Humanismens natur

Jag var nog ungefär 30 år gammal innan jag förstod att “humanist” inte betydde någon som osjälviskt arbetar för mänskliga rättigheter. Namnet är ju litet grand missledande.

Humanisternas tio människans bud låter så här:

 1. Free Inquiry
 2. Separation of Church and State
 3. The Ideal of Freedom
 4. Ethics Based on Critical Intelligence
 5. Moral Education
 6. Religious Skepticism
 7. Reason
 8. Science and Technology
 9. Evolution
 10. Education

Jag vill inte missrepresentera dessa bud så jag ber alla som inte håller med att korrigera min egenhändiga översättning.

1. Free inquiry – Man får ifrågasätta allt.

Men varför blir Humanister så arga och aggressiva om man ifrågasätter deras dogmer?

2. Separation of Church and State – Total skillnad mellan Kyrkan och Staten.

Jag håller med, men då tycker jag att man borde vara konsekvent och skilja alla religiösa trossystem från Staten. Och det gör man inte.

3. The Ideal of Freedom – Friheten är helig, eller oskändbar.

Doch ställer Humanismen tydliga gränser för denna frihet. Så det blir ganska subjektivt. Man måste lära sig Humanismens dogmer så att man vet att begränsa sin “frihet”.

4. Ethics Based on Critical Intelligence – En moral och etik som man själv godkänner.

Hur väljer man vem som har rätt i sin “intelligens” om två personer har olika uppfattningar i etiska spörsmål?

Är det den som är mäktigast som har rätt? (Stalin och andra diktatorer?)

Är det den med de flesta demokratiska rösterna som har rätt? (Hitler och andra demagoger?)

5. Moral Education – Indoktrinering och hjärntvätt.

Eftersom det fjärde budet inte har definierats, kan man bara fukta det värsta vad gäller det femte budet.

6. Religious Skepticism – Ifrågasättandet av all religion.

Det enda man behöver göra är att klassa ett trossystem, eller med andra ord, en religion som vetenskap, så behöver man inte längre vara skeptisk. Och inte heller behöver man skilja den från Staten.

Notera att: Humanisternas första “Manifesto” från 1933 talade om Humanismen som en ny religion.

7. Reason – Människans förmenta rationalitet.

Ja, hmmm, skall vi kolla hur det har funkat i historien? Franska revolutionen, Napoleon, Karl Marx, Stalin, Pol Pot, etc. etc.

Inte värst övertygande eller motiverande.

8. Science and Technology – Vetenskap och Teknologi.

Yes, yesss!!! Atombomber, biologiska vapen, genmanipulationer, eugenetica, kemiska stridsmedel, etc.

Vetenskap och teknologi blir bara till välsignelse om etiken och moralen funkar. Och det gör den inte om man sätter människan på Guds torn.

9. Evolution – Evolutionslära, evolutionsteori, evolutionsreligionen.

Hur går det då med skillnaden mellan religion och Stat?

Återkommer till detta längre ner i artikeln. Se beskrivningen av evolutionen.

10. Education – Utbildning, konditionering, indoktrinering.

Eftersom det fjärde budet inte har definierats, kan man bara fukta det värsta. Vilket i praktiken även visar sig vara så.

Evolutionsläran


 
Så långt Humanismens dogmer, nu går jag vidare till Evolutionisternas dogmer. Se det 9-onde budet ovan.
 
Jag kommer att ta upp alla de saker som “evolutionen” innefattar.
 
 

 1. Cosmic evolution – time, space, matter – Big Bang!
 2. Chemical evolution – the origin of higher elements from hydrogen.
 3. Stellar and Planetary evolution – the origin of stars and planets.
 4. Organic evolution – the origin of life.
 5. Macro-evolution – the changing from one kind into another.
 6. Micro-evolution – variations within kinds.

Det brukar oftast talas väldigt globalt om evolution, men jag kommer att definiera 6 olika fenomen som alla måste ha förekommit (eller förekommer) om evolutionen skall funka.

Kom ihåg att “Vetenskap” (Science kommer av latinets “scire” – att veta) definieras som “Systematiserad kunskap som erhållits genom observationer eller studium“.

1. Cosmic evolution – Universums begynnelse.

Evolutionisterna talar om att all materia fanns samlad i en “infinitesimal” punkt. (Det betyder en punkt utan fysiska dimensioner.)

Detta hände för 13 miljarder år sedan. Den icke existerande punkten började snurra. Den snurrade fortare och fortare tills den exploderade. Och därigenom uppstod universum.

Kan denna teori kallas vetenskap? Nej, det handlar här om teori, hypotes och tro = religion.

2. Chemical evolution – Kemisk evolution.

Grundämnena måste ha formats på något sätt. Utan kol skulle det inte finnas något organiskt liv.

Hur uppstod alla våra grundämnen ur väte”?

Kan denna teori kallas vetenskap? Nej, det handlar här om teori, hypotes och tro = religion.

3. Stellar and Planetary evolution – Stjärnor och planeter måste ha formats.

Det finns iakttageser av stjärnor som slutar existera, men det finns inga iakttagelser av stjärnor som börjar existera.

Hur som helst funkar denna förmenta evolution bara om den kemiska evolutionen redan har ägt rum.

Kan denna teori kallas vetenskap? Nej, det handlar här om teori, hypotes och tro = religion.

4. Organic evolution – livets uppkomst.

Någon stans måste alltså liv ha uppstått ur död materia.

Har detta iakttagits? Finns det empiriska “bevis” att detta kan ske?

Nej, det handlar här om teori, hypotes och tro = religion.

5. Macro-evolution – En ny art uppstår ur en redan existerande art.

Till exempel: En hund föder något som inte är “hund”.

Har detta iakttagits? Finns det empiriska “bevis” att detta kan ske?

Nej, det handlar här om teori, hypotes och tro = religion.

Notera: Det finns tre viktiga principer eller teser som bör nämnas. Jag överlåter åt läsaren att själv googla vidare. Annars blir artikeln för lång.

Macro-Evolution är omöjlig på grund av:

 • DNA Code Barrier – En hund har bara genetisk information som kan producera hundar.
 • Gene Depletion – Mutationer förorsakas av förlust eller ändrad sekvens av genetisk data.
 • Natural Selection- elliminerar den genetiskt svagare varianten och bevarar därmed gen-polen.

Det finns absolut inget som visar att genetisk data kan tilläggas till en gen-pol genom naturliga processer.

6. Micro-evolution – En ras med specifika egenskaper isoleras ur en art.

Detta är den enda biten av evolutionen som är vetenskaplig och bevisbar.

Exempel finns i massor. Alla olika hundraser. Alla varianter på rosor. Darwins fåglar. Etc. etc.

Detta handlar om vetenskap. Arter anpassar sig i varierande miljöer och människor manipulerar arter genom selektiva korsningar etc.

Evolutioneisternas enda “bevis” för de 5 första religiösa teorierna hämtas ur grupp 6.

Fundera litet på följande:

Varför evolverar inte naturlagarna?

Thermodynamikens första lag: “Materia (och/eller energi) kan varken skapas eller upphävas.”

Hur skiljer man mellan rätt och fel? (Makt? Majoritet?)

Varför är de äldsta historiska skrifterna maximum 6000 år?

Varför är det äldsta trädet ungefär 4000 år?

Varför finns Niagarafallen fortfarande. De nöter bort berget i hög takt. Redan i modern historisk tid har de bevisligen dragit längre mot flodens brunn.

Varför finns det ingen större öken än Sahara? Man har studerat hur snabbt just den öknen växer och kommit fram till att den är ungefär 4000 år.

Varför finns det inget större korallrev än det stora korallrevet utanför Australien? Man har studerat hur fort det växer och kommit fram till att det är ungefär 4000 år gammalt.


In 2005, National Geographic spilled the beans: “For a long time scientists believed that Grand Canyon was carved out slowly over millions of years…But new research has turned both theories [“Ancient River” and “Stream Capture”] upside down.
 
 
Geologists now think that Grand Canyon grew in quick spurts from massive flooding…over 750,000 years.” (National Geographic for Kids, March 2005, p. 5) This is no small admission, as old-earth beliefs are the foundation for both Darwinism and Secular Humanism.

750 tusen år… Hmmm, dom kommer närmare. Det var för 4400 år sedan.

/Kjell

PS1. Googla litet grand på evolution och se hur många kvasi-seriösa sajter som finns.


Googla på kreationism (creationism) och försök hitta en enda seriös sajt! Det svämmar över av aggressioner, spott och hån.

Googla på “Intelligent Design”, samma resultat som med kreationism.

Summan? Vem är aggressor?

Evolutionisternas Gud “Has got the whole pangea in his hands!”
 

PS2. Jag återger här en Humanistisk trosbekännelse, eller Katekes, eller Dogmsamling, från 2002.

The fundamentals of modern Humanism are as follows:

1. Humanism is ethical. It affirms the worth, dignity and autonomy of the individual and the right of every human being to the greatest possible freedom compatible with the rights of others. Humanists have a duty of care to all of humanity including future generations. Humanists believe that morality is an intrinsic part of human nature based on understanding and a concern for others, needing no external sanction.

2. Humanism is rational. It seeks to use science creatively, not destructively. Humanists believe that the solutions to the world’s problems lie in human thought and action rather than divine intervention. Humanism advocates the application of the methods of science and free inquiry to the problems of human welfare. But Humanists also believe that the application of science and technology must be tempered by human values. Science gives us the means but human values must propose the ends.

3. Humanism supports democracy and human rights. Humanism aims at the fullest possible development of every human being. It holds that democracy and human development are matters of right. The principles of democracy and human rights can be applied to many human relationships and are not restricted to methods of government.

4. Humanism insists that personal liberty must be combined with social responsibility. Humanism ventures to build a world on the idea of the free person responsible to society, and recognises our dependence on and responsibility for the natural world. Humanism is undogmatic, imposing no creed upon its adherents. It is thus committed to education free from indoctrination.

5. Humanism is a response to the widespread demand for an alternative to dogmatic religion. The world’s major religions claim to be based on revelations fixed for all time, and many seek to impose their world-views on all of humanity. Humanism recognises that reliable knowledge of the world and ourselves arises through a continuing process. of observation, evaluation and revision.

6. Humanism values artistic creativity and imagination and recognises the transforming power of art. Humanism affirms the importance of literature, music, and the visual and performing arts for personal development and fulfilment.

7. Humanism is a lifestance aiming at the maximum possible fulfilment through the cultivation of ethical and creative living and offers an ethical and rational means of addressing the challenges of our times. Humanism can be a way of life for everyone everywhere.

Our primary task is to make human beings aware in the simplest terms of what Humanism can mean to them and what it commits them to. By utilising free inquiry, the power of science and creative imagination for the furtherance of peace and in the service of compassion, we have confidence that we have the means to solve the problems that confront us all. We call upon all who share this conviction to associate themselves with us in this endeavour.

IHEU Congress 2002.

PS3. Relaterade artiklar:

Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna

Kyrkan befinner sig inte i konflikt med humanisterna

Konstruktiva samtal behovs mellan kyrkan och humanisterna

Annika Borg blandar ihop begreppen

Sturmark: Andra kyrkor mer sakliga och raka än Svenska kyrkan

Humanisterna och Svenska kyrkan måste samarbeta

Visits: 35

7 thoughts on “Humanismens natur”

 1. – Bra sammanfattning. Det finns här så mycket att kommentera, så jag börjar med en doktrin som jag faktiskt anser vettig, och som jag själv egentligen alltid levt efter:

  “6. Religious Skepticism – Ifrågasättandet av all religion.
  Det enda man behöver göra är att klassa ett trossystem, eller med andra ord, en religion som vetenskap, så behöver man inte längre vara skeptisk. Och inte heller behöver man skilja den från Staten.
  Notera att: Humanisternas första “Manifesto” från 1933 talade om Humanismen som en hy religion.”

  – Jag anser att detta måste vara en nödvändighet för att inte kvävas som människa. All religion måste ifrågasättas. Sanningen bakom all humbug måste grävas fram och komma i dagen.

  Där all tro likställs blir det den gemensamma nämnarens religion. Null!!! = Barbari, godtycke, elitism och omänsklighet = Den starkes värld och rätt att överleva på den svages bekostnad. Något som i själva verket liknar humanismens ideologi i praktik.

  Likväl måste vi (människan) äga full frihet att tro vad vi vill, och att hävda rätten att utöva vår tro, liksom andras rätt att utöva sin tro. I annat fall hamnar vi ohjälpligt under en trons diktatur, där diktatorn är en människa.

  – Själv har jag inte i hela mitt liv varit Kristen och bekänt Jesus Kristus som Herre och Frälsare. I mina yngre år trodde jag mig vara mycket intellektuell. Jag bekände mig som ateist och humanist. Men till följd av personliga upplevelser och ett oförtrutet sanningssökande kom jag till ett vägskäl där jag tvangs “pröva” om Jesus var den Han påstod Sig vara, enligt Bibeln. Och min upplevelse av levande Gud har därefter varit det starkaste jag någonsin upplevt. Han blev en levande verklighet, en realitet för mig, något som jag varken kan eller vill förneka.

  – Men, trots att jag redan under min “ateistera” ansåg att denna kritiska hållning till all religion var nödvändig, anser jag det inte mindre viktigt nu. Endast Sanningen duger, och då måste man älska Sanningen så mycket att man är beredd att ge upp allt man tidigare tänkt och trott när man får den uppenbarad för sig.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 2. Sefast Tronde skrev: “jag börjar med en doktrin som jag faktiskt anser vettig, och som jag själv egentligen alltid levt efter”

  Kanske jag bör förtydliga.

  Det finns en hel del bra tankar och avsikter inom Humanismen.

  Avsikten med sammanfattningen i denna artikel är att visa att Humanisterna faktiskt hade rätt i manifestet från 1933, där man talade om Humanismen som en ny religion.

  Således borde även Humanismen få ifrågasättas. (Men vi vet att de blir mycket arga när deras dogmer betvivlas.)

  Och eftersom man inte längre anser att Humanismen är en religion, klarar man sig utan ifrågasättande.

  Därför tar jag med evolutions-religionen och visar på att den inte är vetenskap alls, utan tro.

  Sedan får evolutionisterna hoppa högt eller lågt. Det ändrar inte på saken. I alla fall inte innan de inte kan producera t.ex. en hund som föder både ett manligt och ett kvinnligt djur av annan sort, inom så kort tid att dessa sedan kan reproducera avkomlingar tillsammans.

  Och eftersom Humanisternas 9-onde bud adopterar evolutions-tron, så är bevisligen Humanismen en religion.

  /Kjell

      (Reply)

 3. 1. Free inquiry – Man får ifrågasätta allt.
  Vad jag vet har inte humanisterna några dogmer. Den ideologiska grunden för humanisterna, efter vad de själva säger. är det sunda förnuftet. Nu vet jag ju inte vem du menar blir arg och vilken (tänkt) dogm du syftar på.
  2. Separation of Church and State – Total skillnad mellan Kyrkan och Staten
  Ja, och då måste alltså all verksamhet som staten ytterst svarar för vara fri från religion.
  3. The Ideal of Freedom – Friheten är helig, eller oskändbar.
  Friheten måste alltid inskränkas. Man kan inte vara fri att slå ihjäl andra ex. Vad syftar du egentligen på?
  4. Ethics Based on Critical Intelligence – En moral och etik som man själv godkänner.
  Finns inget bra svar på det. Vi vill emellertid inte stena människor som jobbar på helgerna. Som framgår av punkt 3 så finns i viss mån emellertid en universell moral
  5. Moral Education – Indoktrinering och hjärntvätt. hänger i hop med förra som sagt.
  6. Religious Skepticism – Ifrågasättandet av all religion.
  Som sagt humanisternas ideologi är en tro på det sunda förnuftet.
  8. Science and Technology – Vetenskap och Teknologi.
  Ja, du har tydligen inget emot datorer och internet i alla fall.
  9. Evolution – Evolutionslära, evolutionsteori, evolutionsreligionen.
  Någon sådan religion existerar inte.
  10. Education – Utbildning, konditionering, indoktrinering.
  Ja, hjärntvätten i religösa friskolor ska undvikas. Eleverna ska vara fria att bilda sin egen uppfattning i en religionsneutral skola.
  Sedan blir det en enda röra. Du blandar ihop flera vetenskaper och kallar det evolutionism. Det är fullt möjligt att t.ex ha uppfattningen att evolutionsteorin är korrekt men inte big bang. Tyvärr verkar du inte förså skillnaden här.

  Din beskrivning av big bang är inkorrekt. Det var ingen explosion.
  Det är ganska trist att de troende inte ens vet det basala innan de börja gala…..
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_Bang

  Hur uppstod grundämnena. Sn’älla nån om du inte ens vet det så är det inte så svårt att ta reda på!
  http://illvet.se/fraga-oss/hur-uppstod-grundamnena
  stjärnbildning:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Star_formation
  http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
  Nej, teori är inte detsamma som tro.

  Jo det finns bevis för att genetisk data kan läggas till
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Genduplikation
  http://en.wikipedia.org/wiki/Homologous_recombination
  alltså finns ingen barriär av det slag du påstår och inget hinder för makroevolution. Förresten tror du på fullt allvar att om det var så här som du skriver så skulle det förbisetts av alla vetenskapsmän som jobbar med det? Hur tänker ni kreationister?

  Du har även fel om termodynamikens första lag:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Termodynamikens_f%C3%B6rsta_huvudsats

  Varför inga skrifter äldre än 5.500 år?
  Hört talas om istiden?

  Barriärrevet är allra minst 54000 år
  http://www.infidels.org/library/modern/dave_matson/young-earth/specific_arguments/coral_reef.html
  Försök läsa LITE litteratur i alla fall som INTE är skrivet av kreationister!

  Saharaöknen? Men snälla nån kontinenter rör sig och klimatet ändras….

  Nej, nu vill jag ha lärarlön om jag ska hålla på med mer högstadieundervisning. Good bye!

      (Reply)

 4. Johnny Lilja,

  Jag släpper in din kommentar fastän den innehåller mer länkar än jag orkar verifiera.

  Du räknar väl inte med svar på allt du skriver?

  Jag delar upp svaret i tre kommentarer.

  Du skrev att “Big Bang” inte var en explosion.

  Följande definition ur Wikipedia:

  An explosion is a rapid increase in volume and release of energy in an extreme manner, usually with the generation of high temperatures and the release of gases. An explosion creates a shock wave.

  Ska vi sålla mygg nu?

  /Kjell

      (Reply)

 5. Johnny Lilja,

  Jag tar en av dina länkar på måfå, citerar [min fetstil och eventuell färg] och analyserar den. Det blir: Genduplikation.

  Genduplikation är när det genetiska materialet förändras så att en individ får flera upplagor av en eller flera gener. Detta kan dels få konsekvenser för individen, men är framför allt en viktig drivkraft för evolutionen. Den som formulerade teorin om att genduplikation har en viktig roll i evolutionen var Susumu Ohno i hans klassiska bok Evolution by gene duplication (vilket betyder “Evolution genom genduplicering”). Idag är detta accepterat som en viktig evolutionär drivkraft.

  Susumu Ohno formulerade en teori, och hoppla!!! Nu ÄR den en viktig drivkraft för evolutionen. Och den ÄR allmänt accepterad av alla evolutionstroende.

  Detta är typisk evolutionist-resonemang. Man bygger det ena korthuset på taket av det andra.

  Även om (jag skriver om) i det mycket osannolika fallet att varje korthus skulle ha 80% sannolikhet blir resultatet av 7 hypoteser som bygger på varandra bara 20%

  När hela genomet dupliceras så att en individ får dubbel genuppsättning kallas detta genomduplikation. Man tror att jästens genuppsättning duplicerades på detta sätt för ungefär en miljon år sedan. De organismer för vilka genomduplikation är vanligast är växterna, där det är vanligt att nya arter utvecklats ur gamla genom genomduplikation. En organism som genomgått genduplikation kallas polyploid. Polyploider är typiskt större och kraftigare växter än sina föregångare med mindre antal kromosomer. Detta inträffar ofta spontant; man kan hitta exempelvis enstaka jättestora maskrosor. Jordbruket och växtförädlingen har flitigt utnyttjat växternas förmåga att bilda polyploida organismer; ett exempel är de olika arterna av jordgubbar som har mångdubbelt flera kromosomer än föregångaren smultron.

  Ännu ett typiskt exempel på evolutions-tro. Men det är reko att man medger att man tror i detta fall.

  Och, ja, jaa!!! Det skedde för en miljon år sedan. Man kan undra vilka indicier som föreligger.

  För samma personer anser ju att det som hände för 2000 år sedan inte går att bevisa trots att ögonvittnen skrev ner det några tiotal (inte miljoner) år efteråt.

  Objektivt så det förslår 🙂

  Och till allra sist. Den som har sett en jordgubbe och ett smultron kan lätt konstatera att det handlar om varianter inom samma art.

  Kom igen när du har gjort stora björnbär av plommon. Det finns inte ett enda “bevis” för artövergångar. Och det kommer aldrig att finnas det heller.

  Jag talar då inte om genmanipulation och korsande som sker i laboratoria under ledning av specialiserade människor.

  Om deras design är “intelligent” i den meningen att det de gör är bra, det vet jag inte, men den är “intelligent” i den meningen att den inte kan inträffa av en blind slump.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Johnny Lilja,

  Suck! Vi går väl igenom listan då. Fastän jag vet att du på förhand har beslutat vad du vill tro.

  Men jag medger att Humanismens mål är att tillämpa hälften av det dubbla kärleksbudet. Du känner väl det? För säkerhets skull citerar jag:

  Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

  Den blå texten accepteras av Humanismen. Men utan den första biten av budet tvingas man substituera ordet “älska” med ordet “tolerera”. Och i första anblick finns det likheter.

  Men det högsta budet hos humanisterna är “Du skall tolerera!” och det budet sågar sig självt för det enda man inte kan tolerera är intolerans…..

  1. Free inquiry – Man får ifrågasätta allt.
  Vad jag vet har inte humanisterna några dogmer. Den ideologiska grunden för humanisterna, efter vad de själva säger. är det sunda förnuftet.

  En viktig dogm är ju att det inte finns någon gud av högre rang än människan.

  En annan viktig dogm är att människan är god “för hon vill gott”.

  Humanismens tro på “det sunda förnuftet” är även den en dogm. I praktiken visar sig detta sunda förnuft inte i världshistorien.

  Men visst får man ifrågasätta allt.

  Det blir dock tvivelaktigt när man söker sin ära i att inte veta saker och ting. När man är nöjd med att vara “agnostiker”.

  2. Separation of Church and State – Total skillnad mellan Kyrkan och Staten
  Ja, och då måste alltså all verksamhet som staten ytterst svarar för vara fri från religion.

  En bra strävan om den genomförs objektivt. Men i praktiken lyckas det dåligt.

  “Staten” genomsyras av politisk tro, filosofisk tro, evolutions-tro, etc. etc. och subsidierar utövarna av dessa sekulära religioner.

  3. The Ideal of Freedom – Friheten är helig, eller oskändbar.
  Friheten måste alltid inskränkas. Man kan inte vara fri att slå ihjäl andra ex. Vad syftar du egentligen på?

  Ja, utan lagar och regler funkar det inte. Problemet är bara att man inte kan uppfinna en egen moral. Se nästa punkt.

  4. Ethics Based on Critical Intelligence – En moral och etik som man själv godkänner.
  Finns inget bra svar på det. Vi vill emellertid inte stena människor som jobbar på helgerna. Som framgår av punkt 3 så finns i viss mån emellertid en universell moral

  Igen kommer vi ganska nära varandra. Enda skillnaden är att det inte är “i viss mån”. Det finns en absolut moral. Den brukar kallas naturlagen av filosofer.

  Den ligger till grund för alla god lagstiftning.

  5. Moral Education – Indoktrinering och hjärntvätt.
  hänger i hop med förra som sagt.

  Pie in the sky! Wishful thinking! Ge ett exempel på en sådan omgivning i praktiken.

  Vidare grundar den sig på falsariet att det är bättre för barn att själva upptäcka sin etik.

  Varför inte göra samma med matematik, fysik och kemi?

  6. Religious Skepticism – Ifrågasättandet av all religion.
  Som sagt humanisternas ideologi är en tro på det sunda förnuftet.

  Bra att du erkänner att det handlar om “tro”. Man ifrågasätter ju inte heller sin egen religion.

  8. Science and Technology – Vetenskap och Teknologi.
  Ja, du har tydligen inget emot datorer och internet i alla fall.

  Varför skulle jag det? Jag har även en naturvetenskaplig utbildning på universitär nivå.

  Det är inget fel på vetenskap.

  Det är däremot otroligt mycket fel på kvasivetenskap, och ofta på populärvetenskap.

  9. Evolution – Evolutionslära, evolutionsteori, evolutionsreligionen.
  Någon sådan religion existerar inte.

  Är det var du tror? 🙂

  10. Education – Utbildning, konditionering, indoktrinering.
  Ja, hjärntvätten i religösa friskolor ska undvikas. Eleverna ska vara fria att bilda sin egen uppfattning i en religionsneutral skola.

  Ja låt oss indoktrinera dem i politisk filosofi, evolutions-trons dogmer, ateism, amoralism, etc. etc.

  Då först blir det frid och fred och rättvisa på jorden!

  Sorry polarn! Men sådant dravel kan jag inte ta seriöst.

  I alla fall inte innan du kan visa var det funkar i praktiken.

  Vem har indoktrinerat dej att tro på det du tror på?

  /Kjell

      (Reply)

 7. Johnny Lilja,

  Detta skriver tidningen Dagen i en artikel om humanismen.

  Vill få bidrag

  Men Sturmark är inte nöjd med det. Han tycker att religion är ett för snävt begrepp, och pratar hellre om livsåskådningar. För då kvalificerar sig även hans sekulär-humanistiska organisation in i klubben. Humanisterna vill i dag bli betraktade som en livsåskådning bland andra, och då även åtnjuta samma privilegier. Får muslimer, buddhister och kristna statsbidrag, då borde även Humanisterna få det.

  En av Humanisternas stora stridsfrågor för stunden är därför att få bli klassade som ett samfund och få statsbidrag. I flera års tid har de skickat in sina förfrågningar till regeringen, men hela tiden fått nobben.

  Jag skulle kanske argumentera precis tvärt emot, men håller med Sturmark om detta.

  Fast jag tror det vore mycket sundare om man helt avskaffade dylika statsbidrag.

  Tydligen har du, Johnny Lilja, en annan uppfattning än Humanisternas svenske biskop Sturmark.

  Han anser ju att humanismen är en livsåskådning.

  Och tills premisserna och propositionerna har “bevisats” handlar det om teorier och dogma och då blir det då automatiskt en tro.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *