Bränna böcker

I Apostlagärningarnas nittonde kapitel, verserna 11 till och med 20, finns det en historisk skildring som jag tror vi kan lära oss en hel del av.

Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.

Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: »Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus predikar. Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onde anden svarade då och sade till dem: »Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?»

Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade.

Och detta blev bekant för alla Efesus’ invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat.

Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort. Och ganska många av dem som hade övat vidskepliga konster samlade ihop sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Och när man räknade tillsammans vad böckerna voro värda, fann man att värdet uppgick till femtio tusen silverpenningar.

På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft.

Lägg märke till att vi talar om böcker som tillsammans var värda någonstans mellan 50 miljoner och 100 miljoner kronor.

Och att detta inte var i hela Turkiet, men bara i Efesus.

Och att det var böcker som ägdes av “många av dem som trodde”. Alltså bara en del av den lokala församlingen.

Det är inga småsaker som hände där. Det måste ju ha dragit till sig allmänhetens uppmärksamhet ordentling.

Sedan är det bara frågan hur det gick med vidskepelse och ockulta tankar och handlingar. De bränner man inte lika lätt som böcker. De kan hänga kvar och färga tolkningar och handlingar.

Och nu kommer jag till kärnan i det jag vill belysa.

Jag tycker mej kunna se att de som har haft samröre med den så kallade “trosförkunnelsen” ofta lämnar denna utan att “bränna dess böcker”, eller helt lämna dess läror.

Man talar ofta om “det goda som trosrörelsen förde med sig“. Och därmed medger man att man fortfarande delvis sitter fast i dess villoläror.

Det är även tydligt att detta påverkar de val man gör och de tolkningar av Skriften man anhänger.

Det träsk av ohämmade överdrifter och synkretism som kristenheten nu befinner sig i hålls vid liv för att många inte kan, vill eller törs “bränna” det tankegods som färgar deras tro och tankar.

Andens eld behöver rena våra tankar.

/Kjell

Visits: 40

16 thoughts on “Bränna böcker”

 1. Kjell skriver: “Jag tycker mej kunna se att de som har haft samröre med den så kallade “trosförkunnelsen” ofta lämnar denna utan att “bränna dess böcker”, eller helt lämna dess läror. Man talar ofta om “det goda som trosrörelsen förde med sig“. Och därmed medger man att man fortfarande delvis sitter fast i dess villoläror. Det är även tydligt att detta påverkar de val man gör och de tolkningar av Skriften man anhänger. Det träsk av ohämmade överdrifter och synkretism som kristenheten nu befinner sig i hålls vid liv för att många inte kan, vill eller törs “bränna” det tankegods som färgar deras tro och tankar.”

  – Ja, visst är det så i allt för många fall.

  Jag tror att detta till stor del beror på den mänskliga bristen ‘stolthet’. De allra flesta av oss människor har en benägenhet att inte vilja bekänna att vi gjort fel, ens när det blir uppenbart. Då söker vi hellre att våra misstag så småningom skall falla i glömskans hav, utan uppgörelse med det förflutna.

  Och på så sätt sitter vi ohjälpligt fast i våra gamla synder och blir inte fria. För Gudsordet talar ju tydligt om att friheten endast kan ske genom att synderna bekänns. Först då träder förlåtelsens befriande kraft in, och vi kan börja på ett nytt oskrivet blad.

  Tänkvärt!

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 2. Kjell!

  Du skriver: Jag tycker mej kunna se att de som har haft samröre med den så kallade “trosförkunnelsen” ofta lämnar denna utan att “bränna dess böcker”, eller helt lämna dess läror.

  – Min fråga är, är pingstteologin helt fri från villfarelse, om inte, skall vi då kasta ut och bränna allt, även det som faktiskt är sant?

  Man talar ofta om “det goda som trosrörelsen förde med sig“. Och därmed medger man att man fortfarande delvis sitter fast i dess villoläror.

  – Ja, man sitter fast om man inte ser det som är fel och bryter med det, men det finns ju faktiskt det som är rätt i trosrörelsen, eller hur?

  Det är även tydligt att detta påverkar de val man gör och de tolkningar av Skriften man anhänger.

  – Allt vi har fått in i vårt sinne påverkar oss oavsett om det är rätt, eller fel, oavsett om det kommer från pingst, eller trosrörelsen
  Först när man förstått att något är fel, så blir man fri från det och påverkan uteblir till slut!

  Det bästa du kan göra, är att visa utifrån skriften vad som är felaktigt i trosundervisningen, men att kattegoriskt mena att allt är fel anser jag är att överdriva.
  För då måste du faktiskt såga alla rörelser, eftersom de alla har det som trosrörelsen förmedlar och som är sant enligt skriften.

  Bb

      (Reply)

 3. Varför borde jag bränna böcker som “Frimurarorden – hemligt sällskap och ockult religion”, “Vägen ut ur Sodom och Gomorra” eller “Dina harpors buller”? Påstår ni på fullaste allvar att allt som trosrörelsen haft att göra med är helt fel? (Ok, den sistnämnda kanske inte bör ses som helt igenom seriös, men ändå…)

      (Reply)

 4. Ludvig,

  Nu handlar visserligen texten om att bränna böcker. Och jag tror nog att du håller med att det faktiskt finns böcker eller tidskrifter som man gör väl i att bränna eller försnippra. Ta pornografisk litteratur som exempel, om man skulle ha sådant.

  Att du däremot skulle behöva bränna en Kenyon-inspirerad bok av Wolf Eichmann menar jag inte. Den kan användas om du vill bevisa vad som är fel med den läran.

  Men så länge du tror att du kan plocka något gott ur den boken, tror jag att du lever farligt och ändå påverkas av det dåliga.

  Och jag menar mej se i praktiken att de som längtar tillbaka till purjolöken och köttbitarna i Livets Ords gryta, på något sätt sitter fast så att deras beslut ändå påverkas av den felaktiga läran.

  Därför tycker jag att Huldas beskrivning “att kasta ut alltihopa, med eller utan badvatten” är ett bra råd.

  Artikeln handlar alltså i första hand om de val vi gör och inte huvusakligen om att tända brasor.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Björn bloggaren,

  Nu skall jag försöka uttrycka mej mycket försiktigt, så du får tolka det själv.

  Den tid jag “känner” dej från blogg-kommentarerna har du ofta vittnat om tankar och positioner som minst sagt är på randen av skriftenlighet.

  Samtidigt har du ofta ändrat dig. Vilket givetvis är bra om man lämnar något som inte stämmer till fördel för något som stämmer. Men inte nyttar något om man hoppar från dike till dike.

  Hitintills ser jag ingen ändring i detta. Och orsaken tror jag vara att du t.ex. söker “det goda i trosrörelsen”.

  Låt mej ta en liknelse.

  Trosförkunnelsen är en gyttjepöl. Det behövs vatten för att gyttja skall vara gyttja. Vattnet kan mycket väl tas ur en ren källa.

  Om du nu vill ha rent vatten, var kan du helst hämta det? Ur gyttjepölen, som kemiskt sett innehåller rent vatten? Eller ur den källa där det rena vattnet kommer ifrån?

  Det “goda” har inte sitt ursprung i trosförkunnelsen!

  Gå då hellre till den rena källan!

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,

  Du får gärna förklara va du menar med tankar och positioner, för jag begriper inte vad du menar!

  Du skriver: Hitintills ser jag ingen ändring i detta. Och orsaken tror jag vara att du t.ex. söker “det goda i trosrörelsen”.

  – Det är bra att du skriver att du tror, vilket vittnar om en mänsklig osäkerhet. Jag kan dock säga, att så inte är fallet.

  Det jag vänder mig mot är nersågandet av hela trädet, när det är grenar som bör kapas.

  Att trosrörelsen både innehåller rent och orent vatten är jag övertygad om, men det ser ju ut som om Gud valt att använda dem ändå!
  Visst lite surdeg, syrar hela degen, men då måste det gälla alla rörelser, för var hittar du andens liv i ex svensk frikyrka?

  Är det inte andens liv och närvaro, så är det något annat inflytande och jag menar att så är fallet i de flesta svenska frikyrkor idag, vilket gör att de flesta måste förkastas som orena församlingar och rörelser.
  Men i dessa rörelser rör sig även Gud, vilket jag för min del tycker är märkligt, men jag har sett det så många gånger, att det inte går att bortse ifrån.
  Jag kan alltså inte dömma ut alla svenska frikyrkor, trots det orena vattnet, för där finns även det rena, men visst är jag fresta att göra det.

  Om man bara rör sig på det bibliskt teoretiska planet som du verkar göra, utan att se och förnimma det Guds ande faktiskt gör, då blir det du säger helt fel, för då förkastar du även Gud, Gud är nämligen större än mänskliga brister och kan göra vad han vill!

  Jag har ju varit med i en trosrörelseförsamling och sett på nära håll, tror du inte då, att jag skulle kunna se och förstå vad som är rätt och fel, kanske inte i allt, men i stora drag.
  Om Gud nu kan beröra, hela, frälsa och upprätta en människa i en trosförsamling, ex LO, skall vi då inte tillkännage detta som ett Guds verk ock då mitt i det som du helt och hållet förkastar?

  Bb

      (Reply)

 7. Björn bloggaren skrev: “Om Gud nu kan beröra, hela, frälsa och upprätta en människa i en trosförsamling, ex LO, skall vi då inte tillkännage detta som ett Guds verk ock då mitt i det som du helt och hållet förkastar?”

  Skillnaden ligger i att du ser det som “tack vare” och jag ser det som “trots att”.

  Har du läst Huldas vittnebörd?

  Gud kan frälsa oss trots att vi befinner oss i osunda sammanhang.

  Detta legitimerar inte de osunda sammanhangen.

  Och det betyder inte heller att vi skall stanna kvar i de osunda sammanhangen bara för köttgrytornas och purjolökens skull.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,

  Detta legitimerar inte de osunda sammanhangen.

  – Det har jag inte påstått heller, förövrigt tror jag att om någon skulle bi frälst, helad och upprättad genom dig, så är det nog trots dig, alltså inte din förtjänst. Och så är det med alla och alla sammanhang, Gud gör trots oss, men han väljer att använda oss.

  Vi är alla bristfälliga både i lära och i karaktär, men ändå förkastar inte Gud oss, utan han tom använder oss.

  Det är rätt så intresant detta med trots, för det visar ändå att Gud bekänner sig till den briställiga människan och det bristfälliga sammanhanget.
  Gud stadfäste ordet genom under och tecken, han bekräftade lärjungarnas ord och det finns ett sammanhang i Korintebrevet, där en församling levde väldigt osunt och felaktigt, ändå var de starka i nådegåvorna, vad innebär det?

  Jo att Gud bekräftar det som är av honom, men inte det som är fel. Skulle Gud inte göra sina gärningar genom oss bristfälliga människor, utan bara genom dom som i lära och gärning vore fullkomlinga, ja då fick Gud inte mycket gjort!

  Bb

      (Reply)

 9. Björn bloggaren skrev: “förövrigt tror jag att om någon skulle bi frälst, helad och upprättad genom dig, så är det nog trots dig, alltså inte din förtjänst”

  Absolut!

  Herren sig förbarme att det vore min skuld/förtjänst.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Björn bloggaren,

  Björn,

  “Att trosrörelsen både innehåller rent och orent vatten är jag övertygad om, men det ser ju ut som om Gud valt att använda dem ändå” !

  Det du säger här, stämmer inte med skriften, det du inte verkar inse är att; Gud handlar aldrig i strid med sitt eget Ord!

  Enligt ditt resonemang är: en oren källa; ett dåligt träd eller främmande eld något som Gud ändå valt att använda Förstår du då inte att Gud är Helig och självklart därför heller inte använder sig av orena källor.

  När man hamnat i sådana sammanhang, finns det bara ett som gäller: Fullständig omvändelse och ett avståndstagande från alltsammans. Att såga av några grenar , lite här och där, hjälper inte dyft!

  Du kanske missförstått, “pröva allt och behåll det goda”. Denna uppmaning gäller inte falska läror, utan profetiskt tal i församlingen, eftersom köttet lätt kan slinka med där, och är alltså inte ett godkännande för att stanna kvar i t. ex. ett “trosrörelse” sammanhang.

  Begrunda dessa bibelord Björn och se om du kan få dem att stämma överens med ditt ovanstående påstående.

  SFB
  2 Pet 2:20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första.

  2 Pet 2:21 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem.

  2 Pet 2:22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

  Svenska 1917

  Matteus 12:33 “I måsten döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet.

  (Svenska 1917)

  Lukas 3:9 Redan är också yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat på elden.

  Lukas 6: 43 Ty intet gott träd finnes, som bär dålig frukt, och lika litet finnes något dåligt träd som bär god frukt;

  Matteus 12:33 I måsten döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet.

  Matt 7:18: Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

  Rom 16:17: Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.

  1 Kor 5: 12-13: Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

  Matt 7:15-23: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

  16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?

  17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

  18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

  19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

  20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 11. Tack Hulda för att du ville dela ditt personliga vittnesbörd med oss! Det är underbart att läsa, att du till slut hittade rätt och fick dricka av det levande vattet som ger evigt liv! Och att du därför aldrig mera behöver törsta.

  Johannes 4:14

  Denna världens (usla) brunnar kan ju aldrig släcka vår törst. Har prövat detta själv 🙂

  Gud välsigne dig,
  Antonia

      (Reply)

 12. Antonia Berglund,

  Sanningen är den, att jag varit bristfällig i hela mitt kristna liv, jag har varit involverad i trosrörelsen, inte levt ett sk kristet liv, ändå har Gud använt mig i både profetsia, helande och kunskapens ord.

  Om det är beroende på min kvalifikation, så vore Guds kraft utesluten, lika så när det gäller ett sammanhan!

  För mig verkar det som om ni/du vill sätta Gud i en box, dessa premisser får Gud verka igenom, men Gud gör som han vill, om inte så hade inte kung david, eller hans son salomo kunnat vara hans redskap, ja inte ens Abraham.

  Den renläriga nitiskheten för vilse, men kärleken till Jesus leder rätt!

  Mycket strunt får jag säga!

  Bb

      (Reply)

 13. Kjell,

  Nu har jag visserligen hittat ett par skrifter av Kenyon (som enligt uppgift inte fick spridas utanför bibelskolan), men de tre böcker jag radade upp ovan kan jag inte finna någon koppling till Kenyon i. Varken frimureri eller homosex blir mer “OK” bara för att Livetsord i uppsala gett ut böcker som varnar för dessa företeelser. Eller menar ni verkligen det?

  Frågan om rockmusik, som den tredje boken jag nämnde handlade om, lämnar jag även om jag personligen råkar vara tämligen känslig när det gäller musik och uttrycksätt.

  Jag har aldrig varit med i trosrörelsen och inser att jag sannolikt tänker nästan lite väl självständigt för det pingstsammanhang jag faktiskt tillhör. Därför anser jag mig inte vara ett “offer” för trosrörelsen utan anser mig kunna dra lärdom från många håll. Självständigt tänkande individer är sällan populära kuggar i ett sektmaskineri.

  Skulle jag däremot ha ansett mig ha varit ett “sektoffer” från, exempelvis, trosrörelsen hade jag självfallet bränt en hel del material. Känner en del “avhoppare” därifrån och kan delvis hålla med dig i din “diagnos” där.

      (Reply)

 14. Ett tillägg för undvikande av ev. missförstånd!

  Skrev: Denna uppmaning gäller inte falska läror, utan profetiskt tal i församlingen, eftersom köttet lätt kan slinka med där.

  Borde ha tillagt “Och även för all annan förkunnelse som vi lyssnar till i Kristi kropp. Kan dock inte se i Ordet att den gäller för villoläror. Dem ska vi ju inte befatta oss med överhuvudtaget, p .g .a risken att bli “nedsmittade”

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 15. Guds frid ! Trosrörelsen söker manifestationer när man i stället ska låta den Helige Ande komma över en. Skriften säger att “NÄR” den Helige Ande kommer över er, ska ni undfå KRAFT och det är INTE mänsklig styrka och pajjas , krypa på golvet som hundar och låta som höns – utan det är en uppenbarelse eller ett täckelse som dras undan din jordiska tankesvär och du ser sedan såå klart som korv spaa i en sovelgryta, såå är deet med den saken och inget annat än de. Du får en Guds klarhets KRAFT, förståelse hur de ser ut, själva läget.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *