Integration eller diskriminerande?

Det finns två artiklar i Dagen idag som intresserar mej på ett särskilt sätt.

Den ena är artikeln om Wangari Maathai.

Den andra handlar om integration av invandrare i våra församlingar.Det finns flera olika anledningar till att just dessa artiklar rör mej.

Låt mej börja med litet bakgrund.

Sedan början på sjuttitalet (ja, just det, förra seklet) har jag starka band med Kenya. Och har levat “integrerat” som det heter, med vacker chokladbruna människor.

Wangari Maathai har samma förnamn som min kära hustru. Och vidare var hon ju en ljuspunkt i en diktatorisk stat. Det fick hon bota för.

Hon fick studera i USA på liknande program som President B. H. Obamas biologiska far. Wangari Maathai fick studera på ett program sponsrat av kända namn som Tom Mboya, Julius Kiaro, Harry Belafonte, Frank Montero, Sidney Poitier, Jack Robinson, Bill Scheinmann, Cora Weiss, etc.

Hon anlände i Amerika 1959, ett år efter Obama senior.

För er som inte vet det, eller tror det, kan jag utan att rodna säga att Obama får en hel del klagomål just på grund av sin etniska bakgrund. Och dessutaom är han ju “svart” (hmmm, ljusbrun) i ett land där detta ledde till “apartheid” och etniska mord, när jag var ung.

Dessutom hittar man på massor av konspiratoriska teorier på grund av hans namn. Alla tre namen har betydelser. Men han valde inte dessa namn själv. Lika litet som jag kan hjälpa att jag heter “Kjell” som kommer av de fornnordiska namnet “Kjetil” och är ett hedniskt namn med betydelsen att jag är utvald av “gudarna” till att bli en hövding.

Wangari Maathai har tydligen en katolsk bakgrund. Hon gifte sig katolsk. Äktenskapet höll inte.

I Amerika fick hon tydligen kontakt med New Age och hennes trosbekännelse var klockren New Age. Hon hyllades även av en av världens främsta New Age Prästinnor. (Se bilden.)

Och nu kommer jag till den andra artikeln.

Vad betyder “diskriminera” och vad betyder “integrera”?

Ja det beror på vem man frågar och vad denne vill uppnå.

Min hurstru “diskriminerar” mej varenda dag. Det betyder att jag särskiljs på grund av att jag är man, make, fadersfugur, etc. etc. Tack och lov för det!

Diskriminera betyder ju inget annat än att särskilja. Och gissa om vi är olika, min hustru och jag. Längd, vikt, färg, bakgrund, roll i familjen, och mycket annat.

Och dock är vi ett! Nej, jag skriver det fel! Just därför är vi ett!

Vi har en Herre och en Frälsare, ett Liv, en Väg, en Sanning.

Spelad enhet leder aldrig till annat än split och kiv.

När jag var ny i Afrika såg jag afrikaner. Eller för att vara ärlig, såg jag givetvis en hel del afrikanskor. 🙂

Nu för tiden ser jag bara människor.

Vi är alla olika, men det går bara galet när man tillskriver skillnaden något som inte har med den att göra.

Eller när man ställer upp politiska program för att tvinga till integration, och därmed förtiger skillnader som verkligen finns där.

Resultatet av tvingad integration blir inget annat än diskriminerande rakt från hjärtat.

Bara ett ärligt konstaterande av verkliga skillnader kan leda till att man blir “ett” och får vara den man är, i en roll som passar med det Herren avsåg när han vävde oss i moderlivet. (Psalm 139)

En familj med fader, moder och barn har chansen att överleva.

En familj med fader1, fader2 och fader3 har inga som helst chanser att bestå.

En församling där alla har samma roll kan heller inte bestå.

/Kjell

Views: 24

3 thoughts on “Integration eller diskriminerande?”

  1. “Hon hyllades även av en av världens främsta New Age Prästinnor. (Se bilden.)”

    Måste fråga om detta. Menar du Oprah Winfrey?

        (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *