Kyrkan och Torah – Uppdaterad

Jag vill passa på att göra reklam för tidskriften Shalom över Israel.

På bilden – Januarinumrets framsida.

Anledningen till att jag vill göra reklam för denna tidskrift är att Sven Reichmann har publicerat första delen av en artikelserie som behandlar Kyrkan och Torah och sätter Gamla Testamentet i fokus.

De som har följt bloggarna kan lätt konstatera att detta ämne rör många strängar och tyvärr förorsakar en hel del strider.

Jag ser fram emot Svens artikelserie eftersom han har djupdykt i detta ämne nu mer än två decennia (närmare tre?).

Förhoppningsvis kan hans insikter hjälpa till att reducera missförstånden och även varna för dikena längs vägen.

Ovan finner du länken till Shalom över Israel. På sajten kan man anmäla sig som prenumerant eller beställa ett provexemplar av tidskriften. Du finner information om detta nere till höger på Shaloms hemsida.

Det vore intressant att få feed-back under artikelseriens gång.

Nu har det annonserats på skilda håll att artikeln i tidskriften Shalom har lagts ut i pdf-format på deras sajt, så jag tror att detta nu kan kallas allmän information.

Artikeln finns här klicka på bilden.

Men jag vill ändå mana till att stödja tidskriften Shalom t.ex. genom att bli prenumerant. Det är viktigt att det finns dylika kanaler för publikation. Och det kommer troligen att bli allt viktigare, allt efter som vinklingen tilltar i nyhetsmedia.

Notera att just Gamla Testamentet står centralt i denna artikelserie. Broder Sven Reichmann har ju mycket länge undervisat utifrån Bibelns alla böcker som en odelbar helhet.

Därför blir det något krystat att komma med argument som jag nyligen läst på annan blogg:

Om jag nu skulle säga att 5 böcker [Moseböckerna] är helt och hållet ointressanta och irrelevanta för Messiastroende idag får jag genast problem med en rad av NT’s undervisning.

Men det är ju inte ett påstående som någon har gjort. I alla fall inte i den aktuella debatten. Det blir således ett halmgubbe-argument.

Visst finns det, och har det funnits retorik som inte var bra. Se gärna Hur fullbordar man en lag?. Men låt oss koncentrera oss på sakliga argument och faktiska uttalanden av deltagare i diskussionen.

Jag saxar några få meningar ur artikeln, som aptitretare…

Men nu är buden givna just till Israel och inte till någon annan.

De märkliga effekterna uppstår först när troende hedningar börjar tala om sitt förlorade hebreiska arv och letar efter ”sina hebreiska rötter” för att få arvet tillbaka.

Bör vi göra oss av med sådant som lagts till – mer än antisemitismen? Bör vi återerövra sådant som vi till äventyrs förlorat?

Frågan är dessutom större än så: Hos vilka skall vi söka våra förlorade rötter? Skall vi gå till sadduceer, fariseer, esseer, zeloter, rabbiner (i så fall: vilka?) eller till karaiter eller kabbalister? Och vad i deras förkunnelse är till enbart för judar?

Det tycks som om problemet till sist smalnar av till frågan vad torah – de fem Moseböckerna – betyder för kristna hedningar, med eller utan fysisk omskärelse.

Det blir, som sagt, mycket spännande att följa denna artikelserie.

Jag vill försöka åskådliggöra hur jag tänker mej situationen, med hjälp av ett par bilder. För att undvika värdeladdade ord som “ny-judaism” eller “rot-sökare” har jag valt att använda ordet “ursprung”. Se listan av möjliga “ursprung” i citatet ovan.

Illustrationen är ofullständig och kan ge felaktiga intryck, så därför vill jag försöka förklara litet grand vad avsikten är med form och färg.

Kategori nummer 1 Ursprungs-omedveten

Det behöver inte vara en situation där man är ointresserad. Det kan ju handla om att man är nyfrälst och lever i barnatro.

Kategori nummer 2 Ursprungs-medveten

Bibelläsning och god predikan torde för de flesta levande kristustrogna leda till ett ökat intresse och ökad förståelse för både NT och GT.

Kategori nummer 3 Ursprungs-vänlig

Ett levande intresse som leder till mera fullständig förståelse av Guds Ord. En säker position som man oftast behöver komma över en tröskel för att uppnå.

Till vänster tröskeln och till höger en ännu större tröskel.

Kategori nummer 4 Ursprungs-praktiserande

En situation som jag tror att man inte kan behålla. En “transition state” – en övergångsfas.

Från vänster kan man mycket väl och helt legitimt undersöka vårt ursprung och i viss mån deltaga i praktiken av vissa saker.

Men om man halkar över och kommer ner på högra sidan, hamnar man på ett sluttande plan.

Kategori nummer 5 Ursprungs-missionerande

Även om man (till en viss tid) själv kan behålla balansen och inte glida vidare ner åt höger, finns det faktiskt möjligheten att man lockar med sig andra, som inte har samma motståndskraft.

Dessa “våra minsta” blir vi då till fall.

Kategori nummer 6 Ursprungs-tjänare

Det torde vara tydligt att detta stadium utbildar en situation där man kommit in på ett område där egen kraft inte längre räcker.

Bara en “rock-bottom” upplevelse från Herren, följd av syndanöd, omvändelse eller val att ändå lita på egen kraft, kommer att endera rädda eller leda till att man halkar ner på nästa steg.

Kategori nummer 7 Ursprungs-slav

Det som kännetecknar en slav är att han inte har makt över situationen.

Kategori nummer 8 Omskuren (ex?) hednakristen

Hebr. 10:28-29

Den som föraktar Moses’ lag, han skall »efter två eller tre vittnens utsago» dödas utan barmhärtighet; huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent — det i vilket han har blivit helgad — och som smädar nådens Ande!

Så litet grand om stridigheter.

De största fejderna förväntar jag mej mellan kategori 3 och kategori 5.

Kategori 1 och 2 tycker förmodligen att diskussionerna är långsökta, irrelevanta och ointressanta.

Kategori 6, 7 och 8 är heller inte längre intresserade att strida för det som de uppfattar som sanningen.

Jag anar att de som tar steget till kategori nummer 5 skulle teckna en annan bild.

Alltså en bild där man tror sig uppnå mer och mer genom att gå vidare. Och det är just där jag tror att faran finns.

/Kjell

Relaterade artiklar:

Hur fullbordar man en lag?
Guds onyttiga föreskrifter
Hebrew Roots – a balanced point of view
Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt
En dialog om sabbaten
Frälsningsgrundande
Sabbatsdispyter!
Alla frälsta är lika frälsta!
Vattendelare
Ormen, trädet och skadan!

Views: 38

19 thoughts on “Kyrkan och Torah – Uppdaterad”

 1. Ja, jag har länge önskat få Reichmanns input i ämnet.
  Ser också fram emot serien.

      (Reply)

 2. Jag hinner inte/har inte tålamod för en ytterligare tidskrift, jag hinner inte med de jag har. Däremot kastar jag ut en fråga till den värderade läsekretsen om någon bok som beskriver Israels moderna historia någotsånär neutralt. Det är ett ständigt diskussionsämne när man samtalar med folk om utrikespolitik (vilket jag ofta gör) men mina kunskaper är dåliga. Vill inte ha en bok där palestinierna är upphöjda till skyarna och israeler förbrytare. Vill inte heller ha en bok av frustande trosrörelsepredikanter där inget ont finns att säja om staten Israel. Finns det något kvar då?

      (Reply)

 3. wildwest,

  Sajten Shalom har en frågeruta. Kanske har dom ett gott råd.

  Sedan är det ju frågan vad du menar med “modern historia”. Bara från 1947 och framåt?

  Och till sist undrar jag nog om man kan isolera den moderna historien och ändå hitta sanningen.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Jag menade i första hand 1900talets historia, den som ledde fram till staten Israels grundande 1948 och det som hänt därefter av sjudagarskrig, intifada osv. Min hypotes är nämligen att man utan vidare kan hitta ett antal historiska händelser där palestinier/arabvärlden gjort grova felaktiga beslut som Israel sedan lastas för idag. Och dessa felaktiga beslut verkar inte vara särskilt kända bland gemene man. T ex att Arafat sa nej till en fantastisk uppgörelse hos Bill Clinton i Camp David.

      (Reply)

 5. wildwest,

  Hej,

  Sven Reichmann har skrivit ett mkt överskådligt och klargörande häfte som heter “Antisemitism – förr och nu.

  “Tar bland annat upp konflikten i Mellanöstern och bägge parternas missgrepp. Men även den ensidiga rapporteringen [i Västvärlden] som i längden inte gagnar någondera parterna.

  Finns att köpa för en billig penning, på b l. a XP Media och Nya Musik.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 6. Guds frid,

  Kjell skriver: “Men jag vill ändå mana till att stödja tidskriften Shalom t.ex. genom att bli prenumerant. Det är viktigt att det finns dylika kanaler för publikation. Och det kommer troligen att bli allt viktigare, allt efter som vinklingen tilltar i nyhetsmedia.”

  Var med för första gången på en konferens arrangerad av bl.a. Shalom över Israel här i Västerås och vågar skriva under på Kjells rekommendation. Tidningen har en viktig uppgift.

  Organisationen (Shalom över Israel) kallade flera talare jag aldrig hört “live” förut och kanske varit lite negativt inställd till. Tänker på Daniel Viklund (Frälsningsarmén), Hans Weichbrodt (Oasrörelsen) och Håkan Sunnliden präst i SvK för att nämna några. Undervisningen finns att beställa via Shalom över Israel för den som är intresserad.

  mvh
  Daniel

      (Reply)

 7. Nu har jag läst din uppdaterade version.
  Tycker du beskriver de olika trappstegen mycket träffsäkert.
  Någonstans måste det ju finnas ‘en tröskel för mycket’, som man tar sig över (och så plötsligt står man utanför huset)?

  Själv är jag ‘med upp till trean’. : )
  Och du verkar ha helt rätt i, att de mest engagerade debatterna blir mellan ‘treor’ och ‘femmor’.

  Det är så fantastiskt att lära mer om GT, och hur allting där – alla mönsterbilder – pekar i riktining mot Kristus. Han är vårt sanna ‘ursprung’.

  Att lära mer om högtidernas symbolik, och Jesu yttersta uppfyllelse av dem, har också varit spännande. Det gav en extra dimension åt väntan på Jesu återkomst, att inse att Han även kommer att uppfylla hösthögtiderna till punkt och pricka.

  Perpektivet och bredden av Hela Guds ord, från Genesis till Uppenbarelsen, blir så spännande, ju mer jag lär mig om de eviga teman, som rinner som en ström genom hela Skriften. Och här har Reichmanns undervisning på många sätt varit till välsignelse.

      (Reply)

 8. Ingela skrev:

  Det är så fantastiskt att lära mer om GT, och hur allting där – alla mönsterbilder – pekar i riktining mot Kristus. Han är vårt sanna ‘ursprung’.

  Att lära mer om högtidernas symbolik, och Jesu yttersta uppfyllelse av dem, har också varit spännande. Det gav en extra dimension åt väntan på Jesu återkomst, att inse att Han även kommer att uppfylla hösthögtiderna till punkt och pricka.

  Perpektivet och bredden av Hela Guds ord, från Genesis till Uppenbarelsen, blir så spännande, ju mer jag lär mig om de eviga teman, som rinner som en ström genom hela Skriften. Och här har Reichmanns undervisning på många sätt varit till välsignelse.

  Jag tog med ett stort stycke av din kommentar. Anledningen är att det har kommit in en del falska argument som vill påstå att somliga av oss “hatar allt hebreiskt perspektiv”.

  En kommentator har nu upprepat beskyllningen att vi vill såga moseböckerna. Och vidare givit bifall till följande beskyllning: “I det motsatta diket är de som hatar allt hebreiskt perspektiv, trots att hela gamla testamentet är ett hebreiskt perspektiv.”

  Detta uttalande kan inte klassas som annat än en grav, och upprörande, misrepresentation av fakta. Ingen här “hatar hebreiskt perspektiv”! Det vore ju rena vansinnet.

  De som opponerar sig mot ny-judaismen och alla dess avarter har oftast flera decennia av stort intresse för det hebreiska perspektivet som bakgrund.

  Till exempel broder Sven Reichmann har både skrivit och predikat om detta i mer än 25 år nu och många av oss har med spänning och intresse tagit del av hans och andra bibellärares upptäckter. Och kanske även upptäckt saker själva vid läsandet av Skrifterna.

  Det jag, och några andra opponerar mej mot är de avarter som har uppstått och ofta yttrar sig i läror som leder till tvång eller förlust av frälsningsvisshet och i vissa fall till och med förnekandet av Herren.

  Håll utkik på Joel´s Army, New Breed, Overcomers, First-Fruits of Zion, Elijah Company, The Bride, Manifested Sons of God, Phineas Priesthood, New Wineskin, New Wave, Latter Rain, Divine Invitation, för att bara nämna några.

  Och håll utkik på dem som vill manipulera dej till firandet av Sabbat och Herrens högtider för att det skulle ge dej bonuspunkter, eller att du skulle vara ett olydigt Guds barn om du inte gör det. Eller vill införa matregler och ritual på olika sätt.

  Guds Ord är tydligt för vem som helst som vill begripa det:

  Rom. 14:5 Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. 6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

  Kol. 2:16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater.

  Så, snälla ni, och dem som ger er bifall, sluta att bygga halmgubbar. Eller nämn någon vid namn så att denne kan försvara sig.

  /Kjell

  PS. Eftersom det finns dem som vill misstolka vill jag understryka att det alls inte är fel att fira Sabbat och/eller Herrens högtider. Skriftens ord är ju tydliga för vem som helst som VILL förstå dem.

      (Reply)

 9. Ingela,

  Ingela, jag instämmer helt, har haft samma behållning av alla “skuggbilder” som jag funnit i GT, under åratals läsning.

  Gud har redan från början, uppenbarat hela sitt rådslut, men i GT mera i “kodad” [fördold] form. Den fulla uppenbarelsen ser vi först utifrån NT: s ljus. För den finner vi endast i Kristus Jesus själv som förkroppsligar Gud här på jorden. Och vi; som Kristi kropp, “förkroppsligar” Kristus här på jorden. Vilken vishet !

  De som endast sysslar med GT har svårt att förstå det fulla evangeliet, därför att man behöver bli född på nytt först, annars förblir det uppenbarade, fördolt. Kan bara uppenbaras/förstås genom att Andens lyser på Ordet!

  Gud välsigne dig,
  Antonia

      (Reply)

 10. Ingela,

  Ett litet P.s,

  Som du kanske förstod så platsade jag i samma kategori som du? Alltså i 3:an :- )
  Antonia

      (Reply)

 11. dani,

  Dani,

  Själv tror jag att det är därför som t.ex. MFS inte kan tro på treenighten, de har ju inte sett Gud förkroppsligad i Jesus, därför att de inte är födda på nytt! De är blinda för den Andliga uppenbarelsen. Endast med förståndets hjälp kommer man inte långt, när det gäller andliga ting!

  Gud uppenbarar sig endast för dem “som är som barn” , du vet! 🙂

  Guds välsignelse,
  Antonia

      (Reply)

 12. Kära systrar! … På spiken!

  Ingela: en fin sammanfattning av Herrens frälsningsplan! Exakt.

  Antonia: precis så – det fördolda blir Uppenbarat i Det Nya Förbundet.

  Dani: bitarna måste falla på plats!
  ……………….

  För när allt kommer omkring, så gäller det att förstå den Ordning som Herren har bestämt och den är beskriven i Ordet – för alla som vill se.

  Fullkomligheten och Verkligheten är helt enkelt > Herren Själv:

  Hebr.7:11 “OM NU Fullkomlighet kunde vinnas genom den levitiska prästtjänsten – och på den grunden hade folket fått lagen – varför måste då en annan präst träda fram, en som Melkisedek, en som inte sägs vara lik Aron?

  TY OM prästtjänsten ändras måste också lagen ändras.

  Den som detta sägs om hörde till en annan stam, och från den har INGEN gjort tjänst vid altaret. Det är uppenbart att vår Herre har trätt fram ur Juda, MEN Mose har ingenting sagt om präster från denna stam.

  ÄNNU TYDLIGARE är det, när en annan präst lik Melkisedek uppstår.

  Han har inte blivit präst genom EN lag som föreskriver jordisk härstamning, utan I KRAFT AV ETT OFÖRSTÖRBART LIV. Han får nämligen det vittnesbördet: Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek.

  Så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju INTE NÅGOT FULLKOMLIGT. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det träder vi fram inför Gud.

  Detta skedde inte utan ed. De andra blev präster utan någon ed, men Jesus har blivit det genom en ed av den som sade till honom: Herren har svurit och skall inte ångra sig: Du är präst för evigt.

  Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre.”
  ………………..

  Hebr.7:28 “TY lagen insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen INSÄTTER Sonen, som är Fullkomlig för evigt.”
  ……………

  Ef.5:27 “Ty han ville ställa fram Församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och Fullkomlig skulle den vara.”
  ….
  >> I Herren! …. Mvh – Deborah

      (Reply)

 13. Hi hi, Antonia, jag förstod väl att du ‘gick i trean’.
  Det är månne därför somliga bloggare kallar oss för trinitarister… eller trinitarianer… ?Ja, nåt med tre, i alla fall. ; )

      (Reply)

 14. Kanske kan en bild säga mer än tusen ord. Fastän den har sina många begränsningar. Ungefär så föreställer jag mej stegen 3, 4 och 5.

  1 Kor. 10:12 Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller.

  Hebr. 3:12 Sen därför till, mina bröder, att icke hos någon bland eder finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, 13 utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

  1 Petrus 4:7 Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja. 8 Och varen framför allt uthålliga i eder kärlek till varandra, ty »kärleken överskyler en myckenhet av synder». 9 Varen gästvänliga mot varandra utan knot, 10 och tjänen varandra, var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

  Jakob 5:19 Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom, 20 så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar hans själ från döden och överskyler en myckenhet av synder.

  Inte undra på att själafienden vill att vi skall tiga och bara vara snälla.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Det slog mig just, med tanke på diskussionerna om att hålla lagen:

  Om man nu kunde hålla lagen, varför behövdes det då ett helt prästerskap, ett offeraltare med blodigt offrande av ställföreträdande, oskyldigt liv, syndoffer, skuldoffer, gemenskapsoffer, och viftoffer…?

  Är inte lagen till för att visa oss att vi helt enkelt är oförmögna att hålla lagen?

  Första budet – det är kört redan där.

      (Reply)

 16. Ingela! … En bra fundering. …

  Ett Bibelställe som ligger i linje med ditt tänk kan vara >

  Hebr.9:22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

  Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen.

  Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

  Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget….”

  Mvh… 🙂

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *