En kort bloggpost

Individualiseringen går hand i hand med laglösheten och rikedomsdyrkandet “gudarna” Eros, Baal, Afrodite, Astarte etc. etc. Himmelens gudinnor, står för den biten.

Tveksamma kulturella yttringar får härja fritt

Godcasting vidgar vyerna

Nätporr får män att rata vanliga kvinnor

Tycker du att jag kopplar saker som inte hör ihop?

Jag tror att det handlar om satans huvudlögn.

“Om du anstränger dej, kan du bli som Gud, och du kan bli betydelsefull, och du kan bygga ett paradis för dej själv här på jorden!”

I stort sett alla söker sitt paradis. Hur perverterat det än må vara. Alkoholförslavade, sexförslavade, homofiler, pedofiler, maktförslavade, arbetsnarkomaner, religiösa och latmaskar.

Och alla vet att det inte kommer att lyckas om nämligen universum upphävs och det blir Gud som bestämmer vem som får komma till den äkta Himmelen.

Jag böjde mina knän och bad om frälsning när jag var 14 och omvändelsen började när jag var närmare 30. Förutom mina förärdrar finns det några personer som betytt väldigt mycket för mej.

En av dem är Clive Staples Lewis, eller kort och gott C. S. Lewis. Det är inget mindre än en njutning att läsa hans essäer på Engelska. Professor i Engelsk litteratur, erudit och filosof. En njutning!

C. S. Lewis skrev att det till slut kommer att finnas bara två sorters människor.

  1. Den ena sorten säger till Gud: “Ske Din vilja!”
  2. Den andra sorten får höra från Gud: “Ske din vilja!”

I dagarna blir det aktuellt igen att debattera helvetet. Total isolation från allt som är av gemenskap och kärlek och glädje och skönhet och fröjd.

Den som bygger sin egen himmel kommer till helvetet.

Lyssna till den sång man sjunger i helvetet I did it my way!

Jesaja 53:6

Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Jag återkommer till det i nästa bloggpost!

/Kjell

Views: 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *