Så bra då?

I Dagen läser vi att det kommer ännu en bibelöversättning.

I likhet med Wikipedia kommer vem som helst att kunna ge sin personliga smak i tolkningarna som därmed kommer att variera från linjär översättning, via idiomatiska funderingar, till parafraser och rena rama fantasier, eller eiseges.

Målet kommer inte att helga medlet.

Målet är bra, men Guds Ord har aldrig varit, och kommer aldrig att bli en demokratisk process.

Medlet lämpar sig helt enkelt inte för bibelöversättning.

Redan nu ryker hårtestarna i den “kristna” (och messianska) bloggsfären.

Alla har rätt i sin tolkning………

Och alla andra tycker att denna tolkning är fel.

Bibeln, Guds Ord är en “standard”, en utgångspunkt, just det som alla andra påståenden måste testas (prövas) och kalibreras mot.

Min fråga blir således:

Kommer detta verkligen att lyckas med en demokratiskt sammanställd “bibel”?

Speciellt nu när det sannerligen inte saknas egensinniga villoläror.

Och när vem som helst med en internet-uppkoppling har auktoritet som mäts i termerna vältalighet och retorik.

Hur som helst blir det ett ofantligt jobb att moderera.

Och hur som helst måste någon, förhoppningsvis med tillräcklig kunskap om grundspråken, och tillräcklig mognad, och iklädd Andens vapenrustning, vara den som beslutar om en översättning kan vara giltig eller ej.

Sedan kan man kanske undra vilka som tillhör målgruppen.

Popkulturens historielösa halv-analfabeter behöver troligen en parafras.

Mogna troende som har läst t.ex. 1917 sedan ungdomsåren har mest nytta av en nästan linjär översättning.

Tanken är god, och kanske underskattar man projektets enorma omfång.

En panel av experter till vilka man kan föreslå “tolkningar”, eller ställa frågor, vore absolut en värdefull funktion .

Vi får önska Mackan Andersson och hans medarbetare Herrens välsignelse och Andens vägledning i detta.

/Kjell

Kolla även: Denna artikel som handlar just om trovärdiget och värdighet.

Views: 17

One thought on “Så bra då?”

  1. Det vore rätt kul (=avslöjande) om bara de bibelverser blir kvar som får mer positiva än negativa röster i en omröstning. Jag tror det inte vore alltför många.

    Om Gud inte vakat över sitt ord genom historiens gång hade Bibeln inte funnits kvar i nuvarande skick. Bit för bit hade tagits bort pga kultur o samtida politisk korrekthet. I motsats till den kristna bloggosfärens många konspirationsteoretiker så tror jag fullt ut att den Bibel som vi idag läser är den som Gud ville att vi skulle läsa.

        (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *