Jag? – En lärare?

Jakob, Jesu brorsa, skrev 3:1 “Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.”

Och han hade koll på saken!

Så vem är då en lärare?

Ja, jag får nog lov att ta på mej skulden. Men jag är inte ensam.

Var och en som kommenterar och propagerar för någon “sanning” som han/hon menar sig ha funnit, uppträder som lärare.

 • Så propagerar en kommentator-skribent-lärare för att man inte får säga Gud utan istället måste säga YHWH. (Hur man nu uttalar detta?) Och givetvis är man helt ute och cycklar om man säger Jesus Kristus. Man måste säga Yeshua Ha Mashiach. Annars visar man förakt och riskerar sin frälsning.
 • En annan kommentator-skribent-lärare sitter fast i misuppfattningen att vi har fått vårt förstånd av djävulen.
 • Vidare en kommentator-skribent-lärare menar att om vi inte nu snabbar oss att öva oss i firandet av lövhyddohögtiden, kan vi befinnas ha stridit mot Herren.
 • Ett antal kommentatorer-skribenter-lärare säger att det är avgudadyrkan och polyteism att be till Jesus.
 • Sedan har vi de katolska kommentatorerna-skribenterna-lärarna som säger att vi aktivt måste ta del i spiritistiska praktiker och kommunicera med döda, om vi vill bli bönhörda.
 • Och inte så få kommentatorer-skribenter-lärare vill avskaffa “talet om korset” för att de tycker det är stötande, eller till och med en dårskap.
 • Och jag själv hör till en utdöende grupp kommentatorer-skribenter-lärare som fortfarande tror att vi skall till Himmelen.

Och när det då har blivit så lätt för var och en att halka in i en roll som lärare kan det vara intressant att veta vad Skriften har att säga om lärare.

Jag återger ett antal citat ur Bibeln, med kort kommentar:

Hebr. 5:11 Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. 12 Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. 13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Författaren till Hebreérbrevet anser att det är en naturlig utveckling att man förkovrar sig i läran, Guds Ord, så att man kan bli instruktör, mästare och lärare. Det är vad ordet betyder som används i grundtexten. Tankarna går till Johannes första brevs andra kapitel:

12 Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. 13 Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har besegrat den onde. 14 Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

Det är alltså naturligt att “växa upp” och bli duglig som beledsagare och instruktör.

Samtidigt har vi då den varning som Jakob uttalade. Se citat i början på artikeln. Och vidare har vi texterna om Andens gåvor.

1 Kor. 12:27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. 28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Dock tror jag att man måste skilja på “lärare”. Vi ställer ganska olika krav på en förskolelärare och en universitets-professor. Men båda arbetar som lärare. Och båda kan vara totalt oskickliga att utföra varandras arbete.

Det finns ingen anledning att förmoda att det skulle fungera annorlunda när det handlar om lärar-kall i trons rike.

Ett intressant bibelord finner vi i det första brevet till Timoteus, i första kapitlet:

5 Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. 6 Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. 7 De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. 8 Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt 9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10 för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran – 11 detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.

Det har blivit populärt i vissa nyare rörelser som säger att de bygger på de äldsta praktikerna och traditionerns, att tala mycket om lagen. Jag tar vers 7 igen:

7 De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.

Och till sist en uppmaning som absolut säkert är tilllämplig i vår tid. Ur andra brevet till Timoteus, det fjärde kapitlet:

1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

För det är just den tiden vi lever i.

/Kjell

PS. Om du klarar av fast föda vill jag än en gång försöka motivera dej att lyssna till de båda föredragen av Francis Schaeffer som jag talar om i Hur blev det så?

Views: 22

14 thoughts on “Jag? – En lärare?”

 1. Kjell, jag är så trött!
  Så trött på teologisk rappakalja och hemsnickrat avgudadyrkan och tillbedjan av änglar. Det kan ta nya former, men spåren är tillbaka och vi dumma människor ser inte spåren. Spåren i sanden som ormen har gjord. Han vet att vi är av jorden och jordiska. Vår önskan är inte himlen, vilket är naturligt.

  Vi måste födas på nytt och ta emot den himmelska gåvan av frälsning i Jesus Kristus. Sedan måste vi gå försiktigt på denna jord och veta att han som har påbörjat en god gärning för oss, inte kommer att misslyckas. Inte så länge vi är i honom.

  Vi måste akta oss för ormen! Han är slug och har stor kompetens när det kommer till religiösa ritualer av många olika slag. Gud bevara oss i Jesus Kristus!

      (Reply)

 2. NorskaBent,

  Får jag ge ett svar som du och kanske många andra funderar på hur det har med din kommentar att göra?

  Vi föds som original, men de flesta dör som dåliga kopior.

  Och detta har vi blivit lovade:

  Upp. 2:17 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

  I Himmelen kommer det inte att finnas några kopior!

  /Kjell

      (Reply)

 3. Jag är så trött på det och jag håller med.
  Det står faktist “Theos” I grund texten i NT och inte YHWH
  “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν (Theon), καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. ”
  Det kanske blir nästa rörelse att man måste säga Theos i stället för Gud?
  Vem vet.

      (Reply)

 4. Josef skrev: “Det står faktist “Theos” I grund texten i NT och inte YHWH”

  Får man skämta om sådana saker?

  Om inte får du förlåta mej……

  Du har säkert inte den Hebreiska grundtexten…. 😉

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell:
  Jag måste gå hem och fundera över orden i Uppenbarelseboken. De är inte uppfunnits av en människa…

  Annars kan dom galnaste i utgångspunktet bli dom mest originella till slut om Jesus tar över. De lever inte längre själva förstås!

  Så en vidareutveckling av min besvärliga relation till teologiska rappakalja”.
  I morse läste jag artikeln “Ny-judaismen tränger fram” på bibelfokus.se. Lite senare tittade jag bort på ”Jag? – En lärare?” och vips, var jag medveten om hur mycket teologiska rappakalja det var i världen.

  För intresserte läsare, säger Wikipedia följande:

  Rappakalja är ett sällskapsspel som går ut på att komma på trovärdiga förklaringar till svåra ord. Orden är sådana som gemene man vanligtvis inte känner till. Det är meningen att man på ett övertygande vis ska ljuga ihop en förklaring, snarare än att svara rätt. Även om man får poäng för att veta ordets betydelse så får man även poäng om de andra spelarna i gissningsfasen tror att den förklaring man själv hittat på är den korrekta. I detta spel är fantasi vikigare än kunskap.

  Slut sitat

  P.S
  Extrem Rappakalja, den finns också. Take care!

      (Reply)

 6. Paulus må ha skrivit många och tänkvärda brev men…det är INTE genom Paulus vi kommer till Fadern.

      (Reply)

 7. marie,

  Du får nog vara lite utförligare om jag skall förstå hur detta, ditt uttalande, ansluter till artikelns tema.

  Och jag undrar nog vad du egentligen menar. För att vi kommer till Fadern genom Sonen är ju tydligt.

  Menar du att Paulus motsäger detta?

  Eller menar du att din egen “känsla” kan vara rätt även om den står i motsats till Skriftens texter?

  /Kjell

      (Reply)

 8. Ja, det verkar vara kaos på det teologiska planet inom kristenheten. Många som drar åt olika håll, och många som dessutom försöker dra andra med sig ner i dikena.

  “Rappakalja” är ett bra ord!

  Vi får bli bättre på att uppmuntra varandra till att bli stilla och inte fara runt som yrväder som Marta. Att istället göra som Maria, som valde den goda delen att sitta stilla vid Jesu fötter och lyssna till vad Jesus har att säga.

  Detta får mig nu att tänka på en syn som en kristen bekant fick:

  Hon såg en massa får på ett fält, och Jesus stod mitt ibland dem. Jesus kallade på dem och sade: “Här är jag, kom och ät!” Men fåren irrade bara omkring, och diskuterade sinsemellan om var maten kunde tänkas vara någonstans.

  Jesus har gjort det så enkelt för oss, men vi människor verkar inte stå ut med det enkla. Vi ska bara krångla till det för oss hela tiden. Kanske för att man vill vara “speciell” och själv synas och höras? Och inte nöjd med att bara berömma sig av Jesus Kristus?

  Jesus finns mitt ibland oss. Vi behöver inte leta, utan bara bli stilla, och rikta vårt sinne mot Honom, och säga: “Herre, här är jag. Din tjänare hör!”

  Bli stilla! Lyssna! Och du ska få höra 🙂

  Frid,
  Eva Helen

  PS. Jag tror också att vi ska till himmelen 🙂

      (Reply)

 9. Eva Helen:
  Du är på spåret till rätt barnaskap! Mina metaforer är kanske inte så klargörande på svenska, tyvärr är jag norska. Men spela metaforen är inte så hopplös, tror jag med min lilla norska huvud. Mycket, mycket står på spel, och det är faktiskt en hel del smutsig spel där ute i religiösa djungeln! Motgiftet mot alla sådana spel är enligt Jesus mycket enkelt: “förbli i mig”. Kampen handlar om det enkla barnaskapet! Teologiska Monopoly hör inte hemma bland fåren; de bör följa Herdens röst. Så enkelt, så svårt.

  Kjell:
  Svar på versen Upp. 2:17 saknas i min Bibel… Men jag har fått en uppenbarelse om vad det handlar om. Ett personligt sådan. Strikt konfidentiellt. Där borta, hemma, där uppe i himlen, där får du svar.

  P.S.
  För ett ögonblick trodde jag du menade att jag hade brutit mot upphovsrätten eller plagierat något, men nu har jag frid som ett barn. Jag är inte en kopia!

      (Reply)

 10. Kjell,

  När jag ser det du skriver klarnar något för mig jag vagt tänkt på och prövar nu…Kan det vara så ,att vi som gärna hänvísar till bibeln , privat ,eller ofentligt, efter vår ,eller nån Kyrkas ,eller teologi lära uppfattning, om Gud och Guds Ord …Kan tycka oss märka ,eller veta ,när vi, eller en annan människa, eller vårt sammanhang , eller ett annat sammanhang än vårt…

  Verkligen hör från Gud och gör vad Gud vill ,och har, eller får det Gud vill eller ej …Och tror oss vetta sanningen pågrund av vår uppfattning och tolkning ,av skriften vi har ,och tror på, eller vår erfarenhet…Och att vi även tror oss lyssna ,i tro på Gud och prövar budskapen och andarna och verken, efter vår tro ,princip ,eller tolkning av Guds Ord Bibeln …

  Om vad som är från Gud eller ej ,och om hur vi ska bemötta de på rätt vis …

  Skulle det kunna vara så, att vår tolkning ,uppfattning, och erfarenhet, kan var fel och missvisande …Och det vi har hört i en fråga …Och även fast fler än vi ,har vår uppfattning ….Och ifrån samma källa…Källan om den inte är Gud, kan missta sig, och lärt fel ,och även ljuga…Och det gäller ju bådde oss, och vem som helst bland oss människor ,och vårt sammanhang och andras tror jag …. Men när vi lysnar på Gud ser vi väggen vidare med Gud , även i sådanna frågor … Som om vem som har rätt eller fel, eller rätt eller fel motiv i en vis fråga …

  Och att även om inte allt är korrekt och bibelenligt så kan det var så till vissa delar med en människa och ett männskligt eller kristet sammhang… Eller en vis sak….

  Och kanske det är vi ,som har en felaktig uppfattning i en vis fråga ,eller till vis del om den, eller en felaktig hållning …Och med vet och vilja, pågrund av själviska ambitionner ,som är dolda eller uppenbara,

  Eller i okunnighet . Så vi är blinda utifrån vår uppfattning ,och ser inte det….Eller att man bör inte bara pröva andra , och deras sammanhang och motiv ,utan även sig själv och sitt sammanhang…

  Detta skriver jag, för att vi ska kunna lära oss, att inte vara naiva ,och godtrogna ,och bedragna , och bedragare ,och på fel väg, och kunna komma in på rätt väg…

  För alla kan fela och göra misstag och synda och gör ,om tron och allt och alla och oss själva…Även de bästa ibland oss…

  Så det finns bara en säker och trygg ,och licka pålitlig källa alltid och det är Gud och hans Ord Bibeln …Och det är tryggt och gott att veta och lära av honom och den som kan i Gud hjälpa oss med det ,och livet som Gud vill…

  Men när det gäller hans Ord Bibeln ,är det bara pålitligt och tryggt säkert ,när det ges igenom honom ,och är uppenbart för oss av Gud enbart ,och den för tillfället använd av honom . Som om angående allt som Gud vill bara…

  Och även när det gäller tilltal och verk ,där Guds Ord nämns som rättesnöre eller ej …

  Eller nåt som påstås vara Guds Ande och verk och oavset hur mäcktiga mannifestationnerna är och många som sammlas och tror …För är det inte Guds Ande som verkar så är det inte …För det kan vara av människor bara ,eller djävulen eller människor använda av djävulen i god tro att det är Gud

  Eller nåt annat andligt gott från andra religionner som vi kan tycka, eller Nev age ,det okulta ,etz…

  När det gäller andliga tilltal ,och erfarenheter, och att höra Gud…

  Och profetior och tecken och under och mirakel och välsignelser och frid ….

  För vi människor och kristna, är inte felfria ,eller våra samhällen ,och de styrande ,eller våra Kyrkor , eller de som är Herrens Tjännare … Eller vårt vetande eller våra uppenbarelser och visionner och mål och verk och ambitionner och påståenden och normer…Men Gud är och hans Ord och visonner och mål och verk med det han vill och ej vill…Och i sitt avslöjande av synd och löng och falsk profetsia, och om det övernaturliga från djävulen…Och det vi människor och vi kristna ljuger och misstar oss om o,ch är okunniga om …Och om det vi gör som är orätt i god tror ,eller för vi vill göra det som är fel… Sån ser jag på det hela och lär …

  Men Gud kan vi helt lita på … Guds frid och Gud välsigne er !!! Ronny ps 103

      (Reply)

 11. Ronny,

  Ronny, jag skall saxa från din kommentar:

  Och kanske det är vi, som har en felaktig uppfattning i en vis fråga, eller till viss del om den, eller en felaktig hållning …

  Så det finns bara en säker och trygg, och lika pålitlig källa alltid och det är Gud och hans Ord Bibeln …

  Och det vi människor och vi kristna ljuger och misstar oss om, och är okunniga om …

  Och om det vi gör som är orätt i god tro, eller för vi vill göra det som är fel…

  Så ser jag på det hela och lär …

  1. Gud motsäger aldrig sig själv.

  Därför kan vi alltid använda Guds Ord, Bibeln, men då summan av Guds Ord, för att pröva om ett uttalande av en människa stämmer.

  Vi behöver varandra för att göra detta. Det går inte att vara ensam och allena och fortfarande veta att man har prövat rätt.

  2. Men tänk om vi har fel?

  Ja, den möjligheten finns. Den är säkerligen en daglig företeelse.

  “Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som är oss något skyldiga!”

  Om vi lever i tacksamheten över Guds nåd och vet att vi aldrig kan förtjäna frälsningen, ja då har vi redan en god sköld.

  Läste du artikeln om “skorna”? Vad har du på fötterna?

  Det finns ingen annan slutstation än Herrens återvändo och Himmelen, på vår vandrig tillsammans med Herren.

  3. Får man synda på nåden?

  Visst kan vi ha fel, men det finns en skillnad mellan att mistaga sig och att förtiga de fel man vet att man proklamerat, bara för att rädda sitt anseende, eller rikedom eller ….

  Har vi fel? Ja, då kan vi alltid berkänna vår synd. Gud är trofast och förlåter oss. OM!!! vi gör det.

  Men, om vi försöker dölja vår synd kommer vi att gå allt längre i galenskaperna.

  Det är just detta som nu håller på att ske.

  Inget förblir dolt, det blir uppenbarat!

  Den som fortfarande inte kan (eller vill) se galenskapernas crescendo löper stor risk att dras med i den malström som till helvetet bär!

  Det är NU dags att hoppa av tåget!

  Tåget till Rom!

  Tåget till lagiskhet!

  Tåget till nådes-flummande!

  Tåget till……..

  Jag vet inte vad.

  Men Herrens inbjudan står kvar:

  1 Joh. 1:5 Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom. 6 Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen. 7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss. 9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en ljugare, och hans ord är icke i oss.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Tack för ditt svar och dina råd som jag tycker verkar vara, vad Guds Ord syftar till och bra och rätt… Och det har jag inget emot, utan tycker är idel positivt…

  Det jag med min kommentar, min förra, vill pålysa var… Att det kan vara så, att vår teologi och praxis, kan skymma Gud, och verkligheten, som den är i visa frågor, och förvränga synen om Gud och Guds Ord och vilja och praxis… Om hur Gud och Guds Ord livet egentligen är… Och hans vilja enligt Ordet Bibeln…. Och om det han vill och gör och gjort och kommer att göra… Och även vill och gör och gjort, med det han inte vill, och kommer att göra med… Om man inte anpassar sig till Gud och Guds vilja…

  Och att vi kan med vår uppfattning, och erfarenhet, blivit blinda, eller vara okunniga om hans vilja om vissa saker och ting… Så om nån som inte är så noga med att följa skriften, eller mogen, eller har insikt och lärt, att man ska vara det med, än…

  Då väljer vi kanske, att tro mer på oss och våra egna, och vår syn om Gud och Bibeln… Och kan förklara ett tilltal, som påstås vara från Gud, eller en erfarenhet, eller en välsignelse… Per automatik för att vara fel, eller en villfarelse, eller villoande… Från de som står utanför vår krets

  För att det inte överstämmer med vår tolkning av Guds Ord bibeln och praxis och Kyrka och erfarenhet…

  Och kanske missar att en gammal tant i afrika, eller farbror i Norrland i Sverige… Har ett buskap från Gud, eller ett vittnesbörd från Jesus Herren. Och någon särskild nåd, att dela fritt och för intet, med den som vill… För att det inte överstämmer med vår teologi och praxis och erfarenhet… Som om vi och vår tradition Kyrka skulle vara felfri och fullkomlig och allvetande…

  Jag tror ju, att Gud använder enkla obildade, och nya i tron med, och talar till, och vem som helst… Om hur sanningen och verkligheten, verkligen är, om Gud och livet och Guds Ord också… Och även fast de kan ha mycket att lära och upptäcka i livet om Gud och bibeln… Och att alla, kan tänka själv, och höra, och erfara från Gud och livet, även om man inte känner till allt som står i skriften… Och har en bättre bildning, och bättre teologisk bildning, och så god bibelsyn än, och så väl anpassat socialt, eller andligt liv än…

  Men om man prövade i bön, och med Guds hjälp emot skriften, och i samtal, kanske man skulle upptäcka siddor hos Gud, och nåd från Gud. Som man inte kände till…

  Men eftersom man kan vara så färgad, av sin uppfattning, och erfarenhet, och hållning… Så kanske man slår bara ifrån sig, det som verkar mottstridigt, emot en egens syn, och sin Kyrkas tradition teologi och praxis… Så man vill inte ens höra och samtala, för att kunna förstå sin mottpart, och pröva och behålla vad gott skulle kunna vara med… Tills man börjat fundera på, om det skulle kunna vara värt att göra det… Om inte annat, för att nå förtroende för varandra och Evangeliet, om möjligt…

  Och jag har inte pekat ut någon med detta, eller dig, och det var inte avsikten heller… Jag bara lagt märke till, hur man kan favorisera sitt, mot andra, och sennare upptäckt, att jag hadde fel… Och mina medmänniskor och livet och jag är så dyrbart för Gud… Så jag vill visa på ett alternativ, och att sånna missar, kan man göra, eller gjort… Och att det är värt lyssna och lära och samtala och upptäcka livet med andra och dela… Och pröva vad som är värt att behålla, och som är gott, på ett värdigt vis och lära sig… Och att det är möjligt för alla människor och kristna… För Gud finns och vill hjälpa och ledda oss… Och ibland är ett barn visare än en vuxen i någon fråga med… Och en olärd i tron, som ändå mött Jesus Herren och fått särskild nåd att dela från honom med…

  Och ibland förstår inte lärda, och olärda sig på varandra… Och ibland är vår lärdom fel och har lett oss vilse… Men i våra egna ögon och människor ögon kanske vi uppfattas som visa och på rätt väg…. Tills det kommer nån, eller uppenbarelse från Gud, som kan visa oss hur det är… Och att vi har fel om nåt, och är på fel väg, och handlat fel, om en del… Och hur vi kan komma in på rätt väg, och ta itu med vårt ansvar i det vi felat, mer eller mindre allvarlig om, och konsekvenserna, igenom den nåd Gud vill ge… Och att välja att smitta undan sitt ansvar är det inte värt… Även om vi får lidda mycket, och förstår vi kan få göra det, om vi tar vårt ansvar…

  För det är värt det, och det som är rätt, och det ledder oss närmare Gud… Sån är min mennig… Men jag kan ha fel… Var fri att pröva och behålla vad gott är… Guds frid och Gud välsign er och dig !!! Ronny

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *