Guds onyttiga föreskrifter

Jaha, nu är det väl bevisat i skrift då att jag föraktar Guds Torah?

Nej, kanske inte ändå. Låt mej citera en text ur Hesekiel kapitel 20, vers 25:

Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv.

Översättningarna varierar något vad gäller “föreskrifter som inte kunde ge dem liv” kanske är översättningen “statutes by which they could not live” mera ordagrann?

Får man göra så om man är en god och kärleksfull Gud? Låt oss titta litet grand på situationen som beskrivs.

Jag citerar från Hesekiels tjugonde kapitel om inget annat anges.

1 I det sjunde året, på tionde dagen i den femte månaden kom några av de äldste i Israel för att fråga HERREN, och de satte sig ner framför mig. 2 Då kom HERRENS ord till mig. Han sade:

Lägg märke till formuleringen: “Då kom HERRENS ord till mig. Han sade”.

I grundtexten är ordet “HERREN” Guds namn, tetragrammon, YHWH eller JHWH, transkriberat från יהוה.

HERRENS ord leder genast tankarna till Johannesevangeliets början: “I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud.”

Lägg märke till att “HERRENS ord” refereras till som en person. Det står: “Han sade”.

Det var alltså Jesus som kom till Hesekiel och talade med honom.

Så säger Herren, HERREN: Den dag jag utvalde Israel lyfte jag min hand till ed inför Jakobs avkomlingar och gjorde mig känd för dem i Egyptens land. Jag lyfte min hand inför dem och sade: Jag är HERREN, er Gud. 6 På den dagen lovade jag dem med upplyft hand att föra dem ut ur Egyptens land, till det land som jag hade utsett åt dem, ett land som flödar av mjölk och honung, det härligaste av alla länder. 7 Jag sade till dem: Var och en av er skall kasta bort de styggelser som era ögon fäst sig vid, och ingen får orena sig med Egyptens avgudar. Jag, HERREN, är er Gud.

Jesus fortsätter, och talar om den första generationen. De som han förde ut ur Egyptens land. Han gav dem stadgar och föreskrifter vilkas efterföljande skulle leda till liv. Paulus tolkar det så att det handlar om rättfärdiggörelse genom lydnad. Rom. 10:5 Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen, att den människa som övar sådan rättfärdighet skall leva genom den.

Men, den första generationen var upprorisk och lydde inte stadgarna utan föraktade föreskrifterna!

10 Jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. 11 Jag gav dem mina stadgar och kungjorde för dem mina föreskrifter. Den människa som följer dem skall också leva genom dem. 12 Jag gav dem också mina sabbater som ett tecken mellan mig och dem, för att de skulle inse att jag är HERREN som helgar dem. 13 Men Israels hus var upproriskt mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. De vanhelgade svårt mina sabbater.

I nästa stycke talar Jesus om den andra generationen. Och det är nära nog en kopia av det som sägs om den första generationen.

18 Jag sade till deras barn i öknen: Ni skall inte vandra efter era fäders stadgar och inte rätta er efter deras föreskrifter och inte heller orena er med deras avgudar. 19 Jag, HERREN, är er Gud. Vandra efter mina stadgar och håll mina föreskrifter och följ dem. 20 Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er, för att ni skall inse att jag är HERREN, er Gud. 21 Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter, så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. De vanhelgade också mina sabbater.

Nu är tydligen måttet rågat. Efter två generationers vänliga försök att delge folket livgivande stadgar och föreskrifter kommer straffet.

Folket kommer att skingras och spridas ut bland världens länder och folk.

Och folket fick stadgar som inte var till nytta för dem, och föreskrifter som inte ledde till liv, alltså inte ledde till rättfärdighet.

23 Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, 24 eftersom de inte lydde mina föreskrifter utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. 25 Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv.

För fullständighetens skull citerar jag även det löfte som vi kan se gå i uppfyllelse i nutid.

41 Som en ljuvlig doft skall jag ta emot er, när jag för er ut från folken och samlar er från de länder där ni har varit kringspridda. Jag skall bevisa mig helig bland er inför hednafolkens ögon. 42 Ni skall inse att jag är HERREN, när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder.

Men nu tillbaka till funderingarna runt att Gud gav onyttiga, eller kanske nyttolösa stadgar som något slags straff.

Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv.

Översättningarna varierar något vad gäller “föreskrifter som inte kunde ge dem liv” kanske är översättningen “statutes by which they could not live” mera ordagrann?

Föreskrifter som inte går att hålla kan ju inte heller leda till rättfärdighet, så i princip kvittar det vilken av dessa närliggande tolkningar vi antar.

Får man göra så om man är en god och kärleksfull Gud?

Jag tror att alla som har uppfostrat barn kan känna igen detta. Först försöker man informera barnen och ge kärleksfulla råd hur de skall undvika fara.

När de sedan inte lyder kan det hända att man upprepar råden och försöker kolla om barnen har begripit.

Och när de ändå inte lyder kan det hända att man skickar dem till sängs utan kvällsmat och inställer nästa Lördags utflykt till djurparken.

Men det finns en annan viktig fråga man kan ställa sig efter att ha läst och begrundat denna text ur Hesekiels profetia, och gärna även de relaterade texterna i Moseböckerna.

Det finns ju en hel del människor som lockas av att leta efter Hebreiska Rötter och ställer sökandet efter Herrens stadgar och föreskrifter i Moseböckerna (Torah) centralt.

Och då inställer sig frågan varför struts är dåligt men kalkoner och höns är bra, och vad det är för fel på träkolsgrillad krokodil-biff med vitlöksås och råstekt potatis.

Och om man verkligen behöver vara “oren ända till kvällen” om man har desinfekterande tvål och en dush med varmt vatten. (Det hade dom nog inte där i öknen.)

Enligt Lukas bekräftade Jesus vilka bud som leder till rättfärdighet.

25 Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: “Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 26 Jesus sade till honom: “Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” 27 Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” 28 Jesus sade till honom: “Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.”

Jag vill minnas att man brukar tala om mer än 600 bud i Moseböckerna och nu finns det dem som avänder tid och energi åt att leta på de nyttiga buden bland dessa 600 bud.

Den lagkloke svarade rätt, enligt Jesus. Samme Jesus som kom till Hesekiel och berättade om sina bud och stadgar.

Den lagkloke hade tydligen redan sållat igenom de 600 buden. Och hans sammanfattning godkändes.

Vad är det som inte är tydligt här?

Vad är det som måste läggas till av gamla rötter för att sammanfattningen skall duga?

Nästa gång någon bjuder dej på strutsbiff kan du nog tacka ja med gott samvete och tacka Herren för den goda maten.

Och nästa gång du har blivit smutsig kan du förhoppningsvis ta dej en varm dusch och slippa vara oren ända till kvällen. Fast ingen förbjuder dej naturligtvis att ägna resten av dagen till bön och lovprisning och välsignelse av andra.

/Kjell

Views: 30

3 thoughts on “Guds onyttiga föreskrifter”

 1. Tänk, just detta som Kjell skrivit om har Herren visat mig nu i dagarna! Det finns många ord, förutom det som Kjell nämner, i Bibeln som talar om det här. Här är några:

  Mat 22:36-40 “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

  Mar 12:28-34 En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: “Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: “Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” Den skriftlärde sade: “Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: “Du är inte långt från Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom längre.

  Luk 10:25-28 Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: “Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: “Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade till honom: “Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.”

  Rom 13:9-10 Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. ALLTSÅ ÄR KÄRLEKEN LAGENS UPPFYLLELSE (min betoning).

  Gal 5:14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

  Jak 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt.

  Herren säger i Mat 24:12 så här: ”Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.” Laglösheten är alltså kopplad till kärlekslöshet, och det är något jag lagt märke till hos dem som följer olika villoläror, inte bara hebreiska rötter-rörelsen utan även andra rörelser. I bloggposten ”Utombibliskt, uppföljaren” uppvisade den som bemötte Kjell en både hård och högmodig attityd. På andra bloggar har jag sett samma attityd. Bit för bit växer en hårdhet, kärlekslöshet och kallhet fram. Vad är räddningen? Att förbli i Herren, läsa och begrunda Ordet, låta Honom leda oss genom Sitt Ord och Ande, och inte följa med i de olika strömmarna som säger sig ha sanningen men som leder bort från Herren.

      (Reply)

 2. Kjell!

  Lägg märke till att “HERRENS ord” refereras till som en person. Det står: “Han sade”.

  – Det namn Jesus fått är Guds ord!

  Upp_19:13 Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är “Guds Ord”.

  Bb

      (Reply)

 3. Det här med allt tal om lagen är minst sagt förvirrande för många, eftersom det står i Ordet ” att inte minsta prick av lagen skall förgås….” och detta bibelställe åberopas flitigt som ett skäl till varför lagen fortfarande ska gälla ! Vilket inte stämmer med SUMMAN av Guds Ord!

  Matt 5:17-20 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

  Det är alltså inte själva lagen som är vårt problem, utan synden som bor i oss . Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden säger Ordet och därför kan inget kött bliva rättfärdigt inför Gud. Orsaken, som jag tror, till varför den (lagen) skall fortsätta att gälla ända till tidens slut, är inte för att vi skall försöka hålla den; utan därför för att den är vår uppfostrare till Kristus Gud vill, som jag tänker, att hela lagen skall fortsätta att gälla så länge ALLA inte är frälsta och har kommit till kunskap om Sanningen. Och därför måst eden gälla ännu, inte för att – som somliga försöker hävda – att vi hedna kristna skall återgå till att föröka hålla några laggärningar !

  Dessa bibelord stöder den tanken:

  Rom. 3:19 Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud; 20 ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom.

  Rom. 2: 23 Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att överträda lagen, 24 ty, såsom det är skrivet, »för eder skull varder Guds namn smädat bland hedningarna». 25 Ty väl är omskärelse till gagn, om du håller lagen; men om du är en lagöverträdare, så är du med din omskärelse dock oomskuren.

  Den (lagen) kan alltså inte leda oss till någon rättfärdighet, inför Gud, som somliga vill mena, utan är vår uppfostrare till Kristus som Paulus säger i Gal. 3 :24. Det är först när vi inser hur oförmögna vi är att göra det som lagen bjuder oss, som vi kan bli rättfärdig gjorda av tro !

  Om de som inte kommit till tro vill hålla sig till lagen (bokstavens ämbete) så kommer de att misslyckas, därför att då måste nämligen HELA LAGEN hållas! Vilket ingen klarar av att göra. Vilket också var själv avsikten med lagen. Vilket Herren givetvis visste från början!

  Gal. 3:24 Men förrän tron kom, voro vi inneslutna under lagen och höllos i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras.

  Så att försöka att blanda ihop nåden med lite laggärningar, leder oss bort från Herren, istället för närmare Honom. Det är detta som är så försåtligt. Vi får ha i åtanke att vår fallna natur älskar laggärningar. Vi vill gärna ha något att berömma oss för, inför Herren! Men det står att “all vår egen berömmelse är utestängd genom Kristus Jesus”!

  Men nu har vi fått “en bättre lag” istället, en som är inskriven i våra hjärtan, och som gör att vi med Andens hjälp både kan/vill hålla den lag, som gäller i det Nya Förbundet. Kärlekens lag, som inte gör något ont mot varken Gud eller nästan.

  Och om/när vi syndar så beror detta på att vi vandrar i köttet, för den köttsliga naturen, i oss, kan/vill inte lyda Gud. KÄRLEKEN är ju hela lagens uppfyllelse. I oss själva, i vårt kött, har vi ingen kärlek. Men eftersom vi nu står under nåden, så finns det förlåtelse, när vi bekänner våra synder!

  (1917) Matt. 22:35-40
  35 och en av dem, som var lagklok, ville snärja honom och frågade: 36 Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen? 37 Då svarade han honom: 'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. 38 Detta är det yppersta och förnämsta budet. 39 Därnäst kommer ett som är detta likt: 'Du skall älska din nästa såsom dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

  (1917) Rom. 8:1 Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. 3. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet

  Lagen = med kunskapens träd om gott och ont, leder alltså enligt Ordet, till död!
  Men att äta av livets träd frigör mig från “syndens och dödens lag” och leder mig därför till liv!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *