Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt

För alla dem som irrat sig bort från den sunda tron om vem Jesus är skall jag citera en av de många bibeltexter som jag anser bevisar vem Jesus är, för så långt vi över huvud taget kan förstå det.

Men först vill jag tala litet grand, nej en hel del, om söka och finna. Jag har nämligen ett helt arbetslivs erfarenhet av att söka och finna. Men även av att söka och inte finna. Om du undrar vad jag då har sysslat med, kan jag berätta att det handlar om Reserach, Development och Troubleshooting.

Lukas 11:9-10

Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Beroende på hur man tolkar detta löfte, låter det endera allmängiltigt eller mycket specifikt. Det kan tolkas specifikt som att det handlar om att söka Gud och hand bud. Och det gör det säkert.

Men det kan även tolkas som att man finner det man söker, oavsett vad man söker. Och jag tror faktiskt att det betyder detta också. Med undantag för det som Gud själv väljer att dölja för oss.

Joh. 7:33-36

Jesus sade: “Ännu en kort tid är jag hos er, innan jag går till honom som har sänt mig. Ni skall söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma.” Judarna sade till varandra: “Vart tänker han ta vägen, eftersom vi inte skall finna honom? Inte tänker han väl bege sig till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem? Vad menar han med att säga: Ni kommer att söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma?

Ett litet sidospår! Är det inte intressant att just “dem som bodde kringspridda bland grekerna” faktiskt stod på Jesu program?

Men av texten kan vi förstå att Gud faktiskt döljer det han vill dölja. Och det han vill dölja kan vi inte finna hur mycket vi än söker.

Nu finns det faktiskt en lurighet i sökande och finnande. När man söker något okänt måste man börja med att göra sig en teori om det man söker. För om man inte har en relativt konkret definition av det man söker, kan man heller inte veta att man har funnit det. Man kan formligen snubbla över det utan att reagera.

Just i den teori man gör sig ligger även svagheten.

Alla testresultat är relaterade till denna teori och när man evaluerar testresultaten finns teorin alltid med i tolkningarna.

Det är bland annat därför som kvasivetenskap t.ex. Evolutionslära kan byggas upp. Man fortsätter att förkasta all de tydliga bevis som talar emot denna vår tids statsreligion, och tar bara med det som man kan tolka som bevis för sin egen teori.

Detta har evolutionsreligionen gemensamt med andra religioner. Och det är precis motsatsen till vetenskapligt förfarande. Den vetenskapliga metoden handlar om att söka motbevisa sin teori. Och så länge det misslyckas kan teorin anses vara okay.

Vår älskade broder Paulus tar upp detta i enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna.

Rom. 3:5-12

Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad skall vi då säga? Inte kan väl Gud, som straffar i sin vrede, vara orättfärdig – jag talar som människor tänker? Nej, aldrig! Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga: “Låt oss göra det onda, för att något gott skall komma av det?” Så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär. De skall få den dom som de förtjänar. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns,ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit,alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda,inte en enda.

Paulus påvisar just svagheten i människors sökande. Felaktiga teorier leder till felaktiga slutsatser och grundfelet är att de inte söker Gud.

Den som vill kan nu ana hur detta leder fram till huvudtemat för denna artikel. Nämligen frågan om ven Jesus ÄR.

Innan jag kommer dit, ännu ett förberedande citat.

Rom. 10:8-21

Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.

Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jo, mer än så: Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede.

Och Jesaja går så långt att han säger: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.

Här påpekar Paulus igen att man får rätt tro genom rätt predikan. Och underförstått berövas man rätt tro genom falsk predikan.

Den teori vi får, eller om du hellre vill, den förståelse och de tankar vi får ingjutna genom de som har blivit sända av Herren för att ge oss paradigma som hjälper oss att söka rätt, är oumbärlig för att vi skall finna “rätt” eller hitta rätt.

Jesus gav sin kortfattade version av samma sak när han sade: “Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.” (Luk. 11:35)

Nu kommer jag till artikelns huvudtema.

Nämligen Guds Ords vittnesbörd om vem Jesus ÄR. Jag skall bara citera en av de många texter som “predikar” denna utgångspunkt för oss, och därmed ger oss möjligheten att söka det enda som är värt att finna.

Kol. 2:1-10

Jag vill att ni skall veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.
 Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.

Ja, vänner, egentligen tycker jag att textutläggning är onödig efter så tydliga ord. Men jag skall ändå våga mej på att göra några stycken påpekanden.

 1. Gudomens hela fullhet – Vem äger “gudomens hela fullhet” utom Gud allena?
 2. Tom och bedräglig filosofi – varning för mänskliga traditioner och stadgar!
 3. Guds hemlighet, Kristus! I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda!
 4. Alla som inte träffat Paulus personligen bör speciellt ta till sig detta.

Den som inte vill tro att Jesus är Gud kan söka hur länge som helst. Han kommer inte att finns detta budskap som Guds Ord så tydligt förmedlar till oss.

Den sökande finner. Men han finner det han söker. Och bara den som söker Gud finner det Gud vill att han skall finna.

Den som vill söka, och vill finna det Gud vill att han skall finna, får finna sig i att det är Gud som har skapat spelreglerna.

Den som inte vill finna Gud, i och genom Jesus Kristus, kommer inte att finna Honom.

/Kjell

Views: 59

33 thoughts on “Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”

 1. Amen broder,

  Johannes Evangelium Kap.14:
  “9. Jesus svarade honom: “Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: ‘Låt oss se Fadern’?”

  “18. Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.”

  “20. På den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder.”

  Johannes Evangelium Kap.4 (21-24)
  “24. Gud är ande, och de som tillbedja honom måste tillbedja i ande och sanning.”

  Gud välsigne dig.

      (Reply)

 2. Henrik,

  Välkommen hit!

  Jag vet inte om vare sig logiska eller känslomässiga argument räcker för dem som har satt sig i sinnet att inte finna Gud i Kristus.

  Tack för ditt bifall.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Nu talar du verkligen om det mest betydelsefulla vi kan tala om – vem Jesus är och att Han personligen är enda vägen till Gud. Kolosserbrevet 2 som du citerar borde sitta inom glas och ram i varje kyrka och varje hem, och framför allt skrivet i våra hjärtan.

      (Reply)

 4. Till er alla,

  Förmedlar några citat jag hittat ute på webben!

  “Det är lätt att förlåta ett
  barn som fruktar mörkret.
  Den verkliga tragedin är
  en vuxen som fruktar ljuset.”
  (Platon)

  “Den som gifter sig med
  tidsandan blir snabbt änka.”
  (Goethe)

  “För att komma till flodens
  källa måste man simma
  mot strömmen.”
  (Stanislaw Jerzy Lec)

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 5. För ett tid sedan (ca sex månader), upptäckte jag när jag läste Bibeln att det finns hur många ställen som helst som bekräftar att Herren Jesus är Gud. Jag kan inte säga att jag bestämde mig för att söka efter just detta, men jag hade blivit angelägen om att själv få bekräftelse för det jag redan då var övertygad om, att Jesus är Gud. Skälet till min önskan var att jag insåg att det finns en del som ifrågasätter detta.

  Så Kjells ord kan jag helt instämma i: “Den sökande finner. Men han finner det han söker. Och bara den som söker Gud finner det Gud vill att han skall finna.”

  Gud är god!

      (Reply)

 6. Ja visst är det tydlig vem Herren Jesus Kristus ÄR…

  Några exempel från Hebreerbrevet:

  Heb 1:6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.

  Är det inte endast Gud som är värdig tillbedjan?

  Heb 1:8 Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.

  Fadern kallar här Sonen för Gud

  Heb 1:9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

  Här nämns två Gudar…men Gud är ju EN/ETT.

  5Mo 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.
  Jak 2:19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.

  Jag och min fru är ett, men ändå två. Ett ställe som kan nämnas i sammanhanget är exempelvis Joh 17:11

  Joh 17:11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, LIKSOM VI ÄR ETT.

  Sov gott 🙂

      (Reply)

 7. MS skrev: “det finns hur många ställen som helst som bekräftar att Herren Jesus är Gud”

  Ja, man lyckas inte missa detta annat än om någon sår ogräs i ens tankevärld.

  Visserligen är vad jag nu kommer att skriva inget “teolgiskt” bevis, men det säger en hel del.

  Det finns mycket man kan lära sig av små barn, och de flesta av oss erkänner nog att “barnatro” hos dessa är något dyrbart. (Lyssna till deras böner!)

  I alla fall här hos oss i Kenya kan man vara nästan 100% säker på svaret om man visar ett litet barn en bild på Jesus på korset, och frågar om de vet vem det är.

  Svaret kommer utan dröjsmål: “Mungu!” Vilket betyder Gud.

  Jag talar om små barn. Barn som ännu inte ens lärt sig språkets alla nyanser. Som ibland knappast kan tala rent.

  Vid tolvårsåldern brukar en del ha snappat upp namnet Jesus och börjat undra över vad “skillnaden är mellan Gud och Jesus”.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Andreas Frost,

  Du vet ju att extrema sekter som MFS har utvecklat en mycket genomtänkt apologes för de läror de predikar.

  Bevisföringen grundar sig vanligtvis på att omdefiniera ords betydelse. Det är ytterst få viktiga ord som MFS inte har omdefinierat.

  Ordet “Gud” är just ett av de ord som de har omdefinierat.

  Därför får de texter du citerar en helt annan betydelse när de läses av medlemmar som redan svalt dessa förändrande definitioner.

  Andra viktiga knep i MFS apologes är att referera till förmenta hebreiska grundtexter av NT och att tolka knepiga texter antropomorfiskt.

  För att citera ett antal texter ur uppenbarelseboken. Out of context! Men dock kanske av visst intresse:

  Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro. Här gäller det att vara vis; Här gäller det att äga ett förstånd med vishet.

  Och tilläggningsvis evangelierna:

  Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen. Se till att ingen bedrar er.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Denna predikan av Roland Hellsten tycker jag, kristallklart, förklarar att Jesus är både sann Gud och sann människa.

  Kusligt att man inte tror Guds eget vittnesbörd, om att “Jesus är Guds son“. Man gör alltså därigenom, Gud till en lögnare!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 10. Antonia Berglund skrev: “Kusligt att man inte tror Guds eget vittnesbörd, om att ‘Jesus är Guds son’. ”

  Jo, man tror att Jesus är Guds son.

  Det är bara det att man inte tror att “son” betyder “son”.

  Jämför min reaktion till Andreas.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Carl Gustafsson,

  Välkommen hit Carl!

  Kanske har tiden kommit när det kommer att kosta att bekänna att Jesus ÄR HERREN.

  Men låt oss säga som Daniel och hans vänner Daniel 3:16-18:

  Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego och sade till konungen: »O Nebukadnessar, vi behöva icke giva dig något svar på detta. Om vår Gud, den som vi dyrka, förmår rädda oss, så skall han ock rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om han icke vill det, så må du veta, o konung, att vi ändå icke dyrka dina gudar, och att vi icke vilja tillbedja den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp.»

  /Kjell

      (Reply)

 12. MS,

  Kom att tänka på att Herren använde sig av gudsförnekarna för att ännu mer visa på vem Han är för mig!

  Herren använder till och med motståndare till Honom för Sina syften. Rom 8:28, “Men vi vet, att för dem som älskar Gud, samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut.” Så sant! Och de verser som kommer efter är också till uppbyggelse: 29. “Ty dem vilka han förut har känt, dem har han också förut bestämt att bli hans Sons avbilder, för att han skall vara den förstfödde bland många bröder. 30. Men dem som han har förutbestämt, dem har han också kallat, och dem som han har kallat, dem har han också rättfärdiggjort, och dem som han har rättfärdiggjort, dem har han också förhärligat. 31. Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?”

  Vår Gud är förunderlig!

      (Reply)

 13. Kjell,
  “Det är bara det att man inte tror att “son” betyder “son”.”

  Var även Salomo gjord av Gudomlig substans?

      (Reply)

 14. Tordan,

  Din bevisföring gör ett semantiskt/logiskt fel som kallas ekvivokation.

  Om du klickar på ordet får du en svenskspråkig kort definition.

  En utförligare artikel med exempel finner du på engelska.

  /Kjell

  PS. Kanske borde jag tillägga att de som anser att lagen är avskaffad ofta gör sig skyldiga till samma logiska fel i sin argumentation. De sätter därmed likhetstecken mellan lydnad och lagiskhet. Vilket ju inte stämmer.

      (Reply)

 15. Tordan,

  Och på tal om det där med att vara “klädsamt”, som du nämnde i sabbatstråden….

  Det skulle kläda dej att börja med att visa att mitt resonemang i artikeln är felaktigt.

  För det stämmer nämligen om det inte kan motbevisas.

  Jag har angivit texten ur Kolosserbrevet och utförligt motiverat varför jag tolkar den som jag tolkar den.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell, jag är inte arg på dig, men det finns knappast någon reda här.

  Jag har öht inte tagit upp frågan som som ni ville skuta rakt in i magen på mig. Det enda jag gjorde var att vittna om hur jag förhåller mig till Unitarisk (monoteistisk) gudsbild. Det är verkligen så att jag faktiskt TROR att det ÄR Skriftens samlade vittnesbörd. Ta in det perspektivet och fundera en liten stund på det men jag har aldrig tagit upp frågan. Ingenting annat än specifika detaljer och fakta har jag belyst.

  Det som andra får se nu är hur obalanserade och okontrollerade ni är.

      (Reply)

 17. Kjell,
  “Det skulle kläda dej att börja med att visa att mitt resonemang i artikeln är felaktigt.”

  Jag bidrog bara med ett stillsamt belysande av vad “Judaisering” är och inte är eftersom den termen används. Om inte inlägget berör ämnet får man väl ignorera?

      (Reply)

 18. Tordan skrev: “Det är verkligen så att jag faktiskt TROR att det ÄR Skriftens samlade vittnesbörd.”

  Men tidigare skrev du:

  Har du något substansiellt att tillföra i frågan varför så många säger att Skriften säger “Jesus är Gud kommen i köttet” när Skriften i verkligheten säger “Jesus är Messias (den Smorde) kommen i köttet”?

  Jag vill se mera redighet i din framställning.

  Kommentaren finns här.

  Och först ville jag inte gå in på det. Men sedan kände jag mej ändå manad att skriva denna artikel för att svara på din önskan om “mera redighet i framställningen”.

  Givetvis är det inget tvång att reagera även om jag skrev den för att du manade mej att göra det.

  Gå i frid!

  /Kjell

      (Reply)

 19. En annan blogg, ni vet säkert vilken, har väldigt svårt att släppa treenigheten. Undra varför det finns ett sådant tryck på denna viktiga punkt. Denna värdefulla hörnsten, oj vad den ger upphov till känslor!

  Något jag skulle vilja ha svar på är hur dessa människor får ihop försoningen. Menar de att en vanlig människas offer skulle räcka för att förlåta all synd? Förstår de inte att bara Gud själv kan ta Guds rättvisa straff?

  Att säga att en vanlig människas blod räcker är helt befängt. Något låååångt

      (Reply)

 20. Andreas Frost skrev: “Menar de att en vanlig människas offer skulle räcka för att förlåta all synd?”

  Ja, det menar de. Jag ställde den frågan till signaturen SÅ en gång hos Aletheia. Han bekräftade att man tror det.

  Jag tror att jag har hört de flesta förklaringar och bortförklaringar som unitarerna har.

  Men jag kan inte erinra mej att jag har hört deras alternativa tolkning av den text ur Kolosserbrevet som jag citerar i bloggposten. (Kol. 2:1-10)

  Jag har full respekt för att Tordan inte önskar ta den diskussionen. Vi väljer ju alla vilka bloggar vi vill läsa och kommentera på.

  Dock vore det intressant att veta hur man kommer runt denna text.

  /Kjell

      (Reply)

 21. – Mycket bra blogg-artikel!

  Och, tack alla kommentatorer för fina inlägg.

  MVH / Sefast Tronde

  Ps.
  Tordan: “Det som andra får se nu är hur obalanserade och okontrollerade ni är.”
  – Vad menar du med det?
  – Du verkar ju kunna föra ett samtal på en högst anständig och saklig ton om du vill. Varför ger du då dessa omdömen om denna debatt, när du samtidigt ger bifall till flera av de obskyra attityder som förekommer på H*A*G*A*I… Förstår inte?

      (Reply)

 22. Kjell,
  “Har du något substansiellt att tillföra i frågan varför så många säger att Skriften säger “Jesus är Gud kommen i köttet” när Skriften i verkligheten säger “Jesus är Messias (den Smorde) kommen i köttet”?”

  Det här är bara en rak fråga varför Skriften ibland skiljer sig diametralt från det som människor säger att det säger.

      (Reply)

 23. Tordan skrev: “Har du något substansiellt att tillföra”

  Ja, bland annat denna bloggpost.

  Kommentera den så kan vi komma vidare.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Jag blir glad av de flesta inlägg under detta ämne. Att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt, är ju den kristna trons kärna. De som förnekar att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt, är helt enkelt inte kristna och bör då inte framträda här under ”falsk flagg”, om de menar sig vara kristna, utan att tro på vem enligt Skriften Jesus ÄR, eller menar sig bli rättfärdiga inför Gud, genom att efterleva Thoran, följa de Judiska sederna, riterna, högtiderna och tideräkningarna.

  Jesu Kristi person och identitet är “Guds fullhet lekamligen”, sann Gud och sann människa i en person Jesus Kristus. Det är en person med allt vad en människa är av egen livsande, eget liv som gör henne till en levande varelse med själsliga förmögenheter och kroppsliga funktioner, men i Kristi person utan synd i sitt väsen.

  Synden får aldrig ingång i Kristi person och väsen (Romarbrevet), eftersom Han hela tiden underordnar sig Guds vilja och uppfyller lagen och rättfärdigheten. Synden är ett “ormgift” som integrerats i människans fallna natur vid fallet och som gör människan till en slav under syndens makt till orättfärdiga gärningar.

  De som menar sig kunna bli rättfärdiga inför Gud genom att efterleva lagen, är blinda inför sin egen fallna natur och ”bröstar sig i blindhet som att vara bättre – på högre nivå”. Stackars blinda människor. De kommer att stå där svarslösa inför evigheten när de avvisas från Guds gemenskap.

  Jesus Kristus är en person med Guds person – Guds Ande insprängd till “Guds fullhet lekamligen”, till en enhet och helhet. Gud och människa är förenade i en person – Jesus Kristus. Det är en person, som till sin konstitution är “Guds fullhet lekamligen”. Det är en person som är fullt ut Gud och fullt ut människa – samtidigt i personen Jesus Kristus.

  På ett sätt är de åtskilda, men samtidigt förenade i en oupplöslig enhet och helhet i en person – Kristi person. Detta är inkarnationens under, där Gud är kommen i köttet = Jesus Kristi person..

  Jesus är en oupplöslig (sker en upplösning så är det inte längre Kristi person) enhet av Gud och människa i sin person, där inte personligheten och identiteten är knutet till ett visst “element”, utan identiteten är knutet till allt vad personen är av Gud och människa i Kristi person.

  Att vara Kristi person är inte bara ett ämbete Jesus har med Guds Ande smord över Honom. Att Jesus är Kristi person innebär att Han är Gud och människa förenade i en enda person – Kristi person, igenom hela försoningsskeendet, från inkarnationens inledning till uppgången i den härlighet Han från världens begynnelse ägt i den treenige Guden av Fader, Son och Ande i den ende Gudens person, Jag ÄR Herren.

  Man får vara försiktig med hur man framställer Jesu Kristi person (Gud och människa förenade i en person – Kristi person), som Han är i sin inkarnation av Gud i människogestalt, om man inte ska hamna i problem längre fram i skeendet kring Jesu död och uppståndelse och ta bort Jesu Gudom i försoningen.

  Kriteriet på att Jesus är Kristi person, är att Han är Gud och människa förenade i en person – Kristi person. Han är “Guds fullhet lekamligen”. Han är fullt ut Gud och fullt ut människa. Börjar vi tumma på detta åt något håll, så kommer vi att få problem längre fram i skeendet.

  Adam var aldrig “Guds fullhet lekamligen”. Han var inte Kristi person och identitet. Den troende människan blir i pånyttfödelsen inte “Guds fullhet lekamligen”, utan säges ha “blivit delaktig av Gudomlig natur”.

  Den troende människan är inte Kristi person och identitet. Detta att Jesus är “Guds fullhet lekamligen”, fullt ut Gud och fullt ut människa – samtidigt, i Kristi person och identitet är något alldeles unikt, när Gud i människogestalt blir Jesu Kristi person – Gud och människa förenade.

  När Gud i sitt människoblivande i Jesus Kristus, “inte räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte utan utblottade sig själv i det Han antog tjänareskepnad”, så innebär det fördenskull inte att Han inte längre är just Kristi person – Gud och människa förenade.

  Jesus ÄR Guds fullhet lekamligen – fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt, när Gud blev människa i Kristi person.

  Men det innebär att Han inte alltid använder sig av sin Gudomliga identitet. Fast Jesus är två identiteter i en person, Kristi person (Gud och människa förenade), ÄR Han hela tiden i sin person Gud och människa förenade – fullt ut Gud och fullt ut människa.

  Där sker ingen åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person, även om Han inte alltid använder sin Gudomliga identitet, utan Han är hela tiden Kristi person – Gud och människa förenade. Hela vår kristna tro är baserad på att Guds Ande får måla vem Kristi person är för våra hjärtan:

  “var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, Gud kommen i köttet, han är av Gud. Men var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är antikrists ande..”

  Detta innebär att var människa som inte ser, tror och bekänner att Jesus igenom hela inkarnationsskeendet vid återlösningsverket av människan är Kristi person – Gud och människa förenade, har på något sätt blivit lurad av antikrists ande, vars huvudintention är att verka för ett förnekande av att Jesus är Kristi person, Gud och människa förenade.

  Motsatsen till att vara Jesu Kristi person är att vara en vanlig andligt död människa, en människa skild från livsgemenskapen med Gud. Är Jesu Kristi person andligt död (och det har skett en åtskillnad mellan Gud och människa, åtskillnad mellan Fader och Son, i Kristi person), så är Han inte längre Jesu Kristi person, utan är en vanlig andligt död människa.

  Kan Kristi person åtskiljas från Gud (andligt död), utan att Jesus upphör att vara Gud (Jesu Gudom i försoningen tas bort) och Kristi person (Gud och människa förenade) upphör att vara Kristi person?

  Kriteriet på att Jesus är Kristus och andligt levande, är att Han är Gud och människa förenade. Tas detta kriterium bort (att Jesus dör andligen = åtskillnad mellan Fadern och Sonen och även mellan Gud och människa i Kristi person = att han är en vanlig andligt död människa), är Han då Kristi person längre?

  Om Han inte är Kristi person längre, existerar då Kristi person? Om inte Kristus är Kristi person längre, är då Gud längre Gud?

  Det enda som kan åtskilja Gud och människa åt i Kristi person, så att Jesus är vare sig Sann Gud eller sann människa, utan en vanlig andligt död människa, är faktisk (inte tillräknad) synd och orättfärdighet.

  Det står att Jesus dog bort från synden och inte in i synden, så att synden skulle vara i Hans väsen. Det står att rättfärdig dog Han och därmed dör Han inte den andliga döden (åtskillnad från Gud), utan den kroppsliga döden.

  Vad vi alltid behöver fråga oss är, vart tar Jesu Kristi person (Gud och människa förenade) vägen i skeendet av en lärokonstruktion. Är inte Jesu Kristi person hela tiden just Jesu Kristi person igenom hela förloppet, Gud och människa förenade, så är där en antikristlig konstruktion, alltså en förnekelse av att Jesus är Kristi person (Gud och människa förenade i sin person).

  Finns inte Kristi person längre är inte Jesus Gud. Är inte Jesus Gud, så är inte heller Gud, Gud längre, utan vi har dödförklarat Guds person om vilken det sägs “allenast Gud är odödlig”, evig och ÄR den Han ÄR. Jag ÄR, säger Herren om sin egen person – Kristi person – Gud själv kommen i kroppslig gestalt, som i sin person förenat/försonat Gud och människa och burit fram det försonande offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

  HaFo

      (Reply)

 25. Harry Forsgren,

  Lukas 18:17 Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin.»

  Harry, har du några åsikter om denna bibeltext?

  /Kjell

      (Reply)

 26. Kjell undrar:

  Lukas 18:17 Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin.»

  Harry, har du några åsikter om denna bibeltext?
  —–

  HaFo:

  Denna text säger mig, att jag inte ska ifrågasätta vad min “storpappa”, säger till mig, om vad som gäller utifrån Skriftens Ord, kring t.ex. vem Jesus ÄR eller betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset. Jag tar emot likt ett barn, utan att ifrågasätta, evangeliet om vem Jesus ÄR och har gjort!

  Och har där inga tillägg, som efterlevandet av lagen för min rättfärdighet, firandet av Sabbaten på rätt dag, för att vara en sann kristen o.s.v.

  Det finns bara en rättfärdighet från Gud som vi kan tillräkna oss. Den syndfria rättfärdighet som Gud och människa förenade/försonade( fullt ut Gud och fullt ut människa – Guds fullhet lekamligen) bar fram på korset:

  Kristi kropp för Dig utgiven, Kristi blod för Dig utgjutet!

  Denna gåva av nåd från Gud tar jag emot som ett litet barn, utan att ifrågasätta “Guds mattematik”!

  HaFo

      (Reply)

 27. Harry Forsgren skrev: “Jag tar emot likt ett barn, utan att ifrågasätta, evangeliet om vem Jesus ÄR och har gjort!”

  Det verkar som om vi tänker ungefär lika om saken. Fast jag skulle vilja tillfoga något som jag själv upplever i relationer med barn.

  Ett barn satsar i princip på förtroende. Utan att fråga om motivationer eller förklaringar kastar det sig i fullt förtroende i dina armar.

  Detta är ett ofantligt stort ansvar för oss alla som har hand om barn. Föräldrar, vänner och lärare….

  Det är oftast först i tonåren som frågorna kommer.

  Är dina armar tillräckligt starka? Är jag inte för tung? Vad händer om vi missar varandra? Etc.

  Och nu kommer jag till det jag ville skriva om.

  Den ene har förtroende för Gud utan att teologisera eller ställa upp teologiska formler eller att rationalisera allt genom att skriva ner det.

  Den andre har blivit tonåring, eller kanske bedragen, och har ett behov av att själv bygga upp sitt förtroende, genom rationaliserande.

  Vi har Herrens löfte att han kommer oss till hjälp i våra svagheter.

  Låt oss inte tvinga varandra till metoder att i egen kraft bygga upp vår tro.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Kjell,

  Offerdjurs blod tog hand om synd från början. Det fanns förlåtelse för synd både individuellt och kollektivt i GT. Det började med Adam och Havah där YHWH offrade ett djur för att täcka deras synd.
  Jfr 3 Mos 4; 20, 26, 31. Kap 5: 10, 13,18. 4 Mos 15:25, 26.
  Skriften säger att utan utgjutelse av blod finns ingen förlåtelse.
  Heb 9:22:”Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse.”
  2 Mos 12:13;Och blodet skall vara ett tecken, eder till räddning, på de hus i vilka I ären”

  Jag undrar var man kan hitta att Gud måste dö för att synd ska förlåtas?
  Sam

      (Reply)

 29. Kjell:

  “Låt oss inte tvinga varandra till metoder att i egen kraft bygga upp vår tro.”

  HaFo:

  Håller helt med. Jag kan sitta i timmar och försöka tro, utan att det händer ngt. Men vid en hjälplös förtröstan till Guds Ord, om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, så händer ngt:

  “Då ni nu har kommit till tro (en Guds fria gåva, utan egen prestation), så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande”. “Av nåd är ni frälsta, inte av laggärningar för att ingen ska berömma sig, en Guds gåva är det” (Efesierbrevet)
  ——

  Sam undrar:

  “Jag undrar var man kan hitta att Gud måste dö för att synd ska förlåtas?”

  HaFo:

  “Jesu Kristi Guds Sons blod renar från all synd” (1 Joh.) = förlåtelse inför Gud för sin synd = i ljuset av summan av Guds Ord = tillräknad av nåd, Kristi syndfria rättfärdighet.

  Det finns bara en rättfärdighet från Gud som vi kan tillräkna oss. Den syndfria rättfärdighet som Gud och människa förenade/försonade( fullt ut Gud och fullt ut människa – Guds fullhet lekamligen – Kristus) bar fram på korset:

  Kristi kropp för Dig utgiven, Kristi blod för Dig utgjutet!
  —-

  För den som förnekar att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt, så förblir detta under en obegriplig gåta med “Guds nåderika mattematik”.

  Men för de som av nåd, för Kristi skull kommit till tro enligt Ordet, på vem Han ÄR och betydelsen av offret på korset, kan aldrig nog prisa Gud, för att Han som det på ngt ställe står, att “Gud köpt människan med sitt eget blod”.

  Det kan bara ske genom att Gud själv kommer i mänsklig kroppslig gestalt som “Guds fullhet lekamligen” och där Gud och människa försonade/förenade i Kristi person, bär fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

  HaFo

      (Reply)

 30. PS.

  För den som vill fundera vidare över dessa spörsmål, kan läsa på min hemsida:

  http://hem.spray.se/harry.forsgren/

  Och där då under Häften i Menyn och där så på “Kan Gud dö, Jesu Kristi person, den stora stötestenen”.

  Hör gärna av Dig här eller direkt till mig vad Du anser om innehållet. Det är viktigt att kunna ventilera vad man framför, så att det eventuellt kan korrigeras av andra. Kunskapen är ett styckverk och alla ser “vi endels” och vi behöver bli “lemmar varandra till tjänst, varning, förmaning, uppbyggelse och tröst”.

  HaFo

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *