Sabbatsdispyter!

Sabbatsdebatten har blossat upp igen. Och vet du vad jag tycker är sorgligt och ledsamt?

Jo att den är dubbelbottnad och polariserar så att troende som i livsvandel inte skiljer sig på mer än just denna punkt börjar skälla ut varandra och anklaga varandra.

Anledningen till att debatten kommit igång igen är en artikel som skrevs i Dagen.

Om du klickar på bilden kan du läsa Dagen-artikeln.

Som uppföljare skrev min vän och broder Daniel ett personligt vittnesbörd på Aletheia. Artikeln heter Aletheias grundare: Därför firar jag sabbat

Och, som sagt, därefter följde en polariserande debatt.

Detta var inte första gången. Redan i slutet på 2009 skrev Daniel ett liknande vittnesbörd

Och i Mars i år gavs en he del spaltutrymme åt Jan-Olof Sundvall vars föreläsning om Sabbaten hade stoppats av TV 10.

Tre veckor senare publicerades ett öppet brev skrivet av Jan-Olof Sundvall.

Och på alla dessa artiklar följde en polariserande debatt med många fientliga pikar och cynismer.

Jan-Olof Sundvalls föredrag

Daniel gav mej möjligheten att lyssna på Jan-Olof Sundvalls föredrag och jag tror att TV 10 skulle ha handlat mera taktiskt om de hade låtit honom avsluta sitt anförande.

En stor del av tiden använder han åt att bevisa att Lördagen är sjunde dagen. Något som jag, ärligt talat, trodde att alla visste. Men tydligen finns det historielösa personer som inte läser Bibeln och därför tror att Måndagen är veckans första dag.

Resten av Jan-Olof Sundvalls föredrag går ut på emotionella argument. Utan Bok, Kapitel och Vers påstår han, i likhet med många andra sabbatsfirare, att Gud har mottagningstid mellan Fredag kväll 18:00 och Lördag kväll 18:00.

Och att om man verkligen vill möta Gud så får man vänligen anpassa sig till dessa mottagningstider.

Enligt detta resonemang finns det alltså mer välsignelse att få ut från Gud om man avskiljer just den tiden till bön, skriftläsning och samvaro med Honom och familjen.

Denna taktik, att locka med extra välsignelser, har kommit som svar på kritik mot dem som upphöjer sabbatsfirandet till frälsningsgrundande proportioner.

Frågan uppstår varför det är viktigt att vinna anhängare till sabbatfirarnas skara, om det inte handlar just om att man därigenom kvalificerar bättre för frälsningen.

Personligen tror jag att man skulle bli lika välsignad av att avskilja Onsdagen till vila och samvaro med Herren.

Läs gärna hela fjortonde kapitlet av Romarbrevet. Jag citerar bara en del av det, så att det inte blir för långt:

Verserna 1-6:
Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.

10 Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol.

13-14 Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.

22 Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud.

Budskap: Döm inte den som gör. Döm inte den som inte gör. Och behåll din övertygelse för dej själv inför Gud.

Innehåll: Speciella dagar och speciell mat.

Sedan tar vi Kolosserbrevets andra kapitel:

Verserna 13-16:
Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat.

Verserna 21-23:
“Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på”. Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror. Detta uppfattas visserligen som ‘vishet’, med sin självvalda gudstjänst, sin ‘ödmjukhet’ och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet.

Budskap: Låt er inte fråndömas segerkransen av någon

Innehåll: Mat, dryck, högtider, nymånader och sabbat.

Till sist ur första Timoteusbrevets fjärde kapitel:

Verserna 1-5:
Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön.

Det är ord, och inga visor!

Men jag vet av erfarenhet att ny-judaisterna har bortförklaringar för alla dessa texter.

Nu tillbaka till den pågående debatten, eller kanske borde jag skriva “de pågående dispyterna”.

De rabiata sabbatsfirarna anser att man hör till de laglösas skara och riskerara att förlora frälsningen om man inte håller sabbaten.

Och det rabiata anti-lag gänget hävdar att de som vill hålla lagen därigenom kommer att falla ur nåden.

Dock verkar båda lägren vara i stort sett ense över de andra 9 buden på Mose lagtavlor.

Men se upp! Sabbaten är bara första steget i en ändlös rad av de krav du kommer att ledas in i.

Och inte heller sabbatsfirandet har ändliga krav. Till slut får du dåligt samvete om du värmer upp din mat i magnetronen på sabbaten. Om du inte tror mej, läs då denna diskussion sabbatsfirare emellan.

Nästa logiska steg blir nymånader och högtidsdagar.

Sedan följer Kosher mat.

Och därefter en selektion av de 613 bud som ges i GT.

Och glöm inte att de har avskaffat Himmelen. Du gör därför väl i att lära dig Judiska seder och bruk. Och gärna Hebreiska som kommer att vara det språk Kungarnas Kung använder när han kommer och rycker iväg dej till Jerusalem. (Tror du att jag överdriver? Dylika uttalanden finns dokumenterade!)

Och eftersom jag känner igen de mest fanatiska sabbatsförespråkarna, från andra bloggar, vet jag ju att dessa förnekar att Jesus är Gud och att Den Helige Ande är en person.

Det är deras mål att leda dej och mej till samma övertygelse.

Detta gäller säkerligen inte dem som (fortfarande? eller igen?) bekänner att Jesus ÄR Herren. Men till dessa vill jag dock ändå påpeka att Guds Ord visar på att samma principer som gäller för givandet av allmosor och bönen och fastan, också verkar gälla för sabbatsfirandet. Enligt Rom. 14:22 Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud.

Det är tråkigt och ledsamt att de som lever enligt principerna i de tre texter jag citerat ovan, misstänkliggörs av fanatiker. Och då talar jag om både sabbats-fanatiker och anti-lag fanatiker.

Till sist vill jag bara poängtera att jag är mycket tacksam för Guds “arbetslagstiftning”.

Den som har varit i länder där den Judeo-Kristna traditionen inte utgör grunden, vet att man där ofta stöter på situationer där människor tvingas jobba 10 till 16 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, och aldrig får semester.

Att matlagning var förbjuden på sabbaten ser jag som en speciell regel för att ge även kvinnorna en fri dag. Försök själv att laga mat med de redskap och ingredienser de hade. Det kommer att kosta dej timtals arbete. Per måltid!

Allra sist vill jag be alla kommentatorer att inte döma dem som valt annorlunda vad gäller mat, dryck, nymånader, högtider och sabbat.

Utan att i stället bemöta var och en sakligt och barmhärtigt.

/Kjell

Views: 49

58 thoughts on “Sabbatsdispyter!”

 1. Verkligen tråkigt med alla dessa dispyter som dyker upp hela tiden, i olika frågor. Inte kan det vara Guds vilja. Och vad ska alla icke-kristna tänka när de ser oss kristna bråka hela tiden, och ofta i sakfrågor som är rappakalja för utomstående.

  Tråkigt, som sagt.

  Vi har alla, var och en av oss som bekänner oss som kristna (Jesu efterföljare), ett ansvar att låta oss ledas av Anden och inte av köttet. Så låt oss försöka sträva efter det!

  Frid,
  Eva Helen

  PS. Jag kan erkänna att jag själv har hamnat i dispyter, bl.a. i sabbats-frågan, så jag är inte bättre än någon annan.

      (Reply)

 2. Eva Helen,

  Nej, ingen av oss är bättre än någon annan, men sabbatsfrågan är en så viktig del i judaiseringen, som jag ser det i alla fall. För där kan man verkligen slå på det dåliga samvetet, det är ju ett av de tio buden och jag lyder inte det.
  Helt plötsligt blir det en samvetsfråga, då det dåliga samvetet och för att döva det, så kanske en del börjar fira sabbaten på judiskt vis.
  För det måste var i alla stycken på judiskt vis, annars får man inte full frid och blir inte heller fullt välsignad.

  Hm, ett dåligt samvete vill gärna kompensera genom gärningar, då de rätta, men är det rätt väg, nej det blir hur man än gör laggärning om inte det är Guds ande som manar till ex sabbatsfirande!

  Laggärningar för att döva samvetet är är inte Guds melodi, vandrar vi i hörsamhet och tro, då får vi också frid!

  Bb

      (Reply)

 3. Jag är uppväxt i en mycket praktisk och avskalad tradition, svensk pingströrelse som den var förr i tiden. Ingenting i vår släkt och vår kyrka hade magiskt innehåll, varken dop, förstabänken, Bibeln som bok eller vilodagen. Okay, dom där bönedukarna var allt lite magiska… Bibelns läror är till för att livet ska vara gott, av goda praktiska livsregler för att människans ok ska bli lätt. Fjärran var vi ifrån alla dessa metoder, liturgier och krånglande som idag dyker upp. Vi behövde inte ens ett kors att be inför, det gick bra att tänka på Jesus. Vad häner den dag vi avskalas allt detta pga våld, t ex i krig, hur ska vi då klara oss? Har citerat det förr, men glömmer det aldrig, det jag fick uppleva i Visby domkyrka en kväll när prästen säger att vi inte kan be ikväll, ljusen har tagit slut! Vilken fattig, orkeslös, futtig liten Gud det skulle vara. Inte vill jag följa honom som bara låter sej finnas genom Liljeholmen modell XS.

  Vilodagen är till för att vi ska vila, ha tid för varandra och ha tid för Gud. Det är inte mera mystiskt/magiskt än så. Min syster och svåger som jobbar i sjukvården är inga större syndare än jag bara därför att de oftast jobbar eller har jobbat nattskift och är slut på söndagen. Om detta är viktigt så måste vi sätta ihop en lång, lång (kosher-)lista på yrken som en kristen absolut inte får ägna sej åt: butiksbiträde, busschaufför, sjuksyster, kyrkovaktmästare, bagare, polis etc. Är det logiskt? Det är dumheter.

  När jag har jobbat mycket så är en dag när jag bara ligger på sofflocket helt nödvändig. Att jag där återhämtar mej andligt, själsligt och kroppsligt. Och på vilket sätt återhämtar jag mej bäst andligt? Jo, genom att delta i en gudstjänst, att läsa Bibeln eller en god kristen bok och att leva i bön (att ha en pågående bön inom sej, inte att gå på knä uppför knaggliga stentrappor och göra korstecknet varje minut). Självklarheter. Men om jag, pga mitt yrke, har denna dag en onsdag, en lördag eller en söndag är oviktigt. Huvudsaken är att jag har en sådan dag och inte förfuskar den med att hetsa till träning, partyn, kyrkan (ja, detta kan också bli en slags avgud) och struntar i mina närmastes välbefinnande och mej själv. Vad hjälper det om jag vinner hela världen men förlorar min själ?

  Därför är jag ytterligt skeptisk till all modern teologi som försöker förandliga ting, dagar, företeelser, ord och föremål osv. Gör man s k andliga övningar tyst i sin kammare för sej själv är det en sak. Kräver man detta av alla andra är man helt fel ute. Tror man därutöver att man blir en heligare och bättre människa, att man får sitta närmare Jesus runt himlens gästabudsbord har man grundligt gjort bort sej!

      (Reply)

 4. jag vill bara klargöra detta med att möta Herren på sabbaten. ( du skriver att Sundwall bara blir känslomässig och inte anger ngn grund till detta)
  Naturligtvis kan vi möta honom när som helst.
  Men “högtider” betyder just mötestider på hebreiska….alltså, vad Gud säger i klartext: på dessa dagar vill jag möta dig/er.
  Alltså, t ex: 1. Mos 23:14: Tre gånger om året skall du hålla högtid åt mig= tre ggr om året skall du möta mig…

  jag tror att ett problem med det hela är att vi inte ens förstår vad som står i bibeln…eftersom det inte framkommer i översättningen…men ändå grundar bergsfasta övertygelser på det.

  Så, ang att sabbaten var till för kvinnor som skulle vila från att laga mat…en man, som samlade in ved straffades med döden…så kan alltså skälet du anger till sabbaten varit det du anger?

  Varför jag personligen håller sabbaten är att Gud personligen befallde mig det för 5 år sedan…”Jag vill att du håller sabbaten!” Jag. “Men hur jag det?” Han: “Jag ska lära dig”
  Och vad han visade mig var att ej beblanda mig med världen i form av att använda mammon, pengar, mammon som styr världen. En stor lisa. Och att f ö var med Honom, andra, mig själv…vila o ha det gott, äta gott på fred kvällen…och trivas. Det har fått in mig i ett lugn, man kan inte föreställa sig vilken vila det är att inte bekymra sig, ens hålla i pengar en dag…det känns som en andlig mkt större greja än jag nånsin kunnat föreställa mig…om jag ej lytt (o prövat)
  Samtidigt blev det en väldig kamp, jag kom (utan att ens ha pratat om det med ngn!) i konflikt med många kristna, hela sammanhang…samtidigt som Gud använde mig på ett sätt som aldrig förr.

  Så, utan att förstå allt, vet jag att det haft en enorm betydelse för min andliga utveckling, min relation med Gud och jag har fått känna på vedersakarens vrede…och sett hur allt samverkar till det goda som Gud vill föra oss/mig till…

      (Reply)

 5. rebecca,

  Så kan det vara för en del, att Gud måste typ befalla, som i ditt fall att hålla sabbat, men då har han troligen ett syfte med det. Och jag tror inte att det har med sabbatsfirandet i sig att göra, utan snarare för att få dig ur ett ekorrehjul.
  Du beskriver ju ex att inte beblanda dig med världen, utan vara med honom, med andra, osv.

  Nu vet jag ju inte något om dig, men jag tror absolut att Gud kan befalla människor att hålla sabbaten, för en del är ju aldrig i vila, hela tiden aktiva, antingen kroppsligen, eller också i sitt sinne. Många människor är aldrig i stillhet och tysnad, alltid något som måste göras, alltid ljud omkring sig. Många har inte stillhet och tysnad i sitt inre, det är oftast ett konstant brus, orosbrus, måste görabrus.

  Gud längtar till då vi hittar vilan i honom, stillheten och tysnaden, för där kan han tala, göra saker i oss, men vi är så rädda för detta, därför kan sabbaten vara bra.

  Bb

      (Reply)

 6. rebecca,

  Välkommen hit. Jag skall se till att du inte bemöts med spydigheter och hån här på grund av ditt vittnesbörd.

  Vi som tror på Guds närvaro i våra liv, Den Helige Andes inneboende, att Jesus Kristus lovade att inte lämna oss föräldralösa, osv. Vi tror ju på att Herren både kan mana oss och förmana oss. Och hur man sedan formulerar detta är personligt.

  Den ene säger som du: “Gud befallde mej.” En annan kan säga: “Jag kände mej manad.”

  Ditt val, och din handling, i enlighet med den maning du beskriver är ju helt i linje med Skriften. Och på vilket sätt detta sammanverkar med din personliga relation med Herren och dina uppdrag i livet, är något du har både rätt, och uppdrag, att behålla för dig själv inför Gud.

  Din omgivning kan bara bedöma frukten.

  Känn dej därför helt fri att inte reagera på det jag skriver i resten av detta svar till dej. Jag kommer att nämna ett antal saker som uppriktigt bekymrar mej.

  • Det finns en hel skala av “sabbatsfirare” från dem som följer sin inre övertygelse i stillhet, på samma sätt som jag tycker bäst om att stänga min dörr och vara ensam med Herren när jag beder.

   Broder Sefast som brukar skriva gästartiklar och kommentarer här har uttryckt sig från den positionen i sin kommentar hos Aletheia.

   De senaste åren har jag däremot upplevt vissa problem, och därför talat tyst om min tro och mitt sabbatsfirande. Orsaken är att delar av den messianska rörelsen, och då särskilt MFS dragit sabbaten i smutsen, med sin absurda ”judaisering”, som är hädisk och drar evangelium om Jesus Kristus i smutsen.

  • Nästa steg på skalan tycker jag kan representeras av Border Daniel (MTC) på Aletheia. Han tar uttalat avstånd från förnekandet av Herren Jesu Kristi guddom.

   Men han känner sig helt tydligt manad att missionera för sabbatsfirande, fast han uttryckligen påpekar att det handlar om en frihet, och inte en plikt. Att han aktivt missionerar för sabbatsfirande är helt tydligt av hans bloggposter och de talare han inbjuder till konferenser.

  • Följande steg tycker jag kan representeras av Lars Enarson som tolkar alla tre texterna jag citerar i artikeln, som att de bara verkar i en riktning. Nämligen att de som inte firar sabbat och inte håller matreglerna, inte får klandra dem som gör det.

   Och den biten är ju helt korrekt. Men den andra biten är inte korrekt. Lars menar att man bör klandra dem som inte håller sabbaten och dem som inte äter kosher.

   Han antyder, även om han vägrar svara explicit när han tillfrågas, att sabbatsfirande är en frälsningsfråga.

   Ett tag förnekade han till och med Jesu guddom, men detta har han bekänt som misstag och tagit tillbaka. Dock visar det på riskerna. Många som börjat med sabbatsfirande har fallit i gropen att förneka Jesu guddom.

  • Nästa extrema steg leder till att man blir som Saul, och andas hat och mordlust mot dem som bekänner Jesu guddom och inte känner sig manade att fira sabbat i enlighet med Judiska traditionen, etc.

   Flera representanter från MFS kan räknas till denna grupp. Men även den vältalige Rickard (som har bett mej att nämna honom vid namn och inte tala i gåtor).

   Det är mycket ledsamt att läsa hans hatfyllda kommentarer i den pågående diskussionen. Men han ser inte sin egen hårdhet. För att göra en liten anspelning på 1 Kor. 13:

   Om jag kände Bibeln från pärm till pärm och hade tillräcklig disciplin att följa regler och traditioner, vore det mej till intet gagn om jag inte hade kärlek.

  Så vill jag avsluta med en tillönskan att Herren må bevara dej från att falla i de extrema gropar som bevisligen finns.

  Jag skulle kunna citera personliga vittnesbörd av dem som hamnat där efter att ha blivit övertygade av “sabbats-missionärer”.

  Herren bevare dig och välsigne dig.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Kjell,

  Mycket bra konklusion du gjort. Kan inte annat än hålla med i din beskrivning av de olika gropar som vissa Sabbats ivrare kan/har hamnat i.Det är inte Sabbatsfirandet i sig som orsakar några problem, tror jag, utan snarare den hårdhet och lagiskhet, den verkar utlösa hos dem som framhåller detta som det enda rätta.

  Detta gör ju att man undrar om det verkligen kan vara ett påbud från Herren eller är avsett, mera som ett frivilligt val. I det senare fallet är det ju helt okey för dem, som väljer att göra så..

  Det är tydligen på själva frukten av Sabbatsfirandet, man kan avgöra om det är ett påbud ( imperativ) som ligger till grund för det val man gjort eller om det är ett frivilligt (personligt) sådant. All lagiskhet brukar ju, som bekant är, bära ond frukt i slutänden, leda till fariseism och högmod.

  Men framför allt tror jag att denna debatt uppstått p.g.a. att man inte förstått/respekterat Ordet som t.ex. säger; ” att var och en skall vara FULLT VISS i sitt sinne”

  Rom. 14:5-6

  5) “Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne.

  6) Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren…”

  Romans 14:5-6

  5) One man considers one day more sacred than another; another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind.

  6) He who regards one day as special, does so to the Lord. He who eats meat, eats to the Lord, for he gives thanks to God; and he who abstains, does so to the Lord and gives thanks to God.

  Sabbaten var ett tecken mellan Gud och Israels folk. De skulle fira detta släkte efter släkte såsom ett evigt förbund. Men eftersom de bröt det förbundet, så det blev det inte evigt gällande. Det krävs ju två parter, för att förbund ska fortsätta att gälla (tänk på äktenskapet t.ex.) Herren slöt istället ett nytt förbund då: Jer. 31:31-34. Luk. 22:20.

  Istället för Mose lag har vi fått Kristi lag.( Joh. 14:15, 15:10, 1 Joh. 2:3, Gal. 6:2) Så därför återfinns inte Sabbatsbudet i NT. Men alla de övriga 9 budorden finner vi däremot.

  Det är väl inte så konstigt då, att detta påbud (måste) skapar debatt, förvirring och upprörda känslor.

  Hälsningar
  Antonia

      (Reply)

 8. Jag känner mej omedelbart mycket tveksam till att Gud skulle säga till någon icke-jude i nytestamentlig tid att vi specifikt ska hålla sabbaten, en annan dag än söndagen som kristna firar. Men okay, det visar sig. Om man nu ska hålla på så är det något man gör för sej själv och det är inget som på något sätt kan generaliseras mot andra.

  Samtidigt blir jag orolig när det gamla konspirationsspöket “otydliga bibelöversättningar” kommer upp. Det är fullständigt och komplett livsfarligt att börja spekulera i onda figurer som genom århundraden skulle ha förändrat Bibeln till något annat än det var tänkt. Gud vakar över sitt ord. Att börja leta efter något påstått mera ursprungligt är första steget till att hamna helt fel. Det tar nämligen inte många dagar innan man börjar ifrågasätta alla kristna sanningar.

      (Reply)

 9. wildwest skrev: “Samtidigt blir jag orolig när det gamla konspirationsspöket “otydliga bibelöversättningar” kommer upp.”

  Det är väl med det som med många andra saker.

  Det finns dokumenterade felöversättningar som kan förklaras av översättarnas teologi.

  Ett exempel där ersättningateologin satt sina spår i 1917 års översättning är Gal. 6:16 “Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.”

  I KJV har man däremot valt att inte göra våld på grundtextens “και” som otvetydigt betyder “och”: “And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.”

  Sedan finns det saker som kunde ha översatts tydligare, eller på grund av ändringar i ords betydelse nu kan missförstås.

  Men för ärliga troende som läser Bibeln i sin helhet kan man säkerligen inte säga att “felen” är av den storleksordningen att de skulle leda till allvarliga villor.

  Man kan dock rätteligen varna för översättningar som Bibel 2000 där man nästan har avskaffat samvetet och avpersonifierat Den Helige Ande.

  Men, att i likhet med MFS omdefiniera alla viktiga ord i Bibeln leder otvetydigt till det du varnar för: “Det tar nämligen inte många dagar innan man börjar ifrågasätta alla kristna sanningar.”

  Och faktum är ju att MFS medlemmar inte kallar sig “kristna” utan tydligt avsvärjer sig detta “skällsord” som myntades i Antiokia på Paulus tid. (Apg. 11:26)

  /Kjell

      (Reply)

 10. Jag har själv inte Bibel2000 utan håller mej till 1917 så jag vet inte hur den språkbehandlar texten.

  Men om man, som säkert 97% av alla kristna, inte är bevandrad i grekiska resp hebreiska så är feltolkningar och felöversättningar omöjliga att upptäcka. Även de som kan språken kan göra feltolkningar inom dessa språk, just för att det är ett främmande språk. Det är svårt att se valörskillnader. Ta bara danska affärsbrev som börjar med “kjaere”, det funkar inte på svenska, men är inget konstigt för en dansk. Och det kan bara med våld missuppfattas av en svensk (jasså, tjejen i Köpenhamn är småkär i mej…) och är dessutom inte heller viktigt i det stora hela. Det är så jag ser på bibelöversättningar resp grundspråk. Gud vakar över 1917 års svenska översättning och jag har inget val än att tro att vad där står är vad Gud vill ha sagt till mej. (Ska jag vara ärlig så ser jag ingen skillnad på Ditt exempel ovan, men nu sitter jag förstås i en kontorsmiljö och hinner inte meditera över versen någon längre stund…)

  Försöker jag däremot spekulera i vad bibeltexternas författare egentligen ville ha sagt i sin miljö, med sin verklighetsuppfattning, med sin teologiska vinkling, utifrån en översättning och utifrån språk jag inte tillfullo förstår – ja då har jag snart hittat på precis vad som helst och kallar det kristendom. Till slut bara försvarbart genom “gnosis”, nån slags exceptionell visdom som bara Jag fått av Gud själv. Hur många gånger ser jag inte detta fenomen sedan jag blev aktiv i bloggvärlden?

  Bibeln är lättare att läsa och förstå än så! Krångla inte till det andliga livet!

      (Reply)

 11. Björn bloggaren,

  Nej, Björn, så var det inte.
  Jag “höll” söndagen innan dess och börjar varje dag med ca 1,5 -2 t bön.
  (vilket inte innebär att jag inte behövde mer vila….dessutom firar jag sö fortfarande, så nu har det blivit 2 dagar,d äremot går jag och handlar vid behov på sö)

  Jo, jag tror att det är en större grej.
  jag tror att “trädet” står stadigt när det är förankad, sammanbunden med rötterna. När vi går till våra rötter, lyssnar till undervisningen från vår Gud (Tora, lagen), lyssnar och lyder (shema: hör Israel betyder : Lyssna och lyd/gör)…då står vi stadigt,
  grundat, då kommer allt till sin fullbordan…därför finns det också et tsådant motstånd.
  Jag tror det har väldigt mkt med ersättningsteologin att göra, denna strid om sabbaten, att man förandligat kyrkan, tror att vi ska till himlen, istället för att,s om det står: Jesus kommer tillbaka till oss, Emmanuel, Gud med oss.
  Folken ska dra upp till Jerusalem, sabbatsdag efter sabbatsdag, och på lövhyddohögtiden. lag/undervisning ska gå ut från Jerusalem…allt syftar alltså dit, men kristna ( o ej judar heller förstås!) förstår ej hela bilden, Guds stora plan…o den onde vill heller inte att den ska bli uppenbar, för då!!! kommer Messias tillbaka!

      (Reply)

 12. Kjell,

  Hej Kjell,

  först ett tack för din mjuka hållning och att du vill skydda mig, Tack!
  Sedan också att du ger mig frihet att bemöta dig resp inte.
  Jag vill bemöta lite:
  1) Paulus andades ej mordlust för att man ej höll sabbaten, på den tiden höll alla sabbaten. Däremot går han emot i flera brev mot dem som håller sig till människo-stadgar, vilket ju knappast kan åsyfta sabbaten, som är given av Gud.

  2) Gud får befalla mig vad han vill, han har min fulla frihet o tillåtelse. Han sa uttryckligen till mig: Jag vill att du håller sabbaten. Att göra Hans vilja är min lust….
  Jag tycker det är en svårighet att kristna så lätt reagerar mot befallning och måste så mkt slå vakt om sin frihet…undrar om det hänger ihop med att man kanske inte är helt fri? Paulus är så fri, så han kan göra sig till allt för alla…dessamma undrar jag vad gäller att sådana diskussioner så ofta landar i frälsnignsfråga. Det var efter attGud frälst Israel som de kom till Sinai och fick lagen. Gud slöt först förbundet med Abraham och det var hans tro som räknades honom till frälsning…det finns alltså ingen skillnad till NT vad gäller det. Det är NÄR vi är frälsta som vi vill o kan hålla lagen,
  den som är helig och god (som Paulus säger).
  Naturligtvis tvingar Gud mig inte….men hans lag ÄR inte tvång, endast välsignelse. Och när jag har lagt ner mitt uppror mot Gud..så vill jag att han tvingar mig, för jag vet hur fördärvad mitt hjärta är i sig själv och hur jag, trots allt, i oförnuft och förvirring värjer mot den goda vägen som han vill föra mig…

  3) att somliga går till överdrift kan ju inte vara ett argument för att förkasta något, som vi ju inte heller tar avstånd från kristendom, för att den åkte ut i korståg…

  4) Ser kommentar till Björn.

  5) När vi hör och lyder…DÅ förstår vi Gud…så är det meningen, tror jag, att vi ska leva, i Jesu efterföljd, som var lydig intill döden, döden på ett kors…inte som kristna ofta vill, först förstå o sedan lyda…

  Men: jag tror att Gud kan tala detta in i våra hjärtan, genom Anden, till var och en som vill…och är öppen och det är INTE upp till någon att döma, endast Gud. Men låt oss inte ta lätt på att vi kan vara väldigt påverkade av kultur, religion…mer än vi tror. Tradition. Precis som fariséerna som var blinda för nåden, är kyrkan idag blind för Guds goda lag…

      (Reply)

 13. rebecca skrev: “Paulus andades ej mordlust för att man ej höll sabbaten.”

  I och för sig hette han väl Saul på den tiden, men givetvis har du rätt att det inte handlade om sabbaten.

  Kanske såg du att jag nämnde Saul i samband med dem som förnekar att Jesus Kristus är Gud.

  Saul trodde absolut säkert inte att Jesus är Gud.

  Han förföljde ju de Kristustrogna.

  Och avsikten med de 4 punkterna var att visa på att det finns villolärande förkunnare som propagerar för sabbatsfirandet.

  Personligen tror jag att man beger sig på ett sluttande plan när man känner sig tvingad att följa Traditionell Judisk ritual för att helga Sabbatsdagen.

  Du frågar om man då skall man då förkasta sabbatsfirandet bara för att det finns dem som går till överdrift.

  Nej, det tror jag absolut inte att man skall, eller måste, göra.

  Men nog bevisar verkligheten att det finns anledning att vara på sin vakt så att man inte luras med i dylika extrema sekter.

  /Kjell

  PS. Kanske såg du att jag hör till dem som tror att vi skall till Himmelen. Det står loss från ersättningslära.

  Läste du artikeln om Sackeus som har bytt namn på gamla da’r?

      (Reply)

 14. Kjell,

  Hej Kjell,,
  läste fel i brådskan, förlåt:
  Nästa extrema steg leder till att man blir som Saul, och andas hat och mordlust mot dem som bekänner Jesu guddom och inte känner sig manade att fira sabbat i enlighet med Judiska traditionen, etc.

  blev till felaktig läsning.

  Nej, jag har ej läst att du hör till dem som tror att vi ska till himmelen, men nu förstår du att jag inte hör till dem 🙂
  Det där är en viktig fråga! Jag tror att hela Guds plan går ut på att få en plats på jorden. Han längtar till Jerusalem, till Sion, som han har utvald, där vill han ha sin boning (ps 132). Jag tror att Jesus, när han säger att människosonen har ingenstans att vila sitt huvud, menar att han vill befria Sion åt sin Fader, så att Han har en boning (för Jesus hade ju faktiskt ngnstans att bo, eftersom han visar det för några lärjungar).
  Jesus pratar om riket, himmelriket…det rike som Gud lovat att upprätta här på jorden. därför frågar lärjungarna om han nu ska upprätta riket, inte för att de var dumma i huvudet och ej så “upplysta” som vi…det är ju det som Messias ska göra…och KOMMER ATT göra!!!
  Jag tror att hela frälsnsingsplanen inte är genomförd innan Jesus kommer tillbaka, efter det han utfört sina andra stora befrielse: fört tillbaka det judiska folket till det landet han lovat dem till evig arvedel (då ska man inte längre säga: Gud som förde er ut ur Egypten, utan Gud som förde er tillbaka från länderna i norr etc…alltså en mkt större frälsning)
  Jag tror att judarna är blinda för den “första delen” i Guds frälsning, och kristna för den “andra delen”, och det står ju också att han ska ta bort slöjan från ALLA FOLK, då han kommer.

  Jag håller helt med dig att vi inte ska behöva hålla oss till de tilläggen som skapats genom den judiska traditionen, eller måste, det är tillägg, religion…men vårt sö-firande är också religion…och ej bibliskt.
  Inte religion, på något sätt, vill vi följa, endast levande relation med vår levande Gud, på Hans villkor!!!, eftersom Han är Gud, i Jesu efterföljd, i väntan på hans ankomst och uppfyllelsen av löften. han kan inte ångra sin kallelse, han håller alla sina löften. Halleluja!!! Vi har en stor Gud, en underbar Gud, en kärleksfull Gud. Honom tillhör all ära!

      (Reply)

 15. Vi som blivit födda på nytt är ju Guds barn. Alla har vi ju också varit små och små barn tycker om att klä ut sig och stå framför spegeln. Tycker att detta med att fira sabbat eller fira nåt annat är ett slags sätt att “klä ut sig”.
  Låt istället Herren ikläda oss rättfärdighetens klädnad, då behövs inget annat.
  Frid

      (Reply)

 16. rebecca skrev: “Nej, jag har ej läst att du hör till dem som tror att vi ska till himmelen, men nu förstår du att jag inte hör till dem 🙂 Det där är en viktig fråga!”

  Ja, det får väl bli en “fråga” där vi kommer överens om att vi har olika tolkningar av Skriften.

  Som tur är sker det ju efter vår förvandling, så det är bevisligen inte en frälsningsfråga.

  Jag litar på att Herren fixar det som är bäst för oss.

  I avvaktan på denna händelse vill jag nog se fram mot en evig samvaro i Himmelen.

  Det är ju där vi manas att samla skatter.

  /Kjell

  PS. Även Sidledsförflyttning handlar om detta.

      (Reply)

 17. På bloggen Erevna har Torbjörn S Larsson skrivit en artikel med en ordval och frenesi som ger en helt ny dimension till rubriken, Sabbatsdispyter.

  Läs om en sabbatsdispyt som verkligen osar svavel:
  http://erevna.nu/?p=3900

  Och, försök förstå vari svaveloset grundar sig på. Tacksam om någon kan uttolka den frustrerade broder Torbjörn bättre än jag, och ge en översättning…

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 18. Sefast Tronde,

  Jag slutade läsa bloggen Erevna efter att den kapades av Kalvinisterna.

  Dels beror det på att jag har erfarenhet av diskussioner med Kalvinister i Holland.

  Som jag redan påpekar i denna bloggpost tycker jag det är sorgligt att hardliners från båda dikena förstör alla möjligheter till seriösa samtal om dessa saker.

  Vad Torbjörn vill vinna, med en artikel med åsikter som står i konflikt med Guds Ord, vet jag inte.

  Texterna jag citerar i bloggposten visar ju tydligt att vi inte skall döma varandra angående dessa saker.

  /Kjell

      (Reply)

 19. wildwest, skrev: “(Ska jag vara ärlig så ser jag ingen skillnad på Ditt exempel ovan, men nu sitter jag förstås i en kontorsmiljö och hinner inte meditera över versen någon längre stund…)”

  Skillnaden ligger i att om man tar bort ordet “och” som man gjort i en del översättningar, eller byter ut det mot “ja” som man gjort i 1917 och Folkbibeln, då blir betydelsen att de “troende/trogna” är Guds Israel.

  Men om man låter ordet “och” stå kvar, då välsignas både Kristustrogna hedningar och Guds Israel.

  Ersättningsläran gick just ut på att Gud hade skippat “projektet Israel” och ersatt det med “Kyrkan”.

  I praktiken ledde det till att “Kyrkan” fick alla välsignelserna i profetiorna, medan Israel fick nöja sig med förbannelserna.

  Alltså ingen oviktig avsiktlig felöversättning.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell,
  Du slutade att läsa Erevna efter att den kapades av kalvinister hävdar du. Du har dock tydligen inget emot att läsa Aletheia som bl a ivrar för att vi ska börja fira judiska högtider och sabbat….

  Hur konsekvent är det, när du uppenbarligen inte är inne p den linjen själv? Kan hålla med om att det är olyckligt att kalvinistiska tankar florerar på Erevna men är det ena värre än det andra i det här fallet? F ö får du gärna vara med och hjälpa till att “återta” Erevna… 🙂

  F ö visa gärna vad i Torbjörns inlägg som står i konflikt med Guds ord som du påstår i svepande ordalag utan att ge stöd för det. Vems ärenden går du när du gör det..?

  Med det sagt tycker jag dock att ditt inlägg ovan var bra.

      (Reply)

 21. Christian,

  Christian: Du slutade att läsa Erevna efter att den kapades av kalvinister hävdar du.

  Ja, det blev ju ganska entonigt. Dessutom anser jag att läran om “limited atonement” är synnerligen obiblisk.

  Christian: Du har dock tydligen inget emot att läsa Aletheia som bl a ivrar för att vi ska börja fira judiska högtider och sabbat….

  Dels får du väl ge mej litet bifall där. Du har ju inte ens lämnat Erevna. Och det är inte länge sedan jag bloggade på Aletheia.

  Men konspirationsteorier och en del annat gjorde att jag inte längre kände mej hemma där.

  Christian: Hur konsekvent är det, när du uppenbarligen inte är inne på den linjen själv?

  I en tidigare kommentar i denna tråd har jag angett 4 stadier som jag tycker mej se.

  Gränsen ligger för mej i alla fall före steg nummer 3. Och jag tror att det kanske är förståndigt att följa det goda rådet i Rom. 14:22.

  Jag har kommenterat i de tidigare sabbatstrådarna där, men på grund av de aggressiva sabbats-firarna slutade jag med det. Jag tror inte att man vinner något med att tjafsa tillbaka med samma mynt.

  Christian: Kan hålla med om att det är olyckligt att kalvinistiska tankar florerar på Erevna men är det ena värre än det andra i det här fallet?

  Tja, det blir ju en personlig avvägningsfråga. Firandet av sabbat är inte i strid med Skriften. Men det tycker jag att dubbel predestination och “limited atonement” är.

  Christian: F ö får du gärna vara med och hjälpa till att “återta” Erevna… 🙂

  Det tror jag inte kommer att lyckas.

  Christian: F ö visa gärna vad i Torbjörns inlägg som står i konflikt med Guds ord som du påstår i svepande ordalag utan att ge stöd för det.

  Han bryter ju uppenbart mot: Rom. 14, Kol. 2 och 1 Tim 4 och kan knappast försvara sin ton och sitt dömande mot 1 Kor. 13 heller.

  Christian: Med det sagt tycker jag dock att ditt inlägg ovan var bra.

  Jag har ett nytt inlägg på gång, med anledning av just Torbjörns bloggpost. Kanske kommer du tycka mindre bra om det. Om jag får klarsignal att publicera det.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell,

  Du är välkommen att skriva en gästinlägg mot kalvinismen närsomhelst. Säg bara till så lägger jag inte det…

  Som du vet är jag emot kalvinismen och dess falska läror jag med.

  Du säger att du slutat läsa Erevna men det hindrade dig tydligen inte från att läsa Larssons inlägg och dessutom skriva en kommentar där…. 🙂

  Ser eg ingen ansledning att lämna. Erevna är en bra plattform. En av landets 10 mest lästa bloggar (religin/filosofi). Vi är två kvar varav den ene är kalvinist och tyvärr betydligt mer aktiv än jag, eftesom jag inte hinner så mkt p g a jobb och familj. Du och andra kan som sagt hjälpa till med intressanta gästinlägg ( tex mot kalvinism) så att vi håller takten med honom.

  Firandet av sabbat är inte emot Skriften säger du. Jag skulle säga att det beror på motivet etc.

  Du klentrogne som inte tror att det komer lyckas… Tja vi frå väl se…

  Kan inte se att han bryter mot ngt av de ställen du anför-

      (Reply)

 23. Kjell,

  Som sagt frågan är hur konsekvent du är när du i a f påstår Jag slutade läsa bloggen Erevna efter att den kapades av Kalvinisterna.

  Vad jag förstår läser du och många andra här Mikael Karlendals blogg. Han betecknar sig ju som reformert vilket är detsamma som kalvinist. Utgår alltså från att du slutat att läsa hans blogg också.

      (Reply)

 24. Tilläggas ska då att av oss som fortf skriver på Erevna så är det bara 50% kalvinister. Jag är det def inte.

      (Reply)

 25. Kjell,

  Ursäkta Kjell men har du läst koinégrekiska som NT är skriver på? Med vilken auktoritet uttalar du dig annars om översättningen av Gal 6:16. Du hävdar dessutom att det skulle röra sig om en medveten felöversättning. Det är en mycket allvarlig anklagelse du kommer med. Jag hoppas att du har på fötterna för detta påstående. Du hävdar alltså att de som översätter så medvetet shackrar med Guds heliga ord, vilket alltså t ex SFB betraktar Bibeln som. Man tar sig för pannan. Som sagt vem är du att uttala dig om detta och komma med en så grav anklagelse?

  Åter har du läst grekiska och då menar jag inte att du kan slå upp på BLB el dyl? Jag känner nämligen flera av dem, bl a svärfar, som var med och översatte SFB och jag kan gå i godo för att de inte shackrar med Guds ord.

  Versen lyder i sitt sammanhang enligt SFB:
  15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

  Låt oss nu närma oss texten utan förutfattade meningar och försker se vad den säger. Till att börja med vilka följer regeln att laggärningar, vilket är vad som åsyftas omskuren eller inte, inte har någon betydelse, utan att det handlar om man är en ny skapelse, d v s om man är född på nytt eller inte genom tro? Stämmer detta på Israel efter köttet och på Pauli tid. Nej, knappast, de ivrade ju för lagen och dess bud och hade inte accepterat rättfärdigheten från Gud enligt Rom 10. Hur skulle då Guds Israel här kunna syfta på Israels folk. De följde ju alls inte denna regel!

  F ö varför använder han uttrycket GUDS Israel och inte bara Israel? Du tror inte att det betyder något? Dessutom att han här skulle syfta på Israel s a s, hur väl stämmer det överens med vad han säger i 2 Tess 2:15 De behagar inte Gud och är fiender till alla människor Om de inte behagar Gud hur kan Paulus i så fall kalla dem GUDS Israel? Oavsett om vi gillar det eller inte men hur skulle uttrycket mot denna bakgrund kunna tillämpas på Israel, d v s judarna på Pauli tid? Men du kanske lägger något annat i begreppet? Guds Israel består alltså, menar jag, av alla människor som tror på Jesus Kristus oavsett om de är judar eller hedningar. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden sen för greken. Judar och hedningar har inte olika frälsningsvägar. Båda blir frälsta av nåd genom tro på Kristus.

  Tidigare i Gal (3:7) har han t ex sagt: Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Dave Guzik skriver: those who walk according to this rule. These are those who are the true Israel of God, the descendants of Abraham according to faith. Varför skulle alltså Paulus plötsligt tala om det judiska folket som Guds Israel när han genom hela brevet har försökt visa att det är de som håller sig till tro som är Abrahams ättlingar?

  Av kontexten att döma är alltså tolkningen att Guds Israel här skulle syfta på det judiska folket mycket märklig oavsett vad vi nu tycker om det. Ser vi nu på grundtexten: ..καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ, ..kai epi ton israel to theou, så skriver Thayer’s om det aktuella avsnittet:
  it joins to a general idea something particular, which is already comprised indeed in that general notion but by this form of expression is brought out more emphatically vilket betyder att man mycket väl kan översätta kai med ja här.

  NIV har t ex: Peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God.

  Till sist detta har inget med att jag eller SFB skulle ha något emot det judisk folket att göra. Tvärtom jag är för dem. det handlar om att översätta och tolka Ordet korrekt. Jag kan i a f garantera att SFB inte medvetet har försökt felöversätta stället som du felaktigt och faktiskt direkt oförskämt påstår.

      (Reply)

 26. Hulda skrev: “firar du judisk sabbath Kjell?”

  Nej, jag hör till dem som inte gör skillnad på dagar.

  Och eftersom jag numera är pensionär har jag ju lyxen att ha litet mindre tvingande dagliga sysslor.

  Och alltså mera tid för stilla tid.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Christian skrev: “Vad jag förstår läser du och många andra här Mikael Karlendals blogg. Han betecknar sig ju som reformert vilket är detsamma som kalvinist.”

  Jo, det händer att jag tittar in där. Och om det finns artiklar som verkar intressanta läser jag dem.

  Jag tittar faktiskt in på Erevna nu och då också. Men finner sällan artiklarna mödan värt.

  Mikael Karlendal hade ju ett antal artiklar om förutbestämning, och så vitt jag minns förespråkar han inte dubbel predestination.

  Många kommentarer där hoppar jag över eftersom det blir litet tjatigt med trätorna med en viss katolik.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Kjell,

  Så vitt jag förstår gör han det samt begränsad eller partikulär försoning (LA), d v s att Jesus inte skulle ha dött för alla människor utan endast de utvalda.

      (Reply)

 29. Christian skrev: “Jag kan i a f garantera att SFB inte medvetet har försökt felöversätta stället”

  Det tror jag inte heller. SFB är ju i stort sett 1917 med litet modernare språk. Jag förmodar att man kopierade 1917 så långt som möjligt.

  Jag känner din mening om detta. Det är ett av de tre saker vi har bråkat om förr. Du får ha din mening.

  Karl XII : 16 Och alle de som efter denna reglo vandra, öfver dem vare frid och barmhertighet, och öfver Guds Israel.
  KJV : 16 And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
  Luther: 16 Und wieviel nach dieser Regel einhergehen, über die sei Friede und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes!
  Geneve: 16 And as many as walke according to this rule, peace shalbe vpon them, and mercie, and vpon the Israel of God
  Statenvertaling: 16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods
  Afrikaans: 16 En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!
  Ryska: 16 Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
  NHEBME: 16 As many as walk by this rule, peace and mercy be on them, and on God’s Israel.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell,

  skönt att höra Kjell, annars hade du också fått bära kippa och följa koscherlagarna bland andra saker också

  Jag är glad över att du är fri i Jesus Kristus. Han är vår sabbath

      (Reply)

 31. Hulda,

  Bli inte orolig nu när du läser nästa bloggpost. 🙂 Jag har inte ändrat mej.

  Tycker bara att det är sorgligt när hätska kommentatorer riskerar att driva folk riktning MFS.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Gezelius skriver:
  Och alla de * som efter denna regel ** wandra ***, öfwer dem ware frid **** och barmhertighet # och ## öfwer Guds Israel ###.

  * hwilka de än äro, k. 3: 27, 28.

  ** d. ä. efter den rätta evangeliska läran, som jag ock i denna epistel har framställt; att alla derefter sin tro och sitt lefwerne skola styra och rätta, såsom efter en regel, rättesnöre och lineal; hwilket ock om alla de af Guds Ande ingifna ”kanoniska” skrifterna skall förstås, Ps. 19: 5; Rom. 10: 18; 1 Tim. 3: 16, 17. L. ”Denna regel är icke menniskolära, utan evangelium, och tron på Christus”.

  *** fortsätta sin gång, noga och ordentligt, såsom efter ett rättesnöre, Phil. 3: 16.

  **** d. ä. allsköns timlig och ewig wälfärd, i synnerhet den andliga friden, Luc. 2: 14; Rom. 1: 7; 2: 10; 1 Pet. 1: 2, såsom Paulus i detta bref menar, Ps. 125: 5.

  # nåd och barmhertighet för Christi skull, således allt godt af en mild och nådig Gud; se 1 Pet. 1: 2, 3; 2 Joh. v. 3; Jud. ep. v. 2.

  ## d. ä. wisserligen öfwer de andliga Israeliter, Rom. 9: 6, 8.

  ### d. ä. öfwer dem, som rätteligen efterfölja Abrahams och Jacobs, hwilken ock kallas Israels, tro och söka sin rättfärdighet och salighet allenast af Guds nåd i Christus Jesus, k. 3: 6-9, 14, 16, 29; Joh. 1: 47; Rom. 2: 29. En sådan önskan[,] Ps. 25: 22; 81: 14; 128: 6.

      (Reply)

 33. Kjell,

  Nej SFB kopierade inte alls 1917, utan är en helt ny översättning v g NT. Däremot har du i stort sett rätt v g GT där man i stort sett gjorde en revidering av 1917 i o f s även med en del nyöversättningar.

      (Reply)

 34. Jämför man med Rom 9:6-8 så framstår det som sagt rätt klart att Guds Israel i Gal 6:16 inte gärna kan syfta på det judiska folket.

  …Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7 och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. 8 Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande.

      (Reply)

 35. Det finns en skillnad mellan ‘Ordning’ och ‘Gärning’ som metod att vinna merit.

  Så länge jag minns slog pingsvännerna vakt om vilodagens helgd (söndag).
  Det var den ordning som fanns.

  Idag börjar den ursprungliga ordningen som t.ex. Jesus och apostlarna levde i, att aktualiseras igen, sabbaten.

  Då kliar det i fingrarna på dem som fruktar förändringar. Lösningen blir att göra frågan till en rättfärdiggörelsefråga. Man fiskar upp reformationsdebatten och Luther. Då blir det lätt att stoppa detta, och man kan förhoppningsvis luta sig i fåtöljen och sova vidare.

      (Reply)

 36. Vissa judaiserings lärare hävdar att både det Gamla förbundet och Nya förbundet ska gälla ! Men stämmer verkligen detta med Guds Ord? Jag tror att man inte förstått att det handlar om två olika Förbund som vilar på helt olika löften Ett förbund är en överenskommelse, ett fördrag eller avtal mellan olika parter. Men det finns också villkor som måste uppfyllas. Det är alltid Gud som tar initiativet till dessa och som ställer villkoren.

  Gamla förbundets vilade på lagen och var en förberedelse för det nya förbundet:

  Jer.31:31.33 Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund [32] Icke ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land det förbund med mig, som de bröto, fastän jag var deras rätte herre, säger HERREN [33] Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

  Men Guds nåd fanns med även med där, men vilade då på en mängd lagar och föreskrifter: man kan beskriva gamla förbundet som ett lagförbund, ja, rentav som ett gärningsförbund; det handlar ju mest om att man skulle göra vad som var befallt i den givna lagen. Detta får i sin tur inte förleda oss att tro att GT inte gäller längre eller inte är Guds Heliga Ord. Som det står skrivet: All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk 2 Tim 3:16 -17

  Hos Mose och profeterna finns skuggbilder av NT:s förbund, skuggbilder som t. ex omskärelsen, nådastolen, syndabocken, blodsoffren, bestänkelsen med blod, templet med dess prästerskap och förordningar, och många andra “avbilder” av den verklighet som Jesu försoningsoffer på Golgata är. Mose var lagstiftare. Hans huvuduppgift var att lära lagen, kräva det goda och bestraffa synden.

  GT:s förbund var giltigt som ett fysiskt förbund, förknippat med ett särskilt folk Guds “egendomsfolk”, Israel Guds ord lär att lagens förbund [förbunden med Israel] bara är en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus [Kol 2:17]

  Guds löfte till Abraham:

  [1 Mos 17: 4- 6] Se, det förbund som jag å min sida gör med dig är detta, att du skall bliva en fader till många folk. 5) Därför skall du icke mer heta Abram, utan Abraham skall vara ditt namn, ty jag skall låta dig bliva en fader till många folk. 6) Och jag skall göra dig övermåttan fruktsam och låta folkslag komma av dig, och konungar skola utgå från dig Det löftesförbundet uppfylldes genom Jesus, eftersom han var ättling till Abraham.

  Gal. 3:17 -19 Ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. Ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde.

  Men det nya förbundet är ett evigt förbund som fullbordats i och med Jesu offer på korset, en gång för alla, och för alla folk. NT:s förbund är syndaförlåtelsens förbund i Guds Sons blod, ett förbund som uteslutande beror på vad Gud har gjort, inte vad vi gör eller försöker sträva efter.

  Hebr. 10: 37 Ty ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja; och min rättfärdige skall leva av tro. [38] Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom. [39] Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

  GT: 2 Mos 31:13 Tala du till Israels barn och säg: Mina sabbater skolen I hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och eder, från släkte till släkte, för att I skolen veta att jag är HERREN, som helgar eder

  NT: Kol 2:16 Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. [17] Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.

  Här står det klart och tydligt att sabbaten och högtiderna var en skuggbild ! Skall då vi som funnit verkligheten hos Kristus återvända till skuggorna? Det verkar helt ologiskt !

  GT:s sabbat [ vila] var en förebild på den sabbats vila som ännu återstår för Guds folk. Hebr. 4. 8 -11 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud icke hava talat om en annan, senare dag. Hebr. 4:9-10 Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk. [10] Ty den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, likasom Gud från sina. [11] Så låtom oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet.

  Hebr. 3:18 Och vilka gällde den ed som han svor, att de »icke skulle komma in i hans vila», vilka, om icke dem som hade varit ohörsamma? [19] Så se vi då att det var för otros skull som de icke kunde komma ditin.

  “Sabbat”, är beteckningen [på den judiska vilodagen] Därför är nu sabbaten avskaffad till förmån för evangeliets vila från all lagträldom. Vi har nu Sabbat alla dagar i veckan, när vi befinner oss i trons vila. I det nya förbundet är vi Guds tempel [hus] och Han har tagit sin boning i oss; – är närvarande hela tiden – vi kan ha en fullständig gemenskap med Honom. I NT återfinns därför inget sabbatsbud, överhuvudtaget! Därför menar jag, är det nödvändigt att på ett tydligt sätt korrigera de villoläror som förkunnar att ingen kan bli rättfärdig inför Gud, endast genom tron på Kristus, utan att man [dessutom] måste låta omskära sig och hålla hela lagen. Detta är alltså en falsk förkunnelse. Den som förlitar sig på lagen är under en förbannelse står det ju. Och den som håller lagen måste därför hålla allt Jak. 2:10 Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt. Detta klarade bara JESUS av !!!

  Gal 3:10-14 Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse”. [11] Och att ingen i kraft av lag bliver rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: »Den rättfärdige skall leva av tro.» [ 12] Men i lagen beror det icke på tro; tvärtom heter det: »Den som gör efter dessa stadgar skall leva genom dem. [13] Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: »Förbannad är var och en som är upphängd på trä.» [14] Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden

  5. Mos. 27: 26 Förbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. Och allt folket skall säga: »Amen.»

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 37. Antonia,
  det är ju det allt handlar om. Allt pekar på Kristus!

  I den sista versen du tar upp – ‘förbannad vare den som…’ – så ska ju allt folk säga ‘Amen’.
  Jag ser även det som en bild för hur folket kollektivt får vara med och ‘lägga sin hand på syndabocken’ – ytterligare en skuggbild som har sin uppfyllelse i Jesus.
  Han tog på sig lagens förbannelse för vår skull.

  Här är en helt underbar predikan av Paul Washer, som länkar in så fint med det du skrev.

  http://www.youtube.com/watch?v=E8jY6wJ0gwQ

      (Reply)

 38. Kjell Mweru,

  Kjell: “Kan vi sluta att SÅga om sabbaten?

  Du känner min tro om detta och den är inte samma som din.

  Rom. 14:5 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. 6 Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, /../ 22 Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra.”

  – Jag sågar inte, jag bara håller mig till Guds bud. Nio bud av de tio gäller enligt dig. Jag tror inte det är så.

  Tror du verkligen att Paulus går emot de tio Orden och inför en ny ordning? Jag är övertygad om att Paulus här talar om hedniska dagar. Det är min tro. 😉

      (Reply)

 39. ,

  Jag flyttade ditt svar till tråden “Sabbatsdispyter” där det är on topic. Kanske undrade du vart det tog vägen.

  Du skrev: “Nio bud av de tio gäller enligt dig.”

  Nej, jag tror att alla 10 (och flera) gäller. De 10 är ju bara praktiska exempel på att älska Gud och nästan.

  Skillnaden ligger i att du tror att de 24 timmarna mellan Fredag kväll och Lördag kväll har en rituell betydelse.

  Det tror inte jag.

  Att sabbatsbudet i fråga om “timing”, tidsbundenhet, hör till förbundsföreskrifterna för Israel betvistar jag inte.

  Vidare skrev du: “Jag är övertygad om att Paulus här talar om hedniska dagar.”

  Ja, mycket annat val har du inte. Din lärare föreskriver detta och det anses “common knowledge” i HRM-sammanhang.

  Jan-Olof Sundvall övertygade mej, med den föreläsning som stoppades av Kanal-10, att HRM övertolkar detta.

  Jag tror det var Enarson som först förvånade mej genom att vända på tolkningen av alla tre explicita texterna om dagar, tider och mat.

  Skulle du kunna hålla med att din och HRM’s tolkning av sabbatsbudet har förorsakat splittring?

  /Kjell

      (Reply)

 40. Vidare skrev du: “Jag är övertygad om att Paulus här talar om hedniska dagar.”

  Hur ska detta tolkas? Att man får fira jul, ha söndag som sabbatsdag mm bara man gör det för Herren och är övertygad i sitt sinne……..

      (Reply)

 41. Kjell: “Skillnaden ligger i att du tror att de 24 timmarna mellan Fredag kväll och Lördag kväll har en rituell betydelse.

  Det tror inte jag.

  Att sabbatsbudet i fråga om “timing”, tidsbundenhet, hör till förbundsföreskrifterna för Israel betvistar jag inte.”

  – Själva ordet sabbat och sabbatsbudet innebär ju tid. Det är ju tid som skall avskiljas! Man kan väl inte fira eller hålla sabbat utan att blanda in tid. Jag kan inte följa dina tankevurpor.

      (Reply)

 42. skrev: “Själva ordet sabbat och sabbatsbudet innebär ju tid. Det är ju tid som skall avskiljas! Man kan väl inte fira eller hålla sabbat utan att blanda in tid. Jag kan inte följa dina tankevurpor.”

  Jasså, kan du inte följa mina tankevurpor? Med så tunga argument måste jag kanske tänka om 🙂

  Visst handlar det om tid. Och skillnaden mellan vår respektive tro är att du tror att det specifikt, obönhörligt, handlar om de 24 timmarna mellan Fredag kväll och Lördag kväll. (Fast tydligen får man surfa internet på sabbaten.)

  Även jag tror att ett dygn består av 24 timmer och att således den “dag” vi gör väl i att avskilja består av 24 timmar. Vidare att vi varken skall tvinga oss själva eller andra att arbeta 7 dagar i veckan.

  Du är helt fri att tillskriva de 24 timmarna mellan Fredag kväll och Lördag kväll ceremoniell och rituell betydelse.

  Guds Ord ger dej den friheten även om du anser att texterna säger något annat.

  /Kjell

      (Reply)

 43. Kjell: “Du är helt fri att tillskriva de 24 timmarna mellan Fredag kväll och Lördag kväll ceremoniell och rituell betydelse.

  Guds Ord ger dej den friheten även om du anser att texterna säger något annat.”

  – Jag tillskriver ingenting. Jeshua sade att sabbaten är given till människan, det är det jag går efter i första hand. Jag tror på hans ord.

  Den sista meningen förstår jag inte vad det syftar på. Som ickejude har man inte samma plikt att hålla allt som har med sabbatsbudet att göra, Israel har det som ett förbundstecken vilket vi inte har. I Sverige kan det upplevas mycket opraktiskt på t ex vintern att gå efter solen, därför väljer en del att hålla sabbat från 18.00 – 18.00 hela året.

  Det viktiga är att vi avskiljer den dag han sagt skall avskiljas och då får vi del av den välsignelse som alltid ges för lydnad. Jag har alltså inget behov av att hitta på egna dagar. Men jag vet mycket väl att detta med sabbat är så infekterat eftersom det är en av kristendomens identitetsmarkörer gentemot judendom. Tyvärr har den med ersättningsteologin att göra.

  Innan jag fick en biblisk undervisning om sabbaten genom Ketriel Blad, så hade jag en debatt med en adventist och jag försvarade söndagsfirandet frenetiskt. Jag hittade på alla möjliga argument för att kunna bemöta honom.
  SÅ (kan det gå om inte haspeln är på) 🙂

      (Reply)

 44. ,

  Om vi nu menar att sabbaten skall efterföljas, skall då inte orden innan också efterfäljas, dvs, sex dagars arbete, det är ju också ett bud?

  Sen är det väl så, att olydnaden till sabbatsbudet och dess straff också bör följas, eller?

  Bb

      (Reply)

 45. skrev: “Det viktiga är att vi avskiljer den dag han sagt skall avskiljas och då får vi del av den välsignelse som alltid ges för lydnad.” [min fetstil]

  Ja, det är ju på den punkten som vi har olika tolkningar.

  Du får ha din tolkning.

  Jag försvarar varken Söndag (uppståndelsedagen) eller Lördag.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Kjell: “Jag försvarar varken Söndag (uppståndelsedagen) eller Lördag.”

  – Hur är det med måndag t o m fredag? Försvarar du inte dom heller? 🙂

      (Reply)

 47. Kjell: “Jag försvarar varken Söndag (uppståndelsedagen) eller Lördag.”

  – Gud har inte sagt att vi skall försvara sabbaten, utan avskilja den.

  Det fina är att man kan fira sabbaten och när den slutar på lördagkväll börjar den första veckodagen. Det var en sådan (måltids)gudstjänst vid sabbatens slut som det berättas om i Apg 20. Paulus predikade ända till midnatt så att en pojke somnade och ramlade ner och slog ihjäl sig. Bra att uppståndelsekraften var verksam. Sedan åt man igen och fortsatte mötet till det ljusnade. Då var det vardag igen och Paulus kunde fortsätta sin resa. Söndagen var en bra resdag. 🙂

      (Reply)

 48. Jag skulle vilja råda alla att läsa alla kommentarer i denna tråd på Aletheia där sabbats-dispyterna fortsätter.

  Och missa inte alla “titaner” som alla representerar Guds Sanning och dock inte kan vara ense.

  Alla dessa “profetiska giganter” kan givetvis ha fel.

  Men det är fullständigt omöjligt att de alla kan ha rätt.

  /Kjell

      (Reply)

 49. NOT:

  På begäran av Annelie och med godkännande av kommentarens båda mottagare, Antonia och Kjell, har kommentaren tagits bort.

  /Admin

      (Reply)

 50. T A C K   Kjell, för att du tog bort kommentaren!

  För kännedom.

  Efter att ha publicerat inlägget som numera är borttaget, kände jag att det var inte välbehagligt inför Herren. Jag hade satt mig till doms över Antonia och gjorde mig därmed till ‘gud’. Avskyvärt i Guds ögon. 

  Sak 7:9
  Så sade ju HERREN Sebaot:
  “Döm rätta domar, och bevisa varandra kärlek och barmhärtighet.

  Brukar ju hävda att tonen på nätet är så hård, men blev själv skyldig till ett köttsligt övertramp.

  Matt 7:1
  [ be ] Döm inte, så att ni inte blir [ be ] dömda. ff
  [ mina klamrar ]

  Det visade sig att mina åsikter om Antonia inte alls stämde.

  Ringde henne för att berätta vad jag skrivit. Tack och lov hade hon inte hunnit läsa det. Bad om förlåtelse. Vi samtalade i en timme. Fick en helt annan bild än den jag haft. 

  Fann henne vara lyhörd, ödmjuk, kärleksfull, humoristisk och mycket trevlig. 
  En Gudskvinna med en stor nöd för Herrens vilsegångna får, men vred över vargarna.

  Börjar förstå att det är detta som driver henne och som gör att hon ibland framstår som knivskarp. Börjar också inse, att jag själv, inte har förstått allvaret i villfarelserna och i det avfall som pågår inom kristenheten i Sverige. Trossyskon kan gå förlorade för evigheten !

  Vi redde ut en hel del och avslutade på hennes begäran med att be.
  Det har ingen någonsin föreslagit i de telefonsamtal jag haft med kristna ( !? )
  Om jag minns rätt. 

  Mark 11:25
  Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, för att också er Fader som är i himlen, skall förlåta er era överträdelser.

  Vi  förlät varandra.

  Annelie Bäcklund 

  P.S. Det raderade inlägget följer efter detta, men i redigerad form.

      (Reply)

 51. Antonia

  Det verkar som  om  Herren själv, kommer att undervisa ur Sin lag, för många folk. Kanske även för Sveriges ?

  Jes 2:3, 4
  3 ja, många folk skola gå åstad och skola säga:
  “Upp, låt oss draga åstad till Herrens berg,
  upp till Jakobs Guds hus,
  för att han må undervisa oss om sina vägar,
  så att vi kunna vandra på på hans stigar.”
  Ty från Sion skall lag [ Torah ] utgå,
  och Herrens ord från Jerusalem.

  4 Och han skall döma mellan hednafolken 
  och skipa rätt åt många folk.
  Då skola de smida sina svärd till plogbillar
  och sina spjut till vingårdsknivar.
  Folken skola ej mer lyfta sina svärd mot varandra
  och icke mer lära sig att strida.

  Herrens plan skulle alltså vara:
  1.  Ge sin lag till sitt folk
  2. Annullera den under församlingens tid
  3. Insätta den igen, men den här gången för jordens befolkning

  Verkar högst inkonsekvent.

  Och att Herren, i tio Guds bud, har raderat ett (1) bud, som Han varit så noga med att inpränta i sitt folk,  pga ett (1) enda missförstått ord, från Paulus, det köper jag inte. Kan hans ord i Kol 2:16 om att ingen, får döma i fråga om hur man firar Sabbaten, eller vad man äter, upphäva Sabbatsbudet ? Knappast troligt.
  Bibeln kryllar ju av verser där det framgår hur noga Herren ser på Sabbaten och hur viktig den är. Om – man vill se, det, vill säga…

  Läser man de fem Moseböckerna regelbundet, ser man att under och genom alla bud, löper en röd, tretvinnad tråd, av kärlek, omsorg och rättvisa. Förordningar som omfattar allt i samhället såväl som i den enskildes liv – rättsliga frågor, sjukdomar, det äktenskapliga samlivet, jorden, odling, skörd,  de fattiga, änkan, främlingen ( de svagaste) o s v.

  Gyllene regeln är syntesen av lagen och profeterna, enl Herren själv.

  Matt 7:12
  Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.

  Herren har själv gett alla bud, inklusive Sabbatsbudet ( som omfattar hela fyra verser ).
  Han säger själv, efter att ha förklarat att Hans lag kommer att bestå tills himmel och jord förgås:

  Matt 5:19
  Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.

  Vilket innebär att Paulus borde vara en av de minsta i himmelriket 😉 eftersom han verkar på eget bevåg, ha avskaffat inte bara ett, utan alla bud !
  Han verkar också, motsäga sig själv kraftigt, i t ex 
  Rom 2:13
  Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.

  Ja, vi kommer att vara oense i dessa frågor förmodar jag, åtminstone tills det riktigt börjar att dra ihop sig. Under vedermödan. Tror nämligen att Sabbaten är en förutsättning, för att vi – om vi får leva – ö h t skall kunna uthärda i den. Och i våra dagar, skulle  mycket, i samhället – utbrändhet, skilsmässor, otrohet, stress, sjukdomar mm, inte förekomma, tror jag, om församlingar, familjer och enskilda avskiljde Herrens Sabbat. Grejen är, att man måste göra det, på den dagen, och ingen annan dag. Det är detta som av någon outgrundlig anledning är en stötesten och ett rött skynke för många kristna ?!  ?!

  Kan det bero på Paulus ? Stackars han.

  Aronitiska Välsignelsen över Dig 

  Shalom 

  Annelie Bäcklund 

  P.S. Känner mig varken förbannad av Gud eller särskilt rättfärdig inför Gud…

      (Reply)

 52. Annelie,

  Annelie,

  “Tror nämligen att Sabbaten är en förutsättning, för att vi – om vi får leva – ö h t skall kunna uthärda i den. Och i våra dagar, skulle mycket, i samhället – utbrändhet, skilsmässor, otrohet, stress, sjukdomar mm, inte förekomma, tror jag, om församlingar, familjer och enskilda avskiljde Herrens Sabbat.”

  Kära syster som vanligt får vi gå till Ordet: Vad säger oss det nya förbundet ang. Sabbaten?

  Gamla förbundet
  2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: “Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er.”

  (1 Mos.2: 2 ) “Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en HERRENS helgdag. Var och en som gör något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.”

  Nya förbundet
  Kol 2:16 “Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.”

  Alla högtider och sabbater är förebilder och skuggor som pekade fram mot Jesus Kristus/Messias. Han är dess fullbordan. De handlar om Jesus, om Guds rådslut!

  Vilodagen/sabbaten talar om att vi inte själva åstadkommer helgelsen, utan det är Guds verk. Vi får komma in i trons vila… Guds Ande vill nu verka genom oss för att göra Guds vilja.

  Därmed inte sagt att skuggan är oväsentlig. Sabbatens innebörd, är att den Helige Ande helgar oss till att leva ett rättfärdigt liv i gemenskap med Gud. Det handlar alltså om relationen till Gud och människor.

  Mark 2:27 Och Jesus sade till dem: “Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten (Vilodagen är för vårt bästa och inte för att vi ska uppfylla en lag).

  Du skriver: ” Grejen är, att man måste göra det, på den dagen, och ingen annan dag. Det är detta som av någon outgrundlig anledning är en stötesten och ett rött skynke för många kristna” ?!

  (Rom. 14:5 ) ” Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. 6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren”

  Ditt/andras fokus på just sabbatsbudet är inte skriftenligt:

  Vi uppfyller sabbaten genom att vara nya skapelser i Kristus och be att Guds Ande verkar i och genom oss, som jag skrev tidigare.

  Vi kan inte blanda lag och nåd:

  Har du funderat över om nu sabbatsbudet gäller för hedningarna (måste hållas) varför blev Paulus då så förtvivlad /upprörd när vissa ‘bröder’ i Galatien försökte återinföra omskärelseförbundet? Båda två var ju ett tecken på att judarna var Guds utvalda!

  Du skriver att “mycket, i samhället – utbrändhet, skilsmässor, otrohet, stress inte skulle förekomma om församlingar, familjer och enskilda avskiljde Herrens Sabbat.

  De viktiga, tror jag, är att vi avskiljer tid för kroppen att få vila och framför allt tid att umgås med Herren! Du menar att detta kan endast ske på en lördag, men då blir det väl laggärningar, av alltihopa?

  Jag menar att denna vila/avskildhet är precis lika effektiv, oavsett vilken dag vi än väljer! Annars handlar det ju om någon slags magi, som jag ser det!

  Det står ju skrivet: Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, då skall allt detta andra tillfalla er.

  Om vi istället söker allt detta andra, får det givetvis konsekvenser för både familjeliv, hälsa och främst för vår relation med Gud! (Det står ju också att allt detta jagar ju hedningarna efter, men er Himmelske far VET ju att ni behöver allt detta!)

  Det är inte själva sabbatsdagen som leder till särskilda välsignelser Annelie, utan att vi söker Guds rike först – och Hans rättfärdighet- genom vandringen (och efterföljelsen) lydnaden i Anden! Det som kallas trons lydnad!

  Guds välsignelse,

  Antonia

      (Reply)

 53. Jag tror att det finns ett viktigt råd/bud i Rom. 14 vers 5.

  Det står: “Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne.”

  Det står inte: “Var och en bör fullt övertyga andra med ursinne.”

  Enligt vers 22 i samma kapitel är uppdraget: “Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud.”

  Kolla länkarna i bloggposten så blir det mycket tydligt vad som händer när man inte följer rådet/budet att “behålla sin fasta övertygelse för sig själv inför Gud”.

  Bloggposten heter inte för intet “sabbatsdispyter”.

  Låt oss inte begränsa varandra där Gud har gett frihet.

  /Kjell

  PS. Detta är inte en reaktion till de nyare inläggen här. Vill bara uppmana alla som läser kommentarer här att även läsa igenom bloggposten.

      (Reply)

 54. Antonia,

  Tack, Antonia för ditt svar och ursäkta att mitt dröjt

  Skall förklara varför jag har avskiljt Sabbaten.
  Herren kallade mig att göra det, våren 2000. ( Det har jag vittnat om på aletheia. )
  Jag har aldrig gjort det för att bli välsignad, eller verka heligare än någon annan.
  Tror vi det, så blir det ju en gärningslära, som du så ofta pekat på.

  Uppriktigt sagt, har jag aldrig förstått det argumentet 😉 Det har aldrig föresvävat mig. Har aldrig tänkt i dom banorna. Jag vet att allt är av Nåd. 
  Vi vet, ju som kristna att allt är av Nåd.
  Eller vet inte kristna det ?

  Nåden borde väl sitta i ryggmärgen !

  Men efter att ha funderat, några dagar nu, i dina tankebanor, så tror jag att jag börjar förstå något, av din ståndpunkt, varför det är så farligt att börja i fel ände och att det kan ta en ände med förskräckelse. Mycket att ta in, man jag har börjat, så smått. Behöver studera detta mer, minst sagt. Har aldrig sett Sabbaten och Herrens högtider som ‘farliga’. Att det skulle kunna bli laggärningar har inte ingått i mitt medvetande. Det är väsensfrämmande för mig.

  Alla Bibelställen, som du i dina inlägg sen hösten 08 – då jag började läsa vissa bloggar – har refererat till, har erkänner jag, gått mig förbi. Eftersom min utgångspunkt har varit att Herren, velat att jag skall iaktta Sabbaten, och hans övriga Högtider.

  Har heller aldrig förstått att det skulle kunna vara en snara till fall, för ev trossyskon som börjar fira Sabbaten. Men nu, inser jag att om man gör det av felaktiga motiv, kan innebära att man i förlängningen, kan falla ur nåden. 
  Och det  vore ju mer än fruktansvärt !  
  Vill absolut inte medverka till något sådant !

  I ärlighetens namn, har jag inte heller studerat detta så mycket. Min teologi på detta område är minst sagt grund. Det har säkert märkts 😉 Den sträcker sig från skapelsens sjunde dag, då Herren vilade från alla sina verk till Uppenbarelseboken där det står att de som håller hans bud, skall vara ståndaktiga. Bibelställena däremellan har jag i princip, neglirerat. Fast inte riktigt. Du är betydligt mer ( ‘understatement’ ) bevandrad i Ordet v g dessa stora frågor.

  Min uppgift är att bedja, och vara med Herren under Hans dagar.
  Med ett rent samvete 😀
  Jag har aldrig försökt ‘tvinga’ någon att göra som jag. Fastän jag tror stenhårt på att Herren har sina syften med både, Hans Sabbater och Högtider. Hur och vad jag kommit fram till behåller jag för mig själv t v.

  Jag är ledsen om jag uppfattats som ‘nyjudaist’. ( Detta ord, som har blivit ett skällsord.)
  Jag har aldrig definierat mig själv utifrån det begreppet. 
  Jag är en stor syndare, frälst av Nåd

  I fortsättningen följer jag rådet /Ordet, att ha min tro för mig själv.

  Shalom och Aronitiska Välsignelsen över dig och dina närmaste

  Annelie Bäcklund 

      (Reply)

 55. Tillägg

  Jag tror på treenigheten. Fadern, Sonen och den Helige Ande.

  Och – jag har frångått min f d sign “moadim”.
  Har insett att det är löjligt. ‘Ingen’ vet ju ändå vad det betyder.
  Sen ca ett år tillbaka, skriver jag alltså under inläggen  med mitt riktiga namn.

  Annelie Bäcklund 

      (Reply)

 56. Antonia,

  Erinrar mig att jag i viss mån har motsagt mig själv.
  Jag känner ju till dina uppfattningar i olika avseenden, vilket jag skrivit i ett annat inlägg.
  Men menar att jag inte har fäst så stort avseende vid dem. 
  Eftersom jag ämnar att hålla alla Herrens högtider, viss om att Han har kallat mig till att göra det, för SINA syften, tills Herren kommer tillbaka. Nog om det. 

  Men jag tror ‘I’ve got your point’, eller åtminstone vill och försöker förstå.

  Och – jag tar tron på fullaste allvar. Vill Herren korrigera en felaktig uppfattning jag haft, så får Han det. 

  Skall också läsa på mer…

  “Det finns djup i Herrens godhet, och dess gränser ingen ser”
  ‘Kom till mig’ i skrivandes stund. Har aldrig hänt förut.

  Shalom

  Annelie Bäcklund

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *