Sanningen – hela sanningen

De av oss som har sett Amerikanska kriminal-filmer har säkert noterat två meningar som ofta återkommer.

You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you!

Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?

Och till dessa vill jag lägga det Holländska ordstävet: “En halv sanning är lika bra som en hel lögn!”

Joh. 17:15-19

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.

Guds Ord ÄR Sanning!

Så står det ju. Eller hur?

Då kan man alltså lita på att den som kommer med bibelcitat bringar ett sant budskap?

Nej, visst vet vi alla att detta inte är fallet. Läs Psalm 91:11-12

Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar. De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.

Det är ett klassiskt exempel på en text som djävulen citerade för Jesus i öknen. I Lukas 4:10-11:

Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.

Inget fel på texten. Inte fel citerat. Men taget ur sitt sammanhang och tillämpat i strid mot andra texter.

Psalm 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Vi behöver summan av Guds Ord för att inte gå vilse.

Så låt oss göra lite falsk summa. Det gör man genom att citera texter ur sina sammanhang och koppla dem med andra texter som inte alls har med samma sak att göra. Exemplet är starkt överdrivet, men denna princip används ofta både medvetet och omedvetet.

Ur Matt. 27:5 – Sedan gick han och hängde sig

Ur Lukas 10:37 – Gå du och gör som han

Ur Apg.22:18 – Skynda dig

Inget som vi läser eller hör kan vi begripa utan att tolka det.

Man behöver inte leta länge i bloggarna innan man hittar uttalanden i stil med:

 • Du läser inte vad jag skriver!
 • De som vill förstå, kan förstå!
 • Varför förvränger du mina ord?
 • Men, det är ju inte alls vad jag säger!
 • De som känner mej bättre vet att du misstolkar mej!
 • Tack alla ni som förstod vad jag menade!
 • Jag blir både bedrövad och förvånad att du tolkar det så!

Så, låt oss fundera litet grand hur tolkningar kan variera.

På sin egen blogg skrev Lars Enarson följande artikel: Den ursprungliga tron.

Du får läsa den i sin helhet själv. Jag vill bara citera ett par korta stycken:

Jerusalem utgjorde högkvarteret i den första församlingen. Där fanns ledningen och där avgjordes lärofrågor.
 
Vi vet för det första att alla apostlarna och lärjungarna i den första församlingen i Jerusalem inte bara hörde hemma i Templet i Jerusalem och dess gudstjänst. De var också hängivna Toran, Mose lag, som det står i Apg 21:20: “Du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen.” 1917 års översättning lyder: ”alla nitälska de för lagen.” Likt judar genom alla tider älskade den första församlingen i Jerusalem Mose Lag och levde noggrant efter alla dess bud och föreskrifter.
 
Apostlarna krävde alltså inte att hedningarna måste leva efter alla buden och föreskrifterna i Mose lag. Samtidigt förbjöd de inte heller dem att göra detta.

Artikeln summerar:

 1. Mose lag har inte avskaffats i det nya förbundet. Den gäller fortfarande och är en välsignelse. Alla apostlarna och de första troende judarna nitälskade för lagen och levde efter alla dess bud.
 2. Mose lag gavs till det judiska folket.
 3. Hedningar som kommit tro har inte samma förpliktelser som judar att leva efter hela Mose lag.
 4. Även om det finns olika förpliktelser till hela lagen, är både jude och hedning frälsta genom nåd. Se Apg 15:11.
 5. Troende hedningar har blivit inympade i det äkta olivträdet och de löften och förbund som givits till Israel. De är därför välkomna att leva efter Mose lag i den mån de önskar och har möjlighet till det.
 6. De troende hedningar som vill leva efter Toran är skyldiga att göra detta i harmoni med och respekt för det folk som har fått kallelsen att förvalta Toran, det judiska folket. Se t ex Rom 3:1-4; 11:28-29.
 7. Troende hedningar uppmanas av apostlarna att inte döma andra i dessa frågor eftersom vi inte lever under någon förpliktelse. Det finns en frihet att leva efter buden i Mose lag, men det finns inget tvång.

Det låter ju bra och övertygande, eller hur?

Men jämför nu detta med Paulus ord i Gal. 1:10-20:

Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.
 
Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den, och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna.
 
Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus.
 
Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i femton dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud, jag ljuger inte.

Fundera nu litet grand på dessa märkliga ord.

När Saul blev frälst, genom ett direkt ingripande av Herren, om vi kan lita på skildringarna i NT förstås, fick han en kallelse att bli hedningarnas apostel.

Men han åkte inte till lärosätet Jerusalem för att konsultera apostlarna och instrueras av dem. Istället steg han på kamelkaravanen och stack till Arabien.

Fundera nu litet grand på dessa märkliga ord!

Tänk dej att en icke troende teolog av högt rang skulle bli frälst nu, i våra dagar. Skulle vi ge honom rådet att åka till Arabien och stanna där tills hans tro hade mognat?

Det enda jag vill påpeka med denna bloggpost är att man måste vara oerhört försiktig så att man inte konstruerar tankebyggnader på ensidiga citat ur Guds Ord.

Vilken av följande falska sedlar skulle du lättast luras av?

En lögn blir större och farligare ju närmare sanningen den kommer.

/Kjell

Views: 59

22 thoughts on “Sanningen – hela sanningen”

 1. Kjell!

  Jag har läst detta inlägg och det jag reagerar på, det är sista stycket i Lars Enarsons ‘sammanfattning’ – de 7 (mycket förvirrande) punkterna i hans artikel
  > “Den ursprungliga tron” (mars 2011):

  Citat (Lars Enarson): “Om man skulle vilja ge ett namn åt den teologi som beskrivs i ovanstående punkter skulle man kunna kalla den “En lag – olika förpliktelser”. (slut citat)
  ……………………………..

  Svar: detta stämmer inte med Skriften. …Exempel:

  1) Joh.15:25 “Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag : De har hatat mig utan anledning.”

  2) Apg. 13:36 “När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen.

  Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och FRI från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.”

  3) Rom.8:1 “Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

  TY Livets Andes LAG har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.”

  4) 1Kor.9:21 “För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan LEVER I KRISTI LAG.”
  ……….
  5) Rom.3:21 “Men nu har UTAN LAGEN en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud GENOM TRO på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.”
  ………………………………………

  Slutsats:

  Rom.3:27 “Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom TRONS REGEL.

  Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, UTAN laggärningar.

  Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro.

  Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.”
  …………………………………………………

  >> Vi upprätthåller lagen genom TRONS REGEL, vandrande i lydnad efter en Ny Lag = Kristi Lag >> Livets Andes Lag! 😀

  >> = Andens ämbete …
  (för alla pånyttfödda som vandrar i lydnad efter Anden och inte efter köttet).

  ….. Mvh. // Deborah

      (Reply)

 2. Återigen ett bra inlägg, Kjell. : )

  Och Deborah – jag kommer till samma slutsats.

  Punkt 5, 6 och 7 i Lars Enarssons sammanfattning relaterar direkt till det gemensamma papper som Eddie Chumney och Monte Judah suttit ned och skrivit, för att försöka överbrygga den splittring, och de olika tolkningsvarianter, som förorsakat en hel del problem inom rörelsen.

  Länk här: http://www.hebroots.org/twohousemeeting.htm

  Under rubriken ‘The role of circumcision within the body of Messiah’ skriver de såhär (och jag använder stora bokstäver bara för att det inte finns fetstil):

  “With regard to the matter of Torah and the rite of circumcision, both Moses and the New Testament testify to the importance of the rite being the circumcision of the heart first and foremost. Abraham was FIRST circumcised IN HEART (his faith was counted for righteousness) . LATER, the God of Israel required him to be circumcised IN the FLESH .

  The God of Israel required in the Torah that we be circumcised in the heart. The New Testament further states that those coming from among the Gentiles (both Gentiles and those of the house of Israel) are NOT required to be circumcised in the flesh AT THIS PRESENT TIME while living in exile from the land of Israel.

  During the Messianic Era, the redeemed in Messiah’s Kingdom will NOT be ALLOWED to enter into the Temple of the Messianic Era without being circumcised in the FLESH and the HEART. Therefore, in this present age, Jews practice circumcision of their sons, and those who come from among the Gentiles are not required to do so.

  HOWEVER, studies made by medical science have proven a BENEFIT for all males who get circumcised at their birth.

  With regard to Torah, Torah is to be taught to the sons of Israel and to the alien and sojourner who is among them. Therefore, ANY person regardless of ethnicity is to receive the teaching of Moses “on Sabbath in the assemblies in every city” if they are in fellowship with the sons of Israel.

  Therefore, if a non-Jew would CHOOSE to get circumcised, they should NOT BE HINDERED from doing so being an heir of the promises which were made to Abraham through the Messiah.”

  De verkar resonera precis som Enarsson.

  Vi är alltså ‘välkomna att leva efter Mose lag’ i den mån vi ‘önskar och har möjlighet till det’. (Vad själva syftet skulle vara med det, framkommer inte.)

  Och vi har tydligen ‘frihet att leva efter buden i Mose lag, men det finns inget tvång’. (Även om det verkar finnas medicinska fördelar…)

  Och så var det ju det där med den messianska eran… Då får vi ju inte komma in i templet om vi inte är omskurna i hjärtat OCH i köttet.

  Jag undrar hur det funkar för kvinnor?

  Och jag undrar vad som hände med att vi i Kristus förklarats rättfärdiga, och gjorts rena i Lammets blod?
  Måste vi ändå – ja ni män, i alla fall – karva en extra sväng på köttet, bara för säkerhets skull?! I så fall varför?

  Kan ‘omskuren i köttet’ möjligen ha en djupare innebörd än den rent fysiska, som nu prakticeras (för sina medicinska fördelar)?

  Och när är det då meningen att ni bröder skulle omskära er i köttet inför tusenårsriket? Efter uppståndelsen? Eller nu?

  När det presenteras såhär, är det så lätt för mig att se vad det är frågan om. Det är ju att lägga till någonting till Kristi fullkomliga försoningsverk!

  Bort det!

      (Reply)

 3. Ingela,

  “När det presenteras så här, är det så lätt för mig att se vad det är frågan om. Det är ju att lägga till någonting till Kristi fullkomliga försoningsverk! ”

  “Bort det”! Ingela, det skrev Paulus också 🙂

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 4. Deborah,

  Jag kan tyvärr ingen Hebreiska men är nyfiken vad texten i det Hebreiska Nya Testamentet använder för ord i Joh. 15:25

  אך למלאת דבר הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני׃

  Visst står det “nomo” [νομω] i Grekiskan, men det kan ju knappast betyda “lag” som vi använder ordet.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Faktiskt ingen av dem, Kjell.
  Jag vill bara ha det äkta – inte det som är nästan äkta, men fortfarande falskt.

  Men jag måste betona, att jag mycket väl kunde ha blivit lurad av det falska själv. Och det är bara Guds nåd, att han hjälpte mig att se.

  Jag känner mest en sorg över dem som, i sin nitälskan, går vilse. De är blinda, och leds av blinda. Och ofta har de säkert börjat med samma längtan att leva radikalt för Jesus, som de flesta av oss också har.

  Men sedan har det burit iväg på sniskan, och slutat med förskräckelse.

  Det kunde lika gärna varit jag.

      (Reply)

 6. Ingela skrev: “Det kunde lika gärna varit jag.”

  Det där tror jag är väldigt viktigt att förstå.

  Vi har inget att berömma oss av. Ingen av oss!

  I Japan säger de: “Om jag vore du skulle jag göra som du.”

  Fast på Japanska då 🙂

  Det talesättet uttrycker just denna insikt.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Hej Kjell!

  Som jag kan utläsa, så står det = torah.

  Strong: “torah” betyder ju många saker:

  1) law, direction, instruction

  ….. a) instruction, direction (human or divine)
  1) body of prophetic teaching
  2) instruction in Messianic age
  3) body of priestly direction or instruction
  4) body of legal directives

  …. b) law
  1) law of the burnt offering
  2) of special law, codes of law

  ….. c) custom, manner

  ……d) the Deuteronomic or Mosaic Law
  ……………………………………………………………….

  Mvh. / Deborah

      (Reply)

 8. Deborah,

  Det måste då i den nämnda texten i Joh. 15:25 handla om betydelsen 1) body of prophetic teaching.

  Joh.15:25 “Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag : De har hatat mig utan anledning.”

  Även med tanke på att ordet “uppfyllas” är med i meningen.

  Eftersom diskussionerna om “lagen” är så känsliga, vinnlägger jag mej själv om att använda de specifika termer som beskriver det så att inte missförstånd uppstår i onödan.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Precis. …. Men vad jag reagerar på i Joh.5:25, det är att Herren säger > “i deras lag”!! … Dvs. Jesus säger inte “i Min lag” … ! … “Det står skrivet i deras lag” kan visa på, att det inte är “vår lag” – eftersom Kristus är lagens slut, säger Paulus. … Vad tycker du om det? ….. Mvh. 😀

      (Reply)

 10. Apropå sanning, lögn och halvsanning. Följande kom till mig nyss:

  Det finns ingen “halvsanning”.

  Det finns antingen lögn, eller sanning.
  Antingen ljus eller mörker.
  Antingen tro, eller otro.
  Antingen Ande eller kött.
  Antingen söka Guds ära, eller egen ära.
  Antingen HANS liv, eller eget liv.
  Antingen gamla människan, första Adam, eller nya människan i Kristus, den siste Adam.
  Antingen död, eller levande.
  Antingen rättfärdighet, eller orättfärdighet.

  Det Anden talar är från Gud, och därför sant.
  Det Köttet talar är inte från Gud, och därför inte sant, utan BARA lögn.
  Endast EN är god, och det är Gud. I oss själva är vi bara onda.

  Vi kan använda Guds ord (alltså plocka ut bibelverser) och använda i eget syfte, att söka sin egen ära, för egna motiv – och då blir det till lögn – vi förvrider sanningen. Satan försökte fresta Jesus i öknen, genom att plocka ut bibelverser, men det han talade var lögn. Det står ju:

  Joh 8:44
  Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

  Joh 7:16-18
  16 Jesus svarade: “Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom.

  Det vi vill i våra hjärtan, kommer att leda oss. Vill vi Guds vilja, vilket är att TRO på den Han har sänt, nämligen Jesus Kristus, så får vi leva – Jesus ger oss det eviga livet – endast i en förening med Honom kan vi få del av Hans liv. Men om vi inte vill tro på Jesus, utan vill hellre leva vårt egna liv i köttet, i den gamla Adam, oberoende av Gud, skild från Jesus, så kommer vi att bli kvar i döden. Men det vill vi ju inte! Alltså förblir vi i Jesus Kristus – vi lever i föreningen med Honom – han som är sanningen. Och det gör vi genom att tro på Honom.

  Vi är beroende av Andens ledning för att veta vad som är sant eller lögn, vad som är liv eller död, vad som är gott eller ont, vad som är ande eller kött. Vi klarar oss inte själva! Nej, enbart i förening med Jesus Kristus, i tron på Honom, så leds vi rätt.

  Men om vi börjar tro på köttets förmåga att leda oss rätt, så kommer vi att falla. (tex börja tro på egna gärningar, egen rättfärdighet, eller människors förmåga att leda oss.)

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 11. Eva Helen,

  Jag tror att du skjöt mitt i prick med denna reflektion.

  Man kan inte mäta sanningshalten i ett budskap genom att kolla hur många procent som kan verifieras med hjälp av Guds Ord.

  Det handlar om vart det leder. Vad destinationen är.

  Om man stiger på fel flygplan kommer man till fel destination även om flygplanet är tekniskt bättre än det man skulle ha stigit på.

  Många av de bittra meningsskiljaktligheter som har yttrats på sistone bottnar i att den ene mäter sanningshalten medan den andre pejlar in destinationen.

  Till exempel den “diskussion” som nu pågår efter publikationen av Eddie Chumneys predikningar / föredrag.

  I motsats till vad några stycken vill göra gällande lyssnade jag till dessa predikningar för åtskilliga månader sedan.

  Det finns mycket intressant i dessa predikningar. Men det finns även antydningar till läror som nog bör prövas ordentligt. Inte minst i ljuset av andra yttranden av den “läraren”.

  Sedan har du ju helt rätt i ditt påpekande att “anomia” betyder “laglöshet”. Och utan tvekan ändras betydelsen mellan ”praktiserar laglöshet” och ”bryter mot lagen”.

  En som bryter mot lagen erkänner lagen men beslutar att bryta den. En som är laglös säger att det inte finns någon lag, eller att han själv bestämmer vad som är rätt och fel.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  Kjell skriver: “Man kan inte mäta sanningshalten i ett budskap genom att kolla hur många procent som kan verifieras med hjälp av Guds Ord.”

  Helt rätt, med köttets hjälp, att försöka avgöra en sådan sak själv, oberoende av Gud, det går inte. Anden måste vägleda oss!

  Antingen talar man av sig själv, eller så talar man det som kommer ifrån Gud. Och som jag har erfarit predikningar, så är det väldigt få predikanter som i en hel predikan talar enbart det Gud har sagt (alltså det som kommer ifrån en förening med Jesus, i Anden), utan mycket kommer också ifrån dem själva. Men det vi måste lära oss allihopa, det är att vi faktiskt, var och en av oss, har den Helige Anden i oss, som tar ifrån Sonen Jesus Kristus, som är vår LÄRARE. Ingen annan är vår lärare, utan det är Jesus själv, och vi har ju honom I OSS.

  Alltså: När vi lyssnar på en predikan, på ett budskap, får vi fråga Jesus själv, om Jesus vill lära oss något utifrån budskapet, eller om vi bara kan lämna det åt sidan. Och detta gäller ALLTID. Vi lär oss inte från människor – endast från EN utgår all sann kunskap och vishet, och därför kan vi heller inte ära och se upp till människor för att de ger oss någon god undervisning. Vi ALLA får koppla upp oss direkt till huvudet Jesus Kristus, och inte låta någon stå i vägen för oss, och få oss att tro att vi måste gå via en människa för att komma någon vart. Nej, vår Herde leder var och en av oss personligen. INGEN av oss är Faderlösa. Genom Jesus i oss, så har vi också kontakt med Fadern, var och en av oss.

  Därför är det, så som det står i Guds ord:

  EN är vår lärare – Jesus Kristus, Guds son. Vi ska inte kalla någon annan, någon människa, för vår lärare.

  EN är vår Fader – Jesus Kristus Gud och Fader, den ende sanne Guden. Vi ska inte kalla någon annan, någon människa, för vår Fader.

  Vi är totalt beroende av föreningen med Jesus Kristus. Allt gott kommer till oss som gåvor från ovan, av nåd. Och just därför kan ingen berömma sig av sig själv. Utan all ära tillhör Gud.

  Vi får be, var och en av oss, att Jesus själv visar oss, och låter ingen människa stå i vägen för oss, vare sig det är oss själva eller någon annan, som exempelvis någon favoritpredikant som vi kanske ser upp till. Vi tror på Jesus, och inte på någon annan. Vi förtröstar helt på Honom, och inte på någon människa.

  Frid,
  Eva Helen

  PS. det här med “laglöshet” sitter jag faktiskt och studerar nu, sedan imorse. Och medan jag gjorde det, så kom detta till mig, att det inte finns någon halvsanning. Utan det är antingen sanning, eller så är det lögn. Allt jag talar i mig själv är lögn. Men om det är från Anden, något som jag gör i förening med Jesus, så är det sanning. Och det är en träning att lära sig vad som kommer ifrån Anden i oss, eller ifrån oss själva. Helt igenom ett Guds verk. Det enda vi kan göra är att överlåta oss själva, våra kroppar till Gud – det är vår andliga tempeltjänst. Resten av jobbet gör Jesus! Jesus genom oss. Vi själva får vila. Och det ger oss en mättnad, att låta Honom verka genom oss. Att göra Hans vilja, det är mat för oss.

      (Reply)

 13. dani,

  Jag tror nog att 1917 års översättning ger en bättre förståelse för versens betydelse.

  utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.

  Det handlar ju om att vara genuin, ärlig och rak så att man verkligen menar vad man säger och inte missleder eller luras med otydliga uttalanden.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Eva Helen,

  Kompletterande bibelord som jag fann häromdagen:

  Rom 3:4
  (…) Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. (…)

  Ps 53:4
  Alla har avfallit, alla är fördärvade.
  Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

  Luk 18:19
  Jesus sade till honom: “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.

  Alltså: Det är bara att falla ner, och låta Gud börja verka genom oss. Dö bort från den köttsliga naturen, och lära sig ledas av Anden istället. Enda sättet att göra gott, rätt och sanning är att göra det i förening med Jesus, och därmed i förening med Gud Fadern (eftersom Sonen är ETT med Fadern), den ende som är god och sann.

  Det enda som blir kvar för oss att “göra” är att TRO.

  Vi kan använda Bibelcitat, och använda Jesu namn till allsköns aktiviteter, men om vi inte gör det i förening med Jesus, så är det bara bortkastat. Kött är förgängligt. Endast Guds ord består. Våra egna ord är förgängligt, utan endast det som är Jesus (Guds ord) genom oss är bestående.

  Ingen ska kunna berömma sig! Därför måste allt vårt eget vara förgängligt, och inte kunna bestå. Och endast det som är Gud själv genom oss kan bestå, och därmed får Gud ALL ära.

  Joh 5:19
  Jesus svarade dem: “Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

  Joh 5:30
  Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

  Joh 15:5
  Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 15. Framför ditt budskap med övertygelse, hänvisa till olika “pålitliga” källor och forskare, presentera teorier och idéer som om de vore verifierbara fakta – så lurar du människor att svälja ditt budskap. Precis så som Enarson gör. Men hur övertygad han än är om att han har rätt, så är det ändå inte sanningen.

  Förbli i mig, säger Herren Jesus.

      (Reply)

 16. När det gäller Lars Enarson och att hålla sig till sanningen vet jag att han inte alltid gör det. På Berndt Isakssons hemsida fanns för en tid sedan ett citat ur boken “Stötestenen” skriven av Enarson. Jag har inte läst boken (och kommer inte heller att göra det), men jag läste citatet och blev lite bestört. Enarson hävdar att han aldrig förnekat eller ifrågasatt att Jesus är Gud, men det är inte sant. Hösten 2007 (på ett möte där han deltog) hörde jag själv honom svara “nej” på frågan om han trodde att Jesus är Gud. Vad är det annat än att förneka att Jesus är Gud?

  Det är allvarligt att förneka att Jesus är Gud. Men det är också allvarligt att inte hålla sig till sanningen, och det gör mig än mer vaksam mot Enarson och det han förkunnar.

      (Reply)

 17. MS,

  Kära MS,

  Har noterat precis samma sak. Råkar även veta att han så sent som hösten 2008 förnekade att Jesus är Gud!

  Han är, enligt Ordet, en villoärare som kommer med lögnens alla
  bedrägliga konster och försöker bedra de utvalda, genom att förmedla ett annat evangelium!

  Guds välsignelse,
  Antonia

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *