Frälsningsgrundande

Nu vill jag först referera till titeln på denna blogg. Jag har kallat den “Vad är Sanning?” med ett frågetecken på slutet.

Och sedan känner jag mej faktiskt nödsakad att ta upp Torah, Sabbatsfirande och kosher mat igen.

Var försiktiga nu om ni klickar vidare till Anders blogg eller Netzarims websida. Jag har tagit med länkarna för att visa på avskräckande exempel.

Anledningen är att jag har läst en artikel på en annan blogg där en ung man som heter Anders ger sitt vittnesbörd om sin tro.

Helt kort berättar han att han valde att blij kristen för att han fick en flickvän som var kristen. Detta hände när han gick på Gymnasiet.

I de övre tonåren grubblade han mycket och vid 21 års ålder fick han höra om sabbatsfirande via “The Watchman International” (Lars Enarsons organisation)

Ett år senare hittade han MFS och var mycket glad för det. Ytterligare ett halvt år senare blev han avstängd från Livets Ords bibelskola på grund av sina avvikande åsikter om lagens bud.

Kort därefter fann han en organisation som heter Netzarim vilken verkar vara ännu extremare än MFS.

Nu vet jag visserligen att “abusum non tollit usum” – (missbruk gör inte bruk ogiltigt).

Och jag vill följa Skriftens ord och inte döma någon för val av dagar. (Rom. 14)

Men jag kan ju inte annat än konstatera att dessa val handlar om sluttande plan och mycket hala dikesrenar.

Och oavsett saken som sådan är det tydligt för mej att själafienden är verksam för att förvilla så många som möjligt.

Broder Sven Reichmann predikade en gång om Bara lite omskärelse

Och nyligen om Torah (Detta är del 1 av samma predikan)

Var försiktiga nu om ni klickar vidare till Anders blogg eller Netzarims websida! Jag har tagit med länkarna för att visa på avskräckande exempel.

Jag vill varmt rekommendera Svens predikningar som jag har länkat till.

För även om jag är övertygad att ditt val av dag och tid att stilla dej inför Herren är helt okay, så länge det inte förstör relationer, så finns det frestelser som förr eller senare leder till frälsningsfrågor.

/Kjell

Views: 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *