, som är Alfa och Omega – början och slutet – inte har Han något slut.

  Men denna tidsålder har ett slut.
  Och sedan väntar något nytt, som vi bara kan ana doften av…

      (Reply)

 10. Kjell,

  Har jag förstått dig rätt om du menar att rättfärdigförklarade är i behov av lagen fram tills vi helt är uppfyllda av Kristus? Att vi behöver lagen för att hålla oss på vägen så att säga…?

      (Reply)

 11. Andreas Frost,

  Nej det är nog inte riktigt så jag menar. Och liknelsen med “uppfostraren” är ju även den en bild.

  Vi lever i en tid när Den Helige Ande har blivit sänd till oss för att överbevisa världen och oss om synd och rättfärdighet och dom. (Joh. 16:8)

  Det räcker för Han lär oss allt och påminner oss om allt vad Jesus har sagt oss. (Joh. 14:26)

  Fast det vi påminns om kan knappast stå i strid med resten av Guds Ord.

  Låt oss tacka Herren för nåden att vi inte behöver leva under lagens ok.

  Och nog har vi all anledning att vara tacksamma att vi får “räknas” som rättfärdiga trots att det i praktiken kan brista en hel del.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Matt. 5:43 Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. 44 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Faders barn.

  Frågan uppstår då….

  Om man hatar, eller föraktar, eller bär falskt vittnesbörd om sina ovänner eller dem man ogillar, är man då ett barn till den himmelske Fadern?

  Eller har man brutit mot Guds vilja/föreskrifter/lag/förordning/goda råd?

  Är man verkligen rättfärdig då? Eller behöver man en uppfostrare igen?

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell, “Om du skulle bli förkastad av dem och betraktad som irrelevant i din uppgift som uppfostrare, vilket säkerligen kan ske i viss grad, så kommer du inte vara glad åt det.”

  Det var kanske den bästa förklaringen jag hört av Paulus ord om att lagen är vår uppfostrare till Kristus. Vår himmelske Pappa blir inte hedrad genom att kasta hans bud på sophögen.

  Av Andreas Frosts inlägg att döma verkar vara så illa att han är talesman för den extrema nådesförkunnelsen. Som Kjell skrev så måste man få alla bibeltexter att bli relevanta. Matt 5; 17 och framåt får man inte bortse ifrån.

  Dessa som hela tiden säger att de är ledda av Anden och hör från Anden hela tiden, förstår inte att den egna själen bor så tätt inpå vår ande att det som tycks komma från Anden ofta kommer från andra sidan väggen.

  Kjell och Tachbulah har rätt när de säger att “telos” även betyder syfte eller mål. Guds lag är hans eviga Ord och tar inte slut med Kristus.
  Tack Kjell för att du försvarar en sund lagförståelse!

      (Reply)

 14. Kjell,
  Menar du så här då?

  När en pånyttfödd människa syndat kan man använda sig av lagen för att uppfostra syndaren och leda honom tillbaka till nåden? Är orättfärdiga människor de kristna som syndar och att man därför kan bruka lagen då den är till för orättfärdiga?

      (Reply)

 15. Andreas Frost,

  Nej, det kan man nog inte. Men Guds Ord kan i vissa fall leda till insikt om att det handlar om synd. Om man vill lyssna.

  Ta till exempel uppräkningen av Andens frukt och köttets frukter i Gal. 5.

  Nog kan man lära sig något av det så att man känner igen synd?

  Gör inte misstaget att du refererar till Mose rituallagar när du talar om “lagen”.

  Det är ju där den största delen av missförstånden uppstår.

  I Guds Ord, även i NT, finns det gott om levnadsregler och information. Allt detta kommunicerar Guds vilja (eller bud och undervisning) till oss.

  Jag är ganska så säker på att du inte anser det oväsentligt att läsa Bibeln bara för att du har blivit “frälst”.

  Precis tvärt om, skulle jag säga.

  Det är för mej en stor gåta varför somliga ser rött när man talar om Guds Ord och Guds bud.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Derek,

  Extrema nådesförkunnelse, vad är det och varför är en del så rädda för nåden?

  En del menar att vi är frälsta av nåd, sen skall vi leva av lagen/bibelordet, man säger läs och gör som det står.

  Jag tror inte på lagen, jag tror inte heller att jag behöver relatera till den som GTs folk var tvungna till och jag tror faktiskt att Gud kan fostra sina barn utan en lagpiska.

  Anden fungerar alldedess utmärkt!

  Bb

      (Reply)

 17. Björn bloggaren skrev: “Jag tror inte på lagen, jag tror inte heller att jag behöver relatera till den som GTs folk var tvungna till”

  Vem här säger att vi skall göra det?

  Gång på gång har jag skrivit bloggposter att vi inte skall göra det.

  Även i kommentarerna här har jag tydligt deklarerat att vi inte skall göra det.

  Läser du? Eller har du fastnat i en mantra?

  Klicka på lag och nåd taggarna så kan du se det själv.

  Hundratals gånger har jag varnat för lagiskhet.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  Det var ett svar till Derek utifrån hans ord om extrema nådesförkunnelse, MTC använder samma ord för att påskina att Åge är fel ute i sin nådesförkunnelse. Guds nåd är extrem och den förutan så är det kört!

  Jag vet att du inte skriver att vi skall följa lagen, men det var ju inget svar till dig, utan en reaktion på Dereks ord om extrem nådesförkunnelse och den är jag väldigt mycket för!

  Angående de som menar att denna nådesförkunnelse gör att det kristna livet blir slappt och typ laglöst, de verkar inte känna till Guds förmåga i en människa. Gud kan förvandla en människa utan en enda bokstav och även leda utan att man kan ett ord i bibeln!

  Bb

      (Reply)

 19. Björn bloggaren,

  “Extrema nådesförkunnelse, vad är det och varför är en del så rädda för nåden?

  En del menar att vi är frälsta av nåd, sen skall vi leva av lagen/bibelordet, man säger läs och gör som det står.”

  Extrem nådesförkunnelse är en modern företeelse som ensidigt betonar Guds nåd. Det problematiska är att utan lag är det ingen som behöver nåd. Nåd kan bara ges om lagen är fullt gällande.

  Vilka “en del” är vet jag inte. Du gör en karikatyr av några som jag inte mött.

      (Reply)

 20. Derek, med tanke på dina kommentarer är jag lite osäker på var du står.
  Men du satte huvudet på spiken i din senaste kommentar:

  “Det problematiska är att utan lag är det ingen som behöver nåd. Nåd kan bara ges om lagen är fullt gällande.”

      (Reply)

 21. Björn bloggaren skrev: “Gud kan förvandla en människa utan en enda bokstav och även leda utan att man kan ett ord i bibeln!”

  Ja det kan Han säkerligen, men om man gör en teologi och en princip av detta så är man verkligen ute och cyklar.

  Och det är just detta med en övertro på ett andligt GPS, eller flum-nåd, som brukar kallas “extrem nådesförkunnelse”.

  Gemenskap med andra Kristustroende, bön och studium av Guds Ord hör till essentiella saker i en troendes liv.

  Det antar jag att du håller med om.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Ingela, “Derek, med tanke på dina kommentarer är jag lite osäker på var du står.”

  Jag står på klippan Kristus! Det är en säker plats.

  “Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.
  De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.” Rom 8:4-8

  Vilket sinne är det som inte underordnar sig Guds lag? Svar: Köttets sinne!
  Vilket sinne är det som underordnar sig Guds lag? Svar: Andens sinne!
  Kan man lita på att de som säger sig ha Andens sinne, verkligen har det? Svar: Nej!
  Hur vet man om någon har Andens sinne? Svar: Den människan sprider liv och frid!
  Är det bra att underordna sig Guds lag? Svar: Ja!
  Underordnar man sig Guds lag när man säger att lagen tog slut med Kristus? Svar: Nej, man skymfar Guds lag och gör Jesus till en lögnare eftersom han har sagt: “Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.” Matt. 5;18
  Har allt skett? Svar: Nej, mycket återstår när det gäller Guds upprättelse och frälsning för hela skapelsen.

      (Reply)

 23. Hmmm….jag måste säga att jag blir förvirrad. Om man läser vissa kommentarer så behöver vi både lag och nåd, det som Chumney brukar kalla för Guds tvillingar. Mja…jag tror jag håller mig borta från dessa diskussioner ett tag.

      (Reply)

 24. Andreas Frost,

  Du får väl försöka att hålla isär kommentatorerna.

  För jag förmodar att inte du heller vill identifieras med alla kommentatorer på din blogg.

  Låt var och en personligen avlägga räkenskap för det denne skriver.

  Enligt vilken norm…? Ja det får du själv välja.

  Ingen lever utan normer!!!

  En del föredrar Guds normer framför sina egna.

  Däri ligger skillnaden.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Andreas,
  hoppas inte jag har förvillat dig?

  Lagen (tio Guds bud) står där den står.
  För så länge det finns synd, så finns det en lag som dömer synden i människan.

  Och summan av lagen, som sammanfattad i det dubbla kärleksbudet, är väl en jättebra beskrivning av vad som händer när Jesus flyttar in i en människa.
  Då vill och längtar vi ju alltmer efter att leva just så. Och den Helige Ande utverkar
  detta i våra liv.

  Och det kan BARA ske i kraft av nåden.
  Inga ‘mäktiga tvillingar’ för mig, tack.

  Det är av nåd jag får leva genom var dag. Och när jag syndar, så dömer lagen mig, men jesus frikänner mig! 🙂

  ps. Derek, tack för tydligheten.

      (Reply)

 26. Andreas Frost,

  “Hmmm….jag måste säga att jag blir förvirrad. Om man läser vissa kommentarer så behöver vi både lag och nåd, det som Chumney brukar kalla för Guds tvillingar.”

  Jag hoppas att det är jag som gjort dig förvirrad så att du får mer balans och sundhet. Det finns ingen sund kristendom som har haft denna ensidiga nådesförkunnelse och förakt för Guds bud (Lagen) under historien, utom vissa sekter som t ex Montanism. Denna lagfria nådesförkunnelse är en grogrund för kristendom typ Tod Bentley.

      (Reply)

 27. Derek,

  “Kan man lita på att de som säger sig ha Andens sinne, verkligen har det? Svar: Nej!
  Hur vet man om någon har Andens sinne? Svar: Den människan sprider liv och frid!”

  Hur tänker du här? Alla kan ha dåliga dagar och sprida ofrid, tänker du att Anden har lämnat den människan då?

  Den som älskar Gud och sin nästa (lagen) sprider liv och frid men som sagt ALLA faller i detta ofta.

      (Reply)

 28. micro, “Hur tänker du här? Alla kan ha dåliga dagar och sprida ofrid, tänker du att Anden har lämnat den människan då?”

  Jag svarade bara med Paulus egna ord: “Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.” Det är ett generellt uttalande av Paulus, men förmodligen hade han också sina dåliga dagar.

      (Reply)

 29. micro, “Hur tänker du här? Alla kan ha dåliga dagar och sprida ofrid, tänker du att Anden har lämnat den människan då?”

  Jag svarade bara med Paulus egna ord: “Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.” Det är ett generellt uttalande av Paulus, men förmodligen hade han också sina dåliga dagar.

      (Reply)

 30. Der som är förvirrande är detta, att lagen som ger kunskap om gott och ont och som är detsamma som kunskapens träd, nu säger ni helt plötsligt att vi ska äta av det trädet. Iaf tills Herren kommer åter. Förstår ni att man blir förvirrad då?

      (Reply)

 31. Andreas Frost,

  Tack för den kommentaren. Jag tror jag förstår vad du menar. Och även varför det har varit så mycket rabalder just runt jämförelsen mellan Kunskapens Träd och Lagen.

  Ge mej lite tid, någon dag eller så, att försöka formulera ett svar som är tillräckligt komplett.

  Jag håller, som du vet, med att jämförelsen är korrekt.

  Och även att vi inte skall äta av Kunskapens Träd.

  Så frågan blir då vad “äta” betyder i relation till Lagen.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Andreas Frost, “Der som är förvirrande är detta, att lagen som ger kunskap om gott och ont och som är detsamma som kunskapens träd, nu säger ni helt plötsligt att vi ska äta av det trädet. Iaf tills Herren kommer åter. Förstår ni att man blir förvirrad då?”

  Nu tror inte jag att kunskapens träd på gott och ont är detsamma som Guds lag. Har du någon bibeltext som säger detta?

  micro, säger inte Paulus ord någonting för dig?

      (Reply)

 33. Derek,

  Nej, det står inte rakt upp och ner att kunskapens träd är detsamma som lagen, men det står å andra sidan inte heller ordet treenigheten, men det är ändå sant.

  Jesus är Gud, inte sant Derek?

      (Reply)

 34. Andreas Frost,

  1. Nu är jag nöjd och glader,
   nu kan jag andas ut,
   nu bor jag hos min Fader,
   min träldomstid är slut,
   sen han mig lärde känna
   sitt eviga förbund
   i ordet, den klippfasta grund.
  2. Jag fordom gick och tänkte
   på bättring, bön och tro,
   men det ej hjärtat skänkte
   hugsvalelse och ro.
   Nu tänker jag på Jesus,
   hur ömt han älskar mig:
   Av kärlek han offrade sig.
  3. Så har min Jesus älskat,
   och så han älskar än,
   och som han hittills frälsat,
   så gör han om igen.
   Hans blod mig ännu renar
   från varje syndens fläck
   och gör mig fullkomlig och täck.
  4. Om hjärtat mig fördömer
   och köttet gör besvär,
   den trösten jag ej glömmer,
   att Gud dock större är,
   att nåden väger mera
   än all min uselhet.
   Och pris vare Lammet för det.
  5. Nu Jesus hos mig bliver
   med nåd så rik och fri.
   Hans nåd mig städs omgiver,
   jag lever helt däri.
   Och nu jag slipper sörja,
   ty Herren sköter allt.
   Åt honom min sak jag befallt.
  6. Nu Satan fritt må rasa
   och världen hjälpa till.
   Jag skall för dem ej fasa;
   det går som Herren vill.
   Guds ord behåller segern,
   och alla segrar med,
   som står uti Frälsarens led.
  7. Så glad jag hemåt ilar
   i Jesu dyra namn,
   och snart jag salig vilar
   i fridens sälla hamn,
   men under pilgrimsfärden
   så här på barnavis
   jag sjunger min Frälsares pris.

  Det skriver jag under på!

  /Kjell

  PS.

  Jeremia 17:5:
  Så säger HERREN:
   Förbannad är den man
   som förtröstar på människor
   och sätter kött sig till arm
   och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.

      (Reply)

 35. Andreas Frost,

  Andreas,

  På förekommen anledning har jag tre frågor till dej.

  1. Jag har sökt, men kan inte finna den bibeltext som uppmanar oss att tro det värsta om varandra. Kan du ge mej Bok, Kapitel och Vers?

  Det närmaste jag hittar i ämnet är Filipperbrevets andra kapitel, verserna 1-4:

  “Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något, gören då min glädje fullkomlig, i det att I ären ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, liksinnade, fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv. Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras.”

  2. Vill du vara snäll och ge en kort definition på “laglöshet”?

  3. Vilket bud anser du vara det första och det största?

  /Kjell

  PS. Alla tre frågorna kan besvaras kort och tydligt. Om du inte själv vet svaren kanske du kan be din “coach” om hjälp.

  (Kanske bör jag kanske tillägga att jag tror att det finns “guilt by association”. Fast detta har förnekats av många de senaste åren.)

      (Reply)

 36. Derek,

  Ok jag tänkte nog på annat men har en ny fråga.

  “Vilket sinne är det som inte underordnar sig Guds lag? Svar: Köttets sinne!
  Vilket sinne är det som underordnar sig Guds lag? Svar: Andens sinne!
  Kan man lita på att de som säger sig ha Andens sinne, verkligen har det? Svar: Nej!
  Hur vet man om någon har Andens sinne? Svar: Den människan sprider liv och frid!
  Är det bra att underordna sig Guds lag? Svar: Ja!”

  Hur menar du att den som underordnar sig lagen sprider liv och frid……
  Och menar du att dom som förespråkar lagens slut sprider död och ofrid?

      (Reply)

 37. Kjell,

  “Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något, gören då min glädje fullkomlig, i det att I ären ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, liksinnade, fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv. Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras.”

  När Paulus skriver så får man nog tänka på att han vänder sig till dom som är endräktiga i tron, han vänder sig inte till alla som nämner namnet Jesus……

  som vissa för övrigt tycks tro med versen “men pröva allt, behåll det goda”

      (Reply)

 38. micro,

  Vilka tror du att Paulus avser med: “Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.”

  Eller omvänt: Vilka har vi fått licens att förakta och tro om allt ont?

  /Kjell

      (Reply)

 39. Kjell,

  Det står det ju i verserna….”dom som har gemenskap i Anden” delar tron.
  För övrigt så menar givetvis inte Paulus att vi ska akta andras trosåsikter förmer än den egna, så ditt “tro det värsta om andra” tycker jag inte passar in. Eller detta “Vilka har vi fått licens att förakta och tro om allt ont?”
  Eller har jag missat nåt…..har någon sagt nåt elakt om någon? Det får man givetvis inte göra.

      (Reply)

 40. micro skrev: “För övrigt så menar givetvis inte Paulus att vi ska akta andras trosåsikter förmer än den egna”

  Nu blandar du nog ihop sakerna lite grand. Vem har sagt något om att validera trosåskådningar?

  Men man behöver inte ens behandla en buddist nedlåtande. Hans tro kan vi inte omfatta, och uppdraget är att vara ett vittne.

  Ingenstans i Bibeln finner jag uppdrag att vara inkvisitör eller ayatollah.

  Vilket vittnesbörd bär vi om vi behandlar medmänniskor med förakt?

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *