Sidledsförflyttning – en ny lära?

Visserligen har jag redan skrivit om detta i flera artiklar. Jämför till exempel artikeln om att Sackeus har bytt namn

Men en mycket välformulerad kommentar av signaturen “Tekton” i Berndt Isakssons Samtalsforum gör det aktuellt att ta upp saken igen.

Tekton har skrivit två kommentarer efter en önskan om förtydligande. Jag saxar ihop dessa kommentarer.

Här följer Tektons anförande.

När Paulus skrev om uppryckandet förväntade han sig att få möta Herren redan på sin tid och därför säger han: ”Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1Tess 4:17). Paulus, och judarna som trodde på Kristus, förväntade sig att bli uppryckta, även om de befann sig i Jerusalem. Så om Paulus skulle levt idag hade han säkert förväntat sig det samma.

Tidigare generationer har hoppats på, och sjungit om, ett hemland ovan där. När Jesus kommer ska vi mötas där på den gyllne stranden. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom mars. Detta var (är) ju bilder, metaforer, som ändå beskrev en kommande verklighet för tidigare generationer.

Idag ifrågasätts detta allt mer och mer. Många menar att detta synsätt bara är en myt. Ett sådant uppryckande är inte att vänta, det är rena sagor, obibliskt, menar flera. Det handlar om eskapism (verklighetsflykt), sägs det. Men det är starka uttalanden som bör prövas eftersom klassisk kristendom, mig veterligen, förkunnat uppryckandet på de ”gamles” vis.

Nu menar somliga att de troende ska förflyttas i sidled till Israel för att regera med Kristus i det nya riket. Först ska de ryckas upp, för att sedan stiga ned med Kristus i Jerusalem. Men vad händer med de judar som befinner sig i Jerusalem? Det är väl onödigt att de rycks upp, om uppryckandet bara en förflyttning till Jerusalem? Eller hur tänker man, är min undran?

Vad kommer då att hända egentligen, undrar man stilla? Jo, säger dessa, vi skall förflyttas i sidled snarare än uppåt. Vi kommer snarare att transporteras horisontellt för att till sist samlas i Israel, Jerusalem, till ett stort bröllop då bruden och brudgummen förenas.

En del går så långt att de hävdar att det inte finns någon himmel alls och kallar ”den himmelska idén” för en fars. Himlen är – för dessa – enbart den upprättelse Israel skall få här på jorden, någon annan himmel finns inte.

Nu är det ju bara några få som slirar iväg så långt ut på kanten så att de förnekar ett himmelrike. Men många tänker sig att vi ska samlas i Jerusalem när det tusenåriga riket bryter in i samband med Kristi återkomst. Där ska de utvalda (troende) regera över världen tillsammans med Kristus. Men därefter väntar en himmel.

Det intressanta blir nu att det judiska folket som befinner sig i Jerusalem, eller i landet Israel, inte behöver förflyttas, de är ju redan på plats. I den stund Jesus stiger ned på Oljeberget gör han det tillsammans med de tidigare uppryckta, i triumf, och det judiska folket befrias – bröllop firas.

Men hårddrar man denna tes så gäller uppryckandet bara de hednakristna och inte judarna, för de behöver ju inget uppryckande. Hur stämmer det med Skriften? Paulus räknade i vart fall med att bli uppryckt. Så gjorde säkerligen alla andra judar som kommit till tro på Jesus vid den tiden. Har läget förändrats?

Det märkliga uppstår nu att de som är kritiska till ersättningsteologin lär ut något som påminner om den samma. Uppryckandet gäller oss, inte dem. Extra spetsigt sagt: löftet om ett uppryckande är vårt, inte deras. Sidledsteologin, som jag kallar den, är knappast en traditionell tolkning och bör därför noga prövas utifrån Skriften. Har man i sidledsförflyttningen glidit för långt åt sidan? Tänker jag fel? Eller?

Förr var nog betoningen mer på frälsningen, de troende räddas undan från ett trångmål. Nu är betoningen mer på makten, vi ska till Jerusalem regera med Kristus. Detta är nog viktigare än vad vi i all hast tänker oss, för det påverkar vårt sätt att vänta på Kristi ankomst.

 
Det jag vill tillfoga är något jag tycker mej kunna konstatera.

  Det börjar med förnekandet av Himmelen. Vi skall istället till Jerusalem.
 • Nästa steg är förnekandet av Korset. Istället var det en påle eller ett vanligt träd.
 • Följande steg är att förneka att Guds Son är Gud. Det finns varianter på vad han då var istället. En tanke hos Gud, en ängel eller en profet. Låt inte lura dej av alternativen. Det är förnekandet det handlar om.
 • Det sista steget i förnekelsen tycks vara att förneka att Den Helige Ande är en person.

För att klara dessa konststycken måste man omtolka och omdefiniera Bibeln. Det gör man oftast genom att ändra på betydelsen av ord.

För t.ex. MFS betyder Gud inte Gud. Son betyder inte son. Förstödd betyder inte förstfödd. Och så vidare ad nauseum!

Detta gör diskussion helt omöjlig.

Hur mycket fabler och New Age som smugit sig in, och nu presenteras som “old roots” får du själv bedöma. Men kom ihåg att i Hinduismen, New-Age, Frimurarsekterna och satanismen kallas själafienden “den gamle av dagar”.

Jesus säger: Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.”

/Kjell

Upp. 3:7-13

Skriv till församlingens ängel i Filadelfia:
Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Visits: 48

39 thoughts on “Sidledsförflyttning – en ny lära?”

 1. Var nånstans i bibeln står det att vi ska ” Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom mars. ???

  De bibelcitat jag angav hos Bernt Isaksson tyder på att de troende samlas i Jerusalem och självklart gäller uppryckelsen alla troende, judar som hednakristna.
  Bibelcitaten: Bibelorden:
  Sak. 12-14
  Dan 7
  Joel 1-3
  1 Tess 4:13-18, 5:1-8
  Upp. 19-21

  Det står ju så i bibeln. Hesekiel beskriver templet som skall komma som sedan står i uppenbarelseboken att den stora staden Jerusalem kommer ner från himlen. Vad jag kan utläsa ur skriften efter tusenårsriket.
  Vad jag undrar över är när väckelsen i Israel äger rum om det sker när Jesus återkommer eller strax innan. De judar som inte omvänt sig kan väl knappast uppryckas- jag bara förstår inte resonemanget.
  När Jesus kommer tillbaka så återkommer han till Jerusalem, till Oljeberget.
  Ska de uppryckta stanna kvar i luften då? Eller var tar de vägen?
  mvh

      (Reply)

 2. Maria skrev: “Var nånstans i bibeln står det att vi ska ” Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom mars. ???”

  Jag vet inte vem Tekton är, men jag anar att han troligen hör till den äldre generationen, liksom jag själv.

  Det fanns en originell evangelist som hette Carl Öst. Han skrev även visor, och i en av dessa visor sjöng han just detta: “Vi skall fara bortom månen, vi skall fara bortom Mars. Vi skall fara bortom Vintergatans stjärnevärld med hast.”

  Det är alltså inget citat från Bibeln. Och det bygger på en tanke att Himmelen är “där uppe” ovan stjärnor klara.

  Jag tror inte att Himmelen kan placeras rymd-geografiskt. Och hur som helst står den nog fri från skapelsen.

  Men, om du har läst den artikel jag länkade till. Den jag litet utmanande kallade “Sackeus har bytt namn”, så har du även läst mina argument varför jag tror att vår destination är Himmelen.

  2 Tess. 4:16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

  Jag tror alltså inte att vi skall ryckas upp för en liten flygtur till Jerusalem. Varken levande Kristustrogna eller de i Kristus döda.

  1 Kor. 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

  Kungarnas Kung får fixa det hur han vill, men jag har mitt hopp till den frälsning som kommer att leda till att jag förvandlas och får vara tillsammans med Herren evinnerligen.

  Om sedan Himmelen, efter tusenårsriket, kommer att omfatta både de nya himmlarna och den nya jorden, må vara okänt i dagens läge.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Maria,

  Jag har lärt känna dej som en person som seriöst läser Biben och står upp för Sanningen.

  Du är hjärtligt välkommen att utveckla din tolkning av de texter du nämner.

  Endera som kommentar eller, ännu hellre som “gästblogg”.

  När jag får tid skall jag berätta litet om Carl Öst i Off-Topic tråden.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell,

  1 Tess 4:17-18
  17. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas bort tillsammans med dem på skyar Herren till mötes i luften. Och så skall vi alltid få vara hos Herren. Joh. 12:26, 14:3. 17:24.
  18. Så trösta nu varandra med dessa ord.

  Har citerat från reformationsbibeln och där står det att vi ska möta Herren i luften och så står det också i den grekiska grundtexten.

  När Jesus återkommer kommer han till Oljeberget som det står i Apg 1:9-12

  9. Och när han hade sagt detta, lyftes han upp inför deras ögon, och en molnsky tog honom bort ur deras åsyn. Mark. 16:19. Luk. 24:51.
  10. När de såg upp mot himlen, medan han for bort, se, då stod där två män klädda i vita kläder hos dem.
  11. Dessa sade: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.
  12. Sedan gick de tillbaka till Jerusalem från det berg som heter Oljeberget, som ligger nära Jerusalem, en sabbatsresa därifrån.

  Vi ska ju vara tillsammans med Herren evinnerligen och var är Herren på väg Han är på väg till Jerusalem för att befria det från antikrists arméer som vill inta det. Det står i uppenbarelseboken. Har du läst bibelcitaten jag skickade?
  Jag kan inte få ihop det Kjell på ett annat sätt eftersom det är så det står i Skriften.
  Anser dig också vara en seriös person som läser Skriften men här förstår jag inte dit resonemang.
  Fridshälsningar Maria

      (Reply)

 5. Kjell hur ser du på dessa verser ur Sakarja? Jag kan inte se annat än att Jesus kommer tillbaka här!

  Sak 14
  Herrens dag kommer
  1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er.
  2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad.
  3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag.
  4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.
  5 Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig.

  6 Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas.
  7 Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.

  8 Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så.
  9 HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.

  10 Hela landet, från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall förvandlas till en slätt. Men staden skall vara upphöjd och förbli på sin plats, från Benjaminsporten till den plats där den förra porten stod, till Hörnporten, och från Hananeltornet till de kungliga vinpressarna.

  11 Folket skall bo där i ro och aldrig mer lämnas till undergång. Jerusalem skall bo i trygghet.

  Det finns så många andra ställen i Skriften som beskriver det här också.
  Se vers 4 här och jämför den med Apg. 1:11.

  Frid Maria

      (Reply)

 6. Maria,

  Jag vill börja med att säga att jag svarar på din begäran, men att jag inte är vidare förtjust i att skriva det jag kommer att skriva. Orsaken är att dylika spekulationer och egna tolkningar introducerar antropomorfismer och bilder som inte otvetydigt förekommer i Skriften. Och jag föredrar att begränsa mej till de tydliga bilder och antropomorfismer som Herren själv använder. Även om det leder till att det finns mycket jag inte kan förklara rationellt.

  Du skrev: “Har citerat från reformationsbibeln och där står det att vi ska möta Herren i luften och så står det också i den grekiska grundtexten.”

  Ordet “nefelais” i 1 Tess 4:17 betyder inte “luft” men “molnighet” eller “dimmighet”. Samma ord används i Markus 13:26.

  Även i Apg. 1:9 finner vi samma ord “nefele” medan vers 10 använder ordet “ouranon” som betyder “luft” eller “sky” och i överförd betydelse “himmel”.

  Order “ouranon” är lika ospecifikt som vårt ord “himmel” och förknippas med “upp”, oavsett vilken betydelse man använder det i.

  Det bör man säkerligen inte avfärda som bara bildspråk för det används återkommande i Bibeln. Du citerar själv i en annan kommentar hur det nya Jerusalem sänker sig ner (katabinousan) från Guds himmel (ouranou).

  Jag vet inte om det är nyttigt att gå in i detalj med översättningarna för jag har inga anmärkningar mot den gängse översättningen, men en fullt giltig översättning skulle kunna låta såhär:

  “När han hade sagt detta reste han sig upp och en dimma tog bort honom ur deras åsyn. Och medan de stod där och stirrade i tomma luften ….”

  Nu beror resten av detta resonemang på hur vi ser på Matt. 18:20 “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

  Är detta bokstavlig sanning eller andligt bildspråk?

  Jag tror att det är bokstavlig sanning. Och då kan det inte betyda annat än att Jesus finns där i en dimension vi inte kan se. Och vidare att den dimensionen inte är bunden till rummet, för han är då närvarande på flera olika platser “samtidigt”.

  Jämför att Jesus besökte lärjungarna innan himmelsfärden, och att han då gick genom stängda dörrar. Fastän han tydligen kunde äta mat utan att det skedde underliga saker.

  Ur evighetens perspektiv har Gud obegränsade möjligheter (icke bundna till tid och rum) att ta sig an saker som för oss ter sig vara kortvariga och platsbundna.

  Lukas skrev i Apg. 1 att Jesus “lät sig ses” av lärjungarna. Och i Lukas 24 om hur Han plötsligen stod mitt ibland dem.

  Enligt löftet var han ju redan närvarande, så det plötsliga bestod i att han “lät sig ses” av dem.

  “Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

  “som ni har sett honom fara upp till himlen” kan ordagrannare översättas “som ni stirrade på honom när han gick in i himmelen”.

  Du skrev: “Vi ska ju vara tillsammans med Herren evinnerligen och var är Herren på väg Han är på väg till Jerusalem för att befria det från antikrists arméer som vill inta det.”

  Som jag redan skrev beror resten av detta resonemang på hur vi ser på Matt. 18:20 “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

  Är detta bokstavlig sanning eller andligt bildspråk?

  Jag tänker inte försöka mej på att spekulera. Men tydligen är tid och rum inte mera en begränsning efter vårt uppryckande. Och dessutom är ju tusenårsriket bara en dag långt.

  Jag ser således inte någon motsägelse i att jag får vara i Himmelen och ha evighetsperspektiv (vad nu detta precis kan innebära) “samtidigt” som Kungarnas Kung fixar tusenårsriket på den jord som därefter kommer att försvinna.

  Joh. 14:2 “I min Faders hus äro många boningar; om så icke vore, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.”

  Herren Jesus själv har sett till att fixa mej en boning i Himmelen.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Maria skrev: “Kjell hur ser du på dessa verser ur Sakarja? Jag kan inte se annat än att Jesus kommer tillbaka här!”

  Javisst tror jag att Jesus kommer tillbaka till jorden i synlig gestalt och i makt och majestät.

  Hur jag ser på texten i Sakarja?

  En blandning av profetiskt språk och bildspråk.

  Men givetvis tror jag att Gud kan dela på bergen och öknen så att det uppstår en dal från Medelhavet till “havet i öster” vilket då geografiskt kanske skulle betyda Persiska Viken? (Fast Persiska Vikens norra ände ligger ungefär 20 mil sydligare än Jerusalem. Vill man tolka “västerut” som “rakt västerut” får man gå ända till havet öster om Kina.)

  På kartan har jag markerat Jerusalem med en svart linje och Persiska vikens nordligaste punkt med en blå linje.

  Om dalen blir tillräckligt bred kan det ju tänkas att den sydliga gränsen av dalen ligger sydligare än Persiska Vikens nordligatse punkt.

  Kanske man även kan fundera på hur högt Jerusalem måste ligga för att en flod skulle flyta 150 mil till Persiska Viken.

  1 meter på hundra meter är mycket litet. Vilket till och med det skulle betyda att Jerusalem behöver ligga 15000 meter över havet.

  7 Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.

  Vers 7 verkar (kanske) handla om tusenårsriket.

  /Kjell

      (Reply)

 8. 17. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas bort tillsammans med dem på skyar Herren till mötes i luften. Och så skall vi alltid få vara hos Herren. Joh.

  Ordet skyar= nephelais= moln
  Ordet luft= aér= luft
  i den grekiska grundtexten, har precis kollat.
  Frid

      (Reply)

 9. Maria,

  Ja, du har också rätt.

  Jag citerar Strong:

  G3507 nephele nef-el’-ay

  from G3509; (Härlett från: nephos nef’-os a cloud.)

  properly, cloudiness, i.e. (concretely) a cloud.

  I KJV översatt: cloud.

  Om du talar Tyska vet du att ordet fortfarande används där “Nebel” som betyder dimma.

  Vidare kommer ordet “nebulosa” från detta ord.

  Jag citerar Strong:

  G3772 ouranos oo-ran-os’

  the sky; by extension, heaven (as the abode of God); by implication, happiness, power, eternity; specially, the Gospel (Christianity).

  I KJV översatt: air, heaven(-ly), sky.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  Nu beror resten av detta resonemang på hur vi ser på Matt. 18:20 “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

  Javisst Jesus återkommer synligt så att alla kan se, det är väldokumenterat i bibeln. Det bibelord du citerar ovan gäller inte det ordet när Jesus är i himlen och har skickat hjälparen Jesu Ande till oss?

  Se:
  Apg. 3:26

  21. Honom måste himlen ta emot till den tid då allt skall bli upprättat igen, som Gud har talat om genom alla sina heliga profeters mun från världens början.

  När Jesus kommer åter är det fortfarande så?:Matt. 18:20 “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

  Det kan jag förstås inte svara på men Jesus återkommer fullt synligt till Oljeberget en sabbatsresa från Jerusalem. Ska då de uppryckta fara till en himmel medan Jesus återkommer till Oljeberget? Var nånstans står det i bibeln undrar jag? Vi kommer Herren till mötes i luften. Det är samma som står beskrivet i Mt 25 hur tärnorna gick ut för att möta brudgummen.

  Då skall himmelriket bli likt tio jungfrur, som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Luk. 12:35f.
  2. Men fem av dem var visa, och fem var oförståndiga. 3. De oförståndiga tog sina lampor, men de tog ingen olja med sig. 4. Men de visa tog olja i sina kärl, tillsammans med lamporna.
  5. Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6. Men vid midnattstid hördes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut och möt honom.
  Upp. 19:7.
  7. Då stod alla jungfrurna upp, och gjorde i ordning sina lampor. 8. Och de oförståndiga sade till de visa: Ge oss av er olja, ty våra lampor slocknar.
  9. Men de visa svarade: Nej, den skulle inte räcka till för både oss och er. Gå hellre bort till dem som säljer, och köp åt er själva.
  10. När de gick och skulle köpa, kom brudgummen, och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes.

  Och de som var redo gick in MED HONOM till bröllopet, och dörren stängdes.
  Ska tärnorna fira bröllopet i himlen och Jesus i Jerusalem?

  Bröllopet sker efter tusenårsriket som är tusen jordeår vad jag kan utläsa av Skriften:
  Upp. 20:4-6

  4. Och jag såg troner och de satt på dem, och åt dem blev givet att hålla dom. Och jag såg deras själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och för Guds ords skull, och de som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild och inte hade tagit märket på sin panna eller sin hand. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år. Dan. 7:9. Matt. 19:28. Luk. 22:30. Rom. 8:17. 1 Kor. 6:2-3. 2 Tim. 2:12. Upp. 6:9-11.
  5. Men de andra döda fick inte liv igen, förrän de tusen åren hade blivit fullbordade. Detta är den första uppståndelsen.
  6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster, och skall regera med honom i tusen år.

  Sedan står bröllopet

  Upp.

  21 Kapitlet
  En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalems härlighet.
  Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var förgångna och havet fanns inte mer. Jes. 65:17, 66:22. 2 Petr. 3:13.
  2. Och jag Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo så som en brud som är prydd för sin man. 2 Kor. 11:2. Gal. 4:26. Hebr. 11:10, 12:22, 13:14.
  3. Och jag hörde en stark röst från himlen säga: Se, Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och de skall vara hans folk och Gud själv, deras Gud, skall vara med dem. Hes. 43:7.
  4. Och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon. Och döden skall inte vara mer, inte heller sorg, inte heller rop, inte heller någon plåga skall vara mer, ty det första är förgånget. Jes. 25:8, 35:10. 1 Kor. 15:26, 54. Upp. 7:17.

  Låter referenscitaten till GT stå kvar så kan man se att Skriften är en helhet, låta Skrift förklara Skrift för som det står i Ps. 119:160

  Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

  Frid Maria

      (Reply)

 11. Maria,

  Nu var ju avsikten med artikeln att visa på en trend som jag tycker mej se.

  Var som sker efter uppryckandet ligger helt i Herrens hand. De får bli som Han vill med det. Och det blir det oavsett om vi tror att vi kommer till Himmelen eller till Jerusalem.

  Men den trend jag tycker mej finna handlar om hur vi tror och agerar nu, i väntan på Herren.

  Jag förstår att du gärna vill att jag stryker det första steget.

  Men vad anser du om de tre följande stegen?

   Det börjar med förnekandet av Himmelen. Vi skall istället till Jerusalem.
  • Nästa steg är förnekandet av Korset. Istället var det en påle eller ett vanligt träd.
  • Följande steg är att förneka att Guds Son är Gud. Det finns varianter på vad han då var istället. En tanke hos Gud, en ängel eller en profet. Låt inte lura dej av alternativen. Det är förnekandet det handlar om.
  • Det sista steget i förnekelsen tycks vara att förneka att Den Helige Ande är en person.
  • /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell, bra att du poängterar vad det egentligen handlar om. Dessutom finns också risken att om vi för mycket fokuserar på tolkning och uttydning av Skriften tappar fokus på den viktigaste, Herren. Jag har själv sysslat med sådant och vet att det inte är en bra väg.

  Herren har allt under kontroll och Han vet hur allting kommer att ske när det är dags. Låt oss vila i Honom och låta Honom vara Herre!

  Guds frid

      (Reply)

 13. Kjell,

  Men vad anser du om de tre följande stegen?

  Det börjar med förnekandet av Himmelen. Vi skall istället till Jerusalem.
  ■Nästa steg är förnekandet av Korset. Istället var det en påle eller ett vanligt träd.
  ■Följande steg är att förneka att Guds Son är Gud. Det finns varianter på vad han då var istället. En tanke hos Gud, en ängel eller en profet. Låt inte lura dej av alternativen. Det är förnekandet det handlar om.
  ■Det sista steget i förnekelsen tycks vara att förneka att Den Helige Ande är en person.

  Kjell, att vi ska till Jerusalem är väl dokumenterat i Skriften, finns ingen anledning att förneka himmlen för det. Jag förnekar varken Guds Rike, Korset eller den Helige Ande som person. Sedan får du gärna svara på mina frågor i inlägget.

  Här är ett inlägg jag skrev innan jag läste de sista kommentarerna av Kjell och MS och ni får gärna ge reflektioner på det också.

  Mt 9:14-15
  14. Då kom Johannes lärjungar till
  honom och sade: Varför fastar vi och
  fariséerna så mycket, men dina lärjungar
  fastar inte? Mark. 2:18f. Luk. 5:33f.
  15. Jesus sade till dem: Hur kan
  bröllopsfolket sörja, så länge brudgummen
  är hos dem? Men de dagar
  skall komma, då brudgummen skall
  tas ifrån dem, och då skall de fasta.

  Nu fastar vi när brudgummen kommer åter då ska vi inte fasta, då är han här i fysisk person.
  Vi kan ju knappast byta plats med Jesus när han kommer åter från himlen. Då ska vi till himlen och han till jorden enligt ditt resonemang?
  När det judiska folket inser att Jesus är Messias blir det som det står i romarbrevet- de döda i Kristus uppstår.

  Rom 11:15

  15. Ty om deras förkastelse är världens
  försoning, vad skall då deras
  upptagande bli annat än liv från de
  döda?

  Sak. 12:9-14

  Veklagan över den genomstungne
  9 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. 10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. 11 På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset.* 12 Landet skall sörja, var släkt för sig:
  Davids hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig;
  Natans hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig;
  13 Levi hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig;
  Simeis släkt för sig och deras kvinnor för sig,
  14 alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig.

  De judar som omvänder sig och så att säga redan befinner sig på plats (kanske även hednakristna som är på plats) behöver ju inte uppryckas eftersom Jesus är på väg till Jerusalem.

  Uppryckelsen måste ju gälla de döda i Kristus, såväl judar som hednakristan samt judar och hednakristna som inte befinner sig i Jerusalem.

  Sak. 13:8-9

  En prövad kvarleva – Herrens rätta folk
  8 Det skall ske i hela landet, säger HERREN,
  att två tredjedelar skall utrotas och gå under,
  men en tredjedel skall lämnas kvar.
  9 Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld.
  Jag skall luttra dem som man luttrar silver,
  pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn
  och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: “Detta är mitt folk.”
  Och folket skall svara: “HERREN är min Gud.”

  Sak. 14:1-7

  Sak 14
  Herrens dag kommer
  1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er.
  2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem.
  Staden kommer att intas, husen plundras
  och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap.
  Men återstoden skall inte bli utrotad.
  3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk,
  så som han stred förr på drabbningens dag.
  4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget,
  mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu,
  från öster till väster, till en mycket stor dal
  genom att ena hälften av berget viker undan mot norr
  och andra hälften mot söder.
  5 Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg,
  ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel.
  Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen
  på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma
  och alla heliga med dig.

  6 Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas.
  7 Det blir en särskild dag, känd av HERREN,
  inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer
  blir det ljust.

  Upp. 19:11-16

  11. Och jag såg himlen öppen och se,
  en vit häst och den som satt på den
  heter Trofast och Sannfärdig, och han
  dömer och strider med rättfärdighet.
  12. Hans ögon var som eldslågor och
  på hans huvud var många kronor.
  Han hade ett namn skrivet, som ingen
  känner utom han själv. Upp. 1:14, 2:18.
  13. Han var klädd i en klädnad, som
  var bestänkt med blod och hans namn
  är Guds Ord. Jes. 63:2. Joh. 1:1. 1 Joh. 1:1.
  14. Och härarna i himlen följde honom
  på vita hästar, klädda i vitt och
  rent linne*. *KXII: silke.
  15. Och ut ur hans mun kom ett
  skarpt* svärd, för att han med det
  skulle slå folken**. Han skall regera
  dem med järnspira. Och han trampar
  vinpressen med Guds den Allsmäktiges
  förtörnelse och vrede.
  *KXII tillägger: tveeggat.
  **KXII: hedningarna.

  Ps. 2:9, 76:13. Jes. 11:4, 63:3. 2 Thess. 2:8.

  Upp. 1:16, 2:16f, 12:5, 14:19-20.

  16. Och han har ett namn skrivet på
  sina kläder och på sin höft: Konungarnas
  Konung och Herrarnas Herre.

      (Reply)

 14. Maria skrev: “De judar som omvänder sig och så att säga redan befinner sig på plats (kanske även hednakristna som är på plats) behöver ju inte uppryckas eftersom Jesus är på väg till Jerusalem.

  Uppryckelsen måste ju gälla de döda i Kristus, såväl judar som hednakristan samt judar och hednakristna som inte befinner sig i Jerusalem.”

  Just dylika teorier, som nedvärderar uppryckandet till en jordbunden flygtur, visar att “sidledsförflyttningen” inte kan stämma.

  Uppryckandet markerar slutet på den fas i Guds frälsningsplan som vi har fått uppenbarelse om. Slutet på missionsbefallningen. Evig frälsning för de i Kristus döda och de levande Kristustrogna.

  Kanske borde vi hellre tala om “den första uppståndelsen” än om “uppryckandet”. Upp. 20:6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen.

  Paulus vinnlägger sig att förklara att de i Kristus döda och de levande Kristustrogna kommer att få samma behandling. (Se 1 Tess. 4)

  1 Kor. 15:51 Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, 52 och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.

  I grundtexten står det “εν ατομω εν ριπη οφθαλμου” vilket betyder “i en odelbar tid i ett ögonblick”. (Atom betyder som du vet “odelbar”.)

  Det handlar om en total förvandling när vi får uppståndelsekroppar.

  Det handlar inte om en naturlig förflyttning från Jönköping till Jerusalem.

  Märk väl att Paulus talar i “vi-form”.

  Han skulle ju ha kunnat skriva “för så vitt vi inte redan befinner oss i Jerusalem kommer vi att bli uppryckta”.

  Men det gjorde han inte! För detta är inte budskapet.

  Jag avslutar mitt argumenterande om uppryckandet här för det sidospårar avsikten med artikeln.

  /Kjell

      (Reply)

 15. MS skrev: “Herren har allt under kontroll och Han vet hur allting kommer att ske när det är dags. Låt oss vila i Honom och låta Honom vara Herre!”

  Så är det!

  Och nu handlar visserligen en hel del av texten i artikeln om just uppryckandet, därför att Tekton så fyndigt gav den nya läran namnet “sidoförflyttning”.

  Men min avsikt med artikeln är just att visa på faran i att avkläda uppryckandet, korsfästelsen, Jesus och Den Helige Ande, det Gudomliga.

  Visserligen har jag angett en ordningsföljd, men det handlar inte nödvändigtvis om tidsordning. Det anger en slags allvarlighets-ordningsföljd.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell,

  (Det handlar om en total förvandling när vi får uppståndelsekroppar.)
  Hallo Kjell har aldrig påstått något annat!

  (Det handlar inte om en naturlig förflyttning från Jönköping till Jerusalem.)

  Nej inte en naturlig förflyttning, det handlar om en övernaturlig förflyttning, ett uppryckande av de kristna för att möta Herren i skyn och då bli förvandlade och sedan bär det av till Jerusalem.
  Inte bortom månen och mars och en rundtur i vintergatan.

  (Kanske borde vi hellre tala om “den första uppståndelsen” än om “uppryckandet”. Upp. 20:6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen.)

  Ja, först uppstår de döda i Kristus och sedan så blir vi tillsammans uppryckta.

  (Just dylika teorier, som nedvärderar uppryckandet till en jordbunden flygtur, visar att “sidledsförflyttningen” inte kan stämma)

  Ska de uppryckta till himlen då när Jesus precis lämnat himlen och är på väg till Jerusalem. Ska vi bara säga hej till Jesus då och bli förvandlade, ett kort möte och sedan byter vi plats.
  De uppryckta i himlen och Jesus på jorden. Den teorin får iallafall inte jag ihop!

  Fridshälsningar Maria

      (Reply)

 17. Vi har definitivt en sidledsförflyttning mot att bli mer judiska! Trenden enligt Dagen är att även kristna firar den judiska sabbaten med osyrat bröd och allting. Blir vi heligare pga det? Ser Gud på oss med mer kärleksfulla ögon? Eller försöker vi bara bli lite bättre än övriga okunniga kristna bröder? Kanske får vi då sitta på Jesu högre sida i gästabudssalen?

  Jag tror knappast vi kommer vara vilsna och övergivna i himlen om Jesus stiger ned på Oljeberget. Vi är inte i samma begränsade dimension efter uppryckandet. Precis som Jesus idag är mitt ibland oss så är han på många ställen i världen och även i himlen. Rent logiskt – om vi fysiskt ska befinna oss i Jerusalem hela gänget som trott på Jesus, hur ska några miljarder få plats där? En och annan har ju levt på denna jord under tidernas gång.

      (Reply)

 18. Jag undrar vilka “glasögon” man läser Bibeln med när man som kristen firar sabbaten utifrån judendomens lära och doktriner? Vad blir nästa steg , att återuppliva syndakatalogen?

      (Reply)

 19. Tony Malmqvist,

  Tony,

  “Jag undrar vilka “glasögon” man läser Bibeln med när man som kristen firar sabbaten utifrån judendomens lära och doktriner? Vad blir nästa steg , att återuppliva syndakatalogen”?

  Ställer mig precis samma fråga själv?

  Det här nya laghållandet kan nog tyvärr, bara sluta på ett sätt: Om inte omvändelse sker så hamnar man till slut, ut ur nåden och tillbaks under träldoms oket, (laggärningar) igen.

  Svenska (1917)
  Gal. 3: 1-2

  1) “I oförståndige galater! Vem har så dårat eder, I som dock haven fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst?

  2) Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro”?

  3) Rättfärdiggörelsen kommer ju inte genom lagen utan genom nåden, av tron allena!

  4) Haven I då upplevat så mycket förgäves — om det nu verkligen har varit förgäves?

  5) Alltså, att han som förlänade eder Anden och utförde kraftgärningar bland eder gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller därav att I lyssnaden i tro,

  6) i enlighet med det ordet: »Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet»?

  7) Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.

  Paulus låter här förtvivlad men också hjälplöst vädjande, han kan helt enkelt inte begripa hur man kan låta sig förhäxas så.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 20. wildwest skrev: “Jag tror knappast vi kommer vara vilsna och övergivna i himlen om Jesus stiger ned på Oljeberget. Vi är inte i samma begränsade dimension efter uppryckandet.”

  Precis!

  Och sedan är ju tusenårsriket bara en dag långt, mätt med våra nya tidsmått.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Tony Malmqvist skrev: “Vad blir nästa steg , att återuppliva syndakatalogen?”

  Det behövs inte. Den lever och frodas och har aldrig varit avskaffad i praktiken.

  Bara i retoriken. Du läste väl min 3-deliga serie om gärningslära? “Census eller skatt” del 1, 2 och 3.

  Det som något förbryllar mej är det behov som sabbatsfirare känner att “proselytera”.

  Argumentet att Gud välsignar bättre på Lördagarna köper jag inte.

  Du kan lyssna på detta som “motgift”: Sabbaten.

  En bra predikan, men tyvärr gör Roland Hellsten ett sakfel.

  Och genom detta sakfel kan jag inte använda hans predikan som argument i debatten med judaisterna. För dom gillar att såga resten då.

  Han feltolkar texten där Paulus predikar till långt in på natten efter Sabbaten. Apg. 20:7 handlar om det vi skulle kalla Lördag kväll och förmidnatt.

  Dagen räknades från kockan 6 på kvällen. För dem var det alltså redan Söndag.

  Resten av hans argumentation tycker jag håller prövningen mot Skriften mycket bra.

  /Kjell

      (Reply)

 22. För dom som tror att en jude per automatik blir frälst vid åsynen av Jesus på Oljeberget så undrar jag om det går att fixa till nån shortcut (obs detta är ironi!):
  barndöpt/vuxendöpt i kristna sammanhang, vill leva mitt eget liv, går ur kyrkan, blir vid 65 års ålder orolig för döden, konverterar till judendomen, fortsätter lever som jag vill, räknar med att jag automatiskt omfattas av judarnas upprättelse? Trots att jag alltså från början visste att Jesus är Guds son, den Messias som judarna väntat på?

  Bortsett från att Gud ser till hjärtats uppsåt och tankar, den lilla detaljen, skulle det här funka?

      (Reply)

 23. Skrev ned lite funderingar igår och såg idag att en del är inne på samma spår.

  Med jämna mellanrum talas det om tusenårsriket. Detta rike tycks inte vara ett 100 % syndfritt rike, enligt många, utan synden påverkar oss fortfarande – om än i mindre skala. Det verkar vara ett, låt säga, 90 % rike för vi måste tampas med synden ett tag till.

  Paulus säger att när Kristus kommer åter så är uppståndelsen ett faktum, de som är avsomnade uppstår och de som är kvar förvandlas, i ett nu! Till vad? Jo, till oförgänglighet och odödlighet. Därpå följer tusenårsriket.

  Då är min fråga: Hur kan det finnas kvar ett visst mått av synd i tusenårsriket? Syndens lön är ju döden. Det var ju ingen större synd i lustgården – kan tyckas – men det fick oerhörda konsekvenser. Hur kan då synd finnas kvar när vi blivit klädda i oförgänglighet?

  Låt säga att de tusen åren går och det finns lite synd kvar, vad händer då? En ny uppståndelse för de rättfärdiga? En liten extra reningsdusch innan vi kommer till den egentliga himlen?

  Eller är tusenårsriket ett tudelat rike med odödliga och dödliga samtidigt på jorden?

  Jag tror också jag att Jesus skall stiga ned på Oljeberget. Ibland görs det dock ett stort väsen om vår medverkan vid detta tillfälle – fast alla tror nog att Jesus är fullt kapabel att lösa situationen som råder utan vår hjälp. Vi kan ju ana detta i följande bibeltext:

  ”Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta”. (Jes 26:19-21)

  Vi säger ofta att tidpunkten för Herrens ankomst blir överraskande, men även sättet på vilket Herren kommer skall överraska många.

  mvh

      (Reply)

 24. Tekton skrev: “Eller är tusenårsriket ett tudelat rike med odödliga och dödliga samtidigt på jorden?”

  Trevligt att du tittar in och kommenterar här. Det är ju dina tankar om läran om “sidledsförflyttning” som ligger till grund för denna artikel.

  Jag måste erkänna att jag var intresserad i eskatologi som tonåring. Men efter att ha läst 15 böcker från Amerika, som alla hade olika “historieböcker i förväg” och som ingen av dem stämde med den verklighet vi nu kan se, förlorade jag intresset.

  Speciellt saker som kommer att hända efter min död, eller efter uppryckandet, finner jag i allmänhet inget vidare relevanta att fundera på.

  Jag tar ställningen att för dem som tillhör Herren, fixar han resten. Och för så vitt vi vet är det “förkylt” för resten.

  Utom kanske då de som får höra till “fåren” och därmed får en chans i tusenårsriket.

  Ingela skrev en bra kommentar om det där i en annan tråd. Här är länken: http://unajuaje.niwega.net/2011/07/26/jesu-aterkomst/#comment-941

  Jag citerar:

  En som skriver väldigt bra om Jesu återkomst och millenniet är australiske dr Gavin Finley, som bland annat skriver såhär:

  “I de dagarna kommer historien visa hur människosläktet inte kan skylla alla sina misslyckanden på djävulen eller på ‘systemet’. Människan kommer även utan djävul, och i ett perfekt världssystem, fortfarande att välja det onda. Den historien måste berättas inför alla vakande änglar. Millenniet kommer att göra det.”

  Det var i alla fall den första gången jag hade hört en vettig teori om nyttan av tusenårsriket.

  Men precis som du har jag svårt att få det att gå ihop att odödliga och dödliga skall sambo på jorden.

  Och jag tror inte heller att detta kommer att vara fallet.

  Att bli tvingad att vänta ytterligare 1000 jordeår på härlighetens rike och sedan till och med i slutfasen på dessa 1000 år bli konfronterad med djävulens slutkamp, känns inget vidare motiverande.

  Det hoppas jag slippa.

  Men det jag skriver här är naturligtvis människotankar, och jag har fullt förtroende att Herren kommer att låta det ske som är bäst för oss.

  Så därför avslutar jag med: Ske Hans vilja!

  /Kjell

      (Reply)

 25. Personligen hoppas jag på en ny himmel och ny jord härnäst!
  Jag skulle bli minst sagt besviken om jag skulle behöva leva i nuvarande Jerusalem efter Jesu återkomst, i hela tusen år dessutom. En liten röd stuga, med skogen i närheten är mer min grej 🙂

  Ännu kan vi inte se vad Herren har i beredskap för oss. Men alldeles säkert är det något gott. Ett ställe där vi alla kan trivas, och inte kommer att sakna någonting.

  Men ännu är inte arbetsdagen över. En liten tid har vi kvar här på jorden, i tåredalen, med uppdrag att sprida glädjens budskap. Och sedan ska vi vara med Herren för alltid.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 26. Eva Helen,

  Jag tror mkt väl att du kan bo i din röda stuga….men dra upp till Jerusalem, för d kommer du väl att vilja, när Jesus är konung där?
  Vad menar du, är inte jorden, som Gud skapat, vacker?? Och när djävulen är bunden och synden inte dominerar? Gud vill bo här, men inte du?
  lag (undervisning) ska utgå från Jerusalem (Jes 2:3c)…så att alla förstår Herrens undervisning och i tusen år har chansen att följa Hans vägar, som är goda…det var faktiskt paradiset då det var så, i början, före syndafallet (Eden sägs ligga där Jerusalem är nu)
  Det står att `himlen måste behålla Jesus`ännu så länge..dvs innan han kan komma tillbaka…och inte vill väl du vara någon annanstans än vår älskade Herre?

      (Reply)

 27. Eva Helen skrev: “En liten röd stuga, med skogen i närheten är mer min grej.”

  Hmm, en röd liten stuga? Nej, skojar, du hade ju en smajlis med i din kommentar ….. så det borde vara okay.

  Det lustiga är ju att världens barn i alla tider hånade kristna och sade att vi lockas av en “pie in the sky”.

  Och de kristna genmälde att det aldrig kommer att bli “himmel på jorden”.

  Och nu har världen slutat vara intresserad och troende har slutat tro på himmel i Himmelen.

  Det har substituerats med en längtan efter himmel på jorden.

  Det finns ett talesätt som säger ungefär: “Beskriv din himmel så skall jag säga dej vem din gud är!”

  Muslimernas tro om himmel och paradis är hedonistisk tillfredställelse i all evighet. Mat, vin, kvinnor och allt man kan drömma om.

  Vi kristna får nöja oss med symboliska bilder om sång och harpospel, gator av guld och gnistrande diamanter, kristallfloder och livsträd.

  Jag håller helt med dej: “Ännu kan vi inte se vad Herren har i beredskap för oss. Men alldeles säkert är det något gott. Ett ställe där vi alla kan trivas, och inte kommer att sakna någonting.

  /Kjell

      (Reply)

 28. rebecca,

  Det finns mycket vi inte förstår än, men Farther Along kommer vi att förstå allt.

  “Det är längtan hem som driver mej, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är.”

  Och det enda jag vet, det är att nåden räcker.

  /Kjell

      (Reply)

 29. En fråga/undran för Off Topic!

  (Vet inte om denna fråga känns relevant för dig att svara på och om du vill lägga ut den. Jag blev bara intresserad av att höra din åsikt om “Elias kommande” som Lars menar inte är uppfylld till fullo…”Jag ska sända Elia innan Herrens dag”, Malaki 4:5

  Har idag kollat på ett program med Lars Enarsson där han som ämne har Messias återkomst med fokus på Malaki kap 3-4 samt Luk 3.

  I dessa bibelställen talas om Johannes döparen och hans verksamhet. Lars berättar att han är en deluppfyllelse på det som står i Malaki och hans förberedande för Messias kommande.

  Det som jag undrar över är hans tankar om att samma sak ska föregå Messias återkomst som står för dörren. Han menar att det, precis som i Johannes Döparens dagar. ska bli en snabb och intensiv väckelse, “där människor ska storma in i Guds Rike”. Han säger att i Johannes Döparens dagar så tror man att hans verksamhetstid var mycket kort. kanske bara några få månader. Det kommer att bli en omvändelsens/luttringens väckelse där många ska få möjlighet att göra bättring.
  Han menar att Gud ska sända en “Johannes Döparen med Elia Ande” ännu en gång och refererar till dessa bibelställen.

  Sällan man hör just om detta och önskade fler infallsvinklar. Tack för ordet!!

      (Reply)

 30. Rolle,

  Det finns 3 anledningar till att jag vet väldigt lite om det du tar upp.

  1. När jag var tonåring fanns det massor av eskatologiska böcker.

   De var alla olika i sina förutspåelser och de var alla falska profetior och de var skrivna av amerikaner med sovjet-fobi.

  2. Jesus, som väl måste ha haft mer insikt om framtiden än vi alla ställde den retoriska frågan om han skulle finna “tron” när han kommer tillbaka.

   Ordet “tron” står i singularis bestämd form. Det handlar således inte om spekulationer och spiritualitet eller gärningsläror.

  3. Paulus varnar att innan Antikrist uppträder så kommer “det stora avfallet” (singularis bestämd form) att ske.

   Om vi kombinerar detta med andra varningar om ändens tid ser vi att avfallets röda tråd är “en annan Kristus”.

   Guds enfödde Son blir nedvärderad på olika sätt i olika villoläror. En av de mest populära är att uppvärdera människan så att vi blir jämställda med, eller till och med större än Herren själv.

  Lägg nu till detta den synkretiska ekumeniken vi ser ta form över både samfundsgränser och religioner.

  En av vår tids stora lögner är: “Allt blir bra till slut!”

  De som predikar att Jesus kommer att ta hem alla A-lags kristna innan vedermödan tror så.

  De som förväntar sig en världsvid mega-väckelse bygger på denna lära. Ofta kombinerar man detta med “Kingdom Now” – Herraväldeslära (i likhet med Enarson) som påstår att vi skall prestera Guds Rike här på jorden så att Jesus kan komma tillbaka.

  Kommer det då att bli en väckelse?

  Det är ju mycket möjligt på det personliga och det lokala planet.

  Men om det sker “världsvitt” i ordets betydelse så torde det då vara ett resultat av de två vittnen som omtalas i Uppenbarelseboken. (Upp. 11)

  Det finns löften för “Guds Israel”. Vad gäller Guds egendomsfolk finns det anledning att förvänta sig en väckelse. Den blir dock inte av vanligt slag och jag törs inte uttala mej om huruvida de frälsta då är hemma hos Herren i Guds Himmel, eller ej.

  Tilläggas bör kanske att Enarson inte tror att vi skall bli uppryckta till Guds Himmel. Han tror på ett snedskutt till Jerusalem. Detta (bland annat) färgar hans “eskatologi” ordentligt. Han tror inte heller att jorden till slut kommer att förgås i “dånande hetta”.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Jamen tack Kjell för dina tankar!!

  Jag har som sagt aldrig höra dessa teorier förr. Det man däremot har hört och framförallt läst står att finna i 2 tess. 2 om Laglöshetens människa och det stora avfallet. Någon väckelse finns inte att tolka in i detta bibelsammanhang…snarare tvärtom!

  Blessings!

      (Reply)

 32. En fråga om väckelse med anledning av Rolles fråga.

  Kan det röra sig om sammanblandning av judar som kommer att bli frälsta innan Jesus kommer tillbaka. Som jag förstår, genom andras tolkningar, är att Elia och Mose kommer att vittna om Jesus kort tid innan Jesus återkomst, och ett antal judar kommer bli frälsta.

      (Reply)

 33. Fredrik,

  Din undran fick mig att plocka fram en text som jag tror publicerats på en annan blogg tidigare.
  Luk 9:28ff.
  “Omkring åtta dagar efter det att Jesus hade sagt detta, tog han med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem.”

  Pastor Erik Nilsson skriver:
  ”Här på berget står Jesus fullkomligt fläckfri i Faderns omedelbara närhet. Detta är ett säreget ögonblick! En enda människa ur lagens folk. Jesus av Nasaret från Juda stam, träder fram och får mottaga lagens lön. Han är den ende i hela människosläktet, som haft kvalifikationer att kvittera ut lagens lön.
  Den genom fullkomlig laguppfyllselse förhärligade Jesus samtalar med Moses och Elias, lagens och profetians representanter, om hans bortgång vilken han skulle fullborda i Jerusalem.
  Men Jesus dog ju trots detta, tänker vi. Ja, han gjorde det, men hans död är helt frivillig och däri ligger den stora skillnaden mellan Jesu död och varje annan människas död. Jesus är av Guds egen lag frikallad från döden och därför kan han säga:”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader.” (Joh 10)

  /Ulrika

      (Reply)

 34. Nja, han menade inte att väckelsen specifikt skulle handla om judarna. Han nämnde ljumheten bland kristna t.ex i USA där äktenskapen inte håller bland företrädesvis kristna. Sen tog han upp detta faktum med kristna som går i kyrkan på söndagarna och har namnet om sig att vara kristen, men att det naturligtvis inte håller. Därför sänder Gud denna väckelse “innan Herrens dag kommer” som det står i Malaki 4. genom en “ny Johannes Döparen” .

  Detta är en upprepning av det som hände när Jesus framträdde och Johannes Döparen förberedde hans ankomst genom en väckelse av förbättring. Historien upprepar sig, menar han. Han menar vidare att Bibeln tydligt talar om detta och att man inte kan bortse från detta.

  För mig var detta något helt nytt och därför blev jag intresserad av att höra vad teologerna säger om detta,

      (Reply)

 35. Fredrik undrade: “Kan det röra sig om sammanblandning av judar som kommer att bli frälsta innan Jesus kommer tillbaka.”

  Ja det kan det säkert. Många profetior innehåller utsagor om Jesus och judarna i samma stycken, utan att detta är tydligt angivet.

  Som jag redan skrev hör inte eskatologiska funderingar till det jag prioriterar. Gud själv håller i trådarna och allt kommer att ske som han har planerat det.

  Vad gäller Malaki 4 blir det tydligare om man tar med en bit av tredje kapitlet. Det talas om den tid vi lever i där man inte kan dra slutsatser av någons framgång och välstånd om denne är gudfruktig eller ogudaktig.

  Men det kommer en tid när man kommer att kunna se skillnaden rent praktiskt.

  Mal 3:14,15,18

  Ni har sagt: “Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför HERREN Sebaot?” Nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogudaktigt uppmuntras, de sätter Gud på prov och slipper ändå undan.
  –klipp–
  Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

  Kapitelindelningen är ett mänskligt påhitt. Kapitel 4 fortsätter i den tonen.

  Kolla sedan vad som utspelade sig på väg ner från “förklaringsberget”. Matt. 17:10-12

  Lärjungarna frågade honom: “Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?” Han svarade: “Elia skall komma och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem.”

  Jesus sätter utifrån den texten fokus på sin offerdöd. Och då kan vi läsa Joh. 19:37 Och åter ett annat skriftens ord lyder så: “De skola se upp till honom som de hava stungit.”

  Vilket troligast syftar på följande text ur Sak. 12:8-10

  På den tiden skall HERREN beskärma Jerusalems invånare; den skröpligaste bland dem skall på den tiden vara såsom David, och Davids hus skall vara såsom ett gudaväsen, såsom HERRENS ängel framför dem. Och jag skall på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som komma mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde.

  Men just frasen om att se upp till den de har stungit, finns i flera profetiska texter, även i uppenbarelseboken.

  Någonstans när det ser ut som om hedningarna kommer att lyckas att slå ner Israel kommer Herren tillbaka på ett sätt som är tydligt för alla.

  En tolkning är att då kommer Israel att se upp till den de har stungit och ta emot frälsning och förlåtelse. Kanske hedningarna i samma veva kommer att få öppnade ögon och be Israel om förlåtelse.

  Så vitt jag förstår det händer detta efter uppryckelsen.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Rolle,

  Jag tog mej friheten att flytta denna konversation till en bloggpost som handlar om eskatologi.

  Läs gärna bloggposten.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Är det inte märkligt att vi förr blev hållna för svärmare och dårar för att vi tror på både Himmel och helvete? Det var “okristna” som stod för hånet på den tiden.

  Nu för tiden finns det inom den så kallade kristenheten en hel del strömningar där man förnekar både Himmel och helvete.

  Artikeln där jag skriver denna kommentar handlar just om en av varianterna på förnekelsen av Himmelen. I stället för att vår destination skulle vara Himmelen när Herren Jesus återkommer, så menar man att det handlar om ett slags snedskutt till Jerusalem.

  På senare tid har det debatterats mycket om helvete och ordet “evigt”. Helvetet skulle då bara vara en slags metafor fär en korrektion som är tidsbegränsad. Och efter det blir man automatiskt “frälst”. Inte alla är Universalister (alltså de som tror att alla blir frälsta) men många har rymliga gränser.

  Samtidigt med detta brukar man peka på Darbys falska lära om uppryckelsen och i ett dråpslag förklara uppryckelsen för en falsk lära.

  Jag har märkt att det brukar finnas en gemensam nämnare i dessa läror, som jag skulle vilja kalla “tvivelsläror”. Det är deras läror om Den Helige Ande.

  I Bibeln talas det om Den Helige Ande som en agerande person med egen vilja. Men detta drar man i tvivel och talar i stället om opersonlig kraft.

  Vi har haft tillräckligt med diskussioner om trefaldigheten (vanligen: treenigheten) så jag vill inte ha mer om den, men faktum är att när man förnekar Den Helige Andes personlighet så tummar man redan på trefaldigheten.

  I vissa fall blir Jesus den följade personen som avkläds sin gudomliga status. Fastän Guds ord är tydligt att Jesus inte är skapad, utan just den utförande Skaparen, degraderar man Honom till profet, ängel eller mycket speciell människa.

  Och härmed blir Guds evangelium både obegripligt och omöjligt. Därför måste man hitta på nya läror som leder till frälsning.

  Berndt har på senare tid startat debatten om helvetet. Nu presenterar han även youtube video av Dr. N. T. Wright som i angenäm vältalighet även berättar varför både uppryckelsen och Himmelen som destination är villoläror.

  Det nya universum med ny Himmel och ny jord är givetvis vår slutliga destination, men innan vi är där får vi glädja oss åt de boningar som Herren Jesus har berett åt oss i sin Faders hus, Himmelen.

  Det blir allt lurigare! Inte bara utifrån vill man döda din tro. Även krafter inifrån vill ta ifrån dej din krona!

  /Kjell

  Citat:

  Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. 

  Hebr. 1:1-2 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *