Euro – what’s next

Som uppföljare till artikeln om den Finansiella katastrofen skriver jag detta.

Jag vill uttryckligen påpeka att detta är mina egna subjektiva tankar.

Absolut inga profetior utan helt “sekulära” tankar.

United Kindom har, tack och lov, tagit ett tydligt steg bort från EU.

Deras ständiga anti-propaganda har jag irriterat mej på sedan början.

Hur Sverige och Ungern nu kommer att reagera är ovisst.

Sverige får välja. Endera Anglo-Saxiskt och falla med dollarn, eller Europeiskt, hemmafronten, och vara solidariska med Europa. Och solidariskt dela i kostnaden att göra reda på sakerna. (Historiskt sett är intenationell solidaritet ingen stark sida hos Sverige.)

Varken Kina eller Indien har råd att låta Europa falla.

Och att allt detta sopar landningsbanan för en kommande världsmakt är tydligt.

Var och en må besluta vad som är rätt att göra.

Strö sand i maskineriet och uttala förbannelser?

Eller använda av mammons goda så länge man kan för att göra gott.

Lukas 16:9 Och jag säger eder: Skaffen eder vänner medelst den orättrådige Mamons goda, för att de, när detta har tagit slut, må taga emot eder i de eviga hyddorna.

Upp. 13:2 Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.

Lejonet (UK?) kan gapa och ryta. Pantern (EU? kanske i samarbete med Asien?) kan slingra sig och charmera. Men björnen har fötterna och dit fötterna går följer både kropp och huvud med.

Matteus evangelium, sjätte kapitlet:

19 Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, 20 utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. 21 Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.
22 Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus. 23 Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret!
24 Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.
25 Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna? 26 Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de? 27 Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd? 28 Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de; 29 och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. 30 Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, skulle han då icke mycket mer kläda eder, I klentrogne? 31 Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: ‘Vad skola vi äta?’ eller: ‘Vad skola vi dricka?’ eller: ‘Vad skola vi kläda oss med?’ 32 Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. 33 Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder. 34 Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»

Detta var menat som tröst 🙂

Och jag kommer i motsats till alla “doom and gloom profeter” och konspirationister, att be om förlåtelse och korrigera efteråt när (om?) det visar sig att jag hade fel.

/Kjell

Views: 28

One thought on “Euro – what’s next”

 1. Som bekant jobbar jag i finansbranschen i Stockholm och har varit euroskeptiker från början. Idag är det lättare att berätta att jag röstade nej till euron en gång. Det är många som gjort, visar det sej, men ingen har vågat säja det.

  Jag tror inte på top-down-beslut. Euron var ett sånt. I grund o botten handlade det om att se till så Tyskland inte blev för starkt efter återföreningen. Det fanns ingen folklig acceptans för euron nånstans. Det var ingen på finansmarknaden som ville det heller eftersom dessa redan såg integrationsproblemen mellan vitt skilda finansiella strukturer. Den enda euro-lösning som hade funkat hade varit en ekonomisk union med samma skatteregler och samma budgetdisciplin. Jag tror fortfarande inte det är möjligt. Men jag vet förstås lika lite om framtiden som någon annan.

  Politik är inte alltid logisk. Även om det för alla säkert vore bäst att eurozonen består behöver det inte bli så. Grekland har all anledning att utträda. Genom att få en egen valuta och devalvera 50-60% (som Island) så går det att komma igen på sikt. Samtidigt blir omräkningen dramatisk, hur beräknar man euro-skulder och euro-tillgångar? Det blir lite av samma dilemma som när Tyskland tog över DDR. Växla in DDR-marken 1:2 var också rent politiskt för att undvika socialt sammanbrott. DDR-marken var kanske värd 1:200.

  Men risken är stor för social oro och för mellanstatlig kärvhet. Hur ska man förklara för den tyske skattebetalaren som inte haft någon reallöneökning sedan slutet på 1990-talet att han nu ska hålla igen ytterligare ett decennium för att delvis betala medelhavsländer med förmånligare sociala villkor än man själv har? Det kommer helt enkelt inte gå.

  Samtidigt är det helt klart att om vi inte hade haft demokratier så hade saker löst sej på ett snabbare och smidigare sätt än det gör just nu. Någon som pekar med hela handen och institutioner rättar sig efter detta från ena dagen till den andra. Det är sånt många nu efterfrågar, om än inte öppet. Det är det som är riktigt scary med utvecklingen framöver. På sätt och vis är demokratin redan satt på undantag i både Grekland o Italien med rena teknokratregeringar som inte har med partipolitik att göra.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *