Va va r’e ja sa!

Tänk dej att du skulle kunna veta med säkerhet hur växelkurser, aktiekurser och råmaterialpriser skulle utveckla sig den kommande månaden.

Då skulle du med lätthet kunna bli biljardär på några veckors tid.

Nu får vi nöja oss med att ett antala finansiella gurus ger en “pro-gnos”. Ordet kommer från Grekiskan. Prefixet “pro” betyder före, eller i förväg. Ordet “gnos” kommer av “gnosis” som betyder kunskap eller kännedom.

Det finns ingen brist på religiösa gurus när det gäller förutspåendet av ändtiden. Eskatologin handlar ju om “pro-gnoser” av vad som kommer att hända och vem som är en möjlig kandidat till posten som Antikrist.

Man vill nog gärna kunna säga efteråt: “Vad var det JAG sade!”

Låt oss ta två citat ur prognoserna:

Jag tror många känner som jag att 2012 blir ett väldigt speciellt och avgörande år.

Not: Det sade en del pro-gnoster om 2011 också. Det går likasom i vågor. Ibland leder olyckskorparna och ibland framgångspositivisterna. Just nu har vi hausse på olyckskorpsbörsen.

Jag har en bekant som benhårt hävdar att Antikrist kommer från Arabvärden, jag tror han kommer från Europa, du lutar åt USA.

Not: Stor oro i Mellan-Östern, Finansiella problem i Europa, Val i Amerika….. Alla bra gödning för spekulationer om vem Antikrist är. Men det har alltid funnits saker att oroa sig för.

Det fanns en period när man döpte om TV’s nyhetsprogram “Rapport” till “Rapportugal” för att det nästan bara handlade om inbördeskriget där.

Kubakrisen fångade allas intresse. Kongokrisen likaså. Chrustjev slog med en extra sko på talarstolen i ett välregisserat, fejkat vredesutbrott. Revolution i Iran. I Syd-Amerika avlöste revolutionerna varandra. Vietnam-kriget. Den röda faran när Sovjet annexerade det ena landet efter det andra.

I skolan fick vi öva oss hur vi skulle bete oss “om kriget kommer”. Vi fick speciell träning i hur vi skulle bete oss om man släppte en atombomb. I föramlingarna “profeterandes” det friskt om hur Ryssland skulle annexera Sverige och hur kristna skulle torteras ihjäl.

Jag skulle kunna göra listan mycket längre och betydligt mer specifik. Men istället citerar jag Sven Reichmann:

Ofta blir i sådana fall eskatologin en viktig fråga där många har försökt att skriva historieböcker i förväg. Jag har velat undvika detta som jag ser som en fallgrop. I stället har jag satsat på att studera Guds tankar och hans vägar. Fariséerna på Jesu tid visste allt om Messias. De hade skrivit sin lära om Messias i förväg. Därför kände de inte igen honom när han stod där.

Och jag har ofta funderat på just detta. Varför utövar just eskatologin en så stor frestelse för så många.

Det är ju faktiskt så att Gud har “copyright” på att skriva historien i förväg. Det är, så att säga, ett otvetydigt bevis på Guds allmakt.

Tanken slår mej att man vill skriva litet framtidshistoria själv och kunna säga: “Vad var det JAG sade!”

Men tänk om det blir som med fariséerna på Jesu tid! Tänk om alla dessa spekulationer kommer att medverka till att man inte kommer att känna igen Antikrist.

Finns den risken?

Jag tror det!

Historisk närsynthet kan leda till att man förlorar det eviga perspektivet.

/Kjell

Visits: 25

4 thoughts on “Va va r’e ja sa!”

 1. Kjell,

  “Det är ju faktiskt så att Gud har “copyright” på att skriva historien i förväg. Det är, så att säga, ett otvetydigt bevis på Guds allmakt”.

  Håller med dig helt och hållet! Gud har redan skrivit hela historien “i förväg”, och den finner vi i Bibeln! Han är därför den enda som vet hur allting ska sluta! Det enda vi behöver veta, står där!

  Vad vi behöver göra just nu är att be om kraft att stå uppe på benen, när allting brakar loss. För människorna kommer då att gripas av ångest vid havets och vågornas dån, som det står i skriften. [en bild på fördärvs makterna som släpps loss]

  Då kommer det nog behövas Kristna som kan stå på sina ben och därigenom vara ett vittnesbörd om Herrens väldiga kraft! Det är när vi är svaga som vi är vi starka, Guds kraft kan då flöda genom oss. Ingen kramp eller prestation, bara av nåd!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 2. Så är det, i bibeln talas det om ett världsrike som skall komma. Vi lever redan i detta världsrike, men hur många är det som ser den?

      (Reply)

 3. Det är en viktig fråga som tas upp. Det räcker långt att ” bara” vara med Gud. Låt ändens tid komma när den kommer. Det är nog sunt att vara stilla, det innebär inte att somna, utan helt enkelt att vara stilla inför Gud. Vi kommer nog att se och förstå när tiden väl är inne såvida vi inte skrivit historia i förväg.

      (Reply)

 4. Människan har alltid velat veta vad som händer i framtiden. Därför pro-gnoserna i tid och otid. Man har alltid gått till spåkvinnor/-män, tittat i kaffesump, läst stjärnorna, sökt efter omen. Osäkerhet är inget människan gillar. Och inget som finansmarknaden gillar eftersom den i stort sett enbart bygger på vad som händer i framtiden.

  Hur kan man då känna sej säker i alla livets områden? Vem kan ge den säkerheten? Jo, han heter Jesus. Håller man sej nära honom finns ingen fara. Men man ska också komma ihåg att Gud ser i evighetstermer. Därför kan det även förekomma död. Men när vi dör är vi i goda händer. Detta låter förstås väldigt enkelt. Det är det inte. Människan är inte funtad så. Men strävan måste vara att lita på att för den som tror samverkar allt till det bästa.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *