Rik, vacker och frisk

Gud vill ju att vi skall vara rika, vackra och friska. Eller hur?

Varför misslyckas då den Allsmäktige med detta?

Är det månne därför att vi förkastat alla lyckoprofeter?

Jakobs brev 5:1-3

Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder. Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal; edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött. I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna.

En boning i svältens rike.

Paul Crouch’s boning.

Varför han har så liten swimmingpool begriper jag inte. Men utrymme i huset tycks inte saknas.

Jakobs brev 5:5

I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar; I haven gött eder av hjärtans lust »på eder slaktedag».

George Bernard Shaw var inte en person man skulle vilja sätta upp som exempel för Kristi efterföljare.

En hård och självrättfärdig gudsförnekare. Men han var slängd i käften och det finns en historia om honom som illustrerar en hel del.

Till historien hör att Shaw var en mager man.

Han satt på tåget till London när en välgödd societetsdam som kände igen honom, dristade sig att konfrontera honom.

Damen: “Her Shaw, när man ser på er kan man verkligen tro att det finns hunger i världen.”

Shaw: “My Lady, när man ser på er, vet man varför!”

/Kjell

Views: 54

45 thoughts on “Rik, vacker och frisk”

 1. Kjell!

  Du skriver i din inledning: Gud vill ju att vi skall vara rika, vackra och friska. Eller hur?

  Jag frågar då, vill Gud att vi skall vara utfattiga, äckligt fula och så sjuka att vi är nära att dö.
  Eller för att skriva mer sakligt, tror du att Gud vill att hans barn skall vara fattiga, fula och sjuka?

  Jak_1:17 Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

  Bb

      (Reply)

 2. För mig är det viktigaste att veta att evigheten väntar, inte hur det är här i jordelivet. Visst är jag tacksam över att få vara frisk, ha mat för dagen, ha nånstans att bo, kläder, men det är inte fokus för mig. Jag lyssnade väldigt mycket på framgångsprofeterna tidigare och strävade efter att få allt det där de säger vi har rätt till, men det drev mig bara längre bort från Herren. Herren tillät sjukdom och dålig ekonomi för att jag skulle söka Honom, lita på Honom och ha blicken fäst på Honom. De goda gåvorna är för mig att jag är ett Guds barn och att jag en dag får möta Honom sådan Han är.

  De här bibelorden är viktiga för mig.
  Hebr 13: 5. Ert levnadssätt skall vara fritt från girighet. Var nöjda med det ni har. Ty han har själv sagt: Jag skall inte överge dig eller lämna dig.

  1 Tim 6:6. Men gudsfruktan med förnöjsamhet är en stor vinning. 7. Ty vi har inte fört något med oss in i världen och klart är att vi inte heller kan föra något ut ur den. 8. Utan har vi föda och kläder, så låt oss vara nöjda med det. 9. De som vill bli rika faller i frestelser och snaror och i många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänker människorna ner i fördärv och undergång.

  2 Kor 4:17. Ty vår bedrövelse som varar ett ögonblick väger lätt och verkar åt oss en överflödande och tungt vägande evig härlighet, 18. för oss som inte ser efter de ting som syns, utan efter dem som inte syns. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

      (Reply)

 3. Björn bloggaren skrev: “tror du att Gud vill att hans barn skall vara fattiga, fula och sjuka?”

  Nej!

  Ords. 22:16 Att förtrycka den fattige för att få mer och att ge åt en rik leder bara till utarmning.

  Och försök nu förstå budskapet.

  There is enough in this world for everyones need, but not for everyones greed!

  /Kjell

      (Reply)

 4. MS,

  Bra citat. Och listan kan göras lång. Låt mej ta med ytterligare några och se om det går upp ett ljus för dem som tror på prosperity-lögnerna.

  Ords. 22:16 Att förtrycka den fattige för att få mer och att ge åt en rik leder bara till utarmning.

  1 John 2:15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.

  1 Petr. 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

  Matt. 13:22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.

  Matt. 11:5 Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

  Matt. 26:11 De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid.

  2 Kor. 6:4 Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, 5 under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, 6 i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek, 7 med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, 8 under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. 9 Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds, 10 vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.

  Job. 24:9 Den faderlöse slites från sin moders bröst, och den betryckte drabbas av utpantning. 10 Nakna måste de gå omkring, berövade sina kläder, hungrande nödgas de bära på kärvar.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell!

  Det är bra att du tar upp detta!

  Gud vill ju att vi skall vara rika, vackra och friska. Eller hur?

  – Att vara vacker, ja det är ju i betraktarens ögon, men utifrån en köttslig betraktelse så blir det genast en sortering, den är vacker, den är inte vacker. Dock, den som har andens liv är alltid vacker!

  Varför misslyckas då den Allsmäktige med detta?

  Rika, friska och framgångsrika är ju framgångsteologins område och många menar att det är ett falskt evangelium, men är det, det?

  Nej, egentligen inte, det står om dessa saker i skriften, Gud vill att vi skall vara så rika, så att vi kan ge till allt gott verk och enligt 5 Mos 28, så skall vi kyckas väl i allt vi företar oss.
  Vill Gud att vi skall vara friska, ja absolut för Jesus sa till lärjungarna, predika och bota de sjuka och en av de saker Jesus gjorde mest, var att bota sjuka.

  Trosrörelsen har ju blivit bannad för att de sagt att människor inte blir friska pga otro, ja och det är ju faktiskt sant, det står så i skriften. De som blev botade blev det pga tro, de trodde att Jesus vill och att han kunde bota dem, din tro har hjälpt dig sa han.

  Varför misslyckas då den Allsmäktige med detta? Är det månne därför att vi förkastat alla lyckoprofeter?

  – Nej det tror jag inte, utan det finns andra orsaker, Gud misslyckas inte med det han har bestämmt sig för.
  Det som jag tänker är så här, Du har en väg, en smal väg, om du vandra på denna väg, så kommer allt det Gud tänkt bli till, för välsignelser finns på vägen, men om du går din egen väg, där finns inte det Gud tänkt ge dig vilket gör att du missar det han tänkt.
  På vägen finns också beskydd och seger. Med vägen menar jag att vara Gud lydig så långt man förstår.

  Nu finns det ett dilemma i allt detta, nämligen att framgång för mig behöver inte vara det samma för Gud, för framgång måste alltid baseras på vad Gud vill och gör i en människa, då kan Guds framgång vara nederlag för mig.
  Om vi lever efter bokstaven, eller olika lösrykta bibellöften så blir det fel, man måste alltid leva utifrån Guds vilja och Guds vilja är att föra oss till en död från vårt eget, egna ambitioner och drivkrafter. Han vill föra oss till en lydnad och för att komma till denna död och lydnad, så är kanske inte lycka, framgång och rikedom den bästa medicinen.

  Jag kan bara tala utifrån mig själv, men jag vet exempelvis att Gud har framgång i mitt liv, medans jag själv ser mitt liv som misslyckat och ett nederlag.

  När det gäller sjukdom, som är ett svårt område, för grundläggande vill ju Gud att vi skall vara friska, men verkligheten visar att alla inte är, eller blir friska och väldigt många dör av sin sjukdom.
  Varför Gud inte botar, trots att både den sjuke har tro och de som ber har tro, är för mig på ett vis obegripligt, men det jag förstår är att det ytterst måste vara Gud som avgör och bestämmer vem han vill bota!

  Bb

      (Reply)

 6. Kjell,

  En mycket bra samling bibelord! Inget ger så mycket klarhet och förstånd som Guds ord, och här ett så bra klargörande komplement till artikeln.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 7. Kjell,

  Jag har missat det svaret du skrivit innan!

  Jag håller dock inte med dig i din analys, visst man kan tycka att trosrörelsen förmedlar ett lyckbudskap, men att vägen skulle vara lätt tror jag inte att de anser.
  Eftersom jag själv varit med i en församling som började bra, men som blev en sekt och som var starkt påverkad av trosrörelsens framgångsteologi, så vet jag att det inte förmedlades några lätta vägar.
  Nej snarare talades det om lydnad till Gud, överlåtelse, renhet, om att inte synda och på detta sista områden var de rigorösa.

  Nu var det ju så att vissa saker var fel i läran, ja många saker, men de ovan nämda sakerna var de noga med, men för mig så innebar det att bla lydnade och överlåtelsen till Gud kom till välde i mitt liv.

  Jag vet idag vad som var fel i läran, men jag vet också vad som är rätt och att säga som i din andra tråd, att de gör porten hög och vägen bred anser jag vara felaktigt!

  Bb

      (Reply)

 8. Björn bloggaren,

  Björn,
  Kan inte hjälpa att ditt resonerande känns rörigt. Som jag tolkar det anser du att det är Guds vilja att alla skall vara rika, friska och vackra, men sedan resonerar du emot dig själv på lite svajande steg. Vissa helt riktiga argument, men du landar många gånger i ordet “lydnad”, som inte kan tolkas som något annat än en variant av laglydnad.

  Har du alldeles glömt det främsta budet: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta…”?

  Nej, tyvärr är den så kallade trosrörelsens överbetoningar i obiblisk materialism och framgångslära så pass väldokumenterad att det bör vara mycket oklokt att söka förneka eller förminska denna framträdande del av deras ‘teologi’. Och detta är tveklöst fråga om ytlighet.

  Lydnad översätts många gånger med att “offra pengar till ledarens organisation” (= indirekt till hans bankkonto). Denna tes bevisas överväldigande i praktiken, där trospredikanter blir allt mer ekonomiskt välbeställda och får större och större hus och allt mer lyxartiklar, och själva kan de ibland stoltsera med stora privata ekonomiska donationer. Härledning = alltså har dom en bevisat stor tro.

  I så många fall: – Ett pyramidspel helt enkelt. Ju längre opp i pyramiden du kan ta dig, dess större tro har du och ju bättre ekonomiskt ställt får du.

  Alltså, en gärningslära, som i sig är en stor och bred väg som leder till….

  Fel fokus helt enkelt.

  Du säger att du idag vet vad som är fel i läran. Va bra! Förklara det då, så kanske vi får ytterligare en värdefull nyansering som kan vara till nytta för någon. Ett personligt vittnesbörd måhända?

  Uttryckt på jamska skulle nog många säga att du är “tytchesmytchen”.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 9. Björn bloggaren skrev: “Jag håller dock inte med dig i din analys”

  Det hade jag inte räknat med heller.

  Men till skillnad från det hånfulla bemötande du oftast får i en del andra bloggar där du kommenterar, ville jag ge dej ett sakligt och respektfullt svar.

  Vi kan väl komma överens att vi inte kan enas på denhär punkten.

  Jag skulle kunna fortsätta att specificera och citera, men jag tror inte att det skulle göra någon skillnad.

  Och jag tror nog ändå att du vill erkänna att en villa med 100 rum kanske i någon mån överskrider ett sunt behov?

  Har ni TBN i Sverige? Vi har det här i Kenya.

  Jag vet således hur medlen till denna villa, med för liten swimminpool, har samlats.

  1. Genom att tigga pengar i många långa manipulativa utsändningar där man lovar Guds välsignelse i proportion till hur mycket man satsar på TBN.

  2. Genom att sända “predikningar” av en massa giriga trosförkunnare som kommer med de mest egensinniga eisegeser man kan tänka sig.

  Och här i Kenya går pastorerna i dessa fotspår.

  Man kanske inte har 100-rums villor, men man har villor utöver det vanliga och åker runt i 4-wheel drive Lexus med motorcyckel-escort och bodyguards.

  Man har en massa betjänter och man sänder sina barn att studera i Amerika eller England.

  Allt bekostat av en majoritet som bor med en hel familj i en hydda som på bilden ovan. Eller i ett skjul i städernas slumområden.

  Som sover på ett knaggligt jordgolv och vanligtvis inte har råd att äta mer än ett skralt mål mat om dagen.

  Att “dessa märkliga apostlar” törs schakra så med evangelium! (Schakra betyder att driva handel.)

  Jakobs brev 5:5

  I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar; I haven gött eder av hjärtans lust »på eder slaktedag».

  Må Herren komma tillbaka med stor hast!

  Eller på utrikiska “Maran-ata!” som uttrycker en längtan efter Guds dom.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Hulda skrev: “Dom i Afrika kanske har det bättre på ett sätt, mera liv”

  Min far brukade citera ett bevingat uttryck: “Lasternas summa är konstant!”

  Paulus uttrycker det såhär i Romarbrevets åttonde kapitel och tjugoandra vers:

  Vi veta ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas.”

  Och jag tror att “skapelsen” får läsas som hela universum, för Jesaja utbrister:

  Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.” (Jes.55:12)

  Så länge man bara är på besök i Afrika, och har sitt pass och krediktkort och sin returbiljett, kan man uppleva närheten till naturen och avsaknaden av hastande, som charmerande och förfriskande.

  Men det finns minst lika mycket som gått snett på all fronter, under syndens förbannelse, i Afrika som i Sverige.

  Jag skrev litet om en del av detta i bloggpost hos Aletheia med titeln “En mördare”.

  Till syndens förbannelser räknar jag även den girighet som, i kombination med andra faktorer, har lett till misär och hunger.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Sefast Tronde skrev: “En mycket bra samling bibelord!”

  Det vore inte svårt att fylla en hel blogg med relevanta citat i detta ämne.

  Det är betydligt svårare att förstå hur man kan läsa Bibeln utan att se dessa texter.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Om Gud vore en maskin som per automatik levererar Porsche bilar eller vad man vill ha bara vi uttalar de rätta bibelverserna i och otid som ett mantra. Tänk om det hade fungerat! då kunde den fattige i Afrika utanför lerhyddan bara behövt uttala de rätta bibel versarna och boomm nästa dag ramlar Porschen ner från skyn. Redan där ser man ju att något inte stämmer, tyvärr handlar denna typ av teologi mycket av materialism. Du skall själv gynnas, verkligt Kristus liv handlar om, som för Paulus att ge sig ut för andra!!

      (Reply)

 13. Tack Kjell jag är glad att Gud fann dig att tala till oss i Sverige… Och hjälpa oss att se vägen bättre… Jag har inte åkt på semester än, fick besök i torsdags av min äldsta son, på onsdag blir nog nästa startdag nästa vecka … Frid Ronny

      (Reply)

 14. Jag håller med Ronny om att Kjell med denna blogg har en uppgift att tala till oss i Sverige. Mycket vishet och insikt präglar alltid det Kjell skriver.

      (Reply)

 15. Ang trosrörelsen skrev: “bilar eller vad man vill ha bara vi uttalar de rätta bibelverserna i och otid som ett mantra”

  Mitt i prick!

  Om jag inte har helt fel så kallas en dylik lära/tro för “gnostik”.

  Gnosticism är ju ingen självständig religion, utan en mystisk, andlig idéströmning. Alltså synkretism.

  Gnosticismen inblandad i kristenheten florerade under åren 60 – 160 e.Kr. då ett stort antal sekter skapade egna, starkt avvikande tolkningar av den kristna läran.

  Gnosticismen kan beskrivas som en elitistisk religiös filosofi eftersom anhängarna anser sig äga en exklusiv kunskap (gnosis) som är vida överlägsen “traditionella” bibliska läror.

  Nu för tiden kanske det inte riktigt sägs så, men tanken finns fortfarande att frälsningen av en människas själ beror på hennes andliga insikt eller kunskap. Kunskapen uppblåser, säger Paulus.

  Det är för det vi ser så många “nya” tekniker och termer. Och de som utövar dessa tekniker och använder dessa termer anser sig ofta vara mer frälsta än andra.

  I verkligheten handlar det om magi och ockultism. Något man bör hålla stort avstånd till.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell,

  1. Genom att tigga pengar i många långa manipulativa utsändningar där man lovar Guds välsignelse i proportion till hur mycket man satsar på TBN.

  2. Genom att sända “predikningar” av en massa giriga trosförkunnare som kommer med de mest egensinniga eisegeser man kan tänka sig.

  – Detta och allt det andra du skriver, är naturligtvis avskyvärt och jag stödjer naturligtvis inte sådant.

  Jag är ingen försvarare av tros och framgångsrörelsen, utan det enda jag försöker peka på är att det faktiskt finns det som är sant och gott. Och när det inte är sant det som skrivs, så anser jag, att jag som varit mitt i smeten har rätt att säga ifrån.
  Jag har ju sett inifrån och utifrån, jag har sett vad som är fel i läran och hur man använder bibeln på ett felaktigt sätt, jag har sett det mesta av vad som är fel.
  Lika fullt har jag sett det som är rätt och gott och det skall jag väl inte förneka?

  Belys det som verkligen är fel, men peka då också på det som är rätt och gott!

  Bb

      (Reply)

 17. Sefast Tronde,

  Som jag tolkar det anser du att det är Guds vilja att alla skall vara rika, friska och vackra.

  – Frågan är väl om Gud vill det motsatta, dvs att Gud vill att vi skall vara fattiga, sjuka och fula?

  Sen är väl frågan vad det är att vara rik, ja utifrån LOs undervisning så är det att ha mer än nog, vilket innebär att om man har hundra kronor över varje lön, så har man mer än nog. Fattigdom och brist är inte det Gud grundläggande vill, se kanans land.
  Frågan är också om det är något vi skall sträva efter, vilket jag inte tror, vi skall följa Jesus och då kommer han att ge det vi behöver!

  Bb

      (Reply)

 18. Björn bloggaren skrev: “peka då också på det som är rätt och gott!”

  Det är nog just där vi skiljer oss åt.

  Jag tror inte att det goda finns där.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Björn bloggaren skrev: “vi skall följa Jesus och då kommer han att ge det vi behöver!”

  Du tror alltså inte att ärliga, trogna kristustroende kan lida nöd och svälta?

  Varför förstår du, och andra som kommer med dessa läror, aldrig hur ni anklagar den lidande och ger honom skulden för sitt lidande.

  Visa mej var i Bibeln det står att fattiga stackare alltid har sig själva att skylla.

  Matt. 25:42 Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var törstig, och I gåven mig icke att dricka;

  Lägg märke till att det inte är de hungriga som anklagas här!

  Det är just cynismen i dessa framgångsläror som gör mej så vred!

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell,

  Det är nog just där vi skiljer oss åt. Jag tror inte att det goda finns där.

  – Om du inte kan se både och så har du aningen fel på synen, eller också har du fel information.

  Jag har ex via nätet lyssnat på en del möten från Europakonferensen och det jag har lyssnat på har varit mycket bra.

  Där har du skilnaden mellan dig och mig, jag kan se det felaktiga, men även erkänna det som är bra.

  Jag måste fråga dig om du varit på LO, eller om du bara dömer utifrån vad du läst?
  Jag har både varit där några gånger, träffat Ulf personligen, hört ett stort antal predikningar av honom, plus att jag genomskådat det felaktiga vilket inte är lätt om man är ny i tron. Jag är ju inte så ny, utan har vandrat med Herren i 27 år, vilket bord bidra med viss erfarenhet och urskiljning.

  De afrikanska trospredikanterna verkar ha gått längre i tokigheter, medans LO verkar bli mer och mer rätt!

  Bb

      (Reply)

 21. Kjell,

  “vi skall följa Jesus och då kommer han att ge det vi behöver!”
  “Det tror jag också på”! Men det är bara Guds nåd om så sker! Kjell jag förstår din känsla av cynism över sådana uttalande, det är lätt att uttala sig så i Sverige där ingen behöver gå hungrig. Medan i tex Indien där jag har verkat som missionär kan man möta kristna som inte har mat för dagen, säkert i Kenya också. Där är det inte alltid tron som mättar utan givmilda syskon som delar med sig som är räddningen. Som motvikt har jag sätt människor som levat i yttersta misär och kommit ur sin misär när de har kommit till tro på Jesus. Det har med förvandlingen som leder till en uppryckning som genererar välstånd. I Indien är trospredikanterna som lovar brett som hungrande och fattiga mänskor både andligt och lekamligt mest tyr sig till, hur lätt låter man sig inte manipuleras av dem som lovar “guld och gröna skogar” om det en är endast för en enda brödbit!

      (Reply)

 22. dani skrev: “Där är det inte alltid tron som mättar utan givmilda syskon som delar med sig som är räddningen.”

  Håller helt med dej, i allt det du skriver.

  Ja, vi har 60% av befolkningen här som lever i bitter armode.

  Alltså drygt 20 miljoner människor som lever på mindre än 10kr per familj per dag.

  Mjöl kostar just nu 7kr per kilo. Matfett 40kr per kilo. Kött är inte att tänka på. Det blir bönor istället, när man har råd. Boendet äter upp mer än 60% av inkomsten även om man bor i ett skjul. Räkna själv.

  Visst finns det människor som inte gör sitt bästa, och människor som är förslavade. Men de flesta knegar hårt för att ha något att äta varje dag.

  1 Kor. 1:28 Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud — ja, det som ingenting var — för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29 Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.

  Tack för din kommentar och tack att du förstår detta.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Björn bloggaren,

  Björn,Du skriver: “Som jag tolkar det anser du att det är Guds vilja att alla skall vara rika, friska och vackra”

  Måste ställa mig frågan nu om du inte KAN förstå, eller VILL förstå!

  Ordet är solklart både när det gäller villoläror och riksdomsförkunnelse. Du behöver börja läsa innantill och sluta kompromissa!

  Du antyder på din blogg, att du är en förkunnare, men vad blir då ditt budskap, kan man undra?

  Lyssna till Paulus som förkunnar sanningen:
  Paulus’ första brev till Timoteus, 6 Kapitlet :

  1. “De som äro trälar och tjäna under andra må akta sina herrar all
  heder värda, så att Guds namn och läran icke bliva smädade.
  2. Men de som hava troende herrar må icke, därför att de äro deras
  bröder, akta dem mindre; fastmer må de tjäna dem så mycket
  villigare, just därför att de äro troende och kära bröder, dessa
  som vinnlägga sig om att göra vad gott är. Så skall du
  undervisa och förmana.

  3. Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till
  sunda ord — vår Herres, Jesu Kristi, ord — och till den lära
  som hör gudsfruktan till,
  4. då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet
  förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter
  disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser,
  ondskefulla misstankar
  5. och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt
  sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att
  gudsfruktan är ett medel till vinning.
  6. Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor
  vinning.
  7. Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att
  vi icke kunna föra något med oss ut därifrån.
  8. Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed.
  9. Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror
  och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som
  sänka människorna ned i fördärv och undergång.
  10. Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava
  låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron
  och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

  11. Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet,
  gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.
  12. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du
  har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den
  goda bekännelsen.

  13. Inför Gud, som giver liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som
  under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen, manar
  jag dig
  14. att, själv utan fläck och tadel, hålla vad jag har bjudit,
  intill vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse,
  15. vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden
  är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre,
  16. han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan
  komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare
  ära och evigt välde! Amen.

  17. Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke
  högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar,
  utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;
  18. bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att
  vara givmilda och gärna dela med sig.
  19. Må de så lägga av åt sig skatter som kunna bliva en god grundval
  för det tillkommande, så att de vinna det verkliga livet.
  20. O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott; och vänd dig
  bort ifrån de oandliga, tomma ord och gensägelser som komma från
  den falskeligen så kallade »kunskapen»
  21. vilken några föregiva sig äga, varför de ock hava farit vilse i
  fråga om tron. Nåd vare med eder”.

  Mvh,
  Antonia

      (Reply)

 24. Rättelse:

  Skulle stå rikedomsförkunnelse, sorry!

  Antonia

      (Reply)

 25. Björn bloggaren,

  Björn säger: “- Frågan är väl om Gud vill det motsatta, dvs att Gud vill att vi skall vara fattiga, sjuka och fula?”

  – Helt fel fråga. Lite väl övertydligt naivt att ställa en sådan fråga. Det ger inga retoriska poäng att göra sig “dummare än vad man är”. GUD är enbart god. Gud är kärleken.

  Jag får intrycket av att du glömt verkligheten av syndafallet och dess inverkan på människosläktet. Det kan uppfattas som att du har något sorts idealbild av människan, och sätter människan lite för mycket i centrum, med en prestationslära för att behaga Gud. Syndens realitet är att allt vårt bästa är “såsom en fläckad klädnad”. Vi kan inte behaga Gud med gärningar. Det enda vi kan ge Honom är vårt hjärta, att gensvara på Hans kärlek.

  Men, det kan väl tänkas att jag, och flertalet andra till stor del missuppfattar dig. Jag har ju svårt för att tro att du verkligen är ute efter att imponera, för det är verkligen ingen imponerande argumentation du framför.

  Jag vill trots allt tro att du försöker vara så ärlig du kan, men då är det troligen så att rester av en oren lära påverkar dina försök till beskrivningar och bemötanden, vilket kan verka till att du blir missförstådd. Kanske ett nedsmittat språkbruk? Ett exempel är ditt försvar för s.k. “flödesbön”. Helt obegripligt!

  Återigen vill jag upprepa att du sagt att “du vet vad som är fel i läran”, alltså den s.k. trosförkunnelsen. Och jag tror vi är flera som vore intresserade av en utläggning från din sida om vad “du vet är fel i läran”. Det kanske även skulle verka till att du blir bättre förstådd?

  Sedan… det där med att LOs lära blir mer och mer rätt. Det finns ett ordstäv för liknande fenomen: “När fan blir gammal blir han religiös.”
  Alltså, i grunden samma onda natur men med en allt mer frommare framtoning, syftande till att vinna sympatisörer.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 26. dani,

  Dani,

  “I Indien är trospredikanterna som lovar brett som hungrande och fattiga mänskor både andligt och lekamligt mest tyr sig till, hur lätt låter man sig inte manipuleras av dem som lovar “guld och gröna skogar” om det en är endast för en enda brödbit”!

  Bra sammanfattning du gör i ditt inlägg men också svårt att höra!

  Det är ju fruktansvärt att exploatera redan fattiga och desperata människor. Och att nu även inrikta sig på u-länderna är mera än kallhamrat.Vet inte så mkt om just Indien men i Afrika lurar man ofta av fattiga deras sista kronor, för att de skall få hjälp i förbön.

  Såg ett tv-program (för flera år sedan) med den välkända mannen i vit kostym, han hade en stor kampanj där.Ett fattigt par som hade en mkt svårt sjuk pojke sålde allt de ägde, för han lovade pojkens tillfrisknade för en större summa.

  Pojken dog, trots förbön och löfte om att han var helad nu. Föräldrarna vände Gud ryggen och predikanten for vidare nästa dag, i sitt eget privata jetplan.Lyckligt omedveten om tragedin han lämnat bakom sig .Det var bara ett av många tragiska livsöden ur det programmet.

  Vi som kristna är kallade att vara dem till hjälp, istället kommer allsköns charlataner och bedragare dit och skor sig på deras fattigdom, de borde veta hut!

  Först mätta hungriga magar, sedan predika evangelium, har varit missionärernas motto, under alla tider.

  Men först mättar dessa girig bukar sina egna, aldrig sinande, begär efter lyx och överflöd och de andligt hungrande, får dessutom ett “falskt evangelium” på köpet!

  Välsignelser,
  Antonia

      (Reply)

 27. Kjell gick du inte över gränsen nu… Med det du skriver nedan Citat hela din Kommentar till Björn… Tänk på hur detta kan uppfattas… Som de i dessa sammanhang och vi som tillhört dem och har med dem att göra inte är kristna och Gud inte verkar där…. När du säger som nedan om trosrörelsen: Jag tror inte det goda finns där…. Du har ju klassat ner oss till ett inte utan Gud nu… Och jag tror du har fel nu… Jag visade uppskattning för dig som en god röst från Gud för Svensk Kristenhet…

  Som skulle kunna på ett gott vis i Gud ge vägledning och visa på rätt väg på rätt sätt som en medkännade broder från Gud… Men vad är det här och Sefast Tronde jammar med på samma vis i Citat nedan ditt nedan…

  Björn bloggaren skrev: “peka då också på det som är rätt och gott!”

  Det är nog just där vi skiljer oss åt.

  Jag tror inte att det goda finns där.

  /Kjell

  Citat nedan från Sefast Tronde

  Sedan… det där med att LOs lära blir mer och mer rätt. Det finns ett ordstäv för liknande fenomen: “När fan blir gammal blir han religiös.”
  Alltså, i grunden samma onda natur men med en allt mer frommare framtoning, syftande till att vinna sympatisörer.

  Är det den här hållningen ni tänker hålla andra söker samtal med er om olika artikel ämnen från dig Kjell och nedslående påstående om tex trosrörelsen… Och om nån går i svaromål för sitt sammanhang som ni håller på att klassa ner och nollar… Och vill föra sin talan för och samtal om… Kanske även för att förstå vad ni ser, som de inte ser, som är fel, och för att gärna ändra sig, när ni förklarat det för oss, och vi fått tänka över saken, så vi kan förstå och ändra oss med tiden…

  Men också vill vissa på, att ni kan ha fel, och även missar de som är gott… Då får vi höra från dig Kjell Citat :Jag tror inte det goda finns där… Och från dig Sefast Tronde:“När fan blir gammal blir han religiös…

  Glöm det, efter det att ni kan vara Herrens röst till Svensk Kristenhet och trosrörelsen för tröst och uppmuntran och förmaning och omvändelse från synd och lögn och villfarelse och ont till san tro och nåd i Gud enligt Guds Ord bibeln… Om ni inte bättrar er…

  Jag har då en hemlös inneboende sen ett par tre månader har nån av er det… Och en del inom trosrörelsen och Arken och Livets Ord med… Och Livets Ord hjälper ca 1500 fattiga Muslimer och som har det svårt i Uppsala… Och delar ut kläder och mat på ett Torg i Uppsala varje Lördag etc, etc… Visst de har en del felaktig Villolära haft och avslutat och återigen lagt till från de traditionnela Kyrkorna också… Men som Jag sagt förut har Ekman 2008 tror jag det var.klart deklarerat sitt avståndstagande Från Jds läran Jesu Andliga död… Och föra året läran om Människosyn från Kenyon/Hagin : Att vi är en ande som äger en själ och bor i en kropp…

  Och i och med att tagit avstånd från de två lärorna från trosförkunnelsen är det inte mycket kvar av trosförkunnelse, av traditionnel mening i Livets Ord… Även om de bär spår av detta ännu, saker och ting som detta, som varit en så invävd del, i deras privat liv och som församling, tar tid att avänja sig, och komma till full insikt om med …

  Men en lära från trosförkunnelsen som de inte tydligt nog, vänt om från, är läran som kallas I Livets Ord : Munnens bekännelse eller den positiva bekännelsen och har lite andra termer , i andra trosrörelse sammanhang : Att man får allt man bekänner positivt som negativt… Så säger man att det är seger och jag är helad igenom Jesus sår… Då får man det, annars om jag säger jag är sjuk, och det går åt skogen får man det…

  Och den läran i trosförkunnelse anser jag är mest skadliga… Och gjorde mig på 90-talet psykotisk , med svårt störd verklighetsuppfattning och vanföreställningar och manisk, med svårt tvång i form av positivt tänkande och positiva bekännelser och led mig vilse in i mycket svåra omständigheter…

  Den läran bör Livets Ord börja med att avsluta och avänja sig och uppmuntra andra till med… Och Arken också… Och Rodnie Howard Brown och övriga Trosförkunnare med… För den anser jag defenitivt är skadliga och leder till att man blir en lögnare som förnekar sanningen och verkligheten och gör en till en falsk profet… Och självdestruktiv och destruktiv och förvillande för andra och sinna egna med… När man säger allt är väl, fast det inte är det…

  Men att däremot sägga att Gud kan göra allt väl, på sina villkor enligt Bibeln och låta oss tro på hans nåd och sanning om, så vi kan veta att Gud finns och bibeln är Guds Ord, och hur Gud och Guds Ord är i Gud egentligen , och på riktigt i Anden.. Och hur Guds vilja är om Gud och allt och alla och oss och vårt liv och frälsningen av nåd igenom tro… Och hur han kan frälsa oss och föda oss på nytt till sitt barn med evigt liv i Gud, och varför, om vi vill…

  Och om vi väljer att tro på Gud, och bli Herrens Lärjunge, att han vill ta hand om oss och vårt liv som hans barn och försörja oss, om vi först söker Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla oss, matt 6… Om vi vill leva med Gud, och medverka till att fullfölja Missionsbefallningen matt 28:18-20… Om vi skulle vilja tro på Gud, och hans nåd och sanning, och ta emot, det är däremot saningen och rätt anser jag….Och inget fel och att inte utlova mer än Herren vill eller nåt som inte Herren vill eller sagt till oss…

  Och det är också rätt att förklara att alla är älskade av Gud och det för evigt, och försonade av Gud med sig själv i Kristus även ni så att Gud inte tillräknar er eller nån inkluderat mig våra missgärningar och kan få nåd att tro på Gud och omvända sig… Även villolärare och ni och jag…. Därför Gud älskar oss… Och jag vill inte väcka anstöt mot er men det här var at Gå för långt Kjell och Sefast Tronde… Och får ni fortsätta så in split och kiv såhär med hån och förakt mot oliktänkande… Kommer ni skada mycket mer än göra gott… Och med ett problem som om trosrörelsen som är greppbart nu… Och som ni båda meverkat till att göra synligt och greppbart… Men inte om ni sårar och kränker okunniga och oliktänkande… Och förför med att det skulle vara rätt…

  Tänk på vad jag säger och skrivit förut, och om ni ogillar ledarskapet, så åtminstonne på oss det vanliga folket, men även de är människor av kött och blod som ni… Och att somliga har både släkt och vänner och familj i dessa sammanhang och barn och unga….Och sen många många år… Och går ni fram som tröskvarnar… Hur hade ni då tänkt att hjälpa alla dessa barn och ungdomar och familjer och människor, när ni tröskat sönder deras föräldrar och deras tro och hopp och liv och sammanhang och leddarskap…

  Har ni tänkt på det och har ni några ideer och planer om hur ni kunde hjälpa vidare på rätt väg… Förstår ni vilka trauman och problem detta kan skapa om ni går för hårt och nedlåtanden fram… Jag har redan sett och erfarit det… Och vill inte utsätta er och andra och dem och mina egna mer för det… Var är er Kärlek…

  Ja jag bryr mig om afrikas fattiga och tredjevärldens och många i Livets Ord och Arken i varje fall om ej hela trosrörelsen… Och troligen mer än i era Kyrkor och samfund… Svenska Kyrkan och pingst eller nåt dylikt… Och jag är med i Uppsala pingstkyrka som börjat vackna och bli gennerös… Men ärligt talat vi har en bra bit att gå för att nå i kapp Arken och Livets Ord… Och därmed inte sagt att läran är korrekt i dessa två församlingar men det är den då sannerligen inte inom Pinströrelsen och Svenska Kyrkan heller etz…

  Se över ert eget hus också, kom sen och hjälp oss att se över vårt med…. Gud välsigne er och Guds frid som Gud vill för gott!!! Ronny Ps 103 brukar jag tänka på, då jag tänker på Svensk Kristenhet… För jag vill förbarama mig och be om Guds förbarmande och barmhärtighet för oss och Sverige och även för hela världen och Israel… Och Israel Guds folk och oss alla människor och kristna och hela livet…

  Om Guds nåd och sanning och tro hopp och kärlek och välsignelse och förlåtelse och frid… Och Gud rätt väg och vilja och med allt i Guds nåd och barmhärtighet som Gud bara vill för tid och evighet och allas frälsning igenom tron på Gud av bara Guds nåd och kärlek och omsorg om oss alla och hela livet som Gud vill och att vi ska få frid med Gud trots allt och för Gott enligt Guds Ord bibeln bara i Jesus namn, amen…

  Så förlåt om jag tog i lite men jag tyckte ni gick för långt, men det kanske jag gjorde med denna kommentar med… Så Guds frid för Guds skull i Jesus namn, amen!!! Ronny

      (Reply)

 28. Ronny,

  Ronny,

  Du skrev:”Men en lära från trosförkunnelsen som de inte tydligt nog, vänt om från, är läran som kallas I Livets Ord : Munnens bekännelse eller den positiva bekännelsen och har lite andra termer , i andra trosrörelse sammanhang : Att man får allt man bekänner positivt som negativt… Så säger man att det är seger och jag är helad igenom Jesus sår… Då får man det, annars om jag säger jag är sjuk, och det går åt skogen får man det”…

  Försök att inte bli så upprörd, det tjänar ingenting till.Du har rätt till dina åsikter men det har andra också.Vi kan prata lugnt och stilla med varandra, vi är ju ändå syskon i samma familj.

  Jag vill absolut inte bråka med dig nu, men vill bara påpeka några saker som jag ser i ditt inlägg. Du säger nämligen där att LO vänt om från JDS läran nu, men det som dom inte har omvänt sig från är läran om munnens bekännelse. Men dessa två läror hör nämligen ihop, men jag vet inte om du har sett det?

  Det som bl.a JDS läran syftar till är; att vi som nu “är gudar” kan precis som Gud, när han sade sitt:”Varde ljus så blev det ljust” skapa på samma sätt, med våra ord, det som vi vill skall hända, händer också. De brukar gärna citera: Bibelordet, “Liv och död har tungan i sitt våld” Du får det du bekänner alltså .Detta är att lägga skuldtyngda bördor på Guds barns ryggar.Det finns ingen nåd, eller barmhärtighet, i en sådan undervisning.

  Det är en lögn som du förstår och den har skapat många problem både mentalt men också andligt.Det finns människor som hamnat på mentalsjukhus i svåra psykoser och även de som tagit sina liv, p.g.a denna lära.Och andra har vänt Gud ryggen för gott därför att de inte kan förstå hur en god Gud kan var så hård och dömande.

  Det är inte konstigt alls Ronny att du också blev psykiskt sjuk av detta.Vi som står lite utanför, som inte har påverkats, kan se allt sådant och det är därför som vi är negativa till all sådan undervisning.Det bör du inte ta personligt för det är sunt att reagera när man ser att andra gör människor illa, och särskilt när det sker i Guds namn.För då gör det mest skada.Man påverkas även i sin ande då.

  Jag lider med dig Ronny och önskar att du skall få mod att se saken som den är, och inte vad ledningen i LO säger att den är. Du förstår att även om man bara blandar lite lögn med sanningen så skadar den lika fullt den som tar in budskapet.Som det står i skriften “lite surdeg syrar hela degen”. Det är “den oförfalskade” Sanningen som är det enda, som kan göra oss verkligt fria.

  Så känn ingen skuld för att du prövar läran , du sviker ingen därigenom, du utövar endast din fulla rätt!

  Guds rika välsignelse önskar jag dig,
  Antonia

      (Reply)

 29. Ronny,

  Bara några få små kommentarer.

  1. Jag skrev: “Jag ser inget gott hos trosrörelsen/framgångsteologin.”

  Lägg märke till att uttalandet handlar om mej. Det säger ingenting om dessa läror. Annat än om man tillskriver mej ära som inte tillkommer mej.

  Och nu blir du kanske ännu mera upprörd, men jag skriver det ändå.

  Varför skulle jag leta russin i en dynghög när det finns friska vindruvor att plocka på sunda rankor?

  2. Jag har flera gånger väkomnat förespråkare för dessa villoläror att skriva en gästblogg med substantiellt försvar för deras ståndpunkter.

  Men, de kommer inte att få censurera kommentatorer som “prövar” deras budskap.

  3. Jag reagerade inte på ditt beröm.

  Det beror på att jag varken tror mej förtjäna beröm, eller fikar efter det.

  Joh. 5:44 Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

  Och några strofer av en sång skriven av Målle Lindberg.

  Hav tack O Jesus

  Hav tack, o Jesus, att du mig givit båd’ makt och rättighet att vara din! När jag dig äger, då har jag livet. Mig fattas ingenting, blott du är min.

  Om mina vänner mig här förglömma,så har jag rättighet att vara din. Om allas ögon ifrån mig vändas, betyder ingenting, blott du är min.

  Är vägen tung som jag här får vandra, så har jag rättighet att vara din. Och är jag mindre än alla andra, betyder ingenting, blott du är min.

  Om alla kärlek emot mig visar, så har jag rättighet att vara din. Om man begråter mig eller prisar, betyder ingenting, blott du är min.

  Om jag har guld jämte gröna ängar, så har jag rättighet att vara din. Om jag är fattig och utan pengar, betyder ingenting, blott du är min.

  I med- och motgång, vadhelst mig möter, så har jag rättighet att vara din. Du ingen bort från ditt hjärta stöter. Hav tack att du är min, och jag är din.

  Herren välsigne dej.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Ok Kjell du har ditt sätt att se på det och jag mitt…Jag kämpar och lär mig att kämpa trons Goda kamp och faller och reser mig upp igen…Och när det gäller Livets Ord så har det varit en mycket svår process för mig att lämna dem…Därför jag trodde på deras lära och tillämpning och hela min nära familj släkt kom dem nära och har gjort sen runt 84-och jag sen 86…

  Och jag vart igenom allt jag varit med om till då ,svårt psykist sjuk också ,och förtidspennisonerad därför …Och till stor del berodde det på trosförkunnelsen som vi förkunnade den och praktiserade den på 80-90 talet…Jag vart sjuk 94 i april inlagd på psyket i augusti samma år …

  Dom här människorna och Livets Ord ,kom mig så väldigt nära och läran och dess tillämpning… Så hela min Helhets syn om Gud och livet och frälsningen och missionsbefallningen och församlingen och församlingarna , världen, och Guds rike ,och köttet ,och djävulen ,och synd och löng , och allt ont, och villfarelse …Och mitt privat liv och min släkt och minna vänner… Styrdes utifrån denna läran och dens tillämpning…

  Jag kunnde inte leva ,eller tänka ,eller känna , och vilja eller gör nått ,eller tro på Gud …Utan jag var säker på att jag rättade mig efter denna lära , och dess praktiska tillämpning om hur den sa Gud och Guds Ord var ,och Gud ville enligt dett synsättet…Så att lämna denna bibelsyn som jag trodde var den rätta, var som att lämna Gud för mig och gå evigt förlorad och hamna i helvetet…

  Så när jag fick mer allvarliga personliga problem ….Så var det just detta jag trodde hände mig att Gud lämnat mig …Och bara dommen återstod i ett och halvt år dygnets 24 timmar ,det var helvetet på Jorden …Och jag vart helt förstörd som människa …Först när min äldsta son 23 år gammal flyttade hit ,ca ett år till mig, för 1-2 år sen vart det bättre mer påtagligt i sammaband med detta, han har nyss flyttat igen… Och då hadde det gått ca 16 år sedan jag insjuknade så svårt…

  Så nog har jag fått varit med och betala priset för minna och andras felsteg här i livet …Och om tron bland annat pågrund av Livets Ord Trosrörelsen…Och tyvärr andra för min skull med av olika skäl och pågrund av trosförkunnelse …Och hela min familj och nära släkt och nära vänner…Och även de i Livets Ord trosrörelsen och andra i min praktiska tillämpning av läran och efter jag brött ihop efter två svåra personliga tragedier …Och i sammband med mitt tillfrisknande och min omvändelse till Gud och till tro på Gud igen…För jag fick fuktansvärda tvivel och kval som varade i åratal…Och om sundheten i tron hur den egenligen var om det inte var som i Livets Ord …Och vem kunnde vissa mig vägen rätt så jag kunnde tro på Gud och bli frälst och inte gå evigt förlorad etz…Så pågick det år ut och år in med svår psykos och grubbel och ångest och manniskhet och självisolering så jag höll mig undan folk … Och när jag var på psyket svimmade jag i armarna på en läkare och sjuksyster ,en gång pågrund av ångesten …Och själv upplevde jag det som jag dog …Det vart bara helt grått och så var jag borta …

  Och en del av detta tror jag , jag hadde jag med mig in i Livets Ord…Och jag blev deprimerad svårt ,med ångest och förkastelse och grubbel ibland …

  Men vis lära ,som munnens bekännelse den positiva bekännelsen ,och Jds -läran ,och den människosyn som följer med ,trosförkunnelsen själva teologin i trosrörelsen …Bådde lättade på bördan och gav (hopp och tro på Gud men det var ju i stort sett villolära , så den förförde ju och vilselede med ,även om dett fanns rusin i kakan med som du utryker det också ) Och den ställde till det för mig och min verklighets uppfattnig , som var störd ibland …

  Men själva lära är ju störd med , med sin verklighetsförnekelse av problem och krämpor och besvär ,och bekännade istället av hälsa och framgång och rikedom och väckelse och helande och befrielse och större tro och postiv relation med Gud och andra och sig själv och livet med all nåd …Enligt Bibeln Guds Ords löften innan de skett…Som Gud skulle vilja att vi ginge runt och sa allt är väl ,så blev allt väl…

  Och när Gud säger det ,eller att det ska bli det …Om man tror honom och gör som han vill…Då sker det ju också…så så långt har de ju rätt…

  Men inte utan Guds tilltal och tro på Gud …Men trosrörelsen har gjort tron till att innebära ,det du bekänner det får du bådde positivt och negativt ,med Guds Ord och Guds löften som rättesnöre…Så står det att Jesus helade alla som kom till honom …Då blir vi alla helade bara vi ber Gud om det och tro och bekänner det …Och håller fast vi det utan att ge upp…Även om inget händer tills det händer …Därför kan man hålla fast vid en bekännelse ,om ett vist under och tala om ska ske ,mycket länge med…Och det kan ju få en människa att brytta ihop helt och bli knäpp med ,som jag också , anser jag ,pågrund av min erfarenhet av trosrörelse…

  Men jag är ju inte Gud så jag förstår och vet allt och är felfri.. Som han …

  Men igenom allt detta jag vittnat om här och försökt beskriva utifrån min uppfattning och sanningsenlighet och minne och erfarenheter och förmåga …Har jag försökt ge en san bild med en önskan om förståelse …Och att även se rusinen i kakan som du inte vill ha för vinrankornas skull …

  Jag skulle kunna be dig dra ditt pepparn växer och dinna sympatisörer för det…Men jag vet att Gud älskar er och alla och folket inom trosrörelsen …Och dom där rusinna minna sönner och andra och deras mor , och andra nära mig , och mig ,som befunnit oss inom trorrörelsen…. Och är påverkade av trosrörelse än idag på gott och ont ,liksom om annat ,och alla ju är mer eller mindre av gott och ont …

  Och att jag gav dig beröm ,var för att jag änligen såg nån, trodde jag ,plus dinna påhejare …Som hadde lite civilkurage och kunnskap och medkänsla i Gud att hjälpa oss ur denna dy av villfarelser ,som bland annat Livets Ord och Svensk Kristenhet representerar och kristenheten uti världen i mångt och mycket…

  Och sån tror jag det är fortsatt, men ni är lite vildvuxna och trots insikt ha ni brister i den…Och i sakfrågan med och jag har inte heller full klarhet i detta…

  Men tillsammans och med andra och varandra kan vi på sikt nå resultat tro jag inom Kristenheten och inom trosröelsen …I varje fall bland de som vill…Det är i varje fall min tanke….Men då få vi vara lite mer shjyst med alla…Så folk vill snaka med oss med …För dom här människorna är inte omöjliga att snaka med …Särskilt inte inom Svensk Kristenhet och Svens Trosrörelse som jag känner till….Så med kompiten folk och rätt inställning ser jag det som nåt som är möjligt …Och långt mycket mer än för några år sedan bara …

  Men det bygger jag på att jag själv fått bättre insikt och kompitens med…Så hur det är bland gemmen man kan ju var lite annorlunda …Och därför behövs samtalet för att nå framgång och inte slagträet …Så kommer vi nog en bit till slut tror jag …Bara att du startad den här bloggen Vad är sanningen är ett positivt framsteg i rätt riktning…I en gynsam tid då vi vill samtal inom trosrörelse om saken, om du och en del lät bli att ,ensidigt så fort vi stiker upp huvudet, höta mot oss med slagträet med … Och drämma till med ibland med …

  Då blir hjälpen ett hot istället…Det krävs sånna som jag som har tålamod och mod och är härddade och har insikt ifrågan för att resonera med er då…Om ni bar ensidigt ska se ner på oss…För ni har potensial i frågan anser jag , men ni har också tror jag mig kunna sägga ,gått in i ett arbete där andra arbettat för er …Var varsam och folkliga och vänliga och visa på nåd och barmhärtighet och visa på rätt väg och integritet på ett vänligt fördragsamt ….

  Det var det jag gav beröm och uppmuntran för ,att det fanns , och modet att tala om saningen och söka som den är i det vi behöver ,och om allt…Och Jesus Herren är Ju Sanningen Jhon 14:6 …För det här har varit mycket svåra frågor för oss i Sverige och Svensk kristenhet … Och säkert i övrigt världen och kristenheten med ,på licka och olika vis…

  Och att berömma och uppmuntra nån ,eller få av nån berömm är inte fel …Det är att smikra och förföra ,och blås upp till högmod så Gud blir mindre och man själv större …Och att, Gud delar inte sin ära med nån ….Är inte samma sak som han inte ger oss ära och låter oss ge varandra ära och uppmuntran ,utan det vill Gud ….Men han vill inte att vi ska ha nån falsk svågerpolitk under bordet , där vi prioriterar vår favoriter ,och undanhåller nåd och sanning för andra …Mens vi klappar gärna våra favoriter om ryggen och smikrar somliga för att få förmånner och position…Och skryter vitt och brett om dessa och de om oss och om oss själva och ger fördelar …Och dessutom har en massa dödda lik i garderobben…Det var inte ett sånt beröm jag gav dig ….Utan för att jag uppskattade dig och ditt tjännade …För om det varit som du antydde skulle jag nu inte kriteserat dig …Utan bara lismat på och smikrat vidare för egen vinnings skull…

  Men jag har inget intresse av ära eller mackt eller pengar …Jag tror på Gud och Jesus Herren och lever för och lär enligt Guds Ord av bara Guds nåd ….Och önskar att jag gör och lär och vill som Gud vill i sanning … Annars att han hjälper mig vända om vad det än gäller alltid.Så jag kan ödmjuka mig under Gud och Göra som Gud vill och stå emot djävulen igenom Gud så han flyr ifrån mig i Gud med san och äkta tro på Gud och Guds Ord och vilja och med en tro som är verksam igenom kärlek och andens frukter och gåvor enligt Guds Ord bibeln bara och bara som Gud vill…Och ber Gud hjälpa min nästa med och församlingen vi kristna med och Guds och världens alla sammanhang …För en forttsättning trots allt så väl Gud alltid kan låtta det bli …Och att vi ska tro på Gud och bli och förbli trygga i tron och frälsta .Och försonnnade med Kristus med Gud och nästan och våra egna och oss själva och livet och Guds Ord och Guds församling …Med liv och övernog trots allt och igenom allt och bli reddo för Himmlen så vi får komma till Gud till himlen med …Och ej bli dömmda för vår synd till helvetet….Det är vad jag lever för Gud för och lär och bättrar mig om ….Och uppmuntrara alla andra att göra med….Och att bara ge Gud äran för … För vi är ett intet utan Gud …Om vi så vinner hela världen och förlorar vår själ utan Gud …Jag har förståt det…Och att Gud har nöd för de i umbärande och vilseledda och de som vilseleder… Och så för alla och mig…För Gud gör ingen skillnad på person…. Frid Ronny

      (Reply)

 31. Kjell,

  Du får ursäkta mig, men du skriver till Ronny, att du inte letar russin i en dynghög.
  Vet du då inte att vi alla är dynghögar, för inte finns det väl något gott i dig, eller i mig och inte är väl du renlärig, jag är det säkert inte.

  Att jag inte svarar ex Sefast beror just på sådand dumma utalande som Ronny påpekade att både du och Sefast gjort. Jag anser inte det mödan värt för dyngan ni ser skymmer det som är rent, gott och bra.

  Du skrev också till Ronny: när det finns friska vindruvor att plocka på sunda rankor?

  – Jag undra var du hittar dessa sunda rankor med friska druvor, vad jag vet så finns inte dessa, för allt är uppblandat av gott och ont, även om det ser bra ut!

  Bb

      (Reply)

 32. Antonia Berglund,

  Du skrev: Du antyder på din blogg, att du är en förkunnare, men vad blir då ditt budskap, kan man undra?

  Vet inte om jag antyder det på min blogg, men om du läser vad jag skriver där, så får du veta vad mitt budskap är!

  Bb

      (Reply)

 33. Antonia Berglund,

  Tack Antonia… Det är ju det här jag försöker komma underfund med… Och som ingen i princip kunnat förklara mig… För de finns för få, som ser hur det är med detta, och säger nåt om det… Och ingen har insikt i stort sett, för att kunna själavårda oss ur trosrörelsen i dessa frågor om tron och trosförkunnelsen och trosrörelsen…

  Jag tror att ledare inom trosrörelsen har problem med denna lära med i sitt liv och sin tjänst med…

  Jo Antonia jag vet att det är samma lära Jds-läran och munnensbekännelse och deras människosyn och den vi är Gudarläran etz…

  Jag har försökt i åratal benna ut, och förstå de olika lärorna, och hur de hör ihop som en lära Jds-Läran eller Trosförkunnelsen..

  Men just den delen av läran som kallas Jds-läran :Att Jesus dog en andlig död också, och hans fysiska död och kropps död och blod som blev utgjutet på korset inte räker… Har Ekman tagit avstånd mycket grundligt på sin blogg ifrån 2008 tror jag det var….

  Och när Benny Hinn var på Livets Ord föra året på Europa konferansen 2010 som det skrevs också en hel del om i den kristna tidningen Dagen… Och började säga att Jesus inte var Gud och Gud son av evighet… Utan nån son som Gud födde i himlen eller nåt sånt… Och predikade också trosrörelsens människosyn: Om att jag är en ande, som äger en själ och bor i en kropp… Som förflyttar självbilden från hela vår människa till endast vår ande…. Som också bidrog till att jag vart psykotisk…

  Så när Benny Hinn talade utifrån de två ämnnena sina… Tog Ekman avstånd från att han dels sa att Jesus inte är Gud Med Fader och Helige Ande… Och från det han själv kallade hans Gnostiska människosyn…. Som också varit Livets Ords lära från början

  Och det tyckte jag var stort faktiskt… Men han poängterade ej att det varit hans lärosyn under hela Livets Ord syn till då också… Och Likaså inte heller om Jds-läran på sin Blogg 2008, eller om det var ett annat år, men vi den tiden, kan varit 2009 också… Hur som helst så fick han det, att låta som han aldrig riktigt trott på den läran Jds-läran, och bara undervisat om den en gång 1986 för det finns ett bandupptag sen då…

  Och märkligt nog finns inte visst nåt mer om den läran att påpeka på band sen den tiden eller senare som Ekman skulle predikat den läran Jds-läran… Men det är ändå missvisande och inte sant för den var invävd i alla förkunnelsen… Och Jhonny Foglander undervisade på Bibelsksolan om den läran i sin Bok om rättfärdighet… Och det var ju Ulf som var huvudansvarig för Livets Ord och läran… Så han talar inte helt sant när han syftar på att själv inte förkunnat den läran…. Vi hadde tom. med ett påskspel för som byggde helt på den läran… Att Jesus vart dö andligt och först i Helvetet besegrade Satan efter han plågat honom där i tre dagar tills Gud sa det var nog…

  Men sån är det, vi är olika sanna och insatta i saker och ting, och gör våra egna felsteg under livet… Och kan lära och mogna igenom livet med som Gud vill….Och vad jag sett, så har vår Kyrkofädder som Luther tex varit väldigt villfarna och syndiga ibland… Även fast jag gillar Luthers lära om Rättfärdigörlese igenom tro…

  Ta bara hans bok Judarna världen avskum som lett tillförföljels på Judarna in i moder tid… Och som blev ett argument till förintelse av Hitler med…

  Och troendöpta förföljde han till döds… Snacka om en broder med en villfaren syn om tron och ett fel handlande… Och trots det är hans undervisning, att Jesus Herren är vår rättfärdighet endast igenom tro, av bara nåd från Gud, den bästa kanske näst bibeln och Palus undervisning i Rommarbrevet…

  Sen är det ju pågrund av Luther att man barndöper i Svenska Kyrkan och har liturgi, sånt som blev kvar från hans katolska backgrund som katolsk munk… Och han trodde som Katolska Kyrkan på Jungfru Marias eviga Junfrudom med… Och apostolisk sucession behöll han, men inte att vara underställd påven i Rom… Så sätter man allt i lite perspektiv, så ser man att det finns lite skit i hörnen hos oss alla…

  Och det var vad jag vill vissa på, och att vi får var förstående ändå, bara det inte direkt går emot Gud och bibeln och sundheten i tron i den sunda tron och läran….För ska vi hålla på hugga efter varandra, hur skulle vi då kunna vilja samtal och lära av varandra, och lär om där vi har fel ??? Det är det jag velat lyfta fram hela tiden…

  Att älska sin nästa, som oss själva är viktigt… Och behandla andra som man själv vill bli behandlad….Och det innebär att älska även den, som hatar oss, och behandlar oss illa, och behandla väl ändå… Eller när nån felar, skulle vi vilja bara bli föraktade, och inte vissade nån repekt då, och att inte varken Gud eller nån vägledde oss, om möjligt rätt med… Även om vi inte viste om att vi vore på en villoväg och hade fel???

  Det är nämligen så det är med fenomenet trosrörelsen och även ledarna ibland tror jag… Att de vet inte att de är inne på en villoväg… Och behöver nån som kan vissa dom det… Undantag kan ju finnas, men min erfarenhet av trorörelsen säger mig att de flesta inte vet det….Och inte ens Ulf Ekamn här i Sverige… Och för att lyckas få dom att inse det behövs tro och tålamod tror jag…

  Kanske inte Ulf Gillar att jag skriver så här om honom som ovan… Men jag ser inte ner på honom eller nån, bara på minna och andras missgärningar… När jag ser upp på Korsets Jesus, och hur han är lösningen från Gud med all Guds nåd och sanning och kärlek och omsorg och välsignelse och förlåtelse och frid med Gud… Och mellan Gud och bröder och systrar och med oss själva i Gud med frid med Gud, när vi vill… Och integritet och barmhärtighet… Och rätt väg om det hela… För inget är omöjligt för Gud… Som Gud vill och alltförmår den som tror…

  Och har jag utrykt mig kränkande och gått för långt… Förlåt mig Gud och alla och Gud giv den nåd som behövs för det och livet i Jesus namn, amen…. Guds frid !!! Ronny ps 103

      (Reply)

 34. Björn bloggaren,

  Björn säger: “Vet du då inte att vi alla är dynghögar, för inte finns det väl något gott i dig, eller i mig och inte är väl du renlärig, jag är det säkert inte.

  Att jag inte svarar ex Sefast beror just på sådand dumma utalande som Ronny påpekade att både du och Sefast gjort. Jag anser inte det mödan värt för dyngan ni ser skymmer det som är rent, gott och bra.”

  – Nej du behöver inte svara. Och, du får förlåta mig om du anser att jag uttryckt mig så provocerande att du känner dig så kränkt. Det har inte varit min mening att kränka dig, utan att efterfråga klargöranden, då en betydande del av mina frågeställningar grundar sig på att jag tror att både jag och andra missförstått dig.

  – Jag anser även att ditt ordval, enligt ovanstående citat, “.. dynghögar ..”, är lite väl obetänkt. Du bör förstå att både det man uttryckligen säger och det som står skrivet mellan raderna först och främst säger något om en själv. För ditt vidkommande måste det här varit en tämligen misslyckad debatt, där du till följd av att du blivit missförstådd och känner dig kränkt misslyckats så fatalt. Eller är det inte så?

  Du behöver väl inte svara. Men i vart fall tillönskar jag dig allt gott, och i synnerhet att vår Herre Jesus fortsättningsvis hjälper dig att styra ditt sinne och att uttrycka dig så att du blir förstådd. Det är nämligen min tro att alla vi som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare skall älska varandra som bröder och systrar.

  Jag känner dig inte, men jag skall bedja Gud om att Han hjälper mig att tänka gott om dig även fortsättningsvis. Och att Han genom Sin oändligt stora nåd, i sinom tid, gör ditt liv till en välsignelse – för Gud och för människor.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 35. Sefast Tronde,

  Nej du känner inte mig, men vi har haft mailkontakt. Jag har inget emot varken dig eller Kjell, men ibland verkar det som om ni dumförklarar de som ser något annat än det ni ser. Kränkt, nej det har jag inte blivit, jag har blivit van vid det här laget.

  Som jag skrivit, så har jag varit med i en församling som var starkt rotad i trosrörelsen, men den övergick till att bli en sekt. Ulf har varit där flera gånger och predikat, men till sist tog han avstånd från den församlingen, det blev över gränsen osunt.

  Vad är fel med läran, jo det nämda, JDS, ande själ och kropp läran anser jag också vara fel, läran om munnens bekännelse är fel om man menar att man får det man säger.
  Läran om sådd och skörd, läran om tionde är inte heller rätt, varför, ja för att det i princip blir något som är beroende av människan, du vet, bara man sår i rätt åker.

  Läran om tro, i den fins både sant och falskt, det som är falskt leder till prestation, det blir beroende på människans trosförmåga.

  Det som är sant och bra, är att de lyft upp tron på Gud och hans vila och förmåga att göra under och jag hade nog inte haft den tron idag om jag ex fått min undervisning i Missionskyrkan.
  Det finns en undervisning om den troendes auktoritet och rådande som jag anser är väldigt bra, den går grundläggande ut på att man skall råda i sitt liv, då underställt Jesus. Den har hjälpt mig väldigt mycket i mitt liv.

  Det första jag reagerade på, hade bara varit frälst några år, var att man gjorde bibeln till Gud, ordet, ordet, ordet, ja ordet är bra, men ordet är inte Gud, det blev lite av lagliv. Bara att läsa innantill och göra därefter, men så är det inte.

  Det finns säkert fler saker som är fel och fler saker som är rätt och bra och jag tror inte att man kan såga allt, men kan man inte sålla, så är det bättre att kasta ut allt.

  Vad vi måste se och erkänna, är att även pingströrelsen i sin begynnelse och många år framåt, har haft brister både i läran och i hur man behandlade människor. Gud har ändå använt dem till frälsning för många och så gör Gud även med LO och trosrörelsen.

  2Ko_4:7 Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.

  Lera är av jorden, jorden är ofullkomlig, människan är detta ofullkomliga lerkärl som Gud valt att använda och om Gud väljer det, så får vi bara acceptera det!

  Bb

      (Reply)

 36. Björn bloggaren skrev: “Det som är sant och bra, är att de lyft upp tron på Gud och hans vila och förmåga att göra under och jag hade nog inte haft den tron idag om jag ex fått min undervisning i Missionskyrkan.”

  Först av allt vill jag säga att med substantiella kommentarer som denna din senaste är det ytterst osannolikt att du kommer att få mothugg.

  Vi kan alla ha olika tankar om saker och ting. Det lär inte bli annat innan vi är hemma.

  Nu kan jag även förklara vad jag menade med färska druvor från friska rankor.

  Bibeln ord!

  Du bedömer att det jag citerar är gott. Det gör jag med.

  Skillnaden är att jag inte ger upphovsmannarätten åt LO.

  Sedan tror jag att en medlem i Missionskyrkan, som läser Bibeln och är en överlåten kristen, kommer till samma slutsats.

  Nämligen att Gud gör under även idag.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Kjell,

  Vad menar du med detta? : Först av allt vill jag säga att med substantiella kommentarer som denna din senaste är det ytterst osannolikt att du kommer att få mothugg.

  Du skriver: Du bedömer att det jag citerar är gott. Det gör jag med.

  – Vad har jag bedömt det du citerar för gott?
  Jag skrev att allt är uppblandat med gott och ont, det finns inga helt sunda rankor med helt friska druvor.

  När det sedan gäller ex Missionskyrkan, så var det ett fåtal, eller inga som talade om en praktisk tro, en tro som fungerar i vardagen, inte heller om att Gud både vill och kan göra under. Men jag går ju till en missionskyrka idag och visst de har en annan tro, men skillnade är ändå stor om man gämför med ex LO.

  Bb

      (Reply)

 38. Björn bloggaren,

  Björn,

  “När det sedan gäller ex Missionskyrkan, så var det ett fåtal, eller inga som talade om en praktisk tro, en tro som fungerar i vardagen, inte heller om att Gud både vill och kan göra under. Men jag går ju till en missionskyrka idag och visst de har en annan tro, men skillnade är ändå stor om man gämför med ex LO”.

  Men snälla Björn, det är väl inte LO som initierat detta med tecken och under? Om allt detta står det ju redan att läsa om i Bibeln.

  Upplever nog, att denna “tros” undervisning inte har förkunnats på ett sunt sätt! Det är ingen rättighet att bli helad eller att uppleva andra manifestationer av Guds Helige Ande. Det är bara genom nåd allena. Dessutom har man förenklat verkligheten för att få det att stämma med sin egen teologi. ALLA kommer inte att bli helade under denna tid, och folk kommer fortfarande att dö. Det finns även olika orsaker till sjukdomar. Ibland kan det ta lång tid att bli helad, finns ofta olika komponenter bakom ett mänskligt lidande. Men ibland kan det ske både oväntat och snabbt.

  Och att säga att allt helande beror på hur mkt tro vi har, är inget annat än nonsens prat! Det är ingen prestation att exempelvis vis bli helad eller att få ett möte med Gud på andra områden Men självklart tror jag på att Gud vill hjälpa oss och ingripa i våra olika livsöden, men på sitt sätt och i sin tid. Så att ställa upp folk på led och snabbt be för dem är att förvänta sig magi, inte helande.

  Och att det skulle vara en rättighet/självklarhet att ha en bra ekonomi, ser jag heller ingenstans i Ordet! Det är ett önsketänkande!

  Personligen tror jag att denna undervisning skapat många fler själavårdsproblem än den har löst. Löpande bands principen brukar inte fungera i tid och längd och inte förenklingar av tillvaron heller. Det finns inga enkla svar på livets alla gåtor, men det är just det som denna rörelse har förkunnat. Man har ofta skyllt på ondskans ande makter, för dessa problem, särskilt när man inte har fått bönesvar. Det är väl ändå Gud som har all makten, inte djävulen ? Sen har man även poängterat att den sjuke inte hade någon TRO, om ett helande uteblev. Därigenom har man, underförstått, även sagt att om det uteslutande fick bero på GUD så skulle ingen behöva lida eller var sjuk. En sådan förkunnelse skadar mera än den gör nytta.

  Vi har vi fått ett löfte om “ett förskott av arvet”, helande, upprättelse osv, men då på Guds villkor, men den fulla upprättelsen och återställandet av syndafallet skador sker inte förrän Jesus har upprättat sitt rike.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 39. Antonia Berglund,

  Du skriver: Men snälla Björn, det är väl inte LO som initierat detta med tecken och under? Om allt detta står det ju redan att läsa om i Bibeln.

  – Nej absolut inte, men de har lyft fram detta igen!

  Du skriver vidare: Upplever nog, att denna “tros” undervisning inte har förkunnats på ett sunt sätt! Det är ingen rättighet att bli helad eller att uppleva andra manifestationer av Guds Helige Ande.

  – Nej du har helt rätt, men deras undervisning bidrog nog till att människor vågade hoppas, tro och förvänta sig att De kunde bli hjälpta. Jag har själv alltid trott att Gud vill hjälpa mig och alltid blivit hjälpt av Gud.

  Du skriver: Dessutom har man förenklat verkligheten för att få det att stämma med sin egen teologi. ALLA kommer inte att bli helade under denna tid, och folk kommer fortfarande att dö. Det finns även olika orsaker till sjukdomar. Ibland kan det ta lång tid att bli helad, finns ofta olika komponenter bakom ett mänskligt lidande. Men ibland kan det ske både oväntat och snabbt.

  – Ja, absolut, men ändå är det människor som blivit hjälpta av trosundervisningen, den har gjort att de fått tro!

  Du skriver: Och att säga att allt helande beror på hur mkt tro vi har, är inget annat än nonsens prat! Det är ingen prestation att exempelvis vis bli helad eller att få ett möte med Gud på andra områden.

  – Nej, det beror inte på hur mycket tro vi har, ändå säger Jesus att det beror på tron, han säger väldigt ofta, din tro har hjälpt dig, varför säger han så och inte att Gud har hjälpt dig?

  Du skriver: Och att det skulle vara en rättighet/självklarhet att ha en bra ekonomi, ser jag heller ingenstans i Ordet! Det är ett önsketänkande!

  – är det en självklarhet/rättighet att vara fattig, nej naturligtvis inte, men Jesus sa uttryckligen att om vi söker Guds rike och hans rättfärdighet, så skulle allt det vi behöver tillfalla oss.

  Du skriver: Personligen tror jag att denna undervisning skapat många fler själavårdsproblem än den har löst. Löpande bands principen brukar inte fungera i tid och längd och inte förenklingar av tillvaron heller.

  – Den har säkert skapat problem för en hel del, men inte för alla, många har fått sina liv förvandlade, många har fått ny syn när det gäller bön, tro, evangelisation, osv.

  Du skriver: Vi har vi fått ett löfte om “ett förskott av arvet”, helande, upprättelse osv, men då på Guds villkor, men den fulla upprättelsen och återställandet av syndafallet skador sker inte förrän Jesus har upprättat sitt rike.

  – Ja allt är på Guds vilkor, men trosundervisningen har hjälpt många att tro och förvänta sig att Gud vill hjälpa!

  Visst är det märkligt att vi kan se på så olika sätt, trots att jag för några år sen kastade ut allt jag hade om denna troslära, jag ansåg att den var rent förkastlig och farlig. Jag fick också agg mot sammanhangen och även mot personer. Men på ett lustigt sätt så har jag åter fått en annan syn på det hela.
  Jag kan se det som är fel, dock utan hat, bitterhet och agg, men jag kan även se det som faktiskt är gott och du, jag har varit med i något som var värre än LO.

  Vi skall absolut ta avstånd från falska läror och vi skall visa vad som är fel i lärorna, men inte förneka det som faktiskt är bra och rätt!

  Bb

      (Reply)

 40. Björn bloggaren,

  Björn,

  Du skrev: “Nej, det beror inte på hur mycket tro vi har, ändå säger Jesus att det beror på tron, han säger väldigt ofta, din tro har hjälpt dig, varför säger han så och inte att Gud har hjälpt dig “?

  Tron = (trofastheten) är en gåva som allting annat är i Guds Rike, inget som vi kan ta oss själva (pumpa upp i egen kraft) eller slå oss för bröstet för. Däremot tror jag, att “tron hos den som beder” är viktig: Se nedanstående bibel citat! Det är en gåva som skall brukas i församlingen till andras nytta, och inte till ens egen.

  1 Kor 12: 7-11 “[7] Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. [8] Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. [9] En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, [10] en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. [11] Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en”.

  Gåvorna (av nåd givna) är alltså inte till för att blåsa upp vårt ego, utan är verktyg, som Gud ger en människa som utrustning för en speciell tjänst, till välsignelse för andra.

  Så brist på tro är något som vi aldrig kan lasta någon annan för, som inte blir helad Man går ju inte fram till förbön om man inte tror att Gud vill/kan hjälpa.

  Exempelvis Job, blev med Herrens tillåtelse, mkt sjuk, ja nära döden. Han miste även alla andra välsignelser i sitt liv. Detta fördjupade honom som människa och hans tillit till Gud växte också, han lärde känna Gud genom lidandet. Var det inte Timoteus förresten som hade vissa magproblem och som därför fick ett särskilt “kostråd”, av Paulus.

  Gud TILLÅTER alltså (ibland) olika slags lidanden, av olika orsaker, så vi gör bäst i att inte bedöma eller tänka fyrkantigt.

  1 Johannes brevet 5:14″ Detta är den förtröstan som vi har till honom, att vi ber om något EFTER HANS VILJA, så hör han oss.”

  Du skrev också: “Är det en självklarhet/rättighet att vara fattig, nej naturligtvis inte, men Jesus sa uttryckligen att om vi söker Guds rike och hans rättfärdighet, så skulle allt det vi behöver tillfalla oss”.

  Här förenklar du igen. Man kan inte ta en bibelvers ut ur sitt sammanhang och utifrån den dra en viss slutsats. Om du läser alla fyra verserna så kan du se att versen du citerat inte handlar om lönsamhet. Den handlar om att INTE göra sig bekymmer, därför att varje dag har nog av sitt bekymmer. Vi orkar bara ta en dag i sänder säger texten! Vad skall vi INTE bekymra oss (göra som hedningarna som jag allt detta) för mat och kläder, för Gud har lovat att sörja för oss.

  Matt. 6: 31-34″ Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: ‘Vad skola vi äta?’ eller: ‘Vad skola vi dricka?’ eller: ‘Vad skola vi kläda oss med?’ Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

  Min tolkning: Att söka Guds rike först är det viktigaste av allt, inte att prioritera att jaga efter mat och kläder.

  Vi får avsluta diskussionen här, för denna gången, tror inte att den leder vidare. Du får givetvis sista ordet om du vill ?

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 41. Björn bloggaren,

  Björn,

  Det var inte du som skrev detta citat, utan jag, fel av mig.

  “Och att det skulle vara en rättighet/självklarhet att ha en bra ekonomi, ser jag heller ingenstans i Ordet! Det är ett önsketänkande”!

  Antonia

      (Reply)

 42. Antonia Berglund,

  Du skriver angående att söka Guds rike först: Här förenklar du igen.

  _ vill bara säga att jag inte förenklar, utan att jag mena det som hela sammanhanget säger, att inte bekymra sig, Gud förser när vi söker hans rike först.

  Bb

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *