Kyrkan och Torah del 2

Tidskriften Shalom över Israel har nu publicerat andra delen av Sven Reichmanns artikel.Första delen behandlade vi här.

Kommentarer är välkomna.

En kort recension:

Sven Reichmann utgår från texten i 1 Tim. 1:5-11


Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran – detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.

Sedan behandlar Sven hur synden får ett grepp om oss.

Läs hela texten genom att beställa Tidskriften Shalom över Israel, eller genom att ladda hem Svens artikel som pdf-fil.

Sven avslutar med:

Ty Kristus är lagens mål (syfte), till rättfärdighet för var och en som tror. (Rom 10:4)

Det är att ta ett avgörande steg tillbaka om man för frälsta kristna till lydnad under lagen i dess egenskap av lag – med välsignelse som belöning och förbannelse som straff. Lagen är inte till för lydnad utan för omvändelse. När omvändelsen är fullbordad har lagen gjort sitt. Kristus är den verkliga lydnadens början och uppfyllelse.

/Kjell

Views: 40

21 thoughts on “Kyrkan och Torah del 2”

 1. Jag vill repetera och komplettera en kommentar som jag skrev annorstädes, eftersom den ansluter till Svens artikel.

  Det har ju uppstått ganska häftiga dispyter och derogativa utlåtanden på grund av att Sven skriver och säger att Torah är en andra dos av Kunskapens Träd.

  Det har blivit populärt att angripa flera stycken personer genom att ge dem tillmälet “Enmanslärosäte”.

  Bland andra anses jag vara en som “smygmissionerar för denna falska lära”. [citat] Är det inte dags att du som aktivt missionerat med denna uppfattning bakom kulisserna tar lite ansvar för dess konsekvenser Kjell? Du har tydligt och klart hjälpt till att sprida denna märkliga lära och sedan gömt dig. [slut citat]

  Men om man söker litet grand skall man finna att det är mycket onödigt att strida om Torah är Kunskapens Träd eller Livets Träd.

  Det finns flera referenser som anser att Torah är Kunskapens Träd.

  Jag återger en:

  However, notes R. Hirsch, the Torah is not only a Tree of Knowledge. It is a Tree of Life as well. (länk).

  Samson Raphael Hirsch (June 20, 1808 – December 31, 1888) was a German rabbi best known as the intellectual founder of the Torah im Derech Eretz school of contemporary Orthodox Judaism. Occasionally termed neo-Orthodoxy, his philosophy, together with that of Azriel Hildesheimer, has had a considerable influence on the development of Orthodox Judaism.

  Visserligen anser denne rabbi att Torah är både Kunskapens Träd och Livets Träd.

  Och min kommentar blir då:

  Det beror helt på hur vi förhåller oss till Torah om det blir Kunskapens Träd, eller ej.

  Om Torah – Lagen – får vara vår uppfostrare till Kristus så leder den oss fram till Livets Träd.

  Våra fötters lykta och ljuset på vår stig är inte vägen och inte heller målet men hjälper oss att se vägen och vandra på den så att vi når målet.

  Att Torah – Lagen profeterar om Jesus har vi Jesu egna ord på, så det finns ingen tvekan om det.

  Men man får inte förväxla vägvisaren, med målet. De är inte samma sak.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Jag gillar Sven, och lyssnar gärna till hans undervisning. Men just detta resonemang, om “Torah” som kunskapens träd, blir lite överkurs för mig, om jag ska vara ärlig. Det blir för intellektuellt och jag har svårt att förstå och ta till mig tolkningen, trots att jag vanligtvis inte brukar ha något problem med detta.

  Personligen är jag alltså inte förtjust i denna tolkning. Inte någonstans i NT (och heller inte i GT) kallas Lagen för Kunskapens träd, eller att “Lagen är kunskapen om gott och ont”.

  Jag tycker det framgår tydligt i NT vad Lagen har för roll, vilka Lagen är till för, vad som är Lagens mål och uppfyllelse, och vad som händer om sådana som är i Kristus, börjar följa Lagens bud och krav. Jag tror inte att vi behöver krångla till det såsom Sven gör i just detta fallet, när han ska tolka Lagen som kunskapens träd. Det jag menar är att det är fullt tillräckligt att citera direkt ur Guds ord (företrädesvis ur NT), för att förklara vad Lagen innebär så att alla kan förstå. Varför lägga till ytterligare begrepp?

  Någon som tidigare har hört denna tolkning om “Lagen som Kunskapens träd”? Eller är Sven den första?

  Att det uppstår dispyter angående denna tolkning, kan ju faktiskt vara ett tecken på att tolkningen kanske snarare förvillar än förklarar. Att den kan vara svår att förstå, och därmed också lätt att missförstå.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 3. Eva Helen undrade: Någon som tidigare har hört denna tolkning om “Lagen som Kunskapens träd”? Eller är Sven den första?

  Läste du min kommentar?

  Sven är inte den förste.

  Och vill man gå till svars med dem som krånglat till det kan man inte bara förkasta deras argument.

  Man måste bemöta dem.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Första gången jag läste denna förklaring av Kunskapens träd / Lagen förstod jag inte riktigt, men nu när jag läste den igen blev det solklart för mig. Inget tillkrånglande utan klargörande. Kunskapens träd talar om vad som är gott och ont, och lagen förtydligar och förstärker det. En extra dos, ett förtydligande, ett ännu skarpare klargörande av vad som är gott och ont. Syftet: att föra oss till omvändelse och fullständigt beroende av Herren.

      (Reply)

 5. MS,

  Låt mej då göra en bekännelse, ett personligt vittnesbörd……

  Det är just nu mycket populärt att kasta sten i glashus och att kalla sin egen strid för “andlig” samtidigt som man anklagar andra för att “strida i köttet”. Utan dokumentation!

  En fader, som tar sina tonåringars uttalanden bokstavligt, utan utrymme för tolkning, är en dålig far.

  Och Gud är den perfekta fadern!

  Gud förväntar sig inga 50-åriga huvuden på tonårs-axlar!

  Och nu kommer bekännelsen:

  Om Gud skulle låta mej få ta konsekvenserna av min ungdoms galenskaper så skulle det vara bättre att jag fick en kvarnsten och kastades i elden, genast.

  Men 2 Petr. 3:9 “Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring.”

  Tänk om denna nåd inte fanns!!!

  Men Jakob 3:1 “Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom.”

  Och nu skall jag vara skarp!

  Hur tror du Gud ser på “ungdomspastorer” som inte är torra bakom öronen?

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,

  Sorry, jag uppmärksammade inte din kommentar, att du lyckats hitta ytterligare några stycken som vill ge samma tolkning som Sven.

  Exempel på en risk som uppstår med en sådan här relativt “exklusiv” tolkning, som vi tidigare inte har haft några diskussioner om inom svensk kristenhet vad jag vet, är att vi börjar citera Sven istället för Guds ord. Det blir: “Sven säger…”, istället för “Gud säger…”, eller “Jesus säger…”, eller “Guds ord säger…”.

  Vad jag kan se i Guds ord, så finns inte Lagen benämnd som Kunskapens träd. Därför måste vi också hålla oss till “Sven säger att Lagen är Kunskapens träd”, för annars så skulle vi inte vara sanningsenliga om vi säger “Guds ord säger att Lagen är Kunskapens träd”.

  En annan risk är att många, som inte vågar göra sig hörda och kanske har en tendens att se upp till och följa människor (exempelvis Sven), kanske inte heller förstår Svens tolkning, men tror nu att de måste ta till sig denna för att “vara rätt”.

  Jag har inte varit snabb med att förkasta, utan har försökt att förstå, och försökt ta till mig tolkningen, men jag lyckas inte. Och jag tror faktiskt inte att jag är ensam om det. Därför tänkte jag att det kunde vara gott att dela med mig av denna erfarenhet, så kanske det kan bli till tröst för andra, som kanske inte heller förstår. Så behöver de inte känna sig otillräckliga, utan kan vara lugna över att det som står i Guds ord, tydligt och klart dessutom, räcker, för att förstå Lagens innebörd. Att vi inte är beroende av Svens tolkning om Lagen som Kunskapens träd.

  Jag är inte ute efter att misskreditera någon, utan försöker bara vara öppen med just detta enkla faktum att jag inte förstår. Och vill samtidigt visa att det är okej att inte förstå allt som bibellärare säger och undervisar om. Svens ord är ju inte detsamma som Guds ord. Inte mina ord heller för den delen. Det Anden uppenbarar för oss, är sanningen.

  Om nu Gud vill ha sagt till sina Guds barn, att Lagen är kunskapens träd, så tror jag att Gud skulle ge denna uppenbarelse till många fler, än bara till Sven. Därför tror jag att just denna del i Svens annars mycket goda utläggning om Kyrkan och Torah, är en teori, som kommer ifrån honom själv, och inte ifrån Gud. Och jag tror att vi ALLA har teorier om olika delar av Guds ord, som kommer ifrån oss själva och inte som uppenbarelse via Anden. Inget konstigt alls! Vi kan ju inte få insikt och kunskap om allt på en gång, utan Anden uppenbarar för oss en sak i taget. Och det vi inte kan förstå och ta till oss för ögonblicket, ska vi kunna känna oss fria att lämna åt sidan, tills Gud vill visa oss. Vi “väntar på Herren”.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 7. MS,
  ja, precis. Syftet med kunskapens träd, och med lagen var ju att få oss att se att vi är nakna och hjälplösa i oss själva. Så i praktiken uppfyller de samma funktion.

  ‘Krånglar till det’ gör man när man säger att man efter omvändelsen ska försöka följa lagen igen (fast inte nödvändigtvis alla 613 bud) – för säkerhets skull.

      (Reply)

 8. Eva Helen,

  Som du vet anser jag att man kan ha helt olika tankar utan att kriga med varandra.

  Låt oss vara överens att tills vidare vara oense om detta.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Ja, Kjell, vad vore vi utan Gud nåd! Kvarnstenen nästa.

  Ungdomspastorer (du menar antagligen sådana som inte är mogna) och särskilt de som “upphöjer” och pushar på dem kan få det riktigt besvärligt inför Herren en dag.

      (Reply)

 10. MS,

  Ja, jag menar just dessa ungdomar som pushas fram av samfundspolitik för att popularisera evangelium och vinna medlemmar.

  Det är verkligen synd om både dem och de ungdomar de tvingas leda.

  Jag är otroligt tacksam för de gamla gubbar som höll ovanskligt intressanta bibelstudier för mej när jag var 14.

  En som jag speciellt vill nämna var Dagens redaktör Nils G. Andersson.

  Ingen 3D manipulerad film kan vinna mot hans bibelstudier i GT och NT!

  /Kjell

  Nils G Andersson, Skribent, dramatisk förkunnare och ibland kontroversiell. 1898-1989

  Hall of Fame.

  En del av dessa hade jag förmånen att få känna, eller möta, personligen, närmare.

  Bland andra Daniel Hallberg, Pethrus Hammarberg, Åke Boberg, Karl-Erik Heinerborg och Tage Sjöbergs söner.

  En del bara som åhörare av underbara predikningar.

  Och en del, som Paul Ongman, skulle jag verkligen vilja ha ett djupt samtal med. 🙂

  Inte för att jag vill förära människor, men för att lyssna på deras livserfarenheter.

  Gud välsigne dig broder! Vi har sett handen.

      (Reply)

 11. Kjell,

  Jag är inte alls ute efter att strida, utan försöker bara vara öppen och ärlig, och försöker heller inte få någon på “min sida”. Om man är av en annan åsikt, innebär det inte per automatik att man “strider” och är upprorisk.

  Jag tror på öppenhet. Jag tror på att visa sin svaghet, att öppet visa att man inte förstår allt som sägs. Det finns annars risk att det till slut bara är ett fåtal som kommer till tals, och ett fåtal som citeras. Och att det som dessa “fåtal” säger, blir det som alla följer, och är inget som får ifrågasättas. Men saken är den att vi alla är svaga människor, och att vi alla gör misstag ibland. Genom att vi är många i kroppen, så kan vi hjälpa och stödja varandra. Vi kan inte luta oss mot ett fåtal. Då skulle vi rasa samman.

  Nu medan jag skriver kom jag på en ytterligare risk med att börja kalla Lagen för Kunskapens träd:

  Genom en sådan tolkning finns risk att vi förminskar Lagens egentliga innebörd – dvs att vi gör en alldeles för snäv tolkning av Lagens innebörd.

  Exempelvis: Jesus säger i Guds ord att han kom för att fullborda Lagen.

  Kan vi tolka det som att: “Jesus kom för att fullborda Kunskapens träd”? Nej, jag tror inte det.

  Det går säkert att lyfta fram fler exempel.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 12. Eva Helen,

  Inte tror jag att du är ute efter att strida.

  Var mycket välkommen att både nu och framgent dela med dej av dina ärliga synpunkter.

  Och jag hoppas innerligt att andra känner samma frihet.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Eva-Helen,
  alla liknelser haltar, om man drar dem för långt.

  När Jesus säger att ‘himmelsiket är som…’, så fungerar det inte heller att dra liknelserna för långt. För då kan man hamna lite tokigt bland senapsträd och surdegar.

  Det Reichmann syftar på här, är kanske i första hand just det han skriver – en andra dos av rätt-och-fel. Och i den kontexten skulle man nog kunna säga att både lagen och kunskapens träd har samma funktion.

  (Du skulle lyssna på Janne Ohlins predikningar – som jag uppskattar väldigt mycket – de är fulla av liknande likhetstecken och symbolik. Och där handlar det också, så gott jag nu kan hänga med, om likheter i funktion.

  Ekumeniken, och ‘resan mot Rom’ liknas till exempel vid ett tåg. Och, eftersom jag själv tänker i bilder, fungerar sådana liknelser för mig.)

  mvh, Ingela

      (Reply)

 14. Jag läser vad MS skriver: “Kunskapens träd talar om vad som är gott och ont, och lagen förtydligar och förstärker det. En extra dos, ett förtydligande, ett ännu skarpare klargörande av vad som är gott och ont. Syftet: att föra oss till omvändelse och fullständigt beroende av Herren.”

  Jag läser också vad Ingela skriver: “MS, ja, precis. Syftet med kunskapens träd, och med lagen var ju att få oss att se att vi är nakna och hjälplösa i oss själva. Så i praktiken uppfyller de samma funktion.”

  Jag försöker verkligen förstå vad det är ni skriver här, men jag tror jag behöver hjälp.

  Är syftet med Kunskapens träd verkligen “att föra oss till omvändelse och fullständigt beroende av Herren”?

  Är syftet med Kunskapens träd verkligen att få oss “att se att vi är nakna och hjälplösa i oss själva”?

  Syftet med Kunskapens träd, att den stod i lustgården, trodde jag inte var för att Adam och Eva skulle få kunskap om gott och ont och skulle få dem till omvändelse.

  Nej, jag tror syftet med att trädet fanns där var att det skulle finnas en valfrihet för Adam och Eva att vara förenade med Gud, eller vara oberoende från Gud och klara sig med eget förstånd som de skulle få av trädet. De fick veta att de skulle “döden dö” om de åt av trädet (kanske kan tolkas som att de blev skilda från Gud?). De var olydiga och valde oberoende. Och som RESULTAT av att de åt av trädet, så fick de kunskap om gott och ont.

  Men det var väl inte själva syftet med Kunskapens träd, att det skulle leda dem till omvändelse?

  Jag tror därför att syftet med Lagen och syftet med Kunskapens träd skiljer sig ifrån varandra.

  Jag försöker som sagt förstå jämförelsen mellan Kunskapens träd och Lagen, men jag blir bara snurrig och får det inte att gå ihop.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 15. Eva Helen skrev: “jag blir bara snurrig och får det inte att gå ihop”

  Fast det är väl ingen som tvingar dej att fortsätta och fundera på det?

  Men om jag skulle våga mej på en tolkning ….. från enmanslärosätet i Nakuru 🙂

  Kunskapens Träd i paradiset: Människan trodde att hon kunde klara sig själv bara hon visste hur.

  Lagen : Människan trodde att om hon bara fick veta alla regler så kunde hon leva rättfärdigt.

  Tusenårsriket: Fortfarande tror människan så men Gud kommer att bevisa att även när satan är bunden kommer många att göra fel val.

  Kunskapens Träd -> Torah inklusive ritualbuden -> Tusenårsriket

  Alla tre är till för att slutgiltigt få poletten hos oss att falla.

  Nämligen att synden inte är ett informationsproblem och inte andras skuld.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Eva Helen,

  Jag uppskattar din ifrågasättande när det gäller den uttryckliga ekvationen:

  Torah = Kunskapens Träd

  Det finns dock, enligt min mening, en implicit koppling här. En persons förmåga att känna skam och skuld beror på detta:

  1 Mos 2:8-11
  8 Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. 9 Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: “Var är du?” 10 Han svarade: “Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11 Då sade han: “Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?”

  Paulus ritar denna bild av situationen:

  Rom 2:14-16
  14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 16 Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

  Ser du något samband här?

  Vänliga hälsningar,

  Bent

      (Reply)

 17. Jesus kan jag gärna kalla för Livets träd, för om detta kan vi läsa i Guds ord. Men att kalla Lagen för Kunskapens träd kan vi inte läsa i Guds ord. Därför finns heller ingen anledning att börja kalla Lagen för Kunskapens träd.

  Om nu Kunskapens träd och Lagen är identiska med varann som Sven vill mena så borde det faktiskt framgå uttryckligen i Guds ord. Men det gör det inte.

  Visa mig ett bibelord, där något sådant tydligt framgår, så kan jag ge med mig.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 18. Eva Helen,

  Du behöver inte ge dej.

  Just detta är tydligen en mycket het potatis för många.

  Enligt somliga har jag “ett förmörkat sinne” för att jag påvisar att flera har tolkat det så att Lagen – Torah – är Kunskapens Träd.

  Här finns ett litet ljudklipp med en del av en predikan av C. G. Hjelm.

  Han berättar bland annat om den tiden när Baptister blev satta i fängelse för deras odokumenterade tro om dopet.

  Det kostar alltid att gå emot makten och avslöja den.

  /Kjell

      (Reply)

 19. För egen del är parallellen angående lagens och Kunskapens träd inte långsökt. Men den blir svårt att förstå om man bortser från perspektivet nåd som är lagens motsats.

  Skall göra en jämförelse nu mellan dessa två, för att försöka påvisa sambandet.

  Kunskapens träd

  Adam och Eva ville bli som Gud [ själva avgöra vad som var gott och ont!] Gud ville att de skulle leva av Hans nåd! Och det var antingen eller som gällde för dem.

  1 Mos. 2:16- 17 Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö

  Men Adam och Eva bröt Guds föreskrift och därmed skedde en separation mellan Gud och människan (1 Mos 3:23). Gud förbannade människan för hennes uppror och dessutom förbannades denna värld för att synden och oordningen hade trätt in i den (1 Mos 3:1-19; 5:29).

  1 Mos. 3:17 Till Adam sade han: Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever

  1 Mos 3:18
  Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter

  1 Mos 3:19
  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.

  1 Mos 3:20
  Mannen gav sin hustru namnet Eva,* ty hon blev moder till allt levande.

  1 Mos 3:21
  Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.

  1 Mos 3:22
  HERREN Gud sade: Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.

  1 Mos 3:23 Och HERREN Gud förvisade honom ur Edens lustgård, för att han skulle bruka jorden, varav han var tagen

  Lagen

  De som är i Kristus [ de benådade] som sedan vänder sig bort till laggärningar igen, vill göra detsamma. Torah, som också betyder “kunskap” ger oss likaledes upplysning om gott och ont. Människan dog, andligen, när hon åt av Kunskapens träd. Hon hamnade under en förbannelse.

  Den som inte håller hela lagen [ för det klarar ingen av att göra] drabbas av samma förbannelse [en andlig död!]

  5 Mos. 28: 16- 22 Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på marken. 17. Förbannad skall din korg vara, och förbannat ditt baktråg. 18. Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina 18. fäkreaturs avföda och din småboskaps avel. 19. Förbannad skall du vara vid din ingång, och förbannad skall du vara vid din utgång. 20. HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och näpst, vad det än må vara som du företager dig, till dess du förgöres och med hast förgås, för ditt onda väsendes skull, då du nu har övergivit mig. 21.HERREN skall låta dig bliva ansatt av pest, till dess han har utrotat dig ur det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning. 22. HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och med svärd, med sot och rost; och av sådant skall du
  förföljas, till dess du förgås

  Den som vill bli rättfärdiggjord genom lagen måste välja bort Kristus. Precis som Adam och Eva fick också fick göra samma val. Antingen förlorar man Kristus eller lagens rättfärdighet. Om du behåller Kristus, är du rättfärdig inför Gud. Om du behåller lagen, är Kristus dig till intet gagn, du är pliktig att hålla hela lagen, och domen över dig lyder: »Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem.» (5 Mos. 27, 26).

  Gal. 3:10 Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter

  (2 Kor. 3:1-6, SFB) Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv

  “Kunskapen om gott och ont gjorde oss till upproriska syndare. Torah ger oss mer kunskap om gott och ont – alltså en andra dos av samma frukt. Torah är alltså identisk med Kunskapens träd.”

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 20. Den andra delen av Svens serie om “Kyrkan och Torah” finns tillgänglig igen för nerladdning.

  Se länk ovan.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *