Religionssammanblandning

Jag saxar litet grand om religionssammanblandning som heter synkretism med ett låneord.

Detta blir en uppföljare till artikeln Olika tro i olika rörelser

Men jag börjar med en dikt av Per Daniel Amadeus Atterbom, född 19 januari 1790 i Åsbo församling i Östergötland.

O! gåves det en trolldom,
som dränkte all vår nakna verklighet
så djupt i drömbildsvärldens ocean,
att ingen brygga nådde från vår jord
till diktens evigt sommargröna ö,
som där i blomsterslöjor, solbeglänst
för hjärtat höjde sig till landningsplats,
med alla barndomsänglar, lekande
kring blanka källsprång, mellan höga palmer!

Jag skulle genast, för vad pris som helst,
förbyta mot ett sådant drömmeri
mitt vakna liv, mitt tomma hjältenamn,
min hemska fosterbygd, min tunga spira.”

Se där en dikt som skulle kunna användas som motto för vilken “trosförkunnelseförsamling” som helst.

Bibelns Gud hatar religionssynkretism. Stora delar av Gamla Testamentet handlar om hur folket ständigt går vilse och börjar tillbe andra gudar. Det är inte så att man slutar att tillbe Gud. Det är bara det att man dyrkar andra gudar vid sidan av Gud. Då Israels barn övergick från att vara nomader till att bli ett fastboende jordbrukande folk, tyckte man det var praktiskt att vid sidan av Gud även tillbe fruktbarhetsgudar som Baal och Astarte (se Domarboken).

Många år senare utbrister Elia: ”Hur länge ska ni halta till bägge sidor? – Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal” (1 Kung 18:21). Jag tror inte Gud tycker bättre om religionssynkretism i dag. Han är ju, som bekant, densamme i går som i dag. Så Elias ord är lika relevanta i dag: Är det Herren som är Gud, så följ Herren!

I dag breder religionssynkretismen ut sig i de kristna kyrkorna. Många präster och pastorer deklarerar att vi alla tillber samma Gud även om vi uttrycker det på olika sätt. Man uttrycker det så att religionerna är olika fönster mot Gud. Många, även kristna, menar i dag att religionerna bara är olika vägar till Gud.

Svenska Baptisters bekännelse från 1861 punkt 1:

1. Wi tro, att både det Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter (de wanligen så kallade Apokryfiska Böckerna ej infattade) äro af Gud ingifna samt utgöra den enda och fullkomliga regeln för wår christliga tro och wandel.

En kommentar upsnappad på en annan blogg:

Försöker du säga att muslimerna är dömda till helvetet för att de inte fattat poängen med Jesus? Jag kanske missuppfattar… Men kom igen. Det råder väl knappast nåt tvivel om att Allah och “vår” Gud är samma gud? Eller…??? Och hur är det med judarna då. De har ju samma tro som oss, även om de har missat Jesus-grejen 😉 Jag har lite svårigheter att koppla ihop hinduismens åttaarmade, blå, elefanthövdade gudar(kanske inte är omöjligt dock, jag vet inte) med den abrahamitiska guden, men att hävda att en religion av kristendom, judendom och islam är sann, och de andra HELT FEL tycker jag verkar…svårt. De är faktiskt rätt lika…
Visst. NT är en viktig del. Jesus är viktig, enligt oss. Jesus är viktig inom Islam också, om än inte på samma sätt. Och inom judendomen, även om de råkade missa när han var här 😉 Hur kan man hävda att dessa religioner handlar om helt olika gudar?

Och jag vill jämföra den kommentaren med kommentarer på egen blogg där det påstås att man kan ta vara på “det goda som Kenneth Hagin” förmedlade.

Det blir likasom samma sak. Litet omformulerat säger man:

Jovisst är Jesus viktig, men de kvittar i princip “vilken Jesus” man predikar.

Och just detta är Nytestamentlig synkretism för Jesus Kristus ÄR densamme, igår, idag och alla övriga dagar. Och ingen kommer till Faderns annat än genom Honom. Han ÄR Vägen, Sanningen och Livet. Alla tre med stor bokstav och i singularis bestämd form, evigt presens.

Vill du hamna snett i din tro kan jag rekommendera följande fem avvägar.

 • 1. Börja prioritera änglasyner och uppenbarelser från “himlen” och drömmerier så mycket att du struntar i att pröva dessa mot Guds Ord, Bibeln.
 • 2. Sätt dej själv i centrum och börja gräva i dej själv, sökande efter det “gudomliga” som du tror dej äga av dej själv. Andliga metoder, kontemplativ bön, meditation, flödesbön, etc. etc. i all oändlighet.
 • 3. Låt tecken och under vara ditt bevis att det som sker kommer från Gud. Fastän Jesus sade: “Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, …”
 • 4. Låt dej imponeras av “karismatiska” förkunnare, gärna med akademiska titlar och tillika andliga hierarkiska sådana.
 • 5. Sist, men inte minst, låt entusiasmen och upplevelserna vara ett substitut för syndanöd, omvändelse och pånyttfödelse.

Om du lever enligt dessa 5 enkla regler kommer du garanterat att missa målet om inte Herren ger dej en stjärnsmäll så att du upptäcker både vem Han är och vem du själv är.

Och vill du hellre slippa stjärnsmällen, ja då kan du självmant ta emot erbjudandet om frälsning.

Och har du redan böjt dina knän och bett om frälsning i Jesu Namn, då gör du väl i att bannlysa all religionsblandning i ditt liv.

Jag upprepar det jag redan skrev i en kommentar:

Om man fortsätter att dricka ur unkna brunnar leder det förr eller senare till att man blir förgiftad.

Jeremia 2:13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: mig hava de övergivit, en källa med friskt vatten, och de hava gjort sig brunnar, usla brunnar, som icke hålla vatten.

Jakob 3: 11 Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten.

/Kjell

Visits: 107

106 thoughts on “Religionssammanblandning”

 1. En punkt till: låt bli att läsa Guds Ord, förlita dig bara på predikanter o.dyl., då kommer du vilse (har testat det själv, så jag vet).

      (Reply)

 2. om inte Herren ger dej en stjärnsmäll så att du upptäcker både vem Han är och vem du själv är

  Väldigt sant i mitt liv och min mans liv!

      (Reply)

 3. Så viktigt det du säger Kjell! Religionblandning banar vägen för Antikrist. Hur kan man överge Herren på detta sätt.

  Nej, jag vill hålla mig till Herren. Allt annat är inte ens dåliga kopior, de är skräp. Som sagt…varför vela?

  Gud välsigne dig Kjell

      (Reply)

 4. Flödesbön handlar bara om att be ut det anden manar i ens inre, så det handlar inte om något av det du beskriver som villolära. Ordet flödesbön beskriver ju att “flöda i anden” när man ber.
  Bara för att man inte vet vad ett ord betyder så måste man väl inte hänföra det till någon villolära heller.

      (Reply)

 5. Eva,

  Läs innantill. Jag kallar det “andliga metoder”.

  Vilka olika sorters bön anser du att det finns?

  Jag känner bara till en sorts bön, nämligen samtal med Herren.

  Hur tror du att relationen mellan t.ex. äkta makar blir om den ene använder “metoder” för att kommunicera?

  /Kjell

      (Reply)

 6. Eva,

  Apropå diverse ny konstruerade uttryck… Vad gäller formuleringarna “flöda i anden” och “flödesbön” måste den/de som konstruerat begreppen fått ett och annat om bakfoten. INGEN KAN LEDA ELLER STYRA DEN HELIGE ANDE, men om levande Gud finner dig förtroende värd kan du ledas av Anden.

  Därtill tolkar jag det som att göra det Heliga oheligt, att förgripa sig på levande Gud. Det beskriver fel, det sätter fokus fel och det profanerar levande Gud. Den som tror något annat än att det är en Guds nåd att få lära känna Honom, följa Honom och se vad Han gör är definitivt ‘vilse i pannkakan’, men det är det ju så många som är idag så en mer eller mindre gör väl ingen större skillnad. Det kvittar väl.

  Sedan må man göra sig så märkvärdig, och utmärka sig bland människor att man måste mynta nya begrepp, med sin egen nuna på präglingen: Detta är inget annat än högmodet i ny modern klädedräkt. Men det hör ju också tiden till, om man skall vara trendig.

  Kejsarens nya kläder i ny omarbetad tappning.

  Nej, vänd åter till de gamla vägarna! “En klippa är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar.”

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 7. Maria,

  Kanske vet du vad C. S. Lewis skrev. “Den säkraste vägen till helvetet är en långsam sluttning.” (fritt översatt)

  Det är Guds nåd om, och när, vi får upptäcka, med en chock, vart det bär hän.

  Vi vill så gärna kunna säga “jag har gjort mitt”. Och mena att detta skulle förplikta Gud att göra “sitt”.

  Därför finns det gärningsläror i alla former och färger. Andliga metoder hör dit.

  Först när man insett sin totala konkurs får ordet “nåd” sin riktiga betydelse.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Citat från artikeln: “Och jag vill jämföra den kommentaren med kommentarer på egen blogg där det påstås att man kan ta vara på “det goda som Kenneth Hagin” förmedlade.”

  Ja, skall man hårddra det hela kan man väl säga att det är svårt att hitta någon så rutten och ond människa att det inte finns något gott att säga om vederbörande. Men innebär detta å andra sidan att vi skall söka det goda och användbara i ruttenheten, fulheten och smutsen.

  GUD ÄR HELIG! Må då vi som menar oss vilja älska och ära Honom hålla Honom Helig.

  Det är både ett och annat som inte skall få Guds rike till arvedel, må vi därför sträva efter helgelse, renhet och kärlek.

  Min gamla mormor (död sedan snart 40 år tillbaka) sa ofta: “Man kan inte hålla på med skit hur länge som helst utan att det börjar lukta av en.” Jag håller detta för sant på alla sätt och vis. Den som håller sig till orenhet blir själv oren, även om man faktiskt kan utvinna nyttig metangas ur dyngan.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 9. Andreas Frost skrev: “Hur kan man överge Herren på detta sätt.”

  Är det kanske så att en personlig relation inte uppstår som genom ett trollslag.

  Och den blir aldrig äkta om man sätter sin tillit till metoder och prestationer.

  Det där med att “Han först har älskat oss” får verklighetsbetydelse när vi upptäcker hur litet älskvärda vi var. När vi kan se tillbaka och inse nådens betydelse.

  Det finns ju flera vägar att fjärma sig från Herren. Inte bara de 5 jag skissade ovan.

  Det kan handla om högmod. Det kan handla om självömkan som öppnar för tillfredställelse av begär. Och säkert mycket annat.

  Jag tror inte att det fanns någon halleluja-stämning med när Petrus sade: “Herre, till vem skulle vi gå?”

  Så länge vi inbillar oss at det finns mer attraktiva alternativ är det fara å färde.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Eva!

  Angående flödesbön. som man även kan kalla profetisk bön och om detta står det bla, vad vi rätterligen bör bedja om, vet vi inte men anden…

  Rom_8:26 Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.

  Att be utifrån andens ledning anser jag i all form av bön, är det enda rätta, du vet, mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedjes i kraft (anden)

  Att inte alla förstår det profetiska, gör inte det profetiska mindre verkligt och att inte alla har lärtsig följa anden i bönen, eller i vandringen, fråntar inte dess verklighet och dess sanning!

  Bön är enligt Kjell samtal med herren, ja det är det, men det är mer än så, mycket mer!

  Bb

      (Reply)

 11. Kjell,

  Du skriver: Läs innantill. Jag kallar det “andliga metoder”.

  Vad är metoder? Jo det är ett förfaringssätt och det är väl inte fel om det är ingivet av Gud.
  Samtal med Gud som du nämde för Eva, kan också bli en metod. Metoder blir det om den Helige ande inte är med i det man gör, dvs något mänskligt.
  Visst ordet flödesbön finns ju inte i skriften, men det står inget om evangelisationskampanjer heller, ändå verkar det som Gud initierar till sådana.

  Problemet som jag ser med många av dessa varningsbloggar, är att det till slut inte finns något som är rät och bra, då förutom de som har dessa bloggar och ytterst få godkända predikanter.
  För faktum är att de och det mesta sågas och skulle man, som jag gjort, peta lite i era varningar och inte hålla med, då blir det en till som sågas.

  Många bra saker tas upp i dessa varningsbloggar, men även ni kan ha fel, men det örat verkar ni inte vilja lyssna till.

  Det är mycket som är tokigt i svensk kristenhet idag och värre kommer det troligen att bli, men man bör inse att ingen har hela sanningen.
  Att flöda med Guds ande i bön för människor, lärde Gud mig innan jag hörde Arken tala om det. Att leva i den profetiska dimensionen borde alla göra och om man förnekar andens olika uttryckssätt gör en själv till villolärare, man för då andra vilse och stänger dörren för Guds verk i sig själv och i andra människor.

  Bb

      (Reply)

 12. Björn bloggaren,

  Så härligt rak på sak Jesu egna ord är när han svarade på lärjungarnas önskan att lära dem bedja. (Matteus 6 och Lukas 11)

  Du och Eva får väl vara tacksamma att jag nämnde ordet “flödesbön”.

  Det gav dej ju ammunition att såga resten av varningarna. På tal om sågande.

  I hela artikeln har jag varken nämnt personer eller församlingar. Såg du det?

  Det gjorde inte Jesus heller när han sade: “Se till att ingen bedrar er!”

  En fullständigt onödig varning, enligt dej?

  /Kjell

      (Reply)

 13. Eva,

  Eva,

  Du skrev: “Flödesbön handlar bara om att be ut det anden manar i ens inre, så det handlar inte om något av det du beskriver som villolära. Ordet flödesbön beskriver ju att “flöda i anden” när man ber”.

  Bara för att man inte vet vad ett ord betyder så måste man väl inte hänföra det till någon villolära heller.

  Du påstår att flödesbön inte är någon villolära, att man flödar i Anden helt enkelt. Men i mina öron låter det mera som bönetekniker (magi eller visualisering?) och inte som Den Helige Andens ledning. Eller som du väljer att kalla det; “flöda i anden” vad det nu kan betyda?

  Så här beskriver Linda Bergling vad begreppet står för: “Flödesbön är en bön där förebedjaren målar upp Jesu egna ord till läkedom, tröst, förlåtelse, befrielse och upprättelse. Ofta sker betjäningen i grupp där många betjänas samtidigt”.

  “Flödesbön är en uppfinning av Linda Bergling. Hon förestår, tillsammans med sin man Gunnar, församlingen och bibelskolan Arken. Enligt Linda Bergling är flödesbön något hon har fått direkt av Gud. I en informationsbroschyr från Arken om flödesbön står det: “Under många år har jag sett hur Herren låter människor falla till golvet. Det kan vara kallt och obekvämt. Herren uppmanade mig att bereda en möjlighet där han på ett liknande sätt skulle få tid att gå på djupet – därför får du sitta bekvämt i en vilstol i ett bönerum”.
  Linda skriver också att det “behövs en kombination av enskilt förbönssamtal och att under en längre tid ligga under Guds kraft”.

  De anordnar utbildningar för detta, som de tar betalt för och om jag inte missförstod saken få man även betala för att få del av denna märkliga bön.

  Linda berättar: “En förbönsledare ber ut olika bibelord och låter sig ledas av Guds Ande i att be ut olika behovsområden. Förebedjarna går runt och förlöser Guds kraft och smörjelse in i din kropp och själ. Du får ta emot befrielse, helande, läkedom och framtidstro från Jesus.

  På Arkens hemsida, annonserar man även om att man ger kurser i meditation, eller “inre bön” som man kallar det. Där kan man läsa om hur dess grundare och lärare, prästen Gunnar Bergling, inspirerats av den katolska mystiken: “I jakt på andlig näring blev många olika källor till välsignelse – – – samt den romerskt katolska mystiken

  ”Latter rain-familjen” där både bl.a. Trosrörelsen och Toronto rörelsen ingår har även Arken ett när samarbete med. Torontopastorn och “soakingprofeten” John Arnott inbjöds dit den 22-25 april 2010. Denne Arnott är en av “apostlarna” i C. Peter Wagners otäcka och allt mer växande apostoliska nätverk. Arnott och Wagner var två av flera “apostlar” som formellt invigde Todd Bentley till “apostel” sommaren 2008 i Lakeland/Florida.

  Så dina tidigare påståenden om hur måna Linda och Gunnar är om att det skall hållas rent i Arken, har jag svårt att förstå. Tycker snarare att det låter som ett närmande mot New Age; nyandligheten eller det nya medvetandet som det kallas, där individen själv skall avgöra vad som känns värdefullt för egen del. Och där alla religioner till slut kommer att uppgår i varandra, vara likvärdiga.

  Mvh,
  Antonia

      (Reply)

 14. Antonia Berglund,

  Kanske missade du att det enda som är förbjudet och bör sågas, är att varna för villoläror.

  Jag undrar vem som står bakom det.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Antonia Berglund, Antonia

  Är du också en person som betraktar allt på avstånd men inte har sett på nära håll vad allt handlar om? Har du besökt Arken och har du LYSSNAT till undervisningen eller deltagit i Gudstjänster. Då skulle du också se mindre spöken mitt på ljusa dan.

  Flödesbön är, kan man säga ett arbetsnamn, det innebär att bedja ut det den Den Helige Ande manar i ens inre. Ord som Anden inger. Hur skulle det kunna vara villolära? Hur ber du när du ber? Läser du färdiga böner innantill?

  Gunnar Bergling har missuppfattats och han är minsann inte tjusad av någon katolsk mystik! Han har uppmanat att läsa boken ”Evangelium enligt Rom” och visat på flera exempel ur katolska kyrkans historia hur obiblisk deras lära är. BASTA!
  Han var präst i Svenska kyrkan före han startade församlingen Arken och det är mycket från den tiden han gjort upp med. Så är det med den saken.

  Någon meditation förekommer inte på Arken och det ges inga kurser i det heller, det är rena påhittet!! Att lyssna till någon som läser bibelord och ber kan du inte på fullt allvar mena är meditation! Var får du allt ifrån?

  Vad J Arnott anbelangar så hände inget uppseendeväckande när han besökte Arken och det är ju tur att det finns de som sett och hört med egna ögon o öron och inte går på hörsägen som är helt uppåt väggarn. Men det som kliar i öronen är som bekant mest intressant även om det är fantasier.
  Du tycker ”att det låter som ett närmande mot New Age; nyandligheten eller det nya medvetandet som det kallas, där individen själv skall avgöra vad som känns värdefullt för egen del. Och där alla religioner till slut kommer att uppgår i varandra, vara likvärdiga.”
  Ja det är ju tur att du bara tycker och inte påstår att det är sant, för det är det inte. Då hade du ju varit en lögnare!
  Du har totat ihop ett inlägg bestående av fantasier och antaganden, men jag undrar om du inte skulle vinna på att besöka Arken och ta reda på hur saker förhåller sig och inte tro på alla osanna rykten!
  Du skulle häpna över allt gott som sker via församlingen Arken i olika delar av världen och inte minst här i Sverige. Men det är förstås inte lika intressant att tala om och kliar inte lika mycket i öronen.

      (Reply)

 16. “Jakob 3: 11 Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten.”

  – Tänk om fler kunde förstå något av innebörden i nämnda bibelord. Det skulle sannerligen ge en uppenbarelsens Ande till urskiljning. Nu är det tyvärr oftast bara det uppenbara man använder detta ‘förstoringsglas’ till, och inte vad det först och främst är avsett för. Och Gudsfruktan verkar tyvärr ännu mer sällsynt.

  Sorg känner jag, när jag betänker detta.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 17. Eva,
  Eva,
  På Arkens egna hemsida står det att Gunnar Bergling hämtat andlig näring från sromersk katolsk mystik, så att han rekommenderar boken ovan säger egentligen bara hur kluven Gunnar är.

      (Reply)

 18. Om vi först och främst kanske skulle korta ner rubriken till SAMMANBLANDNING.

  Och sedan pröva det hela inför en rad frågeställningar. En grundförutsättning är att alla inte har hela sanningen klar för sig. [anm. Har inte sett någon ännu som har det]

  Hur bedömer vi någon som predikar 99 procent rätt och 1 procent fel? Borde väl vara värt ett MVG, en i allra högsta grad renlärig predikant, eller?

  Hur bedömer vi då en som predikar 90 procent rätt och 10 procent fel? Värt ett VG i alla fall, eller?

  80 procent rätt och 20 procent fel? Är det här någonstans gränsen för godkänt ligger?

  Resten är villoläror, sådana som vi anser blanda ihop rätt och fel till någonting som vi bestämmer är ett andligt gift, enligt den självutnämnda villoläro(social-)styrelsen.

  Eller är det mer en fråga om vilka fel (andliga gifter) den goda andliga födan uppblandas med. Ja, det är ju klart att det rent förståndsmässigt är en viss skillnad på cyanid och myggmedel, medan det ingår i sakens natur att det är gift båda delarna.

  Det hela kompliceras alltså, beroende dels på hur mycket gift som blandats i maten och dels på hur giftigt giftet alltså är. Var är vår toleransgräns?

  Vad är det bibelordet säger nu igen om de som tror? ”..ormar skall de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem..” (Markus 16:18)

  Ovanstående illustration ger alltså en konklusion:
  1. För det första vet vi inte riktigt hur mycket gift som är farligt att förtära. Det beror både på andelen gift i maten och giftets styrka.
  2. För det andra har vi löfte om ett motgift, alltså tro. Tro! Detta lovar oss motståndskraft för så väl dödliga giftspridare (ormar-villolärare), och dödligt gift (villoläror).

  Varför har då Gud gett oss detta löftesord? Svar: – Därför att vi inte skall vara så rädda. Jesus har även sagt, ”frukta icke”, ett antal gånger.

  Vilka är de då som vill inge fruktan? Ja, enligt Bibeln, är det inte sanna Herdar och Lärare, utan falska. De sanna arbetar med att vidareförmedla Kärleken som fördriver all fruktan, och med att inympa det eviga motgiftet ”Tro”.

  Gränsen mellan sann och falsk kan var hårfin, och ofta har många i oförstånd gått sin egen väg som är fel, vilken de hävdar är till följd av kallelse från Herren. Och likt politiska partier bildas grupperingar som stödjer varandras bekräftelser. Men, inte mer rätt för det, även om politiken tyvärr kommit in i goda tjänares hem.

  Tyvärr har vissa kristna, även i bloggosfären, bedragits att sprida otro som urholkar tron i stället för att uppbygga den. Och alla menar de sig allt ha fokus på Bibeln. Då de inte har fått den tjänst de förväntat sig så snart som de önskat, har de själva tagit den [självpåtagit] och hävdar med dårars envishet att de i själva verket inte sprider fruktan utan varnar för gift och giftspridare, medan de själva blivit just vad de själva varnar för.

  Otro är nämligen också ett gift, som bryter ned tron och skapar förvirring, fruktan och osäkerhet.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 19. Varför samtalar ni inte mer med folk Kjell och Atonia… Utan retar upp och sårar folk, och inte försöker för ett shjyst samtal istället, och förmannar utifrån era argument endast då det behövs… Och tänk på att ni kan ha fel i sak, eller i nån detalj, eller om fakta med, och nån annan ha rätt fackta också…

  Och särskilt du Antonia… Nån försöker nämna något till fördel, för trosrörelsen eller nåt sammahang du ifrågasätter… Då kommer du genast in och sablar ner en med dina påståenden och din retorik… Som blir som obekräftade fakta, som får kvarstå som gällande för att vara sanningen…

  Jag har manat till fördragsammhet och försök till förståelse som kan leda både till att trosrörelsen och Svensk Kristenhet kan närma sig Gud och Guds Ord och vilja enligt Bibeln… Och på sikt varandra, i san enhet i Jesus vår Herre med Gud och Guds Ord som Gud vill…

  Och jag tror att det finns potensial för det… Men då måste det finnas en ömsesidig vilja till barmhärtighet och ödmjukhet och respekt och förändring också eller kunna komma till slut… Annars kommer väl en del kritikerna, bilda sinna egna sk renläriga sekter… Som ingen meddlem eller gäst vågar opponera sig emot… Bara bugga och bocka för ledarskapet där och sägga sitt ja och amen bara…

  Och då har ni ju bara blivit en återspegling av andras sammanhang, men på ert sätt… Kanske renlärigare, men med låg nivå på det, som är störst kärleken… Och då har det inte blivit er till nån nytta…

  Men om vi försöker bygga broar mellan mottagliga för Guds nåd och sanning enligt Guds Ord bibeln… Då kanske vi lyckas i varje fall bland ny och gamla kristna som vill, och en del kyrkor och församlingar och kristna ledare som vill….Och kunde hjälpa till och rädda de oss för Gud, för tiden och tjänst och liv för Gud och för evigheten som Gud ville det…

  Och det måste väl vara det viktigaste för en kristen och kristen Kyrka och kristen förkunnare och ledare och tjänare till Gud och lära sig igenom Gud och Guds Ord att fullfölja Missionsbefallningen matt 28:18-20 ???

  Och lär att vandra i nåd och sanning enligt Bibeln och tro hopp och kärlek och det som är störst av dem kärleken… Och ödmjukt för Gud och nästan och oss själva och livet i Gud som Gud vill… Matt 5 Älska edra fiender, och be för dem, för då är ni verkligen eder himmelske faders barn…

  Och ni behöver inte skämas för jag föll själv i prestige mot en fd Livets Ordare igår som jag själv… Som ville pådyvla mig en del prosperity ideer… Och till slut vart vi osams, och hans ideer kom inte från Livets Ord eller trosrörelsen, utan annat framgånsteologiskt håll… Och det slutade med att han dumförklarade mig, men det hadde jag gjort honom förut…

  Men vad hade jag för nytta av min brist på kärlek och återhållsammhet….Jo att jag kanske förlorat en vän och att han och jag mår dåligt nu, och ogillar varandra, hoppas det blir bara igen som Gud vill… Och både är vi rätt stukade av livet… Vi hadde behövt vår vänskap och varandras stöd trots olikheter om en del och tron…

  Man behöver inte gå i ok med varandras otro och villolära, och bilda kyrka och enhet kring det, med religionsblandning för det… För att man är vänner och är vänlig och försonlig och omtänksam och prövar ge råd och vägleda rätt i tron med… Och det förkommer att folk håller på med religionsblandning… Sen måste folk få tid att tänka över sådana påståenden med och komma till insikt om det kan stämma också…

  Och ibland har den som pekar på en saks rätt och fel… Rätt, men ibland fel med… Och ibland även om man har rätt, förklarat saken på ett fel eller okänsligt vis med, och kanske ett oempatiskt vis, och oansvarslöst vis.Och är inte redo att gå in och ta medansvar med den felande, och ledd ur sin felaktighet. Och trots att det kan innebära kamp och prövningar för en själv med, tills om möjligt en positiv förändring kommer i en eller annan riktning….

  Och Igår Antonia skrev jag ett långt svar på din kritick emot mig med ditt sista meddelande mot mig på förra artikelämnet… Men ångrade mig och ville skona dig… Men du vill inte skona andra, så här ett annat svar, än jag tänkte igår men i linje med det.. Men för att skona dig och andra, och till oss alla istället… Lär känna Gud och hans nåd och sanning och kärlek i bön enligt Ordet bättre… För försoningens Guds skull i kristus Jesus Vår Herre… Guds frid och Gud välsigne dig och er alla… Och alla människor och livet som Gud vill, för gott….Ronny

      (Reply)

 20. Kjell,

  Kjell!

  Jag har verkligen inte sågat resten av varningarna, varningar är bra, men även varningar kan vara felaktiga.

  Om det är religionsblanding på arken vet jag inte, men förbön för människor, då sk flödesbön är i sig inte fel, men det är naturligtvis inte rätt om källan är fel. Men hur kan vi bedömma det? Jo genom skriftens ord och genom andebedömning.
  Flödesbönens syfte är att befria och betjäna till läkedom och upprättelse och så långt är det ju skriftenligt. Men hur kan vi se om det är från en oren källa? Ja det måste ju först vara vem som blir förhärligad och ärad, sen kanske vad som sker i och med människorna, blir det några negativa bestående men, rycker de på huvudet var och varannan minut, eller blir de faktiskt hjälpta?
  När jag själv ber för människor, så ber jag utifrån vad jag ser och hör och faktum är, att så gjorde Jesus också, för inte bad han fader vår för de sjuka, eller besatta, nej då gjorde han på andra sätt. Det intressanta är, att Jesus la ingen deg på varje blinds ögon, han gjorde inte på samma sätt någon gång, utan på det sätt fadern visade honom.

  Sen tycker jag det är lite tråkigt att du inte kan ta lite kritik, utan hamnar i en raljerande försvarsposition. Det är inte fel att erkänna att du kan ha fel på någon punkt, för alla har fel och ingen sitter inne med hela sanningen, inte ens Lennart Jareteg, eller Ohlins!

  Bb

      (Reply)

 21. Eva,
  Eva: jag tar med hel din kommentar för du ställer många frågor.

  Eva: “Är du också en person som betraktar allt på avstånd men inte har sett på nära håll vad allt handlar om? Har du besökt Arken och har du LYSSNAT till undervisningen eller deltagit i Gudstjänster. Då skulle du också se mindre spöken mitt på ljusa dan”.

  A.a Nej, har inte upplevt något sådant behov, eftersom det står på er hemsida att ni är en fristående församling med rötter inom den Lutherska kyrkan, den karismatiska rörelsen och Livet Ord!

  A-a : Som du kanske lade märke till så tog jag det flesta citaten från Arkens egen hemsida eller från intervjuer med Linda så det blev den mildare varianten av Arkens göranden och låtanden. Vet ju att du systematiskt brukar förneka allt negativt som sägs om Arken, som varandes elakt förtal eller skvaller 🙁 !

  Eva. “Flödesbön är, kan man säga ett arbetsnamn, det innebär att bedja ut det den Den Helige Ande manar i ens inre. Ord som Anden inger. Hur skulle det kunna vara villolära? Hur ber du när du ber? Läser du färdiga böner innantill”?

  A-a. Jag ber som alla andra kristna gör, i Anden och med förståndet! Det kommer man långt med!

  Eva: “Gunnar Bergling har missuppfattats och han är minsann inte tjusad av någon katolsk mystik! Han har uppmanat att läsa boken ”Evangelium enligt Rom” och visat på flera exempel ur katolska kyrkans historia hur obiblisk deras lära är. BASTA”!
  Han var präst i Svenska kyrkan före han startade församlingen Arken och det är mycket från den tiden han gjort upp med. Så är det med den saken.

  A-a Denna info fick jag via er egen hemsida!

  Eva “Någon meditation förekommer inte på Arken och det ges inga kurser i det heller, det är rena påhittet!! Att lyssna till någon som läser bibelord och ber kan du inte på fullt allvar mena är meditation! Var får du allt ifrån”?

  A-a Från era egna hemsidor och L. Jaretegs Bibelfokus!

  A-a Enligt Lennart Jareteg så hade Linda själv sagt detta till honom. (citat) Han skriver: “I församlingen Arken har man börjat med något som kallas ”flödesbön” och ”inre bön”. Linda Bergling i Arken säger att dessa “är alternativ till de “österländska metoderna”. Därmed säger hon också att det handlar om ungefär samma teknik, men i en “kristen” uniform. Att det dessutom kostar pengar gör det hela ännu värre. Inte skall det väl kosta pengar att komma närmare Gud? Nu tror jag inte detta är ett sätt att komma närmare Bibelns Gud, utan tvärt om. Så det blir dubbelt värre, du betalar i detta fall för att komma bort från Gud”. (slut på citatet)

  Eva: “Vad J Arnott anbelangar så hände inget uppseendeväckande när han besökte Arken och det är ju tur att det finns de som sett och hört med egna ögon o öron och inte går på hörsägen som är helt uppåt väggarn. Men det som kliar i öronen är som bekant mest intressant även om det är fantasier”.

  A-a citat: “John Arnott om någon förknippas med Lakeland/Toronto välsignelsen som var och i allra högsta grad är, en falsk väckelse. Nu är han i Sverige (på Arken) för att förmedla ”smörjelsen”. Han får frågan om det är sant att det händer att människor börjar skälla som hundar när de får del av denna smörjelse. På detta ger han följande märkliga svar:

  ” Citat: Det handlar om en profetisk manifestation som minsta barn förstår men som fyrtioåringar har svårare med. När skäller en hund? När någon är på väg in. Och vem är på väg in? Jesus!” slut citat “Saxat från Berndt Isaksons hemsida”.

  Vill tillägga att jag på Arkens hemsida såg en film snutt där folk stod i kö för att få röra vid Arnotts händer. Han kom ju dit med smörjelsen.

  Eva “Du tycker ”att det låter som ett närmande mot New Age; nyandligheten eller det nya medvetandet som det kallas, där individen själv skall avgöra vad som känns värdefullt för egen del. Och där alla religioner till slut kommer att uppgår i varandra, vara likvärdiga.”

  A-a Citat: Jag skall tillägga att Linda Bergling också förespråkar s.k. ”kristen meditation” vilket jag anser vara både farligt och villfaret. Hon sysslar också med något hon gett namnet ”inre bön” och till detta har hon hämtat inspiration från buddhismens Mindfulness, enligt vad hon säger på en annan CD. Jag går inte mer in på inre bön här, men den ser för mig ut som en inkörsport till mystik och meditation. Att allt det här dessutom kostar pengar och sedan kan innebära att man får ett diplom säger väl också hur galet det är? slut på citat. (Saxat från Bibelfokus, Lennarth Jareteg)

  Eva:”Ja det är ju tur att du bara tycker och inte påstår att det är sant, för det är det inte. Då hade du ju varit en lögnare”!

  A-a (citat Lennarth Jareteg ) : “Så det man sysslar med i församlingen och bibelskolan Arken är inte bra – och har väl egentligen heller aldrig varit det. Som du förstår tror jag varken flödesbön, inre bön eller kristen meditation är något som sanningssökande kristna skall syssla med. För mig är detta ”New age-kristendom”, något vi ser mer och mer av”. slut på citat

  Eva: “Du har totat ihop ett inlägg bestående av fantasier och antaganden, men jag undrar om du inte skulle vinna på att besöka Arken och ta reda på hur saker förhåller sig och inte tro på alla osanna rykten”!

  A-a “Den som har öron han hör vad anden säger till församlingen”, man behöver inte resa land och rike kring för att veta vad som pågår. All info jag presenterat idag räcker gott och väl för mig!

  Eva: “Du skulle häpna över allt gott som sker via församlingen Arken i olika delar av världen och inte minst här i Sverige. Men det är förstås inte lika intressant att tala om och som kliar inte lika mycket i öronen”.

  A-a. Det som brukar klia i öronen Eva, är falska läror, aldrig sanningen och det är den som jag är intresserad av!

  Mvh,
  Antonia

      (Reply)

 22. Antonia Berglund, Ja det spelar ju ingen roll om jag försöker säga att allt som påstås inte stämmer, VEM lyssnar? Förutfattade meningar är inte helt lätt att tvätta bort om människor i alla fall väljer att tro på fanatsier. L Jareteg betraktar jag inte som någon auktoritet, han har inte rätt i allt vill jag påstå. Men det kostar på att ändra ståndpunkt även om man har fel, så det lär väl bli samma vals i fortsättningen. Men jag påpekar än en gång att meditation och några ockulta företeelser förekommer inte i Församlingen Arken! Skulle det vara så då är jag den förste att lämna. Jag VET ju vad som sägs om dessa saker, att de hör inte hemma där och förekommer inte heller!
  Men alla som inte varit där eller lyssnat på predikan och undervisning kommer att fortsätta hävda motsatsen och har väl hittat ett bibelställe där det står att den som bär skvaller och förtal ska vara välsignad. Eller…?.

      (Reply)

 23. Eva,

  Jag vet inte vad som är svårt att förstå. Gå in på Arkens hemsida och läs under Gunnar Bergling. Där står det klart och tydligt att han matat sin ande med romersk katolsk mysticism. Det är kanske också därför de säljer böcker av mystiker som Wilfrid Stinissen.

  Håller och skriver om Arken. Där kan du och andra läsa vad Arken och pastorsparet står för och vad deras läror kommer ifrån.

      (Reply)

 24. Ronny,

  Angående din kritik av mig:

  Ronny, du har nog inte förstått hur mkt jag avskyr villoläror.Känns lite som du och även andra ibland försöker tvinga mig att ta emot det som ni ändå anser är gott! Men jag ser inget sådant och har absolut inget som helst intresse av LO eller likande rörelser.De är skurkar i mina ögon som bedrar och skadar andra människor och som själva lever gott i sina “lyxvärldar”. Har följt dem i många år nu, både på nära och långt håll och det räcker för mig.

  Och att då lyssna på alla dina försök att försvara dem, samtidigt som du beklagar dig över hur mkt dom har förstört av ditt liv, kan bli lite frustrerande i längden.Vill gärna hjälpa och lyssna om någon verkligen vill bli fri.Men du har ju själv sagt att du inte kan ta dig ur hålet, av olika skäl. Då kan man inte annat än bedja.

  Ronny alla har sina bördor att bära och vi får försöka så gott vi kan att stödja och uppmuntra varandra. Det vill jag gärna göra, men lämna ältandet om hur bra LO, Arken och alla andra sjuka sammanhang är då.För när man väl sett igenom all ondskan bakom kulisserna, går man aldrig mera åt det hållet igen.

  Gud välsigne dig,
  Antonia

      (Reply)

 25. Björn bloggaren skev: “Sen tycker jag det är lite tråkigt att du inte kan ta lite kritik, utan hamnar i en raljerande försvarsposition.”

  Citera gärna det du tolkar så.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Eva skrev: “Det är är så svammligt så det får stå för dig!”

  För en person som aldrig bemöter kritik sakligt tycker jag nog att du slagit ditt eget rekord.

  Och varför du anfaller folk som citerar från din favoritförsamlings hemsida, är mej totalt obegripligt.

  Skärpning om du vill fortsätta att vara med i debatten.

  Nästa kommentar som inte är saklig och substantiell kommer jag inte släppa igenom.

  Du är välkommen att presentera dina synpunkter.

  Med eller utan fakta.

  Men håll det sakligt.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Ronny,

  Du vet att jag respekterar dina åsikter.

  Även de åsikter jag inte kan hålla med dej om.

  Därför vill jag vara helt öppen och ärlig med dej.

  Nästa gång, citera det du vänder dej emot, och håll kommentaren så kort och saklig som möjligt.

  Då lovar jag att inte klumpa ihop dej med Björn och Arken-Eva.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Andreas Frost,

  Ibland undrar jag hur osaklig man kan bli?

  Så här står det om Gunnar: Längtan efter förnyelse och en närmare gemenskap med Jesus gjorde sig ständigt aktuell för Gunnar. I jakt på andlig näring blev många olika källor till välsignelse; den lutherska, den frikyrkligt karismatiska, men också den grekiskt och ryska ortodoxa samt den romerskt katolska mystiken.

  – Detta var alltså långt innan Arken startades och innebär inta att Gunar står för detta längre. Sen är det ju så, att vi alla i vårt sökande har gått in på fel vägar, jag själv hamnade i en sekt. Frågan är ju var Gunnar står i dag och inte var han stod för 25 år sedan.

  Vidare står det om Gunnar: Omtumlad efter ett möte med Gud förstod Gunnar att Gud hade en ny inriktning för hans liv. Trosväckelsens frimodiga, enkla och klargörande undervisning om helande, identitet och rättfärdighet öppnade hans ögon för ett mycket mer aktivt kristet liv.

  – Efter ett möte med Gud står det och då kanske det är Gud som är källan och inte katolsk mysticim.

  Det finns en väldig snabbhet att döma ut utifrån något man läser, men pratat med Gunnar har man troligen inte.

  Arken kanske är något falskt, men låt fakta bevisa det och inte genom Gunnars vittnesbörd om vägen till den nya inriktningen.

  Jag är varken föraspråkare för LO, eller Arken, men jag skriver för att jag tycker att en del saker som tas upp, är lite väl dumma!

  Bb

      (Reply)

 29. Björn bloggaren,

  Där ger jag dig rätt. Det innebär inte nödvändigtvis att Gunnar än idag är för romersk katolsk mystik. Men samtidigt är de öppna för ockulta krafter såsom torontoväckelsen m.m. Det är alltså samma källa som mysticismens. Så oavsett om han är emot katolicism och mysticism så är han för ockultism. Varför annars kalla personer som Howard Browne och Arnotts samt lär ut tekniker såsom flödesbön, inre bön och soaking?

      (Reply)

 30. Andreas Frost,

  Kom precis på att Linda Bergling har suttit med i Jesusmanifestationens styrelse. Denna händelse blandar kristna och katoliker. Det tycker iaf jag säger en del om deras inställning till katolicismen.

  Nej, det finns så mycket osunt hos Arken. Tyvärr.

      (Reply)

 31. Andreas Frost,

  Men du har missat det viktigaste! Det var JESUS som var i centrum och inte olikheterna i läran under Jesusmanifestationen. Så fel det kan bli när man inte har kollat saker och ting. Man blir inte häst för att man går in i ett stall, och för att man har Jesus i centrum betyder inte att man köper allt det andra och det har inte Linda B sagt att hon gjort heller. Men hon vill rädda sykonen och då får man vara beredd att gå in bland skökor och vad man nu vill kalla det.

      (Reply)

 32. Eva,

  Och man är inte kristen för att man är med i Arken…

  Nu sitter jag inte hemma vid datorn, men om inte minnet sviker mig har Linda vid ett flertal tillfällen pratat väl om katolicismen. Kan kanske återkomma med källmaterial senare.

      (Reply)

 33. Sefast Tronde,

  Jag spinner vidare på ditt inlägg, Sefast:

  Just detta bibelord, Jak 3:11-12, tittade jag på igår, i samband med att jag studerade “välsignelse och förbannelse” i Guds ord. Om vi citerar några verser innan, så ser vi att det handlar om vår “elaka tunga”, alltså om de ord vi själva talar:

  Jak 3:5-12

  5 Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. 6 En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna.
  7 Alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. 8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. 9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. 11 Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten.

  Andra bibelställen som knyter an till detta är bl.a. Jesus egna ord i Matt 15:10-11

  10 Sedan kallade han till sig folket och sade till dem: “Lyssna och förstå! 11 Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne.”

  Och ett ytterligare ställe, med Jesus egna ord i Matt 12:33-37

  33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. 36 Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. 37 Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.”

  Och Sefast, du skrev ett ytterligare värdefullt inlägg om “dödligt gift som inte kan skada oss” om vi har tro. Jag hoppas att många läser detta inlägg!

  Men tillbaka till tungan. Alldeles uppenbart får vi vara försiktiga med vad som kommer ut ur våra munnar (eller skrivfingrar), eftersom det är sådant som kan orena oss. Och inte främst det vi råkar äta eller dricka (att vi inte ska behöva frukta för villoläror. Enbart Gud har vi att frukta!).

  Vi bör bli mer eftertänksamma innan vi rusar iväg med tungan. Om det är hårda, kärlekslösa ord som kommer ur oss (förbannelser) så är det bittert vatten (gift) med ursprung ur vårt kött. Om det är ord med utgångspunkt i kärleken, dvs ord som kommer ifrån vår ande (genom Jesus) så är det rätt källa, dvs sött vatten, vilket leder till välsignelse.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 34. Andreas Frost,

  Varför skulle hon tala illa om dem eller någon annan? Det är väl inte det uppdraget vi kristna har, eller hur? “Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar” det är det Linda och alla andra kristna ska syssla med. Inte leta fel och brister hos varandra. För då hamnar vi väldigt snett. “Ta vara på din broder” heter det ju! Broder betyder både män OCH kvinnor.

      (Reply)

 35. Antonia Berglund,

  Förlåt, jag klickade på fel “Reply” ovan 14:27.

  Har nu korrigerat.

  Kommentaren var inte avsedd för dej, den var avsedd för Ronny.

  Mycket ledsen för de missförstånd detta har förorsakat.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Eva Helen,

  Eva Helen säger: “… Alldeles uppenbart får vi vara försiktiga med vad som kommer ut ur våra munnar (eller skrivfingrar), eftersom det är sådant som kan orena oss. Och inte främst det vi råkar äta eller dricka (att vi inte ska behöva frukta för villoläror. Enbart Gud har vi att frukta!). …
  Vi bör bli mer eftertänksamma innan vi rusar iväg med tungan. Om det är hårda, kärlekslösa ord som kommer ur oss (förbannelser) så är det bittert vatten (gift) med ursprung ur vårt kött. Om det är ord med utgångspunkt i kärleken, dvs ord som kommer ifrån vår ande (genom Jesus) så är det rätt källa, dvs sött vatten, vilket leder till välsignelse.”

  – Så rätt, så rätt!

  Och det går faktiskt även att känna igen det som har sitt ursprung i Kärlekens Ande, även när den varnar, förmanar och tillrättavisar. Ja, kärlekens svärd är väl det skarpaste som finns, men kan ändå aldrig brukas elakt eller taktlöst. Det kan heller aldrig brukas till att försvara egna positioner.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 37. Eva,

  Jag är av den inställningen att katoliker ej är kristna, därför är de ej mina syskon. Inte heller skulle jag söka enhet med katolicismen. Så visst är det av stor vikt om Linda kallar dem för syskon.

      (Reply)

 38. Andreas Frost,

  Ja man kan tydligen klyva hårstrån också om man är riktigt nitisk. Det är ju inte ditt och mitt uppdrag att bestämma vem som är kristen eller inte, det är Guds sak att avgöra. Vi lever ju i nådens tid och vi kanske skulle reflektera över vad det egentligen innebär.

      (Reply)

 39. Jag har varit på Arken några gånger och har aldrig gillat atmosfären där. Den sista gången jag var där med min man var på mirakelkonferensen 2006 för jag ville desperat ha ett helande i mitt liv. Först är det som vanligt ett långt kollekttal.
  Sedan kommer det upp en norrman på scenen som är en inbjuden talare (nämner inga namn men han brukar vara på Arken). Han står och tittar ut över publiken och ser road ut, jag undrar om han ska säga nåt för han står ganska länge så. Till slut börjar han skratta- som en jultomte ho ho ho …till min förvåning börjar publiken också skratta. Han skrattar mer och mer, publiken skrattar mer och mer och så där håller det på en lång stund tills folk vrider sig av skratt!

  Jag och min man tittar på varandra och fattar nix nada. Sedan håller Linda Bergling eller pastor Linda som de säger där ett långt offertal för Arken har nya lokaler som kostat en del pengar och nu behöver man partners dvs folk som ska stötta ekonomiskt. Den som vill vara en partner får räcka upp handen och sedan kallas de fram till scenen och får avlägga ett löfte om ett visst månadsgivande. Pastor Linda säger att när de sen lämnar mötet kan de ta ett inbetalningskort i entrén och fylla i den summa de har lovat att ge i månaden. Då protesterar norrmannen och säger nej Linda jag vet hur sånt här ska gå till, de får fylla i inbetalningskorten på en gång och lämna in den annars kanske de ångrar sig sen.

  Tidigare en gång jag var på Arken var där en talare från Korea tror jag, det enda han pratade om var välsignelsen om att ge tionde och om hur rik han själv var.

  Sedan jag verkligen genomskådade vad trosrörelsen var för nåt (har innerst inne alltid varit misstänksam mot den)har jag aldrig mer besökt Arken eller för den delen Livets Ord. Dikten Kjell inleder sitt inlägg stämmer för trosläran funkar inte i verkligheten den eldar upp människor under ett möte sedan går man ut från mötet och kommer ut i verkligheten, så har jag alltid upplevt det som från en drömvärld. När jag började förstå vad riktig tro handlade om var det som fjällen föll från mina ögon, plötsligt fungerade min tro i vardagen. Innan mitt uppvaknande hade jag en period av förkrosselse över min egen syndighet och att komma till insikt om att jag inte förstått vad kristen tro handlat om var som ett dråpslag för mig och också min man.
  Nu känner jag att jag har fått NÅD från HERREN och är så TACKSAM för det!

  Har så sakligt jag kan förökt beskriva mina erfarenheter från Arken.
  MVH

      (Reply)

 40. Maria,

  Tack Maria för ditt fina vittnesbörd!
  Blev riktigt glad av att läsa det 🙂

  Betyder säkert mkt för många som inte vågar ifrågasätta det som sker däruppe.

  Men så blir det när girigheten får ta över.Mycket vill ha mer!De som betalar kalaset blir bara fattigare och fattigare, medlemmarna, medan ledarskapet vältrar sig i överflöd.Förstår inte hur dom bara kan med! Är detta Kristi kärlek? NEJ!!!

  Tack gode Gud att du inte gick i fällan Maria, som så många andra stackare har gjort.Tycker uppriktigt synd om dem som blir kvar där. Vilken trist och tomt liv de får.

  Det är bara Guds rena friska Ande som kan ge livet mening och mål. Och Nåden är Gratis och Guds gåvor med!

  Vi har ju fått fritt och för intet så vi skall också ge fritt och för intet!

  Däruppe tar dom betalt till och med för förbönen!

  Gud välsigne dig rikligen,
  Antonia

      (Reply)

 41. Antonia Berglund,

  Däruppe tar dom betalt till och med för förbönen!

  …………………..

  Nu är du väl ändå inte sanningsenlig i alla fall! Att anordna HELANDEDAGAR innebär att folk ska ha någonstans att bo och att äta under de dagarna medan det pågår. Mellanmål ska serveras och utemellan detta sker bön och undervisning och samtal. Du tror väl ändå inte att någon ska ta ur egen ficka och bekosta hela den stora apparaten? Om det uttrycktes lite mer nyanserat här och på andra ställen skulle fler få rätt uppfattning om det vi talar om, men det huggs i luften och tas ur sitt sammanhang och vem tror du då får en klar bild av hur det förhåller sig? Att bara skriva rakt upp och ner att Arken tar betalt för förbön säger ju inte ett dugg om verkliga förhållanden. Medge att du har rätt lite på fötterna ibland när du kastar ut osanna påstående!

      (Reply)

 42. Antonia Berglund,
  Bra svar Antonia och en bra bild av min sitution med ,tycker jag ,Citat nedan från dig …

  Men du har ju själv sagt att du inte kan ta dig ur hålet, av olika skäl. Då kan man inte annat än bedja.

  Ronny alla har sina bördor att bära och vi får försöka så gott vi kan att stödja och uppmuntra varandra. Det vill jag gärna göra, men lämna ältandet om hur bra LO, Arken och alla andra sjuka sammanhang är då.För när man väl sett igenom all ondskan bakom kulisserna, går man aldrig mera åt det hållet igen.

  Jag är mitt i prövandet av hur det blir bäst som Gud vill jag ska förhålla mig till Arken och Livets Ord och sk enheten och kristenheten …

  Och sant jag har personliga problem att lösa , och jag försöker lära känna Gud och Guds Ord och vilja och fatta rätt beslut så jag kan handla rätt som Gud vill i sakfrågorna ,och med ett liv i Gud som Gud vill…Och det börjar gå bra nu , fast nu just behövs lite mer av Guds sundhet och trohet och nåd och respekt för Gud och andra som för dig , och även för mig själv, och livet, sunt förnuft hos mig om det hela i Gud som Gud vill ….

  Min vän och jag som jag nämde är sams igen tack Jesus för det…Och minna barn och deras mor är det på bättringsvägen med i saker som inte har direkt med ämnet att göra utan är mer privata som jag nämt tidigare …Och i min församling har jag funnit en vän en broder att umgås med och be och göra saker med för Jesus Herren och Guds rikes utbredning och omsorg om med …. Så nu käns min församling som min församling för första gången på 13 år ….Sen den tid jag började delta i samtalen och Artikel ämnena här på sidan …. En del var ju på gång , och del inte , men nu är jag frame vid målet … Angående en del av de önskningar och bönneämnen jag nämt… Det finns en del till att göra , och nytt kan tillstötta …

  Men nu är det bättre , ditt milda förstående svar nu ,till mig stärker mig ,också defenetivt …För det kändes som det börjat bli för mycket för mig ,och att jag traslat in mig i ämnen och problem ,och fått problem , jag inte kundde hantera riktigt än , eller borde blandat mig i med …Ber om ursäkt för det och förlåt med önskan om Guds nåd om det hela , och för alla berörda och dig…För Gud är inget omöjligt….Och Herren är vår frid….

  Men jag såg det också som en del av min bearbetning och chans att få mer kunnskap i frågan om trosrörelsen och enhet .Och san tro på Gud och Guds Ord bibeln i frågor ,som jag söckt svar och hjälp om i flera år …Som jag behövde få ro och tro på Guds nåd och sanning och hjälp med…Och även möjlighet att dra mitt strå tillstaken med …Så att be hjälper , och det är en del av mitt budskap med…Men förlåt mig det jag inte borde…Och jag ville visa också ,att när vi igenom tid lärt oss samtala med varandra och känna bättre och våra sammanhang och igenom bön och Guds nåd …. Då kanske Gud och vi lykats som Gud vill lösa en del problem…Istället för att ligga i varsin skyttegrav och bara beskjuta och förakta varandra…Blir lite svårt för ett sammtal så, och kunna samtala och lära känna varandra och varandras olickheter och bli övrens med Gud och Guds Ord om tron på Gud med …Och hur vi ska kunna lösa det på bästa sätt om möjligt ….Ömsesidigt och ensidgt annars som Gud vill…Och hålla frid med andra så mycket det kommer an på oss…För mig är det ingen seger förän jag är mottaglig för Guds nåd och kärlek och omsorg om Gud och andra och mig och livet och Guds Ord …Jag ger mig aldrig förän det är så…Fast jag faller ju på vägen och vill ge upp med och gör …Men jag reser mig alltid upp igen och går vidare med Gud som Gud vill för att det ska bli bra som Gud vill…Och jag faller i högmod och andra synder och självömkan…Men så ödmjukar jag mig under Gud igen …Och då blir det väl igen igenom syndnöd och nöd för andra och mig och för hur svårt det måste vara för Gud med ibland och med medkänsla för Gud med i Gud …Och om livet och församlingen och för att folk ska kunna få tron på Gud på rätt sätt och förbli i för evigt med och hygliga liv med trots allt innan himlen ….

  Så jag glömmer det som är backom mig och sträker mig mot målet som kommer ifrån ovan…För även för mig har livet att leva blivit Kristus…Och jag känner igen mennig med livet annars och vill det inte heller… Så att leva för mig det är Kristus och inget annat….

  Därför kan jag repektera även oliktänkade som tex ,Livets Ord och Arken i de frågor de och jag är det..Därför Herren älskar även dem och de ansvariga för deras villfarelser med …Och jag anser fortsatt till mottsatsen är bevisad att de tillför inte bara villfarelse ,utan också san tro och välsignelse och frid i Gud enligt bibeln Guds Ord med ,och har ,och har haft också….Sen så har jag ett särskilt socialt ansvar som umgåtts med dem i 25 år med …Och har endel vänner inom sammanhanget också…Och jag överger inte folk även om andra gör …

  Och jag vill inte tvinga dig till gemmenskap eller till nåt du inte vill…Kanske jag facktist försökt det med kontroll igenom min argumentation …Ber om förlåt för de…Men försvar dem och hjälpa dem och vara deras vän kommer jag att vara ,och allas och min och Gud främst… Men inte med deras synd och villfarelse eller andras eller min heller ….Det kan inget ändra på…. Så du är min vän varae sig du vill det eller inte trots minna och dinna brister….Men du är helt fri från din sidda att göra vad du vill ´med det …Men det är mitt val, och att repektera och behandla dig väl och alla och mig och Gud främst och livet …Och bättra mig och ödmjuka mig under Gud när jag misslykats ,och stå emot djävulen så ska han fly ifrån mig…Ända in i döden och för evigt till Guds ära och för Guds skull… För Guds nåd och kärlek och och omsorgs och sannings skull…Och den stolte må han sin stolthet i Gud och det är alltid mitt mål och inget annat …För mig finns inget annat än att leva för Gud…Gud välsingne dig och Guds frid !!! Ronny Jhon 14:6 löftet Jesus gav mig och jag vart en troende och frälst av och igenom honom …

      (Reply)

 43. Kjell,

  Tack Kjell vi gör så i forttsättningen …Men jag såg ditt svar först nu …Och har redan skrivit ett långt svar till Antonia just innan…Men där står svart på vit min åsikt som gäller även dig….Men jag ska skriva kort efter detta …Reser bort en månad minst nu på Fredag…Så jag kommer inte att skriva nåt föränn senare i höst igen ,efter Fredagen….Gud välsigne dig och Guds frid !!! Ronny ps 23

      (Reply)

 44. Andreas Frost skrev: “Jag är av den inställningen att katoliker ej är kristna, därför är de ej mina syskon.”

  Jag tror att det är viktigt att göra radikal skillnad mellan “katolicismen” som lära, och dem som av en eller annan anledning kommit till rätta där när de sökte efter frälsningens väg.

  Kort och gott. Jag tror att det finns frälsta medlemmar av den katolska kyrkan.

  Med din stränga klassifikation gör du ungefär samma sak som en del extrema messianer, fast diametralt motsatt.

  Dessa stränga messianer avsvär att kalla sig “kristna” bara för att de inte vill ha någon som helst “guilt by association”.

  Att det finns uppenbara risker för frälsta medlemmar av RKK är tydligt.

  Men jag måste hålla med Eva att det inte är vårt uppdrag att bestämma vem som är kristen (frälst) eller inte, det är Guds sak att avgöra.

  Vad gäller “Jesusmanifestationen” kan man säkerligen ha olika åsikter.

  I viss mån vittnar man, genom sin närvaro, att katolska kyrkan är en legitim förmedlare av förkunnelse (predikan) som leder till frälsande tro.

  Fast å andra sidan kan man fundera på vad resultatet vore om katolska kyrkan ordnade Jesusmanifestationen på egen hand.

  Då fanns det inget val för åhörarna.

  Inget lätt dilemma!

  /Kjell

      (Reply)

 45. Maria skrev: “Har så sakligt jag kan förökt beskriva mina erfarenheter från Arken.”

  Tack för ditt vittnesbörd.

  Den som vill opponera sig gör väl i att vara lika saklig.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Ronny,

  Vi längtar ju alla efter semestrar som hjälper oss att varva ner och finna vila.

  Jag tillönskar dej denna vila, av hjärtat.

  Fina vyer kan hjälpa, men det finns bara en som kan ge äkta vila.

  Matt. 11:28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Kjell,

  Då har vi samma inställning. Även jag tror det finns frälsta inom katolska kyrkan. Men, enligt mig är det helt missvisande att kalla dem för syskon när troligtvis större delen av katolikerna inte är frälsta.

      (Reply)

 48. Eva,

  Nej, endast Herren känner sina får och vet vilka som tillhör Honom. Men katolicismen är en lära från helvetet. Tror att det trots det finns de som är frälsta inom katolska kyrkan. Sådana finns det säkerligen inom Jehovas Vittnen också.

      (Reply)

 49. Eva,

  Eva skriver: “Nu är du väl ändå inte sanningsenlig i alla fall! Att anordna HELANDEDAGAR innebär att folk ska ha någonstans att bo och att äta under de dagarna medan det pågår. Och medge att du har rätt lite på fötterna ibland när du kastar ut osanna påstående”!

  Jag skrev: “Däruppe tar dom betalt till och med för förbönen”

  Arkens hemsida:

  “Vad kostar det”?

  “Hos oss får du förbön med handpåläggning i Namnet som ger förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse”.

  Vi tar ut en administrativ kostnad på 150 kr för varje samtal inklusive förberedelsekort. Förberedelse CD’n är ett frivilligt tillval och kostar 50 till 100 kr”.

  Det var denna annons jag syftade på och här står det tydligt och klart att förbön kostar 150 kr, som du själv kan se.

  Eva du försöker gång på gång, beslå mig med lögn och det känns väldigt tråkigt .När man sedan styrker sina uttalanden på ett trovärdigt sätt, så ber du inte ens om ursäkt.

  Tar därför den mesta infon från er egen hemsida, just för att det skall bli så korrekt som möjligt. Så nu får du tala om för mig när jag har kastat ur mig osanna påståenden. Det är ju ganska allvarliga anklagelser som du slänger ur dig. För att att du kallar mig för en förtalsspridare och lögnare, är ju ganska evident.

  Inser du inte, att i det långa loppet så blir det din egen trovärdighet som får stryka på foten, när du handskas så vårdslöst med sanningen.

  Mvh,
  Antonia

      (Reply)

 50. Ronny,

  Ronny,

  Tack för att du förstod vad jag försökte säga! Menade absolut inte att såra dig!
  Ibland blir det missförstånd, men alltid bra när man kan reda ut sådant.

  Hoppas du får en trevlig resa och kan varva ner lite, inte grubbla så mkt.Vår Fader har lovat att ta huvudansvaret för att allt blir till det bästa för Hans barn.

  Gud välsigne dig rikligen,
  Antonia

      (Reply)

 51. Antonia Berglund,

  När man inte har en aning om hur verksamheten är organiserad och inte vet att Arken inte har några som helst statliga bidrag så måste man inse att pengarna måste komma någonstans ifrån för att kunna upprätthålla verksamheten. Det är inte förbönen i sig man betalar en symbolisk summa för. Innan konfidenten kommer för samtal är det en viss förberedelse och det kostar en liten summa. Det måste finnas fast anställda som ansvarar för den delen av verksamheten så att den håller en viss nivå. Dessutom har inte Arken några statsbidrag så någonstans måste pengarna komma ifrån. Hur många slänger inte ut samma summa på ett par kvällstidningar, godis och läsk utan att blinka.
  För de allra flesta är det värt varje krona att få komma och samtala, lätta sitt hjärta och få förbön under några timmar och sedan med förnyad kraft kunna gå vidare.
  När man inte vet, eller tar reda på hur en verksamhet är organiserad så kan man kritisera vad som helst och tro sig ha rätt. Men bemödar man sig att tänka lite längre så inser man att allt inte är som man tror eller inbillar dig.

      (Reply)

 52. Eva,

  I artikeln nämner jag ingen person och ingen församling.

  Jag skulle vilja vädja både till dej och de som nu gärna vill svara på din kommentar att istället begrunda det artikeln handlar om.

  Att din församling kom på tal har att göra med att jag nämnde just ordet “flödesbön”. Jag önskar att jag hade uteslutit just den termen på ogripbara nyuppfunna metoder.

  Jag förstår mycket väl att du vill försvara din församling.

  Om du bemöter sakliga argument sakligt och slutar försvara även det som inte är försvarbart, kommer du att nå längre.

  /Kjell

      (Reply)

 53. Eva,

  Ja det var ju en bra illustration på hur du slingrar dig undan sakliga kommentarer.

  Du får väl ta till nästa metod nu och bli arg och sårad.

  Eller kanske inse att det även finns möjligheten att vara saklig.

  /Kjell

      (Reply)

 54. Sefast Tronde,

  Jag vill med denna svarskommentar försöka lyfta fram Sefasts värdefulla kommentar, eftersom det blev så många andra kommentarer i detta blogginlägg om “Religionssammanblandning”. Jag hoppas att många läser den! Det kanske kan hjälpa några som fastnat i en fruktan för villoläror.

  Vi ska veta en sak, angående villoläror, att de utgör en av alla frestelser/snaror som MÅSTE komma, enligt Jesus egna ord. Det blir därför svårt (omöjligt) för oss att göra oss av med dem. De kommer att finnas så länge Gud tillåter det. Men vi behöver inte vara rädda för villolärorna. Tyvärr piskas det ofta upp en stämning kring detta med villoläror, som leder till fruktan för villoläror. Jag själv har suttit i det diket, så jag vet vad jag talar om.

  Jag tror att det absolut bästa sättet att hjälpa varandra framåt, är att uppmuntra varandra att komma in på rätt väg, vilken är att överlåta sig själv till Jesus Kristus, att låta Jesus Kristus vara vårt främsta fokus, att låta Jesus Kristus vara Herren i våra liv, att låta Jesus Kristus vara huvudet (och inte oss själva eller någon predikant, inte U Ekman, inte L Bergling, och heller inte L Jareteg). Då kommer vi alla in på vägen, där vi efterhand blir befriade bl.a. från “teologiska missuppfattningar”, och köttsliga gärningar. Ingen är perfekt, och helt befriad från “missuppfattningar” i början av sin vandring (och antagligen inte vid slutet heller). Därför bör vi kristna syskon inte vara så hårda mot varandra, utan ha tålamod med varandra, välsigna varandra och be för varandra.

  Rom 14:4
  4 Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt.

  Amen! Tänk vilket löfte från Gud. Herren har makt att hålla oss upprätta, och Han kommer att se till att vi STÅR!

  Även om vi är trolösa, så förblir Han trofast och leder oss upp ur diken, befriar oss från snaror (bl.a. villoläror) som vi ALLA titt som tätt fastnar i.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 55. Eva Helen skrev: “Jag vill med denna svarskommentar försöka lyfta fram Sefasts värdefulla kommentar, eftersom det blev så många andra kommentarer i detta blogginlägg om “Religionssammanblandning”. Jag hoppas att många läser den! Det kanske kan hjälpa några som fastnat i en fruktan för villoläror.”

  Ja, då får jag väl citera från den kommentaren:

  Hur bedömer vi någon som predikar 99 procent rätt och 1 procent fel? Borde väl vara värt ett MVG, en i allra högsta grad renlärig predikant, eller?

  Hur bedömer vi då en som predikar 90 procent rätt och 10 procent fel? Värt ett VG i alla fall, eller?

  80 procent rätt och 20 procent fel? Är det här någonstans gränsen för godkänt ligger?

  Resten är villoläror, sådana som vi anser blanda ihop rätt och fel till någonting som vi bestämmer är ett andligt gift, enligt den självutnämnda villoläro(social-)styrelsen.

  Och som svar kopierar jag mitt svar till Björn.

  Björn bloggaren skrev: “Så frågan är från vilken felprocentsats man skall börja kalla någon villolärare? Skall vi börja räkna från 0,5%, 1%, 5%, 10% osv, frågan blir också från vilken procentsats vi skall räkna oss själva som villolärare?”

  Det kanske låter bestickande, men det säger egentligen ingenting.

  Hjärtat är ungefär 0.5% av kroppens vikt. Men om det slutar funka dör man ändå.

  Den som predikar ett annat evangelium förbannas två gånger i rad av Paulus.

  Och med “en annan Jesus” blir det nödvändigtvis ett annat evangelium.

  Hur många procent av Guds Ord är Jesus enligt dina beräkningar?

  Hur många procent stryknin vill du ha i ditt morgonkaffe?

  Ett bett av en kobra dödar mycket snabbt. Vanligtvis maximalt 0.04ml gift. På 80 kilo kroppsmassa.

  Hmm, låt oss räkna, det blir 0.0005% gift i din kropp. Men du dör kroppsligen likaväl.

  Undrar hur det går andligen med 0.0005% djävulskt gift i vår ande?

  Nej, Hagin skulle jag inte lyssna på annat än i studiesyfte för att hjälpa människor som lurats av hans lögner.

  Sanningen gör fri och ingen procenthalt, om än så liten, av lögnen kommer in i Himmelen.

  —– Så långt citatet —–

  Sedan vill jag tillägga att jag inte tror att man skall allegorisera och tolka bildlikt, det som är bokstavligt menat.

  /Kjell

      (Reply)

 56. Björn bloggaren skrev: “Det är inte fel att erkänna att du kan ha fel på någon punkt, för alla har fel och ingen sitter inne med hela sanningen, inte ens Lennart Jareteg, eller Ohlins!”

  Björn, varför dömer du på basis av felaktiga antaganden?

  Jag tänker inte “en plein public” (mitt på det allmänna torget) diskutera de människor du nämner. (Annat än om de själva vill ta del i diskussionen.)

  Vårt uppdrag är att pröva allt som jag och du och dessa påstår.

  /Kjell

      (Reply)

 57. Antonia Berglund,

  Tack Atonia mycket snällt och omtänksamt och förstående av dig….Gud välsigne dig och Frid … Skriver inget här förän i höst igen änligen semeste peace Ronny

      (Reply)

 58. Vill bara tillägga att ytterligare kommentarer som specifikt nämner människor eller församlingar kommer jag att vägra.

  Även kommentarer som inte innehåller substantiella, sakliga svar.

  Eller anfaller andra skribenter.

  /Kjell

      (Reply)

 59. Andreas Frost,

  Tack för länken, men vad jag förstår så får kristna inte vara stilla och tysta inför Gud, där man lyssnar till honom, är detta korrekt?

  Det varnas ju även för inre bön, som är samtal med Gud utan ord, men i tankarna, som något farligt, är detta korrekt?

  Bb

      (Reply)

 60. Kjell,

  Jag skrev innan: Sen tycker jag det är lite tråkigt att du inte kan ta lite kritik, utan hamnar i en raljerande försvarsposition.”

  Du skrev: Citera gärna det du tolkar så.

  Set var detta som jag menar: Kanske missade du att det enda som är förbjudet och bör sågas, är att varna för villoläror. Jag undrar vem som står bakom det.

  Och sen undrar jag vad är detta för ett uttryck?: Då lovar jag att inte klumpa ihop dej med Björn och Arken-Eva.
  – Är inte detta en form av utstötning av oliktänkande som är kritiska till en del av det du skriver?

  Bb

      (Reply)

 61. Kjell,

  Kjell, du får förlåta min tröghet. Jag verkar behöva förtydliganden ganska ofta.

  Jag vill fråga vad du syftar på när du skriver:

  “Sedan vill jag tillägga att jag inte tror att man skall allegorisera och tolka bildlikt, det som är bokstavligt menat.”

  Var det något som jag skrivit, som du syftade på? Eller något annat? Ge gärna konkret exempel, så förstår jag bättre 🙂

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 62. Eva Helen,

  Okay konkret exempel.

  Ur Markus 16:18 “och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem”

  Att plocka ut denna text och tolka den bildlikt att betyda “lyssnande på villolärare”, var det jag kallade allegoriserande.

  “θανασιμον τι πιωσιν” – översatt – “om något dödligt de skulle råka dricka”.

  Och sedan koppla det med Jakob 3:8 “Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.”

  “μεστη ιου θανατηφορου” – översatt – “full av gift som leder till döden”.

  Bara för att båda texterna har översatts “dödligt gift” på Svenska.

  Relevansen av varningen angående tyglandet av tungan och tangentbordsfingrarna förnekar jag absolut inte. Mycket viktigt att komma ihåg detta varje dag.

  Men kopplingen är mer eiseges än exeges. Och tilläggas bör att det är litet tvivelaktigt om Markus 16, verserna 9 tom 20 verkligen hör till grundtexten.

  Att verserna 17 och 18 har missbrukats ordentligt och fått forma grund för en hel del överdrifter vet du väl?

  Hoppas det blev tydligare så.

  /Kjell

      (Reply)

 63. Björn bloggaren,

  Okay, jag skall försöka.

  Du skrev:

  Det var detta som jag menar: Kanske missade du att det enda som är förbjudet och bör sågas, är att varna för villoläror. Jag undrar vem som står bakom det.

  Jag uppfattar att du starkt vänder dej emot varje klagomål riktat mot villolärare. Du kallar det att såga dem och manar bland andra mej att sluta med det.

  Du vill således själv såga varnandet för villoläror.

  Och jag kan inte se att någon annan än villolärarnas herre skulle vilja dölja att det finns villoläror.

  Och sen undrar jag vad är detta för ett uttryck?: Då lovar jag att inte klumpa ihop dej med Björn och Arken-Eva.
  – Är inte detta en form av utstötning av oliktänkande som är kritiska till en del av det du skriver?

  Du får väl försöka se sammanhanget.

  I flera kommentarer riktades “klagomål” mot mej och Antonia. Nu skäms jag absolut inte för det. Men det blir litet svårt att svara då.

  Därför visade jag för Ronny, genom detta exempel, att det inte funkar med “dialogen” om man klumpar ihop personer med liknande argument.

  Du och Ronny och Arken-Eva är ju de som starkast protesterar mot exponerandet av villoläror.

  Jag har nu i alla fall försökt förklara det jag menar.

  /Kjell

      (Reply)

 64. Kjell,

  Jag ser att du inte läser vad jag skriver. Jag anser visst att man skall varna för villoläror, men det är när det blir osakligt, dvs när man inte vet vad man snackar om, ex flödesbön.
  För mig verkar det som om man slår vilt utan att själv ha grundläggande erfarenhet, eller kunskap, då om ex Arken.
  Nu rekomenderar jag inte Arken, men det är inte utifrån de olika anledningarna ni tar upp.

  Det jag skrivit är ju, att det finns inga sammanhang, eller personer kvar som är godkända, förutom blogginnehavaren och ett ytterst fåtal andra sammanhang och personer. Och jag menar även att man är lite för snabb med att utropa villolärare vilket jag tror är fel. Jag tror inte att UE är en villolärare, men han har helt klart felaktigheter i sin lära, men det har vi alla och även alla pastorer och predikanter.

  Jag kan inte sitta här och döma ut Arken eller LO, för jag har inte varit där tillräckligt länge för att få en klar bild, däremot har jag en väninna som både gått bibelskolan och varit medlem och det hon säger av kritik anser jag vara trovärdigt.
  Jag kan inte heller döma ut Bently, eller Toronto, jag har ju inte varit där. Däremot kan jag säga att de märkliga manifestationerna inte håller för en skriftprövning och orsaken är att de ofta förnedrar Gud.

  Eva som tydligen är med, har lite mer kött på benen än vad du och jag har när det gäller Arken. Sen vet jag av erfarenhet, att det finns en förnekelse och blindhet, man vill ju inte vara fel, det är ju en viss skam med det, men hennes förklaringar anser jag ändå vara trovärdiga.
  Jag reagerade också första gången jag hörde att de tog betalt, vilket kan anses som fel, men eftersom de har anstälda som skall ha lön, så tycker jag ändå inte att det är fel att ta denna admin, avgift, arbetaren är värd sin lön.

  När det gäller frukten som vi tydligen skall bedöma utifrån, så är ju faktum att ingen bär endast god frukt och då skulle vi alla klassas som villolärare, eller som ett ont träd.
  Men nu är frukten blandad i individer och i sammanhang, vilket innebär att man måste döma utifrån en annan grund!

  Bb

      (Reply)

 65. Kjell,

  Okej, då förstår jag vad du menade. Här tänker vi olika (liksom i andra frågor också), men det är okej för mig 🙂

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 66. Eva Helen,

  Håller helt med att det är okay att ha olika tankar om dessa saker.

  Och jag har alltid uppskattat att du är tydlig och saklig i dina artiklar och kommentarer.

  /Kjell

      (Reply)

 67. Eva,

  Eva,

  Angående att ta betalt för förbön skrev du:

  “När man inte har en aning om hur verksamheten är organiserad och inte vet att Arken inte har några som helst statliga bidrag så måste man inse att pengarna måste komma någonstans ifrån för att kunna upprätthålla verksamheten”.

  Bad dig att ta upp konkreta exempel på när jag har farit med osanning. Eftersom de gånger som du nu anklagat mig för detta när legio.

  Istället radar du upp en massa exempel på hur kostsam er verksamhet är. Men vi får ta den biten först nu, så den inte återkommer.

  För som du kanske förstår så håller jag inte med dig.

  Alla församlingar har ju vissa omkostnader, så det är inget bra argument för att ta betalt för förbön. Och att förlita sig på statliga bidrag anstår väl inte en tros församling?

  Och de flesta församlingarna arbetar också på frivilligbasis, kristet arbete har alltid fungerat så. Pastorn har ofta fått en minimal lön för att kunna försörja sig och sin familj. De flesta missionärerna har haft ett visst understöd från den ut sändande församlingen. Men i övrigt har resten haft egna inkomster genom förvärvsarbete och sedan gett delar av sin lediga tid till församlingen. Paulus som ett exempel, arbetade med sin händer (som tältmakare) för att inte ligga församlingarna till last.

  Så om verksamheten är så kostsam som du beskriver, är det väl snarare en snävare budget som borde prioriteras än att ta betalt för det som är vår plikt som kristna?
  Vi är ju uppmanade enligt skriften att bedja för varandra. Men att profitera på människors nöd är inte bibliskt överhuvudtaget, vare sig man har en stabil eller dålig ekonomi. De människor som söker förbön är ofta desperata och betalar därför hellre än avstår. Detta menar jag alltså, är profithunger och inte ett bibliskt tjänande.

  Vi behöver inga exklusiva lokaliteter med en massa dyr “kringutrustning”, för att betjäna våra tros syskon. Det har fungerat med enkla medel i alla tider. Det är ju ingen “affärsverksamhet” man behöver bedriva för detta ändamål, menar jag.

  Nu tillbaka till min huvudfråga Eva, när har jag ljugit eller kommit med lösa anklagelser? Du har slingrat dig länge nog, men nu får du börja ta ansvar för dina svepande anklagelser och insinuationer, avseende min integritet som skribent men även som kristen.

  Eller om du hellre föredrar “har jag farit med osanning” ett JA eller NEJ svar?

  Mvh,
  Antonia

      (Reply)

 68. Björn bloggaren skrev: “Jag ser att du inte läser vad jag skriver.”

  Jo jag läser vad du skriver, men naturligtvis begriper jag inte alltid vad du menar.

  Detta gäller även omvänt!

  Vad gäller din princip att inte bedöma en villolärare eller en sekt utom om man varit medlem en tid, så hör det kanske till de principer som sågar av den gren de sitter på.

  Eller rekommenderar du medlemskap i Scientologi, Jehovas Vittnen, Mormonerna, etc. etc. innan du kan döma ut deras heresier?

  Ja, visst finns det kanske något att säga för att försvara att den som är med vet mera av det som sker där.

  Men risken är överhängande, speciellt för övertygade medlemmar av sekter, att de sväljer allt och försvarar sin sekt med näbbar och klor.

  Följande handlar inte om dej men är allmänt menat. Du uttrycker ju din mening utan förbehåll, även om vi ibland missförstår varandra.

  Känner du till ordet Dråpargument (engelska: Thought-terminating cliché, tyska: Totschlagargument, holländska: Dooddoener)?

  Det handlar om taktiker att döda argument genom att låta diskussionen spåra ur. Ofta i en ton som växlar från aggressivitet till martyrism.

  Den som skriver ett sakligt och substantiellt inlägg som har med temat att göra, är hjärtligt välkommen.

  Man är givetvis välkommen att ha sin egen mening om saker och ting. Den behöver inte alls stämma med andras mening eller min mening.

  Men så länge man bara vill vara en störsändare är man inte välkommen.

  /Kjell

      (Reply)

 69. Maria,

  När jag läser ditt inlägg undrar jag, vilken attityd har du när du besöker Arken? Tvärtemot dig har jag upplevt en kärleksfull och varm atmosfär på Arken, som jag tyvärr inte mött på andra ställen. Arken skall vara en trygg plats har Linda sagt många, många gånger. Och det är den! Att tro, att bli helad, är som att trycka på knappen så är det fixat är inte sant. Gud helar inte som vi vill utan som Han vill, kanske är det annat som behöver bli helat först än det man själv tycker. Många blir besvikna när helandet inte sker som man förväntat sig, men ofta är helandet en process.

  Många blir besvikna därför att man haft en felaktig förväntan eller uppfattning om vad helande är. Ett uteblivet helande kan man inte skylla på Arken och dess ledare! Gud gör alltid något även om man inte ser det omedelbart. Har man inte fått rätt undervisning om detta eller fått felaktig undervisning så är det bäddat för besvikelse.

  Eftersom Arken inte har några statliga bidrag så är församlingen beroende av gåvor från besökare/medlemmar. Eftersom Bibeln säger att Herren är vår försörjare så är det ju till Herren man ger sitt tionde, att ge tionde är att erkänna att Gud är källan. Självklart följer det välsignelse på givandet! MEN det har aldrig varit av tvång som någon behövt ge, det poängteras ofta från talarstolen. Så den debatten kan vi lägga åt sidan.

  Gud vill att vi ska glädja oss i Herren och då är det tillåtet att skratta, även om det är i en gudstjänstlokal. Religiositet är inget som kännetecknar Arken. Det finns så mycket religiositet bland kristna så man storknar. Människor är så bundna av det så de kan inte ens vara naturliga. Var säger Bibeln att vi ska bete oss religiöst? Det gör dom i så många andra kyrkor inte minst RKK. Bort med det. Den sonen gör fri han är verkligen fri säger Bibelordet.

  Jag vet vilken talare du antyder, och han har sin egen stil och får gärna ha det tycker jag, själv känner jag inget tvång för det. Jag ger det jag hade tänkt ge.

  Jag tror du har missförstått en hel del och tolkat saker ur ett felaktigt perspektiv. Att bara besöka Arken ett par gånger säger dig inte allt vill jag påstå. Jag har gått bibelskola och deltagit i många gudstjänster där och har därför ett annat perspektiv än du har. Så kasta inte ut ungen med badvattnet är mitt råd.

      (Reply)

 70. Kjell,

  Du skriver: Vad gäller din princip att inte bedöma en villolärare eller en sekt utom om man varit medlem en tid.

  – Jag menar inte generelt, utan de sammanhang som verkar rätt!
  Jag och min fru gick till ett nystartat sammanhang, allting verkade rätt, men min ande signalerade ofrid.
  Vi gick dit under ca ett halvår och under den tiden växte det fram vad som inte stämde.

  Angående störsändare, så är det möjligt att jag är en sådan, men inte utifrån att det är målet. Jag reargerar och skriver när jag uppfattar att något är fel i det som skrivs.

  Det tråkiga i alla dessa varningar, som då anses vara sanna och från Gud, (de festa varningarna är befogade) är att man inte kan vara avskild och stilla med Gud, för det kallas soaking eller komtemplativ bön. Man kan inte ha en inre dialog med Gud, för det kallas inre bön och är också farligt. Frågan är, på vilket sätt skall jag och alla andra relatera till Gud för att inte få stämplen ocult?

  Bb

      (Reply)

 71. Björn bloggaren,

  Nej, det var inte dej jag syftade på när jag skrev om störsändare. Att du har andra tankar om många saker gör dej inte till störsändare.

  Du skriver: “Man inte kan vara avskild och stilla med Gud, för det kallas soaking eller komtemplativ bön. Man kan inte ha en inre dialog med Gud, för det kallas inre bön och är också farligt.

  Då tror jag nog att du har misuppfattat saken. Visst kan man ha en avskild och stilla tid med Gud.

  Jesus säger:

  Matthew 6:6 Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

  Och visst kan man ha kommunikation med Gud utan att tala högt:

  1 Thess. 5:17 Bedjen oavlåtligen.

  Det kan knappast betyda annat är det du kallar “inre dialog” den största delen av tiden.

  Det är inga “metoder” eller “tekniker”. Det är bara samvaro, kommunikation och relation med Herren.

  Men det handlar om personlig relation och kan inte styras på kommando.

  Och jag hajjar inte vad det goda skulle vara med att hitta på en massa termer som tjänar till att dissikera “bönen”.

  Det leder bara till att man koncentrerar sig på sig själv istället för samvaron.

  /Kjell

      (Reply)

 72. Björn bloggaren,

  Utan att behöva diskutera just “soaking” och “inre bön”, så förstår jag dina tankegångar, Björn.

  Det här med “varnandet” kan helt klart gå överstyr och leda in till fruktan för många, att de till slut inte kan urskilja vad som är gott eller ont. Allt blir till slut ont, oavsett om det egentligen i grunden är gott eller ont. Jag själv har suttit i detta dike, så jag vet vad jag pratar om. Jag hamnade rejält i mörkret.

  Några exempel:

  – Om man råkar prata om “väckelse”, så börjar några ropa direkt och mena att det är “falsk väckelse som kan förleda dig till antikrist”.

  – Om man pratar om “helande”, så ropar någon annan direkt “falska tecken och under från den onde som kan förleda dig till antikrist”.

  – Om man pratar om att både judar och kristna ingår i det nya förbundet, ropar någon “ersättningsteologi som kan förleda dig till antikrist”.

  Etc, etc.

  Som vi ser bygger många varningar på en teologi att vi ska vara rädda för det onda. För ingen vill ju hamna i klorna på antikrist! Det blir överdrivet mycket fokus på det onda. Till slut kan vi mycket mer om det onda än det goda. Man blir rädd och är hela tiden på “helspänn”. Friden och vilan försvinner.

  Exempel på tokiga tankar som jag själv drabbades av var bl.a. att jag trodde det var fel att gilla att vara i naturen, för det vore ju kanske som samma sak som att “dyrka Moder jord som de gör inom new age”.

  Under denna min mörka period fick jag mycket god kunskap om det “onda”, men kunde inte känna igen och tro på det som var gott.

  Tack och lov är jag idag fri från denna slags fruktan, och kan idag bl.a. njuta av den vackra och fridfulla naturen som vår Fader Gud i himlen har skapat.

  Det som alltid gäller är att inte släppa fokus från Jesus Kristus! Jag rekommenderar alla, framför allt de som är ganska nya i tron, att först och främst rota sig i Guds ord och lära känna Jesus Kristus, och vår Fader Gud, innan de ger sig in på att lära sig för mycket om det onda.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 73. Kjell,

  Du skriver: Och jag hajjar inte vad det goda skulle vara med att hitta på en massa termer som tjänar till att dissikera “bönen”.

  – Om det är ex termen flödesbön, eller dyligt, så kan man naturligtvis tycka att det är fel att ettiketera olika saker man gör, men tyvärr är vi människor och vi sätter dessa ettiketter för att förstå vad som görs.

  Att göra metoder av något kan tyckas vara fel, men om ex att lägga händerna på den sjuke inte är en metod, vilket praktiseras över hela världen som ett sätt ingivet av Gud, ja då måste man ställa sig frågan om ex flödesbön är en metod.
  Allt är metoder om den Helige ande inte initierat det vi tänker göra och då är det kött.

  Du skriver: Det leder bara till att man koncentrerar sig på sig själv istället för samvaron.

  – Ja och allt som leder bort från Jesus och beroendeskapet till honom, det kan nog klassas som falsk lära!

  Bb

      (Reply)

 74. Eva Helen,

  Jag håller med dig, det kan verkligen gå överstyr, men samtidigt behövs varnandet.

  Jag har under några år läst på Ohlins sida, vilket har hjälpt mig att se både det felaktiga, men också det som är äkta. Deras undervisning om Hebreiska och grekiska ord har varit väldigt bra!

  Bb

      (Reply)

 75. Björn bloggaren,

  Ja, visst kan vi behöva varningar. Men som Kjell tidigare skrivit här på bloggen, så finns även “falska väktare”, och sådana typer av varningar som inte har sin grund i kärleken, utan i fruktan.

  Jag har också uppskattat Elvor och Jannes bibelstudier i hebreiska och grekiska ord 🙂

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 76. Eva Helen skrev: “Det här med ‘varnandet’ kan helt klart gå överstyr och leda in till fruktan för många, att de till slut inte kan urskilja vad som är gott eller ont. Allt blir till slut ont, oavsett om det egentligen i grunden är gott eller ont. Jag själv har suttit i detta dike, så jag vet vad jag pratar om. Jag hamnade rejält i mörkret.”

  Och därför vill du hindra andra som inte drivs av “fruktan” och inte har svårt med “urskiljningen” att tala om det de ser och har erfarit?

  Jag tänker inte lista upp namn på personer som verkar befinna sig på linjen från “acceptera allt”-diket, till “förkasta allt”-diket.

  Men att jag tolkar det så att du sitter på “acceptera allts” dikesren vill jag nog ändå säga.

  Kanske en helt säker position för dej själv. Men kanske andra, som ser det som ett godkännande kan halka ner i diket. Har du tänkt på det?

  Kanske tycker du att jag befinner mej nära, eller på “förkasta allts” dikesren. Medan jag faktiskt tycker mej stå ganska nära dej på accepterandets sida.

  Så olika kan man uppleva det.

  För oss båda gäller det att vi är ansvariga för hur vi handlar med det vi tycker oss se.

  I mitt fall väljer jag att tala, innan stenarna börjar ropa.

  Och givetvis tycker jag att du har samma “frihet / ansvar”.

  Jag tycker det är bra att du deltar här. Och jag är tacksam för det. Även för ditt tydliga sätt att kommunicera.

  Och kanske kan det vara till tröst för dej att utan dej, och ett par andra nära samma dikesren, skulle jag vara betydligt mer artikulerad mot flagranta villolärare på trosrörelse-sidan. Vare sig de kallar sig så eller ej.

  /Kjell

      (Reply)

 77. Kjell,

  Kjell, jag ska här försöka svara på dina synpunkter.

  Jag kan lova dig att jag absolut inte “accepterar allt”. Inte ens Sven Reichmann, som ju annars är min favoritpredikant, låter jag gå igenom, utan att först pröva allt han säger mot Ordet. Jag uppmanar alla att pröva! Det hoppas jag att folk som läser mina kommentarer kan se.

  Det jag menade var att för en del har det blivit en hel teologi, och det enda som betyder något, att hela tiden akta sig för att bli bedragen, och att vara vaksam.

  Jag ville med mitt förra inlägg berätta om mina egna erfarenheter, och förhoppningsvis kan de vara till en tröst för andra som sitter, eller har suttit i samma dike. Det är fruktansvärt mörkt och förlamande i detta dike, och jag önskar att ingen borde behöva sitta fängslad i denna hemska fruktan.

  Min önskan och främsta mål med mitt skrivande är att få alla att närma sig Jesus Kristus, och fokusera på Honom, och PRÖVA ALLT, men utan att behöva vara rädda. Gud säger ju gång på gång: FRUKTA INTE! Fruktan/rädsla är från den onde. Vi ska ha Gudsfruktan, och ingen annan fruktan.

  Det går att varna på olika sätt, som jag skrev i min senaste kommentar till Björn Bloggaren.

  Jag väljer precis som du att också tala, men kanske inte nödvändigtvis om samma saker och på samma sätt, eftersom vi är olika individer, ser olika saker och har olika erfarenheter. På så vis ser jag att vi är medarbetare som kan bidra på olika sätt, på det sätt som Herren leder oss till.

  Och till sist, jag har inga speciella tankar alls om vart du befinner dig någonstans mellan “acceptera-dike” och “förkasta-dike” 🙂

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 78. Eva Helen skrev: “På så vis ser jag att vi är medarbetare som kan bidra på olika sätt, på det sätt som Herren leder oss till.”

  Det säger jag Amen på!

  /Kjell

      (Reply)

 79. Eva Helen,

  Om man nu får flika in en liten rad:
  – Du har mer än de flesta kommentatorer i den kristna bloggosfären en klar och nyanserad stringens i vad du skriver, kombinerat med en kärlekens anda. Detta är ovanligt. Och något jag verkligen uppskattar, som motvikt till den unkenhet som ofta tycks vilja breda ut sig i debatterna. Som jag ser det: En gåva från Gud.

  För övrigt har den här bloggen hittills lyckats bra med att hålla nivån över anständighetsgränsen. Och vi får därvid hjälpas åt. I bästa fall kan vi ju tillsammans göra en liten, liten, liten skillnad som kan visa sig betyda oerhört mycket.

  Äran tillhör Gud!

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 80. Eva,

  Eva att plocka ut en mening i mitt inlägg detta “att jag hade ett desperat behov av helande” och bygga din retorik kring det är både hårt och kärlekslöst. Det jag gått igenom är fortfarande mycket jobbigt för mig och du vet ingenting om mig som person. Jag blev sårad Eva ditt svar tyder på brist på inlevelseförmåga som inte anstår en kristen och visar brist anser jag på helgelse i ditt liv.

  Att jag besökte Arken och mirakelkonferensen det året var mot bättre vetande det kände jag på mig med tanke på tidigare erfareheter därifrån men namnet “mirakelkonferensen” lockade mig lite -kanske, kanske skulle något hända.

  Atmosfären på mötet var knappast trygg och kärleksfull med en gubbe som står och skrattar på scenen och publiken som vrider sig av skratt. Det var ingen bönens atmosfär med kärlek, glädje tacksamhet, helighet syndanöd förkrosselse som mötte mig snarare en stand-up komedian show med vulgärt råflabb från publiken.

  Jesus sade mitt hus ska vara ett bönehus, inte en rövarkula.
  Herren är Helig, vi ska också vara heliga som det står: var helig ty jag är helig.
  Det ska vara ordning på Gudstjänsterna allt ska ske med värdighet och med ordning en i taget skall tala som Paulus beskriver det i Korintierbrevet.
  Jag kan inte se att den beskrivningen stämmer på Arken.

      (Reply)

 81. Eva skrev: “När jag läser ditt inlägg undrar jag, vilken attityd har du när du besöker Arken? /../ Jag tror du har missförstått en hel del och tolkat saker ur ett felaktigt perspektiv. Att bara besöka Arken ett par gånger säger dig inte allt vill jag påstå.”

  Eva, jag ser att Maria har reagerat. Jag väntade med min reaktion för jag ville inte utöva infytande på Maria.

  Men att jag sällar mej till hennes bedömning kan du säkert gissa. Din brist på inlevelseförmåga är, skulle jag nog vilja påstå, dokumenterad vid flera tillfällen i samband med dina kommentarer på annan blogg.

  Jag vill dock tillägga något som jag läser ur det jag har citerat.

  1. Om man inte tycker om mötena på Arken så har man fel attityd.

  2. Om man håller ut tillräckligt länge så vänjer man sig, eller blir man tillräckligt indoktrinerad för att acceptera det hela.

  Ingen vidare reklam!

  /Kjell

      (Reply)

 82. Maria,

  Min retorik kring helande gällde inte dig specifikt, så om du tar åt dig så var det för att du inte läste vad jag skrev. Jag vet inget om vad du gått igenom och kan inte kommentera det.

  Klart att man ska ha förväntan när man går till möten och Gud gör ALLTID något i gudstjänsterna, så varför så besviken? Vem lägger du skulden på om du inte tycker att något händer? Gud eller budbäraren?

  Var det hotfull tycker du att han skrattade och tänkte du på att ingen predikant är den andre lik eftersom mångfalden fortfarande gäller.

  Nej om man kommer från en tradition med religiositet, cermonier och så vidare, så trivs man kanske inte där det råder frihet. Där Herrens ande råder, där är frihet säger bibelordet. Det är ordning i gudstjänsterna i församlingen Arken, det är glädje där och det är fullt tillåtet vet du.

      (Reply)

 83. Kjell,

  När jag undrade om vilken attityd Maria hade så var det inte en anklagande fråga, så du ser hur fel du tolkat det. En tanke slog mig att det kunde vara så att M hade en attityd som gjorde att hon inte kunde möta Gud som hon förväntat sig. Förstår du nu ? Du är helt uppåt väggarna när du gör din egen tolkning av det jag skrivit.

  Att anklaga mig för brist på inlevelse förmåga är ett påhopp som du nyss påtalat att vi inte ska göra, Kjell!
  1. Tycker man inte om mötena på Arken då går man inte heller dit, för vad har man då där att göra. Vill man möta Gud DÅ går man dit.
  2. Där har du idiotförklarat mig och det sårar mig.
  Jag är seriös när jag skriver, men det är tydligen ensidigt.

      (Reply)

 84. Eva skrev: “Du är helt uppåt väggarna när du gör din egen tolkning av det jag skrivit.”

  Ja det är väl skillnaden mellan dej och mej. Jag misstolkar, helt uppåt väggarna, och du läser och förstår. 🙂

  Hade hoppats att kanske någon annan skulle reagera, men det blev tyst.

  Därför skall jag ge dej min tolkning av summan av dina båda senaste kommentarer.

  Detta tycka mej vara ditt “råd”:

  OM du vill möta GUD går du till Arken. Annars kan du lika gärna dra åt skogen med din traditionella religion!

  Mycket typiskt för trosrörelsens/framgångsteologins anhängare. Även dem som kallar sig fristående men anhänger samma förkunnelser.

  /Kjell

      (Reply)

 85. Kjell,

  Nej du har fel även denna gång, jag brukar inte be folk dra åt skogen. Jag önskar att du hade en annan attityd när du läser det jag skriver. För jag är inte fientligt inställd till någon person, men jag upplever att en del här har taggarna utåt och tolkar in saker jag inte påstått.
  Finner det meninsglöst att diskutera mera här och sätter tyvärr stämpeln “Oseriös blogg “.

      (Reply)

 86. Eva skrev: “Nej du har fel även denna gång, jag brukar inte be folk dra åt skogen.”

  Jag citerar dej själv:

  Tycker man inte om mötena på Arken då går man inte heller dit, för vad har man då där att göra. Vill man möta Gud DÅ går man dit.

  Nej om man kommer från en tradition med religiositet, cermonier och så vidare, så trivs man kanske inte där det råder frihet.

  Jag överlåter åt läsarna här att själva bedöma….

  Tack för ditt beslut.

  /Kjell

      (Reply)

 87. En liten parentes men som ändå hör hit tror jag. Det finns en risk att den som söker läkedom genom t.ex. Arken eller helandepredikanter inte hör vad Herren säger. Herren kan tala genom människor, men ibland talar människor ut av sitt eget kött, och det kan låta rätt men vara så fel. Att tro att helandet bara kan ske på ett visst ställe eller genom en viss person är heltokigt. Herren helar och upprättar på så många sätt, helt enligt Sin egen vilja och plan. Min erfarenhet är att så länge jag sökte helande genom olika människor, församlingar osv hände ingenting, jag tyckte bara mer och mer synd om mig själv (Arkens s.k. flödesbön riskerar att ge näring till självömkan), men när jag började lyssna på Herren direkt, då kom också helandet. För mig handlade det om att bekänna mina egna synder i stället för lägga skulden för vad jag gjort på dem som gjort mig illa. Var och en måste ta ansvar för sitt eget liv, sina egna handlingar och bekänna sin egen synd, för den dag när vi står inför Herren ska vi endast stå till svars för vad vi gjort, inte för vad andra gjort.

      (Reply)

 88. Kjell,

  Kjell,

  Eva skrev:” Tycker man inte om mötena på Arken då går man inte heller dit, för vad har man då där att göra. Vill man möta Gud DÅ går man dit.

  Vidare: “Nej om man kommer från en tradition med religiositet, ceremonier och så vidare, så trivs man kanske inte där det råder frihet”.

  Du skrev: “Jag överlåter åt läsarna här att själva bedöma”….

  Min tolkning: Evas kommentarer andas högmod. Det är BARA hos “hennes” församling (underförstått) som livet, sanningen och friheten finns, vill man inte ha detta, då får man skylla sig själv !

  För dem som avböjer återstår endast träldom, religion, och tomma ceremonier. Alltså då är man heller inte värd att satsa något på, “utan kan sticka sin väg”.

  Min bedömning är att denna församling tagit Guds plats. Det är Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet, inte någon enskild församling. Och där Han är där är det frihet! Hans Ande bor i oss, och det är inte träldomens ande som vi fått utan barnaskapet ande.

  Rom. 8:15 “I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi
  ropa: “Abba! Fader!”

  Man har endast “kärlek” till likasinnade, resten bryr man sig inte om, alltså dem som inte köper församlingens teologi. Låter sekt likt i mina öron!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 89. Antonia Berglund,

  Du skrev: Min tolkning: Evas kommentarer andas högmod. Det är BARA hos “hennes” församling (underförstått) som livet, sanningen och friheten finns, vill man inte ha detta, då får man skylla sig själv !
  För dem som avböjer återstår endast träldom, religion, och tomma ceremonier. Alltså då är man heller inte värd att satsa något på, “utan kan sticka sin väg”.

  Min man har en kollega som är med i ledarskapet i Arken. För ca 10 år sedan var min man lite intresserad av att gå Arkens bibelskola och diskuterade detta med kollegan som var väldigt tillmötesgående och välvilligt inställd. Men min man beslutade sig sedan för att inte gå bibelskolan- efter det var den “välvillige kollegan” som en helt annan person, inte alls intresserad av någon bekantskap med min man längre.

  Så var det med den “vänskapen”

      (Reply)

 90. Eva,

  Mycket intetsägande artikel.

  Vore väl bättre att relatera den till fakta.

  Kanske en analys av Arkens relation till Rodney Howard Browne, John Arnott och meditationskurser?

  /Kjell

      (Reply)

 91. Kjell, Kjell, jag tänker också på vad Bibeln säger om den lokala församlingen. Det är de kristna på orten, inte olika fraktioner eller vad man ska kalla det, som vi har nu. Arken, Livets Ord, Pingstkyrkan osv. är inte den lokala församlingen enligt Guds Ord.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *