Bibelöversättningar

Det år man fyllde tio fick man en Bibel vid söndagsskolans julfest, om man hade varit regelbunden besökare i söndagsskolan.

Om detta var allmän praktik i Pingstförsamlingarna vet jag inte. Men i alla fall var det det i den förortsavdelning till Filadelfia Stockholm där jag deltog som söndagskolebarn.

Och därför fick jag då min första Bibel med pärm av ljusbrunt kalvskinn och mitt namn ingraverat med guldbokstäver i övre högra hörnet på framsidan.

På försättsbladet står det textat, med sirliga bokstäver: Minne från Filadelfiaförsamlingens söndagsskola : Psalm 119:165

Bibelversens text lyder: “Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.

Och om du hör till dem som har läst den översättning som blev: “Gillad och stadfäst av Konungen 1917”; så känner du igen just den formuleringen.

En linjär översättning kan låta så här: “frid mycken för älskarna av undervisningen din och inte finns för dem stötesten

Ordet “torah” som överstatts med “lag” i 1917, översattes helt korrekt med “undervisning” i SFB. “Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall.

Samma ord förekommer på många ställen och har översatts med “undervisning” även i 1917. Ett exempel är:

[1917] – Ords. 1:8 “Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta icke din moders undervisning.

[SFB] – Ords. 1:8 “Hör, min son, din fars förmaning, förkasta inte din mors undervisning.

Orden …. förmaning, tuktan, undervisning, lag, instruktion …. visst ger de olika associationer?

Det kan inte förnekas att den bibelöversättning man läser påverkar förståelsen av textens betydelse. Jehovas Vittnen är inte de första som insåg detta och därför gjorde sig en egen “översättning” där man slugt ändrade på vissa texter för att bevisa sin lära.

Detta kan räknas till grov heresi, men det finns flera förebilder på kanske oavsiktliga “vinklade” översättningar.

På 6 ställen i Apostlagärningarna meddelar 1917 att folk “lät döpa sig“. (Apg. 2:41, 8:12, 9:18, 16:33, 18:8, 19:5)

Jättebra texter för mej som tror att dopet är en lydnadshandling. Men faktum är att grundtexten meddelar att dessa “blev döpta“.

Så bevisföringen vilar på en vinklad översättning. Även om man kan förmoda att de som blev döpta själva tog initiativet och bad om det. I alla fall minst gick med på det. Jämför Apg. 2:41 “De som då tog emot hans ord blev döpta

Om “allt husfolk” i Apg. 16:33 även innefattade barn under 12 år vet vi ju inte.

En annan text som verkar vara ett bra bevis för “troende-dop” är Markus 16:16 “Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst; men den som icke tror, han skall bli fördömd.

Tydlig ordningsföljd, eller hur?

Men så kom David Hedegård och trasslade till det för oss. I sin “lilla röda” översättning av Nya Testamentet skrev han: “Den som tror och är döpt…

Och faktiskt kan man inte påstå att Hedegård har översatt texten fel.

Det finns till och med ett större frågetecken. Nämligen frågan om Markus 16, verserna 9 till och med 20 hör till grundtexten eller om dessa har lagts till som “kommentar”. Dessa verser finns nämligen inte med i alla handskrivna dokument.

Lägg märke till att ett antal av dessa verser har blivit centrala i karismatiska sammanhang och generaliserade på ett sätt som lätt leder till övertro.

Sedan har vi tvivelaktiga fall där översättningar blir mer parafras än översättning.

En mycket trevlig parafras/översättning av NT är skriven av Bo Giertz.

Han översätter 1 Kor. 14:16 såhär: “Ty om det bara är min ande som prisar Gud, hur skall då någon, som sitter på deras plats som ännu inte är döpta, kunna säga sitt Amen till din tacksägelse? Han vet ju inte vad du säger.

SFB meddelar: “Men om du tackar Gud i anden, hur skall då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger.

Grundtexten kan även översättas “som är okunnig”, alltså angående tungotal.

Här har Bo Giertz helt tydligt bytt ut grundtextens ord. Och det gör han på flera ställen. Till exempel även i vers 23.

I exemplet med Markus 16:16 översätter Bo Giertz: “Den som tror och har fått dopet…..

Även där avviker han från grundtexten för att stödja sin egen övertygelse om spädbarnsbegjutning.

Det får räcka som exempel.

Jag vill rekomendera var och en att först läsa en översättnings tills man någorlunda kommer ihåg dess innehåll.

Sedan att läsa andra översättningar, eventuellt på andra språk, gärna av olika ålder.

Då hittar man texter som man hakar upp sig på och undrar “står det verkligen så”?

Då kan man jämföra olika översättningar, och gärna kolla en så kallad linjär översättning.

Inte sällan leder detta till en ändrad och djupare insikt i textens betydelse. Och samtidigt ett avslöjande av mindre bra översättningar.

/Kjell

Relaterade artiklar:

Jaktlund kallar det Bibelkriget
En 160-åring med många ålderskrämpor
Och hur bra kan DU din bibel?
Bibelkunskap – Vad är det?
Bibelkunskapen sjunker i församlingarna
Så bra då?
Bibelöversättning a la Wikipedia

Views: 30

4 thoughts on “Bibelöversättningar”

 1. Kjell,

  Du skrev: “Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.”

  Vad som är den grundläggande principen för hur Guds lag skall tolkas, tycker jag är en intressant fråga ? Känns viktigt att man klargör hur man definierar Guds lag, speciellt, eftersom det diskuteras så mkt nu, om vi skall hålla lagen eller inte!

  Uppfattar själv att Bibeln gör flera distinktioner angående om hur ordet lag bör tolkas / tillämpas, annars skulle det exempelvis inte stå som det gör i Jakobs brev 2:10: “Ty den som håller hela lagen, men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt”.

  Det är väl knappast någon kristen, tänker jag mig, som protesterat mot Guds lag. >>Så länge man menar att den ger ledning och inte rättfärdighet görelse>> Bibeln säger i Galaterbrevet 2:16: Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi också satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig”.

  Och ytterligare: Rom. 8:3 “Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet”.

  Det står i Romarbrevet 13:10: Att: “Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse”.

  Den “frälsning” som gavs genom lagen under GT var beroende av att man försökte följa Guds Ord så gott man kunde (Anden var ännu inte given då åt alla) och när man misslyckades fick man be om förlåtelse genom att offra något (ett djur t.ex.) Den var allstå villkorad.

  Men i NT får vi en ny möjlighet genom att Guds Ande, i oss, nu kan hålla den betydligt skärpta lagen. “Om inte er rättfärdighet överträffar fariséernas och de skriftlärdas ……” nu gäller inte längre den gammaltestamentliga lagen alltså (den som var en skuggbild på det nya som skulle komma) utan i NT gäller Livets Andes lag som i Kristus Jesus har gjort mig fri ifrån synden och dödens lag. Den lag som trädde i kraft i där, byggde istället på att Herren gjorde det “omöjliga” och blev det felfria offerlammet som slaktades istället, för vår skull. Hädan efter får vi alltså tillräkna oss “Hans rättfärdighet” fritt och för intet!

  Därför tolkar jag den lag som du hänsyftade till, i artikeln på tre olika sätt:

  1. Lag som betyder bokstav och måste åtlydas till punkt och pricka och därför leder till död. ( ingen kan nämligen hålla hela lagen) Jakobs brev 2:10:

  2. Den “frälsning” som under GT gavs genom undervisning om lagen och som var beroende utav att man försökte följa Guds lag så gott man kunde och när man misslyckades, fick man be om förlåtelse genom att offra något (ett djur t.ex.) Den var allstå villkorad.

  3. Lag som vägleder och ger undervisning och därför leder till liv. Den är inte villkorad, utan ges fritt och för intet!

  Skulle vara intressant att höra hur du själv tolkar det citat som stod skrivet på din bibel.

  Men även andra är givetvis välkomna att kommentera, eller korrigera.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 2. Antonia Berglund skrev: “Skulle vara intressant att höra hur du själv tolkar det citat som stod skrivet på din bibel.”

  Mitt svar blir kort och okomplicerat.

  Jag har alltid uppfattat ordet “lag” – “undervisning” i den texten som att innefatta hela Guds Ord.

  Och i likhet med Wildwest tror jag att Gud vakar över sitt Ord. En viktig del av detta kommer kanske i praktiken vara det vi brukar kalla Den Helige Andes ledning.

  “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.” (Joh. 14:26)

  Jag har alltså aldrig upplevt någon konflikt i detta.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Kjell,

  Det har inte heller jag upplevt, men många andra gör säkert, och är förvirrande över att det undervisas om att det är frälsningsavgörande att hålla Torah. Och att kalla Jesus för Jeshua, och hålla sabbat och andra högtider för att behaga/lyda Gud.

  Att jag som pånyttfödd kristen inte tänker på lagen “dag och natt” är väl ganska förståeligt! Han har ju uppfyllt lagen åt mig. Tänker på Herren istället, Han som är min enda rättfärdighet!

  Håller alltså helhjärtat med både dig och Wildwest 🙂

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 4. Som tillägg till artikeln.

  Här finns en predikan av Sven Reichmann, som tydligt visar hur det kan gå om man avsiktligt stryker ett ord, eller ändrar på ett ord i Skriften.

  Predikan heter Inte en prick.

  Galaterna 6:16

  [TR] 16 και οσοι τω κανονι τουτω στοιχησουσιν ειρηνη επ αυτους και ελεος και επι τον ισραηλ του θεου

  Det handlar om att stryka eller förändra ordet και, som betyder och.

  NT81 har strukit ordet.

  [NT81] 16 Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel.

  1917 och SFB har ändrat det till ett ja.

  [1917] 16 Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.

  [SFB] 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

  Karl den tolfte var är korrekt och tog med ordet och.

  [Karl XII] 16 Och alle de som efter denna reglo vandra, öfver dem vare frid och barmhertighet, och öfver Guds Israel.

  Lyssna till Svens predikan och häpna.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *