Frågor och svar

Detta blir ingen bloggpost, men en trådlös tråd.

Inget är således off topic här så länge det inte står i strid med Netikett.

Jag skall ställa första frågan för att få igång trådlösheten.I Matt. 24 talas det om de utvalda, och jag förmodar att vi kan enas om att detta handlar om Herrens utvalda folk, eller åtminstone en del av dessa. (Kalvinister skulle givetvis inte hålla med om detta.)

23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg.

Och i KJV står det något som i alla fall får mej att fundera lite extra på den texten. Det står “very elect”.

23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before.

Mina tankar går då till ordet “kvarleva” som förekommer ganska ofta i Bibeln.

Rom. 11:3 »Herre, de hava dräpt dina profeter och rivit ned dina altaren; jag allena är kvar, och de stå efter mitt liv»? 4 Och vad får han då för svar av Gud? »Jag har låtit bliva kvar åt mig sju tusen män, som icke hava böjt knä för Baal.» 5 Likaså finnes ock, i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av en utkorelse som har skett av nåd. 6 Men har den skett av nåd, så har den icke skett på grund av gärningar; annars vore nåd icke mer nåd.

Frågan är denna:

Vilken av vår tids förkunnelser, tror du skulle ha största chansen att bedra kvarlevan av de utvalda?

/Kjell

Views: 41

18 thoughts on “Frågor och svar”

 1. Jag har svårt att namnge någon specifik förkunnelse, för jag har alldeles för liten kunskap om alla miljoners med förkunnelser som florerar världen över, och som förändrar sig jämt och ständigt.

  Men som jag ser det, så har vi alla olika slags svagheter, och faller därför i olika slags fällor. Därför tror jag det blir svårt att peka ut en specifik förkunnelse, eftersom vi är så olika. Det kan i detta avseende vara bra att lära känna sin egen svaghet.

  Jag tror t.o.m. att det kan vara vilseledande att peka ut en specifik lära. Det kan finnas enstaka troende som då tror att de kan förtrösta på att de är “rätt” så länge de inte bekänner sig till denna specifika lära. Jag har sett ett flertal exempel på detta bland troende. Många tror sig exempelvis vara rätt, så länge de inte är katoliker. Men Gud kan man inte lura. Det finns bara ETT sätt att komma rätt, och det är genom JESUS KRISTUS. Det är inte genom någon lära som vi kommer till Fadern, nej det är genom en PERSON, och det är Jesus Kristus, Guds son.

  Den bästa medicinen mot att fastna i någon fälla, är därför att ta sig tid att lära känna sin Herdes röst, dvs skaffa sig en personlig relation till Jesus, som inte styrs av några mellanhänder. Bara vi har hjärtat rätt, och ödmjukar oss som barn, så finns ingen anledning till oro.

  Vi lär oss att ledas av den sanne Herden. Vi följer Jesus, var och en av oss, och ingen annan eller annat.

  Visst kan vi behöva andra troende också, men det är inte människorna i dem, som vi behöver, utan det som är Jesus i dem. Därför viktigt att kunna urskilja vad som är Ande och vad som är kött. Och det är något som var och en får lära sig, genom att själv lära sig söka svaren direkt via sin personliga relation med Jesus. Vi har var och en ett personligt ansvar att skaffa oss en direktkontakt med Herren Jesus själv. Alla lemmar i kroppen ska koppla upp sig mot huvudet! Lemmarna behöver varandra, men kan bara hjälpa varandra med de instruktioner som kommer direkt från huvudet.

  Låt Jesus bli stor och allt annat mindre, vad det än må vara. Låt oss jobba mera med att lära oss vår Herdes röst, och lyssna mindre och mindre på alla andra röster omkring oss 🙂

  Ett ord som kom just nu till mig (som jag tror är från Anden, och som passar i sammanhanget):

  Hebr 13:8-9

  8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana.

  Vi kan lita på att JESUS förblir densamma. Alla möjliga slags läror (mat) kommer och går, de förändrar sig från dag till dag, och ingen av dem består. Men tack och lov är Jesus densamme igår, och idag och i evighet. Amen!

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 2. Så går det när man försöker prestera “tro” för att tvinga Gud att göra under!

  Pastor häktad – tre av hans barn döda.

  Tre barn hittades döda i Sydkorea på lördagen sedan deras troende far, en pastor, försökt bota deras sjukdomar med enbart böner, uppger polis.

  Falsk karismatik.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Eva Helen,

  Bra citat! Jag håller nog med dej i det du skrev.

  Men vill ändå spetsa till frågan, som koncentrerar sig på vilka “the very elect” kan vara. Som du såg tror jag alltså att dessa är kvarlevan av de utvalda.

  Och tydligen har själafienden stort intresse att förvilla även dessa.

  Om vi således tror att änden på ändens tid är mycket nära, så kan det vara intressant och nyttigt att försöka förstå vilka villor, i floran av heresier, som kan utöva frestelse just för dessa.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell,

  Om du vill veta exakt vilka “the very elect” är, eller vilka “kvarlevan” är, så tror jag att endast Gud har svaret på den frågan. Elia trodde han var helt ensam, men tji fick han. Gud meddelade honom att han ingalunda var ensam, utan att det fanns 7000 till.

  Just siffran 7000 är symbolisk, där 7:an står för förbund, och 1000 för “familj” (från hebreiskan), alltså Jesu familj. Och vilka är Jesu familj? Jo, det är alla de som gör Faderns vilja enligt Jesus själv (Matt 12:50, Mark 3:35).

  Alltså: De som är utvalda är de som gör Guds vilja. Och vad är Guds vilja?

  Joh 6:40
  40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

  Guds vilja för oss är att vi TROR på Jesus Kristus.

  Och den onde försöker med alla medel få oss att sluta förtrösta/tro på Jesus. Endast i Kristus, endast genom tron på Sonen, är vi helt beskyddade. Där kan den onde inte komma åt oss.

  1 Joh 5:4
  Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro

  Den ondes taktik är alltså ytterst att få oss ur Kristus, och börja tro/förtrösta på annat istället, som exempelvis på egna gärningar, eller människor.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 5. “Vilken av vår tids förkunnelser, tror du skulle ha största chansen att bedra kvarlevan av de utvalda?”

  Jag håller med Eva Helen i det här fallet.
  Det kan nog vara lite individuellt, vad man kan ‘trilla dit’ på.

  Men om jag ska välja någon förkunnelse, så skulle alla dessa ‘nya perspektiv på Paulus’ ligga ganska bra till.

  Satan sa i lustgården ‘sa Gud verkligen…?’
  Och det fungerade.

  Nu säger man ‘menade Paulus nerkligen…?’
  Eller ‘säger Bibeln verkligen…?’

  Och budskapet verkar gå hem.
  Men frågan är om det går hem hos de utvalda…

      (Reply)

 6. Ingela,

  Jo, jag håller nog också med Eva Helen, men det var inte min avsikt att göra en lista med namn och folkbokföringsnummer av “kvarlevan”.

  Däremot tror jag alltså att det handlar om Guds utvalda folk och inte oss hedningar.

  Och då kommer funderingen på vilken villa som går lättast hem hos dessa.

  Om man då skulle välja mellan Katolicism, Framgångsteologi och Ny-judaism, har jag en känsla av att just den sista skulle komma närmast.

  Koppla detta med den så kallade Jumbojets-profetian så kanske vi kan se konturerna av det som skulle kunna fresta även de allra utvaldaste.

  En Pastor, Messiastroende jude, skrev följande till mej:

  It is bad news that so many are being misslead these days into a shallow Christianity which proclaims a different Yeshua. Sadly, also Jews are involved in it. But non of it is a surprise. There were Messianic Jews coming out of the Jerusalem fellowship in the days of the apostles who did the same, confusing the faith of many in the nations.

  Det var det som gjorde att jag började fundera på detta.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Jag har en fråga till er,

  Vilka tror ni bruden är? Alla troende, hedningar och judar, eller endast hedningar eller judar?

  Tänker på liknelsen med jungfruna. Det är skillnad på jungfru och brud väl? Jungfru är brudens följe. Kanske är judarna bruden och vi inympade grenar jungfruna? Ja…det va min fundering en afton som denna.

      (Reply)

 8. Ingela,

  Ett litet tillägg.

  Diskussionen om Paulus är nästa 2000 å gammal nu, men det finns trender som kan vara av intresse att skärskåda.

  Så mötte jag kalvinister i Holland, redan för 30 år sedan, som “omtolkade och reviderade” Paulus brev.

  Katolska kyrkan har ju i princip inte gjort annat än omtolka hela Skriften så den lämnar vi därhän.

  Bland Judar är det vanligt att man anser att Paulus var den som uppfann kristendomen.

  Och i våra dagar verkar det spira både här och där med ifrågasättande av Paulus skrifter.

  Det är inte så konstigt eftersom Paulus dominerar exegesen av GT i NT.

  Paulus ställer centralt Jesus som korsfäst, alltså Jesu person och livsverk i Guds frälsningsplan.

  Och just detta är frälsningsgrundande. Det är tydligen alla ense om. Även motståndarna till Paulus.

  Möjligheten finns alltså att det kan uppstå en ohelig allians där man visserligen inte har något positivt gemensamt men kan enas i bestridandet av Paulus skrifter.

  Till och med liberalteologer torde kunna finna sig i detta.

  /Kjell

  PS. Om man googlar på [Apostle Paul false prophet] får man direkt mer än 2 miljoner träffar. Och om man googlar på [Paul false apostle] får man nästan 35 miljoner träffar!!!

  Att jag nu länkar till en av dessa betyder på intet sätt att jag skriver under på det som skrivs där.

  Nej, det betyder precis motsatsen! Jag vill exponera denna populära villolära.

  Varning: Varning detta är en länk till en villolärarsajt.

  Kan kanske vara bra att notera namnet på dylika sajter och göra sig en svartlista så att man inte citerar andra saker som skrivs hos dem i tron att det stämmer, bara för att det faller en i smaken.

      (Reply)

 9. Kjell,

  Kjell skriver: “Däremot tror jag alltså att det handlar om Guds utvalda folk och inte oss hedningar.”

  Vad menar du nu? Tolkar du det som står i Matt 24:24 angående “very elect”, att det skulle utgöra en samling messiastroende judar?

  Studera gärna de övriga 22 ställen i NT där samma grekiska ord för “utvalda” finns, och se om det är rimligt att dra sådana slutsatser.

  Studera också om ordet “very” verkligen har någon motsvarighet i grekiskan, i just detta skriftställe. Jag själv kan inte finna någon, när jag tittar efter. Detta ord “very” verkar vara tillagt i KJV.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 10. Eva Helen,

  Ja, jag vet att ordet “very” inte har någon direkt motsvarighet i grundtexten. Och det kan säkert debatteras.

  Anledningen till att jag tog med KJV var just att jag ofta har kommit ihåg just denna “parafras”. (De bibelöversättningar jag har bäst i minnet är 1917, NBG och KJV.)

  Noteras bör att alla våra “översättningar” är mer eller mindre parafraserade eftersom man nödgas till idiomatiska formuleringar för att återge andemeningen med olika saker i grundtexten.

  Men du har rätt i ditt antagande att jag faktiskt tror att “de utvalda” i detta fall handlar just om Messiastroende Judar som lever i slutet på ändens tid. Men kanske inte bara i denna tid, utan även åren igenom eftersom det onekligen har funnits flera villor även inom judendomen.

  Helt tydligt har det varit på själafiendens program historien igenom att utrota allt vad Guds utvalda heter. Genetiskt, Tro och Land.

  Huruvida man kan kalla det en “samling” tvivlar jag på. Det kan nog vara som med “Kristi kropp” i övrigt, att den inte är synlig för världen utan överskrider tid och samfundsgränser.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Andreas Frost skrev: “Vilka tror ni bruden är?”

  Andreas, denna till synes enkla och ganska oviktiga fråga kan göra människor till ovänner för resten av livet.

  Jag har hört dispyter om det som nästan slutade i slagsmål. Därför vill jag segmentera frågan.

  Är Messiastroende judar bruden?

  Jag förmodar att nästan alla skulle kunna svara ja på den frågan.

  Är bara Messiastroende judar bruden?

  En del tror det, men frågan är om det rimmar med “här är inte längre jude och grek…”.

  Oavsett hur man tänker om detta måste man ju inse att det handlar om en stor mängd människor, och att därför “bruden” måste innehålla bildlika betydelser.

  Vilka är då tärnorna?

  Och även här torde detta innehålla bildlika betydelser. Så frågan är då om dessa båda bilder beskriver samtida saker, eller om de beskriver helheten ur olika synvinklar. Eller om de till och med handlar om olika saker.

  Glöm inte heller att efter “the big bang” kommer “det nya Jerusalem ner smyckat som en brud”. Och detta kan inte vara annat än bildspråk.

  Så vad tror jag då?

  Jo jag tror att det handlar om olika skeenden som vi ännu inte kan urskilja.

  Och jag tror att alla Kristustroende tillsammans kommer att finnas i en gemensam evighet, oberoende av etnisk härkomst.

  Hur som helst har jag fullt förtroende för att Herren kommer att ordna detta.

  Och jag tror det blir helgalet om man tror att bara de som lever när Herren kommer tillbaka “drabbas” av alla de kriterier som handlar om att vara vaken och sova, att ha olja eller ej, etc.

  Jesu svar till Petrus i Joh. 21:22 tror jag är giltigt för oss: “Vad kommer det dig vid? Följ du mig!”

  /Kjell

      (Reply)

 12. Andreas tar upp ett mycket intressant och relevant spörsmål på sin blogg.

  Jag återger här Andreas fråga.


  Jag hade aldrig tänkt på det förrän jag läste det på Joyfully Growing In Christ, att det får väl ses som hädelse om man återinför det gamla testamentets tempeltjänst? Tanken att det under tusenårsriket ska offras som under lagen är kanske en ganska utbredd tro. Vissa lär också att omskärelse ska införas igen.

  Hur ser du på det? Var inte Herren det slutliga syndaoffret? Varför då återinföra tempeltjänsten?

  Och nedan mina tankar om detta:
  ____________________________________________________________

  Mycket intressant spörsmål du tar upp Andreas. Och om du hade ställt frågan för 50 år sedan skulle du bara ha fått en massa förbryllade blickar som svar.

  Ingen kristen (nästan?) skulle ha ansett frågan vara relevant. Och orsaken var att ingen kristen trodde att de frälsta skulle vara med i tusenårsriket.

  En del skulle säkerligen ha haft den åsikten på delvis felaktiga grunder som ersättningslära och pre-tribulation. Men alla hade tron att vår destination är Himmelen om vi dött som Kristustrogna, eller ännu lever kvar när Jesus kommer tillbaka.

  Men sedan har det andra diket börjat befolkas av dem som tror att man blir det man inympas i och av dem som förnekar att Himmelen är vår destination, och istället förkunnar sidledsförflytting. Alltså inte uppryckande utan snedryckande till Jerusalem.

  Och allt medan ny-judaisterna forsätter att förvilla folk har alltså frågan blivit brännande.

  Det brukar alltid hjälpa om man kan förstå hur andra tänker, att sätta sig in i andras situation, och jag skall ponera litet grand.

  Tänk dej att du vore en rättrogen jude som verkligen älskar Herren. Tänk dej att du sitter i exil. Kanske vid Babels floder, och gråter och längtar tillbaka till ditt land, dina traditioner och den omgivning i vilken du var van att söka Herren.

  Vad skulle ha hänt med din tro, ditt hopp och din kärlek om någon hade sagt dej att du bara skall sluta sörja för snart blir alla dessa saker irrelevanta.

  Om du däremot skulle ha blivit tröstad med orden: Var inte ledsen, allt kommer att bli bra igen…….

  Hur skulle du då ha tolkat den trösten?

  Hmm, kanske måste jag fylla i litet grand genom att svara på min fråga.

  Givetvis skulle personen i fråga ha föreställt sig en återgång till det han rätteligen ansåg vara gott.

  Men jag är övertyga att när verkligheten blir synlig så kommer han att säga “AHA! Det var således detta som traditioner och ritualer pekade fram emot. Baruch Ha’Shem Adonai!”

  Och där tror jag att problematiken ligger.

  Han hade traditionerna och ritualerna och upptäcker fullheten.

  Men om man har fullheten och lämnar den för traditioner och ritualer, är det något som är galet.

  ____________________________________________________________

  Jag hänvisar till Andreas blogg för ytterligare kommentarer.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell med flera,

  Jag har börjat fundera över om det verkligen finns bra bibliska bevis på att man ska skjuta in en lååång tid mellan Daniels 69 och 70 vecka?

  Handlar vedermödan om 7 år? Vilka skriftstöd finns det egentligen?

  Minns att Reichmann förklarade detta med den lååånga pausen med att Herren förbannade trädet (Israel) och att Israel där och då var satt på paus eftersom ingen frukt fanns på trädet och därmed gick evangeliet ut till oss hedningar. Men nu har ju trädet börja knoppa igen, detta ska kanske ses som ett mycket starkt tidstecken…?

      (Reply)

 14. Andreas Frost,

  Jag flyttade din fundering till tråden “Frågor och svar” eftersom jag tror att det handlar om saker som kan orsaka bryderier hos många.

  Det finns ju officiella svar på frågan.

  Bland annat Preterismen som oftan anhängs av Kalvinister, menar sig ge ett svar på frågan genom att förlägga vedermödan, och andra viktiga händelser i profetiorna, till förleden tid. (För god ordnings skull vill jag påpeka att jag tror att preterister har fel.)

  Men faktum är att Daniels profetia inte kan begripas utan tolkningar. Kapitel 9:24-27

  • Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.
  • Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.
  • Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad.
  • Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

  I grundtexten står det Messias vilket ju betyder “en smord” eller hellre “den smorde”.

  De som fördjupat sig i denna profetia brukar vittna om att tidsangivelserna stämmer fram till korsfästelsen av Jesus, men att det sedan totalt spårar ur.

  Det verkar ju som om det bara skulle finnas kvar 7 år efter detta innan Jesu återkomst.

  Men sedan måste vi ta med det som skrivs i 15:de kapitlet:

  8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.”

  I Uppenbarelsebokes elfte kapitel talas det igen om 1260 dagar och 42 månader. Och i det tolfte kapitlet återkommer 1260 dagar. I sambandet nämns Mikael igen.

  I Daniel 12 ser vi uttrycket: “Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.”

  I Matteus 24 upprepas samma ord: 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

  I Upp. 12 upprepas de 42 månaderna (= 3.5 år) i formen “en tid, tider och en halv tid”, vilket tolkas som 3.5 år (1 + 2 + 0.5).

  Vittnena kommer att vara döda 3.5 dagar. (3 dagar och 3 nätter?)

  Jesus predikade ungefär 3 år (3.5 år? En tid, tider och en halv tid?)

  Jesus uppstod efter 3 dagar och 3 nätter.

  Varför Daniels profetia talar om 1335 dagar, alltså 75 dagar mer än 1260 dagar, har jag ingen aning om. Men det finns säkert “experter” som har meningar om detta.

  Vad blir då summan av detta?

  Jesus kom inte tillbaka efter 7 år. Så om Daniels profetia är sanna ord från Gud, måste något ha hänt med kronologin.

  Om Daniels profetia är falsk kan vi lika gärna skrota hela Bibeln. Så det alternativet skippar jag 🙂

  Följande, ur Matteus 24, har bevisligen ännu inte skett:

  29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

  Detta utesluter således att “vedermödan” skulla uppfyllts vid Jerusalems förstöring. Även kronologin talar emot det.

  Så jag kan inte finna annat än att vi fortfarande har den “äkta” vedermödan till godo. Och det verkar finnas tillräckligt med anvisningar att den kommer att handla om 3.5 år och 7 år på något sätt.

  Däremot måste man väl medge att lidande inte kan adderas. Lidande är personligt. Oavsett om man lider ensam eller om miljoner drabbas av lidande av samma storlek.

  250.000 som drunknar i en stor tsunami upplever personligen samma lidande som en som drunknar i en mindre våg.

  Man skulle kunna påstå att “Den Stora Bedrövelsen” började när Adam och Eva syndade och blev utvisade till den förbannade jorden.

  Det jag vill säga med detta är att “vedermödan” kan ha både en personlig dimension och en profetisk kronologisk dimension. Och därmed även handla om saker som redan skett. Utan att därför ha spelat ut sin roll som profetia.

  Så istället för att spela ut dessa saker som motsättningar kanske vi kan förstå bättre om vi ser dem som komplement.

  Ett står fast. Med Jesu egna ord: “Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. ” – “Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.”

  Eller är vi tillräckligt smarta för att överlista Gud?

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Tack för ditt utförliga svar. Jag ska, när tid ges, sätta mig ner och se hur dina tankar passar med Ordet.

  Det är inte helt lätta saker det här. Profetior förstår man förhoppningsvis när det profetiska väl sker.

      (Reply)

 16. Jag tänker ställa en kort fråga.

  Och jag vore tacksam om det blir svar.

  Vem som helst kan hitta på en identitet (pseudonym) just för detta tillfälle. Var inte oroliga att svara!!!

  Men snälla, svara på denna fråga.

  Frågan är kort och gott: Vad är splittring?

  Och följande bibeltexter är mycket relevanta.

  Lukas 12:51 Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. [διαμερισμον – diamerismon – 1267]

  Rom. 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. [διχοστασιας – dichostasias – 1370]

  1 Kor. 12:12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14 Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. 15 Om foten sade: “Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen”, så hör den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade: “Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen”, så hör det ändå till kroppen. 17 Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? 18 Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. 19 Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? 20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. [σχισμα – schisma – 4978]

  Gal. 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. [διχοστασιαι – dichostasiai – 1370]

  Judas, Jesu bror, 1:14 “Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga 15 för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom.” 16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. 24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande – 25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. [αποδιοριζοντες – apodirizontes – 592]

  Efter varje citat där ordet “splittring” finns i SFB’s svenska text har jag angivit ordet på grekiska, transkriberat och Strongs nummer.

  Helt tydligt är att Lukas 12:51 måste betyda något annat än Rom. 16:17 för annars skulle vi uppmanas att visa ifrån oss ???, Ja vem?

  /Kjell

  PS. Vill du skriva ditt svar helt anonymt?

  Då kan du klicka här.

  Jag kommer då att införa svaret själv, helt utan avsändare.

      (Reply)

 17. Kjell!

  1917 säger söndring i Matt 10:35 grundtexten säger: bringa strid.
  i Luk 12: 51 är söndring inte riktigt samma som i Matt, men troligen betyder detta att dela. Tänker man lite längre så förstår man att när ljus möter mörker, rättfärdighet möter orättfärdighet, Ande möter kött och själ så kan det bli strid, söndring som resulterar i att relationer delar sig.

  Jag var själv med om detta en gång, jag och två andra unga män följde med en vän
  som skulle predika. På vägen dit bad vi, i bönen fick jag ett ord i min tanke, jag vill skapa söndring, jag sa detta till han som skulle predika.
  När bägge mötena var slut så uppstod just denna söndring, vi fyra som var med delades i två grupper där den ena gruppen ansåg att saker skede på ett felaktigt sätt under kvälsmötet, jag och predikanten upplevde att det var Guds ande i det som skedde. Vilket som var rätt vet endast Gud, men resultatet blev som Gud sa, fast vi var ju sams senare! 🙂

  Bb

      (Reply)

 18. Splittring: det som skadar och har sönder den sanna äkta Kristi kropp.

  Det som Jesus talar om tror jag handlar om att skilja ut det äkta från det falska.

  Johannes döparen säger i Luk 3:17 om Jesus: “Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

  Jag tror att Jesus talar om den rensningen i Luk 12:51.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *