Vaddå tusenårsrike?

Jovisst talar Guds Ord om en Messiansk era och ett “tusenårsrike” och Jerusalem har en central position i profetior som syftar fram mot detta.

Den intresserade kan börja med Uppenbarelsebokens tjugonde kapitel.

Till och med katolska kyrka erkänner numera att tusenårsriket är skriftenligt. Detta förnekade de förr.

Förnekandet av tusenårsriket heter “amillenialism” med ett “fint” ord. Du kan googla på det om du är intresserad.

Det finns i princip 4 olika eskatologiska läror. Se bilden.Jar tror att nummer 1 kommer närmast sanningen.

Texten ur Sackarias 14 har nämnts som viktig i sammanhanget. Jag citerar därför det som jag tror vi kan enas om vara den mest relevanta biten. Verserna 4 till och med 9:

På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.
Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.
Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel.
Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid.
Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig.

Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas.
Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.

Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så.

HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.

En lära som inte åskådliggörs av de fyra bilderna kallas “preterism”.

Beteckningen “preterist” kommer av Latinets “preteritum” som betyder ungefär “dåtid”.

För preterister handlar skildringarna i Bibeln om föga mer än berättelser som vi kanske kan lära oss något av i form av historiska fakta.

Ja, faktiskt, för en del är det till och med irrelevant om det handlar om verkliga historiska händelser eller är bara berättelser med en sense moral, fabler.

Den som vill läsa utförligare om preterismen kan göra det i denna artikel på Wikipedia

Det finns visserligen olika grader av preterism, men i praktiken handlar det om människor som inte tror att det kommer att komma vare sig en världsvid vedermöda eller ett tusenårsrike. Dispensionalismen är nära besläktad med preterismen.

I huvudsak lär man att Daniels profetior, profetiorna i Uppenbarelseboken och Jesu egna ord i t.ex. Matteus 24 redan har gått i uppfyllelse i samband med Jerusalems förstöring år 70. Och att detta var Guds sätt att straffa Judarna för att de korsfäste Jesus. Man lär att det var Nero som var Antikrist.

Det finns således en tydlig ersättningsteologisk ingrediens i preterismen.

Om du vill läsa argument mot preterismen kan du kolla Challenging Preterism

/Kjell

Views: 47

35 thoughts on “Vaddå tusenårsrike?”

 1. Kjell,

  Jag trodde också så förut. “Såg” det i Bibeln som mycket annat (som man fick inpräntat som karismatiker) som jag numer har upptäckt inte alls står.

  Hoppas du inte tror jag är katolik. Att dom ändrar sig kan kanske bero på att dom “fiskar” människor…..

      (Reply)

 2. Kjell,

  En liten parantes vars svar är till hjälp i olika samtal så att man inte pratar förbi varandra i onödan:

  Det verkar bli mer och mer vanligt att väckelsekristna övergett Darbys 2:a. Flera av oss instämmer nu/lutar åt 1:an.

  Är det inte så att du personligen uppfattar det som att tusenårsriket levs ut i det himmelska och kraftigt motsätter dig att tusenårsriket levs ut “här nere”?

  Det är ju i så fall en viktig dimension i samtalet. Har jag missförstått dig?

  mvh
  D

      (Reply)

 3. Kjell,

  Den tolkning som jag allra oftast har fått höra från de kristna som jag träffat, är tolkning nummer 1 eller nummer 2.

  Själv tror jag mest på nummer 4, men med det sagt anser jag det inte vara detsamma som att “förneka tusenårsriket”. Jag tror att de “tusen år” (begreppet “tusenårsriket” finns inte i Guds ord), som omnämns i bl.a. Upp 20 (även i 2 Petr kap 3, och Psaltaren 90) sammanfattar den period som pågår fram till Jesu återkomst. Däremot innebär det “förnekandet” av en slags mellanperiod mellan Jesu andra återkomst, och “ny himmel och ny jord”.

  I det andra Petrusbrevet kap 3, behandlas frågan “löftet om Jesu Kristi återkomst”, att för Herren är “tusen år” som en dag, och en dag som “tusen år” – att Han inte dröjer med att uppfylla löftet, men att anledningen till att Han dröjer är att Han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att vi ska få tid att omvända oss. Jag tror att det är denna tid vi lever i nu – då evangeliet med det glada budskapet ska spridas till världens yttersta gränser (nå ut till alla folk), och ge alla en chans att omvända sig.

  I Psaltaren 90 så beskrivs “tusen år”, dels som en dag, men också som en “nattväkt”.

  Och just ordet “nattväkt” kan vi se i Luk 12:35-40, som också liksom 2 Petr kap 3, behandlar frågan “Herrens återkomst”.

  Och under nattväkten ska Herrens tjänare vaka, och se till att elden inte släcks – vilket symboliskt kan ses som att göra Herrens vilja – att tjäna Honom istället för en själv. Vi ska vara lika ljus som lyser i mörkret och ge hopp till de “döda” som lever i mörkret, som ännu inte fått höra det glada budskapet om Jesus Kristus.

  Som du visat Kjell, så finns det olika tolkningar av “tusenårsriket”. För mig personligen är detta ingen frälsningsavgörande fråga, och heller ingen fråga värd att börja strida om. Vi väntar ju inte först och främst på “tusenårsriket”. Nej, vi väntar först och främst på “Herrens återkomst”.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 4. Eva Helen skrev: “För mig personligen är detta ingen frälsningsavgörande fråga”

  Helt sant. Dock är frågan inte oviktig för det finns följdverkingar av hur man tror.

  Jag ser minst risk med nummer 1.

  Nummer 4 är ju den som helt bygger på ersättningsteologin.

  Nummer 2 brukar kallas Darbys villolära fast han inte uppfann den, bara exploiterade den. Leder till att man faktiskt kan tro att Antikrist är Kristus.

  Nummer 3 brukar kalvinisterna tycka om. Fast den förnekar ju informationen i Upp. 20.

  Flera kända sekter och heresier bygger på 2, 3 och 4.

  /Kjell

      (Reply)

 5. micro,

  Om du lovar att inte tro att jag är judaist så lovar jag att inte tro att du är katolik.

  Agreed?

  /Kjell

      (Reply)

 6. MyTwoCents – Aletheia skrev:

  Är det inte så att du personligen uppfattar det som att tusenårsriket levs ut i det himmelska och kraftigt motsätter dig att tusenårsriket levs ut “här nere”?

  Det är ju i så fall en viktig dimension i samtalet. Har jag missförstått dig?

  Ja, det har du missförstått. Ungefär 100% 🙂 Men jag har ju även missförstått en massa saker som du försökte förklara.

  Så vi kan kanske säga att det står noll – noll?

  I den beryktade lövhyddotråden utmanade jag dej att berätta vad du tror att tusenårsriket tjänar till.

  Men sedan bröt Chumney-krisen lös. (Av somliga kallad Jareteg-krisen.)

  Men min inbjudan står kvar.

  Helst kanske via e-mail så att vi kan konstruera en “dialogg”.

  /Kjell

  PS. Du gav ju själv nyckeln, jag skall söka upp det och citera när jag hittar den.

  Jag hittade det.

  Här är citatet. Du skrev: “MIN generation vet inte det Kjell. Kanske är vissa frågor så självklara för dig att du tar för givet att det är det hos andra också?”

  Och mitt svar blir: Ja, det spelar säkert en stor roll åt båda hållen.

  Det är just självklarheterna som omöjliggör öppen kommunikation.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Ojdå, Kjell. Det var många värderingar och slutledningar du lade i detta, om tolkning av “tusenårsriket”.

  Själv värderar jag inte alls på detta sätt, såsom du gör. Det räcker gott och väl för min egen del att se dem just bara som olika tolkningar. Det är Herrens återkomst som är det viktiga, och när vi ser Honom som Han är så kommer allt bli uppenbarat för oss. Men än så länge vet vi inte allt.

  Jag skulle aldrig våga gå så långt som att sätta etiketter “ersättningsteolog”, “katolik” eller “judaiserad”, utifrån någons personliga tolkning av “tusenårsriket”, som ju utgör en så otroligt liten del av Guds Ord. Detta kan jag inte alls förstå.

  Denna fråga är som sagt inte viktig för mig, och är inget som jag brukar diskutera eller skriva om. Jag tror det är viktigare att vi fokuserar på att leva här och nu, i den tidsålder vi nu befinner oss i, att vara de ljus som vi är kallade till att vara i denna tidsålder, medan vi väntar på Herrens återkomst.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 8. Kjell,

  “Så vi kan kanske säga att det står noll – noll?”

  Visst, fast jag tävlar inte utan önskar bara hitta det som på bästa sätt med våra begränsade kunskaper stämmer överrens med Guds Ord. Det är min övertygelse att du har samma syn.

  Jag har uppfattat det som att du befarar att någon håller på att nedmontera tanken om en himmel men nu blir jag givetvis nyfiken på om även detta är ett missförstånd?

  Kanske är vi nu inne på ett OT spår som inte hör hemma här. – Du får bestämma.

  Blir bara lite nyfiken på hur du ser på denna fråga om du nu delar uppfattningen som jag själv LUTAR ÅT att Jesus bara kommer tillbaka en gång – i det att han sätter sina fötter på oljeberget och inte tar en Darbyistisk extra vända för att först hämta hem de kristna till himlen och sedan några år senare “dra till” oljeberget.

  Måhända är du inne på att “fötterna på oljeberget” är vid milleniets slut?

  Kanske får vi flytta frågan till OT salen?

  Annars slår du huvudet på spiken med “Det är just självklarheterna som omöjliggör öppen kommunikation.”

  Hoppas bli mer lyhörd för HUR ANDRA uppfattar det man säger, istället för den egna utgångspunkten….

  mvh
  D

      (Reply)

 9. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Kanske får vi flytta frågan till OT salen?”

  Det finns andra sätt att lösa “problemet”. Nu blev det helt On Topic! 🙂

  Återkommer efter att ha lagat kvällsmaten åt våra skyddslingar.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Jag kanske är lite simpel om jag säger att jag tror Jesus är ‘One of a kind’, och ‘once and for all”.

  * EN gång för alla föddes han som människa – när tiden var inne
  * EN gång för alla dog han på korset – till frälsning för alla som sätter sitt hopp tillHonom
  * EN gång för alla ska han komma åter – för att döma levande och döda, och göra anspråk på Sitt rättmätiga herravälde.

  mvh, Ingela

  P.s. Kjell och Daniel. Jag gillar tonen er emellan!

      (Reply)

 11. MyTwoCents – Aletheia,

  Du vill ta upp texten ur Sackarias 14. Jag citerar därför det som jag tror vi kan enas om vara den mest relevanta biten. Verserna 4 till och med 9:

  På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.
  Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.
  Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel.
  Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid.
  Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig.

  Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas.
  Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.

  Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så.

  HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.

  (Jag har även tagit med denna text i “bloggposten” nu.)

  Hur jag ser på texten i Sakarja?

  En blandning av profetiskt språk och bildspråk.

  Men givetvis tror jag att Gud kan dela på bergen och öknen så att det uppstår en dal från Medelhavet till “havet i öster” vilket då geografiskt kanske skulle betyda Persiska Viken? (Fast Persiska Vikens norra ände ligger ungefär 20 mil sydligare än Jerusalem. Vill man tolka “västerut” som “rakt västerut” får man gå ända till havet öster om Kina.)

  På kartan har jag markerat Jerusalem med en svart linje och Persiska vikens nordligaste punkt med en blå linje.

  Om dalen blir tillräckligt bred kan det ju tänkas att den sydliga gränsen av dalen ligger sydligare än Persiska Vikens nordligaste punkt.

  Kanske man även kan fundera på hur högt Jerusalem måste ligga för att en flod skulle flyta 150 mil till Persiska Viken.

  1 meter på hundra meter är mycket litet. Vilket till och med det skulle betyda att Jerusalem behöver ligga 15000 meter över havet. Ganska svårt att andas. 🙂 Köpa syrgasutrustning för att förbereda sig?

  På grund av detta skulle jag vilja föreslå att börja med saker som är mer konkreta, om du går med på det.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  “En blandning av profetiskt språk och bildspråk.”

  Ursäkta att jag springer “pang på rödbetan” men…

  Är det rättvist att säga att du därmed utesluter tusenårsriket på denna jorden och förflyttar den till himlen/det himmelska alternativt läser in en ny himmel och en ny jord i början och inte i slutet av tusenårsriket?

  Att jag är mer intresserad av din uppfattning än min egen är för att jag (ännu) inte ponerat över möjligheten att det inte är oljeberget vi ser idag med våra fysiska ögon som skall rämna mitt itu…

  Är jag ute och seglar?

  mvh
  D

      (Reply)

 13. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Är det rättvist att säga att du därmed utesluter tusenårsriket på denna jorden och förflyttar den till himlen/det himmelska alternativt läser in en ny himmel och en ny jord i början och inte i slutet av tusenårsriket?”

  Nej, nej, nej….. Visst kommer tusenårsriket att vara på denna jorden. Innan himmel och jord (univerum) skall förgås.

  Nu tvingar du mej att “spekulera” litet grand.

  Men de som har del i den första uppståndelsen kommer inte att “teleportas” till Jerusalem.

  Himmelen kommer inte att förgås och den “Guds-dag” alltså tusen år, innan universum förgås, kan knappast ses som signifikat ur Himmelskt perspektiv.

  Med de nya himlarna och den nya jorden är Himmelen och det nya universum en domän.

  Men berätta nu för mej vad du anser tusenårsriket vara bra för. (spekulera)

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell,

  Än så länge verkar du inte vara i farozonen 🙂

  Jag tror för övrigt på nr 4 men förstår inte vad den skulle ersätta?

      (Reply)

 15. Kjell,

  “Men de som har del i den första uppståndelsen kommer inte att “teleportas” till Jerusalem.”

  Jag har förstått att du vill till himlen 🙂 Menar du då att du och jag är i himlen under tusenårsriket?

  Jag har kanske börjat gilla tanken att vara här i tusen år till fast istället för att leva i en värld under den ondes våld, leva i en värld som styrs av Jesus från Jerusalem.

  Jag har ibland tänktg (obs spekulation) att tusenårsriket ett sista fasen av Guds STORA nåd. Alltså att människor som inte innan tusenårsriket förstått Guds stora nåd och kärlek får en sista chans att göra det under lite andra villkor.

  mvh
  D

      (Reply)

 16. Förlåt att jag lägger mig i. : )

  Men om jag får ‘spekulera’ lite grann, så har jag en fundering över vad tusenårsriket kan vara ‘bra för’.

  Under historiens lopp har satan tillåtits att härja med relativt lösa tyglar. Alltså har mänskligheten varit ‘utsatta för’, dels satans inflytande, dels den förbannelse som hela skapelsen är underlagd, samt sin egen ondskefulla natur.

  Under tusenårsriket – hur det nu kommer att se ut – kommer satan att vara bunden (och kan alltså inte utöva något inflytande över jordens innevånare), och dessutom kommer förbannelsen, som blev konsekvensen av syndafallet, att lyftas bort, och hela skapelsen ‘förlossas’. Lejonen och lammen… ja, ni vet.

  Det element av synd som däremot kommer att finnas kvar är människans egen syndfulla natur, och – även om man tydligen lever länge – även döden.

  Vad kan det då finnas för syfte med att Kristus regerar (med en ‘spira av järn’), tills Han har ‘lagt allt under Sig’? Det här vill jag studera mer om i Ordet.
  Står det inte något om, att när Kristus underlagt sig den sista fienden – döden – så skall allt vara klart? Fritt översatt.
  Det skulle alltså vara på domens dag, när ‘döden och dödsriket’ slängs i den brinnande sjön, och när Satan möter sin dom.

  De kristna som fått ge sina liv som martyrer kommer tydligen att få vara med i denna ‘första uppståndelse’, och har tydligen uppgifter under den tiden, medan resten av de heliga inte uppstår förrän i de tusen åren har gått. (Vilket kanske bara känns som en dag?)

  Jag undrar om det inte har att göra med att ‘tysta varje mun’.
  För jag tänker att, om mänskligheten lever med satan härjandes fritt i en skapelse satt under förbannelse, så kanske man tycker sig kunna skylla ifrån sig. Ungefär som att ‘inte konstigt att folk blev som de blev, med tanke på förutsättningarna…’
  Hänger ni med?

  När då Förbannelsen är lyft, och Satan är bunden, och Kristus regerar, så kommer ändå människor att synda. (OBS! Detta är spekulativt från min sida.)

  Kan de då skylla ifrån sig på satan? – Nix.
  Kan de skylla ifrån sig på missväxt eller taggar i skorna? – Nope.
  Kommer alla automatiskt älska Jesus Kristus? – Jag tror inte det.

  Efter tusen år i ‘paradisisk miljö’, är cirkeln sluten.
  Människan är tillbaka i lustgården, men denna gång utan orm.
  Och den som dör som hundraåring dör ung.
  (Där, Kjell, har vi argumentet för att det är på jorden, för i himlen finns ju ingen död.)

  Och det förvånansvärda i kråksången är (enligt denna fundering), att när Satan en kort tid släpps lös för att ‘återigen gå ut och bedra nationerna’, så är det många som hakar på!! Ormen får alltså återigen sina följeslagare.

  Sedan utspelar sig något som jag aldrig har förstått – Satan lyckas få med sig en stor armé, att ‘strida mot Gud och Hans smorde’!?! Men hallå, vad är oddsen för den uppställningen?!

  Där, vid den slutliga uppställningen, så är vi åter tillbaka vid samma scenario som när Jesus sätter fötterna på Olivberget – nämligen att mänskligheten sammangaddat sig mot Gud. Förstå det, den som kan.

  Finns det nu någon som kan anklaga Gud för människornas ondska? Nej, jag tror att vid det här laget kommer ställningarna att vara uppenbara, och Gud kommer att tysta varje argument. (Vi får även minnas att vi har med en himmelsk juridik att göra.)

  Vi borde nog lämna våra spekulationer därhän. Det löser sig När Jesus kommer.
  mvh, Ingela

      (Reply)

 17. Kjell,

  Har för mig att det är döda havet som menas, det står också att den skall bli “sund”.
  Ursäkta att jag inte söker fram bibelstället.

      (Reply)

 18. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Jag har förstått att du vill till himlen 🙂 Menar du då att du och jag är i himlen under tusenårsriket?”

  Ja, det är nog ungefär det jag menar. I alla fall om vi får nåden att vara med i den första uppståndelsen.

  Vidare tänker jag i samma banor som Ingela, utom på en punkt som jag kommer att svara henne på.

  Gud anklagas för synden på många olika sätt.

  Hur kan det finnas ont om Gud är alltigenom god?

  Om Gud hade hindrat ormen skulle det inte ha gått som det gick.

  Om bara fattigdomen utrotas så försvinner kriminaliteten.

  Om vi bara visste precis vad Gud kräver av oss så skulle vi klara oss.

  Och så vidare. Jag tror inte det finns någon som aldrig har tänkt liknande tankar.

  Och tusenårsriket gör slut på alla dessa anklagelser eftersom det kommer att finnas dem som väljer fiendskap mot Herren även där.

  Det liknar litet grand hur det gick med Job. Satan anklagade Gud för att Job bara var from tack vare att Gud favoriserade honom. Och Gud hade tydligen inget annat val än att bevisa att satan hade fel.

  Nu, tusenårsriket levererar det slutgiltiga beviset.

  Kanske kommer de som tror att de kan klara skivan med buden och lagen få vara med i tusenårsriket så att de förstår att de hade fel. (Spekulation!!! fåren och getterna?)

  De som rycks Herren till mötes har inget att göra i tusenårsriket. De är ju redan för evigt försäkrade.

  Som jag redan många gånger har skrivit, tror jag att spekulationen att de i Kristus döda och de levande Kristustrogna sidledsförflyttas till Jerusalem, är den kanske viktigaste orsaken att HRM så ofta spårar ur.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Ingela skrev: “De kristna som fått ge sina liv som martyrer kommer tydligen att få vara med i denna ‘första uppståndelse’, och har tydligen uppgifter under den tiden, medan resten av de heliga inte uppstår förrän de tusen åren har gått.”

  Betyder detta att du förlägger uppryckandet till efter tusenårsriket?

  För i 1 Tess. 4:15-18 kan jag inte se att den uppståndelse som beskrivs där skulle begränsa sig till martyrerna.

  Att sedan martyrerna omnämns speciellt i Upp. 20 behöver kanske inte betyda att bara dessa finns med i det som där kallas “den första uppståndelsen”.

  Jag får inte ihop ordningsföljden riktigt. Eller missförstår jag dej?

  /Kjell

      (Reply)

 20. dani,

  Geografiskt sett verkar det kunna funka.

  Fast man undrar vart vattnet sedan tar vägen.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Hi hi, Kjell, jag har inte själv ordning på det. ; )

  Men tack för att du för övrigt sätter ord på det jag försökte säga, bättre än jag själv kunde.

  Nej, jag tror att uppryckandet – och uppståndelsen – sker omedelbart, som Bibeln säger – när Jesus kommer tillbaka, och vi blir uppryckta ‘Honom till mötes’.
  Hur det i övrigt kommer att utspela sig, rent tidsmässigt, har jag ingen aaaning om. ‘Det löser sig’. : )

  Men jag tänker, att det kanske spelar in, att vi då, på något sätt, befinner oss ‘utanför tiden’. Om nu ‘en dag är som tusen år’ för Herren, och om nu vi ska ‘bli lika Honom’, så kanske vi upplever tiden annorkunda också, och då kanske hela tusenårrsriket ryms inom ‘Herrens Dag’?

  Som jag försökte beskriva, sä är det ju ganska intressant, att denna tidsålders avslutning kulminerar i att ‘alla folk’ gaddar sig samman mot Herren och Hans Smorde, och Hans utvalda folk. Sedan, efter tusen år, så har allt gjort en ‘loop’, och slutet av tusenårsriket avslutas i precis samma scenario…
  (Some things never change.)

  Det påminner väldigt mycket, kan jag tänka, om hur profetiorna om ändetidens Antikrist, så att säga, haft ‘flera, parallella uppfyllelser’, men att det också finns en slutgiltig uppfyllelse. (Jag tror Reichmann har sagt att profetia handlar om ‘mönster’?)Att de profetiska bilderna är en form av överlappande skuggbilder, som, om man lägger ut dem längs en tidsaxel, uppfattas som skilda punkter i historien. Om man då ändrar perspektiv (till Guds, som ser ‘rakt igenom historien’), så bildar dessa överlappande bilder EN bild.

  Tänk dig att du står i början av tidsaxeln, och att den löper rakt fram – då kan man uppfatta det låånga strecket som endast – en prick!

  Och ur DET perspektivet, kan också tilläggas, befinner sig Kristi försoningsgärning, som jag ser det, i ett evigt ‘nu’. Det vill säga, temat, eller bilden ‘offerlammet’, som återfinns som bilder av Jesu offer genom historien – alltfrån de första djur, som Herren offrade livet på, för att täcka Adam och Evas nakenhet, till de sista martyrerna i Kristi kropp – så kanske man inte ser bara ‘en prick’, utan snarare, ‘ett kors’.

  Sömnlösa funderingar under småtimmarna,
  Ingela

      (Reply)

 22. MyTwoCents – Aletheia,

  “Jag har ibland tänktg (obs spekulation) att tusenårsriket ett sista
  fasen av Guds STORA nåd. Alltså att människor som inte innan
  tusenårsriket förstått Guds stora nåd och kärlek får en sista chans
  att göra det under lite andra villkor.”

  Är det bara dom som lever innan “riket” som kommer få chansen till det, tänker du? Alla andra stackare som inte förstått då?

      (Reply)

 23. ingela skrev: “Sömnlösa funderingar under småtimmarna”

  Jag får hoppas att det inte var mina skriverier som störde din nattro, för då får jag ta på mej tagelskjortan…. 🙂

  Egentligen är jag bara lindrigt intresserad av eskatologi, men eftersom det är trådens tema och eftersom spekulationer bevisligen leder till (miss?)tolkningar, så skriver jag ändå.

  I tonåren läste jag ett antal böcker om ändens tid. Jag tror att alla var skrivna av Amerikanska “profeter”.

  Det kännetecknande var att alla hade olika tids-schema för när Ryssland skulle göra oss alla till kommunister och sätta frälsta i fängelse och tortera ihjäl oss.

  Kort och gott. Om man jämförde böckerna så stämde inte en enda av dem. Nu för tiden finns en hel del av dessa “profetior” utgivna i ny form. Man har bytt ut ordet Kommunism mot ordet Islam.

  Hur det går efter Herrens återkomst överlåter jag med 100% förtroende åt Honom.

  Kanske kan du ta dej en liten lur efter maten som kompensation för småtimmarnas funderingar. 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell,

  Det rinner väll ner till dina trakter? 🙂 . Rift Wally sträcker sig ju dit.
  (detta är inget teologisk påstående, utan sagts som underfundigt humor)

      (Reply)

 25. Nejdå, Kjell.
  Det var inte du som höll mig vaken.
  Jag har lite svårt att sova, för att min mamma vårdas på intensiven, och det är allvarligt. (Se Berndts akuta böneämnen.)

  Då var det lite terapi att fundera på något annat en stund. : )

  Men jag håller med, att det inte är något som jag brukar grubbla över så ofta. Det är helt enkelt något som vi förhopningsvis får se, när den dagen kommer.

  Att spekulera om hur det blir i tusenårsriket, är ungefär lika svårgreppbart som om vi skulle försöka linda våra hjärnor kring hur det kommer att bli i himlen.

  Det viktigaste är ju att HAN är där, och att vi får vara hos Honom.

      (Reply)

 26. micro,

  Nja, det blev onekligen en haltande tanke. Viktigast av allt med denna bloggpost (för mig) var att få reda på att “storebror” Kjell hade tänkt sig vara i himlen och jag hade tänkt mig vara här på jorden med Jesus under tusenårsriket. Det förklarar en del tidigare kraftfulla reaktioner mot tanken att vi rycks upp med Jesus och sedan tillsammans med Honom far vidare till Jerusalem för de tusen åren.

  Jag har dock inte djupdykt i detta ämne så jag skulle personligen aldrig ställa mig i talarstolen och förespråka någon av dessa teorier. Vet bara att jag sedan barnsben brottats lite med hela det där grekiska (i viss mån) himlakonceptet och något i mitt hjärta sa >amen< vid tanken att vi kanske ska "mellanlanda" i tusenårsriket innan det nya Jerusalem kommer ner från himlen.

  Hela denna fråga faller i alla fall i min mening under icke frälsningsavgörande frågor och fokus i varje man och kvinnas liv är att vakta sina sinnen och hjärtan och vara redo NÄR han kommer för att hämta sin brud. Vart han för oss behöver vi kanske inte haka upp oss på nu. Någon som ser på detta annorlunda? (Sista paragrafen)

  mvh
  /D

      (Reply)

 27. En lära som inte åskådliggörs av de fyra bilderna kallas “preterism”.

  Beteckningen “preterist” kommer av Latinets “preteritum” som betyder ungefär “dåtid”.

  För preterister handlar skildringarna i Bibeln om föga mer än berättelser som vi kanske kan lära oss något av i form av historiska fakta.

  Ja, faktiskt, för en del är det till och med irrelevant om det handlar om verkliga historiska händelser eller är bara berättelser med en sense moral, fabler.

  Den som vill läsa utförligare om preterismen kan göra det i denna artikel på Wikipedia

  Det finns visserligen olika grader av preterism, men i praktiken handlar det om människor som inte tror att det kommer att komma vare sig en världsvid vedermöda eller ett tusenårsrike. Dispensionalismen är nära besläktad med preterismen.

  I huvudsak lär man att Daniels profetior, profetiorna i Uppenbarelseboken och Jesu egna ord i t.ex. Matteus 24 redan har gått i uppfyllelse i samband med Jerusalems förstöring år 70. Och att detta var Guds sätt att straffa Judarna för att de korsfäste Jesus. Man lär att det var Nero som var Antikrist.

  Det finns således en tydlig ersättningsteologisk ingrediens i preterismen.

  Om du vill läsa argument mot preterismen kan du kolla Challenging Preterism

  /Kjell

  PS. Jag lägger till detta i bloggposten.

      (Reply)

 28. MyTwoCents – Aletheia,

  Daniel,

  Hur ser du på följande texter?

  /Kjell

  Matteus 6:19 Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, 20 utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. 21 Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.

  Markus 10:19 Buden känner du: ‘Du skall icke dräpa’, ‘Du skall icke begå äktenskapsbrott’, ‘Du skall icke stjäla’, ‘Du skall icke bära falskt vittnesbörd’, ‘Du skall icke undanhålla någon vad honom tillkommer’, Hedra din fader och din moder.’» 20 Då svarade han honom: »Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.» 21 Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: »Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»

  Lukas 12:33 Säljen vad I ägen och given allmosor; skaffen eder penningpungar som icke nötas ut, en outtömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når, och där man icke fördärvar. 34 Ty där eder skatt är, där komma ock edra hjärtan att vara.

  Lukas 6:22 Saliga ären I, när människorna för Människosonens skull hata eder och förskjuta och smäda eder och kasta bort edert namn såsom något ont. 23 Glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd, ty se, eder lön är stor i himmelen. På samma satt gjorde ju deras fäder med profeterna.

  2 Kor. 5:1 Ty vi veta, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så hava vi en byggnad som kommer från Gud, en boning som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen.

  Matteus 6:1 »Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.

  Joh. 14:1 »Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig. 2 I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum. 3 Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.

  Fil. 3:20 Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,

  Ef. 1:8 Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, 9 i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, 10 om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

  Upp. 21:1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer. 2 Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum.

      (Reply)

 29. Kjell,

  Jag skulle kunna svara med samma mynt som du svarade ang tusenårsriket:

  “En blandning av profetiskt språk och bildspråk.”

  Men som med så mycket i Guds Ord så behöver det ena inte ta ut det andra. D.v.s. vi har en tendens att vara så svartvita i våra tolkningar i det att vi ofta tänker >antingen ellerbåde och<.

  Jag har nog inte ens tänkt tanken att himlen inte finns utan snarare att det skulle kunna vara så att himlen kommer till oss i slutet av tusenårsriket. Ungefär som sista bibelstället beskriver:

  Upp. 21:1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer. 2 Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum.

  Jag kanske tänkt mig att dem som gått före oss antingen befinner sig i himlen eller i något form av sovande tillstånd för att sedan uppväckas när tusenårsriket inleds för att tillsammans med oss som lever regera med Kristus i tusen år.

  Men nu tänker jag högt UTAN vare sig bön, fasta eller bibelstudier. Jag har i ärlighetens namn aldrig ägnat någon tid åt att studera ämnet.. V.g. att någon inom mig sade >amen< till att det blir Tusenårsriket först och sedan himlen kan mycket väl vara mer känslor och önsketänkande än Guds Ord.

  Är detta viktigt för dig Kjell utifall jag skulle studera detta och komma fram till en annan slutsats än du? Nu när jag vet din utgångspunkt tycker jag mig finna antydningar i tidigare konversationer eller bloggposter som tyder på att du ser allvarligt på dem som inte har en mer traditionell syn i frågan. Ytterligare missförstånd eller rätt analys?

  mvh
  D

      (Reply)

 30. >antingen ellerbåde och<. skulle vara "antingen eller" istället för "både och"

  Mitt användande av klammrar gjorde att orden försvann……

  /D

      (Reply)

 31. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Är detta viktigt för dig Kjell utifall jag skulle studera detta och komma fram till en annan slutsats än du?”

  Låt oss vara realistiska, du har ju redan länge kommit till en annan slutsats.

  Och som jag redan skrev i en tidigare kommentar här: “Hur det går efter Herrens återkomst överlåter jag med 100% förtroende åt Honom.”

  Men med tusenårsriket som mål ser vi ju redan effekter som sannerligen kan kallas betydelsefulla för vårt liv här och nu.

  Diskussionen uppstod på grund av Eddies villolära angående omskärelse.

  Påståendet att vi måste öva oss på olika sätt för tusenårsriket kan knappast vara dig främmande.

  Så fastän det inte handlar om en frälsningsavgörande fråga så leder det till läror som kan visa sig vara frälsningsavgörande.

  Det skulle vara lätt att ge exempel med citat och namn, men jag tror du vet vad jag syftar på.

  /Kjell

  PS. Mycket av det du tänker och tror är vi ju överens om. Till exempel att det inte blir någon skillnad mellan Himmelen och det nya Universum.

      (Reply)

 32. Kjell,

  “Så fastän det inte handlar om en frälsningsavgörande fråga så leder det till läror som kan visa sig vara frälsningsavgörande.”

  Mmmm…så är det. Själv är jag så glad över att vi får vila hos Herren. Har vi tagit emot förlåtelsen och lever i nåden så behöver vi inte göra oss redo för att möta Herren, vi är ju redan redo! Högtider…omskärelse…kött eller icke nöt…det spelar kvitta. Våra prestationer och gärningar är föga värt något inför Gud. Vem kan prestera mer än vad Herren redan gjort? “It is finished”, sa Herren.

  Vet vi vilka vi är i Herren kan vi vara lugna.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *