Census eller skatt – del 1

Förord:

Jag hade tänkt mej att skriva om dold ekumenik, men ser att det blir alldeles för långt att presentera i en enda bloggpost. Så detta får bli första delen.
 
Denna del 1 är huvudsakligen en objektiv presentation av Islam. Det är viktigt att ha saklig kunskap om denna religion som i allt bekänner sin ambition att härska över hela världen.
 
Men jag börjar med en liten inledning som handlar om Guds Rike. Den får tjäna som referens angående medbrogarskap.

 
Inledning

“Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet?” (Matt. 22:16-17)

Det ord som översatts med “skatt” heter “κηνσον” (kenson) och kommer från “kensos” som betyder “census” eller att registreras som medborgare i någons rike. (census är latin för folkräkning, eller folkbokföring)

Då kanske det blir tydligt varför detta var en kuggfråga avsedd att avslöja Jesus som bedragare.

Guds utvalda folk hade i alla fall intentionen att leva i en “teokrati”, alltså en rike styrt av Gud. Och det medförde att man givetvis ansåg sig vara folkbokförda och medborgare i Guds Rike.

Om man således gick med på “census hos Kejsaren”, dvs. blev folkbokförda medborgare i hans rike, så ansågs man förlora eller åtminstone kompromissa med medborgarskapet i Guds Rike.

“Jesus märkte deras ondska och frågade: “Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare?” (Matt. 22:18)

Helt kort off topic. Hycklare kommer av ordet “υποκριται” (upokritai) “hypokriter” och betydde “skådespelare”.

Du undrar kanske vart detta bär? Jo, som folkbokförd medborgare i någons rike förväntas man betala skatt till regenten. Därför är det helt rätt att översätta sammanhanget med ordet “skatt”.

En objektiv (icke uttömande) presentation av Islam

Men gissa var vi har det Svenska låneordet “skatt” från! Det kommer från Arabiskan زكاة och uttalas “zakât”, och det är mycket aktuellt denna månad.

Det är nämligen ramadan (arabiska: رمضان) dvs. den nionde månaden i den muslimska kalendern och den heliga fastemånaden, som är en av islams fem pelare.

Fastan själv heter Sawm, och är vad sunnimuslimerna beskriver som den fjärde pelaren i islam.

Och under fastan är det brukligt att man praktiserar zakat som är den tredje av islams fem pelare och innebär att man ska dela med sig av det man har fått från Allah till de fattiga och behövande.

Ett litet kort sidospår igen. Fastan är egentligen ingen fasta. Innan solens uppgång får man äta och dricka, och efter solens nedgång brukar man festa ordentligt.

Här i Nakuru börjar “fastan” 06:50 och slutar 18:51. Det gäller alltså att ha en klocka som går rätt om man vill bli “frälst” enligt Islams regler. Jag bara nämner det för denna artikel handlar om gärningsläror. Det hade du nog inte gissat än 🙂

Frälsningens bön lyder såhär på Arabiska و عليٌ وليُّ الله (wa-ʿAli-yyun wali-yyu llāh). Den som i närvaro av två muslimer uttalar dessa ord uppriktigt, på Arabiska, anses av de troende ha konverterat till Islam.

När man således uttalar denna “bön” eller “trohets-bekännelse” blir man folkbokförd medlem i Dar al-Islam (Arabiska: دار الإسلام‎) som betyder Islams hushåll eller Islams Rike. (Kanske känner du igen Tanzanias huvudstad i namnet? Dar es Salaam)

Förutom Dar al-Islam finns det 5 andra “hushåll”. Jag skall nämna två av dem.

Den icke-konverterade delen av världen heter Dar al-Harb (Arabiska: دار الحرب) Krigets hushåll, eller Krigets Rike. Detta är alltså sinnebilden som lever hos Muslimer.

När Islam har introducerats i ett land, som nu för tiden i Sverige, uppstår Dar al-Dawa (Arabiska: دار الدعوة) Inbjudandets hushåll. Ordet “dawa” betyder även “medicin”. Det handlar alltså om helandet av en kultur med felaktig tro.

Slutligen tror Muslimerna att efter att Jihad (Arabiska:جهاد‎‎ ) har kämpats färdigt uppstår “fridsriket” Dar al-Salam, vilket är Muslimernas paradis och inget annat än en världsvid Dar al-Islam.

Islams fem pelare, arkân, på vilka islam vilar är:

 • 1. Trosbekännelsen – Shahada
 • 2. Tidebönen – Salat
 • 3. Allmosan – Zakat(skatt) till de fattiga
 • 4. Fastan – Sawm eller Siyama, under månaden Ramadan
 • 5. Vallfärden – Hajj till Mecka

Jag tar pelarna en för en.

Shahadah


Ordet Shahadah är ett substantiv som härrör från verbet shahida som betyder att observera, att vittna om, eller intyga. Shahada (med arabisk skrift شهادة ), den muslimska trosbekännelsen, lyder: “Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är guds profet.”
 
 
På arabiska أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله (ʾašhadu ʾan lā ilāha illā-llāh, wa ʾašhadu ʾanna muḥammadan rasūlu-llāh), eller لا إله إلا الله محمد رسول الله (Lā ‘ilāha ‘illā llāha wa Muhammadun rasūlu llāhi). Ordet إله betyder Gud. الله är namnet på Gud inom Islam.

إله
betyder alltså Gud och الله är namnet på Islams gud. Det finns en skillnad mellan al ilah och Allah. Det förstnämnda är ett vanligt substantiv och andra är ett egennamn och namnet på guden. Ursprungligen var namnet Allah en hednisk gudom av Quresh-stammen som hade tre döttrar, Allat, Ussa och Manat. Enligt Islam var det Mohammed som “döpte” den islamiska guden till Allah.

Salah

Salah eller salat, är tidebönen inom islam. Den är en av islams fem pelare och förrättas fem gånger om dagen.Alla muslimer som har nått pubertetsålder och är mentalt friska är ålagda att utföra salât.

Innan man förrättar salât ska man förbereda sig och uppfylla sex villkor. Om något av villkoren inte uppfylls är bönen ogiltig.

 • 1. Vara kroppsligen ren, ha rena kläder och ha en plats där salât kan utföras.
 • 2. Vara rituellt ren.
 • 3. Vara klädd enligt föreskrifterna.
 • 4. Hålla tiderna då salât ska förrättas.

  Bönen är tidsmässigt bunden utefter solens gång. Dygnet är uppdelat i fem delar och varje salât ska utföras inom sin fastställda tidsperiod. Morgonbönen (sabah) ska utföras under perioden från gryningen och fram till solens uppgång. Middagsbönen (zuhr) hålles någon gång från det att solen passerat zenit och till eftermiddagsbönens (asr) period börjar, vilket är då skuggan av ett föremål överstiger en till två gånger av dess längd. Eftermiddagsbönens period i sin tur sträcker sig fram till kvällsbönens (maghrib) period tar vid, något som sker vid solnedgången. Efter det är det nattbönen (ishâ) vars period avlöser kvällsbönens då solen inte längre färgar himlen i väster och den räcker fram till strax innan gryningen.

  Tidpunkterna under året då salât får inledas anges i den muslimska kalendern och ofta förkunnas tidpunkten då salât börjar av adhân, böneutropet. Adhân får bara ropas ut av män och det ska ske långsamt och med hög röst. Om tillgång till särskilda torn, minaret (minhara) finns bör utropet ske där, men det går även bra från annan plats.

 • 5. Stå vänd mot qibla.

  Qibla är den riktning man ska stå vänd när salät utförs. Det är riktning mot den hela välsignade byggnaden Kaaba i staden Mekka i nuvarande Saudiarabien. Om man inte vet vilken riktning qibla ligger och ingen finns att fråga, får man vända sig i den riktning man tror att det ligger. De flesta moskéer har någon form av nisch eller annan utmärkning mot qibla.

 • 6. Ha rätt intention.

  Innan man påbörjar salât bör man ha beslutat i sitt hjärta vilken salât som ska utföras. Beslutet kallas niyya och kan uttalas med en särskild formulering, antingen på sitt hemspråk eller på arabiska, det finns en särskild formulering för varje salât. Man kan också uttala niyya med sin egen formulering.

Zakat (skatt!)

Zakat innebär att man ska dela med sig av det man har fått från Allah till de fattiga och behövande. Zakat ska ges i allt från pengar till kunskap.

I det islamiska samfundet (umma) är det varje muslims religiösa skyldighet att betala skatten, zakat. Zakat är obligatorisk för en muslim där förmögenheten överstiger 20 guld dinarer och 200 silver dirhams, och att förneka Zakat lika som förneka den islamiska tron. Varje år ger sunnimuslimer 2,5% av sin förmögenhet i välgörenhet till de fattiga. Icke-muslimer behöver inte betala zakat, men istället finns det en speciell skatt som enbart gäller för dem, (jizya). Zakat behöver inte nödvändigtvis betalas i pengar, utan kan också skänkas bort i form av guld, silver, spannmål eller djur.

Det finns två sorters zakat:

 • zakat mal – innebär att man ska ge minst 2,5% av sin förmögenhet
 • zakat al-fitr – innebär vanligen att familjens överhuvud under ramadan betalar en frivillig summa till fattiga under Ramadan. Man kan också betala 80 kr per dag för de dagar som man inte vill fasta. Detta är inte nödvändigt om man ska “ta igen” de dagar man har “missat”, senare under året.

Zakat al-mal måste betalas varje år under förutsättning att en persons förmögenhet överskridit en viss miniminivå, vilken kallas nisab. En muslim kan även välja att betala ytterligare, utöver 2,5% som frivilligt bidrag, vilket kallas sadaqah. Zakat betyder också att alla människor har rätt till att leva upp till sina krav.

Sawm

Fastan är, som jag redan skrev, mer eller mindre rituell. Likasom bönen (Salat) är den strikt bunden till tider besämda av solens och månens positioner.

Utanför den dagliga fastetiden festar man ordentligt om man har råd. Inget fel med det. Det jag vill påpeka med artikeln är just att alla dessa saker är “frälsningsgrundande” enligt Islam.

Hajj

Manliga pilgrimer ska ikläda sig den vita vallfärdsdräkten. Under vallfärden är det förbjudet bland annat att parfymera sig, ha sexuellt umgänge, klippa naglar eller hår, med mera.

Under Hajjs första dag utförs “tawaf”, vilket innebär att pilgrimen vandrar sju varv motsols runt Kaba i den heliga moskén, Masjid al-Haram och kyssa den svarta stenen vid varje varv. Eftersom det är praktiskt omöjligt för alla att kyssa stenen räcker det att man rör vid den med handen eller sträcker upp handen och säger “Gud är stor”. Därefter ska man utföra två böner vid Abrahams plats i moskén. Efter detta går eller springer man sju gånger fram och tillbaks mellan kullarna As-Safa och Al-Marwah. Detta är till åminnelse av Abrahams hustru Hagars sökande efter vatten till sin son Ismael. Pilgrimerna dricker sedan vatten från källan Zamzam som enligt legenden uppenbarades till Hagar av en ängel.

Nästa dag tillbringas vid kullen Arafat där Muhammed enligt traditionen gav sin sista predikan. Dagen därpå utförs steningsritualen då man kastar 49 stenar på stenpelare (på senare år har dessa ersatts med en mur för att motverka olyckor) som representerar Satan, som enligt traditionen frestade Ibrahim att inte lyda Guds befallning. Ibrahim drev bort Satan med stenkastning och orden “Allahu akbar” (Gud är större). På denna dag slaktar varje pilgrim ett får, vars kött äts och det man själv inte äter delas ut till fattiga.

Efter detta återvänder man till den stora moskén för ännu en tawaf. I slutet av Hajj byts det tyg som täcker Kaban ut.

På väg hem från Hajj besöker många pilgrimer Masjid an-Nabawi, Profetens moské, i Medina.

Summan av allt detta

Kanske har du redan tröttnat på att läsa. Men summan av allt detta är att Islam har ett dubbelt ansikte.

Dels tror man på dubbel predestination. Det vill säga att somliga människor har förutbestämts för en evighet i paradiset och andra för helvetet.

Men dels har man alltså genom att slaviskt följa Islams gärningslära, som jag har förklarat ovan, gjort sin del av kontraktet med Allah och därmed försäkrat sig om “frälsning”.

Fortsättning om gärningsläror och dold ekumenik följer i del 2.

Men först en liten utmaning.

 • Har du hört andra föreskrifter om bönen än de Jesus meddelade?
 • Har du hört predikningar om metoder, tekniker och speciella tider?
 • Har du hört hur mycket gott “Si eller Så” gör?
 • Har du hört om synd-kataloger och rättfärdighets-kataloger?
 • Hur mycket av gärningslära har du fått lyssna på i predikningar?
 • Vet du vad, vem, hur, när som är frälsningsgrundande?

    
   /Kjell

   PS. Anledningen till att jag tar med Arabiska texter är att jag vill göra det möjligt för googlande Muslimer att finna denna sida.

   Visits: 29

  2 thoughts on “Census eller skatt – del 1”

  1. Man är ganska beroende av solens upp och nergång. Kan tänka mig att midnattssolen ställer till en del bekymmer för en muslim.

       (Reply)

  2. LL,

   Ja, i princip stämmer det.

   Men jag har hört att frågan faktiskt ställts av Muslimer ovanför polcirkeln.

   Och då visade det sig att de lärda Imamerna gav svaret att man i detta fall inte kunde följa reglerna utan istället själva måste besluta om tiderna.

   Alltså en ganska praktisk inställning.

   /Kjell

       (Reply)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *