Humanismen – sista rundan

Förord

Man skulle kunna dra den felaktiga slutsatsen att jag har något emot Humanister, Ateister och Evolutionister. Jag vill poängtera att detta inte är fallet. Jag har inget emot Hinduer och Muhammedaner heller.

Att jag inte delar nämnda gruppers tro är en annan sak. Det jag huvudsakligen vänder mej mot är att Humanister, Ateister och Evolutionister inbillar sig att deras tro inte är en tro utan en vetenskap och rationalitet. Därmed antyds det att exempelvis kristen tro är ovetenskaplig, irrationell och vidskepelse.

Och det farligaste med att sätta människan på Guds tron är att all moral och etik blir subjektiv. Historien utvisar detta med all önskvärd och gruvlig tydlighet.

Georgia Guidestones är ett stort granitmonument i Elberg County, Georgia, USA. På monumentet finns ett längre meddelande skrivet på åtta moderna språk och ett kortare meddelande som är skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge”, även om de massiva stenblocken på Stonehenge förvisso är ännu större. (citat Wikipedia)

Det korta meddelandet: English translation: “Let these be guidestones to an age of reason.” Fri Svensk översättning: “Låt dessa stenar leda oss till en era av rationalitet.”

 • USA Engelska – över 400 miljoner som förstahandsspråk, över 1 miljard talare.
 • Mexiko Spanska – 387 miljoner som förstahandsspråk.
 • Tanzania Swahili – 50 miljoner talare.
 • Indien Hindi – 280 miljoner talare.
 • Israel Hebreiska – 9 miljoner talare.
 • Egypten Arabiska – 290 miljoner talare.
 • Kina Kinesiska – 1,2 miljarder talare.
 • Ryssland Ryska – 280 miljoner talare.

Det längre meddelandet, som står skrivet på åtta moderna språk, meddelar följande

 1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
 2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.
 3. Unite humanity with a living new language.
 4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.
 5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
 6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
 7. Avoid petty laws and useless officials.
 8. Balance personal rights with social duties.
 9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.
 10. Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature.

Min översättning

 1. Håll jordens befolkning under en halv miljard i evig balans med naturen.
 2. Styr reproduktionen med vishet – så att hälsa, duglighet och diversitet förbättras.
 3. Förena mänskligheten genom ett levande nytt språk.
 4. Behärska passioner – religioner – traditioner – och allt annat med mogen rationalitet.
 5. Skydda folk och nationer med rättvisa lagar och domstolar.
 6. Låt alla nationer styra sig själva och lösa konflikter sins emellan i en världs-domstol.
 7. Undvik trångsynta lagar och onyttiga byråkrater.
 8. Balancera personliga rättigheter mot sociala plikter.
 9. Prisa sanning – skönhet – kärlek – i sökandet efter harmoni med det oändliga.
 10. Var inte en cancer på jorden – Låt naturen ha sin gång – Låt naturen ha sin gång.

En vis man som jag hade förmånen att lära känna litet grand, W. Edwards Deming, sade: “Don’t say what, say how!”

Fritt förklarat: Det räcker inte att berätta vad man vill, man måste även berätta hur man vill ha det gjort!

Det skall jag försöka göra nu. Hur skall man förverkliga dessa 10 (varför 10? 🙂 ) bud graverade i sten?

 1. Håll jordens befolkning under en halv miljard i evig balans med naturen.

 2. I en artikel i Dagens Nyheter spekulerar Hans Rosling över befolkningstillväxt. Han refererar tydligt till detta första bud.

  Jag tror att hans analys är korrekt. Även om vi skulle kunna implementera ett flickebarn till varje fertil kvinna, vilket verkar utopiskt när man vet att vissa grupper använder just reproduktionen i politiskt syfte, kommmer jordens befolkning att passera 9 miljarder strecket.

  Men om man tar med det andra och det tionde budet kan man förstå att det kan bli fråga om att dels tvångs-sterilisera och att låta hungersnöd och pandemier, och kanske krig, decimera jordens befolkning.

 3. Styr reproduktionen med vishet – så att hälsa, duglighet och diversitet förbättras.

 4. Detta brukar väl kallas eugenetica. Hitler lyckades inte på “naturlig” väg. Men kanske blir framtidens diktatoriala världsledning mer framgångsrik med hjälp av genmanipulation, klonande och in vitro graviditeter?

  Har ni läst Aldous Huxleys “Brave New World”? Om inte, gör det! Den är profetisk.

 5. Förena mänskligheten genom ett levande nytt språk.

 6. Redan har de tio buden ingraverats i sten på 8 språk, och korta meddelanden på 4 antika språk.

  Hur detta nya språk kommer att se ut kan vi bara gissa. Reverserande av den Babyloniska språkförbistringen?

  En sak är säker. Den som får introducera ett nytt språk har full kontroll över tankeförmågans kognitiva aspekter.

 7. Behärska passioner – religioner – traditioner – och allt annat med mogen rationalitet.

 8. Lobotomi? Psykofarmaka? Hypnos? Terapi? Tvångstillsyn? Elliminerande? Människans avskaffande? Avatarers, zombies och viljelösa slavars proletariat?

 9. Skydda folk och nationer med rättvisa lagar och domstolar.

 10. Låter ju väldigt bra. En fråga kvarstår…

  Vem bestämmer vad som är rättvist? Makthavande diktatorer eller en manipulerad demokratisk majoritet?

 11. Låt alla nationer styra sig själva och lösa konflikter sins emellan i en världs-domstol.

 12. Med andra ord: Tillåt lokala diktaturer så länge de inte bråkar med andra nationer.

 13. Undvik trångsynta lagar och onyttiga byråkrater.

 14. Detta är moroten för alla utom byråkraterna. 🙂 Den köper jag med hull och hår.

 15. Balancera personliga rättigheter mot sociala plikter.

 16. Bra koncept. Rättigheter måste man förtjäna. Det finns inga rättigheter utan plikter.

 17. Prisa sanning – skönhet – kärlek – i sökandet efter harmoni med det oändliga.

 18. Romantikens och Renaissansens ideal. Bara det sköna existerar i verkligheten. Fysiska fakta är bara inbillning. Hinduer kommer att gilla detta bud.

 19. Var inte en cancer på jorden – Låt naturen ha sin gång – Låt naturen ha sin gång.

 20. Och om naturen inte är tillräckligt snabb eller tillräckligt specifik, kan vi ju alltid hjälpa den på traven, med genmanipulerad mat, vacciner och bioteknologi.

Vad blir då slutledningen?

En person som använde pseudonymen R. C. Christian gav 1979 uppdraget att bygga detta stenmonument. Var han en rik och skojfrisk person?

Eller gjorde han en anspelning på Rosenkreuzare (eller Rosenkorsare) vars grundare hette Christian Rosencreuz?

Elbert County är laglig ägare av marken där stenarna står. Robert C. Christian köpte marken från Wayne Mullenix och registrerade den till kommunen.

Så här skriver man på Wikipedia:

In his article, “Decoding the Georgia Guidestones,” Van Smith identifies three potential candidates as the true identity of R.C. Christian: Joe H. Fendley Sr., Dr. Francis Merchant, and Ted Turner. Smith concludes that Ted Turner is the most likely candidate for being R.C. Christian, stating, “Our investigation into the identity of Robert C. Christian has uncovered highly persuasive yet circumstantial evidence linking Robert Edward “Ted” Turner to the very center of the Georgia Guidestones originators. This evidence is so strong that we believe Ted Turner probably was R.C. Christian. At the very least, Turner probably knows who R.C. Christian is.”

Yoko Ono and others have praised the inscribed messages as “a stirring call to rational thinking,” while opponents have labeled them as the “Ten Commandments of the Antichrist.”

Ted Turner brukar nu och då citera det första budet om att decimera jordens befolkning.

Mitt förslag är att han bör leva som han lär, walk the talk, och går före med gott exempel.

Humanister, Ateister och Evolutionister kan sluta läsa här. Resten är vad ni kallar Kristen vidskepelse….

Läs Uppenbarelsebokens sjätte kapitel och se hur den vita hästen följs av en röd, en svart och en blekgul häst.

Jag tror att den vita hästen kan vara just Humanismen: “Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.”

Ingen kan förneka Humanismens kvantitativa seger!

Läs sedan buden på “the Guidestones” och fundera litet grand på hur den röda, svarta och blekgula hästen kan bidra till de tio budens implementerande.

Läs även samma boks trettonde kapitel och fundera litet grand på den fromma fasaden, som ett lamm, i kombination med ett budskap som jämförs med en drake.

Även detta passar bra som beskrivning på Humanismen.

/Kjell

Relaterade artiklar i Dagen:

Annika Borg blandar ihop begreppen
Sturmark: Andra kyrkor mer sakliga och raka än Svenska kyrkan
Humanisterna och Svenska kyrkan måste samarbeta

Relaterade artiklar på egen blogg

Humanismens natur
Evolutionsateister – en recension
Humanism, Ateism och Evolutionism

Views: 293

11 thoughts on “Humanismen – sista rundan”

 1. “…Humanister, Ateister och Evolutionister inbillar sig att deras tro inte är en tro utan en vetenskap och rationalitet. Därmed antyds det att exempelvis kristen tro är ovetenskaplig, irrationell och vidskepelse.”

  – Javisst, detta är den självförgudning människan strävar efter, som verkar till att göra all moral och etik subjektiv. Verkligen huvudet på spiken.

  Konstigt att alla självutnämnt “rationella människor” inte kan se igenom denna glasmask av självförhärligande.

  Vårt mänskliga förnuft och all vår kunskap är trots allt högst otillräckligt. De som skriker högst och mest får också mest av all makt, alla pengar och de svagares underkastelse även om vägen går till helvetet, eller världens undergång om man så hellre vill uttrycka det.

  Konkret: Den ohumana humanismens självdestruktiva inneboende kraft.

  Men när människan plötsligt upptäcker att hon är fullständigt hjälplös inför att lösa problemen: vad gör hon då?

  Kärleken som är svaret förkastas. De fanatiskt religiöst troende, som auktoritärt inte tål någon motsägelse och heller inte kan ödmjuka sig till att pröva någon anan väg, sätter åter och åter igen människan på tronen.

  MVH / Sefast Tronde

  Ps.
  Jag har heller inte något emot humanister, ateister och evolutionister: Jag har ju själv varit en… Men Kärleken är det enda som kan övervinna världen. Gud är Kärleken.

      (Reply)

 2. Du gör ett bra jobb med att beta av den egna tunga frågan efter den andra.
  Georgia Guidestones måste lyftas fram i kristenheten, eftersom jag tror att de är i stort sett okända inom kristenheten.

  Visst skulle den vita hästen mycket väl kunna vara humanismen.
  Men det sitter också en ryttare på den, som rider ‘ut för att segra’.
  Antikrist kommer nog ridandes med dessa, humanismens budord
  packade i sadelväskan. : )

      (Reply)

 3. Inte för att jag ha varit så intresserad av humanismens historia, men denna stenstod i Georgia hade jag ingen aning om. Skulle i andra fall knappast trott budbäraren! Kan ändå inte föreställa mej att alla så kallade humanister kan ställa upp på detta, eller är jag godtrogen? Särskilt punkten 1 är ju förfärlig. Ska denna maxim uppnås finns bara massmord att tillgå.

  Men även om ingen pratar massmord så hörs samma variant på temat i t ex miljörörelsen. Människan “måste” bereda sig på inskränkningar i sin personliga frihet för att jorden överhuvudtaget ska överleva. Detta eftersom människan inte vet sitt eget bästa, för det vet bara miljörörelsens profeter.

  Därför är jag inne på att den s k slutlige antikrist är en miljökämpe. För vem, inte ens troende kristna, kommer vilja gå emot någon som påstår sig leda världen undan förödelsen av global uppvärmning och all annan miljöförstöring? Som samtidigt har en god idé för lösning av finanskriserna, någon slags global omfördelning av resurser genom tvång? Här hörs ju redan ett och annat panikartat förslag i eurons svanesång. Och samtidigt får denne världsledare accept av världens samtliga religioners överhuvuden för t ex vilken kristen kyrka skulle gå emot en omfördelning av ekonomiska resurser och ett fortsatt konsumtionssamhälle av den art vi är vana vid? När vi gladeligen sprungit efter Hamelns råttfångare så är vi till slut instängda och kommer ingen vart.

  Det är först nu, med det påstått alarmerande klimathotet, som en världsledare skulle få acceptans av precis alla jordens stater. Detta är något som inte kunnat ske tidigare i historien.

      (Reply)

 4. wildwest skrev: “Kan ändå inte föreställa mej att alla så kallade humanister kan ställa upp på detta, eller är jag godtrogen?”

  Nej, du har helt rätt. Det finns massor av ärliga och trevliga människor som kallar sig humanister och som inte bryr sig om de djupare liggande filosofierna och vart det leder.

  Därför vill jag ännu en gång påpeka att jag protesterar mot läran “Humanismen”. Och alltså inte mot enskilda humanister.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Ingela,

  Det jag gärna skulle vilja uppnå är att kristna som känner någon slags mindervärdgihet när humanister och evolutionister raljerar, skall ha tillräckligt med sakkunskap för att känna sig säkra.

  Hoppas att dessa artiklar kan tjäna som referens för dem.

  Om någon har specifika frågor går jag gärna på djupet i detaljerna.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,

  Det var otäckt att se denna video. Blir aldrig bra när människor försöker vara gud.

  Hört på radion att man kan få extrapoäng om man inte skaffar barn, eftersom som det minskar utsläppen. Känns som en variant på temat i video. Finns även filosofer som gått längre än så. Det är otäckt.

      (Reply)

 7. Fredrik,

  Sannerligen förskräckligt! Alla borde se den dokumentären.

  Evolutionsläran är grunden för eugenetica och ett viktigt instrument är att utrota alla icke önskvärda kategorier av människor.

  Det är folkmord oavsett hur fort (eller sakta) det går.

      (Reply)

 8. Tänk dej att du hade skeppats sämre än fä från Afrika till USA’s östra sydkust eller till de koloniserade öarna i Karibiska havet.

  Tänk dej att du sedan skeppades till en marknad där du fick stå naken och säljas som en get eller en ko. Allt medan “white supremacist slavägare” stirrade sig kåta på unga kvinnor.

  Tänk dej att du sedan “i vetenskapens intresse” tvingades till att bli fotograferad för att bevisa att du är en underlägsen ras som inte får leva som vanlig människa och bestämma över dej själv.

  US woman sues Harvard over ‘slave ancestor’ pictures

  “Survival of the fittest!” Detta är evolutionisternas evangelium. Det betyder att den som har makten har rätt att mörda resten för att rasen skall förbättras.

  Nog är det svårt att tygla tungan så att man inte förbannar dessa satans lakejer och nyttiga idioter.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *