Convinced against his will!

Ett bevingat ord som tillskrivs Shakespeare är detta: “A man convinced against his will, is of the same opinion still.”

Fritt översatt blir det: “Den som tvingas till en övertygelse som han egentligen inte vill veta av, har innerst inne inte ändrat ståndpunkt.”

Och jag tror att detta stämmer helt och hållet!

Då uppstår frågan hur man kan manipulera någon så att denne innifrån ändrar sina så kallade paradigma.

Det betyder att det han ansåg självklart byts ut mot något annat han anser självklart.

Och nu undrar jag om vi inte alla ofta utgår ifrån att det är enklare att ändra på andra än på oss själva.

 1. En använder sig av rationella logiska argument.
 2. En annan använder sig an emotionell manipulation.
 3. En tredje försöker med våld och hot.

Och det finna bara en väg som fungerar, nämligen att nå innanför de försvarsmurar vi har. Att passera viljan och helst även medvetandet.

Då kan man utföra ändringen på ett plan där inget motstånd finns.

Det är inte ovanligt att man använder en blandning av metoderna i listan ovan. Man kan till och med använda dem i skenbar motsättning mot varandra.

Hur som helst måste den som påverkas slappna av och öppna fönster och dörrar.

Solen och nordanvinden!

Har du hört historien om hur Solen och Noirdanvinden utkämpade en maktstrid?

När de tvistade om vem som var starkast såg de en man med överrock gående på vägen. Och de kom överens om att den som först kunde få av honom rocken var den starkaste.

Nordanvinden båste snålare och snålare. Häftigare och häftigare. Men resultatet blev bara att mannen slöt rocken ännu tätare om sin kropp.

När Nordanvinden var utchasad fick Solen ta vid. Han lät sina varma strålar göra det skönt och varmt.

Och, du hajjar galoppen, det dröjde inte länge förrän mannen tog av sig rocken.

Jesus är dörren!

I Johannes evangeliums tionde kapitel läser vi i verserna 1 till och med 15

Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.

Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.”

Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om.

Då sade Jesus än en gång: “Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.

Det finns flera metoder att öppna sig för påverkan.

 • Man kan använda sig av meditation och andra liknande bönetekniker.
 • Man kan använda sig av droger.
 • Man kan ställa sitt förtroende på en annan människa.
 • Man kan låta sig påverkas av ljuv musik, entusiasm och sfärfull omgivning.
 • Man kan lockas till att praktisera dömande.
 • Man kan öppna sig för Sanningens Ande.

Det finns säkert flera saker man skulle kunna lista upp, men jag stannar där.

Kanske tyckte du det var konstigt att jag kallade meditation och yoga för “bönetekniker”?

Och kanske tyckte du att jag överdriver riskerna med att ställa ditt förtroende på andra människor.

Och kanske tyckte du att allt detta var konstigt, eller överdrivet, eller bara otäckt.

Och kanske undrar du vart jag vill komma med detta.

Jo, det finns i dagens läge otroligt många krafter som slåss om att få ändra det du anser vara självklart.

RKK vill att du skall börja frukta att de har rätt att det inte finns någon frälsning utanför påvekyrkan.

Den falska karismatiken vill få dej att tro att det handlar om andlig hierarki och manifestationer och att om du inte accepterar det kanske du inte kommer att bli frälst.

Ny-judaisterna vill få dej att frukta att om du inte firar sabbat på lördagen, herrens högtider och slutar äta vissa saker, så riskerar du att vara en av de jungfrur som inte har olja i sina lampor.

Har dessa rätt så är du illa ute!

Men om de inte har rätt, kan du fortfarande tro på att Den Gode Herden erbjuder dej frälsning av nåd, och att Han ser till att du får både mat och vila och en trygg boning.

/Kjell

Views: 51

37 thoughts on “Convinced against his will!”

 1. “Men om de inte har rätt, kan du fortfarande tro på att Den Gode Herden erbjuder dej frälsning av nåd, och att Han ser till att du får både mat och vila och en trygg boning.”

  Amen!

      (Reply)

 2. Jag ber verkligen om nu, till Gud, att Gud ska kunna ge oss sin nåd och sanning till omvändelse och tro på Honom och hans vilja, att frälsa oss med evigt liv i Gud? Så vi kan förstå och tro varför, och välja att vilja det varje människa och trots allt, för eller senare, och nu de som redan är reddo för det, och övriga allteftersom och angående allt? Och den redan troende frälste kristne kunna vilja förbli det med evigt liv med Gud som Gud vill, och alla till sist?

  Som Gud och Guds Ord bibeln är i sin helhet, och enligt det Nya testamentet det nya förbundet igenom Jesus Vår Herre, för kristi Kors och uppståndelses skull till evigt liv igen med Gud?

  Så Gud i sin Allmakt och kärlek och vishet och kraft, får för vara och en av oss uppenbara sig till omvändelse till honom och tro på Gud och Guds Ord och vilja med livet? Och hans nåd och förlåtelse för våra synder, med frälsningen och pånyttfödelsen till ett Guds barn, med Gud som Vår Fader i Himlen, med evigt liv i Gud, för vara och en som vill tro på Gud, men att det gäller oss alla, men att den nåden med alla Guds nåd för tid och evighet bara ges till den som vill tro på Gud? Och kan man bara få nåd att förbli i som Gud vill? Och man endast apceterar som Gud vill det, och inte som vi vill?

  Och att det även är så, med all Guds nåd och sanning och välsignelse och förlåtelse och frid med Gud, angående allt och alla och våra egna och oss och hela livet och frälsningen som sagt? Och vare sig vi vill det eller ej… Det är ofrånkomligt så för vi eller andra kan inte dicktera vilkoren för Gud för andra, eller våra egna, eller oss eller livet?

  Eller Guds församling vi som redan tror på Gud och är kristna… Och Guds sammanhang och församlingar? Och Israel hans folk, inte ens Israel, eller om Israel och världen, och oss av andra folk, och oss kristna ibland oss? Och de som blir det förutom vi som redan är det… Om vi vill ha det, och göra, och förstå hur, som Gud vill det, enligt Guds Ord Bibeln av Gud och den använd av Gud? Och bli upprättade i trons lydnad för Gud och trygg och välsignad i frid med Gud av Gud? Angående Gud och allt som Gud vill det enligt Guds Ord Bibeln anser jag… Och ber jag om Guds svar till vara och en och tro på Gud och Guds nåd och sanning och Goda vilja om med frid med Gud för gott?

  För vill vi tro på Gud och bli frälst av Gud, och få nåd och välsignelse och frid med Gud och liv med Gud, bådde före fräslningen, och efter frälsningen om Gud och livet, och allt, och alla, och våra egna, och oss, och frälsningen enligt Guds Ord Bibeln…

  Då måste det enbart ske på Guds villkor som Gud vill det, enligt bibeln Guds Ord bara, och vare sig vi vill det eller ej… Nåt annat alternativ av oss, eller andra, eller våra egna, eller nån kyrka, eller samhället, eller nåt annat alls överhuvudtaget dugger inte inför Gud… Vare sig vi eller andra vill det eller ej, och det gäller angående allt med livet och trots allt… Som Gud vill ha det med allt, så blir det, för Gud är Gud, och bestämmer vilkoren, och vi blott människor, och vi, och livet hans skapelse, även hans församling, och församlingar och sammanhang… Och Gud gör ingen skillnad på folk utan behandlar alla lika…. Som Gud vill, eller tillåter det bli, så blir det och inga protester och ingen klaggan hjälper… Om det inte är en vädjan, i bedrövelsen och klaggan och protesterna våra… Om Guds nåd och sanning hjälp och förbarmande och vilja och förkrosselse och tro på honom, och hans svar och lydnad och tacksamhet och förnöjsamhet… Med det Gud vill, och som svar… Det tror jag är det enda som hjälper inför Gud…

  För med vår vilja kommer vi ingen vart med Gud, och den som är trogen Gud och stark i tron på Gud för tillfället… Men med en vacklande människa, eller okunnig, eller i prövningar, så den inte kan se Guds väg vidare, eller har det så kämpigt, så den ger efter, för det som är fel, eller en som väljer hellre det som Gud inte vill, och djävulen vill… Går det an att få sin vilja igenom med och locka och föra vilse och utnyttja… Eller få att öppet och frivilligt ställa upp på det som är fel och orätt… Och för djävulen och vårt kött bland oss Kristna…

  Men aldrig Gud om det eller nått. För bara gott kommer från Gud bådde då han ger sin nåd och barmhärtighet, och då han fostrar och tucktar och bestraffar, eller vredgas, ochsätter stopp för djävulen, och det onda, och det oförståndiga, och skadliga, av oss och andra, och låter det nå sin gräns, och sitt slut, så långt som Gud kan tolerera innan han sätter stopp för det… Eller vi är villiga att omvända oss och göra som Gud vill… Eller han låter oss gå vår egen väg, med de konsekvenser det blir av det för Gud och andra och oss själva och livet och församlingen och tillfälle för djävulen… Men aldrig längre än Gud kan tolerera tror jag… För går vi för långt sätter han stopp för oss och djävulen vare sig vi vill det eller ej… Han har sin tolerans och sitt tålamod, och vi vår…. Men det är hans som är rätt och håller att tro på, och på Honom om….

  Och för den som vill komma till tro på Gud och Guds Ord och komma till Gud, och bli frälst med evigt liv med Gud, och gärna lära sig leva helt med Gud som Gud vill med för gott och för evigt… Eller komma tillbacka till Gud och ett liv med Gud som Gud vill, på Guds vilkor trots allt…

  Och som det blir bäst under alla förhållanden och tider, och denna tid, och till tidens slutt… Som Gud vill bara med Gud i Gud och enligt Bibeln bara? Och i förhållande med Gud och Guds rike och världen och synd och löng och fruktan och förkastelse, och villfarelse och villolära och sekter och villolärare, och djävulen, allt det onda, och all sorts nöd och prövningar och frestelser och liddanden och dåliga och onda erfarenheter… Och allt det godda i Gud och all Guds nåd och sanning om det hela och rätt väg vidare som vi kan få alltid och för evigt som det blir bäst som Gud vill och lära oss… Och att inte låta sig övervinnas av det onda, utan övervinna det onda, med det godda i Gud igenom Gud och Guds nåd och kraft i den Helige Ande… När Gud fått gjort oss reddo för det, så vi vill det, och tro på Honom och Guds Ord och vilja om det hela, och hjälpa nästan med också, och få hjälp av nästan om med… Och får ro i Gud… Allting har ju sin tid… Och Ps 62:1 Endast i Gud har du din ro min själ…. Gud så hjälp oss som du vill och livet och samhället och världen och Israel och församlingen och skydda och fräls ifrån djävulen och allt ont och krämpor och besvär och allt du inte vill?

  Och inte vilja det och det du vill och tro på dig och ditt Ord och din vilja och bli frälst och reddo för dig Gud och Himlen och lung och trygg med dig om, eller få eller kunna? Eller ett liv i ro med dig Gud som du vill och för evigt? Så vi får det och vill det, Gode Gud till din ära och för din skull för gott och för evigt i All din nåd och sanning och helighet? För eller senare, och den som vill det redan nu? Med ett liv som du vill bara Gode Gud, med kall till tro på dig Gud och ditt Ord och din vilja och nåd och sanning och frälsning med evigt liv i dig Gud? Och kall till tjänst och gemmenskap och församling som du vill bara Gode Gud? Och med all din nåd och sanning och hjälp och välsignelse och frid med dig Gode Gud? Med dig Gud om livet och Guds Ord tron och församlingen, på rätt vägar vidare när vi vill det, och gärna jämt Gode Gud? För inget är omöjligt för Gud och allt förmår den som tror? Med kraft och mod så vi villigt vill leva och kan frimodigt och oförfärat som du vill? Och sprida evangeliet till tro och frälsning och uppbyggelse av församlingen där du vill vi ska bo och leva hela vårt liv på rätta vägar med dig Gode Gud? Kloka som ormar och froma som duvor, och utsända som får bland ulvar… Så vi kan undvicka onödiga problem, och onödig förföljelse för din skull Gode Gud, och Guds Ord Bibeln och Jesus Herrens Namn… Men också vara trogen in i dödden om vi måste uthärdda problem och förföljelse, utan att avfalla från dig och din nåd och sanning om allt och tron på dig enligt Guds Ord bibeln med Jesus som Herre… Gode Gud för din nåd och äras skull och för din skull bara för Kristi Kors och uppståndelses skull till evigt liv med dig Gode Gud? Och din Eviga kärlek och nåd och sanning och barmhärtighets skull förbarma dig som du vill för Kristi Kors och uppståndelses skull? Nu och alltid och för tid och evighet? Och rädda oss också från högmod som går före fall? Och ledd vidare i ödmjukhet som går före ära, nu och alltid och resten av livet och till tidens slut och för evighet? Så välsignat i frid på Jorden med dig det kan bli på Jorden innan Himlen? Där vi får se den som vi trodde på här sådan han är, du är Gud och ditt Ord och livet och din vilja med allt… Bara som du vill Gode Gud? Må det få bli så med oss alla och livet bara som du vill, så vi vill det i Jesus namn, amen… Ronny Guds frid och Gud välsigne er !!! ps 103 -104

      (Reply)

 3. MS,

  Den hebreiska rörelsen menar att alla vi kristna måste tillbaka till våra hebreiska rötter och börja hålla Torah.

  Det handlar då huvudsakligen om firandet av Sabbat, Herrens högtider och avståndstagande från all mat som inte är kosher.

  Gör vi inte detta blir vi inte välsignade och Jesu brud är då inte redo för Jesu återkomst.

  Även om det ibland sägs att detta inte är en frälsningsfråga så blir det så i praktiken.

  Följande länk leder till en diskussion där det som vanligt utmynnar i ett stort frågetecken om det handlar om frälsningagrundande saker eller ej: Måste man fira lövhyddohögtid om man vill vara frälst på riktigt?.

  Reaktionerna blir nämligen mycket starka när någon kritiserar denna teologi.

  Detta tyder på att man trots allt anser att det handlar om fundamentala sanningar som ingen får lov att ifrågasätta.

  I de hätska diskussioner som har förts den sista tiden visar det sig ännu en gång att det koncentrerar sig runt tycke och smak för personer.

  När det borde handla nästan uteslutande om lärorna.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell,

  Jag har försökt återrekapitulera vad som skrevs – men jag lägger ingen prestige i detta utan får förklara det utifrån omständigheter.
  Omständigheterna var att jag noterade även dina inlagor på Aletheia under MTC:s artikel “Gud välsigne..”.
  I den kommentatorssträng som följde gjorde jag ett tillfälligt inhopp, då jag uppfattade det vildvuxna spektaklet med nyjudaistiska efterföljare i kommentatorssträngen, affektuerad av artikelförfattarens osunda uppsåt.

  Sedan följde ett flertal kommentatorsväxlingar, varvid bloggägaren tog sig friheter att stryka de som han inte tyckte passa sin egen agenda.
  Nu kan jag dessutom observera att bloggägaren tagit bort ALLA mina kommentarer.
  Det står ju MTC fritt som bloggägare, men är synnerligen oseriöst då jag genom åren alltid bemödat mig med att ha respekt för textanförarens intentioner, dvs. hålla kommentarer till ämnet ifråga på ett ansvarsfullt & etiskt korrekt sätt.

  Tyvärr blev det lite mycket att hålla rätt på då det redigerades bort de andemeningar jag påpekade & jag tog som andningshål att publicera delar av det strukna på Deborahs blogg – då hon som vanligt blev åthutad för sin rakhet med bibelcitat.

  Det förklarar kanske varför jag var “extra taggad”, i mina kommentarer ovan.
  Men vi släpper det för det för inte ämnet vidare…

  Nu ser jag dessutom med glädje att du Kjell satt ned foten i efterföljande svarskommentar på texten om C. Alam – Tack !
  —-
  En viktig aspekt som jag observerar att de gärna citerar “lagens ok” & gör då kardinalfelet att rycka ur en vers ur sitt sammanhang.
  Jag anmärkte på att en judaist citerade Luk. 16:17 som intäkt för lagen.
  Vad de då nonchalerar är versen innan v.15, där Jesus tydligt säger att “Lagen har haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin.”
  Detta påpekande strök även MTC…

  Vid vissa tillfällen är det nog bättre att osunda åkerfält – bloggar lämnas ostörda så att ogräset blir tydligare & att obefästa inte lockas att ta del av ogräset.

      (Reply)

 5. Nils,

  Nu hör väl funderingarna om trosförkunnelsen och Livets Ords metastaser mera hemma i en annan tråd.

  Men de som undrar angående Christoffer Alam kan ju själva bedöma saken med hjälp av följande länkar:

  http://www.google.co.ke/search?q=%22Christoffer+Alam%22+Bonnke

  http://www.uusielama.net/images/kl3_08.pdf

  http://www.pentecostalfire.com/213546.ihtml

  http://www.arken.org/Webshop/product.aspx?id=1400

  Märk väl att ingen av dessa länkar leder till sidor som ställer sig negativa till Christoffer Alam. Inget förtal således!

  Jag har länge tänkt och skrivit att den som inte radikalt gör sig kvitt trosförkunnelsens villor sitter fast i deras heresier. Och fortsätter att smitta andra om de fortsätter som förkunnare.

  Det finns en hel del avhoppare som startat egna ministries men man skall inte låta lura sig att de har tagit avstånd från villornas grunder.

  Att öppna eget ligger liksom i linje med prosperity-läran.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Nils! …. På spiken! Du kan lägga in din kommentar på min blogg också, om du vill… Sunda inlägg är en bristvara idag, många borde läsa och verkligen fundera…. :-). ………& Kjell… En korrekt återgivning av trosförkumnelsens villor, och det stora misstaget att inte klippa av de felaktiga banden. ….Här har vi de bedrägliga kopplingarna, som orsakar haverier i många människors liv om man inte radikalt gör upp med dem. …. Samma fenomen fortsätter även längre fram, där den på Livets ords bibelskola ‘programmerade’ hjärnan, fortsätter att styra personen åt fel håll i Skriftfrågor, vid Bibelläsningen, och man börjar bemöta andras sunda reaktioner med förakt…. Det är väl konsekvensen av den pyramidala strukturen som återkommer i varje ny ‘ministry’, tyvärr….. Sorgligt. Mvh.

      (Reply)

 7. Kjell,

  Tack !
  Jo det blev lite väl rörigt… – men diskussionen hade sitt ursprung från rubriksättaren gentemot Jareteg & makarna Ohlin. Det blev en “mini-ministry-fight”.

  Utan att förstöra denna tråd, så såg jag att den ofta läsvärda bloggande katoliken Bengt, så sig nödsakad att gå i polemik.
  Jag skrev en kommentar på Bengts egen blogg ang. C. Alam & Aletheia:
  http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/10/29/petrus-i-rom.aspx

      (Reply)

 8. Nils,

  Nils….. Har du inga frågetecken kring den bloggande katoliken Bengts inlägg?!

  Nu blir jag förvånad. Menar du att det han skriver om ‘benknotor’, reliker och alla andra katolska villor, är OK???

  Väntar på svar. Mvh.

      (Reply)

 9. Deborah,

  Jag är själv pingstvän & har levt med pingströrelsen i många år – träffat flera av dess pinonjärer också, förutom eget ledarskapsengagemang.

  För övrigt är jag trygg i läseriets fundament, men men…
  Jag har sedan många år lärt mig att uppskatta andra kristna med andra kristna rötter.
  Det betyder absolut inte att jag accepterar eller sväljer deras troslära alt. deras traditioner.
  Däremot tycker jag det trots allt vara befrämjande att lyfta fram de “guldfragment” som de påvisar. – Allt är visserligen inte guld som glimmar.

  Men riskerna med att fördömma slaggen är att också “Guldet kasseras”.

  Fenomenet är inte annorlunda vid bedömningen av Svenska kyrkan.
  Det finns guldkorn av präster & förkunnare som tjänar, trots ett hav av politiserad sekularism som omger dem.
  De delar inte heller min grundsyn på församling & dopförkunnelse, men jag kan ändå tro att de har guldkorn att förkunna i sin tjänst.

  Sedan har vi den klassiska skiljelinjen mellan katolskt visavi Lutherskt…

  En milstolpe för svensk del var Jesusmanifestet som pingströrelsens dåvarande ledare Sten-Gunnar hedin & den katolske biskopen Anders Arborelius publicerade.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jesus-mer-an-en-myt_79165.svd
  Det har trots allt förändrat den kristna kartan i Sverige…
  – där jag vågar påstå att en trängd frikyrklighet har hittat syskonband till ortodoxa kristna som vågar stå upp för kristna värden i det offentliga när de egna som var betrodda att träda fram hellre gömmer sig bakom sin egen gömda predikostol. – alt. klarar inte av att likt Paulus disputera med de sekulära.

  – andra milstolpar är den årligt återkommande Jesusmanifestationen i Sthlm.
  —-
  Nu håller jag på att förstöra denna textintention …
  Jag ber om ursäkt Kjell – får fortsätta i något annat sammanhang.

      (Reply)

 10. Nils…. Du verka ha tagit ställning för Rom…

  Den milstolpen, som du beskriver, blev till en milstolpe i en total förvirring ‘på kartan’, som ritades om av några få personer och bakom kulisserna, utan en noggrann ÖPPEN biblisk prövning i församlingarna.

  Se länkar till artikeln:
  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=40803

  http://www.ortodoxakyrkan.se/ekum/vadstena.htm (bild vid reliker)
  ……………………………..

  http://www.tidenstecken.se/kkbirgit2.htm

  http://www.tidenstecken.se/radslag-2006.htm
  ……………………………………

  Med tanke på att några få personer (oberoende sammanhang) Förbinder Sig till sådana farliga, obibliska dokument som Charta oecumenica och försöker på smygvägar påverka andra, handlar det om Manipulation av värsta sorten. (Vilket denna bloggpost handlar om)

  Om inte du ser detta klart – då måste jag i enlighet med Ordet – anse dina ‘klarsynta inlägg’ som ytterst tvivelaktiga (dubbla?) enligt:

  1 Kor.5:6 “Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att NI MÅ VARA EN NY DEG, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat.

  Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

  I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen.

  Jag skriver nu till er att NI INTE SKALL umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. ….”
  ……………………………………………………………………………
  Mvh.

      (Reply)

 11. Nils…

  Jag har svarat dig på min blogg under “Lite surdeg syrar hela degen”, eftersom mitt svar till dig ligger i modereringen.

  “Om saltet mister sin sälta…”
  …………………………………………

      (Reply)

 12. Deborah,

  Suck! 🙁 Detta gnäll om moderation!

  Eftersom du har en egen blogg borde du veta att mer än 1 länk leder till moderation!

  Absolut nödvändigt för att hålla spam borta.

  /Kjell

  PS. Jag har ett vanligt liv bredvid bloggen så det kan ibland dröja några timmar innan saker släpps fria.

      (Reply)

 13. Jag kan se att du är rättrogen i förkunnelsen…
  – sedan är det en annan sak hur vi som människor omvandlar förkunnelse i liv & handling.
  Studerar vi karaktärsdragen hos de lärjungar som hade förstahandsinformation & närhet till mästaren själv, så påvisar de emellanåt att de inte levde som de lärde.
  Är det ett försvar för att ta det lättare på liv & lära att det divergerar – Nej !
  Men lärjungaskapet i sig är som ordet själv ett lärjungaskap så länge livet varar.

  För att pröva konsekvensen av att möta andra bekännelsekristna med ett avvisande pga att Ordet går före det mänskliga bemötandet t.ex.

  Ponera att Hedin vägrat skriva Jesusmanifestet, för det var en katolsk företrädare.
  Anledningen till manifestet var sekulära ledare i Svenska kyrkan som förde fram allvarliga sekulära riktlinjer som normerande för svensk kristenhet.
  Manifestet blev i första hand ett observandum för allmänhet & sekulära makthavare att det finns en tydlighet om att kristna samlas kring Kristus & vill hålla hans undervisning.

  Detta har som jag ser det tagit udden av mycket av förnekelseteologi.

  Som jag ser det så är all ekumeniks befrämjande plattform att samlas kring Jesus Kristus & endast han som person.
  – Då strider vi inte mot Jesu egen bön när han beder om att de ska vara ett.

  – men låter man andra kriterier vara dominerande så är det säkert risker med ekumenik & gemenskap med religiösa förtecken.
  Ett tydligt exempel på detta är dokumentet “Qarta Oequmenica” som SKR rekommenderat som ekumeniskt ramverk.
  Jag skrev för ett antal år sedan en utvärdering av detta på
  http://aletheia.se/2008/09/05/den-%E2%80%9Dlilla%E2%80%9D-skokan-skr/

  – så där får du en reell uppfattning om min syn på det osunda som kan binda de evangeliskt troende felaktigt.

      (Reply)

 14. Deborah,

  Men hallå Deborah !
  Du tillvitar mig något som du antar map. Qharta Oequmenica.

  Med risk för att skryta, så hävdar jag ändå att jag var den förste som analyserade “Qharta Oequmenica” utifrån ett frikyrkligt evangeliskt perspektiv.

  Det var genom min studie ledare inom pingst började reagera över att detta dokument antagits felaktigt.
  Och vid det tillfället ansåg S-G Hedin sig nödsakad att påstå att det endast var ett arbetsdokument (vilket var felaktigt).

  Läser du kommentarerna och vad debattens vågor medförde, så kanske du bättre förstår att jag inte backar inför någon när det gäller “gissel” som vill binda eller vilseleda mina egna…

      (Reply)

 15. Nils,

  givetvis kommentarerna utifrån min artikel “den lilla skökan” – som behandlar Qharta Oequmenica” – observera tiden för skrivelsen – en del har inte vaknat än, sedan min artikel.

      (Reply)

 16. Nils…

  Jag begriper exakt, vad syftet med Jesusmanifestet var, tyvärr…. Men det finns flera logiska kullerbyttor för den som är vaken!

  För om man ska deklarera, (citat från ditt inlägg) att: “Manifestet blev i första hand ett observandum för allmänhet & sekulära makthavare att det finns en tydlighet om att kristna samlas kring Kristus & vill hålla hans undervisning.”….

  ……Då har man inte i sådant fall förstått ett dugg vad Jesu undervisning handlar om! (Eller så vet man det men LYDER inte.)

  Man gör nu en gemensam sak med ‘andliga makthavare’ i stället för med ‘sekulära makthavare’.

  Med tanke på avgudadyrkan inom det katolska systemet och de hemska, mörkade pedofilhärvorna bland ‘prästerna’ (inte Jesu präster, helt klart!), så är detta manifest ingenting annat än ett köttsligt verk mot Guds klara vilja i Ordet.

  Många säger precis som du, att Jesus ska vara denna ‘nämnare som förenar’. (Och du skriver dessutom – endast Han som person.)

  I ärlighetens namn måste man åter säga (till och med ett barn skulle förstå), att någonting inte stämmer, när man samtidigt vid Jesu ‘sida’ tillber Maria som himlens drottning! (Plus alla helgon, oblater osv.)…………..

  Herren Jesus är ensam Kung – då kan inte samtidigt Hans mor vara ‘drottning’! Och dessutom utskuren som ett gipsbeläte…. Suck.

  Det handlar om att ‘halta på båda sidor’. Helt enkelt. – Nej tack!

  1Kung.14:22 “Juda gjorde det som var ont i HERRENS ögon. Med de synder de begick uppväckte de hans vrede långt mer än deras fäder hade gjort.

  Ty de byggde sig också offerhöjder och reste stoder [hebr. matstsêbâh = avgudar] och asheror på alla höga kullar och under alla gröna träd.”
  …………………………………………

  JEREMIA 7:18 “Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar.

  Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?”
  …………………………………………………………………………..
  Mvh.

      (Reply)

 17. Deborah,

  För min del så försöker jag ändå se vad som gynnar evangeli sak.

  Kan du utveckla resonemanget som jag inledde med – dvs. att Hedin vägrat skriva manifestet pga katolsk företrädare och dess konsekvenser.
  Det rimmar som jag uppfattar det med din uppfattning eller ?

  Sedan om någon tillber Maria eller avgudar – hur vet du att Anders Arborelius gör det ?
  Om det finns katoliker som har en förvrängd Gudsuppfattning – är det ett hinder att jag samtalar & befrämjar en gemensam angelägenhet ?

  Hur tror du en enfaldig katolik som är Jesus-troende uppfattar andra kristna som stämplar hennes tro som “icke kristen” ?

      (Reply)

 18. Nils …

  1) Att Hedin ‘vägrat’ skriva manifestet?! Den som vägrar, skriver inte.

  Dessutom har han väl frivilligt skrivit två obibliska böcker tillsammans med Anders Arborelius, eller hur? Otroligt. ….. Det där köper jag inte.

  2) Nu borde du vara påläst i ämnet. Vi pratar inte om vanliga katoliker utan om deras ‘prästerskap’, som inte låter dem tolka Skriften.

  Det finns ju en, med det nya namnet, Troskongregation (förre detta Inkvisitionen) som ‘vakar över trosfrågorna’.

  3) Det finns inga hinder för någon att samtala om Jesus och vittna. För katoliker gäller det att de ska börja läsa Bibeln själva och inte luta sig mot dem, som tolkar Ordet om bakfoten med förödande konsekvenser.

  Det finns en underbar Frihet i Herren från alla religiösa ok, kära katoliker! Läs Ordet och gå ut ur mörkret!

  4) Vet inte du att Anders Arborelius tillber Maria och att det absolut inte är en hemlighet? – Länkar:

  http://www.tidenstecken.se/kkarbor2.htm
  ……………………….
  http://www.tidenstecken.se/trosmeditation.htm
  …………………….

  Inlägg från min blogg (2009-01, fjärde uppifrån) med citat från en intervju med Anders Arborelius: “Jungfru Maria krossar alla kätterier”:

  http://deborah7.blogg.se/category/katolska-laror-aktuellt-evangelium-enligt-rom.html
  …………………………………………………………………….

  Du har fått underlag och kan studera alla länkarna. Där har du svaren.

  Tar du inte avstånd från sammanblandningen, då går du dubbla vägar.
  ………………..
  Mvh.

      (Reply)

 19. Nej – jag tar inte till mej kommandodirektiv som du avslutar med.
  Det anser jag vara ett okristligt förfarande.

  I och med att du tar dig friheten att stämpla mitt kristna liv enl. din avslutande kommentar så lämnar jag vidare samtal i detta – det betyder inte att jag erkänner en viss uppfattning enl. dina exempel.

  Jag inledde att fråga vänligt om du funderat över konsekvensen av att om S-G Hedin inte tagit initiativ till skrivelsen Jesusmanifestet om vad det skulle innebära ?

  Jag uppfattar det som en logisk slutsats om han skulle följt din bestämda intention ang. katoliker.
  Själv & tror jag majoriteten av evangeliskt troende kristna i Sverige är mycket tacksamma för initiativet. Det har öppnat upp för vidare samtal i vardagen om Jesus.

  Anser du att bojkott hade varit mer fruktbärande & vad hade det främjat för evangeliets utbredande ?
  Det svaret tycker jag du är skyldig utan att behöva ta fram bibelord som vi alla är bekanta med, men som inte alltid är applicerbara varken i min vardag eller i någon annans.

      (Reply)

 20. Nils….

  För det första, så ‘kommenderar’ jag ingenting.

  För det andra, så stämplar du mig själv genom din kommentar.

  För det tredje, så förstår jag inte vad du menar med ‘bojkott’. Det räcker att inte beblanda sig med falska läror, gå i ok med mörkret. Att samtala ‘om’ Jesus kan alla göra.

  Om du inte accepterar mitt svar uppbackat med Bibelcitat, så uppfattar jag det som ett försök till manipulation i en viss riktning.

  4) Den som anser Bibelcitat ‘inte alltid applicerbara’ i vardagen, kan alltid hitta någon som tycker likadant, typ – skulle Gud ha sagt?

  Om citaten inte alltid är applicerbara i andras liv, det kan du inte fastställa, för då utgör inte Ordet den auktoritet som Herren Jesus påstår att Ordet gör.

  Sedan kan man samtala om Jesus hur mycket man vill….
  ……………………………………………

  Jag är inte skyldig att svara dig på någonting, detta kommando bortser jag ifrån och vår konversation är härmed avslutad.
  Mvh.

      (Reply)

 21. Deborah,

  OK !
  Då vet jag fortsättningsvis din debatt-teknik & det förklarar även bättre bloggägares uppmaningar som jag reagerat inför.

      (Reply)

 22. Deborah,
  du kan även ta bort mina kommentarer på din hemsida som du inbjöd till, så slipper du belastas med att jag bevistat den…

      (Reply)

 23. Nils…. Det ska jag absolut göra, nu när jag vet var du står och vilken sida du valt. Ingen tvekan om saken för min del. … Jag låter mig inte lockas av tekniker, som förbjuder användningen av Guds Ord… Och en sak till – jag är inte med i någon tävling om ‘den bästa bloggägarens’ titel. Hellre väljer jag förföljelse än att jag ingår ett förbund med döden pga. diverse smicker. Då vet vi det.

      (Reply)

 24. Kjell,

  Nej Tack !
  Jag tackar för mitt tillfälliga gästande på denna blogg.
  Jag ser ingen mening med att delge intentioner & tankar här fortsättningsvis
  – även du kan ta bort alla mina inlagor på din blogg.

      (Reply)

 25. Nils, precis som Deborah påpekar talar du med kluven tunga. I fallet med katolska kyrkans lära så ska vi absolut inte söka enhet med dem. Detta borde var glasklart.

  Det är bra mycket mer som splittrar än enar! Det handlar inte precis om vilken färg på gardinerna vi ska ha i kyrkan. Nej, om så mycket viktigare grundpelare.

  Här finns lite samlad info och bilder om katolska kyrkan.

  http://www.enhetochekumenik.se/

  /Andreas

      (Reply)

 26. Övertygad mot sin vilja.

  Vem blir det? Jo, den som tappat rätt fokus. Den som inte hela tiden har sin blick fäst på Jesus.

  Kol 2:8 Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga “vishetslära”, i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens “makter” och icke till Kristus. Läs även Kol 2:6-23.

  Litar Du på människor? Var köper Du din olja? Finns det någon pastor som tar Dig med till himmelen?

  Var befinner Du dig? I kyrkan eller i Kristus? Jesus står utanför och bankar på, men kyrkan (församlingen) har utestängt Honom. (Upp 3:20) Vilken dörr är det frågan om här? Hjärtats dörr, tänker många. Det stämmer nog väl, men jag tror även att det handlar om vårt samvete.

  Som nyfrälst/pånyttfödd har man upplevelsen av ett gott och rent samvete. Det är lätt att prisa och lova Herrens namn. Fiendens strategi är att komma åt ditt samvete för att kunna ändra din övertygelse, att tappa rätt fokus.

  Paulus var en man som alltid vinnlade sig om att tjäna Gud med ett gott samvete.
  Apg_24:16 Därför lägger också jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt samvete inför Gud och människor.
  Se även 2Tim 1:3, Heb 10:22, Heb 13:18, 1 Pet 3:21
  Vad händer om ditt hjärta är orent, om du jämt har dåligt samvete inför Gud och människor?
  1Ti_1:19 rustad med tro och med ett gott samvete. Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron.

  Då är det dags för omvändelse, att böja sitt hjärta inför Gud. Låt inte djävulen få något tillfälle att komma åt ditt hjärta/samvete.

  Ord 4:23 Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.

  Var välsignade
  HL

      (Reply)

 27. Andreas, du verkar vars en glasklar broder i Herren! … Jag får väl låna STOPP-skylten och luta mig mot den ett tag…. Varma hälsningar! 🙂

      (Reply)

 28. HL skrev: “Då är det dags för omvändelse, att böja sitt hjärta inför Gud. Låt inte djävulen få något tillfälle att komma åt ditt hjärta/samvete.”

  Visa och nyttiga ord. Och det är intressant att du citerar texter som nästan aldrig tas upp nu för tiden.

  /Kjell

      (Reply)

 29. HL,

  Tack! Äkta uppbyggelse som jag och säkert många fler behöver få i denna tid.

  Guds frid

      (Reply)

 30. De sista raderna var stärkande – tack Kjell.

  (Jag vill tillägga att det här är, vad jag kan minnas, min första kommentar på bloggen)

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *