Förföriska vindar

Den åttonde Oktober organiserade broder Lennart Jareteg ännu en temadag i Alingsås.

Du kan läsa allt om denna temadag, och lyssna på predikningarna på Lennarts sajt Bibelfokus – temadag. Temat var : “Jesus kommer – se till att ingen bedrar er!”

Om du inte har tid att lyssna på allt, skulle jag ändå vilja råda dej att lyssna på Evy Junesweds predikan i två delar.

Du finner naturligtvis dessa länkar på Lennarts hemsida, men jag återger länkarna här.

Förföriska vindar över svensk kristenhet! – del 1

Förföriska vindar över svensk kristenhet! – del 2

Här kan du kommentera.

Den möjligheten finns inte på Lennart Jaretegs sida.

Missa inte denna möjlighet. Det kan betyda skillnaden mellan att bli bedragen och att vara vaksam och förberedd.

/Kjell

PS. Kolla också denna artikel på Dagen Ulf Ekman fortsätter att leda sina efterföljare till Rom.

Views: 65

3 thoughts on “Förföriska vindar”

 1. Mycket bra undervisning. Det är tyvärr mycket av upplevelsekristendom
  i kyrkorna idag. Numera kan man inte ens lyssna på radio eller titta på gudtjänst
  utan att bli besviken.

      (Reply)

 2. Att avslöja villfarelsens andemakter rymmer en paradox. Man blir både välsignad, samtidigt som det innebär ett obehag, en slags vanmakt och förtvivlan över vad man ser. Speciellt när andra inte ser det, utan bara rullar vidare med avfallets tåg.

  Fel och brister är en sak inom kristenheten. Avfall är ngt helt annat, där man bejakar en annan Jesus, ett annat evangelium förmedlat av en falsk ande.

  Jag vill under Lennarts devis:

  “Jesus kommer – se till att ingen bedrar er!”

  delge följande inlägg kring Oneness – rörelsens kopplingar (Den idag starkast växande förförelsen inom “Pingst – familjen” -den som vill ta del av hela materialet så här långt kan göra det via min hemsida och På min Åsikt under Oneness – rörelsen):

  Maria Woodworth-Etter, som synes ha varit själva upphovet till starten av Oneness – rörelsen (se tidigare inlägg på min hemsida), ända fram till Kenyon, Hagin, Khulman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen var verkligen indragen i konstiga saker.

  Att här torde föreligga kopplingar borde vara uppenbart mellan Maria Woodworth-Etter – Branham – latter rain och Magee (som enligt Oneness – rörelsen företrädare är 100 % rätt – trots att jag i tidigare inlägg visat på lögner i vad denne Magee framför – se igen inläggen på min hemsida om Du missat det).

  Branham tar i likhet med Oneness – rörelsen avstånd från Bibelns budskap om den oupplösliga, sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den Ende Guden av ”jag är Herren, Herren är en” (Se denna sammansatta oupplösliga enhet av Fader Son och Ande i Joh. Kap. 14 – 17)
  —-

  Roberts Liardon höll seminarier på Livets ord, där han upplevde en kallelse att lyfta fram “God’s generals”. Varje gång han kom till Uppsala tog detta en stor del av hans presentation. Där ingick även Maria Woodworth-Etter, som synes ha varit själva upphovet till starten av Oneness – rörelsen (se tidigare inlägg), ända fram till Kenyon, Hagin, Khulman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen.

  Så här presenterar Liardon sajten God’s Generals:

  “God’s Generals is a reliable one-stop resource for Christian History from a Spirit-filled perspective. We are a group of historians and artifact collectors pooling our resources to educate absolutely everyone interested in church and revival history.”

  Vad gäller Roberts Liardon så kan man lugnt sätta honom i kategorin “andliga skummisar” troligen i samma klass om Maria W

  Citat från

  http://www.gospelcenter.se/

  Här handlar det ju om en bok som Liardon skrivit

  Jag var i himlen – en pojkes upplevelse

  Av: Roberts Liardon

  Roberts Liardon var åtta år, när Jesus förde honom genom himlen ch invigde honom till tjänst.Under åren sedan dess har denne märklige nge man varit trogen sin himmelska kallelse och studerat livet hos Guds stora trosgeneraler och dessutom undervisat, predikat och förmedlat helande över hela Nordamerika.”

  —-

  Att Liardon bejakat Maria Woodworth-Etter, som synes ha varit själva upphovet till starten av Oneness – rörelsen (se tidigare inlägg), ända fram till Kenyon, Hagin, Khulman, Hinn, Pensacola – väckelsen och fram till dagens apostlarörelse – Bentley och Floridaväckelsen talar väl starkt för ur vilka grummliga vatten som Oneness – rörelsen sprungit fram.
  —–

  Kort summering igen av vad Oneness lär, är att Fadern i GT hade namnet Jesus, att människosonen (som blev till först vid Guds människoblivande) hade namnet Jesus. Och att det nu är Anden som har namnet Jesus (= Jesus only) och att man därför bara ska döpa i ”Jesu namn”.

  Precis som Branham och även trosförkunnelsen lär att Gud lämnade Jesus, så att han kunde dö som människa (andlig död), så har Oneness –rörelsen denna densamma JDS – lära, att Gud och människa är åtskilda på korset (JDS), så att det är människosonen som dör, medan Guds Ande lever vidare i Kristus i uppståndelsen.

  Oneness – rörelsen lär att även om ”Anden nu har namnet Jesus”, så är det inte Jesus som vi ska bedja till, utan till Fadern. Detta trots att Stefanus vände sig direkt till Jesus när han stenades och bad Jesus att ta emot hans livsande. Det kunde han göra för han visste att Fadern och Sonen var ett.

  Man kan undra vilken ”fader” det är som man inom Oneness – rörelsen tillber, om man ser till att man faktiskt har en annan ande, en annan Jesus och ett annat evangelium!
  ——-

  Detta är en hel vilsen kultur som hänger samman, som drar fram emot det avfall som ska möjliggöra en annan en istället för Kristus framträdande! Och de som är på ngt vilset spår, med förankring i denna vilsna “kultur”, behöver bli varnade för och varse att de behöver “växla spår”!

  Bland dessa lömska vilsna spår hör även ett bejakande av Wilkersons användande av Bibelcitat, som syftar på det Judiska folket, som att det skulle syfta på den kristna församlingen. Wilkerson var m.a.o. inbegripen i samma vilsna kultur, även om han delvis tog avstånd ifrån en stor del av den. Men likväl inbegripen.

  Till samma vilsna kultur sällar sig nu även grenar av nyjudianismen. Samtidigt som man förvirrande nog tar avstånd från delar av denna vilsna kultur. Förvirringen är total.

  Och vill man finna den gemensamma nämnaren i denna snart världsvida “vilsna kultur som hänger samman”, så ska man finna att man på ett eller annat sätt förvanskar vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Det sker inte minst i sammanhang, där man menar sig ta avstånd från JDS. Men uppbarligen aldrig inset vad en JDS – lära innebär, utan bara på olika vägar ändå egentligen utifrån en konsekvens av sin lära, bejakar att Fadern och Sonen och Gud och människa skulle vara åtskilda på korset:

  I trosförkunnelsen genom att mena att “Jesus blir gjord till synd” och därmed åtskild från Guds gemenskap (andligt död) och som behöver pånyttfödelse (åter bli förenad med Gud)

  Det är samma lära som i Oneness – rörelsen, om att det är människan Jesus som dör, medan Jesus Guds Ande lever vidare i Kristi uppståndelse. Precis enligt Branham, att Gud lämnade Jesus för att kunna som människa dö, för att så åter komma in i Jesus i Kristi uppståndelse.

  Allt är det en förnekelse av vem Jesus ÄR, inte längre är Gud själv kommen i kroppslig gestalt (“Guds fullhet lekamligen” och förnekelse av att Jesus förenar/försonar Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet, genom att den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i Guds person av “Jag är Herren, Herren är en”, blir upplöst!

  Det blir då därmed även till en förnekelse av det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  —–

  Många är de sammanhang som förvirrar på arenan, genom att så riktigt ta avstånd från delar av förförelser i tiden. Exempelvis Sola Skriptura,som har ett gediget bra material kring mycken förförelse, men som ändå samtidigt förmedlar Calvins förförande utkorelselära, där Jesus inte dött för alla människor, utan enbart för dem som Gud i förväg utvalt till att få nåd.

  Ett annnat vilset sammanhang med väldigt avståndstagande till trosförkunnelsen är “Apologeten”, men där man bara en annan väg, mitt i att man menar sig ta avstånd från JDS, bara har en annan form av JDS – lära

  (Se på “Häften” på min hemsida:

  “Kan Gud dö, Jesu kristi person, den stora stötestenen”)
  ———-

  Jag upprepar som alltid:

  Vad som räddar människan är att Gud och människa förenade i Kristi person (Guds fullhet lekamligen), aldrig blir åtskilda (andlig död) på grund av Kristi syndfria rättfärdighet och Gudomlighet. Vad som räddar människan är, att därigenom kan Kristus som andligt levande (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset.

  Kristi kropp för Dig utgiven. Kristi blod för Dig utgjutet!!

  —-

  Här springer en samlad symbios fram under kristet sken, med förförelsen i katolicismen, trosförkunnelsen, olika grenar av ”nyjudiansim”, oneness – rörelsen etc. etc. (där man lite skuggboxas med varandra, men ändå förbereder samma villfarelse).

  Den villfarelse som kommer att hälsa en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsare välkommen.Och det såväl under ett skeende av falsk väckelse i ”den kristna församlingen”, såväl som falsk väckelse inom det Judiska folket och israels nation

  (förförda av en falsk kristenhet – Den sanna väckelsen bland det Judiska folket och Israels nation och kommande in i sin kallelse, sker när den sanne Jesus kommer efter att det falska plagiatet spelat ut hela sitt register).

  Därför ska inte heller profetiorna som syftar på Judarna appliceras på den kristna församlingen om ”en stor väckelse i ändtiden” ala ”later rain”.

  Det är avfall som råder i den kristna församlingen i ändtiden. Ngt som vi ser framför våra ögon nu.

  Och så jublar Pingsts ledarskap över vilken framgång rörelsen har utöver världen, utan att inse att det är förförelse, som under namnet Pingst drar fram!! Ur led är tiden och det kanske allra mest på den andliga arenan.

  Hälsa rätt Kristus välkommen och inte det falska plagiatet – den falske världsfrälsaren som nu förbereds!! Politiskt, ekonomiskt, andligt, genom strid och ofred på alla områden, miljökatastrofer som kräver en global lösning med en ny världsordning.

  Låt oss inte luras av ett falskt plagiat med global ny världsordning. Utan hälsa rätt Kristus och rätt Guds rike välkommen.

  HaFo

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *