Historien omvänt

Historien började med Guds-Ordet som skapade Himmel och Jord, men religionshistorien som vi fortfarande känner den började när Gud splittrade folket för att förhindra Nimrods försök att ena alla i en världsreligion större än Gud själv.

Nimrod ville försöka bli mäktigare än Gud. Känns projektet som startade med Eva och Adam i lustgården igen?

Trots många försök att motverka Guds beslut på grund av Babels Torn ser vi, enligt en artikel i Dagen, att “splittringen” fortfarande har numerär majoritet. De kristna i världen startar eget.

Samtidigt ser vi även ekumenik på en skala och nivå som inte tidigare har förekommit. Och jag tänkte fundera litet grand på följande text ur andra Thessalonikerbrevets andra kapitel de 8 första verserna:

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram.

Det finns en hel del viktig information i denna korta text.

 1. Paulus varnar för att vi skulle kunna tappa fattningen. Och han ber oss att inte göra det. Jämför Johannes och Jesus som gav liknande varningar inför ändtiden. Och kom ihåg detta när du läser doom & gloom budskap runt årsväxlingar eller nymånader eller solförmörkelser eller jordbävningar.
 2. Sedan säger Paulus att laglösheten kommer att tilltaga. Och det har den sannerligen gjort. Visst har många människor öppet förhävt sig och i praktiken visat att de sätter sig över all auktoritet. Men en specifik person, Antikrist, har ännu inte öppet presenterat sig.
 3. Och Paulus är säker på att de som läser brevet vet vad som håller Antikrist tillbaka.

Märkligt!

Det har spekulerats ordentligt om vad detta kan vara. En modern pre-trib-villa är att det är församlingen. Och när den har ryckts upp kommer Antikrist att träda fram. (Jag tänker inte nu gå in på varför jag tror att Darbyismens villor om uppryckelsen är falska.)

Andra har menat att Gud kallar Den Helige Ande att lämna jorden.

Jag håller det för troligt att Gud tar bort den splittringens ande han sände när Babels torn byggdes. Och jag vill påpeka att jag inte kan bevisa vare sig detta eller resten av det jag tänker skriva. Så du får sätta på dej prövandets glasögon och känna dej helt välkommen att förkasta alltihopa.

Tillsammans med alla profetior vi har som talar om saker som kommer att hända kan det vara praktiskt att titta på helheten. Och jag tror att man kan se den om man tänker sig historien som “speglad”.

Jag skall försöka förklara vad jag menar.

Israels folk splittrades men kommer att samlas igen. Ser du den speglade processen?

När Jesus kom till Israel ville man ha en världshärskare, men det var inte Guds plan för den tiden. Skarorna hyllade denne kung på palmsöndagen, och korsfäste honom några dagar senare. Nu väntar man Messias och snart kommer Jesus som världshärskare. Ser du den speglade processen?

Genom språkförbistringen spreds folk ut över hela jorden. Vi har med egna ögon sett hur det multikulturella samhället har växt fram. Ser du den speglade processen?

Allt sedan reformationen har vi sett “splittringarna” öka. Men aldrig tidigare har ekumeniken hasft så stora framsteg som nu. Ser du den speglade processen?

Precis var vi befinner oss på den profetiska kalendern vet vi inte, men att Jesus kommer tillbaka och att det kommer att ske med hast och vara överraskande, det vet vi.

Fundera litet grand på de speglingar du ser. Det kan hjälpa att inse var vi befinner oss i tiden.

/Kjell

Views: 33

17 thoughts on “Historien omvänt”

 1. Vi belastas av Arvet från Babel och det har hindrat oss från att köra åt skogen. Kollektivt. Hittills. Något av Guds nåd!

  Visst är vi människor på många sätt av naturen flockdjur. Trots detta har Gud också gett oss förmågan att tänka individuellt och självisk. Men om vi omvänder oss och blir en ny människa i Jesus Kristus, då kan vi börja tjäna varandra individuellt och osjälviskt med Jesus som Herre. Endast då.

  ’The Dream of Babylon’ utesluter Gud (‘Vi är gud’), och har många skuggor i världen idag. Den religiösa och den sekulära världen samlas i en högre nivå, mer och mer. Sammansmältning, konvergens, det händer överallt.

  Kom ihåg att Gud tillåter detta att hända nu, det gjorde han inte i det förflutna, när han stoppade Babels torn …

  Vara försiktiga vänner!

      (Reply)

 2. Man behöver inte vara pre-tribbare för att svara “församlingen” på frågan vad som håller laglöshetens människa tillbaka.

  För att denna antikristliga enhet ska lyckas krävs en sovande och/eller marginaliserad Guds församling.

      (Reply)

 3. NorskaBent skrev: “Kom ihåg att Gud tillåter detta att hända nu, det gjorde han inte i det förflutna, när han stoppade Babels torn …”

  Det är kanske även så att när den falska enheten inte längre hindras av splittringen, så kommer inte heller den sanna enheten att hindras.

  Och då kommer bönesvaret på Jesu bön: “Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.” (Joh. 17:20-21)

  Va? Kommer de kristna överens med varandra? Det hade vi aldrig trott.

  Det kommer att bli spännande tider!

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kan det inte vara så att vi har missat det som är mitt framför våra ögon? Finns det något som inte stämmer med att påven är antikrist? Han uppfyller väl de allra flesta kraven? Men för att jordens folk ska följa honom krävs kanske en mer vältalig och pigg figur. Den nuvarande påven ser ju halvt död ut.

  Har inte påven öppet trätt fram? Antikrist har ju sagt öppet vem han är, istället för Kristus, Kristi ställföreträdare, en ofelbar sådan? Har han inte stor religiös, politisk och kanske tom militär makt? Har inte den antikristliga påven sagt att han vill vi ska införa en gemensam valuta?

      (Reply)

 5. Enhetens ande eller Andens enhet?

  Har en del funderingar när det gäller detta med splittring i den kristna församlingen. Under många århundraden så var det bara det katolska prästerskapet som hade tillgång till bibeln. Om vanligt folk skulle ta del av Ordet så fick de höra det endast på latin, som ingen vanlig människa förstod. Då fanns det inte mycket splittring. Fienden hade lyckats gömma Ordet för massorna. Konsekvenserna av allt detta förstår man när man läser om den mörka medeltiden med digerdöd, svält och farsoter som följd.

  Men Bibeln översattes och Guds Ord kom ut till folket och olika väckelserörelser uppstod. Ljuset och Sanningen kom åter till massorna. Många fick fly för sin tros skull (Amerika). Katolicism stod för den värsta förföljelsen.

  Idag används uttrycket “Ekumenik” för att föra samman alla religioner och trosriktningar mot Rom. Och det ser ut som att de kommer att lyckas. -Känn ingen oro, sa ju Jesus. -Ske Din vilja, är min ständiga bön.

  Även om nu denna ekumenik ser ut att lyckas. Så har Gud full kontroll på allt. Vi behöver inte vara oroliga.

  Den första (tidiga) församlingen led svår förföljelse. Den nutida (sena) församlingen kommer även den att lida svår förföljelse.

  Luk 18:8 Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?”

  Vad för slags tro kommer Jesus att mötas av när han kommer åter?

  Är det ekumenikens tro som jag vill kalla “Enhetens ande”. Eller är det en liten trogen skara som lyckas bevara den sanna tron? De som har “Andens enhet” i sitt hjärta och sinne.
  Efe 4:3 och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band:

  Liksom du, Kjell, så kan jag inte bevisa någonting. Utan detta är mina egna tankar och funderingar. Men det kanske är en pusselbit för någon annan.

  Nåd och frid

  HL

      (Reply)

 6. Andreas Frost skrev: “Finns det något som inte stämmer med att påven är antikrist?”

  Om jag föstår dej rätt menar du inte att den nuvarande, eller tidigare påvar är Antikrist personligen med stort A, men att det kan komma en person som bekläder den posten och som inlemmar politisk och militär makt under den och därmed blir uppfyllelsen av profetian.

  Din tanke liknar då i viss mån katolicismens egen tanke, nämligen att påveämbetet har en sorts andlig succession inbyggt i sig.

  Att katolska kyrkan kommer att spela en viktig roll i legitimerandet av Antikrist, tror jag kan stämma.

  Men jag räknar med en beundransvärd person från finansen, affärsvärlden eller politiken. Eller varför inte en kombination av dessa.

  Jag vill inte drista mej att nämna några namn. Men det finns faktiskt både affärsmän och politiker som bekänner sig som “kristna” och dessutom är kända i hela världen.

  Kungahusen, modevärlden och Hollywood närmar sig varandra mer och mer. Och “kristen” kan man tydigen kalla sig litet vad man än tror på och står för.

  Därför tror jag att det kommer att handla om en person som i förstone verkar både vis och god. Och som i alla fall till en tid kommer att få bifall även av kristustrogna.

  Jag har svårt att se att en påve skulle kunna fylla den rollen. Han är ju knappast massornas role model. Hans hela organsiation luktar unket.

  /Kjell

      (Reply)

 7. HL,

  Man behöver inte ha levt ett halvt århundrade för att upptäcka att till och med vänner som har samma tro kan tala förbi varandra totalt och ha skenbara meningskonflikter om ganska oviktiga saker.

  Man använder samma ord och menar olika saker, eller olika ord och menar samma sak. Och emotionella argument blandas med rationella argument.

  Den babyloniska språkförbistringen funkar även för folk som talar samma modersmål.

  Och så vet vi ju att detta inte är något som kommer att bestå i evigheten. Där kommer vi att känna både oss själva, våra nära och kära, och Gud, helt och hållet.

  Vi är så vana vid käbblets och meningsskiljaktligheternas regim att vi knappast ens kan tänka oss hur det skulle vara om det inte längre fanns missförstånd.

  Förhandlare, medlare och advokater skulle bli arbetslösa på direkten. Politiker, villolärare och bedragare skulle inte kunna fortsätta sina karriärer.

  Det skulle bli total ekonomisk kollaps.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,

  Dina tankar om speglingar fascinerar. Avbildningar finns goda och dåliga.

  Jag tror att begreppet ’enhet’ hamnar här tillsammans med begreppet ’splittring’. Ett ofarligt ämne kan omvandlas till djävulska isomerer. Satan är smart och använder sina destruktiva kemiska ämnen på jorden. Lyckligtvis har han redan förlorat och Lammet har segrat.

  Vi måste lära att simma motströms. I riktning mot vår himmelske Fader, bort från världens förförelse och Antikrists ande. Rätt? Om så, hur gör lilla jag det i praktiken i en fallen värld?

  Många frågor trycka på, stora och små!

      (Reply)

 9. Andreas,
  jag tror att påveämbetet alltid genom historien setts som (en) antikrist av alla de Jesustrogna som vägrat böja nacken under påvekyrkan.
  Att kalla sig för ‘Helig Fader’, och ‘Kristi ställföreträdare på jorden’, räcker för att man ska kvalificera som antikrist.

  Men, det finns, som jag förstår det vissa profetiska ingredienser som saknas, för att man ska säga att påven (den siste) skulle vara amtikrist med stort A.

  Som jag har förstått det, så är den romerska religionen identifierad i Bibeln som ‘skökan’, som rider på odjuret. Odjuret identifieras tydligt som ett återuppväckt romerskt imperium, som till slut ska kontrollera hela jorden.

  När ‘odjuret’ nämns, så verkar det ibland referera till själva systemet/riket, och ibland vara synonymy med ledaren. (Ungefär som det tredje riket och Hitler?)

  Och någon gång ska också odjuret vända sig om, och ‘slita skökan i stycken’. Så vi ser att det politisk-ekonomiska systemet, med ‘det lilla hornet’ i spetsen, till slut kommer att vända sig emot skökan (som genom tiderna identifierats som Påve-Rom).

  Kjell skriver: “Jag har svårt att se att en påve skulle kunna fylla den rollen. Han är ju knappast massornas role model. Hans hela organsiation luktar unket.” Och jag håller med helt och hållet. Det är nog den unkna lukten (övergreppsskandaler med mera) som till slut kommer att bli skökans fall?

  Nej, när AK med stort A träder fram, så kommer de stora massorna att tilltalas av det han står för – även vi kristna, om vi inte är vaksamma. Jag tror inte det kommer vara så uppenbart, till en bärjan, att det ens är han.
  Och han kommer att stå för ett budskap om ömsesidig förståelse och acceptans à la Tony Blair. Eftersom många kyrkor är så influerade av Blair/Warren/ju-fler-vi -är-tillsammans-ju-gladare-vi-bli, så kommer många att köpa det budskapet.

  Som New Age säger: enhet är kärlek – ‘splittring’ och ‘exklusivitet’ är hat.

  Av samma anledning som jag avfärdar påven som den yttersta Antikrist (han har ändå en begränsad fanclub), så avfärdar jag den populära tesen om en islamisk AK. Där har man resonerat bakvänt, och börjat med vad man vet om muslimsk eskatologi, och tycker sig sedan få den att passa in på bibelns profetior. Men då får man klippa och klistra, för det stämmer inte heller med summan av Guds Ord.

  Hela världen, inklusive många kristna, skulle inte låta sig svepas med och förföras av en katolsk påve, och än mindre av någon muslimsk ledarfigur.
  Slutsatsen jag drar är därför att ‘det lilla hornet, som talar stora ord mot den Högste’ är en viktig ledtråd.

  Det kommer alltså att vara någon som inte redan innehar en uppenbar maktposition, utan liksom växer in i den rollen – man kanske till och med kommer att böna och be honom att komma och få ordning på världsläget? Han ska ju vinna riket ‘genom smicker’.

      (Reply)

 10. Jag tycker ni gör det fruktansvärt enkelt för er genom att utse påven eller påveämbetet till antikrist. Det har vi hört i snart 1000 år från olika läger. Det är alldeles för begränsat. Hur många fundamentalistiska muslimer, hinduer, ateistiska svenska kultursnobbar etc kommer ett endaste ögonblick skänka efterföljelsen av en påve en tanke? Han förlöjligas hela tiden, dras i smutsen, beskylls för det ena och det andra, och det tänker åtminstone inte jag ställa upp på.

  Istället är Antikrist en person som i sig uppfyller alla drömmar mänskligheten bär på. Ska jag vara elak så tror jag det kan bli en kvinna. Det vore helt politiskt korrekt, män som kön ses ju som förbrukade idag (tänker i banor av Aung San Suu Kiy: vän, klok, välformulerad, uppstigen ur askan). Det blir en person som har lösningar på den finansiella härdsmälta vi är på väg in i, det är en person som kan ena världen till en väg ut ur miljöförstöringen, det är en person som kommer trumpeta om s k “kärlek” tills man inte vill höra ordet, som kommer citera gyllene regeln och som kommer få alla världens religioner att acceptera henne/honom. Det kommer vara en person med MYCKET mer inflytande, acceptans, vidsynthet och klokskap än påven!

  Men däremot kommer säkert delar av katolska kyrkan, största delen av den protestantiska kyrkan och stora delar av det vi kallar pentekostal/karismatisk kristendom ställa upp på lockropen och applådera eftersom alternativen verkar så mycket värre (=demokrati som aldrig kommer till beslut och bara käbblar, =olika syn på miljöförstörelseproblematiken som gör att världens länder aldrig kommer överens, =ständig konfrontation med de som tycker annorlunda).

  Det blir en period av förhoppningar på evig fred, frihet, framtidstro, skrotning av vapenarsenaler och smarta “omfördelande” lösningar på ekonomiska, miljömässiga problem. Barnafödandet tar fart (aborterna ökar!), folk äter, dricker och är glada, krisen är över och allt detta kan vi tacka Den Skarpa Hjärnan för. Nordkorea blir en östanfläkt jämfört med denna ledare.

  Till en början kommer säkert troende höjas till skyarna som goda medborgare, med god moral och ideologi (ordning o reda i världen kräver en polisstat så den lössläppthet vi har idag kommer dämmas upp), men därefter kommer kravet på total underkastelse.

      (Reply)

 11. Wildwest, huvudet på spiken!

  Jag håller med om allt – förutom att det skulle kunna vara en kvinna, för jag tycker bibeltexten är tydlig med att det är en ‘han’.
  Annars klockrent!

      (Reply)

 12. NorskaBent,

  “Vi måste lära att simma motströms. I riktning mot vår himmelske Fader, bort från världens förförelse och Antikrists ande. Rätt? Om så, hur gör lilla jag det i praktiken i en fallen värld” ?

  Bent, det är riktigt som du skriver, det är en svår tid vi lever i, där fruktan och förvirring, ligger nära till hands och där frågorna hopar sig.. Och ibland tänker vi nog lite var till mans; “hur ska man kunna bestå, i allt detta” ?

  Något som jag tror är viktigt därför, är att vi inte sysslar så mycket med fiendekännedom ( skapar modlöshet) utan försöker att vara mera Guds centrerade istället. Vi har ju inte fått en modlöshetens Ande…..”

  Och vi gör nog klokast i att söka oss till skriften, för endast där finner vi svaren på de frågor vi kan ha. Herren vill där, ge oss all tröst, personlig vägledning och vara vårt enda hopp, och det hoppet låter oss inte komma på skam, har Han lovat! Vår egen kraft och förmåga ej hjälpa kan. När små barn blir rädda så söker dom sig närmare föräldern, för de vet instinktivt att där finns det trygghet och hjälp att få. Så får vi också göra.

  Vi människobarn är i ett omättligt behov av tröst. Detta vet Gud om och därför är Han den ende som förmår att trösta oss, i all vår bedrövelse, och kan göra detta på ett fullkomligt sätt. Han ger oss av sin frid. Detta bibelord tycker jag är intressant, för det säger oss att det finns två olika sorters frid. Den “frid” som världen ger, och som är förgänglig, helt beroende av de yttre omständigheterna. Och framför allt, är den “en illusion”. Allt i denna världen kan ju förändras på bråkdelen av en sekund.

  Såg detta i samband med tsunami katastrofen. Noterade då en välbärgad affärsman på flygplatsen, som fick flyga hem i bara underkläderna, blodig och söndertrasad. Resan till “paradiset” hade slutat i en mardröm. Och hur många var det som, överhuvudtaget, inte kom hem? Vi vet så lite om vad morgondagen bär i sitt sköte, och väl är väl det.

  Den frid som Herren ger, däremot, är inte beroende av de yttre omständigheterna alls. Det var väl därför som Paulus och Silas kunde sova så lugnt, natten innan de skulle avrättas. [ Vilket förresten inte skedde därför att en Herrens ängel kom och öppnade fängelseporten, åt dem.]

  Joh. 14: 27 Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda

  Och om vi nu skulle vara kallade till att lida i denna världen, så finns det mycket tröst och uppmuntran att hämta i skrifterna. Och prövningar stöter vi nog alla på, i denna världen.

  Matt. 5:10 Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. 11 Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder. 12 Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. 12) Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder

  1 Kor. 10:13 Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den

  2 Petrus 2:9 Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.

  Rom 5:9 Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen

  Upp. 12:10 Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: »Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

  Upp. 12:11 De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden.

  Johannes 16:33 Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.

  Upp. 2:10 Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona.

  Matt. 10:28 Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna… !

  Rom. 15:4 Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp

  Och uppdraget att ta vara på varandra bör vi heller inte försumma. Även om det närmast anses som lite suspekt idag, att man vill varna/förmana för frestelser och olika villor !

  Hebr. 3: 12- 13 Sen därför till, mina bröder, att icke hos någon bland eder finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

  Guds välsignelse,
  Antonia

      (Reply)

 13. Antonia Berglund,

  Tack för en ingående svar på min lilla suck av en fråga. Bra att du tar dig tid att utveckla ett viktigt tema.

  Det enkla barnskapet funkar bäst där tron innebär att ha fullständig tillit till Gud i alla ting och genom alla ting. Av denna anledning kunde Paulus och Silas sova så lugnt. Krävde de något speciellt från Gud i denna situation? Var Djävulen hotad på något sätt? Inte vad jag läser i texten:

  Apg 16:25
  ”Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.”

  Det enkla barnskapet i aktion!

  Guds välsignelse tilbaka,

  Bent

      (Reply)

 14. Kjell,

  Ja, du uppfattar mig rätt, jag tror att Antikrist kan sitta på påvens stol. Dock får det va en mer tilltalande och vältalig person. Den nuvarande har miljontals efterföljare, om “rätt” person dyker upp kanske det blir åtskilliga miljoner därtill.

  Att påven och katalska kyrkan spelar en roll i slutändan tror jag är nästan helt säkert. Skökan stämmer väl ganska bra på henne? Purpurklädda, staden på sju kullar osv.

  Nu har jag inte stenkoll på den profetiska bilden i bibeln så jag har intagit en ganska slapp syn och snöar inte in mig på en viss teori. Vi vet säkert att Antikrist kommer att vara utan lag, laglös ( Guds lag). Som du redan sagt följer redan idag kristna människor laglösa “pastorer” och “profeter” så vi ska inte bli förvånade när än fler följer Antikrist. Har vi kärlek till sanningen och Gud på vår sida kan vi nog vara lugna även om det skulle skaka lite.

  /Andreas

      (Reply)

 15. Andreas Frost:
  ‘Vi vet säkert att Antikrist kommer att vara utan lag, laglös ( Guds lag). Som du redan sagt följer redan idag kristna människor laglösa “pastorer” och “profeter” så vi ska inte bli förvånade när än fler följer Antikrist. Har vi kärlek till sanningen och Gud på vår sida kan vi nog vara lugna även om det skulle skaka lite.’

  Ja, det som håller tillbaka kan vara lagen, de ordningar som får ett samhälle att fungera. Motsatsen till lagen är “den laglöse”, Så länge det finns struktur och ordning, salt och ljus, kan den laglöse inte träda fram fullt ut. Men när nedmonteringen av lagen s.a.s når en punkt då är “tiden inne”.

  /garan

      (Reply)

 16. Antikrist är motsatsen till vad Kristus är. Församligen och den kristne ska vara Kristi spegelbild enligt bibeln. Detta bör betyda att personerna i församligen ska präglas av Jesu sinnelag. Kärlek, omsorg, omtanke, gästvänlighet, gemenskap m.m.

  Antikrist kommer vara en person som jag uppfattar utifrån Bibeln. Förmodligen kommer personen vara en duktig retoriker. Han kommer vilt och brett lovprisa människans ego och möligheter att övervinna och besegra allt genom sin egen kraft. Han kommer ha en lockande budskap som kommer gynna många, båda ekonomisk och välfärdsmässigt. Dock gäller det att anta hans upplägg eller koncept. Detta beskrivs som vildjuretsmärke i Bibeln.

  Kärleken , gemenskapen, och empati kommer kallna under hans ledning. På långskit skulle hans natur förgöra mänskligheten om inte Kristus ingrepp.

      (Reply)

 17. Kristian,

  Jag tror som du att det kommer att behövas mycket litet för att man skall välkomna Antikrist.

  Och detta välkomnande kommer säkerligen inte att vara begränsat till de icke troende.

  Om misär hotar och någon kommer och fixar problemen är det naturligt att man tycker om det.

  Men förr eller senare kommer det att visa sig att denne ledare har planer och program som man inte kan godkänna.

  Och frågan är vad man då kommer att välja om det kostar allt man äger, och livsuppehället, att välja att inte ta hans parti.

  Majoriteten kommer att vara beroende av Antikrist. Och de som inte initiellt är det, kommer att bli det.

  Det är då som snaran dras åt!

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *