Personligt vittnesbörd – Boken

Med tacksamhet tar jag emot ett personligt vittnesbörd, i form av en gästblogg, från signaturen BatNabas. Och som vanligt vill jag välkomna alla som känner sig manade att göra sammalunda. Mer info under fliken Gästartiklar.

Tänk dig en förläggare som fått ett manuskript till en bok. Boken är på många sidor, och det är flera olika författare och en redaktör, ungefär som en antologi. Förläggaren börjar läsa igenom manuskriptet för att se om det är något han vill ge ut. Det tar ganska lång tid, och han förstår ofta ingenting av vad han läser, men fortsätter ändå läsa.

När han läst igenom manuskriptet tänker han: ”Det här var så speciellt så jag måste läsa en gång till.” Han gör det och upptäcker någonting fantastiskt: boken har på något sätt förändrats, en del som han inte alls förstod tidigare verkar solklart nu, och så lägger han märkte till en del han inte alls noterade tidigare.

Han läser den ännu en gång, boken är helt fantastisk! ”Om jag ger ut den här boken behöver jag inte ge ut några fler böcker, man blir aldrig färdig med den. Tänk så många som kommer att vilja ha den, redaktören, författarna och jag kommer att bli rika!”.

Den här boken finns redan

Den har funnits väldigt länge och på många olika språk. Det är förstås Bibeln, Guds Ord. Redaktören är Gud, och författarna har inte hittat på något själv utan inspirerats av Honom (2 Tim 3:16-17)

Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en Guds människa skall bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk”.

Guds Ord är levande: ”Ty Guds ord är levande och kraftigt” (Heb 4:12).

Gud talar till oss genom Sitt eget Ord, vi blir mättade av Hans Ord, Ordet leder oss rätt, ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”(Ps 119:105), det går helt enkelt inte att räkna upp allt vi får genom Guds Ord. Det viktigaste förstås är att Ordet blev kött och tog sin boning bland oss!

Och tänk så fantastiskt

Det är du som läsare som blir rik! Den som läser Guds Ord och tror på det, han blir oändligt rik. Kanske inte i världens ögon, inte alltid materiellt, men som vi kan läsa i Ef 1:3, ”Välsignad vare Gud och vår Herres Jesu Kristi Fader, som har välsignat oss med all andlig välsignelse i det himmelska, genom Kristus”.

Guds Ord hjälper oss att inte bli bedragna

Jesus säger: ”Se till, att ingen förvillar er” (Matt 24:4), ”Se till, att ingen bedrar er” (Mar 13:5) och ”Se till, att ni inte blir vilseledda” (Luk 21:8). Hur ska vi kunna veta vad som är osant om vi inte vet sanningen.

Mitt vittnesbörd

För att ge en illustration på hur nödvändigt det är att veta vad Gud har sagt vill jag berätta lite om mitt liv. Jag blev frälst 1995, hade varit övertygad ateist innan.

Från början gick jag till en vanlig kyrka där bl.a. en präst inte trodde att Jesus skulle komma tillbaka, en annan tyckte inte man skulle lovsjunga och några församlingsmedlemmar menade att jag var avfällig för att jag inte kom på en skärtorsdagsmässa – jag var svårt magsjuk då.

Tack och lov fick jag kontakt med några som var med i en liten husförsamling, och den slöt jag mig till. Det som saknades i undervisningen där var att det är viktigt läsa Bibeln regelbundet. Så småningom kom jag med i en bönegrupp. De flesta i den gruppen hade sina rötter i trosrörelsens Livets Ord, och hade inte gjort upp med den läran. De var oerhört hängivna och i mina ögon väldigt bibelkunniga, så jag litade på att de visste vad de pratade om.

Efter flera år, med diverse olika tokigheter, började jag äntligen läsa Bibeln själv. Och det har varit min räddning! Herren öppnade mina ögon och idag kan jag lättare upptäcka villoläror och behöver inte hamna i diket eller på fel väg. Alltför många gånger har jag varit vilset ute, och Herren har räddat mig varje gång!

Ett gott råd

Om du ännu inte fått en vana att läsa Bibeln regelbundet, be Herren hjälpa dig med det. Låt Honom också leda dig i hur du ska läsa. Mitt sätt att läsa Bibeln från pärm till pärm fungerar för mig, men det är säkrast att låta Herren visa dig hur du ska göra.

Vilken Bibel ska du välja? Det finns flera olika bibelöversättningar. Om du kan engelska bra är King James Version ett alternativ. Reformationsbibeln, som än så länge finns för NT samt Moseböckerna, följer den gamla grundtexten. Den är en revidering av Karl XII:s kyrkobibel och går att ladda ner som pdf-fil på denna länk.

Här kan du också läsa lite mer om olika översättningar. Den finns tyvärr inte att köpa i bokform men det går att skriva ut pdf-filen.

Det finns ett mycket användbart bibelstudieprogram som heter e-sword och det är gratis. I det programmet kan du ladda ner 1917 års Bibel och Svenska Folkbibeln, Strongs ordbok samt flera andra resurser. Länk till programmet.

Som avslutning några ord om Guds dyrbara Ord

Heb 4:12

Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom till dess det åtskiljer själ och ande, märg och led och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Ef 6:13-17

Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd på den onda dagen, uträtta allting väl och bli bestående. Stå därför med sanningen ombunden kring era länder och kläd er i rättfärdighetens pansar och ha som skor på fötterna beredskap för fridens evangelium. Men framför allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes glödande pilar. Och ta på er frälsningens hjälm, och Andens svärd, som är Guds ord.

Ps 119:160, ”Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga”.

Skrivet av BatNabas

Views: 35

6 thoughts on “Personligt vittnesbörd – Boken”

 1. BatNabas,

  Du skriver:

  ”Efter flera år, med diverse olika tokigheter, började jag äntligen läsa Bibeln själv. Och det har varit min räddning! Herren öppnade mina ögon och idag kan jag lättare upptäcka villoläror och behöver inte hamna i diket eller på fel väg. Alltför många gånger har jag varit vilset ute, och Herren har räddat mig varje gång!”

  Detta självklara konstaterande, att man själv måste läsa/studera/forska i Skriften, har jag själv ”propagerat” för. Hur ska man annars kunna veta vad som är rätt bland alla ”kristna” galningars egenproducerade idéer och uppfattningar?

  Du talar också om olika bibelöversättningar.

  Jag brukar initialt kolla två bibelverser, Mark. 11:22 och Apg. 26:18.

  Om dessa två är korrekt översatta kan man gå vidare – dock inte alltid (Douay-Rheims gamla katolska bibel klarade detta, men har andra absurda översättningar).

  Tyvärr är det extremt sällsynt att man ens lyckats korrekt översätta en av dessa två bibelverser.

  Youngs Literal Translation har lyckats bra med båda, KJV med den senare.

  Det är därför glädjande att se att Reformationsbibeln i sin andra version har reviderat Mark 11:22, så att den nu överensstämmer med grundtexten.

  Men ”Ha Guds tro” i st. f ”Ha tro på Gud” kanske inte framstår som en förbättring.

  Ἔχετε πίστιν θεοῦ borde i klargörande syfte hellre översättas som ”Ha tro av Gud”, dvs ha den tro som är av Gud. Det är alltså Gud som inplanterar tron i mig, inte jag själv som fabricerar ”tro”.

  Vilken astronomisk skillnad!!!

      (Reply)

 2. Tachbulah, Tack för ännu mer undervisning om Bibeln! Som jag skrev i mitt vittnesbörd var det inte någon som uppmanade mig att läsa Bibeln själv. Att jag började med det var Herrens förtjänst. Han väckte upp viljan och intresset i mig till att börja läsa, och på den vägen är det fortfarande.

  Fortsätt propagera för och uppmuntra till Bibelläsning, det behövs sannerligen.

  Guds frid

      (Reply)

 3. Tachbulah skrev: “Detta självklara konstaterande, att man själv måste läsa/studera/forska i Skriften, har jag själv ‘propagerat’ för. Hur ska man annars kunna veta vad som är rätt bland alla ‘kristna’ galningars egenproducerade idéer och uppfattningar?”

  Viktiga saker som både du och BatNabas tar upp.

  Det vore en ära för ej att få publicera en mera utbredd genomgång av “fallgropar” i översättningarna, om du har tid och lust att skriva något sådant.

  Bortsett från direkt lättja finns det ett par andra “orsaker” till att inte läsa Bibeln, tror jag.

  Som ung tonåring trodde jag att jag redan visste vad som stod där. Jag hade ju hört hjältehistorierna flera gånger under söndagsskoletiden.

  Att tro att man redan vet vad som står i Bibeln tror jag är en viktig orsak att inte läsa den.

  Sedan har vi den ganska stora gruppen vars läskunskap aldrig har utvecklats förbi dagstidningars och veckotidningars nivå. För dem blir tröskeln så hög att de hellre låter sig matas med lösryckta verser som de presenteras i de flesta eisegetiska predikningar.

  Och till sist har vi regelrätta analfabeter som helt enkelt inte kan läsa. Eller bara stapplande läsa som en nybörjare.

  Dessa är flera än vad man skulle tro. Även i länder som Sverige. Men givetvis mera i länder som Kenya. Jag tror jag minns en undersökning från Holland som visade att närmare 10% av den vuxna befolkningen inte kunde läsa.

  Och nästan 30% kan läsa orden men inte förstå vad de läser.

  Charlatanerna rider just på detta. De som inte vill, inte orkar och inte kan läsa själva är i charlatanernas makt.

  Vargarna rider på detta.

  Och det ger oss, som har fått gåvan och talenten ett stort ansvar att förmedla det vi läser.

  Exvis genom personliga vittnesbörd.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Viktiga sanningar. Inte minst uppenbarat för mig som nyligen tillbringat 3-4 år bland yngre kamrater i en högskole-“klass” är det uppenbart att stora svårigheter finns. Och inte då minst bland invandrare och bland barn till invandrare. Det är trots detta glädjande att deras sinnen är öppna för kunskap och inte “förmörkat” på det sätt man märker hos lite mer medelålders “nativa” svenskar. De tror sig kunna och veta väldigt mycket de bevisligen inte har den blekaste om.

  Vi behöver förutom att vara evangelister, i detta ords mest rätta och bästa bemärkelse, även vara folkbildare.

      (Reply)

 5. BatNabas (signatur med associationer), Kjell, Lars W,

  Tack för kommentarer!

  Det är verkligen intressant att studera Guds Heliga Ord.

  Vi befinner oss alla på en kunskapsmässig vandring och blir aldrig fullärda. Men vi kan lära från varandra.

  Personligen gillar jag inte parafrasöversättningar, eftersom det ger översättaren en tolkningsfrihet, som vederbörande de facto inte har rätt till.

  Jag föredrar egentligen, där så är möjligt, ord-för-ord-översättningar, men är medveten om att dessa skulle bli alltför jobbiga att läsa.

  De flesta översättare hamnar någonstans mellan dessa två ytterligheter, d.v.s. i en valsituation mellan exakthet och läsbarhet.

  Resultatet av detta ser vi i olika bibelversioner.

      (Reply)

 6. Jag la märke till att du rekommenderade King James Version. Nu har en ny version kommit ut som heter The Divine Name King James Bible. Den har återinfört det gudomliga namnet. Här finns en artikel om översättningen:
  http://clevelandbanner.com/view/full_story/16962037/article-WRIGHT-WAY–A-New-King-James-Bible-?
  Den digitala versionen finns tillgänglig på den här platsen:
  http://www.dnkjb.net/
  Vad tycker du om den här översättningen?

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *