Herre, till vem skulle vi gå?

Ofta har jag haft anledning att tänka på dessa ord som Petrus uttalade när omständigheterna var sådana att alla egentligen ville lämna Jesus och söka något som var mer tilltalande.

Eller kanske i det fallet, som var mindre motbjudande. (Läs själv sammanhanget i Johannes evangelium kapitel 6.)


(Om du har varit i Finland har du kanske “drabbats” av Kalakukko någon gång. Ett stadigt bröd fyllt med fisk.)

Kapitlet börjar med att det finns en massa folk som börjar bli hungriga. Dessa hade följt med Jesus till andra sidan av den Galileiska sjön för att få vara med och se alla de under som Jesus gjorde.

Jesus utmanar lärjungarna. Filippus säger att pengarna inte räcker. Andreas hittar en pojke med fem brödkakor och två fiskar.

Och Jesus utför undret att korn ger mera korn och fiskar förökar sig, fast i detta fall på litet annat sätt än i den vanliga naturen.

Och folket blir entusiastiska och följande händer:

När folket såg vilket tecken han hade gjort, sade de: “Visst är detta Profeten, som skulle komma till världen.” Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.

Folket ville med våld, alltså i egen kraft, göra Jesus till Kung.

Jesus reagerar med att predika så att alla tappar smaken och går bort, sura och besvikna.

Och lärjungarna blir kvar, men jublar inte direkt av entusiasm.

Herre, till vem skulle vi gå? – sade Petrus. 🙁

Och i dagens läge finns det flera olika grupper som entusiastiskt predikar metodkristendom, systemkristendom och lagkristendom etc.

I många fall för att, som man säger, “göra det möjligt för Jesus att komma tillbaka”.

Dessa vill med våld, alltså i egen kraft, göra Jesus till Kung.

Oftast predikar dessa även någon form av Himmel på jorden.

Känner du igen dem?

/Kjell

Views: 32

9 thoughts on “Herre, till vem skulle vi gå?”

 1. – Ja, alltför många vill med våld göra Jesus till Konung.

  Man gör våld på Guds Ord, man tänjer det, tolkar det och gör det till sin egen lära och till sin egen förmån, där man själv blir huvudprofet och har tolkningsföreträde. Tyvärr! Detta är villfarelsens ande. Och med våld försöker man i enlighet med den egna våldtagna läran göra Jesus till konung, efter sina egna ord.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 2. Sefast Tronde,

  Sefast,

  “Man gör våld på Guds Ord, man tänjer det, tolkar det och gör det till sin egen lära och till sin egen förmån, där man själv blir huvudprofet och har tolkningsföreträde”.

  Ser inte ut som du är det minsta intresserad av att veta vad som ligger bakom, den lära som bl.a Chumney förkunnar, vilket förvånar mig, eftersom du samtidigt alltid brukar trycka på vikten av, att man skall hålla sig till det oförfalskade Guds Ordet. Är “din sanning” selektiv, undrar jag, eftersom du verkar anse att du har tolkningsföreträde framför tre respekterade förkunnare av Ordet.

  Försök åtminstone att sansa dig lite nu och åtminstone tänka den tanken, att trots din starka ovilja mot dessa bröder, så kan det faktiskt vara Herren själv som utvalt dem för denna uppgift. För om detta kan du ingenting veta med hundra procentig säkerhet väl? Betänk att du i sådana fall spyr ut ditt hat mot den Helige Ande själv. Gud kallar oss heller inte för vår fullkomlighet, utan därför att vi ger kärleken till Sanningen rum, i våra hjärtan.

  För om det nu skulle vara så, är det mkt allvarligt det du håller på med Sefast Tronde, med alla dina fördömanden ute på bloggarna. Mark. 3:28 Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd .

  Nu är det hög tid att du slutar upp med dina svepande generaliseringar och påhopp och istället kommer med klara besked, utifrån Bibeln, varför du anser dig ha rätten att kalla bröderna (jo, de är faktiskt födda på nytt) “för falska väktare”. För så bör en sund prövning gå till!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 3. Antonia Berglund,

  Bästa Antonia,

  Du är nu vilsen, och talar utifrån ett sårat hjärta. Kommentaren ovan har ingen avsedd riktning mot någon specifik, utan mot en tilltagande företeelse.

  Nu börjar jag inse att du heller inte förstått någonting om vad jag skrev på bloggen Aletheia, där jag utmanat de tre bröder du avser att själva ta tillfället och möta Eddie Chumney, och ställa honom mot väggen för vad man tror, istället för att obibliskt föra fram anklagelser offentligt utan föregående förmaning.

  I kommentaren ovan avsågs ingen specifik, även om man givetvis kan tolka in detta jag nämnt tidigare: Att jag anser att föregivna prövningar nu gått så långt att de börjat likna förtalskampanjer, att jag ser att dessa s.k. väktare själva börjat etablera en villolära genom ständiga upprepningar av obibliskt förfarande. Det är en sak att pröva lära, en annan sak är att utan föregående förmaning göra sig själv till åklagare, domare och verkställare mot olika personer. I vanliga världsliga domstolar dömer man ingen ohörd, utan rannsakning, än mindre enligt biblisk mening.

  I sammanhanget har jag erfarit ett prövokriterium att följa – att jag älskar bröderna. Och jag har alls ingen ovilja mot någon, även om du misstolkat det så. Det vore i sammanhanget mycket kärlekslöst att inte uppmana dem att möta Chumney, nu när ett så bra tillfälle ges, om det är så att förfarandet att hänga ut offentligt före personlig rannsakning och förmaning är fel, och en synd enligt Bibelns egna ord.

  Chumneys lära har jag personligen inget ställningstagande om. Jag har varken träffat honom eller hört mer av honom än några få små filmklipp, varav ett givetvis är det som ligger till grund för den s.k. prövningen jag anser gått fel till. Läs där i stället vad Daniel på Aletheia skriver, han känner ju till honom en hel del.

  Som jag ser det hela börjar det även nå gränsen för vad som kan anses meningsfullt att söka förklara något för dig över dessa blogg-media. Du är sårad. De tre män jag utmanat att möta Chumney på Aletheia har du under lång tid återgivit som föredömen och källor till egna ståndpunkter.

  Notera att jag vid endast ETT tillfälle nämnt tre namn – då gällande nämnda utmaning till att möta Chumney.

  Blanda då inte ihop detta med det flertal tillfällen jag nämnt EN av dem, som jag menar brukat ett flertal obibliska förfaranden, i ett flertal artiklar på sin blogg, där flera förkunnare på ett otillbörligt sätt svartmålats.

  Nöj dig med att det konkret endast kan vara så att du här nu, i det jag menar du inte har förstått, antingen bara kan ha rätt eller fel. Likaledes som vad jag framfört bara kan vara rätt eller fel. Så långt kanske du kan hänga med. Och trösta dig med att Gud ovillkorligen kommer att döma var och en, efter vart fåfängt ord och efter alla hjärtats uppsåt och tankar. Vad som är rätt kommer tids nog att visa sig.

  Med samma logik måste jag säga att jag inte kan ta till mig några av dina uppmaningar. Jag menar att de flesta dessutom bygger på ditt missförstånd av alltsammans. Du måste givetvis pröva allt du gör, liksom jag måste pröva vad jag gör. Vi måste stanna där.

  Väl vill jag visa dig tålamod och försöka svara på de flesta av dina frågor, men skall detta dras i någon vidare långbänk får du allt gå bakåt och repetera läxan om våra dialoger både här och på Aletheia. Annars ser jag det bäst att vi låter oss nöja med ömsesidiga konstateranden att vi har olika perspektiv på den här saken. Och var trygg i detta att Gud själv kommer att visa vad som är rätt och vad som är fel.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 4. Sefast,

  “Nu börjar jag inse att du heller inte förstått någonting om vad jag skrev på bloggen Aletheia, där jag utmanat de tre bröder du avser att själva ta tillfället och möta Eddie Chumney, och ställa honom mot väggen för vad man tror, istället för att obibliskt föra fram anklagelser offentligt utan föregående förmaning”.

  Har läst alla dina kommentarer inte bara en gång utan flera. Och skulle ha reagerat precis likadant, oavsett vilka än dessa bröder vore som du gisslade så. Det har alltså ingenting med några sår att göra eller favoriserande “av vissa bröder “som du insinuerar.

  Att du inte tagit ställning för Chumney har jag svårt att tro. Du måste väl ändå ha lyssnat på hans inspelningar, innan du tog till orda. Att det innehållet inte upprört dig i minsta grad, finner jag mkt oroande. Att försöka bedra de utvalda som Kristus lidit döden för, är väl just det som Jareteg och Janne varnar för. Då måste man väl ta ställning? Du vet; “Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup” .Matteus 18:6

  Att försöka locka någon ut ur nåden och tillbaks under lagen är en mkt allvarlig förförelse. Chumney menar att de Torah lösa var jungfrurna utan olja i sina lampor. Och då översätter/likställer han Torah med Livets träd, vilket INTE står någonstans i Ordet. Däremot betyder Torah, Kunskapens träd och att äta av det, som Gud förbjudit, var Ormens frestelse, då som nu.

  Det var alltså Chumney´s lära som initialt skulle prövas men blixtsnabbt fick du/ni på Aletheia flyttat fokus till Jarteg och Janne, istället Anfall är ju bästa försvar som det brukar heta. Om en lära inte tål att prövas i ljuset av Guds Ord, då ligger det en död hund begraven någonstans.

  Har saxat några av dina kommentarer från A-a och det är bra om du kan visa mig om vad det är jag missförstått/feltolkat.

  Hälsningar,

  Antonia

  NOT: På begäran av Sefast Tronde och godkännande av Antonia Berglund har den saxade listan och Sefasts följande kommentarer tagits bort.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Jag skulle vilja ge ett generellt råd vad gäller kommenterande.

  Skriv kommentaren i t.ex. Notepad och läs den några gånger.

  Om det är för mycket känslor med i spelet är det även bra att vänta några timmar, eller en natt, innan man reagerar.

  I princip anser jag att det är mot reglerna att sudda kommentarer, men undantag kan givetvis finnas.

  Det man skriver bör man kunna stå för.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Jag har inget förtroende för Sefast alls. Herren kommer att bedömma hans ord en dag. Herre var barmhärtig!

      (Reply)

 7. Sara fjell,

  Låt oss koncentrera oss på problemet med villolärare.

  Det finns en mycket bra artikel hos Ohlins. Den heter Bevara tron.

  Den ger översikt över en hel rad av olika villor.

  Speciellt inledningen är helt on-topic i denna tråd. Jag citerar:

  Det finns sådana som påstår att varningar för villfarelser, nyandlighet och andra vägar som leder fel, gör att människor får fruktan och blir förvirrade. Sådana påståenden kommer inte från dem som älskar sanningen, naturligtvis. Många kristna har hamnat vilse just för att ingen har varnat dem och ledare har svikit i sin uppgift.

  En annan märklig inställning när det gäller tidstecken är att “vi ska inte se efter antikrist utan efter Jesus”. Självklart ska vi vara vakna för allt som Jesus och apostlarna har förutsagt. Hur kan man påstå något annat om man bekänner sig som kristen? Vårt hopp är Jesu återkomst men före det, kommer en sista antikrist att träda fram som världsledare.

  /Kjell

      (Reply)

 8. När jag gör Jesus till Kung i stället för att låta Honom vara Kung i ordets rätta bemärkelse?

  De hungriga människorna som fick äta av bröd o fiskundret ville göra Jesus till Kung för att Han gjorde dem mätta. När min relation med Gud fick bli levande gjorde Gud många under i mitt liv. Under och inte egna upplevelser. Under som jag fick uppleva. Gud lärde mig vem som ger. Sedan började min ökenvandring och jag grymtade över att undren avtog. Jag fixerade mig vid undren och inte vid Honom som givit allt. När jag överöstes av Nåd var det enkelt att prisa Honom. Mitt i mitt elände var det en fest av under.Under ökenvandringen prövas relationen. Människor dyker in och lockar med sådant som verkar mer tilldragande än ökenvandringen med Herren. Har länge funderat över varför det var så viktigt för Jesus att samla in allt av det som blev över av brödet och fisken. Om överskottet symboliserar hur Gud ger överflöd av nåd är det enkelt för oss att förstå att ta tillvara detta överskott. Det finns många svar på min fråga eftersom jag ofta gör Jesus till MIN kung efter MITT tyckande i stället för att låta Honom VARA kung. I detta sammanhang ville jag göra Jesus till Kung för att Han givit till mig. När givandet avtog (egentligen övergick det till andra former som jag inte kunde se) ifrågasatte jag mitt….val av Kung.

  Grejen är ju att oavsett vem vi vill ha som Kung kommer Han alltid vara det och förbli det. Skön känsla kan jag känna.

  I en tid av stark villfarelse kan jag nog be om att vi ska vara mer eftertänksamma när vi har med sammanhang och göra där man i praktiken hyllar under, tecken, helanden osv. Där Guds gärningar hamnar i ett sådant fokus att vi har mer begär till dem än till Givaren.

      (Reply)

 9. Angående att folket ville göra Jesus till Kung vid detta tillfälle står det något intressant i Studiebibeln. “Men Jesus kunde inte acceptera de politiska motiv som låg bakom tanken att nu få en konung på Davids tron. Därför drog han sig undan helt allena. Han hade inte kommit för att upprätta ett politiskt välde. Han ville inte bli en brödkung. Hans rike var sanningens rike. 18:37”

  Joh.18:37:” Pilatus sade: “Du är alltså en konung?” Jesus svarade: “Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”

  På samma sätt som det är fel att göra Jesus till “brödkung” är det fel att göra Honom till exempelvis “underkung.” Bröd och under är någonting som Jesus ger och just därför ska vi hylla Honom för att Han ger, inte specifikt för vad. Blir vi exempelvis lika lyckliga när Han tar någonting ifrån oss? På samma sätt som det blir fel att göra Honom till “ta-kung” blir det fel att göra Honom till “gåvokung.” Han bara är och vet vad vi behöver. Om vi behöver mer eller mindre.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *