Härja, tigga och makt

Kan du låta bli att fundera på hur det är möjligt att man vågar uppträda på det sätt som Judas och Petrus beskrev i följande texter?

Jag skall citera hela Judas brev, och hela andra kapitlet ur Petrus andra brev. Bibeltexterna i blått och mina kommentarer i vanlig svart text.

Judas skrev:

Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del.

Vem var denne Judas? Ja, han presenterar sig som Jakobs bror. Och många menar att han talar om samme Jakob som skrev Jakobs brev.

De flesta protestanter är eniga om att Jakob var Jesu bror. Katolikerna anser ju att Josef och Maria levde i celibat och inte fick några barn efter Jesu födelse. Så de kallar således Jakob för Jesu kusin.

Men låt oss hålla oss till Bibelns text och avstå från tillägg.

Judas skriver “Jesu Kristi tjänare”. Jakob börjar sitt brev likadant: “Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare”.

Johannes berättar att “Inte ens hans bröder trodde på honom.” (Joh. 7:5) så det var nog en kamp för Jakob och Judas att komma fram till denna bekännelse. Och kanske därför presenterar de inte sitt släktskap med direkta ord.

Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Titta nu noggrannt på vad Judas skriver här.

Han skriver att han helst skulle vilja prisa Herren och glädja sig tillsammans med brevets mottagare, över den frälsning som har blivit dem givna.

MEN han har ett urgent meddelande som han ger företräde.

Orsaken är att det hade nästlat sig in villolärare. Och Judas beskriver dessa som “gudlösa”. De förvanskar nåden och förnekar Herren Jesus Kristus. Och de är rikedomsdyrkare.

Det kan även vara värt att notera Judas exakta ord är. Han talar om något fullbordat när han skriver “en gång för alla”.

Som vi alla vet godkänner katolikerna inte detta och har sedan 300-talet lagt till så mycket till Guds Ord att “tron” har förfalskats.

Men de är inte ensamma om detta. Flera andra rörelser menar sig ha begripit “vad Gud gör idag” och lagt till detta efter nästan 2000 år. Effekten blir densamma och inget hindrar att dessa går samman med katolikerna.

Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Sedan varnar Juds allvarligt att man inte skall förlita sig på “billig nåd”. Jag anser att han här visar på att “en gång frälst, alltid frälst” inte är sanning.

Man kan “falla ur nåden” och domen preskriberas inte.

Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.” Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med.

Har du någonsin hört predikanter som härjar med demoner?

Har du någonsin sett en församling som uppeggats av dessa att härja med demoner?

Här finns det otvetydiga beviset att deras handlande är destruktivt och kommer ur fel brunn.

VARNING – om du ser och hör något dylikt är det dags att dra ut ur denna församling.

Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt.

Judas skriver inte att man skall behandla dessa med “snällhet” och lyssna på dem och behålla det goda!

Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: “Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom.”

Ord och inga visor! Starka varningar!

De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av.

Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.

Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande – den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

Resten av brevet talar väl tydligt och för sig själv. Utan tvekan ansåg Judas att det han skrev om var urgent och livsviktigt. Och han skrädar inte orden.

Ingen som vill förstå hans varningar kan missa vad han talar om.

Nu över till Petrus som nästan ordagrannt skrev om samma saker.

Petrus skrev:

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er.

Petrus talar här om predikanter, lärare, falska pastorer och faska profeter som utövar makt, tigger och härjar med demoner.

Man måste väl vara helt blind, eller deras medarbetare, om man inte kan känna igen dessa!

Och han går vidare med att varna att straffet kommer som ett brev på posten. Vänta bara!

Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte. Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. – Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde.

Guds dom kommer således inte att saknas.

En liten intressant detalj är väl att Lot kallas “den rättfärdige Lot”. Det är kanske inte riktigt den bild man får av honom i Gamla Testamentet.

Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren. Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar, där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Men han blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

Här återkommer samma varningar som i Judas brev.

Det handlar om maktmänniskor som härjar med demoner, tigger pengar och lever i utsvävningar.

De förslavar sina efterföljare.

Jag kan verkligen inte begripa att somliga predikanter, lärare, falska pastorer och vad mer de kallar sig eller kan kallas, vågar fortsätta som de gör.

Och jag har stora svårigheter att förstå att det finns dem som försvarar dessa.

Tydligen kan inte de som blivit slavar under deras förkunnelse ta sig ur detta ok utan hjälp.

Och den hjälpen består säkerligen inte i att vara “snäll” mot dessa villolärare och mana att man skall behålla “det goda” de predikar.

Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

Låt oss nu ta varning av dessa starka ord.

Just detta händer, mitt ibland oss, i en skala som aldrig förr.

Och bara Sanningen kan lösa slavens bojor. Tron kommer av predikan.

/Kjell

Views: 45

38 thoughts on “Härja, tigga och makt”

 1. Tack, Kjell, för detta starka budskap.

  Jag har länge undrat var dessa, som härjar med demoner, hittar stöd för det beteendet. De har kanske något förandligat, gammaltestamentligt krig som förebild?

  De verkar i alla fall inte ha läst det du citerar…

      (Reply)

 2. Vad menar du med “som härjar med demoner” ?
  Nu räknas man inte som rättfärdig för sin präktighet utan för sin tro, därför räknades Lot som rättfärdig.

  Skulle man inte kunna sammanfatta dessa bibelstycken med att det är frågan om människor som saknar Gudsfruktan som beter sig så?

      (Reply)

 3. dani,
  jag har tyvärr (med egna ögon, och i flera länder) sett exempel på kristna ledare, som ‘skriker på demoner’ i ‘andlig krigsföring’, och som emellanåt verkar tilltala satan mer än Gud i sina strategiska böner.

  En gång i tiden hade jag respekt för att sådana ledare, på något sätt hade fått speciellt mandat från Gud att bete sig så.

  Men nu finns det inget som slår det enkla barnaskapet i Gud, eller den tro som snarare ber Gud om hjälp, än som ägnar sig åt att ‘mota demoner ur varje hörn’ (något jag för en kort tid själv drogs in i – och som ledde till mycket ångest).

      (Reply)

 4. Intressant. Men “härja med demoner” vet jag inte hur Du kommer fram till. Eller vad det exakt skulle innebära. Det är ju faktiskt en något märklig text att ärkeängeln Mikael behandlar djävulen med något slags respekt! Förmodligen för Mikael vet att den ende som övervinner djävulen är Jesus själv.

  Jag brukar ju använda begreppet “sunt förnuft”, det dribblas lätt bort idag när allt man säger ska vara vetenskapligt underbyggt i rapporter som publicerats i Nature eller Science. Har också genom åren reagerat på skratt-tillbedjan för att håna djävulen. Det känns liksom inte bra. Vad har vi att komma med, vi kan inte besegra djävulen själva. Lika lite som att unga och oerfarna kristna kastas in i demonutdrivning. Det är ingen lek.

  Likadant kan man använda sunt förnuft för predikanter som kräver pengar för egna privatplan, exklusiva guldtroner osv. Den som är fattig och nätt och jämnt får ihop till sin egen ekonomi ska alltså offra till en människa, en pastors, välbefinnande och upphöjelse. Det strider mot hela Bibelns budskap.

      (Reply)

 5. dani skrev: “Vad menar du med “som härjar med demoner” ?”

  Jag vet nästan inte vad jag skall svara, så häpen blir jag att du och Wildwest inte känner igen detta.

  Hur är det möjligt?

  Skrika ut onda andemakter, hånskratta mot djävulen, krigstungotal, spy i hinkar eller plastpåsar, sjunga sånger som handlar mer om satan än om Herren, driva ut onda andar ur lokalen man skall samlas i, listan kan göras lång.

  Har dessa saker blivit så “vanliga” att ingen mera reagerar?

  Som sagt, jag vet verkligen inte vad jag skall säga.

  Hoppas att andra som känner igen den ockultism jag syftar på kommer att reagera.

  Ingela delgav ju några exempel från egen erfarenhet.

  Kanske finns det flera som kan hjälpa till att belysa detta.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell, du skriver:
  “Jag kan verkligen inte begripa att somliga predikanter, lärare, falska pastorer och vad mer de kallar sig eller kan kallas, vågar fortsätta som de gör.”

  Min personliga uppfattning är att dessa bröder, eller “bröder” kanske började bra en gång i tiden. Men tidens omsorger och världens dragningskraft blivit dem övermäktiga. De har aldrig vuxit till så pass, att deras hjärta har en äkta gudsfruktan.

  Gud tar ju inte tillbaka sin kallelse eller nådegåvor och fortsätter man verka i dem med egen kraft, så har man snart hjälp av andra “makter”. Och predikanten eller personen tror på fullt allvar att det är från Gud.

  Paulus var kallad av Gud, och det är intressant att se på vilket sätt han tjänade Herren: Rom 1:9 “Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder”

  Det var i sin ande han tjänade, inte i köttet, inte själiskt. Utan med sin ande. Jag tror vi har en bra bit kvar innan vi kan komma till den överlåtelsen.

  Nåd och frid

      (Reply)

 7. ingela,

  Jag har bevittnat sådant, dvs krigstungomål och försök att skrämma djävulen på flykten med höga rop, när jag var liten (på 80-talet). Jag kan säga att jag inte förstod mycket av det, och hos mig, som var barn, skapade det en bild av att det fanns onda andar och demoner överallt, som attackerade oss, vart vi än gick. Jag fick svårt att sova om nätterna, och behövde en lampa tänd i rummet (mörkrädd). Det kändes ju inte direkt som om jag kunde vila i något tryggt barnaskap i Faderns famn…

  Och sådant förekommer fortfarande i vissa församlingar.

  Jag kan tillägga att min mor fick en syn en gång, vid ett tillfälle när pastorn uppmanade till “krigsböner” mot djävulen. Hon fick se hur djävulen stod vid sidan om, och tittade på dessa skrikande kristna, och han kliade sig i huvudet. Han såg ut som ett stort frågetecken, dvs han fattade ingenting av det hela…

  Som jag ser på det hela idag, så är det bara en tokig idé, dessa krigsböner, som kristna försöker använda som någon slags metod som de tror funkar för att driva djävulen på flykten. Men sanningen är att metoden är totalt verkningslös. De kristna gör sig bara själva till åtlöje, speciellt inför de icke kristna. Och så skrämmer de barnen.

  Hur driver vi djävulen på flykten? Det står att vi ska “stå emot honom”, och inte “skrika i tungor mot honom”.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 8. Kjell,

  Det var termen “härja med demoner” jag inte kände till. Däremot är jag bekant med den såkallade falska karismatiken.

      (Reply)

 9. Jag håller med dig helt, Eva Helen.

  Och jag skulle vilja gå ett steg längre, och säga att satan inte bara kliar sig i huvudet – utan att han mår ganska bra av all uppmärksamhet. Han hånskrattar nog, snarare än hånler.

  För jag tror att det är så, att det finns situationer när satan har, så att säga, ‘laglig rätt’ att vara där vi /man har bjudit in honom. Då är det inte bara att skrika och fäkta ut honom. Det krävs något av annan kaliber.

  Sven Reichmann har suverän undervisning om det, i sin själavårdsserie. Och jag tror det är avsnittet som handlar om ‘frigörelsetjänst’.

  Bibeln säger ju att sanningen ska göra oss fria – men visst tror jag att det finns tillfällen när demoner ska ‘kastas ut’ – och det är tydligen en fråga om auktoritet, snarare än (röst-) kapacitet.

  För min egen del kände jag mig inte befriad när mina välmenande vänner försökte driva ut onda andar ur mitt liv – jag blev bara paranoid, och fick ångest över om det var något jag ‘missat’ att be över, där det demoniska kunde ‘få ett fäste’. Det här var under en period i mitt liv när mycket var turbulent, och man kanske skulle ha tagit utgångspunkt i de omständigheterna, snarare än att försöka ‘kasta ut demoner’?

  Friheten kom faktiskt hand i hand med att min Gudsbild ‘uppgraderades’, när jag läste Bibeln. När jag förstod att ALLT är i Hans händer, så kunde jag slappna av, och vila i mitt barnaskap. jag kunde vila i förtröstan på Guds omsorg om mig, och fick ‘sluta sprattla’.

  Ångesten blåstes bort som ett rökmoln, och jag kunde åter se klart. : )

  Reichmann säger också något i den stilen, att befrielse har att göra med ens Gudsbild.

      (Reply)

 10. Visst vet jag vad Du syftar på när Du skriver klartext, Kjell, men “härja med demoner” var för långsökt. Det lät ungefär som att dansa långdans med några håriga lemurliknande varelser. Jag hade inte hört uttrycket. Som Du läste tog jag dessutom just exemplet att det känns något märkligt att ha skrattseanser mot djävulen.

  Blir något fundersam där någon skriver att man sett djävulen stå vid sidan av och klia sej i huvudet. Att se något i anden är inget man kan frammana själv. Det är antingen Gud eller satan som fixar till det. Ser man satan själv i anden så skulle nog ett antal varningsklockor ringa…

  Blir också fundersam över tveksamheten till att även kristna idag både har myndighet och möjlighet att driva ut onda andar ur besatta människor. Med stor urskiljning förstås, stor vishet och inte så lite förberedelse och bön. Jag skulle inte ge mej på det. Då ska man vara en person som står Herren mycket nära och som har erfarenhet sedan länge, oftast är detta ingen ung person.

  Detta är dock inget som förekommit i Sverige på länge. Men man har däremot försökt driva ut onda andar ur folk som inte haft onda andar. Det måste vara något av det mest destruktiva och själavårdsnegligerande man kan ägna sej åt! Jag har inte haft min hemvist i vildsinta karismatiska församlingar utan kommer från pingströrelsens klassiska fåror. Så jag vet inte hur det här har använts. Men att det har använts har jag diskuterat med folk om, folk som åratal senare mått dåligt och aldrig återvunnit varken sitt mänskliga eller andliga självförtroende. Andlig våldtäkt skulle jag kalla det.

  Sen vet jag inte heller vad ni har för funderingar kring att andar inte skulle finnas i lokaler. Jag är inte så säker på det. Lika väl som man säger att Guds ande vilar över salen även när den är tom så kan den vara full av demoner. Om så INTE är fallet så förstår jag inte de många pastorer o präster som vandrar runt i lokalen och ber inför gudstjänsten! Om andlig närvaro bara skulle uppstå av människor som kommer till lokalen finns ingen anledning att gå runt och be i den.

  Om så INTE är fallet så kan vi samlas till gudstjänst i en stripplokal. Lokal som lokal. Och det är väl just den teologin som nu tar över även i pingströrelsen. Det som en sovjetisk diktatur behövde finnas till för klarar nu frikyrkopastorerna själva – att profanera religiösa byggnader.

      (Reply)

 11. wildwest,

  Jag visste inte att ordet härja var otydligt.

  Synonymer: bråka, väsnas, gå hårt fram, husera

  Förhoppningsvis har du och dani nu gjort det klart även för andra undrande.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Tror du inte på att människor och kristna och även djur kan ha demoner i sig… Och om jag inte missminner mig tror jag det står att Jesus drev ut de onda andarna ur synnagogorna också, där han och Lärjungarna predikad, alltså ur lokaler…

  Och hur blir det då med mannen som hadde legion i sig, som gjorde honom galen, som Jesus kastade ur honom, in i en grisflock när demonerna vädjade om det… Och mannen blev genast vid sinna sinnens fulla bruk, och ville följa Jesus fast han varit så länge och levt bland gravarna och sargat sig med stenar… Och Jesus sa att han skulle gå hem till de sinna och vittna om vilka mäcktiga gärningara Gud gjort med honom

  Och hur blir det med löftet om att vi ska göra större gärningar än Jesus gjorde John 12:12… Och vi är ju hans lärjungar som ska leva och göra det han gjorde och vittna om Guds rike… Och apg 10:38 förkunnelsen om Jesus från Nasaret och hur Gud hadde smort honom med Helige Ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla voro under djävulens våld :ty Gud var med honom

  Och han bad ju Fadern om att vi skulle få samma härlighet som han hadde… En annan Hjälpare istället för honom själv, efter som han skulle gå till fadern och att han inte skulle lämna oss Faderlösa… Utan att vi skulle få en annan hjälpare som skulle påminna oss om vad han lärt oss och leda oss fram till hela sanningen om allt…

  Och nånstans står det i evangelierna att vi fått makt att stå emot ovännens hela härsmakt… Själva alltså i tro på Gud… Och om vi ödmjukar oss under Gud och står emot djävulen ska han fly bort ifån oss i Jak 4

  Och i Markus 16: 15-20 Står det mycket konkret vad vi kan göra för Gud i Jesus namn… Och bland annat i Vers 17 : Och dessa tecken ska åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, osv…

  Så vist kan vi i ödmjukhet för Gud driva ut onda andar ur folk och tillvaron där så behövs ledda av den helige Ande som Gud vill… Och det förstås igenom bara Guds nåd och sanning och kärlek och omsorg om nästan och oss själva och livet och ur Kyrkorna med och andra sammanhang med… Liksom bota sjuka och tala nya tungomål etz, som det står i detta sammanhang jag nämt ovan…

  Men alltid bara på Herrens befallning i Guds Ande… Men sen finns det missbruk och konstiga villfarelser om det, och missförstånd och misstag och okunnighet förstås med… För kan man fela och synda om annat, så går det ju förstås att göra som människa och kristen, och som en tjänare till Gud i betjänade av nästan och sig själv och livet och en församling med och man vara i okunnighet… Om Sanningen om evangeliet i nån fråga som om att driva ut demoner med…

  Och för att brister och felaktigheter och okunnighet om tron Guds Ord bibeln utövats och gjorts i en viss fråga… Är det inte det, det samma som att man inte kan få lära sig steg för steg sanningen och Herrens förkunnelse och tjänst rätt med tillsist, om man vill som enskild, eller kyrka eller ett kristet sammanhang… Och att tex pågrund av villolära om befrielse, och detta med krigstungor existerar, då skulle det vara ett bevis för att Kristna inte skulle driva ut demoner i Jesus namn… Det är bara att läsa Nt och evangelierna, så ser man det klart och tydligt, att så är det att vi kan i tro på Gud i Jesus namn och i månnga andra sammanhang där. än jag nämnt… Och även i Matt 28:18-20 i Missionsbefallningen… Vers 20 säger han till sinna lärjungar, och det är ju vi också, som tror i denna tid med :lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se Jag är med eder alla dagar till tidens ände…

  Och Jesus gav lärjungarna makt att botta sjuka och väcka upp döda och predika Guds rike och göra samma under, som han gjorde och att tro på Gud och Guds Ord och bli Guds barn och inte igenom kött och blod eller nån mans vilja, utan av Gud John 12-13… Och att kasta ut demoner ur de demonbesatta… Allt det Jesus Herren Gjorde fick de med lära sig att göra… Och att han skulle dö för Israels och alla folks och deras synder till försoning med Gud… Och att syndernas förlåtelse skulle predikas för alla folk i Messias namn… Lukas 24::45– 53 och Rom 5:20 en bit in i den versen : dock, där synden blev större, överflödade nåden ännu mer…

  Så låt oss inte vara för snabba att döma fören tid är… Och läs 1kor och 2 Korinterna… Så kan man förstå att Korinterna var mycket använda av Gud och välsignade av Gud, fast det fanns stor synd ibland dem med och de värre än bland Hedningarna och det kan man förstå av Jakobs brev bland de han sbrev skrevs till med…

  Vi har väl tyvärr börjat komma i nivå med deras villfarelser och omoral nu… Och det står i Jakobs brev att de dräpte till och med… Men i inget av de breven kan man se att inte Gud ville ge dom nåd om de omvände sig och helande och förlåtelse för deras synder och att dom ödmjukade sig under Gud så skulle djävulen fly ifrån dem…

  Så nåd får den värste som den bäste ibland oss om vi vill… Sen kanske vi måste bestraffa och utesluta nån broder eller syster ibland ur en församling eller ta avstånd från i vårt privat liv som lever för synd och inte går att föra till bättring… Men också förlåta och välkomna igen när de vill omvända sig och uppmuntra dem till att göra också, och peka på att endast Jesus är deras och allas vår rättfärdighet och försoning med Gud, och igenom nåd av Gud, med tro på Gud och Guds Ord kraft i honom så man kan omvända sig till Gud igen… När man vill…

  Och jag har prövat båda sidor trohet mot Gud och Guds Ord, och fall i svår synd och fått svår tuktan med av Gud… Men Gud har aldrig nekat mig att omvända mig och få nåd igen och igen och igen och tills jag är i himlen med… Men inte önskar han att behöva överflöda ännu mer med sin nåd när jag överflödar i synd, som nått jag utnyttjar för att få synda… Utan att jag är mer trogen honom och hans Ord och vilja och nåd för alla och mig… Men han gör det därför han älskar mig och vill rädda mig… För han vill inte missta mig eller dig eller nån… Men så sker om vi inte omvänder oss till hans nåd… Så därför kan det behövas sträng förmaning och bestraffning av Gud för att få stopp villfarelserna och synderna och lögnerna, för hur det föröder tron och livet för vissa, och de som är skyldiga med, såväl som offren… Så kanske de bedragna och skadade kan komma undan till ett bättre liv med Gud… Och bedragarna och det som ställer till mest, vända om och få nåd och ett underbart liv med Gud i hans nåd också… Guds frid och Gud välsigne dig er!!! Ronny

      (Reply)

 13. wildwest skrev: “Om så INTE är fallet så kan vi samlas till gudstjänst i en stripplokal. Lokal som lokal. Och det är väl just den teologin som nu tar över även i pingströrelsen. Det som en sovjetisk diktatur behövde finnas till för klarar nu frikyrkopastorerna själva – att profanera religiösa byggnader.”

  Vi klarar bra att synda utan hjälp av djävulen. Kanske erinrar du dej att Jesus sade till sina lyssnare: “Ni som är onda ..”

  Och det var inte för att han hade en specifikt illvillig lyssnarskara den gången. Det gäller mej och dej.

  Det där med andar och demoner i varje hörn och bakom varje buske och under varje sten kallas “animism” och hör till natur-religionerna.

  Ingenstans, jag repeterar ingenstans, i Bibeln antyds det att animismen skulle har rätt. Animismens vidskepelse är ockultism och otro.

  Animister sysslar just med att blidka, besvärja och driva bort andarna som de inbillar sig finns överallt i deras omgivning.

  Vad gäller byggnader finns det en viktig aspekt som jag tycker kom i skymundan i den debatt som vi har haft några månader nu.

  Jag vet inte riktigt vad jag skall kalla det. Kanske “exemplets” makt.

  Om man upplåter en “kyrka” för representanter av ondskans makter så finns det en mycket reell möjlighet att åtminstone några kommer att tänka att man kan besöka dessa föreställningar eftersom de uppförs i den lokal man är van att gå till.

  Och det motsatta, om man håller möten i en striplokal, finns det möjligheten att det kommer att väcka nyfikenhet hos vissa mötesbesökare.

  En lokal med opassande eller direkt hädiska symboler och utsmyckning kan knappast anses lämplig.

  Sedan har vi 1 Kor. 6:15 Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?

  Tyvärr brukar man begränsa texten till att handla om giftermål, men den handlar minst lika mycket om att bedriva affärer i gemenskap med opassande partners.

  Att hyra ut sin kyrklokal till satanister för att klara omkostnaderna torde vara ett praktiskt exempel på detta.

  /Kjell

  PS. Katolska kyrkan slår ju mynt av animismen. I vissa länder kan man, mot passande betalning, få sin bil välsignad av katolska präster, så att man skyddas mot olyckor.

  Om man sedan hänger ett krusifix på backspegeln, och kanske ett radband, så kan man köra som en galning utan att få olyckor.

  Katolska präster brukar ju gå runt och stänka vigvatten och vifta med rökelsekar och uttala formler…..

  Trosförkunnarna har tagit upp en del av detta. Här i Kenya säljer de “vigd” olivolja till ockerpriser.

      (Reply)

 14. Ronny skrev: “Tror du inte på att människor och kristna och även djur kan ha demoner i sig… Och om jag inte missminner mig tror jag det står att Jesus drev ut de onda andarna ur synnagogorna också”

  Jo jag tror att demonisk besättelse förekommer. Och att de onda andarna i ett fall fick flytta in i svinen har vi ju Guds ord på.

  Men att Jesus skulle ha drivit ut onda andar ur någon synagoga kan jag inte erinra mej. Ge gärna bok, kapitel och vers.

  Vidare vet vi ju att det inte går att kasta ut onda andar hur som helst. Kolla berättelsen om Skevas söner i Apostlagärningarnas nittonde kapitel.

  Därmed förfaller de flesta av dina motargument, men jag vill ta upp några av dem ändå.

  Markus evangelium, kapitel 16, verserna 9 till och med 20 har typiskt nog förorsakat en massa konstigheter och heresier tiderna igenom.

  Och just dessa verser saknas i många av handskrifterna. Frågan är om det handlar om en personlig kommentar som någon har lagt till Markus egen text.

  När man sedan låter just dessa verser bli basen för en lära så går det illa.

  Det har funnits grupper som upphöjde biten om ormarna till ett sätt att bevisa om någon verkligen var frälst. Man hade giftormar som medlemmarna var tvungna att plocka upp och hålla i sina händer.

  Det blir alltid galenskap när man plockar ut favorittexter och bygger en hel lära på dessa.

  När man sedan, som trosförkunnelsen, blandar in rent ockulta ingredienser och sataniska läror går det raka spåret åt helvetet.

  Hur ofta brukar du själv försöka att gå på vattnet? Och om du inte har försökt det, varför inte? Du skall ju göra större under än Jesus!

  Till sist din ständigt återkommande tanke att man skall vara snäll mot dessa villolärare.

  Läs den citerade texten igen. Läs den noggrannt!

  Det är nämligen inte vad Petrus och Judas skrev. De skrev att domen redan är fälld och kommer att utföras.

  Inget sagolikt slut att alla blir vänner och lever lyckliga så länge de lever.

  Du behöver bli befriad från all demonisk predikan som du förgiftats av.

  Tron kommer av predikan. Men tron i Bibelns betydelse kommer bara av sann perdikan om Sanningen.

  Sanningen skall göra oss fria.

  Lögnpredikanter med lögnaktiga läror bara binder och skapar otro.

  Och då har jag uttryckt mej betydligt “snällare” än Jesu bror, Judas. För han skrev:

  Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt.

  Och Petrus uttryckte sig så här:

  Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte. Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen.

  Ord och inga visor!

  No unconditional “happily ever after”.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Ok jag förstår nu att du tror att vi i Jesus namn ledda av Anden som Fadern vill i Jesus Vår Herre. Som en frälst av nåd av Gud kristen i tron kan få nåd av Gud, när det är Guds vilja att driva ut eller kasta ut onda andar och djävulen ur folk och kanske ur djuren och naturen eller annat med skapelsen med… Om vi ber om Guds nåd och avskiljande där Gud vill och Guds nåd och sanning och Ande tas emot och hans välsignelse och frid ödmjukt för Gud och Guds Ord och vilja och man är led av Guds Ande… Eller igenom bara Guds möjliga nåd om det är hans vilja det i det man ber honom om…

  Som om jag barnsligt och naivt för att jag inte ännu förstår bättre tills jag lärt och vill det och gör det… Ber Gud, i tron att han kanske vill det, om jag ber honom eller nån annan det, fräls och rädda alla i Sverige och hela Sverige som du vill Gud För han kan det för han är Gud… Och sen inte förstår varför det inte händer mer än att Gud kan välsigna landet och folket och kristenheten så det blir någårlunda väl som Gud skulle vilja det i varje fall… Och helt för de som är ödmjuka för Guds vilja och Ord och nåd med liksom över allt och igenom allt… Efter som inget kan skilja oss från Guds Kärlek i Kristus Jesus vår Herre… Om folk gör som Gud vill och kommer till tro på Gud och blir frälsta med… .

  Men eftersom alla inte vill det, och en del något, och en del mer, och en del helt, men ändå felar och syndar, och möter prövningar och problem… Så kan aldrig hela Sverige och alla här och alla kristna och kristna sammanhang här eller nån annanstans och livet… Helt vara under Guds nåd och sanning och välsignelse… Men mer eller mindre av och till och nåt annat var det inte jag mennade heller…

  Men som du utrycke dig, kunde man som en del lär, tro att du menade att vi alls inte har nån aucktoritet i Jesus Kritstus Vår Herre… Inte ens om vi ödmjukar oss under honom och gör i Anden som Gud vill, och att vi som lärjungar och de första lärjungarn inte skulle tro att vi skulle lära och göra som Jesus Herren Gjorde och de första lärjungarna genom att i tro följa Herren och Guds Ord i Anden som Fadern ville… Mer än med böner om nåd, Och att ingen skulle kunna bota igenom Guds Ande, sjuka igenom handpåläggning, eller befalning i Jesus namn, om de under Gud vill ska ske… Eller driva ut onda andar led av Anden i tro på Gud och Guds Ord och vilja i Jesus namn heller… Och det vore fel att påstå för det säger ändå skriften på otaliga ställen, även om Markus 16 :9-20 skulle var en personlig kommentar, som ju faktiskt väl sammanfattar missionsbefalningen isåfall, i vilket fall som helst…

  Sen kapitel och vers på var det står att Jesus och lärjeungarna drev ut onda andar ur synagogorna: Återkommer jag till. men jag kan ha fel där, och då ber jag om förlåt för det…

  Men att du eller nån eller jag kan göra större under än Jesus gjorde är ju självklart när han vill det efter som han sagt det John 12:12… Och att vi kan gå på vattnet med… När Gud vill det, och om vi då är mottagliga och öppna för Hans Ord och vilja och tro honom… Det var det Petrus först gjorde när de var i båten på Genesarets sjö… När han och lärjungarna fick se Jesus Komma gående till dem på vattnet mitt i stormen och allt vart lung och stilla…

  Och de först vart förskräkta för de trodde de var en ande… Men när Petrus såg det var Jesus… Sa han är det du mästare så be mig komma ut på vattnet med… Och då sa Jesus kom… Och efter som han trodde då på Jesus Herren, och det då var Herrens vilja med… Så gav han honom nåd att få gå på vattnet… .Och Petrus klev ut och gick på vattnet till Jesus mtills han började titta på vågorna och då sjönk han… Och brast ut rädda mig mästare eller Herre kanske det var han sa… Och genast var Herren där och drog upp honom och så gick de vidare på vattnet upp i båten till de andra lärjungarna…

  Så vist kan man gå på vattnet, om Gud bjuder oss till det, och vi är redo och mottagliga för hans nåd då också… Men annars sjuker man ju som en sten och druknar kanske med om man inte är simkunnig…

  Jag talar inte om dårskap eller villfarelse… Utan om vad vi igenom Gud, ledda av Gud, när Gud vill, kan göra enligt Guds Ord bibeln… När tron på honom verkligen är där och sånt tar ju tid att lära sig att tro och lyda Gud och Guds Ord och vilja…

  Till sist din ständigt återkommande tanke att man skall vara snäll mot dessa villolärare… Säger du mig i ditt svar…

  Du syftar ju en del på min gammla församling Livets Ord… Men det är väl klart jag känner för dem flera av mina anhöriga och vänner har varit i deras gemenskap och medlem eller gått bibelskolan… Och jag med fru och barn och präglats av vår tid där… Och lärt oss tycka om dem i den församlingen, och den rörelsen trosrörelsen… Och förstår mer om sammanhanget och känner till, än vad som skrivs i tidningar eller talats om i mediat…

  Och en del om de villfarelser, som tyvärr också predikats där, och av oss som medlemar där och bibelskolelever tex. igenom åren med… Även om vi inte förstått helt men en del ändock… Och en del har varit sund förkunnelse och tjänst med…

  Och kommer man nära en gemmenskap och kämpar tillsammans för sitt gemmensamma i många år, och även med sina familje medlemar och släktingar och vänner… Så kanske man inte vill kasta ut barnet med badvattnet heller… Och man blir ju tyvärr förblindad av det som kan var fel i vänskaps gemenskap eller församling med ibland… Eller sekt och villolära med… Och kan vakna upp steg vis ur med, med tiden…

  Sen om Jesus inte drev ut onda andar ur synagogorna… Om jag var falsk inom mig, och under också djävulens inflytande, eller bara minns fel… Eller pågrund av min psykiska sjukdom psykos och religösa grublerier sen många år inbillade mig att det var så… Så ber jag som sagt om förlåt för det och önskar att Gud kan ordna så det inte behöver var ett problem mer eller nått annat orätt av mig heller… Varken för Gud eller dig eller nån annan eller mig eller Livet eller nåt Kristet sammanhang… Men jag ska kolla upp kapitel och vers, om det kan var så, eller så att jag missminner mig eller missförstått… (Är ju dock 53 år och har varit svårt sjuk i många år och lider av svaghet och dålig fysik form, och äter medicin och det påverkar mitt omdöme ibland)

  Sen i frågan om jag skulle behöva befrielse från villfarelse… Var finns den ledd av Gud som kan hjälpa mig isåfall har väntat på det sen 1994… Men de flesta tycks inte förstå eller ens vara intresserade… Eller stå för samma villfarelser som jag tagit skadda av, förutom annan synd och problem också i mitt liv… Och ska jag vara ärlig tror jag det mesta är mitt fel… För tillfällen har funnits till dett bättre men jag har inte tagit vara på dem alltid eller varit misstrogen för om det vore bra eller Gud… Och om den eller dem kunde vara en sund källa från Gud etz..

  Och så har jag isolerat mig mycket och varit rädd för människor och även djävulen och till sist Gud med och mig själv också… Så det har varit kämpigt i ordets rätta bemärkelse… Och jag har varit mycket förvirrad och tvångsmässig och nedbruten och osäker… Och de senase 5 åren har stunder av mer liv och glädje och tro kommit… Men så har jag glidit in i samma negativa mönster igen eller nya negativa sidor blivit uppenbara… Och riktigt svåra reaktions problem och andliga särksultmed tanke på ekumeniken drabbat mig… Med och så har jag en son på 20 som inte vill veta av mig och bor i Norge… Som höll på dö i sammband med en olycka i Juli… Men ändå inte vill veta avmig eller låta mig besöka honom… Han var på sjukhus i en och halv månad… Efter olykan på sjukhuset fick han tramua behandling… Och då kom alla hans personliga problem fram med… Så de la in honom på psyket… Men han vill inte veta av mig…

  Och det och min ohälsa och att jag är ensam kvar i Uppsala och glidit ifrån min familj och släkt som flyttat och min gammla församling Livets Ord… Och känner mig vilse och inte hemma i pingstkyrkan jag är med i heller… .

  Har kännts med mitt tvivel om sundheten i tron och min psykiska sjukdom och kroppsliga ohälsa och brist på trogenhet Gud och Guds Ord och sann urskiljning och sund undervisning… Som ett helvete ibland och den ständigt återkommande liderligheten för kvinnor och fantasier om sex och onnani ända till perversitet… Och det ständiga räddslan och tvivlet runt om jag är frälst sen 1994 och att jag kommer att hamna i helvetet…

  Och det gör mig knäckt och uppröd och vilse och osäker och spänd så jag orkar inget nästan ibland, och under lång tid många veckor ibland och jag blir luddig och vilse i minna tankar och känslor och tvånsgmässig, som hemvarande förtidpesionär sen många år nu… Och jag finner ingen riktig varktig trygg vila och församlingsgemmenskap… Som när jag var nyfrälst på 80-talet…

  Och den nya ekumeniken gör ju att det kan var svår att hitta kristna eller nån kyrka där man kan prata fritt om tron och livet och enhet… Och att pröva och behålla vad gott är och få hjälp med… Särskilt när man blivit så vilse och ensam och isolerad som jag varit mest sen min skilsmässa 1991… Men jag hadde så ibland dessförinnan med som helt ung också… Men det vart betydligt värre 1994 i april för min Lillebror som bodde en hos mig då tog livet av sig november 1993… Men mitt totala sammnbrott kom först 94 i april…

  Då vart det slut på mig och mitt liv bara… Före det lyckade jag alltid ta mig samman igen även när det gått veckor av depression och psykos… Men inte sen april 1994 för då förlorade jag tron på att jag fick var frälst mer och trodde att Gud lämnat mig för gott… Och inget har varit så hemsk i mitt liv och det satt i dygnet runt i ett och halvt år till 1996… Då fick jag igenom att tvinga mig en tvilade tvångsmässig tro… Och det var så svårt och den tiden innan så det finns inte nästa ord at beskriva… Men mycket hjälpte mig senare… Sven Reichmans Bok Allt är inte Gud som glimar…

  Men min skada och mitt isolerinsbetende var så svårt och bröt ner mig så jag är fortfarande skadad av dessa år.. Och mentalt och emotionellt och socialt och andligt…

  Och har inte kunnat var tillgänlig för hjälp förän nu de senatste 5 åren ungefär… Men det var inga problemfria år… Utan lidande och syndafall och prövningar som var svåra… Jag har många gånger inte trott jag skulle få se morgondagens ljus… Och även tröttnat på hela livet och även Gud och Guds Ord… Och jag är säker på att jag hållit fast vid Gud mer än många andra…

  Samtidigt verkar det som hela Kristenheten sprungit vilse sen 90-talet i Sverige och väst… Med några undantag förstås med… Så det var ju inte enkelt att hitta vägen och livet med Gud igen och tron på Gud och Guds Ord och vilja… Mitt i all denna förvirring och synd och lögn och villfarelse och elände som varit i mitt liv och världen och i Kristnheten med… Så som sagt förlåt mitt elände… Guds frid och Gud välsigne er dig !!! Ronny

      (Reply)

 16. Ronny,

  Käre Ronny,

  Inte behöver du be om förlåtelse för något du har skrivit här.

  Jag bara vet att jag, och många andra tar med dej i bön och ber att du skall bli befriad från den last som tynger dej genom alla falska läror du har blivit utsatt för.

  Fokus ligger inte på att “härja med onda andar”. Lika litet som det ligger på att gå på vattnet.

  Och Herren kommer inte att övergiva dej. Han släcker inte en rykande veke och bryter inte ett knäckt vass-strå.

  Men du behöver ta avstånd från trosförkunnelsens falska och haltande karismatik.

  Och jag är säker på, om du vill, att det finns förslag på sunda sammanhang i din närhet.

  Herren välsigne och bevare dej!

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell, du återger det Judas skriver som att vi inte ska vara “snälla” mot villolärare, och att vi inte ska pröva dem och behålla det goda. Du har rätt i att Judas inte skriver något sådant. Det är också mycket annat han inte skriver i sitt brev. Han skriver däremot andra saker, som visar oss hur vi ska agera och tänka.

  En fråga:

  Kan du med egna ord återge hur Judas manar oss (andra) hur vi ska behandla dessa “villolärare”?

  (Egentligen skriver inte Judas uttryckligen “villolärare” någonstans i brevet, så kanske det inte (enbart) handlar om “falska lärare”, utan kanske även om andra, t.ex. “fariséer”.)

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 18. Ronny,

  Broder Ronny,

  “Och bedragarna och det som ställer till mest, vända om och få nåd och ett underbart liv med Gud i hans nåd också… Guds frid och Gud välsigne dig er “!!!

  Du verkar inte riktigt förstå att bedragarna inte kan vända om, för de hade aldrig omvänt sig, överhuvudtaget. De var ruttna träd, som bar dålig frukt, från början.

  Och så länge du fortsätter att försvara dem, blir du själv inte fri! Vilket är Guds vilja för ditt liv!

  Ronny, du kan inte vara mera nådefull än vad Gud själv är. Så här säger Han om dem som är falska profeter och som är ute efter att bedra Hans barn:

  Matt. 7:22 Många skola på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? 23. Men då skall jag betyga för dem: ‘ Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän”.

  Matt. 7:15 Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. 16 ) Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? 17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. 18. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden .

  Gud välsigne dig,
  Antonia

      (Reply)

 19. Eva Helen,

  Kan du gå med så långt att du erkänner att man uppmanas att känna igen dessa villolärare?

  Judas anser att de bör särbehandlas. Och det blir ganska svårt om de inte kan identifieras.

  Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen.

  Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Tja, då är jag väl animist då. Jag tror definitivt att det finns andemakter i himlarymdena som det står. Alltså inte per definition i något levande väsen utan fritt flygande. Den gamla pingströrelsen trodde på detta och isåfall får man diskreditera en hel hög av pingstfolk som existerat före 2000-talet. Varför sker en massa märkligheter när man bränner trolldomsverktyg och besvärjelseböcker i Jesu namn? Varför känner man rent fysiskt hur man nästan blir anfallen när man besöker vissa personer – för att därefter få veta att de är djupt involverade i ockultism? Det har hänt mig och tveksamheten att ses igen efteråt var ömsesidig. Det märktes till och med av en helt agnostisk gemensam vän till oss båda.

  Om Guds änglar kommer mig tillmötes i egen hög person (typ herdarna på ängen, Jakobs kamp, Marie bebådelse, etc, etc) så kan satans änglar göra detsamma. Dessa är knappast instängda i helvetet och kommer inte ut. Då skulle vi ha himmelriket redan här på jorden.

  Som med allt kan man naturligtvis hitta andar precis överallt. Och försöka driva ut andar ur personer som inte är besatta utan enbart deprimerade eller sorgsna. Men bara för att en del trosrörelsepredikanter har fått demoner på hjärnan så kan vi ju inte kasta ut barnet med badvattnet. Det är låg kunskap om den här biten, ibland för att pastorer inte törs, ibland för att man menar att man bara ska koncentrera sej på Jesus. Prata med ett antal missionärer, gjorde så själv i lördags, så är den här verkligheten oerhört påtaglig.

      (Reply)

 21. wildwest skrev: “Tja, då är jag väl animist då. Jag tror definitivt att det finns andemakter i himlarymdena som det står.”

  Nej, Wildwest inte är du animist för att du tror på det.

  Det tror jag också.

  Det är ju inte det jag angriper här, utan det otroligt skeva fokus som finns i massor av den falska karismatikens sammanhang.

  Och den strid du erfar i anden när du möter vissa personer är nog inte inbillad.

  Men när det händer förmodar jag att du börjar be i din ande och åkallar Herrens hjälp.

  Andens vapenrustning, som vi alla behöver, har bara ett offensivt vapen, nämligen svärdet, Guds Ord.

  Och så länge inte Gud ger dej ett specifikt “ord” för den situationen, gör du nog väl i att i bön låta de andra komponenterna i vapenrustningen beskydda dej.

  Hur vanligt det är att Gud ingriper direkt via änglar vet jag inte. Visst händer det. Men mycket oftare använder han sina tjänare, människor.

  Ondskans härsmakt har ingen brist på mänskliga tjänare heller.

  Jesus har faktiskt all makt i Himmelen och på jorden. Det betyder 100%

  Det är inte fråga om en dualism där en god gud har 50% och en ond gud har 50% och vi måste springa runt som skållade troll och kämpa för att den gode guden inte skall förlora.

  Det finns ingen tvekan om vem som är vinnaren.

  Och vi har inte kallats till att stressa runt och härja med demoner.

  Min frid ger jag er, sade Jesus.

  En tro som handlar om stress och känslor är inte den tro som Herren bjuder oss att ha.

  Jag är säker på att trolldoktorerna här runt omkring där vi bor inte har en enda chans att skicka demoner på oss så länge vi förblir i Herren.

  Men givetvis är vi alla sårbara om ondskefulla människor får anfalla oss. Och om vi själva flirtar med ondskan.

  Lyssna gärna på detta om du har tid Vad är ockultism? av Sven Reichmann.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Då är vi överens Kjell! Ditt inlägg skriver jag på till 100%. Och jag tycker lika illa som Du om alla dessa trosrörelseöverdrifter. Jag har läst många böcker genom åren av folk från “branschen” och till slut blir det verkligen så för folk som läser att man inte törs röra sej för att demoner attackerar genom svenska sommarmyggor som tar sig genom nyckelhål och att ett ockult bokmärke gömt i en kristen bok är demonbärare och vad som helst. Åter till sunt förnuft med andra ord. Det finns ingen antydan i NT att vi ska springa omkring och vara mörkrädda när vi tror på Konungarnas Konung.

  Jag tror också att demoner inte kan påverka den som tror på Jesus. Man kan märka av dem och man bör ha respekt (som Din artikel gick ut på), för det är inga leksaker, men man är bevarad och behöver inte vara orolig för att drabbas av ondskan.

      (Reply)

 23. wildwest,

  Jag tror att vi är ense i mycket mera än bara detta.

  Avslutar med ett par citat ur Guds Ord.

  /Kjell

  Kol. 2: 11 I honom haven I ock blivit omskurna genom en omskärelse, som icke skedde med händer, en som bestod däri att I bleven avklädda eder köttsliga kropp; jag menar omskärelsen i Kristus. 12 I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda. 13 Ja, också eder som voren döda genom edra synder och genom edert kötts oomskurenhet, också eder har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder. 14 Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. 15 Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem.

  Jakob 4:7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er.

  1 Kor. 5:9 Jag skrev till eder i mitt brev att I icke skullen hava något umgänge med otuktiga människor — 10 detta icke sagt i allmänhet, om alla denna världens otuktiga människor eller om giriga och roffare eller om avgudadyrkare; annars måsten I ju rymma ur världen. 11 Nej, då jag skrev så till eder, menade jag, att om någon som kallades broder vore en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smädare eller en drinkare eller en roffare, så skullen I icke hava något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. 12 Ty icke tillkommer det väl mig att döma dem som äro utanför? Dem som äro innanför haven I ju att döma; 13 dem som äro utanför skall Gud döma. »I skolen driva ut ifrån eder den som är ond.»

      (Reply)

 24. Ber om ursäkt Kjell och alla, för jag mindes vist fel… I det jag sa att Jesus drev ut onda andra ur synagogorna… Det bibelställe jag tänkte på var detta Markus 1:39.. Och han gick åstad och predikade i hela Galilen, i deras synagogor, och drev ut de onda andarna… Alltså bara ur människor och det förstår man av sammanhanget om man läser hela kapitlet… Så jag misstog…

  Men jag brukar be över mig och mitt liv och hem och angående livet i övrigt med… Gud låt Jesus Blod renna och beskydda och frälsa oss och mig och livet från djävulen och allt ont och gör allt väl bara som du vill. Och låt det blir frid och välsignelse och fin gemmenskap med dig och bland människor och oss kristna och för djuren i och naturen och god civilisation… Och fred och trygghet över allt om möjligt… Eller så när så som möjligt för dig Gud alltid och där det är möjligt alltid… Och rädda oss från allt ont och lidande och från förföljelse för ditt namn och Ord och din viljas skull med…

  Och ifrån att inte vilja leva som du vill och låt andra göra och andra oss och livet var som du vill… Och att bli helad och försonad igenom försoningen med Kristus med dig och våra medmänniskor och kristna syskon och med oss själva och vi kristna med oss själva med dig med Kristus också och hela vårt liv… Och fräls oss från djävulen och allt ont som sagt, med tillägget fräls oss från villoläror och sekter och sekterism och det okulta och Satanism… Och Nev age och avguda religioner… Och humanism och ateism och evultionsläran och allt som inte är din vilja och du inte vill… Och att inte vilja det och det onda istället… Så vi vänder om från det och vill tro på dig och ditt Ord och din vilja och nåd och sanning. Och bli och förbli sant ödmjuka trygga i tron frälsta kristna med evigt liv i dig Gode Gud?

  Och trots allt, för du Gud är den samme i både glädje och sorg och även all tröst Gud när vi har sorg och har det svårt… Och som kan rädda från allt ont och göra livet uthärdligt så hjälp oss så mycket du bara kan på dinna vilkor.Och för oss ur mörketsvälde in i den älskade sonens rike igenom tron för din nåds skull för kristi Kors och uppståndelses skull till evigt liv igen med dig Gud… Och låt oss bli och förbli sant troende frälsta och födda på nytt till dinna barn med evigt liv i dig. Så vi får komma till dig till Himlen när vårt liv är slut här och vi dött och se honom som vi trodde på Här sådan som han är…

  Du vår Gud och Fader för oss som redan tror på dig Gode Gud i himlen… Så det inte går så illa med nån eller oss så du måste döma oss till Helvetet, Gode Gud ? Så därför skynda dig att rädda oss så vi tillslut kommer till besining och till tro på dig och förblir i tron på dig frälst med ett liv som du vill med ? Så vi kan var med och fullfölja missionsbefalningen också? Med arbetare till skörden, skördens Herre och Herrens tjännare rustade och utvalda och reddo och sända av dig? Och håll liv i dinna församlingar och kristna sammanhang och giv nya med med all nåd och kärlek och fostran och tuktan och omsorg vi behöver och givmildhet…

  Och avslöja Djävulen och hans änglar och planer och listiga angrepp Och hjälp oss få stopp på, och bundet och livet och oss människor och kristna och dina sammanhang löst fri ifrån? Och fri i anden med all din nåd och välsignelse och frid som det bliver bäst nu och alltid och hela livet till tidens slut? Och för tid och evighet i dinn nåd och sanning och enligt ditt Ord bibeln bara?

  Och rädda alltid också från högmod som går före fall, i utbyte mot ödmjukhet som går före ära? Och gör livet nytt alltid som du vill och för evigt och till din ära och för din skull bara Gode Gud och led på rätt väg i Jesus namn,amen…

  Och då räknar jag med att Gud fixar allt och det blir rent från djävulen och onda andar och alla problem som Gud vill om folk och jag vill det… Och i varje fall bland de som vill det…

  Och den som får lida förföljelse för Guds skull får kraft att förbli i tron av bara nåd i Gud ändå och somliga ända in i döden… Och de överlevande och som räddas av Gud från förföljelse och all sorts nöd med… Blir hjälpta att komma över det det varit med om efteråt med, även om det alldrig blir helt bra förrän i himlen hos Gud…

  Sån är min syn på tron på Gud och bibeln och kyrkan och livet och världen och himlen och Jorden och Helvetet… Och det naturliga och det övernaturliga Gud och djävulen… Och att den som vill tro och blir döpt blir frälst och att den som inte tror är redan dömd…

  Och den som tror är en lärjunge till Gud som lär känna Gud och Gud sitt barn och Gud vår far… Och som lär oss att leva som Gud vill enligt Guds Ord bibeln och göra samma saker som Jesus och de första lärjungarna och den första församlingen Gjorde enligt Guds Ord bibeln bara… Och förtsätter och lever i nåd och omvändelse och sinnets förnyelse och helgelse…

  Och somliga har det lättare med det och andras svårare… Men faller vi ej av utan lever i omvändelse och vår frälsning igenom tro på Gud av bara nåd från Gud… Går det bra trots allt… . Guds frid och Guds frid!!! Ronny

      (Reply)

 25. Kjell,

  Kjell skriver: “Kan du gå med så långt att du erkänner att man uppmanas att känna igen dessa villolärare? Judas anser att de bör särbehandlas. Och det blir ganska svårt om de inte kan identifieras.”

  Som jag uppfattar Judas brev så handlar det kanske inte specifikt om “villolärare”. Den tolkningen tror jag blir för snäv.

  Och den enda “behandlingen” som jag kan se att Judas anser att de ska få (från oss som inte vill räkna sig till de ogudaktigas skara), är att man ska visa barmhärtighet mot dem, och att man själv ska stå kvar i Guds kärlek. Kan du läsa in någon annan behandling? Jag tror vi bör fundera över vad “barmhärtighet” kan tänkas betyda.

  I vers 9 i Judas brev kan vi läsa om att inte ens ärkeängeln Mikael vågade uttala någon smädande dom, utan sade enbart “Må Herren näpsa dig” (tillrättavisa/bestraffa).

  Kanske en indikation på att vi bör överlåta domen till Herren, gällande de ogudaktiga (de som inte har Guds Ande), och inte själva uttala en massa domar över de som vi själva tycker förtjänar det. Domen vilar ju redan över dem, och det vi kan tänka är i så fall “ve dem”, som Judas skriver.

  Och detta angående “identifieringen” som du Kjell menar att vi ska göra av villolärare. Som jag uppfattar bloggposten så menar du att de bibelställen som du tar upp identifierar “falska karismatiker”, och kanske framför allt “trosrörelsepredikanter”. Jag skulle själv inte våga göra en sådan “identifiering”, eftersom jag tror att den kan bli för snäv, och drar samtidigt “alla över en kam” (inom trosrörelsen). Alltför ofta har jag fått se hur predikanter fått stämpeln “villolärare” på sig, som kanske inte alls förtjänar det. I Bibeln kan vi läsa att bl.a. Paulus kallades för villolärare, och det finns ju många “kristna” som även idag vill kalla honom för villolärare. Och alltför ofta har jag fått läsa uttalanden saltade med hån och förakt gentemot de som stämplas (ibland med rätta) som “villolärare”.

  Vi kan fundera över hur förhållandet var mellan David och Saul. Saul blev högmodig, och avföll från Herren. Han höll på med ockultism. Han förföljde David och ville döda honom. Hur reagerade David på detta? Blev han ilsken och for ut mot Saul med förakt och hån? Nej, inte vad jag kan läsa i alla fall. Jag tror aldrig att David slutade älska Saul, och David blev otroligt ledsen när han fick höra om Sauls död.

  På följande sätt vill jag själv tolka Judas brev, men visst, jag kan ju ha fel. Jag tror att brevet främst är tänkt som en varning att vi inte ska dras in i samma ogudaktighet, som många dras in i, mitt ibland oss. Och en uppmaning till oss att själva hålla fast i vår tro, och stå stadigt kvar i Jesus Kristus, förbli i kärleken, och visa barmhärtighet, och försöka frälsa de som hamnar utanför Kristus. Den uppmanar oss inte att själva fara ut i mörkret och angripa dessa ogudaktiga med hån och förakt. Nej, vi ska förbli i Kristus, i ljuset, och fokusera på att göra det goda.

  Förutom Judas brev i NT, så kan vi känna igen samma toner även i GT, i exempelvis Psalm 37:

  Bli inte upprörd över de onda, avundas inte dem som gör orätt.
  2 Ty snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar de.

  3 Förtrösta på HERREN och gör det goda,
  bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
  4 Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.

  5 Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det.
  6 Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset,
  din rätt som middagens sken.

  7 Var stilla inför HERREN och vänta på honom.
  Gräm dig inte över den som har framgång,
  över den som gör upp onda planer.

  8 Avstå från vrede och låt förbittring fara,
  gräm dig inte, det för bara ont med sig.
  9 Ty de onda skall utrotas, men de som vänta på Herren skall ärva landet.

  10 Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer,
  när du ser efter hans plats är han borta.
  11 Men de ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid.

  12 Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige,
  han biter samman sina tänder mot honom.
  13 Men HERREN ler mot honom, ty han ser att hans stund kommer.

  14 De ogudaktiga drar svärdet och spänner sin båge
  för att fälla den som är betryckt och fattig,
  för att slakta dem som går på rätta vägar.
  15 Men deras svärd skall tränga in i deras eget hjärta,
  och deras bågar skall brista.

  (etc)

  Läs gärna hela Psalm 37!

  Jag håller helt med om att det är fruktansvärt att “härja och tigga” etc, så detta vill jag inte motsätta mig, och detta bör vi absolut akta oss för att själva falla in i. Men jag tror vi bör fundera över våra egna reaktioner över de som beter sig ogudaktigt, och inte enbart förundras och häpna över andras ogudaktighet. Lite självreflektion vore bra. Jag vet av egen erfarenhet hur jag tidigare har tänkt, och reagerat – nämligen med förakt och hån och en hårdhet som med all säkerhet inte kommer ifrån rätt källa – och jag tror faktiskt inte att jag är ensam om detta. För detta får jag be om förlåtelse för, och omvända mig ifrån, och be Jesus Kristus föra mig på rätta vägar, Han som är den ende som förmår hålla mig på rätta vägar, och lyfter mig upp om jag faller. Honom tillhör äran! Allt är av nåd!

  Frid,
  Eva Helen

  PS. Om någon undrar varför jag enbart har kommenterat just Judas brev, och inte Petrus, eller andra brev som också finns citerade i bloggposten, beror på den enkla anledningen att jag själv läste just Judas brev häromdagen, och hade den färskt i minne.

      (Reply)

 26. Eva Helen skrev: “Och den enda “behandlingen” som jag kan se att Judas anser att de ska få (från oss som inte vill räkna sig till de ogudaktigas skara), är att man ska visa barmhärtighet mot dem, och att man själv ska stå kvar i Guds kärlek. Kan du läsa in någon annan behandling?”

  Ja!

  “dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet” enligt Judas.

  Varför anser du det vara fel att känna igen dessa “moln utan vatten”, “smutsfläckar”, “dubbelt döda träd utan frukt”, “vilda havsvågor med skändligt skum”, ” irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt”.

  Och när man känner igen dem…

  Varför anser du det vara fel att varna andra?

  /Kjell

      (Reply)

 27. Kjell,

  Kjell, jag ska försöka svara så gott jag kan på dina frågor.

  Jag har aldrig sagt att vi inte ska varna. Men jag tror att man kan varna på olika sätt.

  En liknelse som kan exemplifiera det hela:
  ——————–

  Två pojkar, från två olika familjer, ska lära sig att gå alldeles själv till skolan. För att komma fram till skolan, finns bara EN väg att gå för att komma fram. Det finns många andra vägar, som viker av från vägen, och som inte leder till skolan.

  Pojkarnas pappor ska instruera dem inför deras promenad till skolan, och papporna har var för sig olika taktik.

  Pappa nummer 1:

  Denna pappa har uppmärksammat en historia om en annan pojke som för ett par år sedan blev lurad bort från vägen, av en ful gubbe med godispåse. Pappan vill varna sin pojke för detta, och har därför gjort en kontroll mot brottsregistret och dragit ut en lista på alla fula gubbar i hela Sverige.

  Pappan säger till pojken:

  “Varning!!! Överallt finns det fula gubbar med godispåsar som försöker lura små pojkar och locka dem bort från vägen med hjälp av sitt godis. Akta dig för de fula gubbarna! Varning!!! Såhär känner du igen de fula gubbarna: De heter Olle, Oskar, Bengt, Per-Erik, Åke, Bertil och Evert. Godiset de bjuder på är antingen choklad, eller röda karameller.”

  Pojken tog till sig pappans instruktion, och började gå mot skolan. På vägen möter pojken en farbror som verkar snäll och som vill bjuda på godis. Pojken frågar vad farbrorn heter. Farbrorn svarar “Olle”, varpå pojken kommer ihåg att pappan ju varnat just om denne Olle, att han är en av de fula gubbarna. Pojken svarar därför “Nej tack” till farbrorn, och vandrar vidare. Vilken tur, tänker pojken, att min pappa varnade mig!

  Pojken möter ännu en farbror som verkar snäll och som också han vill bjuda på godis. Pojken frågar vad farbrorn heter. “Anders”, svarar farbrorn. Pojken tänker: “Vad bra, alltså inte någon av de fula gubbarna”. Men för säkerhets skull så frågar pojken igen: “Vad är det för godis du har i påsen?”. Farbrorn svarar: “Polkagrisar”. Pojken tänker: “Ja, vad bra. Alltså inte choklad eller röda karameller, som fula gubbarna annars bjuder på. Alltså är denne farbror ingen ful gubbe, utan bara en snäll farbror!”.

  Pojken följer med farbrorn, och blir sysselsatt med att äta polkagrisar. Han går vilse och kommer inte fram till skolan i tid. Trots pappans alla ansträngningar, hade pojken alltså blivit vilseförd av en ful gubbe. Men just denne fula gubben hade aldrig tidigare åkt fast för sina brott, och därför fanns han inte med i brottsregistret. Man hade heller ännu inte upptäckt att fula gubbar även kunde bjuda på polkagrisar.

  Pappa nummer 2:

  Denna pappa hade förberett sig genom att skaffa sin pojke en mobiltelefon, där pappan programmerat in sitt eget direktnummer som förval.

  Pappan sade till pojken: “Här har du en telefon som du alltid kan nå mig på, om du behöver fråga något, eller blir osäker på vägen. Tveka inte att ringa!”

  Vidare gav pappan sin pojke följande instruktion:

  “Din uppgift är att gå till skolan, och att komma i tid till skolan. För att komma fram i tid är det viktigt att du håller dig enbart på den vägen som jag har visat dig. Det kan hända att du på vägen möter någon eller ser något som kan få dig att lockas gå bort från vägen, men detta får du då försöka stå emot. Om du går bort från vägen riskerar du att hamna vilse, och komma för sent till skolan. Men om du ändå skulle lockas bort, och hamna vilse, så kan du alltid ta fram din mobiltelefon och ringa till mig, så ska jag själv komma och hämta dig och föra dig tillbaka till vägen som leder till skolan. Om du går på den rätta vägen så kommer du att känna dig trygg och säker, och kan vandra i frid. Men om du vandrar bort från vägen, så kanske du till en början kan tycka att det är spännande och kul, men efter ett tag kommer du att upptäcka att du är vilse, och friden försvinner, och du blir ledsen och orolig. Så allra bäst för dig är att du verkligen håller dig på vägen, och aldrig låter dig ledas bort. Om du följer mina instruktioner så kan du fullt ut lita på att du kommer fram till skolan, och dessutom i rätt tid.”

  När pojken sedan gick mot skolan mötte han farbror Anders som ville bjuda på polkagrisar som han hade hemma hos sig ett par kvarter bort. Pojken blev otroligt sugen på godis och tyckte erbjudandet lät väldigt lockande, men blev påmind om vad pappa hade sagt till honom, så pojken svarade artigt till farbrorn: “Tack, det var snällt av dig, men jag kan inte följa med dig, eftersom du inte bor på den väg som jag ska gå till skolan. Om jag följer med dig kanske jag hamnar vilse, och kommer för sent till skolan.” Farbrorn gick då vidare, och frågade nästa pojke.

  En stund senare fick pojken syn på en jättesöt liten kattunge, som han ville klappa. Han gick fram till kattungen, men denne försvann in på en villatomt. Pojken funderade på om han skulle springa efter kattungen, men blev påmind om vad pappan hade sagt, att han riskerade att hamna vilse och komma för sent till skolan, så pojken fortsatte vägen fram.

  Pojken kom fram i tid till skolan.

  ——————-

  Det jag ville säga med denna liknelse var alltså att vi kan varna på olika sätt. Många gånger tror jag att vi varnar på ett lite för snävt sätt, vilket kan leda till att vi ändå hamnar fel på vägen.

  Många gånger handlar varningarna om vilka villoläror som finns (olika slags godis) som vi ska akta oss för. Eller så handlar varningarna om specifika personer (namngivna predikanter som ska vara kända villolärare, dvs de “fula gubbarna”). Men detta blir för snävt på så vis att vi missar de villoläror som ännu ingen upptäckt och definierat som en villolära (“polkagrisar”), och så missar vi de villolärare som ännu ingen upptäckt är en villolärare (“farbror Anders”), eller är sedan tidigare en känd “äkta lärare”, som har nyligen avfallit till att bli en “falsk lärare”.

  Risken finns att vi invaggas i en falsk trygghet när vi varnas för snävt. En del verkar tro att de går rätt på vägen, så länge de inte går på vägen som “leder mot Rom”. En del verkar tro att så länge de inte lyssnar till någon villolära eller villolärare, så är de rätt på vägen. Man riktar in sig på att snarorna i stort sett enbart består av villoläror och villolärare. Det blir en jakt på villoläror och villolärare, som kan helt gå överstyr så att det finns vissa kristna som till slut inte vågar lyssna på någon predikant, utan enbart ett fåtal (upp till 4-5 st), för att de är så rädda för att det annars skulle kunna vara en villolärare som de lyssnar på. Men sanningen är ju egentligen att snarorna inte enbart består av villoläror och villolärare. Snarorna är ju så många fler än så!

  Vi riskerar alltså att missa alla andra fallgropar som finns på vägen, och som kan föra oss vilse, som exempelvis den jättesöta kattungen som pojken mötte och ville klappa på. Pojke nr 1 i liknelsen blir enbart uppmärksam på fula gubbar med godis, men missar att även den jättesöta kattungen kan leda honom vilse.

  Visst kan det finnas anledning att varna för ett specifikt sammanhang, en specifik lära (villolära), och någon specifik villolärare. Men jag tror att vi har riktat in oss lite för mycket på sådan typ av varning, att vi ändå tappar bort oss själva på vägen.

  En mer fruktsam typ av varning tror jag därför bör bestå av fler ingredienser än identifiering av “fula gubbar och choklad”, dvs mer än en identifiering av villolärare och villoläror.

  Pojke nr 2 fick av sin pappa, dels en mobiltelefon som han visste att han kunde ringa med och få kontakt med sin pappa närhelst pojken kände sig osäker (skapar en trygghet), och dels fick pojken veta mer allmänt att oavsett vem eller vad han än stötte på längsmed vägen, så skulle han inte låta locka sig bort. Alltså inte en “snäv” varning, som bara fokuserade på “fula gubbar”, utan även allt annat som skulle kunna dyka upp, allt mellan himmel och jord – alla slags frestelser som vi kan tänka oss, som drar och lockar vårt kött till att falla ur Kristus.

  Både pappa nummer 1, och pappa nummer 2 hade goda intentioner med sina varningar, och ingen av dem talade fel. Men den första pappans varning var för snäv, och räckte därför inte till.

  Om jag åter igen ska tolka Judas brev, och även andra Petrus brev, så tror jag inte att varningarna handlar om specifikt om att lära sig identifiera villolärare/falska lärare och att man ska hålla sig borta från dem, utan snarare mer allmänt en varning om att dels inte själv dras med i ogudaktighet som finns bland många av de som menar sig tillhöra församlingen, och dels en varning/uppmaning att hålla fast vid tron och kärleken.

  Petrus är tydlig med vad vi ska göra för att inte snubbla och falla, och det handlar i huvudsak inte om att vi ska fokusera på att lära oss identifiera fel vägar, utan främst att vi ska fokusera på att hålla oss kvar på den rätta vägen:

  2 Petr 1:5-15
  5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, 6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 7 i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. 8 Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. 10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.
  12 Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. 13 Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält. 14 Jag vet att jag plötsligt skall lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. 15 Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid skall kunna minnas detta.

  2 Petr 3:14-18
  14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna.

  17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

  Petrus och Judas förmaningar tror jag alltså inte handlar specifikt om falska lärare och en varning för dessa, utan mer allmänt om ogudaktighet och straffet för sådant, att det finns både ogräs och vete mitt i församlingen, samt också om förmaningar att fokusera på den rätta vägen – att växa till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus.

  Alltså, som sammanfattande svar på din fråga om varför jag anser att vi inte bör varna, så tycker jag för det första att frågan är lite felställd. Jag har aldrig sagt att vi inte ska varna. Gärna varna. Men kanske vi bör fundera över på vilket sätt vi brukar varna, så att det inte blir för snävt, och trots alla goda intentioner ändå kanske leder till fall för vissa av oss. Vi kanske kan varna på ett lite bredare och mer uppbyggande sätt än vad vi har blivit vana vid att göra? Jag tror vi bör lära varandra att fokusera mer på att “Söka Guds rike och Hans rättfärdighet” – att ännu mer växa till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus, och sedan får vi be om vishet hur vi ska kunna hjälpa alla de Jesu Kristi får, som gått vilse, och hamnat i snaror av olika slag.

  Vi har verktygen i oss, genom Jesus Kristus, att lösa de fångna, att bota de sjuka, att ge syn till de blinda, och hörsel till de döva. Men endast genom att vi själva först överlåter oss, och låter Jesus verka genom oss, så kan vi se klart och tydligt, och hjälpa andra.

  Om vi själva är blinda, så kan vi inte leda andra som också är blinda. Och som Petrus skriver – vår syn får vi när vi ökar kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Och då borde ju rimligtvis just kunskapen om Jesus Kristus, också vara det verktyg, den ögonöppnare som vi kan använda för de övriga som ännu är blinda, men som vi vill hjälpa att se. Jesus är vägen, sanningen och livet.

  Den största bristen, och kanske största orsaken till att många inom kristenheten hamnat på villovägar tror jag beror på just detta, att vi har för lite kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Vi har övergivit Herren, vår källa med levande vatten som ger oss liv och tillväxt. Kanske vi blir till allra störst hjälp för de blinda om vi bidrar till att öka kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Och hur gör vi det? Kanske att vi i större utsträckning uppmanar folk till att vända om, att vända sig direkt till Guds ord, direkt till Jesus Kristus, våra själars Herde, den enda sanna Herden som vill leda var och en av oss personligen.

  Missförstå mig inte nu. Med allt detta vill jag inte ha sagt att vi helt saknar alla dessa andra ingredienser i varningar som vi brukar framföra. Det finns de också! Men jag tror som sagt att vi har låtit varningar i alltför stor utsträckning fokusera just på “fula gubbar och godis”, och att vi har en övertro på att just sådana slags varningar gör att de blinda (de som fastnat i villoläror) kan få sin syn tillbaka.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 28. Eva Helen,

  Eva Helen, jag blev lite nyfiken på vilka de “vi” är som du skriver om här. Det är du själv naturligtvis, och jag kan tänka mig att du menar alla som då och då varnar för villoläror och -lärare.

  Vidare undrar jag om du reflekterat över att Herren använder oss på olika sätt. En förmanar, en annan varnar, en tredje tröstar och uppmuntrar och så vidare. Kjell har fått en uppgift från Herren och fullgör den på bästa sätt, enligt Herrens ledning. Du har en annan uppgift och fullgör den enligt Herrens ledning. Alla låter vi oss ibland ledas av vårt kött eller människor, men tack och lov ser Herren till att öppna ögonen på Sina barn.

  Avslutningsvis vill jag säga att just denna hemsida sannerligen uppmanar läsarna att lära känna Herren ordentligt, genom Ordet och umgängelse med Honom.

      (Reply)

 29. Eva Helen,

  Jag tror jag förstår vad du menar men väntade litet grand med att svara, för det som “MS” påpekar anser jag vara mycket viktigt.

  MS skrev: “Vidare undrar jag om du reflekterat över att Herren använder oss på olika sätt.”

  Det är just detta som man brukar missa i stort sett i alla kristna sammanhang. Eftersom det bara finns en väg så drar man de felaktiga slutsatsen att vägen ser likadan ut för alla.

  Och det gäller då att man måste konformera sig till de ledande figurerna och göra precis som dem.

  Men låt mej kommentera följande som svar på din kommentar.

  Jag har undvikit att namnge personer, så långt det var möjligt, men har jag säkerligen ägnat spaltutrymme åt “villoläror”.

  Detta var mest riktat till personer som redan fastnat i dessa villors snaror, och som är på väg in genom att slumra för Sanningen.

  Jag skulle hjärtligt välkomna en gästblogg där du “walks the talk” så att säga.

  Ge ett exempel på hur du vill formulera dej för att bidraga i att befria de fångna, varna de hypnotiserade och immunisera de friska.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell,

  Om du fick chansen att komma och hålla en predikan i en katolsk församling, och hade för avsikt att frigöra de bundna från villfarelse. Vilken av tre följande tror du att du skulle välja:

  1. Predika om att det inte är rätt att ha en påve eftersom det är Jesus som är huvudet, och att det är avgudadyrkan att be till Maria, och redogöra för rätt nattvardssyn.

  2. Predika om Jesus Kristus som vår Herre, som vår frälsare, som frigör de bundna och välkomnar alla de som bär på tunga bördor, och ger oss frid, rättfärdighet och vila från våra egna gärningar.

  3. En kombination av 1 och 2.

  Vilken av de tre tror du är mest “frigörande”?

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 31. Eva Helen,

  Fick det för mig att jag skulle komplettera mitt senaste inlägg med denna sång:

  1. Vill du från syndernas börda bli fri?
  I blodet finns kraft, frälsande kraft!
  Vill över synden du segrare bli?
  I blodet finns underbar kraft!

  KÖR: Det finns kraft, kraft, mäktig underbar,
  uti Guds-Lammets blod!
  Det finns kraft, kraft, mäktig underbar,

  uti Lammets dyra blod!

  2. Vill du bli fri ifrån syndens begär?
  I blodet finns kraft, frälsande kraft!
  Kom till den flod, som dig rening beskär!
  I blodet finns underbar kraft!

  3. Vill du åt Jesus hans ärenden gå?
  I blodet finns kraft, frälsande kraft!
  Vill du bland jublande skaror här stå?

  I blodet finns underbar kraft!

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 32. Eva Helen,

  PS. Jag glömde ett sista alternativ:

  4. Att tacka nej till inbjudan att predika, eftersom vi ska vända oss bort ifrån sådana som inte är “sanna syskon”.

  /Eva Helen

      (Reply)

 33. Eva Helen,

  Nu är det ju starkt hypothetiskt, för lekmän får inte predika i katolska kyrkan.

  Men jag skulle tacka nej, fast inte av den orsak du anger.

  Ditt alternativ 2 skulle vara till ingen nytta.

  Alla troende katoliker skulle hålla med helt och hållet och mena att de redan känner till dessa sanningar.

  Så om avsikten var att frigöra de bundna från villfarelse skulle det vara verkningslöst.

  Det enda jag skulle göra är att vara ett vittne och svara ärligt, och med respekt, på direkta frågor.

  Men missionerande katoliker skulle jag vänligt, men bestämt avvisa, med motiveringen att vi har oöverbryggliga skillnader i tro.

  Och om vänligt avvisande inte skulle hjälpa, skulle jag nödgas att bli mycket explicit.

  /Kjell

      (Reply)

 34. Kjell,

  Okej, tack för svar.

  Jag har inget mer att tillägga. Jag har nog talat tillräckligt redan i denna sak 🙂

  Frid allihopa!

  mvh Eva Helen

      (Reply)

 35. Eva Helen skrev: “Jag har inget mer att tillägga.”

  Fast nog vore det trevligt om du kunde ge ett exempel, ett konkret exempel, på hur du anser att väkteriet bör ske.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Jag skulle vilja rekommendera en artikel hos Ohlins. Den heter Bevara tron.

  Artikeln behandlar samma tema som denna bloggpost.

  Den ger översikt över en hel rad av olika villor.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *