Ett öppet brev till Lars Enarson

Lars,

Jag har några frågor jag vill ställa dej med utgångspunkt från en predikan du höll 06-20-2009 God gives hope that does not disappoint – We will rule and reign with Him.

Här följer några citat ur din predikan, så ordagrannt som möjligt och med så positiv tolkning som möjligt. Din predikan i blå text. Notera att det bara är delar av predikan som citeras. Annars blir det för omfattande.

Fetstil och kursivering är min. Mina kommentarer i grön text och inom parentes. Indexering i fetstil inom fyrkant-parentes [x].


I grew up with the, you know, traditiole, traditional teaching, my father was a minister, and I heard a lot about the rapture when I grew up. And much of that teaching, the traditional teaching on the second coming, aaa…, tended to bring a lot of fear.
[1]

And, you really, you, you, you heard so much about all the terrible things that were coming, and it’s going to be horrible, and you don’t want to be left behind here. Eeh, e, but God, is, is kind and He is going to help you to get out just before it is too late, and rescue you and you will take off and dissappear somewere, beyond the moon and the stars.

And, heh, wa-a, s, I tell you, when I began to study the Scriptures, because after a while, when I grew up with this teaching, aah, I said one day, I can’t understand this, eeh, I’m not interested in the future, I just want to have God, I want to have Jesus, Yeshua, here now and then I don’t care what’s going to happen. [2]

(Du slutatde fundera på allt detta i ungefär 5 år, men sedan talade Herren till dej och sade “Now you can begin to read the Scriptures for yourself.”; Och du upptäckte massor av saker. Bland annat Upp. 21:2)
“I saw the holy city, the new Jerusalem coming down….”
(och då förstod du hur fel det var med uppryckandet)

You see, our hope is not that we are going to disappear, but that He is going to appear. (man klappar i händerna) It’s not that we are leaving, but that He is coming, that’s what we’re looking forward to. I mean, (man klappar i händerna) that is a very, very fundamental, a-eh, you know, difference between the two.
[3]

Can we have an overflowing hope if we have a totally different understanding than what God have, has. You know, Yeshua never taught us to pray: “Take me to Your Kingdom, where you are, get me out of here”.. (man skrattar)

He prayed, taught us to pray a very revolutionary prayer “Your Kingdom come, Your will be done, on earth, exactly as it is in Heaven”, now that’s radical.[4]

Because that means that instead of us leaving, the Devil is the one that will leave. (stort jubel och klapp i händerna)

The Kingdom of this the world has become the Kingdom of our Lord and of His Messiah. Oh, glory to God! God is going to win. And He will reign for ever and ever.

You know, I usually say, ah, that when Pauls says “I don’t want you to be ignorant”, it’s because we are ignorant.

No, I, I think that most Christians don`t know. I’ts very, very urgent that we can restore the biblical hope. That we find in the Scriptures, because we’re going to need it, in these latter days, to, to hang on, becuase with hope we can make it.

I believe that most Christians, don’t know neither where we are going, nor where we come from. Now, if you don’t know where you come from, or where you are going, I would say you’re lost!. (och publiken skrattar) You are an accident waiting to happen. (Du skrattar och publiken skrattar med.)[5]

We need to have a secure anchor for our soul, in the hope that God has for us.

That´s why I began to read to you about Jerusalem, about Zion. Because that is.., let’s read that again, Psalm 87:1 He has set His foundation on His Holy mountain, the Lord loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things are said of you o city of God.”

I think that this hope is very, is very obscure for most Christians today and they think that this people that pray for Jerusalem, they are some crazy Israel fanatics, you know, eh, got it on their brain and they can’t seem to get rid of it.[6]

Let me tell you! God is coming, and he’s taking over. (stort jubel och klapp i händerna)

God has a plan for a wonderful Shabbat. That is going to come. And I can’t wait for it to happen. You know the Shabbat that he has given us, it’s just a prophesy. Of what he had planned, from the beginning, when he created everything. Man will have 6 days, and then comes the day of the Lord.[7]

The good news of His Kingdom, must be preached in all the world. As a testimony in every nation, and then the end will come. It’s a good invitation. You can be part of his wonderful Kingdom that is coming.

Are we giving this good news?

We must, we must join together to make shure He’s coming soon. The world has had enough of war, of lies, of deceit, of oppression, of injustice, of suffering, of torment, of poverty, of sickness, ….. whence there is coming a kingdom, a glorious kingdom, that is going to appear on the earth.[8]

I mean, afterwards you can correct me if I’m wrong, but, I, I, I do believe that this message is very vital. That it is stirred up in our hearts so that we can have this overflowing hope.

“It’s, sort of not the picture that you got from the left behind series, you know ….. Those series have sold in tens of millions copies, and they give you the idea that it’s the Devil who’s taking over here, and we have to get out….. That’s such perverted message![9]

Här följer nu mina kommentarer.

De är indexerade och jag tar dem i ordningsföljd, men de kanske viktigaste är nummer [8] och sedan nummer [5]. Om du inte anser det värt, eller inte orkar, att läsa allt, läs då åtminstone dessa båda punkter,

[1]

Du kan väl inte förneka att Bibeln är helt tydlig om att en “rapture” kommer. 1 Tess 4:16-18

Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.

Att du sedan menar att det bara blir ett litet skutt till Jerusalem är din tolkning. Det kan du inte stödja med direkta, konkreta citat. Men vitsen är att det blir ett “uppryckande” eller “rapture”.

Jag håller med att filmen är missvisande i det att den förutsätter ett uppryckande innan vedermödan.

Vad gäller “skräcken” så är den inte obefogad Skriften talar ju om en “fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld”.

Jag var själv rädd som barn. Se min artikel Barndomsupplevelser. Men orsaken var inte uppryckandet. Orsaken var en otydlig predikan om “straffmyndig” ålder i Guds Rike. Små barn hör ju Herren till. Men åldersgränser har man varit snål med att nämna. Jag tror att vi kan lära oss något viktigt ur traditionen med “Bar Mitsva”.

Faran med Pre-trib är uppenbar. Man kan tro att Antikrist är Messias. Man kommer att tro att det verkligen är Messias som förkunnas av CNN och andra villolärare.

Matt. 24:25-27

Jag har nu sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: ‘Se, han är i öknen’, så gån icke ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tron det icke. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara.

Men din lära leder till samma fara. Efter ett nästan omärkbart “skutt” till Jerusalem kommer nyhetmedierna att meddela att “Han är inne i huset” i “Beit Tikva” – “The House of Hope” – “Hoppets Hus”.

[2]

Grunden för all eiseges är att man nöjer sig med tillfredställande av sina egna begär när man inte hajjar Guds Ord, eller när ens vinstbegär och maktbegär inte kan acceptera Guds Ord.

Lars, helt uppriktigt! Vad har din brist på insikt, din subjektiva önskan och dina begärelser att göra med en sund exeges?

Och, för att inte låta som om jag pekar finger…. Samma gäller naturligtvis mej, och alla som predikar eller läser eller bara tiger stilla.

[3]

Hoppet ligger ju i att inse att: “så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.”

Det är Herren som är vårt hopp, inte Jerusalem.

Jämför även Joh. 14:1-3

Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig. I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.

Vad gör du med detta bibelcitatet då?

[4]

Det finns en fara i att “förvanska” citat. Den ordagranna texten lyder: “Your kingdom come, Your will be done, on earth as it is in Heaven.”

Och grundtexten meddelar [βασιλεια] vilket, så vitt jag förstår, betyder kungadöme, regerande eller herravälde. Du verkar tolka det att betyda “kungarike” i betydelsen av en geografiskt begränsad del av jorden.

Visst tror jag på en regering med Jesus som Konung här på jorden under tusenårsriket. Men tusenårsriket är inte Himmelen.

Du kan kolla min artikel Sidledsförflyttning – en ny lära.

Du tycks mena att tusenårsriket är det substitut vi måste acceptera för att få vara med om evig himmelsk glädje.

Tusenårsriket är inte Himmelen. Ett rike där döden fortfarande finns och djävulen kommer att släppas lös igen. Där maktstruktuerer och hierarki fortfarande finns.

För mej låter detta mer som “skärselden”. Jag har haft nog av både egen och andras makt.

Om Himmelen bara vore ett extrapolerande av jordelivet ville jag nog hellre välja “annihilation” om jag hade något val.

Men, tack och lov, har jag inget val. Herren kommer att fixa saken. Och mitt hopp är att alltid få vara tillsammans med Honom i hans Faders Hus.

Du tycks mena att Uppebarelsebokens beskrivningar av “Det nya Jerusalem” som dalar ner från Himmelen kan tolkas bokstavligt.

Om det “dalar ner” på den jord vi känner kan det absolut inte tolkas bokstavligt. (Jämför denna kommentar.)

Om det dala ner på “Den Nya Jorden” efter att Universum har nyskapats, kan det möjligen finnas vissa bokstavliga tolkningar av texten.

Men samtidigt talar vi då om ett Universum som utgör en provins av Himmelen.

Se på följande lilla sekvens. Jag förstår att du gärna skulle önska att jag stryker det första steget. Men vad anser du om de tre följande stegen?

  Det börjar med förnekandet av Himmelen. Vi skall istället till Jerusalem.

 1. Nästa steg är förnekandet av Korset. Istället var det en påle eller ett vanligt träd.
 2. Följande steg är att förneka att Guds Son är Gud. Det finns varianter på vad han då var istället. En tanke hos Gud, en ängel eller en profet. Låt inte lura dej av alternativen. Det är förnekandet det handlar om.
 3. Det sista steget i förnekelsen tycks vara att förneka att Den Helige Ande är en person.

Om jag inte har fel förnekade du en tid Jesu gudom, men du har sedan återtagit sund lära på den punkten. Och från kommentarer på Aletheia drar jag även slutsatsen att du bekänner Guds Helige Ande som person.

Att du inte tror att vi skall till Himmelen är ju tydligt. Så frågan uppstår var du anser om punkt 2. Korsfäst eller “pålad”?

Jag har försökt rita en liten bild av hur det skulle se ut om den jättelika bruda-staden skulle dala ner på en jord av samma dimensioner som nu, ungefär där det nuvarande Jerusalem ligger.

Den lilla röda punkten litet nedanför “den stora kubiska staden” är större än Mount Everest i denna skala.

Och vi skall tala tyst om vad som skulle hända med jordaxelns position och jordens rotationshastighet……

Min personliga gissning (tolkning? tro?) är att de nya himlarna och den nya jorden utgör del av Guds himmel och att nederdalningen av “det nya Jerusalem” utgör föreningen mellan Himmelen och det nya universum.

Och eftersom det inte finns tid i evigheten så finns det heller inte rum och materia som vi nu känner den.

Så bilden stämmer inte alls med hur Guds solida verklighet kommer att se ut.

Men den kanske kan hjälpa till att motverka gissningar (tolkningar? fantasier?) som helt enkelt är geometriskt omöjliga.

Se vidare diskussionen i Sackeus har bytt namn

[5]

Detta är en punkt som faktiskt kräver viss förklaring från din sida.

Tekniskt sett har du visserligen helt rätt. En person som varken vet var han kommer ifrån, eller vart han är på väg, kan kallas för vilsekommen.

Men ordet “lost” har inte bara betydelsen “vilse” det betyder även “förlorad”.

Min tolkning! Det medger jag! Men sammanhanget får mej att tro att du anspelar just på “förlorad”. Vilket upphöjer en teologisk-teknisk förståelse till frälsningsgrundande proportioner.

Detta är väl kanske den grövsta punkten. Anser du, eller insinuerar du verkligen, att det är frälsningavgörande att sluta tro på Himmelen?

Fritt tolkat säger du: “Jag tror att de flesta kristna varken vet vart vi är på väg eller var vi kom från. Om man inte vet det, skulle jag vilja påstå att man är förlorad.

Och detta uttalande, att medmänniskor skulle gå förlorade, väckte jubel och klappande i händerna!!!

Berätta för mej att jag tolkar fel, eller bevisa denna din dom med direkta citat ur Skriften så att vi slipper kalla den ren heresi.

Att det skulle vara frälsningsgrundande att ha en tillräckligt bra eskatologisk teori stämmer inte med Guds Ord.

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom. 10:9-10)

Inget om teologiska teorikunskaper eller eskatologi där inte.

[6]

Det kostar inte värst mycket möda att samla ihop litet länkar till så kallade “messianska grupper” som totalt har spårat ur.

Att det har uppstått en motreaktion är väl inte så konstigt?

Kolla t.ex. Frälsningsgrundande och Ormen, Trädet och Skadan.

Kanske viktigast för alla dem som blivit allergiska mot alla “messyanska” överdrifter, är att förkunnare har en tydlig bekännelse.

Vissa artiklar och kommentarer på din egen blogg antyder, eller insinuerar att sabbatsfirande är frälsningsgrundande.

Som offentlig förkunnare anser jag det vara din plikt att vara tydlig på den punkten.

Konkreta frågor:

Anser du att sabbatsfirande är frälsningagrundande?

Anser du att firandet av Herrens högtider är frälsningsgrundande?

[7]

Tyvärr uppstår det väldigt mycket strid runt sabbatsfirande.

Jag refererar till följande artiklar:

En dialog om SabbatenFrälsningsgrundandeSabbatsdispyter

Och kanske även till följande artiklar:

Alla frälsta är lika frälstaOrmen, Trädet och SkadanDefinitiva resultat

Och jag skulle verkligen värdesätta ett tydligt och konkret svar från dej på följande fråga:

Igen!

Anser du att firandet av Sabbat är frälsningsgrundande?

Orsaken till denna fråga är att jag har läst artiklar på din egen blogg, där detta verkar vara din ståndpunkt.

[8]

Den viktigaste punkten i detta öppna brev.

Mycket egendomlig lära! Jag kan inte annat än tro att även detta har sina rötter i den så kallade “trosförkunnelsen”. Du har ju varit aktiv i den villoläran.

Den Allsmäktige skulle således inte klara sin egen tidsplanering utan att vi sjåar på och hjälper Honom?

Det är ju en av de typerande lärorna i “trosförkunnelsen” (som jag hellre vill kalla otrosförkunnelsen) att Jesus sitter maktlös och suckar och önskar att vi skall kräva att få ta ut av de välsignelser han har i sitt förråd.

Vinstbegär och maktbegär är varp och inslag i denna baalslära. Se Trosförkunnelsens rötter)

Helt utan tvekan törs jag konstatera att de som inte radikalt tagit avstånd från trosförkunnelsen, och Livets Ords gift, kommer att dras med i det stora bedrägeri som nu visar sig i all öskvärd tydlighet hos lärans företrädare.

Man frågar sig: “Hur kom det sig att Ulf Ekman ändrade sin kurs?”

Svaret är enkelt. Han ändrade aldrig sin kurs! Men han valde att ta det med små steg och först kejda så många som möjligt i sitt tåg.

Metoder enligt råttfångaren från Hameln.

[9]

Jag håller i viss mån med dej på den punkten. Felet i filmen ligger ju i att den bygger på “pre tribulation rapture”. Varför jag inte tror på det kan du se i Barndomsupplevelser i slutet på artikeln.

Men jag anser nog att du blandar ihop begreppen här. Att Antikrist ställer till med ett helvete på jorden under vedermödan, är väl tillräckligt beskrivet i Skriften.

Att sedan tusenårsriket kommer förnekar man inte i filmen.

Tror du inte på vedermödan?

Vad blir då slutsatsen av allt detta?

Ja, om du har orkat läsa allt detta så förstår du att du, Lars, har friheten att korrigera alla mina felaktiga slutsater, eller att verifiera alla mina korrekta slutsatser.

Jag inbjuder dej att svara. Du har mitt ord på att jag kommer att hårdmoderera alla kommentarer och inte acceptera vare sig anfall eller beskyllnigar eller ohövligt språk och profana yttranden.

 • Du kan reagera i en kommentar.
 • Du är välkommen att skriva en gästblogg.
 • Vi kan tillsammans göra en “Dialogg” se Gästartiklar
 • Eller du kan skriva en reaktion på din egen blogg. Vilken jag då kommer att kopiera hit.
 • Eller du kan tiga.

Och till alla som läser detta vill jag ge uppdraget att själva lyssna på predikan i fråga.

Min tolkning och mina kommentarer duger bara om de håller en prövning mot Skriften.

Prövandet är din uppgift! Det kan inte delegeras.

/Kjell

Ett tack till de medhjälpare som bidragit till transcript och analys.

Views: 454

86 thoughts on “Ett öppet brev till Lars Enarson”

 1. Förtydliganden

  Det har tydligen uppstått några stycken missförstånd angående artikelns innehåll och budskap. Jag skall försöka förtydliga. Det är ju inte alla som har tillräckligt med tålamod för att läsa en “så lång” artikel noggrannt.

  1. Jag har inget otalt med Lars Enarson. Tvärtom visar han sig vara en broder som har modet att leta vidare och korrigera sig inför allmänheten. Det är få förkunnare som vågar det!
  2. Jag är ingen “Darbyist” och tror att “pre-trib rapture” är en villolära som medför vissa risker. I den meningen är jag alltså helt ense med Lars Enarson.
  3. Jag tillmäter inte “eskatologisk insikt”, frälsningsgrundande proportioner. Däremot är det självklart att profetiorna har nedtecknats för att vägleda och bevara oss så att vi inte förvillas.
  4. Lars Enarson verkar tillmäta “eskatologisk insikt”, frälsningsgrundande proportioner. Se citaten indexerade med [8] ovan, eller hellre lyssna på hela predikan.
  5. Lars Enarson säger explicit att man inte har något giltigt hopp om man tror att vår bestämning är Himmelen.
  6. Lars Enarson verkar tro att “det nya Jerusalem” fysiskt och bokstavligen kan dala ned och rymmas på denna jorden.
  7. Lars Enarsons konstaterande att “de flesta kristna är (lost) förlorade och/eller vilsna, väckte muntration. Svårt att förstå att man klappar i händerna och jublar åt det. Annat än om man är högmodig över att man själv är en A-lags kristen.
  8. Lars Enarson är givetvis fri att tro vad han vill, men som känd förkunnare duger det inte att sväva på målet angående vad som han anser vara frälsningsgrundande. Därav min uppmaning att otvetydigt bekänna sin tro angående:
   • Den “eskatologiska insiktens” frälsningsgrundande proportioner.
   • Sabbatsfirandets frälsningsgrundande proportioner.
   • Firandet av Herrens Högtider frälsningsgrundande proportioner.

  Om jag saknade förtroende för Lars Enarson skulle jag inte be honom om förtydliganden.

  Och jag vill tillägga att min lista på 4 punkter är en empirisk sammanställning av konstateranden som erhållits i diskussioner med lärare och disciplar av avvikande evangelier. Jag upprepar denna lista:

  1. Det börjar med förnekandet av Himmelen. Vi skall istället till Jerusalem.
  2. Nästa steg är förnekandet av Korset. Istället var det en påle eller ett vanligt träd.
  3. Följande steg är att förneka att Guds Son är Gud. Det finns varianter på vad han då var istället. En tanke hos Gud, en ängel eller en profet. Låt inte lura dej av alternativen. Det är förnekandet det handlar om.
  4. Det sista steget i förnekelsen tycks vara att förneka att Den Helige Ande är en person.

  Jag förstår att denna lista kan kännas besvärande. Men det är inte mitt fel.

  /Kjell

      (Reply)

 2. “Orsaken är att jag skulle vilja reservera kommentarerna i denna tråd till bekräftelser av teologiskt fundamentala spörsmål. I klartext, vad är frälsningsgrundande, och vad är inte frälsningsgrundande.”

  Det finns faktiskt några kriterier för frälsning. För min del handlar det om två typer av tider: De lugna tiderna och de mer omvälvande.

  För de mer lugna tiderna gäller:

  “Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst…”
  (Mark. 16:16)

  Dopet är alltså en bekräftelse på tron (inte tvärtom som RKK lär ut) och kan genomföras i god ordning under lugna förhållanden.

  För orostider (tänker främst på Vedermödan i detta textavsnitt) eller när man t ex är långt från vatten gäller:

  “Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn, han skall varda frälst.”
  (Joel. 2:32)

  I båda fallen gäller:

  “Tro på Herren Jesus*, så bliver du med ditt hus frälst.”
  (Apg. 16:31)

  “Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.”
  (Matt. 10:22)

  Frälsningen är preliminär, kan man säga, och uthållighet erfordras för att nå slutlig frälsning.

      (Reply)

 3. Lars W,

  Som du kan läsa i slutet på artikeln skrev jag att: “jag kommer att hårdmoderera alla kommentarer”; i denna tråd.

  Jag har därför flyttat kommentarerna om den fysiska och geometriska omöjligheten av det Nya Jerusalem på denna jorden, till den tråd där detta först togs upp. Se Sackeus har bytt namn.

  De utvidgade kommentarerna du hade om RKK passar bättre i Census eller skatt – del 2 (Se Netikett angående form och innehåll.)

  För resten av din kmmentar håller jag med om ditt resonemang.

  Problemet som uppstår när olika läror och olika paradigma möts är att man tvingas göra tillägg i definitionerna.

  Tro har ändrat betydelse från “förtroende och trohet”, till försanthållande. Den tro som Bibeln talar om är något som inte existerar annat än i en relation.

  Försanthållande kan man däremot prestera helt utan någon som helst relation till en annan person. Individualiseringen tilltar!

  Anledningen till att frågan om vad som är frälsningsgrundande blir aktuell är sektion [8] i predikan ovan. Jag citerar: “The good news of His Kingdom, must be preached in all the world.”

  I sammanhanget (lyssna på predikan) blir det tydligt att Enarson anser att just försanthållandet av “sidledsförflyttningen” är “the good news” som måste predikas.

  Min förståelse är att Jesus själv sade: “Det är fullbordat”; och att han redan nu har all makt i Himmelen och på jorden. Och att därför “the good news” handlar just om att vi av nåd får bli frälsta och bli Jesu lärjungar tack vare segern på korset.

  Matt. 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden. 19 Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, 20 lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

  (Inom parentes talas det ju i sambandet om “tidens ände”.)

  Ingenstans i Bibeln ser jag att en tekniskt korrekt eskatologisk förståelse skulle vara “the good news” eller frälsningsgrundande.

  Kort och gott. Om man accentuerar andra saker än det centrala budskapet i evangelium, har man sagt A. Och då tvingas man även att säga B.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Detta läser jag i Bibeln. Hur förklarar man det om man inte tror på Himmelen ?

  Matt. 6:19-20 “Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

  Matt 18:18 “Amen säger jag er: “Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen”

  Matt. 19:21 Jesus svarade: “Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.”

  Markus 16:19 “Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida”.

  Fil. 3:20 “Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare”.

  2 Petr. 3:7 och 13 “Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte”.

  1 Kor. 7:31 “Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång”..

  Joh. 14: 2 “I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er”?

  14:3 “Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är”.

  Upp. 7:9 “Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna”.

  2 Kor. 5:1 “Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen”.

  2 Kor. 5: “Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning”.. “… ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen”.

  2 Kor. 4:18 “Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt”.

  1 Petr. 1:4-5 “till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder, I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden”.

  Hebr.1: 10. Och: “Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk”

  Hebr 1:11-12 “De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. “Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut”.

  1 Kor. 15:39-40 “Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag”.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 5. Öppen kommentar till Lars Enarson !

  – Jag har väl god förståelse till att du inte önskar svara på frågeställningarna i detta öppna brev. Kanhända upplever du det som en uppenbar polemisk fälla.

  Oberoende av vilka skäl du har att inte svara/kommentera denna blogg-artikel anser jag dock att det är fel att inte ens svara med en kort kommentar varför du inte önskar gå in på sakinnehållet eller gå i debatt.

  Det är väl en god biblisk motivering att inte ge sig in i ordstrider, men det är även en negativ signal du framför genom att negligera totalt. Och även en brist på karaktär och rakhet, som inte ger något prov på gudsfruktan.

  Förr eller senare möts vi, och då kommer jag att ställa dig inför frågan varför du helt negligerat att ens ge en motivering till varför du inte vill gå i svaromål. Att underlåta detta är här även en fråga om att negligera denna bloggs alla läsare, och alla de bloggars läsare som detta “öppna brev” är länkat till.

  Jag hade åtminstone förväntat mig en notification från din sida, med motivering varför du inte väljer att gå i svaromål. Den rakheten och hedern hade jag trots allt hoppats på. Att du väljer tystnadens svar varken hedrar dig eller ger kreditibilitet till dig som person och förkunnare.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 6. Kjell,

  “Min förståelse är att Jesus själv sade: “Det är fullbordat”; och att han redan nu har all makt i Himmelen och på jorden.”

  Försoningsverket var fullbordat då orden uttalades. Inget kan läggas till.

  Men alla fiender hade vid den tiden ännu inte uppträtt/trätt fram. När de träder fram kommer de dock en efter en att läggas som fotapall under Hans fötter. Och sist av dem alla Döden.

  “HERREN sade till min Herre: ‘Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.’ ”
  (Ps. 110:1)

  Det är innebörden, att all makt till slut ska bli Hans. I himmelen har det redan skett, nu inväntar vi och ber om att Hans vilja ska ske fullt ut även på jorden.

  Ett lite haltande jämförelse; all makt i Sverige är given de lagstiftande, de dömande och de verkställande. Denna är dem given av folket då vi har demokrati. De lagstiftande saknar ännu reell makt över dem som bryter mot diverse lagar. Dock drabbas de som så gör förr eller senare av de dömande och de verkställande. På så vis är makten dem ändå redan given men med viss fördröjning.

      (Reply)

 7. Jag undrar på vilket sätt Enarsson får reda på att detta brev finns på denna blogg – har han blivit mailad, uppringd eller på annat sätt fått möjlighet att veta att detta brev finns??? Att han skulle vara en regelbunden läsare här, kan man ju inte anta – så välkänd är ju inte denna blogg. Nu läser jag sällan kommentarer här så jag vet inte ifall han någon gång kommenterat i och för sig.

  Vad det gäller det nya Jerusalem som väl skall komma ner efter tusenårsriket när vi fått en ny/förnyad (olika tolkningar där) är väl ändå naturlagar och gravitationsnack fullständigt ointressant – skulle inte Gud som har skapat himmel och jord kunna skapa helt nya naturlagar också!? Jag är förvånad över hur “liten” Gud vissa kommentatorer tycks ha?

      (Reply)

 8. Sefast Tronde,

  Bra talat Sefast Tronde

  Kjells Öppna brev till Lars Enarson är så fritt från oärliga eller illvilliga uppsåt och inte heller finns tillstymmelsen till “ordstrider”. Det är ärliga, konkreta och brännande viktiga frågor som Kjell ställer i sitt Öppna brev, ja relevanta på alla sätt.

  Jag har ett i grunden stort förtroende för Lars Enarson, men vill han inte svara på detta seriösa brev från Kjell så blir jag minst sagt besviken på Enarson. Inte så att jag känner honom personligen, men av det jag hört och läst av honom så förväntar jag mig ändå att han ska svara.

  Jag hör ihärdiga rykten från mer än ett håll om att Enarson numera hävdar att sabbatsfirandet skulle vara en slags skiljelinje mellan brudekristna och de som bara är skökokristna. Dvs. Som Kjell också frågar: är sabbatsfirande frälsningsgrundande enligt Enarson? Det måste han kunna svara på tydligt och konkret och utan undanglidningar och tvetydiga svar.

      (Reply)

 9. sanna,

  sanna säger: “Jag undrar på vilket sätt Enarsson får reda på att detta brev finns på denna blogg – har han blivit mailad, uppringd eller på annat sätt fått möjlighet att veta att detta brev finns???”

  Blogg-artikeln är pålyst och länkad från flera andra bloggar. En uppmaning om svar fanns även på Enarsons egen blogg, vilken jag försökte gå in på för att lägga in min “Öppen kommentar till Lars Enarson”, enl. ovan. Att LE läst ser jag som en självklarhet, även om han nu bemöter med tystnad.

  I många fall talar man tydligt både med vad man säger och med tystnad. I det här fallet är det min övertygelse att tystnaden inte talar något som hedrar Enarson, om han inte väljer att svara inom anständig tid.

  Även ett kort och i stort sett avvisande svar skulle ge Enarson kreditibilitet, om han nu förstår detta. Men, stolthet i alla dess former hedrar ingen, även om man låtsas dölja motiven bakom falska helgade motiv.

  Gud ser oss alla och utrannsakar alla våra mest dolda motiv.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 10. Till och med Kungen, Carl den XVI Gustav, bemöter eller låter meddela sig via hovets presstjänst även i frågor så prekära att de i stort sett är att betrakta som förtal. Även om svaren ibland är kort och avvisande tillkännager hovet oftast en notification.

  Bara Påven och Ulf Ekman negligerar. Var och en deklarerar dagligen vem han är, och tystnad talar oftast högre och tydligare än dåligt valda ord.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 11. Ännu ett förtydligande

  Artikeln publicerades på Torsdagen, förra veckan. Jag minns inte vilken tid. Samma dag på kvällen sände jag ett email till Lars Enarson, men jag kan inte garantera att den email-address jag använde fortfarande är giltig.

  Vidare finns det ju inga garantier att man har tid att läsa sin email varje dag.

  Låt oss sedan lägga till Sabbaten som börjar Fredag kväll.

  Och nu är det Söndag kväll.

  Låt oss inte tvinga till hastiga reaktioner. Predikan är ju från 2009.

  Lars Enarson har tidigare visat stort mod genom att öppet korrigera kursen. Det är han ganska ensam om.

  De flesta kända förkunnare klarar inte av det.

  Det är varken min uppgift, eller min avsikt, att döma en annans tjänare.

  Helt tydligt känner Lars Enarson starkt för vittnesbördet om tron just i denna sista tiden.

  Att mina och hans tolkningar inte är helt lika bör vi inte överdriva.

  Jag tror att Lars Enarson kan betyda mycket för alla som har gått vilse i trosförkunnelsens villor och sedan kanske hoppat i galen messiansk tunna.

  Den “stora väckelse” som jag vet att Lars Enarson tror skall komma, kan kanske komma genom att dessa vilseförda blir varse att någon vågar ställa Jesus i centrum och förkunna Sanningens Evangelium.

  Jag vet av egen erfarenhet att det ofta behövs tid, både till förnyat studium och till att våga se var tolkningarna inte stämde.

  Jag känner flera som redan ber, och är övertygad att det finns många som just nu lägger fram Lars Enarson i bön.

  Låt oss lämna rum för Herrens ledning.

  /Kjell

      (Reply)

 12. sanna skrev: “Jag är förvånad över hur “liten” Gud vissa kommentatorer tycks ha?”

  Det är ju litet off topic, men Gud skapade naturlagarna och har hittills inte ändrat dem sedan han skapade himmel och jord.

  Jag tror inte heller att han kommer att göra detta innan historien tar slut och universum rullas ihop och förgås med dånande hast.

  Guds storhet och trofasthet visar sig bland annat just i att han inte ändrar de lagar han skapat.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kära Kjell och alla andra här på bloggen!

  Det är nu söndag kväll den 25 sep kl 21:30. Jag fick av en vän reda på denna bloggpost i fredags på väg till en konferens. Jag har haft en underbar helg, men jag har inte haft någon möjlighet att läsa igenom detta förrän nu. Är oerhört upptagen för närvarande men vill gärna svara på dina punkter så utförligt som möjligt så fort jag kan.

  Shalom allesammans!

  Lars Enarson

      (Reply)

 14. Lars Enarson,

  Tack för ditt svar. Ta den tid som behövs.

  Jag stoppar ytterligare kommentarer i denna tråd tills vidare så att vi inte avviker från huvudtemat.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Broder Kjell,

  Tack för ditt öppna brev! Här kommer mina svar på dina frågor:

  1. “Du kan väl inte förneka att Bibeln är helt tydlig om att en “rapture” kommer. 1 Tess 4:16-18.”

  — Naturligtvis inte. Jag citerar ju också just denna bibeltext i slutet av predikan. Missade du det?

  “Att du sedan menar att det bara blir ett litet skutt till Jerusalem är din tolkning. Det kan du inte stödja med direkta, konkreta citat.”

  — Jodå det är mycket enkelt. Jesus kommer tillbaka precis som han for upp, dvs till Oljeberget/Jerusalem, se tex Apg 1:11, Sak 14:4. Efter uppryckandet “skola vi alltid få vara hos Herren”. Om Jesus kommer till Jerusalem och vi alltid kommer att få vara med honom, var kommer vi då att vara? Är inte detta självklart?
  Du kan däremot inte med ett enda konkret bibelcitat som grund påstå att vi ska fara bortom månen och mars. Vi ska ryckas upp för att möta honom när han kommer. Det är Bibelns budskap.

  “Vad gäller ‘skräcken’ så är den inte obefogad Skriften talar ju om en ‘fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld’.”

  — Dyrbare broder, jag har goda nyheter till dig: detta har inget med vårt framtidsperspektiv att göra om vi har övergått från döden till livet genom tron på Jesus. Bibelcitatet syftar inte på vedermödan. Vedermödan har med djävulens vrede att göra. Det är något helt annat.

  “Men din lära leder till samma fara. Efter ett nästan omärkbart ‘skutt’ till Jerusalem kommer nyhetmedierna att meddela att ‘Han är inne i huset’.

  — Detta är nästan komiskt samtidigt som det är en allvarligt felaktig anklagelse du kommer med. Jag kan försäkra dig om att jag aldrig någonsin undervisar om uppryckandet som “ett nästan omärkbart ‘skutt’ till Jerusalem”.

  2. — Denna din fråga begriper jag inte.

  3. “Hoppet ligger ju i att inse att: ‘så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.’”

  — Självklart. Men det bibliska hoppet uttrycks från pärm till pärm i att Messias kommer och när han kommer, kommer vi att få ryckas honom till mötes för att få vara med honom. Det jag framhäver är att det betonas aldrig någonstans att vi ska försvinna. Betoningen ligger alltid på hans kommande. Joh 14:3 handlar återigen om att vi ska få vara där Jesus är. Och han kommer till Jerusalem. Detta är Bibeln glasklar över.

  4. ”Visst tror jag på en regering med Jesus som Konung här på jorden under tusenårsriket. Men tusenårsriket är inte Himmelen.”

  — Jag tror som det står i den gamla psalmstrofen: ” Där Jesus är, är himmelen.”

  “Du kan kolla min artikel Sidledsförflyttning – en ny lära.”

  — Jag har inte kollat din artikel men jag måste korrigera dig om du försöker påstå att det urgamla bibliska hoppet om ett församlandet/uppryckande av alla troende till Jerusalem är en ny lära. Jag kan upplysa dig om att det var Konstantins lakejer som bannlyste den läran. Det är hög tid att återupprätta den igen. Så här skrev t ex Justinus Martyren i sin bok Dialog med Tryfo på det andra århundradet:

  [Juden Tryfo frågar] ”Erkänner du det som sanning, att denna plats Jerusalem kommer att bli återuppbyggd, och förväntar du dig att ditt folk kommer att återsamlas och fröjdas med Kristus, tillsammans med patriarkerna och profeterna och de heliga bland vårt folk, och till och med dem som blivit proselyter innan Kristus kom…?”

  [Justinus svarar:] ”Jag har bekräftat för dig tidigare att jag och många andra verkligen håller detta för sant, liksom du även själv väl känner till att detta kommer att ske…jag, och alla andra helt ortodoxa kristna, vet att det kommer en uppståndelse i köttet och även tusen år i Jerusalem, uppbyggt, utsmyckat och utvidgat, som profeterna Hesekiel och Jesaja, och alla de andra profeterna säger. Och vidare, en man bland oss kallad Johannes, en av Kristi apostlar, profeterade i en uppenbarelse given till honom att de som trott på vår Kristus, kommer att få bo i Jerusalem i tusen år och att därefter den universella, med ett enda ord sagt, eviga uppståndelsen för alla kommer att äga rum, och även domen.”

  — Du har fel när du säger att jag inte tror att vi ska komma till himlen. Det är en missuppfattning av min predikan. Du kan inte ange något citat där jag säger så.

  5. ”Anser du, eller insinuerar du verkligen, att det är frälsningavgörande att sluta tro på Himmelen?”

  — Nej detta är ditt insiunerande om min predikan.

  6 och 7. “Anser du att sabbatsfirande är frälsningagrundande?”

  — Nej.

  “Anser du att firandet av Herrens högtider är frälsningsgrundande?”

  — Nej.

  8. ”Den viktigaste punkten i detta öppna brev…Den Allsmäktige skulle således inte klara sin egen tidsplanering utan att vi sjåar på och hjälper Honom?”

  — Var försiktig käre vän. Det är oerhört viktigt att inte fixera sig på villoläror till den grad att man inte ser det som står i Guds Ord. Självklart tar jag avstånd från den sarkastiska och hädiska överdrift som du målar upp. Det betyder inte att vi fördenskull kan ignorera det som verkligen klart och tydligt står skrivet i Ordet. Det står klart och tydligt i 2 Pet 3:12 att vi ska påskynda Herrens dag, gör det inte det? Det talas mycket om att bereda vägen för Herren, osv. Se upp så att du inte i din jakt på villoläror förnekar Guds Ord.

  Jag brukar uttrycka det så här: Guds förutbestämda vilja fråntar aldrig oss vårt ansvar att göra det vi har blivit befallda att göra. Vi är inte kallade att bara passivt sitta med armarna i kors och vänta på Jesu tillkommelse.

  Jag har svarat på alla dina frågor i ditt öppna brev. Jag lovar däremot inte att jag kommer att svara på alla reaktioner på dessa svar. Jag har för mycket annat att göra och hinner inte blogga. Lyssna däremot gärna på hela min predikan och framför allt: läs Guds Ord utan skygglappar. Gud välsigne er alla!

  Mvh,

  Lars Enarson

      (Reply)

 16. Lars Enarson,

  Tack för ditt utförliga svar.

  Jag kommer att skriva en kort replik. Men behöver lite tid att läsa och begrunda ditt svar först.

  Min replik är inte avsedd att tvinga fram ytterligare reaktioner från dej.

  Jag förstår mycket väl att du inte kan använda din tid till att läsa och skriva i bloggar.

  Fast givetvis har du friheten att reagera om du skulle anse det nyttigt eller nödvändigt.

  Och om du, i framtiden, skulle ta upp något av de ämnen som vidrörs här, på din egen blogg, så vore det givetvis värdefullt med en länk.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Lars Enarson,

  “1. ‘Du kan väl inte förneka att Bibeln är helt tydlig om att en “rapture” kommer. 1 Tess 4:16-18.’

  – Naturligtvis inte. Jag citerar ju också just denna bibeltext i slutet av predikan. Missade du det?”

  Det står inte ”uppryckande” i Yeshua beskrivning av återkomsten. Det står att ”Han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola FÖRSAMLA hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.”
  (Matt. 24:31)

  Frågar du mig beskriver Paulus en långt senare inträffande händelse då jorden verkligen ska förstöras, då eld faller från himmelen och “de heliga” verkligen behöver evakueras för att sedan återsamlas på den nya Jorden i det Nya Jerusalem. Även om Johannes är mycket kortfattad kring dessa händelser får vi inte “peta in” allt profetiskt beskrivet som händelser i samband med denna tidsålders avslutning (Så viktiga är vi inte). Det kommer en mycket större tidsålder därefter som också den kommer att avslutas och på ett mycket mer omvälvande sätt. ”De heligas läger” kan ju inte bara överges i den stunden. Att det sker en omfattande uppståndelse vid den tiden är också det helt klart. I den Messianska tidsålderns inledning talas det egentligen bara om att vedermödans martyrer åter bli levande – den första uppståndelsen.

  Givetvis är “himmelen” den plats där Gud – Yeshua – själv är! (oavsett m ö h…)

      (Reply)

 18. Lars Enarson,

  Ja, var skall man börja för att koncentrera sig på huvudsaker? Det blev litet längre än jag hade önskat. Men jag ville ju ge en kvalitativt duglig replik.

  Jag vill nog börja med “skräcken” (se punkt 1).

  Det är helt klart att vi inte behöver ha skräck för Herrens återkomst om vi tillhör honom.

  Både du och jag refererade till barnaårens skräck för uppryckelsen. Jag har skildrat orsaken till min skräck i artikeln “Barndomsupplevelser”.

  Min “skräck” var ju att bli lämnad ensam med mina syskon när mina föräldrar rycktes bort. Om det hade funnits tydlighet i läran om straffmyndig ålder, så hade jag ju vetat att jag som tioåring, eller yngre, skulle få följa med.

  Sedan det där med “himmel” (Denna blir nödvändigtvis litet lång.)

  Det räcker inte att använda ordet “himmel” utan förklaringar, eftersom ordet har flera betydelser, alltifrån det blåaktiga valv vi ser en dag utan moln, till Guds Himmel, och där emellan både bildliga och boktavliga betydelser.

  Du citerar: “Där Jesus är, är himmelen.”

  Då måste jag anta att detta får appliceras på Matt. 18:20 “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

  Helt tydligt att detta inte kan betyda samma sak som Joh. 14:2 “I min Faders hus äro många boningar; om så icke vore, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.”

  Vidare var det bara en liten grupp människor som stod och stirrade och funderade på vad som hände “Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

  Två aspekter på detta. Aspekt nummer ett:

  Jag vill föreslå att ordet “nefelais” i 1 Tess 4:17 inte betyder “luft” men “molnighet” eller “dimmighet”. Samma ord används i Markus 13:26.

  Även i Apg. 1:9 finner vi samma ord “nefele” medan vers 10 använder ordet “ouranon” som betyder “luft” eller “sky” och i överförd betydelse “himmel”.

  Jämför att Jesus besökte lärjungarna innan himmelsfärden, och att han då gick genom stängda dörrar. Fastän han tydligen kunde äta mat utan att det skedde underliga saker.

  Lukas skrev i Apg. 1 att Jesus “lät sig ses” av lärjungarna. Och i Lukas 24 om hur Han plötsligen stod mitt ibland dem. Var han där hela tiden? Bara det att han inte lät dem se honom.

  Jag tänker inte försöka mej på att spekulera. Men tydligen är tid och rum inte mera en begränsning efter vårt uppryckande. Och dessutom är ju tusenårsriket bara en dag långt.(“för Herren är tusen år såsom en dag och en dag såsom tusen år”)

  Jag ser således inte någon motsägelse i att jag får vara i Himmelen och ha evighetsperspektiv (vad nu detta precis kan innebära) “samtidigt” som Kungarnas Kung fixar tusenårsriket på den jord som därefter kommer att försvinna.

  Aspekt nummer två:

  Då måste jag citera Luk. 17:22 Och han sade till lärjungarna: »Den tid skall komma, då I gärna skullen vilja se en av Människosonens dagar, men I skolen icke få det. 23 Väl skall man då säga till eder: ‘Se där är han’, eller: ‘Se här är han’; men gån icke dit, och löpen icke därefter. 24 Ty såsom ljungelden, när den ljungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra, så skall det vara med Människosonen på hans dag.

  Om nu Jesu återkomst blir som att stiga ut ur en dimma på Oljeberget “på samma sätt” som han upptogs av dimman i åsynen av en begränsad grupp människor, så rimmar det dåligt med blixt och dunder jorden runt.

  Min förståelse av Luk. 17 är att det blir så konkret att ingen kan tvivla på vad som skett. (Vilket inom parentes är ännu ett argument mot pre-trib.)

  Texten varnar uttryckligen för att tro det när man säger ‘Se där är han’, eller: ‘Se här är han’.

  I just detta ser jag en fara i att låta sig bedras att tro att Antikrist är Kristus. Och detta var vad jag menade med faran i “sidledsförflyttingsteologin”.

  Och nära till detta kommer ju frågan om det är frälsningsgrundande att inte tro på Himmelen

  Det var nog inte min avsikt att “insinuera” under punkt 5. Frågan var alltså om du menade “vilse” eller “förlorad” med “lost”.

  Jag skulle ju ha kunnat nöjt mej med att tolka det som att du menade “förlorad”. Men ville stå öppen för att du menade “vilsen”.

  Detta är uttalandet jag talar om:

  I believe that most Christians, don’t know neither where we are going, nor where we come from. Now, if you don’t know where you come from, or where you are going, I would say you’re lost!. You are an accident waiting to happen.

  Om detta inte syftar på den som kallar sig kristna men är på väg att gå förlorade, vet jag verkligen inte hur jag skulle kunna tolka det.

  Till sist sabbaten och högtiderna

  Tack för ditt tydliga svar att firandet av dessa inte är frälsningsgrundande. Och nu vill jag ge ett kort vittnesbörd.

  Som tonåring drabbades jag av fariséiskt högmod efter att ha böjt mina knän och bett om frälsning.

  Det var en smitta som fanns i Pingst. Vi hade ju upptäckt Guds Fulla Evangelium efter att det hade varit glömt eller förvrängt i nära 2000 år. (Det har nu messianerna också gjort, 100 år senare, och högmod saknas inte i det lägret.)

  Jag trodde, utan att rodna, att 99% av pingstvännerna skulle komma till himmelen. Kanske 50% av baptisterna. Möjligen 20% av missionarna. Och högst mellan 5% och 10% av de som gick i SvK. Dylikt var gängse tankegods i pingst. Hur vi fick detta tankegods vet jag inte. Det var ingen som rent ut sade sådant. Och dock visste nästan alla det det var så.

  Det måste här således handla om indirekta antydanden som ett barn tar in och själv kommer till en slutsats. Men även om egna iakttagelser relaterade till syndkatalogen. Jag såg SvK prästen röka pipa när jag var 9 år gammal. Och frälsta människor röker ju inte!

  För att inte göra det för långt… Högmod och fariséism leder till andlig blindhet och framför allt blindhet för egen synd, samtidigt som man tror att man själv duger.

  Herren bevarade mej från “synd till döds”, men precis som Petrus var jag tvungen att komma fram till en omvändelse i vuxen ålder. Från den punkten fick Herren leda mej fram till insikt om min egen totala konkurs. Och det har han gjort steg för steg. Annars hade jag troligtvis hakat av.

  Efter att ha trott att jag var en hemmason, fick jag, steg för steg, upptäcka att jag faktiskt hade varit en bortason. Tankar tillbaka på tiden bland svinen och skulorna är smärtsamma minnen. Och jag vet att det enda som bär, och det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

  Det finns visserligen bara en väg till frälsning, men vi har olika utgångspunkter och Den Vägen ser därför väldigt olika ut för var och en av oss. Vägen heter inte “Kristendom” eller “Messianism”, vägen heter “Kristus” och Den Tröstande och Förmanande Vägledaren heter Den Helige Ande. Bara han vet hur vägen måste se ut i mitt, och ditt specifika fall. Blott en dag, ett ögonblick i sänder…

  Slutledning

  Det finns många sätt att kommunicera diskriminerande domar till andra. Små vinkar, ordlekar, skämt, attityder, och mycket mer.

  Allt är ägnat att klassificera A-lagets Kristustroende och skilja dem från B-laget och resten.

  Det gamla ordstävet beskriver processen bokstavligen:

  Människorna indelas i rättfärdiga, och orättfärdiga. Det är de rättfärdiga som har kriterierna.

  Och hur otroligt det än må verka har jag empiriskt kommit fram till att just synen på Himmelen lägger en grund för hur vi väljer vidare.

  Hemmasonen i Lukas 15 satsade på sin “himmel” hemma, och blev avundsjuk. Historien meddelar inte hur det gick för honom.

  Bortasonen satsade på sin “himmel” i sus och dus, och upptäckte att han hade fel.

  Den enes himmel är makt. Den andres droger. Den tredjes sex.

  Min himmel är i Faderns Hus där Jesus har berett en boning för mej.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Lars Enarson,

  Lars E har gett sina kommentarer till Kjells frågor. Kommentarerna väckte en del funderingar hos mig.

  Enarson pratar om Jerusalem som en alldeles vanlig fysisk plats, men vad jag läser i min Bibel är det ett nytt Jerusalem som ska komma. Och precis som de pånyttfödda är nya skapelser och också kommer att få nya uppståndelsekroppar en dag tänker jag att det nya Jerusalem är något helt annat än vad vi ens kan föreställa oss. Det viktiga i detta är att Herren gör allting nytt.

  Punkt 3 “Betoningen ligger alltid på hans [Jesus] kommande”. Det här ser jag som Enarsons helt egna subjektiva uppfattning, alltså en tolkning. För mig är betoningen att Han gör allting nytt.

  Punkt 4: “Jag kan upplysa dig om att det var Konstantins lakejer som bannlyste den läran. Det är hög tid att återupprätta den igen.” Vem säger att det är hög tid att återupprätta den läran igen, är det Herren Jesus, eller är det Lars Enarson, och varför är det hög tid för det?

  Varför utelämnade Enarson frågan om korset vs träd. Ett utelämnat svar är också ett svar. På hans hemsida, som just nu uppdateras, finns artiklar där han för fram att Jesus avrättades i ett träd. Är det något han håller fast vid fortfarande?

  “Du har fel när du säger att jag inte tror att vi ska komma till himlen. Det är en missuppfattning av min predikan. Du kan inte ange något citat där jag säger så.” Nog tycker jag att hans predikan pekar på den uppfattningen.

  Punkt 5. Varför säger Enarson inget om vad han menar med “lost”? Och även om han inte menar “förlorad” så är det illa nog med “vilse”. Då kan man också gå förlorad. Ett utelämnat svar är också ett svar.

  Punkt 8. Dåligt med ödmjukhet. Varningen han ger, “se upp så att du inte i din jakt på villoläror förnekar Guds Ord” liknar “rör inte Guds smorde”-hotelserna.

  Punkt 9 om vedermödan bemöter Enarson inte alls, vad jag kan se. Missade han frågan eller tror han att vi inte kommer att vara med om den?

  Fortsättning av punkt 8. Vad gäller 2 Pet 3:12 går det av den grekiska grundtexten att förstå det som att vi inte måste göra en massa för att Jesus ska komma tillbaka utan vi ska vara uthålliga i hoppet, förbli i Honom, göra Hans vilja och ivrigt vänta på Hans återkomst.

  I Enarsons böne- och undervisningsbrev skriver han flera gånger att Gud inte gör något om vi inte ber, vilket påminner väldigt mycket om trosrörelsens lära. Exempel:

  Inför bön- och fastedagen den 16 maj 2010: Vi vet att Gud verkar enbart som svar på bön. Ju mer bön desto mer kommer vi att få se Gud handla.

  Bönebrev 10-16: Vi måste förstå att även om Gud uttalat det som är Hans vilja för Jerusalem, kommer det aldrig att ske utan vår samverkan med honom i förbön. Guds rike kommer att bli en verklighet på jorden som svar på Hans utvaldas böner då de ropar ut dag och natt, ”Komme ditt rike!”

  Bönebrev 10-01: Vi kan vara säkra på att vad än Satan försöker göra mot Israel så vakar Gud över sitt Ord för att uppfylla löftena till sitt folk. Halleluja! Men i denna process är vi kallade att vaka i bön tillsamman med den Allsmäktige. Psalm 127:1 säger, ”Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.”

  Eftersom Gud själv vakar över Israel är även vi kallade att vaka i bön med honom tills hela Israel är frälst och Guds Rike har kommit. Liksom Gud själv har lovat att Han ska strida mot Amalek från generation till generation, måste även vi likt Mose, vara trogna och lyfta upp våra händer i bön mot Nådatronen för Israels skull.

  Bönebrev 10-08: Som väktare på Jerusalems murar är vår kallelse att påminna HERREN om detta i bön, dag och natt! ”På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.” (Jes. 62:6-7) […] Å andra sidan fråntar detta inte oss vårt ansvar att be och ställa oss i gapet som om utgången endast berodde på oss. […]Verklig bön börjar i själva verket när Guds vilja uppenbaras, precis som vår Mästare lärde oss, ”Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen …Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.” (Matt. 6:9-10) Guds vilja kommer inte att ske utan hans folks böner.

  Bönebrev 10-09: Gud fortsätter att förklara vad han ska göra med Israel för sitt stora namns skull […] Gud slutar med att säga att han kommer att göra allt detta som svar på bön! “Så säger Herren, HERREN: Också detta skall jag låta Israels hus be mig om och göra för dem”. (Hes 36:37) Återupprättelsen av Israel har bara börjat. Mycket mer återstår att uppfyllas som svar på bön!

  Bönebrev 10-13: Precis som den israeliska armén förbereder sig för denna konflikt, måste även vi förbereda oss för detta krig i mycket bön! “Alla …kommer att veta att det inte är genom svärd eller spjut som HERREN ger seger, ty striden är Herrens.” Vi måste ta vårt ansvar i bön för att frigöra himlens arméer i striden!

  Nej, vi är inte kallade att bara passivt sitta med armarna i kors och vänta på Jesu tillkommelse. Men det är inte oss det beror på! Min tro är att Han kommer åter när det är dags, vare sig vi ber eller inte. Vi är kallade att förbli i Honom!

      (Reply)

 20. Lars Enarson, “– Var försiktig käre vän. Det är oerhört viktigt att inte fixera sig på villoläror till den grad att man inte ser det som står i Guds Ord. “

  Det där är ett konstigt påpekande, för läser man vad Enarson själv skriver och predikar så är det VÄLDIGT ofta ett fixerande vid vad han menar vara villoläror i de etablerade kyrkorna.

      (Reply)

 21. @BatNabas:

  Tack för att du delar din förundran med oss! Du sätter ord på liknande tankar som jag sitter kvar med efter att ha läst Lars Enarsons inserat på denna blogg.

  Vad jag upplever efter att ha läst Enarsons svar? Jag känner igen en smak och en doft av något som inte tilltalar mig. Kjell har lärt oss att vara försiktiga, och jag strävar efter att vara så. Men varför användar han (Enarson) hotande och skrämmande röst och underton? På grund av brist på väsentliga argument? Det mesta var en dyster läsning. Som en varning! Den som har öron, han höre …

      (Reply)

 22. Tycker att det är lite anmärkningsvärt att när folk börjar hänvisa till vad som står på Enarsons hemsida, då skall den plötsligt uppdateras.

  Står han inte längre för vad han skrivit där kanske?

  Hur det nu än ligger till med den saken (det får vi ju aldrig veta) så är det uppenbart att han inte svarat på de frågor som uppstått, angående hans åsikter och uttalanden där.

  Har fått lära mig att “den som ingenting har att dölja, döljer heller ingenting”. Transparangs är en förutsättning för förtroende. En tro som man inte samtidigt med frimodighet kan stå upp för, är heller inte en äkta tro, utan i bästa fall, ett önsketänkande.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 23. Kjell har i all ödmjukhet dragit fram sånt i ljuset från Enarsons förkunnelse, sånt som inte riktigt tål att prövas i ljuset av Guds ord. Är Enarson lika ödmjuk som Kjell kan detta bli Enarson till hjälp och nytta och korrigering.

      (Reply)

 24. Hi, we are in the UK and would like to add a comment re. Lars Enarson.

  We have heard it was bad in Hosianna in Goteborg. Our witness is that it is also bad in Lars & Harriet Enarson’s current ministry of The Watchman International (TWI).

  Let’s pray for God’s justice – especially for all the abused and wounded people.

  Let’s pray that Lars may be brought to his senses – and for God to give him a new heart, and put a new spirit within him.

      (Reply)

 25. Barbara Birch,

  Welcome to this blog.

  It would really be nice to have a “multi-language” discussion in all threads. Not particularly this one.

  But obviously anybody driving an international ministry, must expect comments in all languages.

  I would encourage other readers to respond in English. But as I can see from the logs that you use google-translate, I’m sure you will also accept response in Swedish.

  And back to topic.

  Yes, we are several praying for Gods grace to be poured out on Lars.

  I do believe that one of these days somebody will stand up and deliver us from dubious “faithteaching” and dubious “messianic teaching”.

  Let’s keep the good teaching after trial against Gods Word.

  /Kjell
  PS.
  It might interest you to know that the blog has readers from more than 35 countries around the world. Many from the US of A, but also Australia and India. All surely English speaking.

      (Reply)

 26. Barbara Birch,

  Thank you for your information! I believe this is the way the body of Christ should work, helping each other to bring into light all that is hidden. When the Truth is revealed those who have been deceived can be saved and healed.

  Amen to your prayer!

  God bless you

      (Reply)

 27. BatNabas skrev “Enarson pratar om Jerusalem som en alldeles vanlig fysisk plats, men vad jag läser i min Bibel är det ett nytt Jerusalem som ska komma.”

  MTC: Det ena tar väl inte ut det andra? Har jag missförstått klassisk väckelsekristendoms undervisning att vi har både ett fysiskt Jerusalem (är väl ingen som förnekar?) och det nya Jerusalem som kommer ner från himlen efter tusenårsriket?

  Kan det inte vara så, utan att skriva under allt Enarson lär och inte lär, att han trots allt utmanar cementerade traditioner?

  Sedan förstår jag inte alls varför det skulle vara så viktigt huruvida Jesus dog på ett kors eller träd? Det är väl det som hände på trädet/korset som är det viktiga?

  Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.

  Apg 13:29: 29 Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav.

  Det finns ytterligare ställe som hänvisar till ett träd så helt ute och seglar kan man ju inte säga att han är. Jag gillar tanken på att det var ett kors eftersom korset påminner om sista bokstaven i hebreiska alfabetet TAV och på så vi har dubbel betydelse men jag kan tycka att du Kjell och någon med dig “hakar upp er” på detta?

  Kan du förklara varför detta är så viktigt för dig?

  Har det ändå inte framkommit att det mesta i kritiken var missförstånd?

  Inget är svårare än frågan om när,var och hur Jesus kommer tillbaka. Jag är fortfarande efter alla år som troende inte på det klara med huruvida Jesus kommer före, efter eller i mitten av vedermödan. Är ni alla det?

  Till sist: KAN det inte vara så att vår teologi genomsyrats av grekiskt tänkande efter alla år Jesus “kidnappats” av hednatroende? Allt sedan Konstantin bröt med judendomen har vi saknat detta perspektiv i våra bibelstuder (judiska/hebreiska).

  Även om jag inte håller med Lars i allt han undervisar (gör jag inte med någon predikant för den delen heller) så tackar jag Gud för att han genom sin predikan Rom eller Jerusalem hjälpte mig att få upp ögonen för den tragiska klippning mellan hedna-troende och Messianska judar som skedde första århundradena efter Kristus.

  Vänner: Låt er utmanas vg mänskliga traditioner och mänskliga tolkningar av Guds Ord. Att tro på allvar att man har förstått allt i Guds Ord är att gå emot 1 Kor 13 som tydligt deklarerar att vår kunskap är ett styckverk.

  mvh
  Daniel

      (Reply)

 28. P.s. Enarsons predikan Rom eller Jerusalem finns här för den som är intresserad av den predikan som skakade om mig i grundvalarna: http://www.thewatchman.org/media/RomEllerJerusalem-DeRattaFaderna.mp3

  Del två, den stora skökan är också intressant, om än inte lika revolutionerande:
  http://www.thewatchman.org/media/RomEllerJerusalem-DenStoraSkokan.mp3

  En sista sak Kjell kring detta uttalande:

  “I believe that most Christians, don’t know neither where we are going, nor where we come from. Now, if you don’t know where you come from, or where you are going, I would say you’re lost!. You are an accident waiting to happen.”

  Efter alla år i USA vågar jag hävda att du läser in för mycket i din översättning/tolkning. D.v.s. “You’re an accident waiting to happen” är ett amerikanskt uttryck som normalt sett inte skickar någon till helvetet utan används ofta på ett skämtsamt sätt vilket jag uppfattar som även i detta sammanhang även om predikan är på fullaste allvar….

  /D

      (Reply)

 29. Hej MTC!

  Det handlar väl inte så mycket om kritik från Kjells sida,
  utan det centrala i artikeln innehåller viktiga frågor till Lars E
  bl.a frågor om Lars E:s syn på de judiska högtiderna och sabbaten.

  Lars E förklarar att han inte anser att det är frälsnings-grundande
  att följa dessa judiska högtider.
  På bloggen Aletheia publicerades en intervju med Lars Enarson 2008, gjord
  av A. Glandberger. I den intervjun framgår klart att Lars Enarson anser att
  de kristna som inte firar de judiska högtiderna+ judarnas sabbat, är olydiga gentemot
  Guds Ord.

  Är det, det Du menar när du skriver:
  “Allt sedan Konstantin bröt med judendomen har vi saknat perspektiv”?

  Menar du, som Lars Enarson, att vi söndags-firare, är olydiga Guds Ord?

  mvh L.S

      (Reply)

 30. MyTwoCents -www.aletheia.se, ““I believe that most Christians, don’t know neither where we are going, nor where we come from. Now, if you don’t know where you come from, or where you are going, I would say you’re lost!. You are an accident waiting to happen.””

  Till MyTwoCents

  Men vad i all världen kan då Enarson tänkas mena med ovanstående uttalande? Även om det är med glimten i ögat så måste det väl ändå finnas någon poäng? Jag kan i vart fall inte se vad slags poäng det skulle kunna vara…

      (Reply)

 31. MyTwoCents -www.aletheia.se, “KAN det inte vara så att vår teologi genomsyrats av grekiskt tänkande efter alla år Jesus “kidnappats” av hednatroende? Allt sedan Konstantin bröt med judendomen har vi saknat detta perspektiv i våra bibelstuder (judiska/hebreiska).” Jo, kanske det är så. Men jag är helt övertygad om att Herren vakar över oss var och en och även över Sitt Ord, så Han ser till att vi inte går vilse utan når målet.

  Sen är ju också frågan varför man ska ifrågasätta än det ena, än det andra. Det lär finnas någon profetia som liknar Herrens återkomst med ett flygplan, där inte alla delar ännu är på plats. Den sista delen, det är kanske motorn?, är “tillbaka till de hebreiska rötterna”. Det skulle alltså betyda att Herren inte kommer tillbaka om inte vi får “rätt” insikt, om vi inte gör “rätt” saker. Jag tror inte på det. Jag är helt övertygad om att Herren kommer tillbaka en dag vare sig vi vänder tillbaka till de hebreiska rötterna eller ej.

  Jag håller mig till Herren Jesus och låter Honom leda mig, det är det enda som är säkert. Hittills har Han bevarat mig och jag är helt viss om att Han kommer att göra det hela vägen hem, halleluja!

      (Reply)

 32. BatNabas,

  “Jag håller mig till Herren Jesus och låter Honom leda mig, det är det enda som är säkert. Hittills har Han bevarat mig och jag är helt viss om att Han kommer att göra det hela vägen hem, halleluja”!

  BatNabas: Precis så enkelt är det att vara ett Guds barn. Vi får vandra i Hans förberedda gärningar, ledda av den Helige Ande, vilken underbar vila i dessa ord. 🙂

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 33. Lars Enarson,

  Vi får tacka Lars Enarson för ett bra svar.

  I många stycken upplever jag att Lars Enarson haft en välsignad förkunnelse relaterat till aktuell blogg-artikel, främst det som MTC nämner: Rom eller Jerusalem.

  Men, i vissa stycken upplever jag ändå att Enarson är diffus gällande betydelsen av Jerusalam kontra Bibelns eskatologiska texter. Det blir svårt att göra distinktionen mellan “uppryckandet”, “tusenårsriket” och “det nya Jerusalem”, alltså tiden efter tusenårsriket, den himmelska tillvaron där Bibeln i stort sett slutar..

  Som jag tolkar det blir Enarsons tolkning att det jordiska Jersusalem, efter Jesu tillkommelse, blir “evigheten”, dvs. lika med den himmelska tillvaron. Hur får då Enarson in “tusenårsriket”, vilket jag tolkar som upprättelsen av den här världen, den sjunde dagen, denna skapelses sabbatsdag om man så vill uttrycka det?

  Är det inte fastmer så, om man nu skall resonera utifrån mänskligt bristfällig förståelse av Ordet, att uppryckandet sker först och gäller brudeskaran, och därefter kommer Jesu andra tillkommelse på Oljeberget, vilket är tusenårsrikets början, och slutligen Satans återkommande och dömande, den yttersta domen och himmelen?

  Med vissa modifikationer ser jag trots allt Chaders eskatologiska utläggningar, vilka i stort sett är en sammanfattning av de klassiska uppfattningarna, som riktiga. Åtminstone kronologiskt sett.

  Den här världen är ändlig och förbrukad, och tidsbunden i mänskligt mått, även om en återupprättelsetid, tusenårsriket återstår. Uppryckandet gäller brudeskaran, och är liktydigt med den första uppståndelsen. Det nya Jerusalem är en ny skapelse från Gud, och avser det eviga, den himmelska tillvaron. Så ser jag det i högst summariskt beskrivna drag, att Bibelns texter bör tolkas. Men så får jag svårt att tolka Lars Enarsons beskrivning. Eller har jag missförstått något fundamentalt?

  Som brasklapp vill jag tillägga att jag inte ser någon frälsningsavgörande fråga i förståelsen av de eskatologiska texterna, utan att dessa är givna oss till hjälp och orientering av uppfyllelsen av de profetiska perspektiven Bibeln beskriver.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 34. Är Sabbatsfirande och högtidsfirande frälsningsgrundande?Nja är det inte så att man känner trädet på den frukt det bär, som nån klok sa nån gång och nån annan skrev ner?
  Kan man inte tänka sig att om man säger sig tro på någon så agerar man på det denne säger?
  Följaktligen så blir det ju inte trovärdigt om man undviker att fira de eviga högtider som YHWH har instiftat och som Hans son levde ut fysiskt och sa: Följ mig! ?
  Äpplet faller långt långt från fikonträdet.
  Sam

      (Reply)

 35. MyTwoCents -www.aletheia.se skrev: “Sedan förstår jag inte alls varför det skulle vara så viktigt huruvida Jesus dog på ett kors eller träd? Det är väl det som hände på trädet/korset som är det viktiga?”

  Daniel, jag tycker nog att din fråga är att vända på steken.

  Tydligen tycker många messianska förkunnare att frågan är viktig. På Enarsons engelskspråkiga sida ägnas det en hel del utrymme åt frågan: “Golgatha – When, Where, How”

  Och som följd därav bör jag argumentera varför frågan är viktig?

  Men jag skall argumentera helt kort.

  Du (och Enarson) utgår från 5 texter i NT där ordet ξυλον används istället för σταυρος.

  Det finns ytterligare 5 texter i NT där ordet ξυλον används utan att syfta på korsfästelsen. 3 av dessa finns i Uppenbarelseboken och syftar på “träd”. De 2 andra är Apg. 16:24 och Upp. 18:12 där det helt enkelt betyder “trä’ (wood).

  Om jag inte har fel betyder ξυλον i första hand “trä” i betydelsen av “ved” eller “material”. Enligt såväl Lidell & Scott som Strong 3586 xulon xoo’-lon from another form of the base of 3582; timber (as fuel or material); by implication, a stick, club or tree or other wooden article or substance:–staff, stocks, tree, wood.

  I GT (Septuaginta) finns det för många texter för att ta upp här i detalj. Ordet ξυλον använd där för “trä” och “träd” och även för det som översatts “påle” i 1917.

  Jag medger att man inte kan göra vattentäta bevis, vare sig åt det ena eller det andra hållet.

  Inte heller positionerade jag denna fråga som central i artikeln. Men jag tog upp den eftersom jag vet att den brukar höra till mjuk-judaisternas handlingsprogram.

  Vad gäller dina övriga funderingar undrar jag om du verkligen har lyssnat till den predikan av Lars Enarson, som jag länkar till.

  Om du inte har gjort det kan jag förstå att du tycker att jag överdriver.

  I predikan framhåller Enarson att tron på ett uppryckande till Himmelen inte duger.

  Hans uttryckliga påstående att de som tror detta skulle vara “lost” kräver en förklaring.

  Bara lite grand vilse? Eller förlorade?

  /Kjell

      (Reply)

 36. Hallå, hallå! – Det här med påle istället för kors, i fråga om översättning, är väl lite väl långdistans. Snarast en fråga som Jehovas Vittnen hakat upp sig på och drivit sedan flera decennier. Inte har väl Enarson och MTC blivit Jehova?

  I de allra flesta fall är det bra med exegetik, men ibland kan det tyvärr sätta fokus på fel saker, och bli högst kontraproduktivt. Inte för att jag har särdeles mycket till över för “traditionen” i katolsk bemärkelse, men det finns faktiskt mycket stark dokumentation för Korset, i utombibliska skriftkällor, konst, arkeologi och historisk dokumentation. För att inte tala om alla historiska vittnesbörd om uppenbarelser. Mängder av dokumentation! Dokumentationen för pålen är betydligt fattigare, och företräds mest av anhängare av betydligt senare dato, då företrädesvis av Jehova och några flumiga messianer.

  Visst är det lätt att bli osäker och sväva ut när man sätter ner näsan för hårt i diverse läsande ibland, men man bör väl ändå i fridens namn inte göra sig okänslig för den röst som talar till hjärtat. Annars kan man ju lika gärna konvertera ungefär vart annat år, när någon uppfinner diverse gammalt gnostisistiskt kunskapsstoff på nytt. Utan en relation med levande Gud blir teologin ostadig.

  När man går vilse i skogen börjar det alltid med ett steg åt fel håll.

  Själv sjunger jag ofta: “Jag vill älska det urgamla Kors, i dess kraft skall jag segra tillslut. Jag omfamnar det heliga Kors, tills mot kronan jag byter det ut.”

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 37. Sam,

  Jag har släppt in din kommentar. Som du såg i artikeln, om du har läst den, lovade jag Lars Enarson att hård-moderera denna tråd. Och det gör jag således.

  Jag vill nu använda tillfället till att ännu en gång poängtera avsikten med denna bloggpost.

  Avsikten är bara att få raka svar, utan en massa om och men, på vad Lars Enarson tror och predikar.

  Lars har svarat att han inte anser sabbatsfirande och hållandet av Herrens högtider frälsningsgrundande.

  Han har svarat på egen sajt att han inte tror att Jesus avrättades på ett kors.

  Han har inte svarat vad han menar med att massorna som tror att uppryckandet tar oss hem till Himmelen är “lost” eller varför denna tro på Himmelen leder till att vi inte kan ha “an overflowing hope”, ett överflödande hopp.

  I min tolkning (jag vill poängtera det) är hela predikan oerhört otydlig om kronologin och betydelsen av vedermöda, tusenårsrike, och slutscenen där universum går upp i flammor med dånande hast.

  Lars Enarson blandar detta till en enda soppa.

  Att det nya universum och Himmelen är en “domän” behöver vi inte strida om. Att sedan Lars Enarson kallar sin himmel Jerusalem, med början i samband med sidleds-skuttet , och jag kallar det Nya Jersualem för Himmelen, blir ungefär lika oviktigt som trätan om hönan och ägget.

  Att Lars Enarson har sitt överflödande hopp till att bli en mäktig statstjänsteman i Jerusalem 1000 år säger ungefär lika mycket om honom som motsatsen säger om mej.

  Jag har ju mitt överflödande hopp till Jesus, att när han kommer, skall jag få bli befriad från jordelivets maktstrukturer. Jag har inga som helst önskningar eller ambitioner till mera makt än jag redan har haft.

  Men även här anser jag att Lars Enarson har svarat tillräckligt tydligt. Han tror på sidledsförflyttningsteologin.

  Än en gång:

  Poängen med detta “öppna brev” är bara att få tydlighet i vad Lars Enarson tror och predikar.

  Inte att uttala någon dom över det han tror på.

  Att du, Sam, anser att sabbatsfirande troligen är frälsningsgrundande har jag noterat. Du anser det ju även frälsningsgrundande att man använder det hebreiska uttalet av Jesus, dvs. Yeshua, och att man inte säger Gud utan skriver den där boktavskombinationen på 4 versaler, som jag aldrig lyckas komma ihåg utan att kolla, YHWH. (Jag kopierade det från din kommentar för att vara säker…)

  Du får tro vad du vill. Och det får jag också. Detta kallas fri vilja. Och denna fria vilja har vi fått av Gud.

  (Om du vill argumentera om sabbatsfirande kan du göra det i En dialog om Sabbaten.)

  Konsekvenserna av vad vi tror är det Hans sak att utmäta.

  /Kjell

  PS. Den som varken har lyssnat till den predikan jag länkar till, eller läst “brevet” och förtydligandena noggrannt, missar avsikten.

      (Reply)

 38. En fundering om kors – trä – träd.

  Jag vet inte om Lars E menar att det var ett “träd” eller på “trä” som Jesus spikades upp på. Det är en skillnad här! Om han menar “trä”, så kan jag inte annat än hålla med. Men bara om han menar “ett kors av trä”. Ingenstans i NT kan jag läsa att han spikades upp på ett “träd”.

  Jesus bar sitt KORS, kan vi läsa i Johannes evangelium. I de övriga tre evangelierna kan vi läsa att Simon från Cyrene fick bära KORSET åt honom. Det står inte att de bar på ett “träd”, och det står heller inte att de bar på “trä”. Det var ett KORS, det vittnar ju NT om på samtliga bibelställen.

  Och korset var gjord av trä. Vad annars?

  Eller är den stora frågan för Lars (m.fl.) hur ett “kors” egentligen ser ut?

  Frid,
  Eva Helen…

  ….som aldrig kommer att byta ut mitt KORS som hänger runt min hals, oavsett vad några människor kommer fram till hur ett kors kan tänkas se ut. Ett kors är en symbol som jag tror de flesta i hela världen förknippar med Jesus, och kristendom. Det skulle bara förvilla om vi nu helt plötsligt skulle byta ut korset mot något annat. Och vi vet ju alla vem som gillar när vi börjar förvilla…

      (Reply)

 39. Lars Enarson,

  Har läst LE’s egen sida, som Kjell länkat till ovan, där LE gör en höna av en fjäder och ifrågasätter Korset.

  Man kan fråga sig varför det är så viktigt att ifrågasätta korset, och vad man vill uppnå med detta?

  Historiskt sett har det funnits några få grupper som sökt ifrågasätta Korset, Jesu Kristi Kors på Golgata. Dessa grupper har ALLTID varit tydligt separatistiska i någon mening, med starka behov av att särskilja sig, ofta företrädda av ledare med starka motiv till självhävdelse.

  Jehovas Vittnen är en av de tydligast urskiljbara grupperna som sökt ifrågasätta Korset, och de har alltid förminskat, negligerat eller helt och hållet struntat i Jesus och Hans frälsningsverk på Golgata Kors. Sedan har vi ett flertal mindre messianska grupper, som har tagit fasta på den historiskt negativa upplevelsen av Korset som finns hos det judiska folket, som byggdes upp under korstågstiden. Korset har för judarna tyvärr ofta inneburit en symbol förenat med förföljelse. Beklagansvärt.

  Oavsett motiven, klart uttalat eller inte, är Jesu Kristi tomma Kors en symbol för Jesu frälsningsgärning; Hans ställföreträdande död på Golgata, för att ta straffet för våra synder, att två oss rena i från all synd. Detta tomma Kors är historiskt dokumenterat, och så till vida händelseneutralt. OCH DET ÄR EN SYMBOL FÖR KRAFTEN I EVANGELIUM. Korset står för att syndens makt över oss är dödad på detta pinoredskap.

  Paulus omnämner Korsets betydelse på flera ställen i sin förkunnelse, och på ett sätt som vittnar om dess betydelse, dess kraft och dess tecken på Guds vishet, syndernas förlåtelse och dödandet av ovänskapen. Historien berättar för oss om tusentals, ja miljontals vittnesbörd om Korsets kraft, som symbol på Guds Frälsning för människan, genom helanden, under och tecken.

  Korset har även alltid varit en kontroversiell symbol som upprört alla krafter som stått emot Gud på det ena eller andra sättet. Så har det varit ända sedan Bibelns tid, och Paulus omnämner det bl.a. i Gal. 6:12. Han nämner korset även som en stötesten.

  Ja, Korset är sannerligen en stötesten, det visar historien. Bibelns ord bekräftar det. Stötestenen är i själva verket Guds gärning i Jesus Kristus vår Herre.

  Det gäller att förstå grunden till motståndet för Jesu Kristi Kors, om man skall förstå den historiskt ständigt återkommande förvirringen i exegetik och fabulösa historiska vridningar.

  Röj Korset ur vägen och den grund som Gud har lagt är raserad.

  Jag misstror aldrig människors goda motiv, inte ens när de gör ont. Det jag däremot lärt mig förstå, är att man bedragits att tro att man gör något gott när man i själva verket verkar till att bedra andra.

  Ärligen kan jag säga att jag inte förstår Lars Enarsons motiv i sin utläggning mot korset under webb-adressen:
  http://thewatchman.org/en/2008/04/golgatha-–-when-where-and-how-part-4/

  Men jag ser samma argument, samma motiv, samma gamla skåpmat som historiskt går igen, tid efter tid, efter tid. Samma gamla motstånd mot Korset. Det som Paulus faktiskt påtalar. Det är en förkunnelse som inte är biblisk och jag har svårt att se att den över huvud taget skulle kunna hjälpa någon.

  Korset är en stötesten!

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 40. Sefast Tronde,

  Tack Sefast Tronde. Här tar du verkligen fram något viktigt. Enarsons utläggning om korset/icke kors är beklagansvärd och man kan verkligen fråga sig det som du så bra formulerar med orden “varför det är så viktigt att ifrågasätta korset, och vad man vill uppnå med detta? ”

  På något sätt kanske detta är det verkligt allvarliga/farliga i Enarsons undervisning, mer än detta med firande av högtider som något mer eller mindre frälsningsgrundande m.m.

      (Reply)

 41. MTC: “Sedan förstår jag inte alls varför det skulle vara så viktigt huruvida Jesus dog på ett kors eller träd? Det är väl det som hände på trädet/korset som är det viktiga”

  Nu försöker du väl göra en logisk kullerbytta Daniel. Utan kors så är också Kristi offerverk kraftlöst. Det är ju KORSET som är själva stötestenen! Den är ju en Guds kraft till frälsning, för var och en som tror

  Därför är det förvånande att både du och Lars E. försöker ignorera betydelsen av korset ! Men för judarna är ju korset en stötesten, förståss. Så det kanske handlar om ett försök till anpassning av deras lära. 🙂

  Skriver här lite bibelcitat så kan du/ni själva se hur viktigt korset är. Tar även med ett på grund texten ( talar tyvärr inte språket) men där framgår det tydligt att det inte är en påle / träd, det handlar om.

  King James Bible

  1 Corinthians 1:22-24

  "For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:"

  1:23. "But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;

  1:24. "But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God".

  Svenska (1917)

  1 Korinthierbrevet 2:2

  "Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst".

  1 Korinthierbrevet 1:18

  "Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft".

  Galaterbrevet 5:11

  "Om så vore, mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen".

  1 Korinthierbrevet 1:23

  "Vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap.."

  Hebreerbrevet 12:2

  "Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron".

  ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics

  ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν.

  Här står det ingenting om "xylon" ( påle ) så långt jag kan se.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 42. I morse kom orden “Lite surdeg syrar hela degen” till mig. Jag tror att det är vad Kjell beskriver i de fyra punkterna om förnekande i artikeln, att det börjar med förnekandet av himmelen och sedan fortsätter det ett steg i taget. Vägen till förnekandet börjar nog med ifrågasättande, precis som ormen gjorde i lustgården, “Skulle då Gud ha sagt?”.

  Surdegen är något som inte ska vara med, den ska bort. Herren varnade flera gånger för den, och min övertygelse är att den varningen är precis lika aktuell idag.

  Vi behöver var och en pröva allt – och behålla det goda. Vi hjälper varandra med att varna, förmana, tillrättavisa, uppmuntra, men det är vars och ens ansvar att se till att inte bli bedragen, och att förbli i Herren.

      (Reply)

 43. Kjell,

  “Jag har släppt in din kommentar.”
  Det var snällt. Sabbaten var ju en del av argumentet, varför jag kommenterade.
  Om jag bara får förklara att du missförstått mig. Jag anser inte att Sabbatsfirande eller att fira de övriga högtiderna som YHWH förklarat för eviga är frälsningsgrundande.
  Enbart genom att acceptera Yeshua (det namn som Hans familj , vänner och grannskap använde) som Messias, YHWH’s frälsning, blir en människa frälst.
  Vad jag anser är att om man accepterar juden Yeshua och vill framstå som en efterföljare till Honom så är sabbats och högtidsfirandet en logisk följd, eftersom Han levde så.
  Sam

      (Reply)

 44. Sam,

  Utmärkt formulerad replik.

  Tydlig deklaration av vad du håller för sant.

  Bra förebild!

  /Kjell

      (Reply)

 45. Som vanligt blir på bloggar, en massa tyckande och gnabb. Bed för Lars Enarson i stället för att ägna tid åt en del av detta.

      (Reply)

 46. MyTwoCents -www.aletheia.se,

  Lite besviken att du helt går förbi essensen av BatNabas kommentar.

  Hon citerar ju Lars Enarsons böne- och undervisningsbrev där han flera gånger skriver att Gud inte gör något om vi inte ber, vilket påminner väldigt mycket om trosrörelsens lära.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Maria Svensdotter,

  Har du läst kommentarerna, eller uttrycker du bara ditt ogillande av att den predikan jag länkat till prövas?

  Eller anser du att man inte bör vara så noggrann med doktrin?

  /Kjell

      (Reply)

 48. Kjell,

  Det är lite som “om man inte säger något finns det inte!” Ett inte alltför ovanligt sätt att slippa svara. Det påminner mycket om hur politiker, beslutsfattare och liknande gör.

  En dag får vi var och en svara för våra gärningar, både det vi gjort och det vi underlåtit att göra.

      (Reply)

 49. Hej Sam!

  Att bli frälst har inget med att, som Du skriver, “acceptera juden Yeshua”
  Det handlar istället om att: “Kristus genom tron må bo i era hjärtan”(Ef.3:17).
  Den uppståndne Jesus är ingen jude. Jesus Gud är Ande.

  mvh L.S

      (Reply)

 50. Lennart Svensson,

  Den Jesus som jag bekänner som frälsare föddes av en Judinna, uppföddes i ett Judiskt hem efter Judiska seder, och levde sitt liv efter korrekta Judiska seder.

  Och i min Bibel står det att Jesus Kristus ÄR densamme igår, idag, och alla övriga dagar.

  Jag anser därför att din kommentar är både obiblisk och stötande.

  Sam har deklarerat sin tro utan att anfalla andra.

  En värdig replik skulle vara att deklarera din tro utan anfalla andra.

  /Kjell

      (Reply)

 51. Här och på andra ställen diskuterar man nu om Lars Enarson menar att sabbatsfirandet är något som är frälsningsgrundande. Det tror jag inte att Enarson säger RENT UT, men det är ändå ett ständigt underliggande budskap. För några år sedan skrev Enarson så här i ett svar till bloggaren Andy:

  ”Jag har aldrig någonsin mött en enda person t ex som firar sabbat som upplever detta som ett träldomsok. Det är en förmån och en ofattbar välsignelse att lyda budet att helga en hel dag med Gud om man älskar honom över allting. Det vet alla som prövat det även om det ibland också kan vara lite svårt. Men det är som en broder sa till mig efter han firat sabbat första gången: “Det känns som att ha blivit född på nytt, på nytt. Det här släpper jag aldrig!!”

  Med de orden och det citatet förmedlar ändå Enarson det underliggande budskapet att sabbatsfirandet är frälsningsgrundande. Han säger det inte rent ut, men förmedlar det ändå på ett underliggande och listigt sätt.

      (Reply)

 52. Kjell,

  Om jag kan få kommentera igen, än om det är lite utanför den röda tråden.
  “Den Jesus som jag bekänner som frälsare föddes av en Judinna, uppföddes i ett Judiskt hem efter Judiska seder, och levde sitt liv efter korrekta Judiska seder.”
  Jag tror nog inte vi kan hitta någonstans i Skriften att Yeshua levde efter judiska traditioner. Yeshua levde efter Faderns ord som finns nedskrivna i Skriften.
  För vi måste vara medvetna om att de judiska sederna och traditionerna i många fall går emot YHWH’s ord och Yeshua påpekade detta på ett ganska så glasklart och tydligt sätt.
  Sam

      (Reply)

 53. Sam skrev: “Jag tror nog inte vi kan hitta någonstans i Skriften att Yeshua levde efter judiska traditioner.”

  Jag förstår hur du menar. Och du har givetvis helt rätt.

  Jag försökte säga detta genom att jag skrev “korrekta Judiska seder”.

  Det var alltså inget försök från min sida att ge traditioner en carte blance.

  Inte heller var det ett försök att kalla Herrens högtider för Judiska högtider.

  /Kjell

  PS. Ditt svar till Lennart har jag flyttat till Off-Topic, för att inte alltför mycket avvika från denna tråds syfte.

      (Reply)

 54. Kjell,

  Thank you for welcoming us!

  BatNabas,

  Yes, thank you! I think we understand one another.

  If I may just make a general comment on Lars teaching and response above. Theology and behaviour are two sides of the same coin, as are thoughts and actions, words and deeds, being hearers and doers of the Word. If the two are not in harmony it indicates there is a problem. And more is expected of leaders.
  In scripture, Jesus challenges the Pharisees and false shepherds who display hard hearts towards the lost, the poor and the weak. It is important to observe the condition of the sheep in their care. It is important to identify leaders through the eyes of Jesus!

  Our hope is for leaders of integrity. And we hope that however fervent in faith the leaders, theologians, evangelists, pastors, intercessors and Bible teachers are, the compassion of Jesus for the people remains priority.

      (Reply)

 55. Barbara Birch,

  “Theology and behaviour are two sides of the same coin, as are thoughts and actions, words and deeds, being hearers and doers of the Word. If the two are not in harmony it indicates there is a problem. And more is expected of leaders”.

  Barbara Birch, I couldn`t agree more to you statment! Thank you for sharing this important truth. Both sides, of the coin, need to be in harmony, first. It seems to be all forgotten, now-a-days.

  KJV.
  Matthew 7:16 “Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles”?

  Matthew 7:17 “Even so every good tree brings forth good fruit; but a corrupt tree brings forth evil fruit”.

  Barnes’ Notes on the Bible
  A corrupt tree – The word “corrupt” here does not signify, as our translation would seem to indicate, that the tree “had been” good, but had become “vitiated;” but that it was a tree of a useless character, of a nature that produced nothing beneficial.

  Blessings,
  Antonia

      (Reply)

 56. Av attenta läsare på bloggen fick jag tipset att Googla på “Dean Cozzens”. Och även några stycken länkar.

  Denne Dean Cozzens uttalade något som han kallade “profetia”, och som även mottogs som “profetia” av många.

  Man brukar kalla denna “profetia” för “Jumbojet-profetian”. (Nedan återger jag en kort resumé på Svenska.

  The Watchman International har svalt denna “profetia”, hook, sinker and line. Här följer länkarna:

  The Hebrew Movement – Part 1.
  The Hebrew Movement – Part 2.
  The Hebrew Movement – Part 3.

  (Jag har laddat ner sidorna, just in case….)

  Kort resumé av “profetian”:

  På söndag morgon, den 13 april 1986, fick jag följande profetia: Vid början av nittonhundratalet, när Gud såg ned från himlen på församlingen, såg Han något som liknade en enorm jumbojet, men utan motorer.

  Han började då arbetet med sätta dit fyra stora motorer av tro och kraft på flygplanskroppen så att församlingen skulle få kraft att komma upp till platsen där Han är, upp i härlighetens rike. Var och en av dessa fyra motorer representerar en av de fyra större rörelserna av Guds Ande, förutbestämda för detta århundrade:

  1) Pingstväckelsen, 2) Helandeväckelsen, 3) den Karismatiska väckelsen och 4) den Hebreiska rörelsen. Alla fyra är suveränt förutbestämda av Gud, och de är samordnade och hör samman i Hans sinne.

  Varje ny rörelse bygger på den föregående men var och en har sin egen särart. Ingen är perfekt men de har alla någonting från Gud att tillföra Hans plan. Profetian sa att Gud nu börjar sätta dit den fjärde och sista “motorn” –den Hebreiska rörelsen.

  ——————

  Sväng nu och rätta in ert tänkande mer fullkomligt efter Min uppenbarade startbana av hebreiskt tänkande, de tankar jag uppenbarade genom det hebreiska folket, så att vi är beredda att lyfta mot härligheten!

  Även om många av de rätta doktrinerna varit på plats i Kristi kropp från alla tidigare Guds rörelser av upprättelse genom historien, så fattas ännu mycket, och det vill Gud upprätta.

  Denna fjärde rörelse kommer att kallas “den Hebreiska rörelsen”. Denna rörelse kommer i viss utsträckning att omfatta och påverka hela Kristi kropp till fördjupning, och slutligen leda oss in i en större enhet, inte bara med varandra utan också med Gud och Hans Ord.

  Denna den fjärde, större rörelsen av den Helige Ande i detta århundrade kommer att bli minst lika kraftfull som de föregående tre, och kommer att bringa detta Guds slutliga verk till fullbordan i en slutgiltig, förenad, fyrfaldig dragkraft och härlighet; den kommer att ta oss alla till himlarymden för att vi ska vara med Honom där Han är….

  Jag förmodar att det som kallas “Den Karismatiska Väckelsen” syftar på “Trosförkunnelsen”. Om du inte ännu har läst Sven Reichmanns historiska översikt om trosförkunnelsen kan du göra det här: Trosförkunnelsens rötter.

  The Hebrew movement bygger således vidare från “trosförkunnlesen”. Den förmodan hade jag redan.

  /Kjell

      (Reply)

 57. Kjell,

  Det var intressant läsning!

  Själv tror jag inte på någon rörelse. Jag tror på Jesus Kristus. Han är den vi ska följa. Vi behöver inte krångla till saker så mycket, som människor hela tiden gör. Evangeliet är enkelt.

  För mig är det tydligt att slutstriden närmar sig mer och mer. Satan försöker med alla medel hålla oss sysselsatta och fokuserade på ANNAT än Jesus Kristus. Han är livrädd för att vi ska uppenbara Jesus Kristus i våra kroppar.

  Vi får var och en fråga oss själva om det vi tror på, om det vi fokuserar på, och om det vi sysselsätter oss med är JESUS eller något annat vid sidan av Honom…

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 58. Kjell,

  Påminner även om Jesu ord: Matt 7:8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

  Det är svårt att be “för mycket”. Av alla församlingar jag varit engagerad i var det den församling som bad mest, som hade störst framgångar i Guds rike. D.v.s. vi hade dubbla bönemöten m-f under flera år. Visst kan detta bli en gärningslära men just nu tror jag inte det är ett problem i svensk kristenhet att man ber “för mycket”….

  BatNabas,

  Jag tror liknelsen med det hebreiska perspektivet handlade om en fjärde jet-motorpå ett plan med 4 motorer. Detta var inte Enarsons syn utan något han citerade. Om detta stämmer kommer framtiden att utvisa. Under tiden är kärleken till er syskon i Herren viktigare för mig personligen än att ha “rätt” teologisk syn/överbevisa er.

  Lennart Svensson,

  “Är det, det Du menar när du skriver:
  “Allt sedan Konstantin bröt med judendomen har vi saknat perspektiv”?

  Menar du, som Lars Enarson, att vi söndags-firare, är olydiga Guds Ord?”

  MTC: För mig är sabbaten och högtiderna en generalrepetition inför tusenårsriket. Jag tror som sagt inte att Jesus kommer att fira katolska högtider efter han satt sina fötter på oljeberget. Hednanationerna kommer bl.a. att komma till Jerusalem för lövhyddohögtiden (om de vill ha regn i sina nationer). Största anledningen just nu är den oerhört spännande profetiska dimensionen i alla Herrens högtider. Mycket tyder på att tex hösthögtiderna hjälper oss att orientera oss i ändens tid då de bl.a. återfinns i Uppenbarelseboken.

  För vad det nu är värd så har du både min och Guds Ords välsignelse att prisa och lova Gud ALLA dagar i veckan. Det ena tar inte ut det andra. Min enda påpekan är eventuellt att det är obibliskt att som en del gör, kalla söndagen för “sabbat”. Det må vara kristenhetens vilodag men inte samma sak som “sabbat”. Jag gör dock inte detta till en skiljemur mellan mina syskon i Herren utan önskar endast själv full frihet att helga den ursprungliga sabbaten såsom Guds Ord beskriver det.

  Om du inte tycker bibeln är tydlig vg sabbatsfirande och på ett ärligt sätt söker sanningen kan du även följa sabbatsfriandet rent historiskt: http://medlem.spray.se/adventkyrkan/sabbatsfirande_nt.htm

  Jo,det är en adventists hemsida men historien tillhör oss alla.

  Kjell,

  “Daniel, jag tycker nog att din fråga är att vända på steken.

  Tydligen tycker många messianska förkunnare att frågan är viktig. På Enarsons engelskspråkiga sida ägnas det en hel del utrymme åt frågan: “Golgatha – When, Where, How”

  Och som följd därav bör jag argumentera varför frågan är viktig?”

  MTC: Ok, då förstår jag. I detta tänker jag inte försvara Enarson då jag är benägen att hålla med dig. Det är både synd (som i tråkigt) och onödigt att slåss för en sådan teologi. Även om frågan inte är en frälsningsfråga är det onödigt att dogmatisera åt något håll….

  Sefast Tronde,

  “Själv sjunger jag ofta: “Jag vill älska det urgamla Kors, i dess kraft skall jag segra tillslut. Jag omfamnar det heliga Kors, tills mot kronan jag byter det ut.”

  MTC: Jag älskar denne andesmorda sång. Här sjunger jag den själv,tillsammans med min fru både på engelska & svenska:
  http://www.youtube.com/watch?v=lRwhdRy1lug

  Antonia Berglund,

  “Nu försöker du väl göra en logisk kullerbytta Daniel. Utan kors så är också Kristi offerverk kraftlöst. Det är ju KORSET som är själva stötestenen! Den är ju en Guds kraft till frälsning, för var och en som tror”

  Men snälla Antonia, inte är väl korset i sig frälsande? Det är ju den som hängde på korset som frälser?

  Sedan har det ett symbolvärde, och det nekar jag inte. Kommer fortsätta sjunga sången i länken jag angav pga just detta. Jag har inte låst mig åt något håll.

  mvh
  D

      (Reply)

 59. MyTwoCents -www.aletheia.se,

  MTC: “Men snälla Antonia, inte är väl korset i sig frälsande”?

  Har jag påstått detta, nu ställer du väl en “dumstruts fråga” Daniel.?

  Har du inte läst (1 Kor 1:18-25) “Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: Jag skall göra slut på de visas vishet, och de förståndigas förstånd skall jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap?

  Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna”.

  Korset vittnar om att det inte finns något verkligt liv, utan en villighet till “död först” Jesus hängde fastnaglad och hjälplös på Korset för våra synders skull.Och vi är också kallade att låta vårt kött dö, vid korsets fot, så att också Hans uppståndelse kraft kan verka genom oss.

  Det är bara i denna svaghet som Guds kraft kan verka genom oss. Detta är den stora “dårskap” som “denna världens mäktiga, visa och kloka” stöter sig på. Och tydligen gjorde du själv nyss det Daniel, när du påstod att korset “endast” har ett “symbolvärde” 😉

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 60. MyTwoCents -www.aletheia.se,

  Daniel, tror du själv att Herren inte gör något om vi inte ber? Du ger ett bibelord som skulle kunna förstås på det sättet, men det finns många andra bibelord som åtminstone för mig ger klart besked om att Herren agerar oberoende av våra böner. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, då fanns vi inte ens, ändå gjorde Han något. Han gör allting nytt, Han är med oss intill tidens ände, Han överger oss aldrig, flera löften som är så fantastiska – och helt oberoende av våra böner.

  Och så undrar jag över det här: “Visst kan detta bli en gärningslära men just nu tror jag inte det är ett problem i svensk kristenhet att man ber “för mycket”….” Vet du hur den enskilde kristnes böneliv ser ut? Även om det inte förekommer så mycket bön i kyrkorna behöver det inte betyda att kristna inte ber. Jag vet om flera som ber mycket. Men de gör som Herren uppmanar, ber i det fördolda, de basunerar inte ut att de ber, de berömmer sig inte av det, utan stänger in sig i bönekammaren.

  Precis som mina barn vänder sig till mig med sina önskningar, drömmar, förhoppningar, sorger, smärtor, ilskor, rädslor och delar med mig, gör Guds barn det samma med Fadern. Vi kommer till Honom med allt vi har på hjärtat, inte för att vi tror att Han inte kan göra något utan oss, utan just för att vi är Hans barn! Vi litar på Honom, vi vet att Han har allt under kontroll, att Han är god och allsmäktig och att Han inte håller på och ändrar sig. Vi umgås förtroligt med Honom och låter Honom ta hand om oss och allt nu och för evigt. Sådan tro har jag.

  Två frågor: 1) Tror du att vi måste be för att Herren ska agera? 2) Har du koll på kristnas böneliv?

  Jag frågar dig pga. att du svarar för Enarson, och då är det intressant att veta hur du själv tänker.

      (Reply)

 61. BatNabas,

  Den första text jag kom att tänka på (lösryckt ur sitt sammanhang?) var texten ur Jakobs brevs fjärde kapitel: “Ni ber men får inget, därför att ni ber illa …”

  1. Man kan be illa.

  2. Det handlar inte om kvantitet.

  För övrigt håller jag helt med om att det är övermod att säga att kristustrogna inte ber tillräckligt.

  Som du mycket riktigt påpekar kan det finnas en hel del som tar Jesu egna råd till hjärtat och ber i sina kammare, med stängd dörr.

  /Kjell

      (Reply)

 62. Kjell,

  Jag tänkte också på den bibelversen, men mitt fokus var på om Herren gör något om vi inte ber, eller om Han har bakbundna händer som trosrörelsen lär ut. Och min övertygelse är att Han inte har bakbundna händer alls, då vore Han inte allsmäktig.

  Att be illa har jag ingen ordentlig uppfattning om vad det är, men jag tror att det kan vara egoistiska böner, böner som inte alls är i enlighet med Guds Ord, böner som inte är grundade i “Ske Din vilja” och så finns det säkert annat. Herren ser till våra hjärtan och vet vad som driver oss. Är det osjälviska motiv, en vilja att Herren ska bli upphöjd, en längtan att människor ska bli frälsta, då är det välbehagligt.

      (Reply)

 63. Antonia Berglund,

  Du fick det att låta så i ditt förra inlägg. Om du inte anser korset i sig är frälsande, utan försoningen för världens synder som skedde PÅ korset tycker åtminstone jag att vi inte bör göra just denna fråga till en skiljemur mellan oss och tex Enarson som har en annan uppfattning. Har redan sagt till Kjell att jag tycker det är en onödig undervisning av Enarson att gå ut med på bred front.

  Jag tog faktiskt upp frågan själv för ett bra tag sedan: http://aletheia.se/2010/06/03/pale-eller-kors-vagar-vi-omprova

  Dock inte utifrån Enarsons undervisning som jag inte kände till utan Guds ord och Gunnar Samuelssons avhandling. Även här reagerade Kjell kraftfullt och jämställde i en kommentar denna tanke med ” samma hala is som himmel på jorden och unitarismen”. En Jesus som inte är Gud (unitarism) är för många en frälsningsfråga så det ger oss en liten fingervisning hur allvarligt Kjell tycks ta detta.

  BatNabas,

  “Daniel, tror du själv att Herren inte gör något om vi inte ber? Du ger ett bibelord som skulle kunna förstås på det sättet, men det finns många andra bibelord som åtminstone för mig ger klart besked om att Herren agerar oberoende av våra böner.”

  MTC: Måste allt vara såsvart-vitt? Gud har en tendens att täcka alla sidor på myntet. Jag ser ju båda sidor och har svårt att argumentera åt endast en riktning. Förrän ni ropar skall han svara, står det ju på ett ställe. Sedan ser vi ju hur Petrus släpptes ut ur fängelset under intensiv bön av APG’s församling. Det ena tar inte ut det andra.

  BatNabas & Kjell verkar vara eniga: “det är övermod att säga att kristustrogna inte ber tillräckligt.”

  MTC: Jag anser att OM vi bad “tillräckligt” skulle läget i Sverige vara annorlunda. Är det ett missförstånd får Herren korrigera mig. Jag anser i alla fall inte att detta skulle vara ett problem (att uppmana folk att be mer).

  mvh

  Daniel

      (Reply)

 64. MyTwoCents -www.aletheia.se,

  MTC
  “Jag anser att OM vi bad “tillräckligt” skulle läget i Sverige vara annorlunda.”
  Är det inte så att omvändelse är grunden för att saker ska ändras i ett land? Genom Skiften har vi åtskilliga exempel på att folket, eller individen kungen, överger YHWH och då går det åt skogen. Sen när man omvänder sig och närmar sig YHWH så ändras allt till det bättre.
  Ser du detta närmande och till vad i Sverige idag?
  Definitionen för idioti är ju att upprepa samma sak igen och igen och förvänta sig ett annat resultat, eller hur?
  Sam

      (Reply)

 65. Sam,

  Omvändelse och bön bör givetvis gå hand i hand. Daniel bad om förlåtelse för fädernas missgärningar vilket är ett bra exempel på detta. Det är svårt, men givetvis inte omöjligt, att bli “lagisk” i sina böner för en nation. Men visst kan bön bli “laggärningar” men jag tror som sagt inte att detta är ett problem just nu utan snarare att vi inte ber tillräckligt…

  mvh
  D

      (Reply)

 66. MyTwoCents -www.aletheia.se,

  MTC
  Jag håller med om att ibland blir kvantitet och volym viktigare än kvalitet.
  En gammal predikant sa att han bad inte långa böner men det gick ofta inte mer än 5 min mellan han bad.
  Sen tror jag att det är viktigt att man ber med utgångspunkt från vad Skriften säger.
  Om vi t.ex ber YHWH göra nåt som Han sagt att vi ska göra så är det liten ide’ att spendera timme efter timme att försöka övertyga Honom att göra det, eller hur?
  Sen säger Ords 28:9 t.ex ; “Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.”
  Sam

      (Reply)

 67. Denna post attraherar tjogtals med spam varje dag.

  Jag stänger därför kommentarfunktionen.

  Eventuella kommentarer kan skrivas i Off Topic #3 så skall jag flytta dem hit manuellt.

  /Kjell

      (Reply)

 68. En del av er har varit väldigt snabba att hugga, när Enarsson inte omedelbart svarade.

  Tänk om han var bortrest?
  Ge karln lite tid, han måste väl få packa upp väskan?

      (Reply)

 69. I den flik som Berndt Isaksson kallat “twitter” ger han en länk till intressant läsning om Lars Enarsons propaganda för SD.

  Här är länken: Varför Lars Enarson har fel

  Det är tydligen en gästblogg för den är inte skriven av Micael Grenholm utan av signaturen “jakobromeborn”. Fotot anger att “jakobromeborn” i likhet med Grenholm är en ung man. Jag har själv varit en ung man för mycket länge sedan och jag vet därför hur ideal och engagemang kan leda till ensidig radikalitet. Vad gäller Grenholm vet vi ju alla att han står för “subjektiv och ensidig radikalitet”. Detta hindrar dock inte att han har rätt på vissa punkter. Låt oss därför pröva och bara behålla det goda. Vad gäller “jakobromeborn” vet jag egentligen ingenting, men även där skall man pröva om man läser texten.

  Samma gäller när man läser Enarsons profetia och lyssnar på hans SD propaganda. Enarson kan nu räknas till de äldre, men lika litet som det betyder att han har rätt, betyder ungdom inte nödvändigtvis att man har fel.

  En sak kan jag lätt orda (bedöma) om, nämligen att “jakobromeborn” ger hållbara logiskt formulerade argument och dokumenterar sin exeges.

  Detta kan man inte “beskylla” Enarson för. Läs följande kommentar som Enarson gav. Jag citerar den här:

  Jag har aldrig gått ut och talat om vilket parti folk ska rösta på i valet. Tvärtom! Jag citerar från mitt upprop: ”OBS! Detta upprop handlar om bön, INTE om hur var och en ska rösta! Att vi ber om att SD ska bli det största partiet betyder INTE att vi ber att alla ska rösta på detta parti. Vi ber INTE om en enparti regering! Jag uppmanar var och en att rösta efter sitt eget samvete och övertygelse på det parti var och en tycker är rätt att rösta på!” Slut citat!

  Hänger du med?

  Vi skall alltså be att SD vinner men inte nödvändigtvis rösta på SD!

  Jag är ledsen att jag måste skriva att när människor så totalt saknar logik och omdeömesförmåga och koll på vad de själva säger så har jag 0, och jag menar NOLL, förtroende för dem.

  Lägg till detta Enarsons historia som heretiker.

  /Kjell

      (Reply)

 70. Enarsson säger att Guds skapat nationer-gränser. Sant.

  Några sekunder senare säger Enarsson att nationalism kommer från Gud. Falskt.

  Det som är gott i ett land, låt oss säga kanelbullar och fred, är i så fall en gåva att vara tacksam och glad över och något att ge vidare till den fattige och förtryckte.

  Vilka tror “vi” att vi är som kan hålla på dessa gåvor för oss själva?

  Var och en ska ge efter sin förmåga. Detta gäller även andra givare, som länder tex.

  Mottagarens behov ska bedömas. Ej dennes nationalitet.

  Jag sätter ett Amen på detta!

  (Och slutat kommenterat har jag gjort också men som någon skrev hos Grenholm “hur kan man vara tyst om detta?”

      (Reply)

 71. Ulrika,

  Jag tror inte att man skall underskatta vår tids problem och inte heller kan man hitta en lösning på problem om man förenklar verkligheten med hjälp av reduktionism och därvid antar en ensidig syn på problemen.

  Det är väl uppenbart att migration alltid har funnits. I alla fall sedan språkförbistringen vid Babels torn. Missförstånd och osämjor ledde till att man hellre flyttade än stannade. Skillnaderna mellan denna ursprungliga situation och nuläget är stora. Man hade inga jetflyg och fick därför klara resan till fots eller med hjälp av husdjur. Och den största skillnaden är att man migrerade till obebodda delar av världen. Men låt oss inte glömma att orsaken till migrationen, även då, var konflikter mellan människor.

  Begreppet “nationalstat” är inte värst gammalt. Så skriver WikiPedia: Nationalstaten sägs ofta börja med den Westfaliska freden 1648, som markerade slutet på Trettioåriga kriget, eftersom en viss religionsfrihet gavs åt de mindre stater som utgjorde Tysk-romerska riket. Detta markerade början på de (national)statsbildningar som senare tider skulle vara norm i Europa.

  Men låt oss titta lite bredare än bara Europa. De flesta som nu vurmar för nationalstater brukar även gilla Trumps “America First! Make America Great again!”

  Därför är det inte oviktigt att konstatera att Amerika hade 500 nationalstater innan invandrarna, som nu anser sig överlägsna och nationalister, klev in och utrotade originalbefolkningen som bodde där som följd av Babels torn.

  Nästa steg var att man åkte till Afrika och kidnappade människor i deras nationalstater. Man förde dessa, under erbarmliga omständigheter där 30% dog under resan, till Amerika och utnyttjade sedan de överlevande som billig arbetskraft.

  Storbrittannien utvecklade resandet och åkte runt och krossade nationalstater i Afrika och Asien. Deras skepp gjorde dem rika, för de ansåg sig ha rätten att skövla jordens skatter till förmån för sin egen nationalstat.

  Amerika koloniserades av Britter och därför är det inte oväntat att “världshandeln” fortsatte att utvecklas av Amerika. Och i dagens läge är det så att Amerika består av 5% av jordens befolkning men förbrukar 24% av världens energi. Brunn: American Consumption (Siffrorna är från 2008 så det har säkert ändrat sig något. Skillnaderna mellan rik och fattig har tilltagit.)

  1 amerikan konsumerar lika mycket som:

  • 2 japaner
  • 6 mexikaner
  • 13 kineser
  • 31 indier
  • 128 bangladeshare
  • 307 tanzanianer
  • 370 etiopier

  10 millioner människor svälter ihjäl varje år, samtidigt som amerikanerna tillsammans kastar bort 200.000 ton ätbar mat varje dag!

  Det pågår naturkatastrofer, epidemier, etnisk rensning, religionsförföljelser och krig.

  Är det konstigt att människor är beredda att offra livet för att flytta från den gröna tårtbiten ovan till den röda eller helst blåa tårtan. Ekonomiska flyktingar kallar man dessa något nedlåtande. Men de som migrerar från den blåa biten och förrikar sig i den gröna kallas investerare och beundras.

  Slutsumman i denna kommentar blir att visst har vi stora problem nu. Men då vill jag bara säga att: “Som man bäddar får man ligga!”

  The point of no return har passerats för länge sedan. Gudlöshet och girighet och egoism har bäddat för detta. Härifrån kan det bara gå åt ett håll. Nämligen utför.

  /Kjell

      (Reply)

 72. Kjell,

  Logiken haltar betänkligt. Men det största bekymret är enligt min mening att bygga teologi på grunda brunnar. Och här var det ovanligt grunt. Att plocka ut “utstakat de gränser” (apg 17:26) till att omfamna nationalism blir märkligt. Gränser har visat sig vara dynamiska. Även i vår nutid ritas gränser om. Olika gränser var ett straff och ingen förmån för vår upproriskhet. Nationalstater är en konstruktion från 1700-talet. Gränser som Gud har gett oss behöver inte betyda nationsgränser eftersom nationsgränser är en senare konstruktion.

  Det brukar säga att alla ismer är av ondo och att ismer leder bort från Gud. Därför är det klokt att fundera igenom om nationalism och andra ismer verkligen är svaret på alla svårigheter som Sverige står inför.

      (Reply)

 73. Ulrika,
  Du skrev:”Enarsson säger att Guds skapat nationer-gränser. Sant”

  Jag är inte helt säker på att Gud har skapat nationsgränser som vi känner nationer idag.

      (Reply)

 74. Fredrik,

  I Afrika är som bekant ländernas gränser dragna av europeiska ledare, med hjälp av linjal.

  De flesta gränserna går rakt genom de tidigare “nationerna”. Hälften av folket i ett land och resten i minst ett annat.

  Det är en av orsakerna till stamfejderna här.

  /Kjell

  PS. Jag använder här ordet “nation” på samma sätt som NT. Alltså “folk” i betydelsen etnisk grupp.

      (Reply)

 75. Kjell,
  Du har helt rätt. Nationer betyder folkstam, släkte. Det blir lite grumligt att reda ut nationer-stat-nationalism i ett historiskt kontext.

      (Reply)

 76. Kjell,

  Från 4 Mos 12: ”Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den kushitiska kvinnan som han hade tagit till hustru, för han hade tagit en kushitisk kvinna till hustru. ”

  Wikipedia: ”Kushitiska språk är en undergrupp av afroasiatiska språk som talas i nordöstra Afrika huvudsakligen på det så kallade Afrikas horn.”

  Wikipedia:”Afrikas horn är en triangelformad halvö i Östafrika som innehåller länderna Eritrea, Etiopien, Djibouti, Somalia och som sticker ut i Indiska Oceanen längs sydkusten av Adenviken.”

  Det är givande att läsa om bibelns äktenskap.

  Första verserna i Rut:

  ” På den tiden när domarna regerade blev det svält i landet. Då gav sig en man i väg från Betlehem i Juda med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. Mannen hette Elimelek hans hustru Noomi och hans båda söner Mahlon och Kiljon. Familjen var efratiter från Betlehem i Juda. De kom till Moabs land och stannade där.
  Men Noomis man Elimelek dog, och hon blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna tog sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa och den andra Rut. ”

      (Reply)

 77. Ulrika,

  Nu skall jag hjälpa dej med off topic… Mirjam och Aron var troligen avundsjuka.

  Public domain: Wikimedia

  Mose var en man och vem kan inte bedåras av sådana kushitiska flickor?

  Den som har varit i Etiopien vet vad jag talar om.

  /Kjell

      (Reply)

 78. Kjell,

  🙂

  Visst är de vackra……………men jag vill tro att Mose förälskade sig i sin hustrus inre och att det sade “klick” mellan makarna med Guds kärlekshand.

  Sedan tyckte säkert Mose att hustruns yttre var vackert eftersom det inre och det yttre brukar sitta ihop i betraktarens öga.

  Min man är lika vacker när han är genomruvsig och morgontrött som när han är redo för jobbet. När vi bråkar är vi inte lika vackra men sedan vi bråkat färdigt ser vi fina ut igen.

      (Reply)

 79. Bönekonferens lockar med väckelse – eller undergång

  En rad pastorer upplever sig ha fått tilltal från Gud om att Sverige ska spela en stor roll i en kommande väckelse. Nu vill de kraftsamla för en bönekonferens som de tror kommer att leda till något stort och där hela nationers framtid står på spel.
  Samtidigt avvisar de Sveriges kristna råd, och ledaren Lars Enarson har också tydligt deklarerat sitt stöd för SD.

  /Kjell

      (Reply)

 80. Dagen har bytt rubrik på artikeln.

  Den heter nu: Profetia om Guds vrede mot Sverige fokus för konferens

  /Kjell

      (Reply)

 81. Sagan fortsätter.

  Lennart Torebring och Birger Skoglund hoppar av bönekonferensen Nordens kallelesestund

  Lennart Torebring och Birger Skoglund väljer att kliva av ledningsgruppen för bönekonferensen Nordens kallelsestund som Dagen nyligen skrev om. Anledningen är Lars Enarsons text om Sveriges kristna råd samt hans stöd för Sverigedemokraterna.

  Går även att läsa om här:

  Torebring och Skoglund lämnar böneinitiativ

  När “pastorer” som påstår sig ha fått direkta budskap från Gud inte kan enas är det något som inte stämmer.

  Så kallade “profetior” måste prövas! Det finns ingen brist på falska profetior i vår tid.

      (Reply)

 82. Lars Enarson skriver på sin hemsida: “Överlåt dig till att be minst 7 minuter om dagen för Sverige. Alla kan ta 7 minuter till att be. Du kan sedan utöka den tiden allteftersom ditt böneliv växer.”

  I min mun smakar det ritual.

  Och nu när jag läser hans uppmaning för femte gången tänker jag “tror han inte att varje kristen tillsammans med Andens ledning kan be”?

  När någon säger “Jag känner att vi behöver be för den eller det så ta gärna med det i era böner”, så lyssnar jag.

      (Reply)

 83. De som söker efter saker som är tvivelaktiga eller inte håller för bibliskt prövande i Enarsons läror behöver inte söka länge.

  Därför är uppdraget att pröva allt och bara behålla det goda så viktigt.

  Anledningen till att jag tog upp publikationerna i Dagen är att det tyvärr finns många som kallar sig kristna och tror på Jimmie Åkesson som Sveriges räddare.

  Bland dessa finns en hel del äldre som borde kunna uppträda som lärare men tydligen lockas med av besvikelse och inte sällan bitterhet.

  Förra veckan kom jag, genom en länk, osökt in på SÅ Gerdvalls Facebooksida. Det var om möjligt ännu otrevligare än Daniel Forslunds facebooksida.

  /Kjell

      (Reply)

 84. 1 Kor. 1:25 För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

  Din logik väger lätt.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *