En dialog om sabbaten

Detta är en blandning av gästartikel och autonom bloggpost. Den har sammanställts ur en dialog och jag kallar den därför en “Dialogg”. Under fliken Gästartiklar kan du läsa mer om “Dialoggande”.

Följande är en dialog som utspelade sig på grund av de artiklar jag har skrivit om bland annat sabbatsfirande, men huvudsakligen om de överdrifter som en hel del av förespråkarna ivrar för.

Antonia har skrivit det som jag har färgat blått och mina reaktioner är svarta.

Jag tycker inte det har skrivits tillräckligt om lagivrarna. Du har skrivit många bra och sakliga artiklar, men det känns ändå som om något saknas. Det som för mig blir problematiskt är detta väldiga fokus på just sabbaten.

Jag vill jämföra det med alkohol. Helnykterister har i all tid hävdat att den som aldrig dricker ett glas blir aldrig alkoholist. Och logiskt finns det inget att anmärka på deras resonemang. Men de missar något väsentligt. Nämligen att de latenta begär som leder till alkoholism fortfarande finns där.

Ta nästa jämförelse, celibatet. Det finns dem som “flyr syndiga sexuella begärelser” genom att bli medlemmar i grupper där celibat är föreskrivet. Men det hjälper inte, för det tar inte bort begäret. I stället får man homosexuella och pedofila präster.

Och en sista jämförelse, tungotalet. Som i Pingst à la Lewi Pethrus betydde andedop. Andedop utan tungotal ansåg Pethrus vara en omöjlighet. Däremot ansåg (och anser!!!) man att tungotalet var bevis på andedopet. Så, nu när katoliker talar i tungor måste man således acceptera katolicismen.

Många i pingst har tvingats leva under detta falska ok. Det har lett till att de ärliga, som inte fått tungotalets gåva diskriminerats som B-lags kristna. Andra har fejkat “tungotal” och får leva med denna fördömelse som inte sällan sätter stopp för andlig mognad och ofta leder till avfall. Vidare andra, successfulla, har blivit högmodiga eftersom de är de A-lags kristna, hårda hemmasöner.

Jag skulle kunna göra jämförelser med många flera saker, men det klarar du själv lika bra som jag. Så jag stannar där.

Det jag vill försöka visa på är att dispyterna runt sabbatsfirandet är ett symptom, och man löser inga problem genom symptombestridning.

Om det nu handlar om att sabbatsfirandet innebär att lyda lagen som vissa hävdar (ja de flesta), så stämmer det ju inte med tanke på att Herren själv inte längre gör någon skillnad på dag och dag, i NT. Och därför blir sabbatsfirandet till något MERA för dem som väljer det, än vad som var avsikten, från början, för oss hednakristna.

Jag tror inte att man bör bortse från att Herren själv gjorde skillnad på dagar. I Lukas 1:16 står det t.ex. “Så kom han till Nasaret, där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, såsom hans sed var, in i synagogan: och där stod han upp till att föreläsa.”

Inte så konstigt , det var ju på sabbaten som allt folket var samlat i synagogan. Det står ju inte explicit, att Herren firade sabbat, utan att Han gjorde som sed var, predikade eller föreläste.

Jesus firade säkerligen sabbaten enligt Judisk-Biblisk tradition. Och lika säkert firade han Herrens Högtider. Det finns ingen anledning att vare sig tveka på det eller förneka det.

Jesus, sabbatens Herre, höll säkerligen sabbaten i full enlighet med sin avsikt med sabbaten. Att detta sedan ledde till förtret hos den tidens stora lagivrare är väsentligt, men dock en annan sak.

Hans sätt att fira sabbaten gick emot all lagiskhet ja, och Han framhöll barmhärtigheten istället. Det var ju den egentliga lagens hela innebörd. “Jag har behag till barmhärtighet, och inte till offer”. Matteus: 9-13

Men igen, jag ser ingen anledning att förminska det faktum att Jesus står för “lagens mening” och uppfyllde och fullbordade lagen.

Lagiskhet handlar om att man anser sig vinna fördelar eller rättigheter genom att hålla ett avtal bokstavligen. De som förkastar lagen sågar av grenen de sitter på.

I princip skriver de själva en ny lag, ett första och största bud: “Du skall icke hava någon lag!”

Ormens gamla lögn är en av våra största frestelser. “Ni skall bli som Gud!” Klarar man inte synd- och rättfärdighets-katalogens krav så blir man tvungen att fejka. Och hypokriter är något som Gud bevisligen ogillar. Om man tror att man klarat skivan blir man högmodig. Säkerligen inte bättre i Guds ögon.

Jag har inte hört någon skryta med att de har valt söndag som vilodag, eller krävt det av någon annan heller. Jag vet inte ens om det någonsin har varit problematiskt för den nutida kristenheten, att vissa väljer att fira “vilodagen” på en lördag. Att sen både Konstantin och KK uttalade förbannelser över sabbatsfirare, är historia nu, kan inte användas som argument för att fira sabbat idag.

Det var konstigt. Du får en massa tydliga exempel i den recenta bloggposten hos Erevna. Vill du leta vidare behöver du inte leta länge. Aletheia har haft flera artiklar om detta och alla dessa artiklar har spårat ur på grund av beskyllningar hit och dit.

Ja, tyvärr har den nu uppkomna “sabbatsdebatten” varit kontraproduktiv. Man ville, enligt egen utsago, gottgöra för alla historiska försyndelser mot judarna men istället blossade den gamla fiendskapen upp igen. Som jag ser saken så är det bara Herren själv som kan åtgärda detta problem och bringa den enhet som Ordet talar om, när både Israel och vi hedna kristna omvänder oss. Judarna från sin förblindelse att se VEM de har stungit/förnekat. Och vi hedna kristna från vår “ersättningsteologi”.

Ersättningsläran lever än idag i alla sekter. Oavsett vad man kallar denna lära så är det typerande för sekter att man anser sig äga sanningen i högre grad än andra.

Alltså även sekter som avsvär sig ersättningsläran med näbbar och klor, anser dock att de själva har mera rätt än andra och “avskiljer” därmed sig själva.

Jag återkommer till alkoholen. Somliga blir helgalna om man så mycket som antyder att det är lovligt att bruka alkohol. Jag har läst mycket hätska kommentarer från människor som menar att just absolutism är högsta prioritet.

Bevisar kanske tesen att det man mest förfasar sig över, är det man helst skulle vilja göra. Eller att det hjärtat är fullt av kommer ut ur munnen. Alla förbud får just den effekten. Därför säger Ordet: “Allt är lovligt, men allt är inte nyttigt, låt ingenting få makt över dig”. (1 Kor 6:12) Vi har fått ett eget ansvar att “bruka men inte missbruka”.

Man få ha livlig fantasi om man tror att Jesus fixade druvjuice på brölloppet. Nej, det var omkring 600 liter starkt vin. Hovmästaren beklagade sig och påpekade att man borde ha serverat detta vin innan gästerna hade blivit berusade och ätit sig mätta.

Sedan finns det faktiskt 5 olika ord för alkoholhaltiga drycker i GT. Från druvmust till destillerade drycker. Jämför föreskrifterna för användandet av tionde i 5 Mos. 14:26 Och du må köpa för penningarna vadhelst dig lyster fäkreatur eller småboskap, eller vin eller andra starka drycker eller vad du eljest kan åstunda; och så skall du hålla måltid där inför HERRENS, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk.

Det är i alla fall inget olycksfall i arbetet att bibeltexterna om dagar och högtider även talar om mat och dryck.

Fastän NT förklarar, tydligt och klart, all mat för ren nu och även att vi får välja själva vilken dag/ar vi skall akta på, så gör uppenbarligen ändå sabbatsfirarna stor skillnad mellan lördag och söndag, och är nedlåtande och fördömande, mot dem som aktar (eller inte aktar på någon särskild dag). Man har till och med börjat tala om sabbatsbrott och vittnar även om att sabbaten är vår chans att få del av Guds välsignelse. Och som SÅ skrev på Erevna: “Ja, man är ett Guds barn om man inte firar sabbat, men ett olydigt barn”.

Fast man kan inte helt avvsia det argument som ny-judaisterna kommer med. De hävdar att det handlar just om mat. Och att griskött inte är mat.

Å andra sidan talar faktikst Skriften om “orenad mat” 3 Mos. 11:34 Allt slags mat däri, allt som man äter tillrett med vatten, det bliver orent; och allt slags dryck i något slags kärl, allt som man dricker, det bliver orent därav.

(Daniel 1:8 talar också om mat som är oren.)

Men tillbaka till hånandet och dömandet av sabbatsfirare. Vad tycker du då om detta som Torbjörn skrev:

Vilodagen, Söndagen, har tidigare varit en tid av stillhet och andakt för kristna i alla generationer. Om det kommer någon nu och påstår att alla kristna i alla tider har haft fel då det gäller val av dag måste detta självklart prövas.

Vilodagen har blivit en dag som vanhelgas av köpcentra och allsköns arbete och sysslor. En ytlig kristendom.

Varför Söndagen är helig och alltid firats av de kristna beror på att Jesus, Guds son uppstod på en Söndag

Den största dagen i universum. Vad än Jan-Olof och hans anhängare säger.

För att inte tala om alla kommentarer till den artikeln som insinuerar och smygfördömer och anfaller dem som firar sabbat.

Jovisst, gör han/de samma misstag som judaisterna gör, följer heller inte NT.s rekommendationer.

Men de som som angav tonen var ändå sådana som exempelvis Daniel, som gång på gång betygade att vi INTE får döma någon för vilken dag man valt att akta på, men som ändå nyss skrev :”Fortsätt ni att vila på soldyrkaren Konstantins ord, så vilar jag på Guds Ord.”

Han skrev det ju i en tråd där han anfölls personligen både av artikelns författare och diverse kommentatorer.

Som jag ser det uppstår en onödig polarisation. Nej, kanske jag borde skriva en syndig polarisation. Och den uppstår när man bryter mot Rom. 14:22

Absolut, håller med dig!

Genom att bryta mot detta bud tvingar man andra att göra sammalunda. Det resulterar i splittring. Och värst av allt! Det resulterar i att obefästa människor känner sig tvingade att välja sida. Vilket i nästa vers tydligt anmärks som något som leder till synd och dom.

Ja, särskilt det sista exemplet är mycket olyckligt ! Men det verkar ligga inbyggt i själva läran att sabbatsfirandet är det enda riktiga – om man verkligen älskar Jeshua – och därför alstrar den också högmod. Den förmedlar därigenom fördömelse åt alla övriga. Och stämmer heller inte med summan av Guds Ord som är = sanning. NT och GT sammantaget. (Bör därför klassificeras som villolära)

Men Torbjörn och flera kommentatorer gör ju samma sak när det gäller Söndagen. Och de fäster minst lika stor vikt vid att inte avskilja Lördagen.

Jag tycker nog att det finns minst lika mycket högmod hos den aggressiva gruppen Söndagsfirare. Men dispyterna är ändå (bara?) symptomet, inte den bakomliggande orsaken. Symptombestridning leder aldrig till helande.

Nej, det hjälper ju inte att såga av grenarna om problemet sitter i själva roten.

Well put! Tyvärr är det ju huvudsakligen grenarna man bråkar och träter om.

Jag återvänder nu till en fundering som vi har talat om tidigare: “Vad är det som gör att just så många fd LO-are dras till Judaiseringen?”.

Dels har det med kvantitet att göra. Trosrörelsen har de flesta aktiva medlemmarna, så det är proportionellt mest troligt att de nya judaisterna i Sverige har LO som bakgrund.

Dels har det även att göra med att många LO-are är besvikna för att det inte blev guld och gröna skogar. Andra “traditionella” samfund lovar mindre vidlyftiga saker till sina medlemmar. Så dessa har mindre risk att komma i konflikt när löftena visar sig vara falska.

Har de verkligen förstått Kristi rättfärdighet?

Man får befara att vinstintresset var den starkast motiverande kraften.

Jag tycker att det är mest gärnings läror som förkunnas i trosrörelsen. (gör si så blir det så)? Man skall alltså manipulera Gud. Kunna avgöra själv, vad som är gott och ont. Känns det igen?

Ja, det handlar om självförgudning.

Och att verka vara mera andlig än man egentligen är. Ha en sprickfri och orubblig tro, är bara ett exempel, eller aldrig vara sjuk, alltid se snygg ut, ha en överflödande ekonomi, etc. etc.

Prestationslära!

Jag försökte med den senaste artikeln att visa på att judaister och självförgudare har gemensam grund.

Men, vad enstaka personer som bl.a Torbjörn uttalat i denna fråga, ser jag nog inte som representativt för kristenheten i övrigt!

Jag är inte säker att du har rätt med detta. Det finns många flera än Torbjörn som uttrycker sig profant i denna fråga.

Jag tror att det är viktigt att vi tar Skriftens varningar, mot att döma varandra, på stort allvar. Man kan inte vinna i dispyter om t.ex. sabbaten. Det blir alltid så kallade pyrrhussegrar.

Här gäller det att vara vittnen. Och det är ju alltid litet jobbigare än att predika och diskutera. Alltså i enlighet med Apg. 1:8 “Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»”

Ja, det är typisk fariseism när man börjar sila mygg och svälja kameler. Eller att fokusera på vissa dagar eller menyer, när en hel värld går mot sin undergång.

Vad många också glömmer är att ett vittnes enda uppgift är att berätta om saker som man själv har erfarit. Det har föga gemensamt med teologiserande, fantiserande och predikande. Och det är Jesus som skall stå i centrum. Egotrippare är inte Hans vittnen.

På frukten kommer träden att kännas igen. Dålig frukt i form av överdrifter, lagiskhet, egotrippande och fiendskap finns i båda lägren.

Vi får dra lärdom av det.

/Kjell

Views: 41

37 thoughts on “En dialog om sabbaten”

 1. Hej Kjell!

  Vad menar du att det är för “dömande och hånande” i dessa Torbjörns ord?:

  “Vilodagen, Söndagen, har tidigare varit en tid av stillhet och andakt för kristna i alla generationer. Om det kommer någon nu och påstår att alla kristna i alla tider har haft fel då det gäller val av dag måste detta självklart prövas”.

  Det är ju precis det budskapet som lördags-firarna, Daniel Forslund och Jan-Olov Sundvall vill framföra.

  Redan i den första kommentaren, Daniel Forslunds, till Torbjörns artikel kommer det till uttryck:

  “Jag väljer att följa Jesu exempel istället för Konstantin. Vem väljer du att följa? Guds Ord eller Kyrkans Tradition?”

  Torbjörns ord: “Om det kommer någon nu och påstår att alla kristna i alla tider har haft fel då det gäller val av dag”, är väl varken hånfullt eller dömande?

  Det är ju ett korrekt konstaterande och en utmärkt urskillning, som bekräftas av Daniel Forslund själv, i sin slut-kommentar på Erevna den 17th augusti 2011 at 10:44:

  “Fortsätt ni att vila på soldyrkaren Konstantins ord, så vilar jag på Guds Ord. Framtiden får visa vem som har rätt”.

  Det, broder Kjell, skulle jag vilja kalla dömande och hånfullt.

  Den Riktiga Sabbaten beskrivs i “Hebr.4:8-9”:

  “Ty om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud icke hava talat om en annan, senare dag. Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk”.

  Sabbaten är Jesus Kristus.

  mvh L.S

  ps. har Sven Reichman någon undervisning om sabbaten?

      (Reply)

 2. Lennart Svensson skrev: “Vad menar du att det är för ‘dömande och hånande’ i dessa Torbjörns ord?”

  Missade du inledningen?

  Eller vad sysslar sajten Aletehia med egentligen?

  Jan-Olof Sundvall verkar vara en snäll och manipulativ farbror. Han har en vänlig och mild röst och därför är det ingen som ser honom som bluffgubbe.

  Inte för att han säger fel saker utan för att han försöker vrida Guds ord att passa hans syften.

  Han har mycket bra att säga, men hans argumentation är falsk och ologisk.

  Dina egna kommentarer gick ungefär i samma ton.

  Ordet “vilodag” finns inte i Bibeln. Fastän 1917 och SFB har satt dit det istället för grundtextens “skall du vila” (2 Mos. 34:21)

  Sedan säger ju t.ex. Rom. 14:5 Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. 6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren,

  Jag förstår alltså inte varför man måste skjuta med bazooka som Torbjörn och du gör. Dessutom använda argument som inte håller.

  Bibelns ord räcker för mej.

  Angående ditt PS.

  Svens predikningar finner du på Kristen mp3, se länkarna under rubriken Blogroll.

  Roland Hellsten har predikat om sabbaten: Vad vill Gud med sabbaten utgående från Luk. 6:1-11.

  En bra predikan, men tyvärr gör han ett sakfel. Och genom detta sakfel kan jag inte använda hans predikan som argument i debatten med judaisterna. Han feltolkar texten där Paulus predikar till långt in på natten efter Sabbaten. Apg. 20:7 handlar om det vi skulle kalla Lördag kväll och förmidnatt. Dagen räknades från kockan 6 på kvällen. För dem var det alltså redan Söndag.

  Väl värd att lyssna på. Hans sakfel ändrar inte resten av predikan.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Att fira Sabbat handlar om att pyssla om sig själv – inte om att pådyvla andra något. Men om man funnit en vacker plats vill man gärna berätta för andra om den och hoppas sedan att de besöker den och därefter berättar att det absolut var en vacker plats! Men vare sik kan eller vill tvinga någon dit för att dela upplevelsen. Så är det för min del angående Sabbatsfirande. Att fler ska få uppleva samma befriande känsla och samma slags gemenskap med Israel och Israels Gud.

  Trosrörelsen nämns och dess mörkare sidor. Har mer och mer kommit till klarhet om att jag tycker lika bra om Stefan Salomonsson som jag tycker illa om Ulf Ekman. Inte bara därför att Stefan och jag växt upp i samma församlingsgemenskap men visst kan det bidra. Man måste akta sig för att dra alla över en kam. Kanske han har en uppgift att vara “ljus i mörkret och salt i föruttnelsen”. Vet inte om han firar Sabbat som jag men det har mindre betydelse. Utläggning av Guds Ord kan han. Detsamma med de hängivna sabbatsfirarna i MFS. Visst finns det “hårda typer” där men man kan även urskilja dem där som har ett omskuret hjärta.

  Jag skrev kommentar på Eerevna till Torbjörn S Larsson men den ströks senare tillsammans med ca 10 andra inlägg. Jag skrev att rubriken till artikeln borde vara typ “Torbjörn S Larssons svamlerier, inte Jan-Olofs”. Min bön är att Christian hittar en annan “bloggkompis” och att Erevna läggs ned. Den blir liksom vissa andra bloggar mer och mer villfarna och fördärvar Guds Rike långt mer än den bygger upp. Vägen mot “undergång” där började nog med att den förträfflige Michael G Helders lade ned. En annan man med en viktig uppgift som “ljus i mörkret och salt i föruttnelsen”.

  Det slår mig att de som förtalar Sabbatsfirandet är de verkliga “lagivrarna”. Vems “lag” de förespråkar är bäst att låta vara osagt men de vill att vi som älskar Guds Lag slutar med våra gammaltestamentliga “dumheter” och håller oss till den sedan länge “föreskrivna” vilodagen , söndagen. De kräver nästan att jag börjar äta svinkött igen och “blir som folk”. Jag går åt motsatt riktning och har t ex slutat använda mjölk i köttgrytor. Jag kommer dock aldrig dithän att jag slutar använda mjölk i kycklinggrytor (vilket visst “rättrogna” judar låter bli). Men å andra sidan är kokosmjölk betydligt godare att använda i kycklinggrytor.

      (Reply)

 4. Lars W,

  Du skrev: “Jag går åt motsatt riktning och har t ex slutat använda mjölk i köttgrytor. Jag kommer dock aldrig dithän att jag slutar använda mjölk i kycklinggrytor (vilket visst “rättrogna” judar låter bli). Men å andra sidan är kokosmjölk betydligt godare att använda i kycklinggrytor”

  Snälla Lars,

  Har du inte snart gjort tillräckligt med reklam för Kosher ? Och hur kan det vara av något som helst allmänintresse, hur du tillreder din mat?

  Du bryter faktiskt mot Ordet Lars, så läs och begrunda:

  Rom 14:10-21

  14) “Men varför kritiserar du din broder? Eller varför ser du ner på din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. 11) För det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga ska bekänna Gud. 12 ) Alltså ska var och en av oss stå till svars inför Gud”.
  13) “Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. 14) Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. 15) Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. 16) Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. 17) Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18) Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 19) Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. 20) Riv inte ner Guds verk för matens skull”. 21) “Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter, när hon äter. 21 Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. vers 22) “DEN TRO SOM DU HAR, SKALL DU BEHÅLLA FÖR DIG SJÄLV* INFÖR GUD”

  Hälsningar
  Antonia

      (Reply)

 5. Jag vet inte om det hör till bloggämnet riktigt, men tänkte illustrera vad diskussioner kring “lördag” eller “söndag” kan leda till:

  En kristen kille, med mycket tid över till att läsa på internet, ramlade in på sidor där han kunde läsa mycket om “den yttersta tiden”, “falska profeter”, “avfall”, “NWO”, etc etc. Han blev skrämd av allt han fick läsa, och resultatet blev att han fick fruktan för att hamna i fel sammanhang och därmed räknas som avfall och bli förledd av kommande antikrist.

  Han förklarade för mig att han, där han bor, försökt hitta en församling som inte var “smittad av allt det falska”. Till slut föll hans val på en adventist-församling, för att de firade gudstjänst på lördag och inte på söndag. Han hade nämligen läst på internet om att “söndags-firande” troligtvis var “förödelsens styggelse”, skapad av den “antikristliga katolska kyrkan”. Han vågade därför inte längre fira gudstjänst på en söndag, och för säkerhets skull ville han inte heller vara med i en församling som firade gudstjänst på söndagar, eftersom risken fanns att han skulle hamna vilse, bli förledd av antikrist, och bli “avfall” själv, om hans församling var fel ute. Han försökte visa för mig alla de bibelställen i bl.a. Apostlagärningarna, som visade att det faktiskt var “lördag” som apostlarna samlades på, och inte på en “söndag”. Han menade att kristenheten i alla århundraden varit lurade! Han ville rädda mig, så att inte också jag skulle bli lurad, och fastna i avfallet.

  Mina tankar om detta:

  Det som är avgörande för om vi går vilse eller inte kan väl inte vara om vi följer “lördagsgudstjänst” eller “söndagsgudstjänst”?

  Jesus säger inte “Följ människor som säger att vi ska fira gudstjänst på lördag”, och heller inte “Följ människor som säger att vi ska fira gudstjänst på söndag”.

  Nej, Jesus säger: “Följ mig!”

  Och om vi följer Jesus, och inte vad andra människor skriver, tolkar och diskuterar på internet, så tror jag inte att vi fastnar i en fruktan för att hamna fel, som denne kille gjorde.

  Jag tror att vi som skriver på Internet, på bloggar, och på andra forum, måste bli mer medvetna om att många läser det vi skriver, och kan bli påverkade av det. Det finns de, som exempelvis denne kille, som tar så stort intryck av vad de läser att de låter sig styras av det. Killens val av församling styrdes utifrån fruktan att hamna fel, och inte som det borde vara: andens ledning.

  Det som vi skriver på internet vill vi ju ska vara till välsignelse för andra. Eller hur? Vi vill ju visa vägen till Jesus, och vara föredömen för andra, genom att vi låter oss styras av Guds ord, av kärleken, av sanningen – dvs vi låter oss ledas av Anden och inte av köttet.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 6. Eva Helen,

  Om jag förstår dej rätt så skriver du alltså under på just det som jag har försökt belysa med ett antal artiklar på senaste tiden.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Eva Helen,

  Om jag förstår dig rätt så är de som varnar för villor, diskuterar sabbatsfrågor, etc, etc.. ledda av köttet och inte av Anden.

  Man skall inte ta upp något sådant, verkar du mena, för det kan skrämma eventuella läsare? Hur rädda ska de då inte bli när de kanske inser en dag, att de blivit lurade av falska messias gestalter ?

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 8. Antonia Berglund,

  Hej Antonia!

  Ha-ha, Du är en underbar väkterska, du!

  Jag kommer aldrig glömma Din kommentar till blogg-ägaren på den blogg där jag blev “tillfälligt avstängd”, ha-ha. Din kommentar avslöjade lögnen i “tillfälligt avstängd” på ett underbart sätt.

  En del kristna har så svårt med tanken att livet som kristen innebär att vi får fiender. Oftast finns de inom den egna “kristna familjen”.

  Vi ska inte vara rädda för det och vi får inte glömma att älska dem. Under tiden vi krossar villo-läror så kan vi passa på att ge villo-läraren en kram, ha-ha!

  Kram!

  mvh L.S

      (Reply)

 9. Lars W,

  A “Har du inte snart gjort tillräckligt med reklam för Kosher ? ”

  L :Kan man slå på trumma tillräckligt för ren föda i ett land som är så besudlat med så mycket skräpmat? När jag ska ha tag i rökt nötkött till mina mackor har jag oftast en eller ingen sort att välja på. (Saltrulle brukar finnas). Däremot finns 50 – 100 sorters rökt och kokt skinka att välja på. Därtill ett otal typer av korvar – alla med svinkött inblandat.

  A :Uppfattar nog inte att det är inte för ren föda du främst slår på trumman Lars, utan mera för ny- judaismen. Du gör ständigt reklam för både sabbat och kosher regler, till en sådan grad, att jag inte kan låta bli att tänka på annat än hjärntvätt.

  L: Det jag äter skulle ingen “rättrogen” jude kalla kosher. Och det finns förresten inga särskilda föreskrifter angivna i Guds ord som liknar “kosheregler”. (Det mesta av de detaljföreskrifterna återfinns i Talmud – en skrift som jag inte har mycket till övers för i meningen “lag” men som är ett intressant dokument ur historisk synpunkt). Vinet jag dricker på Sabbaten är kosher men det handlar mest för min del om sympati med Israel och att gynna deras export i någon mån.

  A: Så har det inte låtit på den blogg, där dina likar brukar finnas. Där har du har hånat och raljerat dig över dem som inte är på “din sida av staketet”.

  L: Vad har du emot Guds – Yeshuas – Lag? Det handlar ju om vår hälsa och livskvalité. Angående mjölk i köttgryta är det en etisk orsak. Liknande den som ligger bakom att vi numera inte ger köttmjöl som foder till nötkreatur i Sverige vilket ju skulle tvinga de stackars djuren att mot sin natur ägna sig åt kannibalism.

  A: Nu verkar du blanda någon slags veganism igen med religion. Ät och drick precis vad du vill, när du vill, men låt oss andra slippa dina omvändelseförsök. Det Gud har förklarat för rent förblir rent och det är tillräckligt för mig ! Läser du aldrig i NT, nuförtiden? Där står det ju klart och tydligt, vad som gäller oss hedna kristna! Det var detta jag försökte visa dig på med citatet ur Romarbrevet. Och om du kände dig anklagad/förorättad så var det av Ordet, inte av mig. Man brukar inte skjuta budbäraren som bekant.

  Nu tar jag om det igen och försök åtminstone att läsa innantill, för det handlar om hur vi bör förhålla oss till mat och dryck, till våra tros syskon men främst inför HERREN!

  Rom 14:10-21
  14) “Men varför kritiserar du din broder? Eller varför ser du ner på din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. 11) För det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga ska bekänna Gud. 12 ) Alltså ska var och en av oss stå till svars inför Gud”.
  13) “Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. 14) Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. 15) Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. 16) Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. 17) Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18) Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 19) Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. 20) Riv inte ner Guds verk för matens skull”. 21) “Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter, när hon äter. 21 Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. vers 22) “DEN TRO SOM DU HAR, SKALL DU BEHÅLLA FÖR DIG SJÄLV* INFÖR GUD”

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 10. Kjell,

  Ja, det gör jag nog.

  Du skrev dessutom en väldigt insiktsfull kommentar (nu minns jag inte till vilket inlägg) om att det oftast bildas två läger i enskilda frågor – frågor som allra oftast får alldeles för stor betydelse i det stora sammanhanget – t.ex. “lördag eller söndag”-frågan.

  En del går ju så långt att de hävdar att det kan vara frälsningsavgörande att fira gudstjänst på rätt dag. De skrämmer andra kristna, som är svaga i tron, till att komma över till deras sida, genom att komma med hot om att de blir bedragna av antikrist om de inte firar på rätt dag (som i exemplet med den här killen som gick med i en adventistförsamling).

  Att skrämmas på detta sätt tror jag absolut är fött av köttet och inte av Anden. Guds Ande drar med lena kärleksband, inte med skrämseltaktik.

  Om vi följer Jesus Kristus, så har HAN makt och förmåga att leda oss rätt. Men om vi följer människor, oavsett vilka de är, så kan vi hamna galet.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 11. Antonia Berglund,

  Exemplet jag tog upp om denne kille är tagen från verkligheten.

  Killen ifråga hade ägnat mycket tid och arbete på att inte bli bedragen av antikrist. Han tyckte sig ha identifierat “förödelsens styggelse” i söndagsfirandet, och därmed funnit en “trygg och säker plats” hos adventisterna som ju firar gudstjänst på lördagar.

  Om killen hade förstått att Jesus Kristus har makt att bevara honom på rätta vägar, så kanske han hade ägnat mer tid till att bara sitta stilla vid Jesu fötter och lyssna till Hans ord, istället för att försöka identifiera “bedragaren” och på så vis försäkra sig om att vara på rätta vägen. Men tyvärr lyssnade denne kille för mycket på andra människor och lät sig förledas av sådana som menar att nyckeln att bevaras från antikrist ligger i “lördagsfirande”. (Därav kopplingen till Kjells inlägg. Jag ville ge exempel på vilka konsekvenser diskussioner kring “lördag – söndag” kan få.)

  Jag hoppas att killen är fri från fruktan idag, och har funnit tryggheten och vilan i Jesus Kristus.

  /Eva Helen

      (Reply)

 12. Shalom,

  Jag har ingen lust att strida om denna fråga då min kärlek till mina syskon i Herren är större än min önskan att “få rätt” i teologiska spörsmål och dessutom i frågor som tex sabbaten som inte är helt självklar efter Kyrkans indoktrinering att söndagen är Kristenhetens vilodag. Paulus varnar oss för fruktlösa diskusioner och diskussionen såsom den varit hittils faller väl inom ramarna för denna beskrivning.

  För dig som är intresserad av att kika lite på sabbatsfirande de första 2-300 hundra åren e.kr. och fram till idag fann jag denna intressanta länk. Den tar oss bort från bråk om hur vi idag 2011 år e.kr. skall tolka sabbatsbudet och ger oss en historisk inblick i sabbatsfriandet. http://medlem.spray.se/adventkyrkan/sabbatsfirande_nt.htm

  Låt oss inte tappa det allra dyrbaraste vi faktiskt har gemensamt: Jesu död och uppståndelse och ett erbjudande om att leva som en ny skapelse för att snart möta Honom i skyn.

  mvh
  Daniel /MyTwoCents

      (Reply)

 13. MyTwoCents,

  Välkommen Daniel, eftersom jag hårdmodererar hoppas jag det lyckas att låta “debatten” vara sansad.

  Hoppas att “dialoggen” är tydlig i det att jag (vi) vill visa på att båda sidorna har anledning att tagga ner och överlåta denna samvetsfråga åt var och en i full respekt.

  Med specifik referens till Rom. 14:22

  /Kjell

      (Reply)

 14. – Det finns ett talespråk som säger, “sanning utan kärlek är lögn”. Och jag håller detta för att innehålla en god sentens av Sanningen.

  Efter att en gång bevistat ett ‘möte’, men en kontroversiell ‘villolärare’, som jag ville bilda mig en personlig uppfattning om, sa en av mina vänner när vi gick ut från mötet; “Det var rätt ord och rätt lära enligt Bibeln, men det var fel ande.” Han sammanfattade därvid mina egna grubblerier på ett bra sätt innan jag själv hade benat ur den fula fisken fullständigt.

  Många sätter en så lagisk betydelse av vilodagen att man formligen vänder på bibelordet, “Sabbaten blev till för människans skull, och inte människan för sabbaten.”

  Och så strider man och tvistar med all obiblisk iver.

  Visserligen är bara en dag den vilodag som Bibeln talar om. Och Sanningen är en! Men i tvisten mellan bröder som har fått budet att älska varandra ligger själva lögnen. Det är märkligt hur man hugger och slår “med gudlösa nävar”, när Jesus själv anger vilka bud som är de främsta. Ja, det finns faktiskt bud som står över alla andra bud. Den som läser sin Bibel vet det väl.

  Själv kan jag inte underlåta att fira var dag som en gudstjänstdag, men endast en dag är Herren min Guds vilodag, den dag Han själv vilade efter Sitt skapelseverk, och från begynnelsen välsignade på ett särskilt sätt. Jag behöver inte ‘judaisera’ det hela genom att kalla dagen “sabbat”, utan defakto har denna i och för sig bibliska benämning kommit att bli allt mer tröttande till följd av de alltför tröttande “judaisterna”.

  Gud är inte Jude, men Jesus Kristus Guds enfödde son lät sig födas som människa i juda stam, som Han hade utvalt för Sitt syfte. Att försona den i synd fallna människan med Sig själv.

  Det är märkligt vad man kan hamna långt från kärlekens väg, och så långt från Honom som är Kärleken. Tvistandet, hånet och självutkorelsen i sig vittnar emot “sabbats-käbblarna”. Det är inte meningen vi skall hålla på så, om det nu finns några som fattar galoppen…

  Varken lördags- eller söndagsfirare blir bättre kristna eller mer helgade av kärlekslösa ståndpunkter och argument mot sina opponenter – tvärt om. Men det är likväl en välsignelse att kunna ta emot Guds gåva till vila och frid, just som den kärleksfulla välsignade gåva den är, från Honom till oss som kan ta emot den.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 15. Det var väl en ganska bra summering av Sefast Tronde. Även om jag INTE anser att jag judaiserar för att jag väljer bibelns (HERRENS) högtider över Kejsar Konstantins. Kanske vore det intressant att ifrågasätter varför en majoritet av så kallade protestanter Katolicerar 🙂 Vore det inte allvarligare än att följa i vår Herre och Mästares fotspår?

  Nåväl, ni som vill gå till botten med ämnet kolla gärna länken i min förra kommentar. Hittade även en annan bra summering av ämnet Sabbat av en ICKE sabbatsfirare: Metodistpastor Bernd Isaksson: http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_188.html

  Han håller en liknande ton som Kjell vilket jag uppskattar.

  Fråga till er alla som inte bara gäller Sabbaten: Många (de flesta) av oss här accepterar och tror att reformatorerna fick viktiga uppenbarelser kring tro, nåd och skriften allena och som resultat av detta gjordes lika viktiga korrigeringar i vår vandring med Gud.

  Finns det fler upptäckter att finna i Guds Ord eller ska/kan/bör vi sluta leta?

  Jag tillhör dem som vill tro på Daniels ord att kunskapen skall öka i ändens tid. Alltså bör detta främst källa vår förståelse av Guds Ord. Alltså – Guds Ord är evigt. Gud säger inte en sak ena dagen och en annan nästa. Men kan det inte vara så att vår FÖRSTÅELSE av Guds Ord är progressiv?

  Jag har påbörjat en intressant resa där jag går igenom all tradition i mitt liv som inte stämmer överrens med Guds Ord. Jag har tömt hela mitt teologiska bagage på marken och håller just nu att göra mig av med allt som inte är i linje med Guds Ord. Jag tror att vi (kristenheten) nu är inne på sista sträckan innan uppryckelsen. Liksom sista sträckan vid bergsklättring kan vara smal och brant tror jag denna sträcka kommer att vara det. Vi måste således lätta på all barlast och inte ta med oss någon onödig packning påvägen.

  Nåväl, kanske är jag inne på andra ämnen än bloggpoosten men jag vill bara ge lite bakgrund till vad jag håller på med. I min jakt efter pärlor i Guds Ord har jag för ett par år sedan upptäckt att även om få bekänner sig till ersättningsteologin så har kyrkofädernas (och reformatorernas!) jude-hat och fruktan för allt “judiskt” gjort att man stämplat allt för mycket i Guds Ord som “judiskt”. Men står det HERRENS högtider och jag tillhör HERREN. – Vem kan då klandra mig för att något inom mig driver mig till att kalibrera min vandring med HERREN enligt Guds Ord?

  mvh
  Daniel

  P.s. Sefast: Hans Malmberg på Blå korset i Stockholm (numera hemma hos Herren) uttrycker sig ännu mer kraftfullt:

  Sanning utan Kärlek är BRUTALITET.

  D.s.

      (Reply)

 16. Sefast Tronde,
  “Det är märkligt vad man kan hamna långt från kärlekens väg, och så långt från Honom som är Kärleken. Tvistandet, hånet och självutkorelsen i sig vittnar emot “sabbats-käbblarna”. Det är inte meningen vi skall hålla på så, om det nu finns några som fattar galoppen…”

  Saken är ju den att man kan utnämna sina meningsmotståndare till “käbblare” så har man omöjliggjort något vidare utbyte. Säger man “käbblare” så tar man något från sitt inre för att “hugga av knuten”. Det isar till och frukten blev synlig.

      (Reply)

 17. Tordan,

  Bäste Tordan,

  Citat: “Saken är ju den att man kan utnämna sina meningsmotståndare till “käbblare” så har man omöjliggjort något vidare utbyte. ”

  – Det kan du i vissa fall ha rätt i. Men, med mitt uttryck “käbblare” menade jag sådana som för en diskussionsnivå och en attityd som just för till det resultat du nämner. Jag menade alls inte att de som har andra synpunkter och infallsvinklar, men som för en anständig debatton, är att betrakta som “käbblare”.

  – Du har ju sedan lång tid följt diverse blogg-diskussioner i ämnet, och vet väl hur respekten för de som har en annan ståndpunkt kan spåra ur i attityder och stundom även i invektiv.

  Kontexten av hur debatterna i detta ämne förts den senaste tiden på diverse bloggar gjorde att jag ansåg det väl underförstått vad jag menade. Men, hur lätt är det inte att bli missförstådd…

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 18. MyTwoCents – Aletheia.se,

  – Vi förstår nog varandra ganska väl. Och jag kan inte annat än att säga Amen.

  Men ett av de stora problemen är att det är såsom att balansera på en smal spång, att inte stöta bort ‘de som ännu ej har förstått’ och hålla en klar rågång mot ‘förvillade judaiserande villolärare’.

  Men de som ärligt söker av hela sitt hjärta skall finna!

  Hårdhet och lagiskhet har aldrig öppnat något hjärta, vilket tyvärr allt för många hänger sig åt när de försöker dela något. Det är Kärlekens Ande som når människohjärtat till förvandling till evigt liv, och inte det egna intellektet.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 19. Sefast Tronde,
  “Men, med mitt uttryck “käbblare” menade jag sådana som för en diskussionsnivå och en attityd som just för till det resultat du nämner. ”

  OK du har rätt, vi kan spåra ur i “käbbleri”, Gud bevare oss. Ingen tvekan. Jag uppfattade din anmärkning som riktad i EN riktning här (“judaisering”).

  .

      (Reply)

 20. Vill lyfta upp termen “Judaisering”

  Ordet finns bara på ett enda ställe i NT; i Paulus brev.
  Dessutom finns samma ord i den grekiska översättningen (Septuagintan) av GT; i Esters bok där folken av skräck för följderna av den persiska skrivelsen om judarnas rätt att ta kål på sina fiender i Persiens alla provinser, “blev” judar på ett eller annat sätt. I vilket fall såg det ut som så.

  När Paulus använder ordet sker det i samband med varning för (sen tidigare judiska) proselyter som önskar att alla nyfrälsta hedningar, även måste genomgå samma konverterings-procedur de själva gjort tidigare (till judendomen). De ville alltså att frälsta hedningar måste BLI judar efter omvändelsen till Jeshua för att “få” behålla frälsningen. Mot detta varnar Paulus kraftigt. Det ser vi i t.ex. Galaterbrevet.

  Nu har “judaisering” skiftat en aning betydelsemässigt. “Judaisering” blir nu när hednakristna närmar sig, lär sig och tar till sig av något i den judiska kulturen och uttrycken i dess gudstillbedjan och högtider. Det är klart att hedningar efter omvändelsen i den första tiden fick intryck och utnyttjade erfarenheter från den då existerande judendomen. Om termen på den tiden hade används på samma sätt som idag, skulle troligen många fler hedningar räknats in i gruppen (“judaiserare”). Ett exempel på det senare kan vara när Paulus skriver till Korint om “att vi nu ska fira det osyrade brödets högtid” som ju ingår i Pesach.

      (Reply)

 21. Tordan skrev: “Nu har ‘judaisering’ skiftat en aning betydelsemässigt.”

  Såg du att jag bemötte dina unitariska argument i en separat artikel? Kolla: Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.

  Men tillbaka till ditt påstående.

  Säkerligen har du rätt i att verbet “judaisera” har skiftat betydelse sedan Paulus tid.

  Jag återkommer här till något jag brukar ta upp i samband med etymologiska spörsmål. Det handlar om “konnotation” och “denotation”.

  (För att inte virra bort oss från ämnet länkar jag till förklaringar av dessa två ords betydelse.)

  Paulus hade givetvis en helt annan denotation (innehållsmässig) betydelse av ordet “judaisera” än vad jag har och även vad du har. Det är oundvikligt. Vi har alla olika erfarenheter.

  Att strida om denotationer är därför helt meningslöst.

  Vad gäller konnotationen kan man givetvis ha olika uppfattningar on hur den bästa definitionen skall se ut. Annars har Svenska Akademin jobbat förgäves med den berömda ordboken.

  Jag hakar på den mening du skrev: “De ville alltså att frälsta hedningar måste BLI judar efter omvändelsen till Jeshua för att ‘få’ behålla frälsningen.”

  Du har säkert rätt. Med andra ord ansåg de att det var frälsningsgrundande att antaga de seder och bruk som judarna praktiserade.

  Och den betydelsen verkar det som om du och jag skulle kunna skriva under på.

  Det är ju många av de dina som anser att sabbatsfirandet och firandet av Herrens högtider är mer eller mindre frälsningsgrundande.

  Detta förkunnas endera rakt på sak i klartext, eller genom hotfulla mummel i skägget.

  Ovanstående kan du reagera på i denna tråd.

  Och jag tillägger något, som ofta går hand i hand med detta. (Men vore tacksam om du ville svara på det i Trefaldighets-tråden.)

  Samtidigt som du och de dina propagerar för dessa högtider, eller som ni kallar det “mötestider”, så propagerar ni minst lika starkt för att man bör förneka att Jesus ÄR Gud, för att vara säker på att bli frälst.

  Även detta förkunnas endera rakt på sak i klartext, eller genom hotfulla mummel i skägget.

  Att be till Jesus kallar ni avgudadyrkan och polyteism och det finns massor av andra etiketter som de erfarna mfs-apologeterna svänger sig med.

  Och, om man då, liksom jag, tror att det faktiskt är frälsningsgrundande att Jesus ÄR Gud, då kan du knappast bli förvånad över att diskussionen hettar till sig.

  Märk nu väl ordagrant vad jag skriver: Det är frälsningsgrundande att Jesus ÄR Gud!

  Jag skriver alltså inte att det är frälsningsgrundande att teoretiskt/teologist kunna förklara, eller begripa detta.

  Men rakt på sak anser jag att de som propagerar för att man skall förneka att Jesus ÄR Gud, är förförare.

  Detta borde kunna förklara för dej varför det finns en “överkänslighet” mot ny-judaister.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell,
  Kjell det skulle kläda dig att diskutera saken här.

  När det gäller etymologi så HAR det betydelse om vi utgrundar NT-s användning av ord, om det är betydelsen i DESS kontext vi eftersträvar.

      (Reply)

 23. Tordan,

  Det gjorde jag ju.

  Fortsätt gärna här med sabbaten som tema, eller diskussion runt ordet “judaisera”.

  Jag håller helt med dej i det du skriver angående NT’s användning och kontext.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Hej!

  Man brukar få 2 gula kort innan man blir utvisad. Jag har tydligen redan ett gult, så vi får väl se?

  Ang. försök till “judaisering”, så anser jag att föreningen MFS och den “Hebreiska rörelsen” med front-figurer som Mark Biltz och Eddie Chumney, är grenar på samma usla träd, nämligen Kunskapens träd.

  Som Kjell nämnde en gång, så leder Jesus Kristus + någonting alltid till att Jesus Kristus förminskas. Jag tycker den här sabbats-frågan är ett utmärkt exempel på hur Jesus Kristus förminskas.

  Utanför Jesus Kristus = Ingenting.

  Mvh L.S

      (Reply)

 25. Lennart Svensson,

  Jag måste väl börja med att bekänna att jag har absolut noll kunskap om de flesta sporter, inklusive fotboll. Har aldrig i mitt liv sett en hel fotbollsmatch.

  Men On Topic, vad gäller sabbaten, tror jag att du och en hel del andra missar en väsentlig sak. Jag försökte beskriva detta i en kommentar i artikeln Sabbatsdispyter.

  Det faktum att det finns dem som gör sabbatsfirande till ett tvång och en frälsningsfråga bevisar inte att detta gäller alla som av en eller annan anledning avskiljer Lördagen till vila och samvaro med Herren.

  Och du kan inte förneka att helgandet av Sabbatsdagen legitimeras av Guds Ord!

  Inte heller kan du förneka att samma Guds Ord uppmanar oss att inte döma.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Lennart Svensson,

  – Skulle vilja höra dig utveckla din ev. kritik mot Blitz och Chumney?

  Blitz har jag själv träffat, och han upplever jag som en verklig gudsman: renlärig, evangelisk i allra högsta grad, och sannerligen gudfruktig, – men, och, med en härligt frisk biblisk vindfläkt (messiansk skulle jag personligen inte kalla honom – men det är jag det.. respekterar väl andras synpunkter..). Jag ser att Jesus Kristus som Herre och Frälsare är mycket tydlig i Mark Blitz eget liv och förkunnelse! Chumney har jag bara hört på ‘nätet’, men förstår inte heller där vad din ev. kritik består i.

  – Det är långt emellan man träffar någon numera som man spontant vill ge epiteten gudsman (el. -kvinna). Och, jag tror inte att du hela tiden är ‘vilse i pannkakan’. Därför känns din kommentar något förvånande.

  – För somliga evangeliskt troende är visst Herrens vår Guds vilodag som en skavande sten i skon och ett rött skynke. Och ärligt talat förstår jag inte riktigt varför? Förstår heller inte s.k. kristna lagiskt förkunnande sabbatsförespråkare? Vad bråkar man om? Nästan lite lagiskt muslimskt över det hela – bland förment bekännande kristna?

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 27. Kjell,

  Hej Kjell!

  Ang. att döma. Hur skulle det se ut på en fotbollsplan om det inte fanns domare?

  Tack för dina länkar! Du besitter en visdom jag gärna tar del av. Nackdelen med visa män är att de ofta är för snälla.

  Trevlig vecka!

  mvh L.S

      (Reply)

 28. Sefast Tronde,

  Hej Sefast!

  Roligt att Du skriver här.

  Ang. Mark Biltz, så hörde jag en sekvens på “Aletheia” där Mark talar över de tio fåvitska jungfruarna. Där säger att han att oljan i deras lampor är torahn.

  Det vet ju t.o.m barnen på dagis, att oljan = Den Helige Ande.

  Sen såg jag en annan gång, när han hade kippa på huvudet och stod och yrade om att se till så att man inte äter halal-slaktat kött. Speciellt inte på pizza.

  En annan sekvens på Aletheia var med Eddie Chumney. Han yrar om att Guds vilja är lika med torah.

  Jag upplever att MFS förnekar Jesus Kristus och “Hebrew-root movement” förnekar Den Helige Ande.

  Trevlig vecka!

  mvh L.S

      (Reply)

 29. Lennart Svennson:

  Du är uppenbarligen rätt, men ingen diplomat!. Mark Blitz, och mer än han, är också synlig på min skepsis radar och bör undersökas. En Kipa på huvudet är ingen synd för en kristen man, men det ger en signal. Tolkningen beror bland annat på vem som gör det, varför han gör det, och när han gör det. Vi är kallade till frihet i Kristus. Är denna frihet hotad? Jag frågar och min slutsats är ännu inte skrivet när det gäller Mark Blitz för min del. Erfarenhet med människor får mig fortfarande att undra.

  Låt ingen ha befogenhet över dig och ditt hjärta. Ingen annan än Jesus Kristus!

      (Reply)

 30. NorskaBent,

  “Låt ingen ha befogenhet över dig och ditt hjärta. Ingen annan än Jesus Kristus”!

  Amen, rätt har du talat!

  “Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare” (Rom 5.8)

  Han fullbordade allt!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 31. NorskaBent,

  Amen!

  Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

      (Reply)

 32. Jag vill bara peka på ett Ord från upp. 14: 12, som beskriver, tycker jag, tydligt vad som är viktigt för oss om vi vill ha en framtid med vår Herre i himlen i evigheters evighet. Där står” I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus”.
  Detta visar tydligt att vi skall hålla Guds bud, även Sabbatsbudet, och att tro och tillbedja jesus Kristus.
  Roger Eriksson.

      (Reply)

 33. Roger Eriksson,

  Det diskuteras alltför mycket om dess saker. Vi har ju Guds Ord på hur vi bör behandla varandra. Ta t.ex denna text:

  Rom. 14:5-6 Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren,

  Här anges tydligt att det handlar om ett personligt ställningstagande i relationen med Herren.

  Så låt oss inte anfalla varandra angående val av vilodag.

  Däremot tror jag att “sabbatsbudet” som föreskriver att vi skall arbeta och samtidigt föreskriver en dag av vila, är giltigt som arbetslagstiftning.

  I många länder tvingas folk arbeta mer än 12 timmar om dagen och får aldrig en ledig dag. I Kina är detta vanligt. Allt till ära åt mammon.

  Detta är inte acceptabelt enligt Guds bud.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *