Den första protestanten

Våra vänner Katolikerna tillmäter sig “honour by association” genom att fantisera ihop en obruten kedja av påvar med Petrus som den förste. De har därmed i teorin försäkrat sig om sina egna “hebreiska rötter”.

Vem som helst, som läser Bibeln, kan inse att den monstruösa synkretiska organisation som heter RKK har mycket litet att göra med dessa “rötter”.

Och därför uppstod det ett sunt intresse att söka fakta om det folk Gud själv utvalde att uppenbara sig för och meddela denna uppenbarelse till resten av oss. För givetvis kan man inte tolka det någon säger om man inte har kännedom om dennes språk, kultur och traditioner.

Det har varit ett mycket laddat spänningsfält mellan ersättningsteologin och judaismen i nära nog 2000 år.

Därför kan det vara bra att lära sig något av den allra första protestanten. Han protesterade nämligen mot båda dessa saker.

Jag börjar med ett bibelcitat som kan förbrylla vem som helst som funderar på vad det egentligen står där.

Vi läser i Galaterbrevets första kapitel, verserna 11 till och med 20 (Nummren nedan är inte versnummer. Kom ihåg att versnummer och kapitel är en sentida uppfinning.):

 1. Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.
 2. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den, och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar.
 3. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna.
 4. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus.
 5. Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i femton dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror.
 6. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud, jag ljuger inte.

Detta utspelar sig ungefär 20 år efter att Paulus fick sin osedvanligt konkreta omvändelse. I samband med denna omvändelse fick Ananias en uppenbarelse från Herren när han tvivlade på hur han skulle handla. Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn; och jag skall visa honom huru mycket han måste lida för mitt namns skull.» (Apg. 9:15-16)

Paulus bekräftar detta i de stycken som har nummer 3 och 6, ovan.

Vi får alltså börja analysen med frågan om vi vill tro på detta eller ej. Det är viktigt att vi beslutar oss angående Paulus trovärdighet för resten av hans uttalanden här är så radikala att vi annars kanske frestas att tona ner dem litet grand.

Jag väljer alltså att lita på att texten är korrekt återgiven och att Paulus meddelar fakta här.

I det stycke som har nummer 1, ovan, bedyrar Paulus att det budskap han predikar inte har kommit till honom genom mänskliga traditioner eller någon annan människa. Han har fått det direkt och personligt från Jesus Kristus.

I stycke nummer 2 understryker Paulus att han brukade vara en “judaist” av stora proportioner. Vi kan alltså förstå att han hade full kunskap om alla läror och traditioner i judendomen. Paulus var ju en lärd man som hade studerat “vid Gamaliels fötter”.

Paulus hade utan minsta tvekan bättre kunskap om allt detta än alla nuvarnade (självutnämnda?) experter på hebreiska rötter tillsammans. Ingen amatör! Han visste vad han talade om. Och ändå tog han avstånd från “människors läror”.

I stycke 4 hamrar han in detta ännu en gång med andra ord. Han drog sig undan allt mänskligt inflytande genom att sticka till Arabien istället för Jerusalem.

Vad han sysslade med i tre års tid, innan han for upp till Jerusalem, vet jag inte. Men jag förmodar att han intensivstuderade sin Bibel (vårt Gamla Testamente) och tillbringade mycket tid i stillhet och bön. Det kostade säker många varv innan han lyckades tolka ihop Skrifterna tills hans tolkning hade omformats så att den stämde med den uppenbarelse han hade fått.

I stycke 5 berättar Paulus om ett två veckor långt besök i Jerusalem. Och han är noga med att påpeka att han bara talade privat med Petrus och tydligen separat med Jesu bror Jakob.

“Någon annan av apostlarna träffade jag inte” skriver Paulus.

Precis vad som försiggick i samtalen med Petrus får vi inte veta. Men man kan ana att det inte var ett samtal om väder och vind. Det fanns säkert en hel del saker som ledde till meningsskillnader.

Det är intressant att notera att Paulus nämner Jakob. Just Jakobs brev hör ju till de bibeltexter som många har velat ta bort ur kanon. Johannes evangelium, Galaterbrevet och Jakobs brev skulle många helst kasta ut. Fundera litet grand på det!

Efter samtalen med Petrus reste Paulus runt och predikade. Och det dröjde 14 år innan han åkte till Jerusalem igen.

Paulus berättar: Fjorton år senare for jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Jag for dit på grund av en uppenbarelse och lade fram – enskilt, för de ansedda – det evangelium jag predikar bland hedningarna.

Jag tänker stanna här. Läs själv Galaterbrevet igen.

Paulus fick visserligen medgivande att fortsätta sitt arbete. Han uttrycker det så: Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap.

Dock går Paulus mycket starkt emot Petrus just i Galaterbrevet.

Därför anser jag det vara fullt berättigat att kalla Paulus för den förste protestanten.

Han protesterade mot Petrus, som av katolikerna anses vara den förste påven. Och när han gjorde det protesterade han samtidigt mot judaismen.

Detta är högaktuellt för oss idag. För massor av besvikna och sårade människor trillar ur den falska karismatiken som numera öppet har valt spåret till Rom. Och inte sällan hamnar de i stället i ny-judaisternas klor.

Det gäller att inte såga några texter i Bibeln, för då stämmer inte summan längre.

Låt ingen bedra er, sade Jesus när det handlade om ändtiden.

Det är den tiden vi lever i!

/Kjell

PS. Utförligare, och mycket bättre, predikan om detta finner du här:

 1. Temadag 2010 Sven Reichmann del1
 2. Temadag 2010 Sven Reichmann del2

Views: 39

38 thoughts on “Den första protestanten”

 1. Tack Kjell för en bra predikan. Har av min Herre för mycket länge sedan ålagts att förstå just Galaterbrevet av skäl jag då inte förstod men kanske börjar ana numera. Passar bra att få en utläggning av detta slag då. Ett nytt perspektiv på den kanske främste aposteln också.

      (Reply)

 2. Lars W skrev: “Ett nytt perspektiv på den kanske främste aposteln också.”

  Huruvida det är nytt törs jag inte uttala mej om. Men faktum är ju att Paulus slår två flugor i en smäll. Han distansierar sig från både lagdiket och självförgudardiket.

  Och den uppenbarelse Annanias fick talade om vad följderna skulle bli, och blev.

  “jag skall visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull”

  Följande texter brukar ju ofta missbrukas av bråkmakare:

  Matt. 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

  2 Tim. 3:12 Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

  Men det räcker gott att stå upp för sanningen för att man skall bli attackerad från båda dikena.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Hej!

  Mycket bra, kort lite predikan!
  Bra att Du länkar till Sveriges “Paulus”, kanske, Sven Reichman.
  Vi ska se upp för de här torah-predikarna som predikar kunskapens träd.
  Jag gillar Reichman. Han har mycket kunskap om Israel, men
  predikar inget “hebreiska rötter-tjafs”.

  mvh L.S

      (Reply)

 4. Lennart Svensson skrev: “Jag gillar Reichman. Han har mycket kunskap om Israel, men predikar inget ‘hebreiska rötter-tjafs’.”

  Kanske skulle jag uttrycka det litet annorlunda. Men jag tror jag förstår vad du menar.

  Sven Reichmann har i alla fall meddelat mej, genom böcker och predikningar, en kunskap som just kommer från kännedom om folket, traditionen och i viss mån språket.

  Lyssna gärna till denna predikan om Förståndsvisshet

  Du kommer inte att ångra det. Dessutom handlar den ju om något som ligger dej varmt om hjärtat.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Hej Kjell!

  Tack för länken!
  Jag lyssnade med en gång. Budskapet är bl.a, att äta på “Kunskapens träd”/torahn, gör mig till en syndare.

  När Du skrev, “ligger dig varmt och hjärtat” ang. förståndet, så kom jag att tänka på vad Jesus säger i “Matt.13:15”:

  “Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, så att de inte förstår med sina hjärtan”.

  Guds ord förstår vi alltså med våra hjärtan.
  Guds ord förstår vi inte med vårt förstånd.
  Genom tron förstår vi, “Hebr.11:3”.

  mvh L.S

      (Reply)

 6. Lars W,

  Nej, jag har bara läst Reichmans böcker om “tros-rörelsen” men har lyssnat
  till predikningar av honom.
  Bl.a de som Kjell länkar till i sitt blogg-ämne.
  Lyssna gärna till del 2, där Reichman tar upp att Torahn= Kunskapens träd.
  De här hebreiska rötter-killarna, predikar alltså kunskapens träd.

      (Reply)

 7. Hulda,

  Vad menar du hulda när du säger att Ulf Ekman har skrivit kontrakt med påven? Menar du bokstavligen eller andligen?

      (Reply)

 8. Lennart Svensson,

  Glöm inte att Kunskapens träd är på GOTT och ont. Reichmann förkunnar balanserat om lag och nåd, om församlingen före och efter Jesu tilllkommelse och blickar även framåt mot den Messianska tiden. Såsom balanserade förkunnare gjorde förr. Ingen kan läsa Bibeln med ärligt uppsåt utan att lägga märke till den Messianska tidens nya offertjänst som exempel. Eller firandet av Lövhyddohögtiden för ALLA folk som ett annat. Ett tredje är sabbatsfirandet som då blir universellt/globalt.

      (Reply)

 9. Hulda,

  Du måste får klarhet i profetiornas tydliga anvisningar om Antikrist respektive Skökan. Annars blir det BARA vilseledande istället för upplysande. Vilket jag trots allt uppfattar som din ambition att vara.

      (Reply)

 10. Lennart Svensson skrev: “Guds ord förstår vi alltså med våra hjärtan. Guds ord förstår vi inte med vårt förstånd.”

  Lennart, du hittar på ett motsatsförhållande som inte finns och blandar ihop det vad gäller hjärta och förstånd. Och jag kan bevisa det.

  Lukas 10:27 Han svarade och sade: »’Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.’»

  Hjärta och förstånd nämns båda!

  Du kan jämföra den språkliga biten med höra, lyssna och öron. Visserligen är öronen den kroppsdel vi använder för att registrera ljud. Så det är inte fel att säga att vi lyssnar eller hör med våra öron.

  Men det torde vara uppenbart att effekten av det vi hör utspelar sig någon annan stans än i öronen. Både öronen och förståndet behövs.

  I Kolosserna 2:2 använder Paulus “συνεσεως εις επιγνωσιν” vilket har översatts med “full förståndsvisshet” i 1917 och “understanding, to the acknowledgement” i KJV.

  Ordet “συνεσεως” – suneseos – kommer av ordet “suniemi” och betyder att pussla ihop, eller att begripa med intellektet.

  Ordet “επιγνωσιν” – epignosin – kommer av ordet “epiginosko” och betyder erfarenhets-kunskap.

  Det handlar alltså övertydligt om att använda förståndet och låta detta leda till erfarenhets-kunskap.

  (För du menar väl inte att den grekiska texten är en felöversättning av en icke befintlig hebreisk grundtext?) 🙂

  Lyssna noggrant till Svens predikan. Han citerar ju flera olika texter om detta och talar klartext om den blinda pietismens villa, där förståndet smutskastas.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Lars W skrev: “Glöm inte att Kunskapens träd är på GOTT och ont.”

  Där har ju faktiskt Folkbibeln korrigerat den dubiösa översättningen i 1917.

  Det handlar inte om “kunskap gott och ont”.

  Det handlar om “kunskap om gott och ont”.

  Och vi vet alla varför det var lockande för Adam och Eva att få denna kunskap.

  De ville bli som Gud och klara sig själva.

  Men synden är inte ett informationsproblem.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Lars W,

  Lars W,

  “Ingen kan läsa Bibeln med ärligt uppsåt utan att lägga märke till den Messianska tidens nya offertjänst som exempel. Eller firandet av Lövhyddohögtiden för ALLA folk som ett annat. Ett tredje är sabbatsfirandet som då blir universellt/globalt”.

  Men är den Messianska tiden inne NU eller är den kanske senarelagd? Vi utgår ifrån, att du tolkat Ordet rätt! Och det är ju profetiska tilltal, som du här hänvisar till. Skall vi själva uppfylla dessa då, menar du, eller skall Herren göra det genom sin Ande och kraft, i sin perfekta tid ?

  Minns att jag en gång skrev på Aletheia att Herren vill enhet, men bara en sådan som Han på ett övernaturligt sätt, själv åstadkommit! Så den falska ekumenik som vi nu ser, och som är dig så förhatlig, är ju ett plagiat – ett köttets försök – att åstadkomma en sådan enhet. Och vem som ligger bakom detta, är det väl ingen som svävar i ovisshet om?

  Men tänk om samma förhållande råder mellan Herrens profetiska beslut, om försoningen mellan Judar och oss hedna kristna, för detta har Han ju också beslutat. Och att vi ånyo försöker att “hjälpa Gud på traven” och med samma förödande resultat då, som med den falska ekumeniken (enandet) ? Har den tanken slagit dig?

  Hur kan man veta med säkerhet att Guds tid är inne NU för denna övernaturliga process (den Messianska tiden), undrar jag .Och om den inte är det, menar du då att vi måste börja öva oss i god tid, att hålla högtiderna, innan skiljemuren är borttagen?

  HERREN har ju själv sagt :
  Sak. 4:6–7

  6 “Då talade han och sade till mig: »Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. >Hagg. 2,6.
  7 Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han skall få föra fram slutstenen under jubelrop: ‘Nåd, nåd må vila över den” !

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 13. Hulda,

  Helt korrekt att du bemöter Lars här. Och dock vill jag vädja till er båda att fortsätta diskussionen om påven på din blogg. Du har ju en utmärkt och väldesignad blogg.

  Dels därför att jag inte har internetresurser att kolla de videofilmer som du publicerar.

  Dels därför att avsikten med denna artikel är att peka på att “urprotestanten” Paulus faktiskt slog två flugor i en smäll.

  Paulus hade givetvis ingen faktisk kunskap om den påvekyrka som skulle byggas långt efter hans eget jordeliv hade avslutats.

  Även om han hade profetisk kunskap och varnade för den fiendskap och den ersättningslära som skulle komma.

  RKK sågar i princip av sin egen gren genom att hävda att Petrus var den förste påven. Petrus böjde sig till slut för de sanningar som Paulus predikade. (2 Petr. 3)

  Som Antonia så riktigt påpekar finns det nu en växande rörelse som försöker reparera det som fiendskap och ersättningslära har ställt till med.

  Tyvärr är frukten inte äkta enhet och frid.

  Du läste väl Anders sida i den föregående artikeln med titeln “Frälsningsgrundande”?

  Och du har väl följt trätorna på Aletheia och Erevna?

  I ett antal av mina senaste bloggposter har jag försökt att bemöta just detta.

  Artikeln handlar alltså i första hand om ny-judaisterna och jag skulle önska att diskussionen koncentrerar sig på det.

  Om det lyckas vill jag i kommande artiklar titta närmare på kopplingarna mellan trosrörelsen / framgångsteologin och ny-judaisterna.

  Det är av desto större intresse på grund av trosrörelsens närmanden till RKK.

  Cirkeln verkar sluta sig igen och min förmodan är att det är en och samma andemakt bakom alla dessa, till synes olika, utvecklingar.

  Själafienden har ju för vana att introducera villor i par som verkar motsäga varandra. Och därmed sysselsätter han dem som inte har en stabil grund i Ordet med trätor om vilken villa som är den bästa.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Hej Kjell!

  Helt riktigt ska vi älska Gud med förstånd, dianoia. Men det står inte, att vi ska använda vårt intellekt till att förstå med. Anledning till det kan vi läsa:

  ”Förlita dig inte på ditt förstånd. Den som förlitar sig på sitt förstånd, han är en dåre” ”Ordsp.3:5, 28:26”:

  Du refererar till verbet ”sunosin”, men du knyter det till fel organ. När det gäller andliga ting, så är det med hjärtat,”kardia” man förstår,”sunosin” (Matt.13:15). Inte med intellektet, alltså.

  ”Att han må upplysa edra hjärtans ögon,”dianoia”, så att ni FÖRSTÅR hurudant det hopp är, ”Ef.1:18”

  Ang. älska med förstånd i ”Luk.10:27”, där används samma ”dianoia”.

  Ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i andligt förstånd. (Kol. 1:9)

  Förstånd inom Guds rike handlar om Andligt förstånd, hjärtans ögon och har inget med intellektet att göra.

  mvh L.S

      (Reply)

 15. Lennart Svensson,

  Du gör det till ett antingen eller. Det gör inte Skriften. Den gör det till ett både och.

  Helt kort bara om Ords. 3:5

  Jag tycker nog att KJV kommer närmare: “Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.”

  Sammanhanget handlar om förtroende för Gud och trohet mot honom.

  Då är det givet att om min egen “understanding” avviker från hans ord, att jag bör korrigera min egen “understanding”.

  Men jag känner ju din egen “understanding” om detta och tvivlar på att du vill korrigera den.

  Så låt oss då bara konstatera att vi har olika förståelse av dessa saker.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Antonia Berglund,

  Jag lever med min messianska syn på tillvaron och förbereder mig för den tid då den blir allomfattande. Så den tiden är inne redan nu för min del. Allomfattande blir den först efter den stora vedermödan och dess avslutning med Harmagedon. Det är upp till var och en hur han vill förbereda sig. Jag gör det genom att följa några enkla regler från Bibeln. Att låta mig välsignas genom avskiljande av Sabbatsdagen och att avstå från svinkött. Man kan lägga till fler om man så önskar. Det viktiga är att man följer de två förnämsta buden. Så blir övergången lättare när tiden är inne…

      (Reply)

 17. Lars W skrev: “Jag lever med min messianska syn på tillvaron och förbereder mig för den tid då den blir allomfattande.”

  Och jag tror på 1 Kor. 15:50-56:

  Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

  Och lever alltså med den fasta tillförsikten att Herren själv kommer att verkställa den transformation, eller totala förvandling, som jag behöver för att inträda i evigheten i Guds rike.

  Herren själv har lovat oss att vi får se fram mot detta om vi investerar vårt hopp och förtroende hos honom och är honom trogna.

  1 Tim. 4:1-11:

  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön.
  När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan. Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande – det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende. Detta skall du inskärpa och lära ut.

  Eller trodde du att Paulus talade om gymnastik när han skrev “kroppsövning”?

  /Kjell

      (Reply)

 18. Hej!

  Där dök det upp en giftig rot i uttrycket “messianska syn på tillvaron”.

  Det var sådant, som jag menade att Israel-kännaren, Sven Reichman inte ägnade sig åt i sin undervisning.

  I Jesus Kristus är vi rotfyllda av den Helige Ande!

  Trevlig vecka!

  mvh L.S

      (Reply)

 19. Hej Kjell!

  Nu har jag lyssnat ytterligare en gång på predikan “Förståndsvisshet” av Reichman. Måste säga, helt fantastisk undervisning!

  Trots att Sven R. är fd läkare, så ägnar han inte mycket tid åt vilket organ det är vi förstår Guds Ord med.

  Han ägnar mer tid åt Paulus “aha-upplevelser” ang. Guds lag och nåd. Fantastisk undervisning ang. de ämnena.

  Bra att Du sprider Reichmans undervisning i blogg-världen.

  mvh L.S

      (Reply)

 20. Lennart Svensson skrev: “Trots att Sven R. är fd läkare, så ägnar han inte mycket tid åt vilket organ det är vi förstår Guds Ord med.”

  Eftersom vi är designade av Gud kan det väl kvitta hur han vävt ihop ande, själ och kropp, eller hjärta, själ, förstånd och kraft.

  Om jag trodde att det skulle löna sig, skulle jag tala förstånd med dej. 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 21. Hej Kjell!

  Apropå “tala förstånd med dej” (smiley) påminner det mig om ett ord från en av min favoritböcker i Bibeln, Job.

  Gud svarar Job: “Vem är Du, som stämplar vishet som mörker?” (Job.38:2)

  Rent intellekts-mässigt, vad vill Gud säga till Job?

  mvh L.S

      (Reply)

 22. Lars W,

  “Jag lever med min messianska syn på tillvaron och förbereder mig för den tid då den blir allomfattande”

  Ditt svar till mig tycks andas gärningslära, på långt håll.Du blandar ihop lag och nåd, vilket inte låter sig göras. Kött förblir Kött och Ande förblir Ande.

  Går inte in på dina argument Lars, för dem har jag hört till leda. De är dessutom inte förenliga med NT: s undervisning. Du försöker nämligen blanda ihop två olika förbund, med två helt olika syften, som jag ser det.

  All andlig välsignelse har vi redan fått i och genom Jesus Kristus, allt annat utöver denna, är gärningslära.Vilket skriften kallar för “döda gärningar”

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 23. Lennart Svensson,

  Broder Lennart!

  Vi får väl tacka Gud för både hjärta och hjärna, båda är givetvis nödvändiga. Men med det viktiga tillägget då att förståndet behöver helgas/upplysas.

  Svenska (1917)
  Hebréerna 5:14

  “Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont”. Här talas det om att låta Ordet omforma våra tankar, vårt förstånd, så att vi tänker Kristi tankar.

  Låt mig ta ett “lite barnsligt” exempel nu för att belysa skillnaden mellan dessa två.

  Om du skulle läsa denna vers:

  Matt 27:5

  “Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig”. .(Judas alltså)

  Om du nu skulle få ett “tilltal” i ditt hjärta/ande – efter att ha läst den – som sade till dig, “gå du och gör sammalunda”, så låter du väl förhoppningsvis förståndet avgöra, eller? 🙂

  Ja, jag förvarnade dig om att det var barnsligt, men det är väl ändå ganska tydligt, eller vad tycker du ?

  Gud välsigne dig rikligen,
  Antonia

      (Reply)

 24. Antonia Berglund,

  Hej Antonia!

  Roligt att Du skriver här.

  Ang. “gå du och gör sammalunda”(skrattade lite grand), så skulle den frågan inte avgöras av mitt förstånd (har inte så mycket kvar, tack o lov!) Det mesta har Gud krossat.

  Efter som jag älskar livet, som för mig är Jesus, är det anden i mig som avgör.

  Jag har en liten “lära” som jag “filar” på, som handlar om förståndet. Jag brukar “stöta och blöta” denna “lära” mot Kjells tankar, vilket ibland leder Kjell till, att vilja tala förstånd med mig.

  Och det är bra.

  Mvh L.S

      (Reply)

 25. Antonia Berglund,

  “Ditt svar till mig tycks andas gärningslära,”

  På vilket sätt “andas det gärningslära” som du uttrycker det? Att jag anser mig må mycket, mycket bättre av att avstå från svinkött? Tanken att det förhåller sig på det sättet har länge funnits hos mig, eftersom budet om att avstå från oren föda faktiskt kommer från Israels Gud – av mig benämna Yeshua och av dig förmodligen benämnd Jesus – men det är först nu jag “prövat” den sanningen. Han vill ju bara vårt bästa – eller hur? Likadant är det med Sabbatsfirande. Ljuvliga ro! Synd man missat det under så många år, enbart för att anpassa sig till förmiddags-“gudstjänster” och annat av mindre vikt (numera kan det vara rent fördärvligt att bevista dessa med tanke på all katolsk influens).

  Har inte kollat efter i Moseböckerna men det är förmodligen flera hundra av budorden jag håller, aktivt, nästan utan att märka det. Är jag ett med min Herre sker det med automatik. Genom att hålla de två förnämsta (vet du vilka de är?) håller jag med automatik andra som har relevans för min situation också. Och när Templet i en nära framtid står på sin plats kommer jag att hålla fler. Ser fram emot att välsignas av det årliga firanded av Lövhyddohögtiden t ex. Det firandet kommer inte heller du undan om du får förmånen att få leva i det Riket och vill ha regn på ditt trädgårdsland.

      (Reply)

 26. Lennart Svensson,

  Det är nog någon “annan” som krossat det på dig. Så här säger nämligen Guds Ord:

  “Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet. ”
  (1 Kor. 14:15)

  “Mina bröder, varen icke barn till förståndet; nej, varen barn i ondskan, men varen fullmogna till förståndet. ”
  (1 Kor. 14:20)

  “Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren, att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra, hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud. ”
  (Ef. 4:17-18)

  Du är övertydlig i ditt förakt för GT och Guds Lag men vi som har förståndet i behåll vet att det har samma klar Källa som NT:

  “Min son, tag vara på mina ord, och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, och bevara min undervisning såsom din ögonsten. Bind dem vid dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten: ‘Du är min syster’, och kalla förståndet din förtrogna, så att de bevara dig för främmande kvinnor, för din nästas hustru, som talar hala ord.
  (Ords. 7:1-5)

      (Reply)

 27. Kjell,

  “Och vi vet alla varför det var lockande för Adam och Eva att få denna kunskap.
  De ville bli som Gud och klara sig själva.”

  Före syndafallet var det en synd att äta av frukten för att bli lik Gud i annat avseende än de yttre (Guds avbild), detta eftersom Gud uttryckligen förbjudit det. Sedan dess råder den omvända situationen. Vi har t o m som mål att bli lika Gud:

  “Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.”
  (1 Joh. 3:2)

  Så ät rikligen av kunskapens träd, förkovra er väl i sanningen om vad som är gott och vad som är ont!

      (Reply)

 28. Lars W skrev: “Före syndafallet var det en synd att äta av frukten för att bli lik Gud i annat avseende än de yttre (Guds avbild), detta eftersom Gud uttryckligen förbjudit det. Sedan dess råder den omvända situationen.”

  Jag förstår ur detta att även du har gripits av KK’s och LO’s självförgudningsläror.

  Lars, det var troligen den mest hemmasnickrade eiseges du presterat hittills. 🙂

  Det blir nog tid att tala förstånd med dej också.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Lars W,

  Hej Lars!

  Bra, att Du hjälper mig att hitta fler “dianoia”, hjärtans ögon (förstånd) i orden Du förmedlar : “hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet (dianoia) och bortkomna från det liv som är av Gud. ” (Ef. 4:17-18)

  Det står där också, i versen du hänvisar till , att det handlar om “kardia”, hjärtats förstockelse.

  I versen ang. “barn och fullmogna till förståndet”, används grundtexten “phresin” som även kan betyda “känslor, sympati”.

  Att vi ska be och lovsjunga med förståndet, “noi”, är helt riktigt. “Noi”, kan även betyda “känsla, vilja”.

  I “Rom.7:25”, där Paulus säger att han tjänar Gud med sin “noi” har 1917-års översatt det till “håg”.

  Att jag skulle ha förakt för Guds Ord i GT, måste Du fått om “bockfoten”. Mina favoritböcker där är, Job, Psaltaren och Jesaja.

  Ang. att bli krossad av Gud, så har jag en kompis i GT, Job, som också gick igenom samma behandling av Gud:

  ” Jag satt i god ro, då krossade han mig; han grep mig i nacken och slog mig i smulor”

  mvh L.S

      (Reply)

 30. Kjell,

  “Jag förstår ur detta att även du har gripits av KK’s och LO’s självförgudningsläror.
  Lars, det var troligen den mest hemmasnickrade eiseges du presterat hittills.”

  Så du, Kjell, ger dig på att dementera vad Guds Ord säger?

  “Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.”
  (1 Joh. 3:2)

  Frågan är om du förstår den fulla innebörden av denna text?

  Det finns fler som nog är lika obegripliga för dig:

  Det är ju skrivet: “I skolen vara heliga, ty jag är helig.”
  (1 Petr. 1:16)

  “Och så skall Gud bliva allt i alla.”
  (1 Kor. 15:28)

  Gemenskapen med Gud SKA leda till att vi blir honom lika:

  “Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ‘så skolen I finna ro för edra själar’. ”
  (Matt. 11:29)

  Den som hitintills gått längst på den vägen är vad jag förstår Henok.

  Du tillgriper som ett halmstrå (från halmgubben du först tänkte tillverka?), ett argumetationsfel som benämns “Misstänkliggörande”, genom att du snabbt och lättvindigt sammankopplar mig med KK och LO. Plumt.

  Vilka andra “hemmasnickerier” är det du tillvitar mig?

      (Reply)

 31. Lars W skrev: “Så du, Kjell, ger dig på att dementera vad Guds Ord säger?

  ‘Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.’ (1 Joh. 3:2) ”

  Nej, ingalunda. Men jag tror definitivt inte att det är något jag kommer att prestera genom att öva mej.

  Jag skrev ju redan till dej att jag ser fram mot undret med denna transformation, förvandling.

  1 Kor. 15:52 och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Kjell,

  Hej Kjell!

  Jag läste “Goda tarmar”. Det är kul när det blir lite organ-iserat.

  Jag var hos min jordiska organ-doktor idag för allmän kontroll. Eftersom jag är prostant, så passade jag på att kolla prostatan också.

  Ang. ande,själ, kropp, så är jag lite influerad av författaren “Watchman Nee”. När jag var nyfrälst läste jag en bok som heter “Den kristnes frigörelse”.

  Den handlar om hur Gud vill krossa oss kristna och Nee nämner ordet krossa 108 ggr. i boken. Den var för “starkt vin” för mig att läsa då, men jag har den kvar i min bokhylla. I boken gör han uppdelningen, “den invärtes människan, den utvärtes människan och den yttersta människan”.

  Han menar på att Gud vill krossa den utvärtes människan för att vår invärtes människa ska kunna ta gestalt i oss.

  Watchman Nees tankar, tycker jag kan stämma med Paulus ord:

  “Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. (2 Kor. 4:16)

  Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; (Rom. 7:22)

  och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växer till i kraft till eder invärtes människa”. (Ef. 3:16)

  Jag tror nog inte den boken saluförs hos LO iaf.

  mvh L.S

      (Reply)

 33. Lennart Svensson skrev: “I boken gör han uppdelningen, ‘den invärtes människan, den utvärtes människan och den yttersta människan’”

  Ja, han gillar hinduistiska flumidéer.

  Fick en bok av Watchman Nee för många år sedan, med en betraktelse för årets alla dagar.

  Har försökt några gånger att läsa i den men aldrig orkat igenom den.

  Men som du vet anhänger jag “pröva själv det du läser eller lyssnar på”.

  /Kjell

      (Reply)

 34. Lars W,

  ( 31/08/2011 at 13:42)
  Såg nyss att jag gömt svara på din fråga, sorry!

  Jag skrev: “All andlig välsignelse har vi redan fått i och genom Jesus Kristus, allt annat utöver denna, är gärningslära. Vilket skriften kallar för “döda gärningar”

  Du frågade: “På vilket sätt “andas det gärningslära” som du uttrycker det “?

  Det hade jag redan förklarat i ovanstående citat, såg du inte det ? Det svåraste vi har, är nog att läsa innantill!

  Tar om det igen:

  Utanför Kristus inga välsignelser!
  I Kristus alla välsignelser !

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 35. Ett litet tillägg värt att notera: Märk väl att Paulus skriver “Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar.

  Han kunde ha skrivit “Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders Torah.” men gör inte det. Det är just MÄNSKLIGA traditioner han skriver om här i negativ bemärkelse. Blandar vi ihop Traditioner med Guds Ord (bl.a. Torahn) får vi en skev bild av vad NT försöker säga. På sätt och vis ersätter hela NT den muntliga Torahn (mina fäders stadgar) eller åtminstone kraftfullt korrigerar den. Sedan kommer Katolska Kyrkan in och skapar en alldeles egen muntlig tradition som man dessutom precis som Ortodoxa judar likställer med Guds skrivna Ord.

  Men vi behöver ingen tillägg till det evangelium som en gång för alla överlämnats åt de heliga. Vare sig judendomens eller katolikernas muntliga tradition. Allt finns att hämta i Guds dyrbara (skrivna) ord. Inte så att vi inte kan hitta guldkorn i respektive tradition eller lära oss av dem som gått före men i vår vandring med HERREN räcker det med Guds Ord + den helige andes ledning.

  mvh
  D

      (Reply)

 36. MyTwoCents – Aletheia.se skrev: “Han kunde ha skrivit ‘Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders Torah.’ men gör inte det. Det är just MÄNSKLIGA traditioner han skriver om här i negativ bemärkelse.”

  Bra påpekande, ger “food for thought” som du brukar säga.

  Paulus kunde givetvis inte ta avstånd från sin Heliga Skrift (GT). Men poängen är väl att han tidigare, genom sitt ivrande, ansåg att han därmed noggrannt levde efter Guds Lag.

  Han ansåg alltså att dessa mänskliga traditioner utgjorde en bra tolkning av Guds Ord.

  Men det gjorde de ju inte för Jesus frågade Saul “Varför förföljer du Mig?”.

  Efter mötet med Herren på vägen till Damaskus hade Paulus samma Bibel kvar. Alla bokstäver, till minsta tittel, stod på samma plats, men innehållet hade totalförändrats.

  Helt tydligt hade Petrus och “hans gäng” problem den förnyade tolkning som Paulus företrädde.

  Fastän Petrus senare i livet verkar ha kommit till insikt och medger i sitt andra brev (2 Petr. 3:15) att “vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit honom given”.

  Det tycks mej att inte alla ännu har nått den punkt som Petrus nådde i accepterandet av evangelium. Ja till och med att det finns en hel del som strävar tillbaka till tiden innan Petrus hade insett sanningen.

  Man brukar ofta hänvisa till Apg. 21:20 “Du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen.”

  Frågan blir då: Enligt vilken tolkning?

  Kollade du artikeln Frälsningsgrundande? I den finns det två länkar som visar att det faktiskt händer att man går så långt att man sågar NT.

  Det är ju inget fel på “lagen”. Men det kan gå gruvligt fel med vår tolkning av den.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *