Får och getter

Det har uppstått litet debatt omkring får och getter. Och framför allt vilka Jesus syftar på.

En välkommen debatt! Och denna artikel är inte avsedd att på något sätt dra tvivel över dem som gett sina synpunkter.

Den mest brännade frågan som kommit upp är om man kan bli frälst genom att göra goda gärningar om man inte känner Jesus.

Andra viktiga frågor är när Jesus skiljer fåren och getterna, samt vilka dessa är.En anledning till att jag skriver det på egen blogg är att den blogg som startade debatten inte har någon kommentarfunktion. Läs gärna broder Jaretegs tankar, och då främst det stycket han rubricerat “Domens scenario och ett oväntat frikännande”

Den andra anledningen är att detta inlägg är för omfattande för den blogg där diskussionen uppstod. (För att hitta de relevanta kommentarerna måste man scrolla ner litet grand i Berndt Isakssons Samtalsforum.)

Jag vill understryka att följande artikel inte är avsedd som något motargument. Bara fundering med en något avvikande infallsvinkel.

Det handlar om den välkända texten i Matt. 25 vers 32 till kapitlets slut. (Jag citerar bara 32-40)

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

En av svårigheterna med tolkandet av texten ligger i att det handlar om “folken” och inte individer. Skattningsvis finns det litet mer än 5000 skilda “folk” eller etniska grupper.

Men kanske syftar texten även på sub-kulturer. Jag spekulerar nu.

Och i sådana fall skulle det kunna handla om Maffia, Storstadsgäng, Motorcyckelgäng, Narkotika-karteller och dylikt, för att inte glömma Sekter, Föreningar, Politiska partier och Samfund av olika slag.

Om det skulle handla om Svenskar, eller Jämtlänningar, eller Malmöbor har jag svårt att föreställa mej att det skulle kunna bli tydliga kriteria för “domen”. I alla fall i dagens läge och med historiens perspektiv.

Ta som exempel Holland under Hitler-perioden. Det fanns både National Socialister och folk som gömde Judar. Hur skall således Holländare “dömas”?

En annan punkt där inte alla är överens är tolkningen av “dessa mina minsta bröder”. En del vill tolka detta snävt och anser att det bara handlar om Judarna.

Den tolkningen kan inte försvaras, för allt ifrån uttåget ur Egypten talas det om Jakobs hus och Israels barn 2 Mos. 19:3-6.

Så skall du säga till Jakobs hus, så skall du förkunna för Israels barn: Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk.

Israels barn är Jakobs biologiska släkt. Jakobs hus (eller hushåll) är alla som inte var biologiska ättlingar till Jakob men som följde med i uttåget. Enligt traditionen kan det ha varit den största delen av folket för många menar att bara 25% av Israeliterna följde med Moses. Jag vet inte, men det spelar mindre roll för diskussionen.

Man skulle kunna kalla Jakobs hus för “Hedna-Israeliter”, jämför “Hedna-Kristna som är inympade i Israels folk”. Hur som helst, de bjöds att bli (vara) Guds “dyrbara egendom”.

Jämför 1 Petr. 2 där han talar om det nämnda “prästerskapet” vilket helt tydligt syftar på Hedna-Kristna.

Personligen tror jag att det finns ännu en stor grupp “hedersmedborgare” nämligen barn som inte har uppnått straffmyndig ålder. Jfr. “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för dessa hör Guds Rike till.” Jfr. Jesu ord om “kvarnstenen runt halsen”.

Och jag tillfogar ännu en stor grupp. Fast jag kan inte bevisa med direkta bibeltexter att jag har rätt. Dock talas det mycket i skriften om hur man skall behandla “främlingen“. Och man kan även dra vissa slutsatser ut berättelsen om den barmhärtige Samariten.

Den stora grupp jag vill tillfoga, som Jesus anser att vi bör ge mat, dryck och kläder och kärlek, är alla som hamnat i ett underläge i jordens maktsystem och som lider betryck på grund av andras girighet och maktlystnad.

Sedan som tredje svårighet för att få tolkningen att gå ihop. När utspelar sig denna skiljning av för och getter.

Jämför nu texten i Matteus med denna text ur Uppenbarelsebokens tjugonde kapitel. Verserna 11 till 15:

Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Här handlar det om individer. Om personer och inte om nationer. Det kan således inte vara samma tillfälle det talas om i dessa båda texter.

Lägg märke till att även i denna text handlar det om gärningar. Med tillägget att “om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”

Frågan här blir alltså hur man blir skriven i livets bok. För därefter tycks det handla om gärningarna.

Och de som hävdar “tron allena” måste acceptera att “tron” faktiskt är en gärning och leder till gärningar. Tro är inte ett mentalt tillstånd. Jfr. Jesu bror Jakobs brev kapitel 2 och verserna 12 till 20:

Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: “Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: “Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

Kanske är det lättast att svara på vilka som inte kommer att vara med vi de båda citerade tillfällena.

Svaret finns i samma kapitel i Uppenbarelseboken, verserna 4 till 6:

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Och vilka handlar då detta om? Jo om vi jämför det med 1 Tess. 4 verserna 14 till 18:

Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

De som inte kommer att tillhöra gruppen av får och getter är de i Kristus döda och de Kristustrogna som lever när Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, och han sätter sig på sin härlighets tron.

Nu kommer jag tillbaka till frågan om när fåren och getterna kommer att skiljas.

Det handlar kanske om hur nationerna kommer att välja när Antikrists förföljelser börjar. (Inget hindrar ju att även antikristliga grupper får vara med och räknas som sub-nationer. Det ena behöver inte utesluta det andra.)

Kommer man då att ansluta sig till honom i hans plan att förinta “dessa Herrens minsta”, eller kommer man att sätta sig emot detta trots att det kommer att kosta?

Folkens lott i Fridsriket (kan det vara det så kallade tusenårsriket?) skulle då bero på hur de valde innan Herrens återkomst.

Folkets individer får därmed möjligheten att välja för eller mot Herren i Fridsriket.

Och detta leder i sin tur till frälsning eller fördömelse.

Till sist bör vi lägga märke till att det alltid har spekulerats om dessa saker. Paulus brev till Tessaloniki visar att även dessa var oroliga och undrade hur det skulle gå.

Genom historien har det presenterats otaliga teorier. Den ena mer befängd och exotisk än den andra.

Budskapet är att vi skall “trösta” varandra med Sanningens Ord. Inte skapa oro och panik.

Den som har en levande tro. Alltså en tro med gärningar. Kan känna sig trygg med Jesus i båten, och le mitt i stormen.

/Kjell

Views: 78

21 thoughts on “Får och getter”

 1. Matteus 25:32-40 är ett sammanhang jag funderat på sen jag var liten och inte fått ihop. Här låter det ju som det inte spelar nån roll om man är Jesustroende eller inte, det handlar om man har visat medmänsklighet. Detta kan man, som bekant, göra utan att tro på Jesus. Det visar även Jesu egen berättelse om den barmhärtige samariten. Samarierna var en annan religion, om ändå rätt snarlik, kanske som våra dagars muslimer.

  Alltså: Gud kan på Domens dag säga till ett stort antal muslimer, Gandhi osv att de kan ta i besittning det rike som varit förutberett. Vilket rike är då det? Samma som det som kristna finns i? De som ska ta riket i besittning kallas ju också “Faderns välsignade”, vilket ju onekligen låter som samma nivå som Jesustroende befinner sej på.

  Från detta bibelsammanhang utgår alla teorier att en god människa kommer till himlen! Man hör ju ofta detta i begravningstal. Där förvisso alltid det goda tas fram. Ligger det möjligen nåt i det? Eller handlar det om grader i helvetet, där den översta graden ändå är en slags okay tillvaro, men fortfarande inte himmel?

  Någon gradskillnad måste finnas, precis som det finns hierarkier i himlen. Det vore ju orättvist att en människa som gör gott hela sitt liv men inte tror på Jesus som Guds son skulle hamna i samma fack som en människa som begått onda gärningar hela sitt liv och inte heller trott på Jesus.

  Slutligen måste sägas att det enklaste sättet att slippa ifrån all osäkerhet om dessa bibelverser är att hålla sej på den säkra sidan: tro på Jesus, låt hans ideal genomsyra ditt liv, dvs gör gott där du kan, och var sedan säker på att Gud har en rättvis och friande dom för dej.

      (Reply)

 2. wildwest skrev: “Slutligen måste sägas att det enklaste sättet att slippa ifrån all osäkerhet om dessa bibelverser är att hålla sej på den säkra sidan: tro på Jesus, låt hans ideal genomsyra ditt liv, dvs gör gott där du kan, och var sedan säker på att Gud har en rättvis och friande dom för dej.”

  Absolut!

  Vi är inte kallade att fantisera ihop alternativa vägar till frälsning.

  Den enda anledningen till att jag skrev detta var som sagt att det behandlas hos Berndt och skrevs hos Lennart.

  Tyckte att det vore bra att samla kommentarerna i en tema-tråd.

  Det är ju något vi utan tvekan kan överlåta åt Herren att ordna.

  För när det händer är det för sent att ändra på saken.

  Rådet att inte vänta med att be om frälsning är det bästa råd vi kan ge.

  Ja, faktiskt tror jag inte att vi handlar rätt om vi get ett annat råd än detta.

  /Kjell

      (Reply)

 3. När människosonen kommer i sin härlighet…..Det låter ju som att detta sker nästan direkt när Jesus kommer tillbaka alltså vid 1000-årsrikets början. Då han skiljer ut fåren…Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. De ska alltså ta riket i besittning då börjar jag grunna kan de som inte trott på Jesus ta hans rike i besittning? Men så står det ju också att de som har gett bara så ett glas vatten till en lärjunge ska få lön för det och den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön- gäller det också den som inte tror men som handlar väl mot en troende funderar jag.

  En annan tanke jag har är om det finns människor som inte är troende men ändå vägrar ta emot märket och vägrar tillbe vilddjurets bild. De kanske hjälper de troende i sista tiden och tvärtom. Kanske de räknas till fåren. Kan man få förlåtelse efter det Jesus kommer tillbaka om man vägrat ta märket men ändå inte kommit till tro innan? Att man då blir placerad på högra sidan? De människor som inte är troende men som försvarar Israel för det finns ju sådana människor också kanske de räknas till fåren? Nu är det ju folkslag Jesu skiljer på är medveten om det.

  Så till texten om gärningar: Om någon är troende lär känna Jesus, gör sinnesändring så vore det väl konstigt om en sådan människa när han ser en annan syster eller broder lida nöd, saknar mat och kläder och inte hjälper denne. Det vore högst märkligt tycker jag! Jakob kanske menar att om man verkligen lärt känna Herren så beter man sig inte på det viset. Deras tro är död för de har ingen barmhärtiget.
  Om ni hade förstått ordet jag vill se barmhärtighet och inte offer- (ungefär).

  Kanske fåren lärt känna Jesus eftersom de visat barmhärtighet men de vet inte om att de lärt känna Jesus? Spekulerar nu jag är medveten om det men tycker detta är intressant.

  Tänker också på avlägsna folkstammar som i Stilla havet eller sydamerikanska djungeln, svårtillgängliga ställen. Kommer verkligen antikrists hantlangare att nå alla människor för att tvinga på dem märket. Har hört talas om att det ännu finns oupptäckta folk i sydamerikas djungler..

  hälsningar Maria

      (Reply)

 4. Läste att pastor David Yongi Cho i Sydkorea har den synen att fåren är de personer som hjälpt Judar (eller om det var kristna) under vedermödan och som nu får fortsätta leva i tusenårsriket, men även i tusenårsriket går det ju att synda så det är ingen garanti för deras frälsning i ett evighetsperspektiv.

      (Reply)

 5. Maria skrev: “De ska alltså ta riket i besittning då börjar jag grunna kan de som inte trott på Jesus ta hans rike i besittning?”

  Som redan påpekats ett antal gånger får vi väl akta oss för att fantisera ihop alternativa frälsningsvägar.

  Men vi måste konstatera att t.ex. Abraham, Moses och Elia inte kände Jesus på samma sätt som vi känner honom.

  Om vi skulle applicera Rom. 10:9 på någon av dessa, blir det litet svårt att inse vad det skulle innebära.

  “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.”

  Och dock har vi ju Skriftens vittnesbörd att dessa är hemma hos Herren.

  Det finns visserligen bara en Frälsare, men Vägen behöver inte nödvändigtvis se likadan ut för alla av oss. Fastän det är samma väg.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,
  Kjell, du skriver:”Det finns visserligen bara en Frälsare, men Vägen behöver inte nödvändigtvis se likadan ut för alla av oss. Fastän det är samma väg.”

  Tänker jag fel om jag skulle ändra till litet v respektive stort V. Alltså så här:

  “Det finns visserligen bara en Frälsare, men vägen behöver inte nödvändigtvis se likadan ut för alla av oss. Fastän det är samma Väg.”

      (Reply)

 7. Jakob Bernardsson,

  Nej, du tänker givetvis helt rätt.

  Hoppas att det var tydligt vad jag menade. Nämligen att en personlig relation är unik.

  Även en personlig relation till Jesus.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,

  “Det finns visserligen bara en Frälsare, men vägen behöver inte nödvändigtvis se likadan ut för alla av oss. Fastän det är samma Väg.”

  Under gamla förbundets dagar såg inte Vägen likadan ut, har ofta funderat på den tidens rättfärdiga människor, alla profeter det är ju klart att de tillhör Guds Rike också. Tiden innan syndafloden fanns rättfärdiga. Citerar några bibelord jag kom att tänka på:

  Lukas 7:24-28
  Och då Johannes sändebud hade
  gått sin väg, började Jesus tala till folket
  om Johannes: Vad gick ni ut i öknen
  för att se ? Ville ni se ett strå, som
  drives hit och dit av vinden?

  Eller vad gick ni ut för att se? Ville
  ni se en människa klädd i fina kläder?
  Men se, de som har präktiga kläder och
  lever i lyx, de är i kungapalatsen.

  Eller vad gick ni ut för att se? Ville
  ni se en profet? Ja, säger jag er: Ännu
  mer än en profet.
  Han är den om vilken det är skrivet:
  Se, jag sänder min ängel framför
  ditt ansikte, vilken skall bereda vägen
  framför dig.

  Ty jag säger er: Bland dem som
  är födda av kvinnor är ingen större
  profet än Johannes Döparen. Men
  den som är minst i Guds rike, han är
  dock större än han.

  Kol. 1:13-16

  Ty han har frälst oss från mörkrets
  välde och försatt oss i sin älskade
  Sons rike.
  I honom har vi förlossningen genom
  hans blod, syndernas förlåtelse.
  Han är den osynlige Gudens avbild
  och förstfödd före allt skapat.
  Ty genom honom skapades allt
  det som är i himlarna och som det är
  på jorden, det synliga och det osynliga,
  vare sig det är troner eller herradömen
  eller furstar eller väldigheter.
  Allt är skapat genom honom och till
  honom.

  Joh. 1:1-3

  I begynnelsen var Ordet, och Ordet
  var hos Gud, och Ordet var Gud.
  Han var i begynnelsen hos Gud.
  Genom honom har allt blivit till,
  och utan honom har inget blivit till,
  som är till.

  Guds förmåga att frälsa tror jag nog inte vi ska underskatta, eftersom Jesus är förstfödd före allt skapat så måste ju människor ha kunnat bli frälsta innan hans försoningsdöd på korset. Tror inte Gud tänker på samma sätt i tid och rum som vi gör. Jag menar fanns tiden egentligen innan världen skapades? Vi som lever på jorden måste ju rätta oss efter tid och rum men ute i universum existerar tiden där?

  Det var lite tankar om nåt som jag egentligen förstås inte begriper mig på!
  Frid Maria

      (Reply)

 9. Maria skrev: “Guds förmåga att frälsa tror jag nog inte vi ska underskatta”

  Så sant som det är sagt!

  Vidare: “Tror inte Gud tänker på samma sätt i tid och rum som vi gör. Jag menar fanns tiden egentligen innan världen skapades?”

  Nu kommer du in på ett område som jag tycker är intressant. Det beror på min utbildning och min förkärlek för filosofi.

  Vetenskapen talar om något som kallas “time, space, matter continuum”. Det finns en massa invecklade “förklaringar” om detta som kan göra vem som helst snurrig i huvudet. Jag skall ge några länkar nedan för det är ju litet off topic med elementär fysik här. Eller vad tycker du om förljande “förklarande” bild? (Origo, alltså där x-axeln skär y-axeln är nuet. Bara en så kallad infinitesimal punkt i “evigheten”.

  Helt kort handlar det om att tid, rum och materia bara kan existera tillsammans. Rum och materia funkar inte utan tid. etcetera.

  Det som jag tycker är intressant är att Guds Ord stöder denna “teori”.

  “I begynnelsen (=tid) skapade Gud himmel (=rum) och jord (=materia)” alltså alla tre genom sitt Ord.

  Och avslutningen på historien blir att “ingen tid skall givas mer”. Och detta leder till att “himmel (=rum) och jord (=materia) förgås.

  2 Petr. 3:10 Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp. 11 Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bören icke I då vara i helig vandel och gudsfruktan, 12 medan I förbiden och påskynden Guds dags tillkommelse, varigenom himlar skola upplösas av eld, och himlakroppar smälta av hetta! 13 Men »nya himlar och en ny jord», där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte.

  Ver 5 talar om att Universum existerar i kraft av Guds ord. Alltså det skapande Ordet i 1 Mos. 1.

  Nya himlar och ny jord, anpassad till evigheten, alltså utan tidsdimension, kan varken vi eller avancerade fysiker få att gå ihop i vårt förstånd.

  Ofta brukar profetior vara svåra att begripa, just på grund av tidsdimensionen. Och detta är kanske inte så konstigt eftersom uppenbarelserna kommer från Gud och har evighetens perspektiv.

  Hmm, jag får väl akta mej så att jag inte hamnar i moderation på grund av denna off topic kommentar. 🙂

  /Kjell

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Rumtid

  http://science.howstuffworks.com/warp-speed2.htm

      (Reply)

 10. På tal om vilddjurets märke en reflektion: Barnpornografi och de stora betalkortsföretagen! Ingen är för barnpornografi. Och visst är det bra om den kunde stoppas. Men – allt har sin baksida. Kampen emot barnpornografi på nätet, som den presenterades i våras, visar en ny vinkling på det här med vilddjurets märke. Det handlar om ett “märke” som gör att vi inte längre kan köpa och sälja, det handlar om ekonomi och om kapitalism.

  När driven mot barnpornografi satte igång så gick alla svenska inlösande banker med på att blockera dessa företags s k merchant id. Det är det nummer ett företag har hos en bank för att kunna ha en relation till de stora kreditkortsföretagen som handhar nätbetalningar. När en bank gör så eller ett kreditkortsföretag själv stoppar en viss typ av handlare då är det i princip kört att idka handel. För framtiden innebär ju att all kontanthantering skall bort. Varken banker eller handlare vill ha denna kvar då den är för kostsam och för osäker. Om max 10 år kommer bara kortbetalningar i någon form, mest direkt från mobilen, finnas som betalningssätt.

  Med den trend mot politisk korrekthet, religiös nonchalans och kristofobi som nu finns i våra västerländska samhällen så kan man se scenariot framför sej. Misshagliga kunder, vars budskap och åsikter samhället inte delar, stoppas av den egna banken eller kreditkortsföretagen. Det blir helt omöjligt att få betalt för sina varor försåvitt man inte idkar ren byteshandel. Och det kan det naturligtvis i en globaliserad värld aldrig bli tal om i större skala.

  För att återigen få ta del av bankers och kreditkortsföretags service (Visa, Mastercard, Diners och AmExpress – här råder i praktiken oligopol) blir man tvungen att skriva på något slags “certificate of conduct” där man säkerligen får kompromissa med sin tro. Jag har just nu inte fantasi nog att utforma ett sådant dokument. Vad gör kristna företagare då? Skriverr man på för att kunna göra affärer, tjäna pengar? Eller kommer man välja bort sina affärer, sitt levebröd, sin möjlighet att ge offer till kyrkan och missionen? Och vi andra, som måste köpa varor för att leva våra vardagliga liv, hur agerar vi när vi vet att företag har skrivit på ett dokument som vi absolut inte kan stå för?

  Samtidigt finns scenariet rent fysiskt, med ett chip inopererat i pannan (det finns redan på katter). Allt är tekniskt fullständigt möjligt redan idag. Det behövs bara ytterligare en politisk och opinionsmässig vindkantring så är vi snart där – bibeltroende kristna med reservationer kring homosexualitet, aborter, Israelhat – kan utestängas från all handel. Det är därför jag ser fallet Breivik i ytterligare en dimension. Redan har ju s k konservativa kristna i de norska fjälldalarna i en krönika beskrivits som den jordmån ur vilken islamkritiska terrordåd av typen Breivik hämtar sin näring.

  Och vem av oss tycker inte det vore bra att slippa hålla reda på nycklar, pinkoder, user-id’s och istället öppnar sig allt när vi närmar oss eftersom chipet i pannan är programmerat med vår personliga data? Det går ju helt i linje med kostnadseffektivitet, säkerhet, flexibilitet osv. Ingen kommer sätta sej emot det. Och vem kommer inte applådera de som vill stänga ute för oss misshagliga företeelser på nätet? Idag barnpornografi, imorgon fundamentalistiska kristna bokhandlar?

      (Reply)

 11. wildwest skrev: “Om max 10 år kommer bara kortbetalningar i någon form, mest direkt från mobilen, finnas som betalningssätt.”

  Det största mobilföretaget här i Kenya heter Safaricom. De utgör del av Vodafone.

  För ett par år sedan introducerade de något som kallas M-pesa. Pesa betyder “pengar” på Kiswahili. M-pesa står för Mobil-pengar.

  Man kan skicka pengar till varandra och man kan betala räkningar med M-pesa. För några månader sedan blev det även möjligt med internationella transfers.

  Och bankerna här börjar länka in i systemet så att man kan flytta saldo från banken till M-pesa eller omvänt.

  Nästan 50% av befolkningen har mobiltelefoner. Kanske något man inte skulle förvänta sig i ett land med så många extremt fattiga.

  Den minsta summan man kan ladda mobilen med är en krona. M-pesa används mycket frekvent till att boka över pengar till andra människor.

  Och, man måste vara registrerad för att få använda denna service.

  Nu har man även introducerat ett debetkort som man kan använda för betalning, och som är kopplat till M-pesa. Kortet funkar som vilket internationellt creditcard som helt. Med enda skillnaden att det handlar om insatt tillgodo. Minimum inlägg är 100 kronor.

  Allt detta har introducerats på några få års tid.

  Jag hade alltid tvivlat på att individer i länder som Kenya skulle kunna drabbas av Antikrists köp/sälj-restriktioner.

  Men systemen finns redan på plats. Och fördelarna är så stora att alla tycker det är en bra service.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  Eller vad tycker du om förljande “förklarande” bild?
  Elementärt min kära Watson- hrmm skoja bara :).

  Att inget kan färdas lika snabbt som ljuset som det stod i länken- tänker på bibelorden Gud är ljus och inget mörker finns i honom.

  Och om rymdskeppet som färdas till mitten av galaxen från jorden skulle ta 25 000 år jordtid men bara tio år rymdtid, då tänker jag på ordet 1000 år är som en dag för Herren.

  TROSSTÄRKANDE! Vi kan lita på Honom i alla situationer, han som skapat allt detta!
  I begynnelsen skapade Gud himmel och jord -tid rum och materia. Sedan i tidens avslutning en ny himmel och jord utan tidsdimension- fantastiskt!

  Verkligen íntressant!
  Kan bara mer och mer känna vördnad för SKAPAREN av allt detta!

  Maria

      (Reply)

 13. Maria skrev: “Kan bara mer och mer känna vördnad för SKAPAREN av allt detta!”

  Det kan vara intressant att konstatera att bland de vetenskapsmän (och kvinnor) som studerar Naturens Ordning finner man ganska få Gudsförnekare.

  De som tränger tillräckligt djupt i sitt studium får istället ofta en vördnad för “det (eller den) oändligt mycket större” som designat systemet.

  Däremot finns det ganska många Gudsförnekare bland dem som studerar “mänsklig oordning”, som t.ex. psykologer.

  Och de allra flesta Gudsförnekare finns bland dem som hittar på sin egen “vetenskap”, som t.ex. evolutionisterna.

  Tyvärr klumpas alla dessa “vetenskaper” ihop och kallas “vetenskap”. Men egentligen är det bara de exakta vetenskaperna som kan bevisa sina antaganden med vetenskapliga metoder.

  Och just i den kategorin finns det inga som helst motstridigheter mellan Guds Ord och vetenskapens rön.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Eftersom jag jobbar i finansbranschen är jag väl förtrogen med betalningstrafiken. Just Kenya och andra länder i den s k Tredje Världen är långt framme med mobiltelefonlösningar. Man hoppar helt enkelt över en generation telefoni och det säger sej självt att det är enklare att sätta upp basstationer än att dra kabel över hela landet.

  Kenyas mobillösningar är ofta uppe på finanskonferenser som ett specifikt framgångsämne. M-pesa är ju i praktiken att betrakta som en egen valuta. Hongkongs tunnelbanekuponger är en annan konkurrerande valuta till den officiella. Jag tror att vid kraftig inflation så kommer M-pesa vara mycket mera värd än den officiella kenyanska valutan. Man överför telefonpoäng mellan varann, man betalar handlaren i telefonpoäng osv.

  Samtidigt kan man ju som kristen inte heller vara motståndare till allt modernt! Redan när ångtågen introducerades så varnade dom äldre för djävulens bländverk och förbjöd sina telningar att ens titta på det svarta frustande loket. Dock gäller det att vara vakna och ryta till när vi ser att det börjar gå åt fel håll. I dagens läge, med en tilltagande aversion med bibeltroende (=fundamentalistiska) kristna är det ännu mera viktigt att sluta leka kyrka och vara vaksam. Att vi med stor yttrandefrihet naturligtvis får med en massa avarter är förvisso sant. Men detta skall bekämpas med ett bättre alternativ – evangeliet, och inte förbud mot allt.

      (Reply)

 15. wildwest skrev: “Samtidigt kan man ju som kristen inte heller vara motståndare till allt modernt!”

  Inte ens om man är Amish eller Mennonite kan man avsvärja sig följderna av syndafallet.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Om det blir som antyds här kan det framhållas att det som i Uppenbarelseboken benämns Vilddjurets rike kommer att drabbas av fruktansvärda domar som andra folk slipper. Dessvärre tillhör vi Vilddjurets rike numera. EG var begynnelsen till detta som senare blev EU oh som sedan 2007 är en Medelhavsunion. En samling länder som mer än något annat, sedan Västrom föll år 476, liknar det gamla Romerska kejsarriket i sin geografiska utformning. Min bön är att denna likhet ska fulländas och att länder som Sverige, Finland, de baltiska saterna, Pole, Tjeckien m fl ska slippa ifrån det som sakta men säkert ombildas till det ondskans imperium i denna tidsålders avslutning som det profeterats om sedan 2500 år. Dess framtida “historia” kan studeras i Daniel kap 2, kap 7 m fl, Sak kap 14, Joel kap 2 m fl samt slutligen Uppenbarelseboken kap 13 – kap 19.

      (Reply)

 17. Lars W,

  Som du vet har jag en litet “bredare” tolkning av Upp. 17 än du. Men vi kan kanske “agree to disagree”.

  Johannes påpekande i vers 6 anser jag vara signfikant: “Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.”

  Johannes skulle inte alls ha blivit förvånad om han hade fått sett en av påvarna i en påve-mobil bli hyllad av skarorna.

  Min bredare tolkning handlar om detta:

  Johannes trodde förmodligen att det fanns “god” makt i människors händer. Men nu fick han se att all makt som människor tillskansar sig, har en gemensam nämnare.

  Och då blir han storligen förvånad.

  Jag tror alltså inte att det handlar specifikt om den geografiskt begränsade biten du tolkar som huvudaktör.

  Och därför varken fruktar jag eller skäms för att lyda Jesu bud i Lukas 16:9 “Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut.”

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  Du bortser då i din snäva “tolkning” från Daniels profetior. Såsom alltför många gör i vår tid. De som inte brytt sig om att ta del av t ex Thoralf Gilbrants syn i frågan. Eller då många andra från den tiden då folk studerade Bibeln och väckelsen var något påtagligt. Detta arv förskingras nu av tanklösa ynglingar och de rent ogudaktiga.

  Man kan inte bortse från Daniels profetior ty då får man en snäv syn i frågan. Och det är inte Vilddjuret i sig Johannes förundras över utan “kvinnan” som rider på Vilddjuret. Att en “kyrka” som bär den Eviges namn kan uppföra sig så groteskt som de katolska kyrkorna med döttrar och systrar gjort genom århundraden. Och hur de kollaborerat med den politiska makten i alla tider, på alla plan och i alla lägen. Förintelsen och samarbetet med Hitler är ett av de grövsta men ett färskare och minst lika förskräckande exempel är de katolska kristdemokraternas iscensättande av flokmordet i Rwanda.

      (Reply)

 19. Lars W,

  Nu handlar ju denna tråd om fåren och getterna. Och speciellt då den diskussion som uppstod om det kanske kommer bjudas alternativa frälsningsvägar.

  Jag försöker svara på den frågan i min artikel.

  Jag vet inte riktigt hur du menar att din kommentar belyser den frågan?

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell,

  Du själv säger att det handlar om folk och ej om individer. Det är den biten jag fördjupar mig i ovan och pekar på att det byggs ett ondskans imperium i våra dagar som i profetian benämns Vilddjurets rike. Detta rike omfattar många folk, främst europeiska och arabiska. Detta rike kommer att drabbas av Guds vrede på ett sätt som andra folk slipper (Upp 16 m fl). Kanske “stängslet” mellan “får och getter” går utmed Medelhavsunionens gräns? Och den gränsen till sist en dag stängs av någon på någondera sidan eller båda. Positionerna är låsta och de som är kvar på endera sidan är då fast där för låt oss säga knappt 42 månader. Jämför gärna med Hitlers Europa, finns många paralleller att hämta in från det. Historien upprepar sig en sista gång varvid det bevisas att det enda vi lär oss av historien är att vi inget lär oss av historien. Hitlers skräckvälde avslutades i Berlin och Nürnberg. Det sista världsväldet avslutas med Harmagedon och “Domen i Josafats dal”. “Getterna” är då redan avskilda och går under där (Sak 14:12-15, Joel 2:20, Upp 19:20-21 m fl). (De är förmodligen alla “märkta” och får sin slutliga dom vid Den Stora Vita Tronen drygt tusen år senare.) Sedan följer som vi vet Millenium Kingdom, med tusen år av fred, frid och frihet för alla folk (ja, alla de som sköter sin Lövhyddohögtid) varefter vanvettet släpps lös en sista gång för att slutligen avskilja “getterna”. Den gången förtärs dessa av eld och det är även vad denna jord, ja hela universum, drabbas i denna fjärran framtid.

  Det kanske är dags att lyfta blicken, få ett vidgat perspektiv och se mer av helheten i profetians Ord?

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *