Super-rika

Jag bor ju i ett land där lite drygt 40% får klara sig med mindre än en svensk tia per dag, för att livnära sig själva och familjen.

Det finns provinser i landet där det är över 95% som lever i yttersta armode. Just där jag bor är det ungefär 40%.

Men visste du att bara en halv procent (0.5%) av jordens befolkning räknas till de super-rika.

Grafiskt ser det ut såhär:

De super-rika utgör den lilla ljusblå biten av pajen. Och följande bild visar hur mycket av “jordens rikedomar” dessa super-rika har till sitt förfogande.

Just det! 40% av rikedomarna ägs av 0.5% av jordens befolkning.

Om man räknar ut medelinkomsten för de super-rika och för “resten” ser det ut såhär:

Du och jag hör till den lilla lila kilen 🙂

Och vi står i proportion till de allra fattigaste, ungefär som de super-rika står i proportion till oss.

Var finns då de super-rika?

Jo 38% av dem finns i USA. Den ljusblå biten har två svarta fläckar, det är USA i samma proportion som världskartan utan USA i den lila biten.

1% av se super-rika bor i Afrika.

Följande karta (frân 2000) visar hur många procent ytterst fattiga som finns i olika delar av världen.

Och nu har vi finansiell kris, och troligen “global warming” förorsakad av de rikas slöseri med energi.

Vilka är de skyldiga och gnäller mest? Jo, de rika.

Vilka är oskyldiga och lider mest? Jo, de fattiga.

Nog blir det dags att Den Rättfärdige Domaren kommer in på scenen!

Och alla träd på marken skall klappa i händerna. (Jes.55:12)

/Kjell

Jämför Världens ondaste företag.

Views: 54

9 thoughts on “Super-rika”

 1. Det här med rikedom o fattigdom är mycket mångfacetterat. Vi ser ofta avarterna, men vi är inte lika kvicka att se det positiva.

  De mycket rika i utvecklade västländer betalar också väldigt mycket skatt. T ex står de rikaste 1% i USA för 37% av statens skatteintäkter. Stefan Persson, H&M, har rekord i svenskt skatteuttag med flera hundra miljoner. Mycket rika ger också många arbete, främst genom företag där de har aktieposter (som, precis som Ludvig skriver är en ganska imaginär rikedom). Men också genom sina privata liv, där en renovering av ett herrgårdssäte kan ge jobb åt 10talet byggarbetare och dess underentreprenörer, momsintäkter, plus att vi bevarar vårt kulturarv vilket varken staten eller gemene man skulle ha råd med.

  Eller vad ska man säja om Percy Barnevik, en av svenskt näringslivs mest utskällda, som använder många av sina miljoner till mikrokrediter för att kvinnor i tredje världen ska kunna starta småföretag? Jag hade gladeligen unnat honom de juridiskt helt rättmätiga 900 pensionsmiljonerna om Percy hade använt dem så.

  Återigen tror jag det är inställningen till pengar som är den springande punkten, inte själva förmögenheten uttryckt i kronor. När man vill visa omvärlden hur rik man är, hur mycket bättre man tror sig vara än sina mindre bemedlade medmänniskor så har man hamnat snett. Beklagligtvis syns detta tydligast i länder just i tredje världen och i rövarkapitalismens Ryssland. När afrikanska diktatorer delvis med biståndspengar (som alltså jag skänkt) hör till världens rikaste individer medan deras befolkning svälter så är det bara ett ord som kan användas: vedervärdigt!

      (Reply)

 2. Ludvig skrev: “Statistiken ser kanske inte riktigt lika illa ut om vi räknar bort så kallade ‘imaginära tillgångar’.”

  Så länge som man kan “förhandla” dessa “imaginära tillgångar” och köpa sig ett penthouse i london för nära 2 miljarder kronor, så är tillgångarna inte imaginära.

  Kolla Super-rika i London.

  Saldot på ditt bankkonto och sedlarna i din plånbok är i viss mån även de imaginära. För om Riksbanken beslutar att devalvera kronans värde så har du plötsligen mindre.

  Sedan är det ju faktiskt så att om man har 80 biljoner kronor och 70 av dessa visar sig vara imaginära, så har man kvar 10 biljoner kronor.

  I praktiken blir det ingen skillnad för 10 biljoner kronor kan man inte använda till att stilla egna behov.

  Vidare skriver du: “Verkliga materiella rikedomar är främst jordbruk, fiske, boskapsskötsel och skogshantering.”

  Och andra naturtillgångar, skulle man kunna tillägga…., mineraler, olja, gas, etc.

  Men inget av detta kan bli till nytta utan en hel skala produkter och tjänster i infrastrukturen, så riktigt så begränsat är det inte.

  Och inte riktigt så svart-vitt heller. Vad har man för nytta av pärlor och smaragder?

  Sedan får vi kanske inte heller glömma de materiella rikedommar man kan skaffa sig genom missbruk av “human resources”. Slavarbete eller närliggande saker som 7 dagars arbetsvecka med 15 timmars arbetsdagar, underbetalt. Hit hör även utlånande av pengar, mot ränta.

  Att sedan underpanterna har blivit mer och mer osäkra, ändrar ju inte principen förrän hela systemet kraschar.

  /Kjell

  Lukas 16:9 Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut. 10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? 12 Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? 13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

      (Reply)

 3. wildwest,

  Jag kan inte låta bli att läsa litet grand av “abusus non tollit usum” i din kommentar.

  Och även lite av samma resonemang som rökare brukade använda för att bevisa att rökande inte är skadligt: “Min farfar är 90 år och kärnfrisk. Han har rökt som en skorsten ända sedan tonåren.”

  Det finns säkert rika som har förvärvat sin rikedom utan att missbruka andra, och som även använder sina tillgångar till att göra gott.

  Och jag vill i sammanhanget uttryckligen säga att jag inte är, och aldrig har varit, drabbad av avundsjuka. (Jag har andra svagheter….)

  Men det finns fundamentella fel i vårt värderings-system. Kanske har du sett twitterbudskapet (i twitter-rutan på denna sida) med ett citat av C. S. Lewis: “Nations, cultures, civilization—these are mortal. But it is immortals whom we joke with, work with, marry, snub, & exploit.”

  Nationer, kulturer, civilaisationer, politiska partier, företag, etc. existerar bara kort i jämförelse med människor skapade i Guds avbild. Och i vårt värderings-system anses det ganska okay att använda människor för att skaffa sig materiell rikedom.

  Vi borde hellre använda materiell rikedom för att skaffa oss vänner. (Se citatet i svaret till Ludvig.)

  /Kjell

  Jakob 5:1 Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. 6 Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.

      (Reply)

 4. En av mina bästa vänners far dog i lungcancer i 60-årsåldern. Han hade tagit en cigarrett då och då under sitt liv, var inte ens regelbunden rökare. Förre tyske förbundskanslern Helmut Schmidt är 93 år och har rökt 60+ cigarretter/dag sedan han var 11 år. Han lever än…

  Det vore mer intressant att diskutera ordet “rik” i Bibeln än att oja sig över att det finns folk med oerhört mycket pengar. Jag ser ingenstans i Bibeln att det finns någon motsättning till att vara superrik och gudstroende. Se Job som typexempel, se Abraham, se Josef, se Salomo. Men se även motsatsen som Sackeios.

  Inställningen till sina ägodelar är den problematiska punkten i Guds ögon. Och där kan vi fallera precis allihop. Bibeln är inte skriven till ett fåtal. Änkan och skärven nämns i Jesu liknelse. Hon hade lite och delade med sig procentuellt mycket. Men det måste ju också betyda att det fanns änkor som inte delade en skärv, de hade också lite, men de behöll det lilla för sej själv.

  Exemplet med Sackeios visar att orättfärdigt tillskansade medel är fel metod att bli rik. Då drabbar samvetet. Han lurade som tullindrivare folk utöver det lag och regler stipulerade. Men hur gör vi med folk som inom lag och regler blir mycket rika? Ta t ex Percy Barneviks 900 miljoner i pension (han betalade frivilligt tillbaka en stor del)? Det var helt legalt och det var dessutom välförtjänt då han fick ABB att växa enormt under sin tid. Men det stack i andras ögon, sades vara girighet – denna reaktion kallar åtminstone jag ren avundsjuka. Inte särskilt kristet.

  Nästa steg i en sådan persons liv är hur han isåfall förvaltar en rikedom som är mycket större än han nånsin kan göra sej av med. Där är just Barnevik ett utmärkt exempel på hur det ska gå till. I andra lägen kanske dessa rikedomar investeras i företag, i uppfinningar, som ger många jobb. Om vi anser att detta är fel, vad har vi då för alternativ till den utveckling och standardhöjning som ägt rum allt sedan stenåldern? Om alla har lika lite/lika mycket så kan bara en stark stat genom skatteindrivning/konfiskation skapa tillräckligt med kapital för att åstadkomma arbete, sjukvård, utbildning och pension. Vi har med önskvärd tydlighet sett hur en stat med allmakt över medborgarnas inkomster hanterat utvecklingen, se Sovjet, se fd Östeuropa.

  Vad allt bottnar i är att Gud dömer och vi ska vara försiktiga med detta utan att ha hela bilden klar för oss. Det finns oerhört rika människor som slösar sin rikedom på knark och horor. Det finns oerhört rika människor som delar ut miljardbelopp i välgörenhet, som vågar investera i företag som ger människor arbete.

  Det finns till synes mycket fattiga människor som inte vill låta sin omgivning ens få ett glas vatten. Sånt har min mor upplevt under andra världskrigets flykt och fördrivning. Det finns till synes mycket fattiga människor som änkan med skärven som delar med sig av det lilla hon har. Det hänger på min inställning. Det hänger på om jag anser att Jag har skapat min rikedom eller om det är Gud som givit mig den för en god förvaltning. Och där har vi alla problem.

  Det jag ser i Bibeln är att vi inte ska låta våra medmänniskor svälta ihjäl, frysa ihjäl eller utsättas för brott. Vad jag däremot inte ser i Bibeln är att vi genom välfärdstransfereringar ska belöna lata människor, de som inte velat utbilda sig, anstränga sig eller jobba. Detta blir säkert mindre uttalat i ett land som Kenya jämfört med Sverige.

      (Reply)

 5. wildwest,

  Jag tror nog att vi är ense i sak och princip, och jag hoppas att du inte tror att jag ojar mig över att det finns folk med oerhört mycket pengar.

  Jag ojar mig just över att det finns folk med oerhört lite pengar.

  Samtidigt bör vi vara på det klara med att det faktiskt finns både lagstiftning och praxis som gynnar vissa och förvisar andra till parias.

  Ett område jag själv har personlig erfarenhet med är patent-lagstiftning som varierar från land till land. I vissa länder kan man patentera nästan vad som helst, bara man kan hyra sluga patent-advokater och kan betala tillräckligt mycket. USA är ett exempel på sådana land.

  Du känner väl till att stora rika företag åker till t.ex. Afrika och samtalar med lokalbefolkningen och får reda på använda medicinal-örter. Sedan åker de hem och patenterar dessa. Därigenom stjäl de vinstgivande handel från de rättmätiga ägarna.

  Monsanto har vinnlagt sig att producera gen-manipulerat utsäde som inte kan reproducera sig själv. De försäkrar sig om årlig vinst på utsäde.

  Genom effekterna av Global Warming kommer deras utsäde att bli nödvändigt just i de länder som inte själva har bidragit till miljöförstöringen.

  Hur väl stämmer detta med Bibelns budskap?

  I Hesekiel 18:10-13 kan du läsa om utlånandet av pengar mot ränta. Torah ger välsignelse åt dem som lånar ut, utan att ta ränta. I NT uppmanas vi att inte ens vänta oss att lån skall betalas tillbaka, utan betrakta dessa som gåvor när de inte betalas tillbaka. (Jämför även 2 Mos. 22:25-27 och 3 Mos. 25:35-37) (Islam har samma regel, förmodligen importerad från Torah.)

  Rika länder ger “pengar” som u-hjälp, men bestämmer sedan att dessa skall användas till att köpa subventionerade lantbruksprodukter från dessa rika länder. Därigenom stjälper man lokala bönder som förlorar sitt levebröd.

  Den som är smart låter sig födas i rätt land och i rätt familj. 🙂

  Vad gäller avundsjuka och girighet bland urfattiga kan jag berätta en hel del.

  Men det får bli en annan gång.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Nej, jag tror inte vi är oeniga i sak. Dina exempel vad gäller fula trix av storföretag som utnyttjar motparter i ett dåligt förhandlingsläge är absolut inte okay. Man är medveten om att man lurar sin motpart. Det är Sackeios-beteende. Han var medveten om att han lurade de som skulle betala tull. Gud ser till hjärtat/uppsåtet. Ett företag som baserat sin försäljning på stöld kommer inte må bra på sikt.

  Jag är generellt mycket kritisk till biståndsindustrin. Jag har goda vänner som jobbar i den och hör insidan. Jag har aldrig röstat på KD eftersom jag inte tror på något 1%-mål. Det handlar om att ge medel till självhjälp till dem som behöver, inget mer eller mindre. Att bistånd används för motköp är lika fel som EUs tullmurar som gör att inga afrikanska länder kan exportera.

  Jag går dock alltid igång lite på en av dagens kristna trender som verkar gå ut på att kristen kan man bara vara som medellös tiggarmunk.

      (Reply)

 7. Kjell,

  “Så länge som man kan “förhandla” dessa “imaginära tillgångar” och köpa sig ett penthouse i london för nära 2 miljarder kronor, så är tillgångarna inte imaginära.”

  Just detta tillhör det avancerade pyramidspel som jag nämnde. Vad nu en takvåning i London skulle ha för ett verkligt värde.

  Och jag uteslöt medvetet mineraler och liknande från min lista av “verkligt värde”, då detta inte går att äta.

  Anser att Erik Axel Karlfeldt uttryckte sig passande i dikten “Till en jordförvärvare”:

  Vad trevar du i nordanskog
  kring bondens magra lott?
  Finns det ej grevar övernog
  som sälja fädrens slott?

  Om du har skammen att ha nått
  mest guld i denna nord,
  lägg ej därtill ett värre brott:
  att röva ärlig jord.

  Är det ej nog du river berg
  och skeppar ut vårt järn
  och lämnar kvar blott rost och ärg
  till landets verk och värn.

  För dig går forsen utan hejd
  och trälar löddrigt vit,
  din ära stinker kring vår nejd
  i skyar av sulfit.

  I denna tid. då allting slås
  i kras med järn och gull,
  finns endast ett som ej förgås,
  och det är jordens mull.

  Här ha vi värjt sen hedenhös,
  från far till son och måg,
  vår vissa rå, vårt säkra rös
  kring havre, korn och råg.

  Här vart för trogen id förlänt
  vad i ditt överflöd
  du ännu aldrig själv har tjänt:
  ett heligt, dagligt bröd.

  Den gamla byn, den svenska byn
  står tyst med tomma hus.
  Ej reses majstång mer mot skyn,
  ej tänder kvällen ljus.

  Gå dit och hör, om du har mod,
  hur träden gny en höst.
  Där susar sång om ätteblod,
  där talar Abels röst.

  Ty det som bort från jorden kom,
  det irrar som en fläkt,
  och jorden kan blott föda om
  en bättre mänskosläkt.

  Det sägs för dina högre mål
  du saknar tid och hand
  att hålla upp ur ödesmål
  rätt månget fattigt land.

  Men den som hejdar växtens fart
  och lägger jord igen
  begår en synd av grövre art
  än den som dräper män.

  Gå annorstädes hän och driv
  ditt spel till slemt förvärv
  och skona markens gröna liv
  för dina lustmord, järv!

  (Andemeningen kan med lätthet överföras till er som bor längre söderut.)

      (Reply)

 8. Kanske kan vara intressant att kolla denna:

  Vill du köpa en ny båt?.

  25 miljoner i ett land med 40 miljoner, bara i ett land i östra Afrika söder om Sahara lever på mindre än 15 Svenska kronor om dagen.

  Vill du köpa ny båt?

  Eller har du hajjat sanningen?

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *