Berömelse

Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 16 till och med 19 meddelar:

Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.

Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning.Och i första Korinterbrevets tredje kapitel läser jag i verserna 4 till och med 9:

När den ene säger: »Jag håller mig till Paulus» och den andre: »Jag håller mig till Apollos», ären I icke då lika hopen av människor?

Vad är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast tjänare, genom vilka I haven kommit till tro; och de äro det i mån av vad Herren har beskärt åt var och en av dem.

Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Alltså kommer det icke an på den som planterar, ej heller på den som vattnar, utan på Gud, som giver växten. Den som planterar och den som vattnar — den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.

Detta var ännu ett inlägg i trätorna om prövande som härjar just nu i bloggarna.

/Kjell

Visits: 20

One thought on “Berömelse”

  1. På Apg29.se finns en kommentar till ett inlägg om Gud och Allah, som skulle kunna passa in på de här trätorna: “min pappa är starkare än din pappa”. Detta som nu pågår liknar mest sandlådestrider. Måtte vi alla hålla oss till Herren!

        (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *