Prövningar vi möta få

Nej, detta kommer inte att handla om prövningar och frestelser.

Det kommer att handla om “att pröva allt och behålla det goda”.

Men allt som kan missförstås, kommer förr eller senare att missförstås.

“Att pröva allt” betyder inte att man skall testa allt minst en gång för att sedan besluta om det var gott eller ej.

En flaska med “blåsyra” (cyankalium): Den som en gång dricker detta kommer aldrig att dricka något annat!

Det jag vill skriva om är “prövandet” som ges oss i uppdrag i följande text ur Första Tessalonikerbrevets femte kapitel, verserna 14-22:

Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Ordets betydelse

I grundtexten står ordet “δοκιμαζετε” – dokimazete – i denna text. Vi har fortfarande kvar ett ord som liknar detta och faktiskt betyder ungefär samma sak, ordet “dokumentera”.

Det handlar alltså om att jämföra ett “profetiskt” uttalande mot en absolut standard. Och givetvis finns ingen annan absolut standard att tillgå än Guds Ord, Bibeln.

Ordet “dokimazete” (grundform “dokimazo”) har inget att göra med att testa eller smaka “geuomai”, och inte heller med pröva “thlibo” eller fresta “peirazo”.

Att dokumentera handlar om att fastställa giltighet.

Men vad är då en profetia?

Oftast brukar detta reduceras till att betyda “förutsägelse”, och det kan det vara. Men de flesta profetior är inte förutsägelser om framtiden. I Gamla Testamentet görs det till och med skillnad mellan Profet och Siare.

En siare är visserligen en profet, men en profet behöver inte vara siare.

I den allra bredaste betydelsen profeterar var och en som tolkar en text ur Skrifterna, eller som vittnar om något han känner sig manad till.

Den citerade texten

Jag tar den igen, och delar upp den i stycken. Men givetvis är hela sammanhanget av vikt. Inte bara de få verser jag citerar.

 1. Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor.
 2. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
 3. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Textutläggning

 • Tillrättavisa de oordentliga – Varna och tillrättavisa bråkmakare och de som proklamerar avvikande åsikter, på ett mjukt sätt. Förmana och trösta är samma ord i grundtexten.
 • Var glad, bed och tacka
  • Ordet som översatts med “glad” är nära besläktat med orden tacksamhet och nåd. Jag tror inte att texten talar om känslor. Det finns inga meriter i att låtsas vara glad när man är sorgsen. Det finns massor av skriftställen som beskriver sorgsna och bedrövade människor. Jakob 5:14 “Är någon glad, så må han sjunga lovsånger.” Och även Herren var bedrövad: Markus 14:34 “Och han sade till dem: »Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stannen kvar här och vaken.»”
  • Ordet som översatts med “tacka” är, som sagt, nära besläktat med nåd. Det enda jag kan förstå ur detta stycke är att vi alltid har anledning att tacka Gud.

Så till prövandet

Kan man släcka Anden?

Det är inte bara här som Anden figurligen liknas vid eld. “Tungor såsom av eld” … Johannes vittnade om Jesus: “Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.”

Den Helige Ande kan vi ju inte släcka, så det måste handla om Hans närvaro och aktiva handlande i våra liv.

Hur släcker man Anden?

Texten föreslår, så vitt jag kan se, två sätt på vilket detta kan ske.

Jag börjar med nummer två, för där är vi nog alla relativt ense med varandra. Genom att deltaga i onda handlingar dövar vi Andens eld i våra egna liv. Men inte bara där, vi kan smitta omgivningen med samma sak.

Sedan kommer vi till sätt nummer ett. Vi kan tydligen “släcka Anden” genom att förakta profetior. Och då tror jag att det handlar om “profetior” i den breda betydelse jag skrev om.

Någon läser en bibelvers som blivit “levande” för honom/henne. Och vi är inte intresserade.

Någon ger ett vittnesbörd om hur Gud har handlat i hans/hennes liv. Och vi finner anledning vara ointresserade. Kanske till och med på grund av personens utseende eller kläder, eller ålder, eller kön, eller socialt status, eller ras, eller, eller, eller….

Någon predikar och vi tänker: Kan något gott komma från X-Stad, eller från en sådan, eller, eller, eller….

Men uppdraget är att “dokumentera”, alltså pröva det med Guds Ord, Bibeln, som standard.

Och om det finns något gott i det uppmanas vi att ta vara på det.

Det kan givetvis även hända att den som bar fram “profetian” behöver förmanas, tillrättavisas och tröstas som en broder eller syster.

Vad tycker du?

Fungerar det i enlighet med uppmaningarna och förmaningarna i första Tessaloniker- brevets femte kapitel?

För, om det inte gör det, kan det hända att Andens eld utbyts mot entusiasmens eld. Och det vore illa.

/Kjell

Relaterade artiklar:

Hur profeterar man?
Vad hoppas du på?
Tacksamhet och nåd.

Views: 37

44 thoughts on “Prövningar vi möta få”

 1. En intressant utläggning. Har aldrig tänkt så. Men det ligger något i det.

  Om jag inte bryr mej om goda vittnesbörd, texter som förmedlas för någon för vilken de blivit “levande”, om jag gäspar högljutt och går därifrån så är mina andliga känselspröt krokiga eller bedövade, i värsta fall avklippta. Jag känner inte Anden när jag ser honom. Jag tycker den äldre pastorn i sin på 50talet moderiktiga kostym är tråkig, ointressant, inte relevant, har inget att säja mej som ung, vi unga som ju vet allt bäst.

  Hur når Gud en sådan person som inte känner igen Anden? (Som oftast lever sina vakna timmar med en sladd i örat dessutom?) Man är minst sagt på drift bort från Gud i det fallet. Jag hinner inte utveckla detta mer, det har varit en lång dag här på kontoret, men jag har en känsla inom mej från många tillfällen då yngre personer har skrattat, förlöjligat och gått ifrån allvarliga och andefyllda ord som oftast uttalats av äldre. Jag har alltid skruvat på mej vid dessa tillfällen som jag på nåt vis alltid gör när Anden verkar och folk inte känner igen honom – det är på nåt sätt en skrämmande obehagskänsla att kristna inte känner igen sin herde.

      (Reply)

 2. Intressanta tankar.
  Jag är tror att vi alla har ett personligt ansvar att kolla om profetior, predikningar, visdomsord, andeinspirerade uppfattningar osv är sanna och från YHWH.
  Vi ska inte per automatik hoppa upp och ner och ropa halleluja åt allt som blir sagt “från Herren” eller blivit “levande”, vad nu det innebär alla gånger, tror jag.
  Det exempel som Bererna visar är nog ganska så bra. Apg 17:11″Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig såsom nu sades.”
  Om vi då också håller i minnet att man menar GT med skrifterna. Samma som Paulus menar i 2 Tim 3:16.”All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,
  så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.”
  NT var ju inte skrivet än, eller hur?

  “Tillrättavisa de oordentliga – Varna och tillrättavisa bråkmakare och de som proklamerar avvikande åsikter, på ett mjukt sätt. ”
  Jag ser inget fel på att följa Yeshua exempel i tillrättavisande.
  Om man blir förolämpad är det ingen annans fel än ens eget, i min mening! Har man fel är det ju enbart uppbyggande att få reda på vad som är rätt! Men om man inte har samma sanning för alla blir det svårnavigerat, kan man tänka. Tar man på sig rollen som lärare får man ju vara beredd att ha ett större ansvar, vad jag förstår?

  “För, om det inte gör det, kan det hända att Andens eld utbyts mot entusiasmens eld. Och det vore illa.”
  Ja det håller jag med om helt och hållet. Det har nog hänt alltför ofta, tyvärr.
  Kan jag få påminna oss om att känslor är noll och intet att lita på. Känslor ändras i genomsnitt var femte minut ungefär och oftare i proportion till hur mycket yngre man är. 🙂
  Sam

      (Reply)

 3. Sam,

  Sam: Ibland väller det verkligen fram visdomsord från dina läppar, då är du riktigt trevlig att lyssna till 🙂 Jag menar det, i fall du nu skulle tvivla.Vi har ju inte alltid delat uppfattning, som du vet.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 4. Wildwest, Sam och Antonia,

  Den sorgliga trenden är väl att prövande har blivit mer och mer persons-relaterat än budskaps-relaterat.

  Och ett ofta hört argument är att man känner i anden att det är något fel. (Jag återkommer till det.)

  Visserligen kan man inte helt skilja på person och budskap. Och det finns faktist även personer som har blivit ett med sitt budskap.

  Det finns en gammal vishet som säget något i stil med detta:

  – En gång är ingen gång.
  – Två gånger är en vana.
  – Tre gånger blir en attityd.
  – Fyra gånger blir en personlighet.

  Ett exempel kan vara att något händer som gör att man känner sig bitter. Sedan blir man lättare bitter när något liknande händer igen. Om man inte kan förlåta kan bitterheten bli en attityd. Och till sist blir man en bitter person. Fånge i sin bitterhet.

  En person som lockas att predika girighetens evangelium, kommer till slut att bli girig. Och det finns ingen annan väg att bli fri från denna förslavning än en total omvändelse. Man kan inte minska successivt på förslavningar. Man måste bli befriad.

  Vi behöver varandra för att bli varse våra bjälkar och flisor. Ja sannerligen ibland en hel brädgård med sågspånshögar. Jag tror inte att det var ett olycksfall i arbetet att andra ser våra flisor bättre.

  Underordnen eder varandra i Kristi fruktan, säger Skriften. (Ef. 5:21)

  Har du en konkordans i din dator? Sök på “varandra” och se hur ofta just detta kommer tillbaka.

  Himmel och frälsning har allt att göra med relationer och “varandra”. Helvetet är yttersta isolement i det egna jaget.

  Så tillbaka till “andebedömandet”. En synnerlig viktig gåva! Och ju viktigare en gåva är, desto större är ansvaret att bruka den.

  Det gäller att inte blanda ihop “det man känner i anden” med andra känslor ur egen brunn. Personlig smak, begärelser, antipatier, en natts dålig sömn, problem i relationen med hustru eller barn, problem på jobbet, saker man inte gillar i församlingen, för mycket rotmos och chokladpraliner, ……

  Andebedömandet måste prövas mot den enda absoluta standard som finns.

  Guds Ord, Skriften, Bibeln!

  Där behöver vi varandra.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Tack Kjell, för en uppbyggande artikel!

  Jag uppskattade särskilt den tänkvärda delen av artikeln om hur vi intresserar oss för sådant som andra syskon upplever att de fått från Anden.

  Det kom till mig nu att vi kan välja mellan att:

  1. Lyssna och ta emot det som upplevs vara gott, och förkasta det som är ont
  2. Lyssna och lyfta fram det som upplevs som ont, och förkasta det som är gott
  3. Inte lyssna alls

  Vad kan tänkas vara mest uppbyggande och gott av dessa tre?

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 6. Eva Helen,

  Du är ju faktiskt en av deltagarna här som bidragit till denna artikel. Jag lyssnar till dina, och andras, förmaningar.

  Det tråkiga är att trenden verkar vara ditt alternativ nummer 2 i “kristna” kretsar.

  Till och med: “Lyssna till det som är fel, och om du lyckas hitta det, såga personen jäms med fotknölarna”.

  Men till detta vill jag tillägga att det finns berömda förkunnare på världs-scenen från vilka jag hittills aldrig hört ens den minsta lilla gnutta gott.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,
  du får mig att tänka. När jag läser din blogg återkommer tankar som går i samma riktning, men som jag har låtit ligga i lägervall en tid. Till exempel skriver du:

  “Himmel och frälsning har allt att göra med relationer och “varandra”. Helvetet är yttersta isolement i det egna jaget.”

  Exakt, Helvetet är en plats där människor inte kan fly eller befrias från sitt alter ego. Jesus är min frälsare, och han vet vad som bor i mig. Det är min förhoppning och vad min tro bygger på. Han måste öka, jag måste minska. Annars går det åt skogen med mig.

      (Reply)

 8. Känna i Anden? Hmmm. Vad är rättesnöret då?
  Yesua säger: “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.”
  Kan man se det som att Anden ska visa vad vi ska känna genom att påminna om ordet?
  Kanske det som Paulus menar med;”Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.”
  Sam

      (Reply)

 9. Sam,

  Du skriver: Känna i Anden? Hmmm. Vad är rättesnöret då?

  – Att känna i anden är ett trosrörelseuttryck som kommer av att man skall ha frid i det man ex skall göra.

  Det kommer i sin tur från ordet i Kol 3:15 Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.

  – Att vandra fridens väg är att vandra Guds väg, för där Gud är, där är det frid.
  Frid i hjärtat innebär att det är en invertes prövogrund, där friden leder dig till rätt beslut.
  Om du inte har kristi frid inför ett beslut bör du låta bli det du tänkt göra. Har du frid, så är det sannolikt rätt att göra det du tänkt.

  Ordet känna i anden, är alltså att lyssna in kristi frid, det kan också kallas sanktion i anden.

  Nu är väl risken att jag får mig en åthutning och blir kallad villolärare, men jag får ta den risken!

  Bb

      (Reply)

 10. Björn bloggaren skrev: “Nu är väl risken att jag får mig en åthutning och blir kallad villolärare, men jag får ta den risken!”

  Nja, det tror jag inte. Men kanske jag inte håller med dej ändå.

  Andlig GPS tror jag är helt fel. Även här gäller det att pröva. (Se ovan.)

  Det var inte trosrörelsen som uppfann “Ledning av och genom Guds Helige Ande”.

  Det var Guds plan redan innan Jesus for upp till Himmelen.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell,

  Vad är rättesnöret då?”

  Finns bara ett!

  Guds Ord, Bibeln.

  Kol 3:15 är Guds ord!

  Du skriver: Andlig GPS tror jag är helt fel. Även här gäller det att pröva. (Se ovan.)

  – Absolut skall även kristi frid prövas, Jag menar, friden sanktionerar inte äktenskapsbrott, eller stöld.

  Andlig gps är ett väldigt bra uttryck, för Guds ande i oss, är den som skall leda oss, men naturligtvis i samklang med skriften.

  Tyvärr är det för få trots trosrörelsens undervisning om att höra Guds röst, som verkligen lever och vandra i det, varför vet jag inte!

  Bb

      (Reply)

 12. Kjell, tack för nyttig undervisning. Den enda fungerande och stabila normen är Guds Ord, det har jag lärt mig efter många misstag. De misstagen gjorde jag bl.a. på grund av att jag hade lärt mig att om jag har frid i mitt inre, då är det bra, då vet jag att jag är på rätt väg. Ibland stämde det, men oftast ledde den s.k. inre friden helt fel. Precis som du Kjell säger finns det mycket som kan påverka vad vi upplever i vårt inre, “personlig smak, begärelser” osv.

  Kristi frid är för mig vissheten att jag tillhör Honom och att Han är med mig alla dagar intill tidens ände. Det är inte en känsla utan en visshet. Känslan av frid kan jag uppleva t.ex. i en bastu, och det kan säkert den som inte omvänt sig också göra. Känslan av frid är inget vi ska förlita oss på enbart, för den kan leda oss fel. Guds Ord är oföränderligt och står fast för alltid, det är trovärdigt och leder oss rätt.

  Jag menar inte att vi inte ska bry oss om våra känslor alls, men vi behöver fundera på varför vi reagerar som vi gör och det gör vi genom att pröva mot Ordet samt litar på att Herren är trofast och står fast vid Sitt Ord. Om jag hör eller läser en predikan och jag får obehagskänslor brukar bibelord som passar in i sammanhanget ploppa upp för mig och så kan jag jämföra budskapet med Ordet. Därför är det viktigt att läsa Bibeln regelbundet, så att vi vet vad Guds Ord säger.

      (Reply)

 13. Björn bloggaren,

  Frågan är ju vad man ska göra när anden säger nåt som går emot Skriften, eller hur?
  Jag ser det mestadels som ett motsatsförhållande mellan känslor och Anden, eftersom Anden påminner oss om vad Skriften säger och känslor är ledda av köttet. Känslorna bor i köttet och Anden utgår från Skriften. Paulus uttrycker det så här i Rom 7:”Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;
  men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.”

  Kan man misstänka att de som Yeshua talar om i Matt 7:21- trodde eller ansåg sig ledda av anden? Mhmm.

  Sam

      (Reply)

 14. Sam,

  Jag ser utifrån vad du skriver, att du inte känner den helige ande, ej heller hur han talar och leder. Det är som jag skrev, få som gör det, trots massiv undervisning!

  Anden går inte förbi summan av skriften, så om den sk anden skulle säga, ligg med din broders hustru, så vet vi utifrån skriften att det inte är Guds ande!

  Ordet och anden är i samklang och ordet bekräftar det anden säger.

  Problemet är att så få vet hur anden leder och talar, därför missar de väldigt mycket av det Gud vill föra dem in i.

  Det finns ett helt spektra av hur Gud genom sin ande talar, syner, drömmar, förnimmelser, direkta tilltal, genom skriften, genom människor och även genom åsnor!

  Bb

      (Reply)

 15. Men snälla nån, Anden går aldrig emot Skriften! Då är det fel ande. Detta kan aldrig inträffa. Treenigheten motsäger sej självt. Hör bara hur det låter.

  Vad jag menade med andlig känselspröt handlar bl a om när bönen blir innerlig, när helig tystnad lägger sej över en församling, när sång i anden sakta börjar brusa fram. Väldigt många människor – jag vet inte varför, men jag har sett det otaliga gånger – blir oroliga, skruvar på sej, letar efter karameller i handväskan, pillar på mobilen (om man är under 40), harklar och hostar och en del går ut, nästan springer ut. Samtidigt är heligheten så påtaglig. Varför blir det så? Tål inte människor när Gud blir lite mera känslomässigt närgången än bara ceremonier och rutiner i liturgin? Känner man inte att det är samma ande som man har inom sej? Jag förstår inte.

      (Reply)

 16. BatNabas skrev: “jag hade lärt mig att om jag har frid i mitt inre, då är det bra, då vet jag att jag är på rätt väg. Ibland stämde det”

  Det är ju inget fel att ha känslor, men inte är de några vidare bra rådgivare om man inte “prövar” dom först.

  Så länge som känslor är ett resultat av handlande finns det ingen större risk att det går galet.

  Men om man låter känslor vara drivkraften till ett handlande gäller det att verifiera om det man tänker göra är okay och bra först.

  Jag ser en mycket stor fara i bristande bibelkunskap. För om man inte, som du, har bibelverser som “ploppar upp” så har man ingen norm att verifiera känslorna, så man vet om de manar till något gott eller bara är av köttet.

  Och sedan är det alltid värdefullt att kolla hela sammanhanget på de verser man kommer ihåg.

  Den som inte är hemma i Guds Ord löper stora risker att förledas. Både av sig själv och av andra.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Björn bloggaren,
  Du säger:”Jag ser utifrån vad du skriver, att du inte känner den helige ande, ”
  Utifrån det uttalandet så kan jag nog nästan garantera att du inte lyssnade på YHWH’s Ande. Det är ett uttalande från dig själv.

  Jag tycker att det verkar som om du är ute och försöker rättfärdiggöra att inte läsa Skriften. Bara lyssna till “anden”.
  Ords 28 säger:”Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.”
  “De som övergiva lagen prisa de ogudaktiga, men de som hålla lagen gå till strids mot dem.”
  Stämmer helt överens med NT där Yeshua säger:
  “Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.”

  Sam

      (Reply)

 18. Sam skrev: “Frågan är ju vad man ska göra när anden säger nåt som går emot Skriften, eller hur?”

  Visserligen håller jag med Wildwest att Anden (Guds Helige Ande) aldrig går emot Skriften.

  Men det är ett faktum att hela församlingar missleds av “andefyllda” (litet “a”) ledare både nu och då.

  Ta som exempel när Ulf Ekman inbjöd pastorsparet Sam och Jane Whaley.

  De lärde församlingemedlemmarna att skrika i “tungor” för att jaga bort onda andar och kräkas ut dem i plasthinkar.

  Och dessa galenskaper presenterades som ledning av anden genom dessa “smorda” predikanter.

  Så, i likhet med dej, Sam vill jag nog framhålla att “ande-ledning” aldrig i normala fall kan fungera som substitut för Skriften.

  Hur det funkar om man lever i en ateistisk, eller avgudadyrkande diktatur, och helt enkelt inte får, eller kan, läsa Bibeln, vet jag inte. Jag tycker det låter rimligt att Gud då tar konkret och direkt kontakt genom Den Helige Ande.

  Sedan skiljer jag mej nog en hel del från din tolkning av Skriften.

  Litet överdrivet tror jag att du, Sam ofta studerar varje tittel och varje iota med mikroskop, medan jag försöker se summan.

  Lägg märke till att jag skrev “överdrivet”. För det finns givetvis texter som jag upplever som så centrala att de måste belysas extra.

  Och där ligger nog den största skillnaden i våra olika tolkningar. Vi poängterar olika texter ur summan.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Björn bloggaren,

  “Tyvärr är det för få trots trosrörelsens undervisning om att höra Guds röst, som verkligen lever och vandra i det, varför vet jag inte”!

  Men bästa Björn, hur kan du påstå att det var “trosrörelsen” som kom med “den undervisningen”, den har ju funnits i Bibeln hela tiden. Men sen att själva ordet tro förvanskats av dem, till oigenkännlighet, är kanske en annan historia.

  Och hur du sen kan referera till den undervisningen som något sunt, som kristna borde ha tagit till sig, är för mig en gåta? Om man fortsätter med bilden av en “andlig GPS”, så far man vilse om den är felinställd från början. Och det har de flesta gjort som tagit till sig den, just därför att den inte stämde med varken Ordet eller Anden.. Det är ett köttsligt evangelium som den rörelsen (och många andra) förkunnar, som ingenting har att göra med sann/sund andlighet, överhuvudtaget.

  Det är endast när Guds Helige Ande och Hans Heliga Skrift får samarbeta i oss som vi kan orientera oss rätt i tillvaron Herren leder oss ALLTID på rätta vägar, för sitt namns skull. (Psaltaren 23:3) Men om vi börjar schackra med Sanningen då flyr Guds Ande. Det är därför som allsköns villoläror kan härja fritt.

  Lämnar lite skriftställen som visa på Andens och Ordets uppgift. De är sannerligen ingen köttslig “GPS andlighet” där man låter sig drivs omkring i vart vindkast i läran!

  (Johannes 14:27 ) “Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda”

  (1 Kor. 2:11 ) “Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande”.

  (1 Kor 2:10) “Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet”

  (Ordspr. 20:27) “Anden i människan är en HERRENS lykta; den utrannsakar alla hjärtats innandömen.

  (1 Kor. 2:14) “Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

  (1 Kor. 2:15) Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon .

  (1:a Johannes 2:20) “I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven all kunskap”.

  (Rom. 8:14) “Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn”.

  (Johannes 14 17 ) “Det är den helige Ande, som leder er in i den fulla sanningen. Världen kan inte ta emot honom, för den söker inte efter honom och känner honom inte. Men ni gör det, för han bor hos er nu och kommer att vara i er”.

  (Hebreerbrevet 4:7) “..så bestämmer han genom ordet »i dag» åter en viss dag, nu då han så lång tid därefter säger hos David, såsom förut är nämnt: »I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan.”

  (Hebr. 3:15 ) “När det nu säges: »I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom när de förbittrade mig….”

  (Psaltaren, 119: 105). “Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”.

  (Psaltaren 119: 45). “Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar”.

  (Psaltaren 119: 43). “Ryck icke sanningens ord så helt och hållet bort ifrån min mun, ty jag hoppas på dina domar”.

  (Ordspråksboken 4:11) “Om vishetens väg undervisar jag dig, jag leder dig på det rättas stigar”. (12) När du går, skall sedan intet vara till hinder för dina steg, och när du löper, skall du icke falla; (13) håll blott oavlåtligt fast vid min tuktan; bevara henne, ty hon är ditt liv”.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 20. Sam,

  Du skriver: Jag tycker att det verkar som om du är ute och försöker rättfärdiggöra att inte läsa Skriften. Bara lyssna till “anden”.

  – Har man läst skriften i 27 år så borde man veta vad som står i den, eller hur?

  Att lyssna till Guds röst är i enlighet med skriften, däremot är det inte att lyssna till Guds röst att läsa, dock kan Gud tala när man läser!

  Bb

      (Reply)

 21. Antonia Berglund,

  Trosrörelsen kom inte med undervisningen om att höra Guds röst, men de lyfte fram den!

  Du skriver: Det är endast när Guds Helige Ande och Hans Heliga Skrift får samarbeta i oss som vi kan orientera oss rätt i tillvaron.

  – Gud kan leda och leder utan någon skrift, men det är bra att kunna skriften och ha den som prövningsgrund.

  Det är är ett område som tydligen många är rädda för, jag är inte rädd för Gud har sen tidigt i mitt kristna liv, lärt mig att lyssna på lärjungasätt.
  Att skilja mellan egna känslor och andens signal är inte alltid lätt, men efter år av övning så är det inga problem.

  Bb

      (Reply)

 22. Björn bloggaren,

  “Det är är ett område som tydligen många är rädda för, jag är inte rädd för Gud har sen tidigt i mitt kristna liv, lärt mig att lyssna på lärjungasätt.
  Att skilja mellan egna känslor och andens signal är inte alltid lätt, men efter år av övning så är det inga problem”.

  Menar du då att det t. ex är denna urskiljning i Anden du även praktiserat, angående trosrörelsen ?

  När Gud leder oss, genom Anden, så leder Han alltid i samklang med sitt eget Ord, annars måste vi ju själva bedöma om vi har tolkat situationen rätt, eller ej. Detta kan vi inte göra Björn, för då blir väl vår “egen bedömning” ganska godtycklig, men även högsta instans, och det skall väl skriften vara ?Och gissa vem som gillar det?

  Vi behöver både karta och kompass för att inte hamna vilse ute i skogen, detta vet varje orienterare. Det funkar heller inte enkom med en “andlig autopilot” på det andliga området.

  Har heller ingenting med “rädsla att göra”, som du antyder här i början , utan denna lögn är säkert vad bl. a UE försökt att “hjärntvätta” sin åhörare med.För det enda vi behöver rädas för är ju lögnens makt att bedra oss. Villolärare är säkert ett ljusskyggt släkte som helst försöker undvika strålkastar ljuset som är = med Sanningen, så långt det nu är möjligt.

  Du hänvisar även till att din vandring i Anden fungerade utmärkt, redan tidigt i ditt kristna liv, men då kan ju din Bibelkunskap inte ha varit särskilt gedigen. Hur gjorde du då, för att orientera dig rätt i tillvaron, om man får fråga?

  Tycker nog att det låter som du motsäger dig själv Björn och inte heller tar ditt personliga ansvar, som vi alla uppmanas till: – Att pröva allt och behålla det goda – för i.s.f. hade du inte kunnat anamma t.ex. trosrörelsens undervisning. Att den bygger på uppenbar villfarelse, av värsta sorten, kan ju inte vara någon hemlighet vid det här laget, särskilt inte för dem som väl hemmastadda i Ordet .

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 23. Antonia Berglund,

  Att det finns felaktiga läror i trosrörelsen är ju uppenbart, men det innebär inte att Gud inte skulle kunna leda och tala till dem som älskar honom.

  En del menar att biblen skall leda oss, men hur gör den det om jag ex önskar att köpa ett hus, hur vet jag att det är rätt hus, hur kan jag med biblens hjälp veta att jag inte skall köpa ett hus? Eller vilket område som helst, vad jag vet så kan faktiskt inte biblen leda i sådana saker, vilket den Helige ande kan och det väldigt konkret.

  Jag tror att det är en stor brist på detta område, därför blir människan beroende till sig själva, sin egen förståndsbedömning. Utan den helige ande så går vi på osäker mark.

  Vi har grunden i skriften, de fastslagna buden, där utöver behöver vi Guds ande konkreta ledning och naturligtvis skall den ledningen prövas i den mån det går!

  Du skriver: Hur gjorde du då, för att orientera dig rätt i tillvaron, om man får fråga?

  – Jag lärde mig tidigt att fråga Gud, lyssna och vänta in hans svar. Gud lärde mig hur han talar, hur man känner igen hans röst.

  Första gången jag hörde Gud tala, var när jag varit fräls i ca 4 mån, han sa, det enda jag vill att du gör, är att du tror på mig och inte håller på med så mycket egna gärningar. På kvällen bekräftade han det han sagt från Joh 6:29 Jesus svarade och sade till dem: “Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.”

  Och så har han fortsat att tala och att bekräfta på olika sätt!

  Ett annat sätt som han lärt mig, är att tveksamhet är en andens signal, då bör man stanna upp och inte rusa in!

  Bb

      (Reply)

 24. Kjell,

  Jag är säker att du har sån erfarenhet att du kan komma fram till summan utan att ta med alla decimaler, eller hur?
  Sam

      (Reply)

 25. Björn bloggaren,

  “- Har man läst skriften i 27 år så borde man veta vad som står i den, eller hur?”
  Ja det är ju självklart att en sån som du inte kan ha fel???

  “Att lyssna till Guds röst är i enlighet med skriften, däremot är det inte att lyssna till Guds röst att läsa, dock kan Gud tala när man läser!

  Bara en stilla undrar? Var har du fått det från? anden eller Skriften?
  Skriften säger att Anden inte säger nåt annat än vad YHWH har sagt, så det som uttryckligen står att YHWH sagt i Skriften bör ju gälla,eller?
  Sam

      (Reply)

 26. Björn bloggaren skrev: “Att skilja mellan egna känslor och andens signal är inte alltid lätt, men efter år av övning så är det inga problem.”

  Kan du förstå att för oss som brukar läsa dina kommentarer låter detta som en viss brist på självkännedom?

  /Kjell

      (Reply)

 27. Sam,

  Om du och Björn vill fortsätta denna personliga debatt hänvisar jag till Off-Topic.

  Jag kommer att flytta ytterligare kommentarer av er om de är av huvudsakligen personlig karaktär.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Kjell,

  Jag vet inte vad du menar, jag är inte fullkomlig i allt, däremot bör du/ni förklara hur vi skall bli ledda av bibeln, för det verkar som om det är enda sättet???

  Om du vetat hur ex jag blivit konkret ledd, där Gud talat konkret, så hade du kanske inte din skeptecism.
  Att jag uttrycker mig på ett visst sätt, innebär inte att Gud inte kan använda mig, leda mig, eller tala till mig.

  Jag anser att ni/du har ett egenrättfärdigt och utan grund och kännedom om den andres vandring, där du/ni ser ner på den som inte ser saken på ditt/ert sätt.

  Om du bara visste vad Gud kan och förmår i att tala och leda?
  Visst, jag uttrycker mig klumpigt ibland, men om det gör dig till en visare och bättre människa, så har jag ju lyckats, eller?

  Bb

      (Reply)

 29. Björn bloggaren,

  Sakta i backarna nu. Du skrev följande till Sam:

  “Jag ser utifrån vad du skriver, att du inte känner den helige ande, ej heller hur han talar och leder.”

  Tankarna går osökt till Rom. 8:9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

  Och nu vänder du på steken och tycker att du blir anfallen och att “jag/vi ser ner på den som inte ser saken på mitt/vårt sätt”

  Sedan vill du att jag/vi bevisar att man kan bli ledd av Gud genom att läsa Guds Ord.

  Och igen antyder du att jag/vi inte vet att Gud kan leda: “Om du bara visste vad Gud kan och förmår i att tala och leda?”

  Sanningen är väl snarare den att vi alla låter oss ledas av köttsliga begär och egna känslor nu och då.

  Men sanningen är även den att den som har tagit emot frälsningens nåd och fått Guds/Kristi Ande som inneboende, kommer att uppleva hur bön och bibelläsning leder till insikter och klarhet.

  Att man under bönen kan få tankar som leder till att man kan välja hur man bör handla även i saker som inte står direkt omskrivna i Guds Ord.

  Och sedan har man alltid möjligheten att pröva dessa tankar för att se om de på något sätt strider mot Guds Ord.

  För om de gör det kom de ur köttet, hur mycket man än gillde dem och hur säker man än kände sig.

  /Kjell

  PS. Och Sam får fundera på om det nu talas om Guds Ande eller Kristi Ande i den citerade texten. Eller om det kanske till och med är samme Ande eftersom Gud och Kristus ÄR ett.

      (Reply)

 30. Kjell,

  Haha Kjell, som vi säger; that dog don’t hunt.
  Var hittar du Kristi ande omnämnd?
  Fast egentligen när man tänker efter så kan du ju ha rätt eftersom den katolska Guden och den katolske Kristus inte har mycken förankring i Skriften så….
  Sam

      (Reply)

 31. Sam,

  Svar: Ordagrannt i citaten nedan.

  Rom. 8:9:
  9 I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.

  Fil. 1:19:
  19 ty jag vet att detta skall lända mig till frälsning, genom eder förbön och därigenom att Jesu Kristi Ande förlänas mig.

  1 Petr. 1:11:
  11 De hava rannsakat för att finna vilken och hurudan tid det var som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet som därefter skulle följa.

      (Reply)

 32. Björn bloggaren,

  Björn, går in i ditt svar till mig och kommenterar.

  B. Att det finns felaktiga läror i trosrörelsen är ju uppenbart, men det innebär inte att Gud inte skulle kunna leda och tala till dem som älskar honom.

  A. Hela den läran är faktiskt felaktig!

  B. En del menar att biblen skall leda oss, men hur gör den det om jag ex önskar att köpa ett hus, hur vet jag att det är rätt hus, hur kan jag med biblens hjälp veta att jag inte skall köpa ett hus? Eller vilket område som helst, vad jag vet så kan faktiskt inte biblen leda i sådana saker, vilket den Helige ande kan och det väldigt konkret.

  A. Bibeln är ju ingen regelbok utan Guds levande Ord, därför kan Herren tala till oss, på livets alla områden, det har jag själv upplevt. Men givetvis kan Anden leda oss till “rätt hus köp” på andra sätt också. Herren verkar ju på alla livets områden, när vi söker Hans vilja och vägledning.

  B. Jag tror att det är en stor brist på detta område, därför blir människan beroende till sig själva, sin egen förståndsbedömning. Utan den helige ande så går vi på osäker mark.

  A. Förståndet helgas när vi umgås med Herren och förblir i Ordet så därför behöver det inte vara så stora motsättningar mellan förstånd och Ande, som du verkar tro. .

  B. Vi har grunden i skriften, de fastslagna buden, där utöver behöver vi Guds ande konkreta ledning och naturligtvis skall den ledningen prövas i den mån det går!

  A. Vårt sinne behöver dagligen förnyas, så att vi mer och mer börjar tänka Kristi tankar och de är inte statiska (inristade på stentavlor) utan de är flexibla ( individanpassade) för att var och en av oss, skall kunna finna sin personliga väg och kallelse i livet!

  B. Du skriver: Hur gjorde du då, för att orientera dig rätt i tillvaron, om man får fråga?

  B. Jag lärde mig tidigt att fråga Gud, lyssna och vänta in hans svar. Gud lärde mig hur han talar, hur man känner igen hans röst.

  A. Snälla Björn, du är inte den enda som leds utav Guds Ande utan det gör alla dom som är Hans barn. UE har fått det hela om bakfoten förstår du. : -) men alla går kanske inte omkring och skryter med det. Vi har ju inget eget att berömma oss av, allt är av bara nåd!

  B. Första gången jag hörde Gud tala, var när jag varit fräls i ca 4 mån, han sa, det enda jag vill att du gör, är att du tror på mig och inte håller på med så mycket egna gärningar. På kvällen bekräftade han det han sagt från Joh 6:29 Jesus svarade och sade till dem: “Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.”

  A. Du har nog missuppfattat lite här, det är nog ingen som har ifrågasatt att Gud talar till dig Björn, däremot är det inte säkert att allt du/vi hör, kommer från Hans rena källa, just därför är det så viktigt att vi också prövar allt, genom att kolla om det stämmer med summan av Guds Ord. Enstaka bibelcitat kan tolkas på olika sätt, men även feltolkas. Men nu tänker jag inte i förstone på husköp och liknande förståss.

  B. Ett annat sätt som han lärt mig, är att tveksamhet är en andens signal, då bör man stanna upp och inte rusa in!

  A. Javisst kan Anden varna oss med ett inre stopptecken, men inte uteslutande, det beror från fall till fall, hur Han väljer att även göra med detta .

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 33. Kjell!

  Är man född på nytt, så har man kristi ande, men det är inte självklart att man vet hur anden talar och leder.

  I stort leder Gud oss utan att vi vet om det, vi bara vandrar och gör det vi gör.

  Antonia!

  Du ställde frågor som jag svarade på, det är verkligen inget skryt.
  Jag påstår inte heller att jag är den enda Gud talar till, inte heller att allt jag hör är från Gud!

  När det sen gäller trosläran, så är inte allt fel, det finns mycket bra!

  Bb

      (Reply)

 34. Björn bloggaren,

  Antonia!

  1.”Du ställde frågor som jag svarade på, det är verkligen inget skryt”.

  2. “Jag påstår inte heller att jag är den enda Gud talar till, inte heller att allt jag hör är från Gud”!

  3. “När det sen gäller trosläran, så är inte allt fel, det finns mycket bra”!

  Björn,

  1. Ang. skrytet syftade jag INTE på dig, utan på UE! Han anser sig ju vara mera andlig än de flesta.

  2. Du beklagade alla dem som inte tagit till sig trosrörelsen undervisning om Andens ledning, men du hade tydligen gjort det, allt enligt dig själv.Det var vad jag påpekade.

  3. Nej det stämmer inte: “Ett gott träd KAN inte bära ond frukt, ej heller KAN ett ett dåligt träd bära god frukt.Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden” (Matt. 7:18-19)

  Och trosläran bär, och har burit, mycken ond frukt eftersom det är en villolära, hur kan du då påstå motsatsen?

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 35. Kjell,

  Kjell
  Var fick Yeshua Anden från?
  Matt 3:16;”16Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.”
  Har du läst nånstans om ett byte av ande för Yeshua?
  Sam

      (Reply)

 36. Antonia Berglund,

  Har aldrig uppfattat att UE menar sig vara andligare än de flesta.

  Att lyssna till Gud lärde jag mig inte av LO, utan det lärde Gud mig själv, men det jag sedan läst om detta från LO, bekräftar det jag redan visste.

  När det sedan gäller att ett gott träd inte kan bära ond frukt och vise versa, så är inte det helt sant. Jag har skrivit om det på min blogg, för visst är det väl så, att du enbart bär god frukt?

  Synd är ingen god frukt, lögn, förtal, otro, ja listan kan göras lång, men i mitt eget liv är det både ock.

  Väl mött!

  Bb

      (Reply)

 37. Sam,

  Hur läser du?

  Var står det att Jesus där utrustades med Guds Helige Ande?

  Ytterligare ett ställe där Fader, Son och Ande figurerar i samma scen. Så givetvis måste den bortförklaras.

  Om du verkligen tror att Jesus där fick Guds Helige Ande så gör du honom till en Avatar.

  Och jag som tror att Jesus var från före begynnelsen, att han var utförande i skapelsen, att hand ÄR Guds Son i konkret betydelse. Och alltså Gud!

  Du vet den där att sälar föder sälar, människor föder människor, och Gud föder ……… just det Gud.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Kjell,
  “Hur läser du?”
  Som det står, broder Kjell:”Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.”
  “Komma över” antar jag är bra lika din egen upplevelse av Anden?
  Samma som för Bezalel i 2 Mos 31:3″och jag har uppfyllt honom med Guds Ande,”
  4 Mos 11:29,”Ack att fastmer allt HERRENS folk bleve profeter, därigenom att HERREN läte sin Ande komma över dem!»”
  4 Mos 24:2;”Och när Bileam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrad efter sina stammar, kom Guds Ande över honom.”
  Osv osv. Många människor fick den Helige Ande över sig, likt Yeshua.
  Joh 15:26;”Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig.”
  Apg 2:4;”Och de blevo alla uppfyllda av helig ande”
  Apg 5:32;”Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.”
  Vilket grundas i Hes 36;27″Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.”
  Det passar ju in till 100% på Yeshua , eller hur?

  “Om du verkligen tror att Jesus där fick Guds Helige Ande så gör du honom till en Avatar.”
  Och Johannes en lögnare, kan vi tillägga. Sen kan man ju fråga vad som hände där vid jordan. Lämnade Anden Yeshua just före för att sen sänka sig ner över Honom igen?

  “Och jag som tror att Jesus var från före begynnelsen, att han var utförande i skapelsen, att hand ÄR Guds Son i konkret betydelse. Och alltså Gud!”
  Ja det är väl omöjligt att tänka sig att DU kan ha fel,va? 😉

  “Du vet den där att sälar föder sälar, människor föder människor, och Gud föder ……… just det Gud.”
  Hmmm, lite svårt att veta var jag ska börja men kanske ett citat som styrker denna uppfattning vore lämpligt? Har du nåt?
  Jag tänkte kanske 1 Kor 15,”Så finnas ock både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag.”
  Men det skulle ju inte styrka det argumentet, så du måste nog visa mig!
  Sam
  P.s är moderering fortfarande nödvändig?

      (Reply)

 39. Sam,

  Så här står det i den Bibel jag läser:

  Lukas 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”

  Jag skrev en artikel om antropomorfism för ett tag sedan Fader eller Moder eller Förälder?.

  Jag är väl medveten om de unitariska ny-judaisternas selektiva antropomorfismer för att “bevisa” att trefaldigheten inte stämmer.

  Jag föreslår att vi stannar där…..

  Sedan frågar du: “P.s är moderering fortfarande nödvändig?”

  Ja, det tycker jag nog. Och jag tror du inser varför om du kollar kommentarerna i Off Topic.

  Jag anser att den persons-centrerade diskussion som just nu drabbar bloggen inte är nyttig och god.

  Var och en må ge sin trosbekännelse på ett värdigt sätt.

  Men pikar fram och tillbaka förstör bara. Jag kommer att moderera strängare.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *