Olika tro i olika rörelser

Det hände sig, för några dagar sedan, att det uppstod en liten meningsskiljaktlighet mellan mej och en representant för en församling i Sverige.

Jag betraktar församlingen i fråga som en ganska extrem trosrörelseförsamling.

Representanten i fråga förnekar detta totalt och kallar församlingen fristående.

Så frågan uppstod därför hur man definierar en “trosrörelseförsamling”.

Jag har ännu inte fått någon definition från personen i fråga, så det jag skriver här blir ensidigt, i den bemärkelsen att det kommer från mej och några andra jag har konsulterat.

Och vi har allihopa mer eller mindre negativa tankar om trosrörelsen.

Det var inte Ulf Ekman som uppfann trosrörelsen.

Inom de sammanhang som kallar sig “kristna” församlingar kan man nog kalla Kenneth Hagin för “Trosrörelsens Fader”. (Den som inte redan läst Sven Reichmanns artikel om Trosförkunnelsens rötter kan göra det för att få ett litet längre historiskt perspektiv.)

Här följer min korta sammanfattning av kärnan i “trosförkunnelsen”.

 • Det man kallar “tro” handlar om tekniker och metoder att manipulera universums “makter” inklusive Gud.
 • Det handlar om att prestera det man kallar “tro”.
 • Tro definieras därvid att man till exempel bekänner sig vara frisk när man har 45 graders feber och ligger i sockerkoma.
 • Människan får en viktig roll i att hjälpa Gud att dela ut välsignelser. Något han inte anses klara på egen hand.
 • Vidare får människan rollen att härja med satan och hans demoner så att maktbalansen går åt rätt håll.
 • Till sist finns det alltid med ett element av att boka vinst här och nu. Att i alla fall minst bygga en “himmel på jorden” för sig själv.
 • Slutligen kan man kanske konstatera att församlingar och “ministiries” drivs enligt modellen av “pyramid-spel”. Desto närmare man kommer toppen, desto mer kan man profitera av “seeds” som godtrogna medlemmar sår.

Till ledarnas “försvar” kan man kanse säga att det inte skulle funka om inte även gräsrötterna drevs av sina begär att bli rika, vackra och friska och bygga himmel på jorden. Jämför Jakobs brev kapitel 1 verserna 13-16

Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder.

 
Detta var den korta versionen. Nu skall jag klippa och klistra från svaren jag fick av ett antal vänner när jag bad dem att definiera “trosrörelsen”. Kom ihåg att varken “Livets Ord” eller den teologi som “Ulf Lind” driver är unika för Sverige. Internationellt finns det “Word of Life” och “Faith Movement” och “Word of Faith”.

NB. Lägg märke till hur heresin blir ännu tydligare med det Engelska ordet “Faith” som betyder förtroende och trohet. Med det Svenska ordet “tro” kamofleras detta eftersom ordet i dagens gängse betydelse handlar om “att hålla för sant”.

Person #1

Det finns (min veterligen) två typer av “trosförsamlingar” i Sverige.

 • 1. Dem som växt fram på egen hand och annamat delar eller mer eller mindre hela av trosrörelsens budskap men ej lyder direkt under Ulf Ekman.
 • 2. Dem som startats och drivs på ett eller annat sätt direkt av Livets Ord i Uppsala.

Person #2

 • Name it and claim it!
 • Kriteria: det finns flera. Ett som jag tror är typiskt för trosrörelsen är att man utlovar en hel del, t.ex. “här blir du helad”, “du kommer att få se mirakler på våra möten”, “förvänta dig under och mirakler”. Man anser sig alltså ha kontroll över Gud, och bestämmer vad Han ska göra (name it and claim it är en bra beskrivning).
 • Ett annat kriterium är att det hänger på dig själv om du ska “ta emot i tro” så du blir helad t.ex.

Person#3

Angående trosrörelsen, så är jag själv uppväxt i en sådan miljö på 80-talet (tidig tonår). Och det jag minns själv var att det var sjukt mycket fokus på “onda andar”, och att Gud var liten, och vi är stora, och att vi skulle strida mot satan med hjälp av tungotal (helidiotiskt). Jag själv tyckte bara att allt kändes olustigt, och lämnade församlingen redan som 15-åring.

Person #4

Man tycker sig ju ofta veta om en församling är en trosrörelseförsamling eller inte, men att sätta kriterierna på pränt är betydligt svårare. Möjlighen kan jag tänka mig att anammandet Kenneth Hagins läror är ett kriterium.

Person #5

Egentligen relaterar trosrörelsen historiskt till diverse församlingar/rörelser i USA (varifrån vi importerat en hel del..). Men kanske främst till div. predikanter: Hagin, Copeland, Dollar m.fl. samt några mindre skamfilade och [därmed?] lite mindre kända. Gränsen mellan Faith-Prosperity är diffus. Många räknar dem helt lika.

Någon klar dogmatisk profil ser jag inte att trosrörelsen har. Det är då mer knutet till några få evangeliska dogmer som man överbetonar, och kanske främst knytningen till vissa predikanter som s.k. “lärofäder”. Det hela kompliceras något av att många “trosförsamlingar” sedermera förnekat eller sökt tala tyst om banden till sina lärofäder, när merparten av dessa fått ett alltmer skamfilat rykte (bl.a. som girigbukar… pengar, pengar, pengar.). Då svävar man på målet och blir mycket diffus, så att det nästan inte går att tolka vare sig ja eller nej eller något annat begripligt heller för den delen.

Person #6

 • Man praktiserar lovsång, bibeltolkning på ett nytt sätt och håller ”häftiga” predikningar. Man lär sig tala i tungor för att få ”uppenbarelsekunskap” och ”andlig klarsyn”.
 • Den nya förkunnelsen riktar sig på vikten av att aldrig släppa in några tvivel och aldrig tala negativt och kritiskt. Den som tvivlar har släppt in djävulen och det vill ju ingen erkänna sig ha gjort! Tungotalet och memorering av bibelordet blev ett sätt att få bort tvivel och negativa tankar.
 • Man ordnar kurser i själavård och förbön, att ”se i anden”, träning i att ”uppfatta Helige Andens tilltal”, och i att driva ut ”demoner”.
 • Samtidigt blir det fler och fler som mår dåligt och lämnar rörelsen. Inte minst barnen försummas – Man lär ofta ut att om medlemmarna tjänar Gud skall Han ta hand om barnen.
 • De medlemmar som till slut ”vaknar upp” ser något helt annat framför sig. De ser de ”troende” omkring sig som opersonliga, fanatiska robotar och upplever predikningarna som hotfulla och kontrollerande. De känner att den ”själavård” som bedrivs är oansvarig och kanske t o m farlig. Att det inte är Gud man lyder utan pastorn. Att man successivt fråntas sin kristna tro och egna vilja och byter ut den mot att följa pastorernas vilja. Man vaknar till en verklighet utan sitt språk, utan identitet, utan beslutsförmåga och äkta känslor.

Till sist en lista från Bibelfokus

 • Villolära nr 1 – Satan är denna världens gud
 • Villolära nr 2 – Jesus dog andligen, blev ett med satan och blev född på nytt
 • Villolära nr 3 – Försoningen ägde rum i helvetet och inte på korset
 • Villolära nr 4 – Den pånyttfödda människan är gud/Kristus
 • Villolära nr 5 – Guds händer är bundna, han kan inget göra utan de troende
 • Villolära nr 6 – Den troende är en ande som har en själ och som bor i en kropp
 • Villolära nr 7 – Den troende är rättfärdig här och nu
 • Villolära nr 8 – Den troende har rätt till fullkomlig hälsa, ekonomi och framgång här och nu
 • Villolära nr 9 – Den troende skall inte be till Gud, hon skall bekänna, begära, befalla och visualisera
 • Villolära nr 10 – Den troende kan få ny andlig kunskap via uppenbarelse

 
Nu är det din tur att komma med dina erfarenheter och dina synpunkter. Låt oss hålla det allmänt och inte gå till anfall på personer eller specifika församlingar.

/Kjell

Views: 84

55 thoughts on “Olika tro i olika rörelser”

 1. Kjell!

  När det gäller trosrörelsen, eller vilken rörelse och församling som helst, så måste vi utgå från att de flesta startats utifrån Guds ledning.
  Ingen av dessa rörelser, eller församlingar har hela sanningen, utan alla har mer eller mindre villoläror i sin lära.
  Om vi då tar Livets ord som ex, som föddes på åttiotalet och nu är över 25 år.
  Dessa 25 år är år av vandring och en resa från omognad till mognad och under resans gång sker en massa felaktigheter, där bla felaktig tro och bibeltolkning ingår.
  Denna felaktiga tro och bibeltolkning påverkar och leder naturligtvis människor åt fel håll, där prestationen är ett exempel.

  Samtidigt finns det också rätta saker, som då leder och påverkar människor possetivt och åt rätt håll, dessa saker missar vi oftast när man är kritisk mot något sammanhang.

  Jag själv har varit frälst ungefär lika länge som LO funnits. Jag har gjort många fel, trott fel, talat fel, ja listan kan göras lång. Men det intressanta är, att Gud fört mig till mognad, insikt och förståelse för det som varit fel och blivit fel. Jag är fortfarande inte fullkomlig och jag kommer säkert fortfarande ha fel i min tro och teologi, men om jag är seriös, så kommer Gud att leda mig rätt. Så tror jag att det kan vara för ex LO också, eller arken, eller vem som helst som vill följa Jesus och det tror jag de vill.

  Jag och vi är lite för snabba med att utropa villolärare, falsk profet, falsk lära, en annan Jesus, men jag tror att vi skall sansa oss lite och börja kolla på vår egen vandring, för då kan vi förstå andra människor och andra sammanhang lite bättre.

  Vi skall naturligtvis inte acceptera det som är utanför ordets grund, men varje individ har ett ansvar att själva pröva läran och andarna.

  Det som kännetecknar trosförsamlingar är ofta vissa överbetoningar, ex ekonomiskt överflöd genom tiondegivande, sådd och skörd, eller helande, eller bönens betydelse, osv. Men trots dessa överbetoningar, trots fel i läran så använder Gud LO, liksom Gud använder mig. Problemet är, om vi skall såga alla som inte är 100% renläriga, så finns det inga kvar som Gud kan använda. Livets ord väckte något i sverige som jag tror var bra, tron på Gud och att Gud vill använda individen till människors frälsning, helande och upprättelse.

  När det gäller LO, så har det både blivit rätt och fel, men det har det i mitt liv också och det är ingen rätt grund för att förkasta något sammanhang, eller individ.

  Jag är ingen förespråkare för trosrörelsen, trots att jag varit involverad i deras lära, men jag ser, precis som i mitt liv, att Gud gör saker där, han verkar och förändrar och det är jag glad för!

  Bb

      (Reply)

 2. Björn bloggaren skrev “När det gäller trosrörelsen, eller vilken rörelse och församling som helst, så måste vi utgå från att de flesta startats utifrån Guds ledning.”

  Björn, jag vill vänta med att kommentera resten. För det vore verkligen bra om flera gav luft åt sina tankar om detta.

  Men kan du förklara din teori angående det jag citerat av din kommentar.

  Hur kopplar du det med 1 Joh. 2:18 Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. 19 Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

  Kenneth Hagin var, såvitt jag kan bedöma, en dokumenterad villolärare som knappast agerade “under Guds ledning”.

  Livets Ord grundades som resultat av det som Ulf lärde sig av Hagin, som hade plagierat av Kenyon.

  Hur kan detta kallas “Gud ledning”?

  Att sedan Herren kan frälsa individer som ärligt söker Honom, även om de fastnar i trosrörelsens garn, är väl något annat.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell!

  Det har alltid funnits villolärare och visst, i många saker är Hagin fel i läran, män inte i allt.
  Jag har hört många berättelser av UE, där han berättar hur Gud talat och lett honom och utifrån min erfarenhet om hur Gud talar och leder, så känner jag igen Gud i det Ulf berättar. Ulf har säkert gått fel, tolkat fel, eller gjort saker utan att Gud sagt det, men att mycket av det han gjort är av Gud är jag övertygad om.

  När det gäller Hagin, så har jag läst en del böcker, vissa bra och vissa dåliga och i vissa rent felaktiga saker. Men när det gäller om han agerar under Guds ledning, så tror jag att det är blandat, vissa saker är inte från Gud, men många saker tror jag är det.

  Problemet med trosläran är ju att människan kommer i fokus, vad hon förmår att göra i tro, att ta ut i tro, osv. Men lyssnar man på vad de även säger, så handlar det om att höra och lyda, LOs lokaler byggdes på ett tilltal i lydnad.

  En fråga, på vilket sätt är Hagin en dokumenterad villolärare?

  Bb

      (Reply)

 4. Björn,
  ett tips är att läsa på Bibelfokus. Lennart har skrivit ganska uttömmande om trosrörelsens rötter.

      (Reply)

 5. Björn bloggaren undrade: “En fråga, på vilket sätt är Hagin en dokumenterad villolärare?”

  Broder Sven Reichmann har givit mej skriftligt tillstånd att citera från hans bok Allt är inte Gud som glimmar Du kan läsa den själv på länken jag anger.

  Jag skulle vilja rekommendera dej att läsa den.

  Jag återger här bara Kapitel 6

  Läs det noga, det handlar om Hagin som du tycks tro kanske ändå var ett Guds sändebud……

  /Kjell

  Falska uppenbarelser

  Låt oss för en stund lämna Kenyon och i stället lyssna till Kenneth Hagin. Just nu får han väl anses vara den mest ansedda av USA:s trosförkunnare. Stora delar av hans undervisning bygger på uppenbarelser som han menar sig ha fått från Jesus personligen.

  Kenyon bygger också på uppenbarelser men han gör inte så mycket affär av dem. Ofta skriver han så som han gör när han skall undervisa om att Jesus inte frälste oss på korset utan i avgrunden:

  En dag såg jag att det inte var hans fysiska död som löste syndens problem utan det var hans andliga död… Jag såg att han dog två gånger på korset… Jag ville inte acceptera de förhållanden som jag berättar för dig, och länge förkastade jag dem. Jag vägrade att låta mitt förstånd acceptera dessa fakta, men nu har jag gjort det” ( The Hidden Man, sid 67).

   
  Man kan undra hur det gick till, när han “såg”!

  Hagin, däremot, berättar ofta livfullt om hur Jesus visat sig för honom och talat till honom. Ibland menar han sig ha hört Herrens röst utan att kunna se honom. I vilket fall utspinner sig en dialog som sedan blir till en lärosats.

  Man finner flera typiska exempel i det lilla häftet How to write your own ticket with God samt i den lite större boken I believe in visions.

  “Herrens” vanmakt

  I den senare återges en uppenbarelse, där “Jesus” visar sig för Hagin och talar till honom. Rätt snart störs samtalet av en demon som ställer sig mellan dem och hoppar upp och ner och ropar: “Yacketi-yack-yack-yack”. Samtalet kunde därför inte fortsätta. Efter en stund säger Hagin till demonen att han skall sluta i Jesu namn, och anden faller då platt till marken. Sedan kommer det märkliga, för då kommenterar “Jesus” det inträffade genom att säga att det var bra att han, Hagin, sade till demonen för det kunde inte Jesus göra.

  Poängen – det sägs rent ut – var att Jesus redan överlåtit sin auktoritet över skapelsen till kyrkan. Om det alls skall utövas någon auktoritet, så måste de kristna göra det. Det står inte att Jesus avstod från att råda över den störande anden. Det står att han inte kunde. “Den som ber Gud att näpsa djävulen slösar bara med tid”, säger “Jesus” i denna uppenbarelse!

  Bibeln däremot säger att Jesus är upphöjd över alla furstar och väldigheter (Ef 1:21) och att han är huvudet för allt skapat inklusive andemakterna (Kol 2:10). Jakob säger: “Du tror att Gud är en? Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och
  darrar” (Jak 2:19).

  Konsekvensen

  Om vi skall ta Hagin på allvar så skulle denna och liknande uppenbarelser innebära att vi själva måste hålla reda på alla demoner. Jesus kan inte erbjuda oss något beskydd för han kan inte råda över andarna. Därmed skulle vårt bekymmersfria barnaskap flyga all världens väg.

  Likaså skulle vi komma fram till att Adam skulle ha mera makt över skapelsen än Kristus själv, trots att allt i skapelsen är till genom honom och till honom och äger sitt bestånd i honom. Det kan dessbättre inte vara sant. Vi bör vara på vår vakt när teologin leder till att vi växer till och Kristus förminskas.

  Den tredje slutsatsen blir att den enda bön som inte är bortkastad tid, är bön om smörjelse i kraft, så att man kan ta itu med alla demonerna. Vanlig förbön kan ju inte leda särskilt långt, om denna uppenbarelse skall tas på allvar. Det skulle ju inte ha lönat sig om Hagin hade ropat till Jesus att tysta ner demonen. Han kunde ju inte.

  I så hög grad tar inte ens Hagin själv sin uppenbarelse på allvar. I andra sammanhang skriver han mycket om hur Gud gripit in som svar på förbön. Eftersom teologin bygger på att alla problem orsakas av djävulen, så undrar man hur bönesvaren i så fall
  uppkommit.

  Helt klart är i vilket fall, att det är mycket lätt gjort att bli helt demonupptagen genom att lyssna på denna och liknande uppenbarelser. Inte sällan talas det i trosrörelsen mer om och till djävulen än man talar till Gud eller om honom.

  Lovsången blir ofta ett finurligt mellanting. Den om någon skall ju vara riktad till Gud och det är den kanske. Men samtidigt hör man en mängd undervisning om att den är ett vapen mot demonerna. Det sägs att de inte står ut med att vi lovsjunger utan flyr sin väg. Därför bygger det myckna lovsjungandet inte bara på att Gud lyssnar utan också på att demonerna hör att vi sjunger.

  Skrattgudstjänster

  Man kan hamna på “gudstjänster” som består i att alla på militärt kommando uppmanas att skratta ut djävulen – bokstavligt talat. Sådant varnar Judas för i sitt korta brev och det kan man ju förstå. Inte tillhör hånskrattet Guds rike! Och det är ingen manifestation av vår förmenta auktoritet över demonerna. Hånskrattet är alltid ett uttryck för högmod, och sådant går före fall säger Bibeln.

  Om demonerna vore så grundligt besegrade att man rätteligen borde gapflabba åt dem, varför ägnar man dem då alls någon uppmärksamhet? Tror inte du som jag att det är djävulen som skrattar allra hjärtligast?

      (Reply)

 6. Björn bloggaren,

  Björn Bloggare undrar:

  “En fråga, på vilket sätt är Hagin en dokumenterad villolärare”?

  Har saxat detta från nätet.En kort men uttömmande resumé om denna villolära.

  EN AV VÅR TIDS GRÖVSTA FÖRVRÄNGNINGAR AV EVANGELIETS BUDSKAP

  (Trosrörelsens försoningslära sådan den framställs i deras egna skrifter.)

  Vad som skiljer trosrörelsens försoningslära från gängse och klassisk förkunnelse i ämnet, är läran om Jesu andliga död och den speciella innebörd man lagt i detta uttryck. Eftersom trosrörelsens litteratur ursprungligen utgivits på engelska, har denna lära blivit känd under namnet JDS-läran, vilket är en förkortning av det engelska uttrycket ”Jesus died spiritually ” (Jesus dog andligen).

  JDS-läran är ett arv från den amerikanske förkunnaren E.W. Kenyon och har förts vidare av Kenneth E. Hagin och Kenneth Copeland med flera. Det var speciellt då Kenneth Hagins bok ”Namnet Jesus ” gavs ut i svensk översättning på Livets Ords förlag, som JDS-läran blev offentliggjord i vårt land. Vi citerar något från denna bok:

  ”En fysisk död kunde inte borttaga våra synder. – Jesus smakade döden – den andliga döden. – Andlig död betyder också att få Satans natur. – Jesus blev gjord till synd. Hans ande skildes från Gud. Han gick ned till helvetet i vårt ställe. – Nere i lidandets fängelse uppfyllde Jesus rättfärdighetens krav. – Varför behövde hans ande bli född på nytt? Därför att han hade blivit främmande för Gud. Kommer du ihåg att han utropade på korset: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig”.

  I andra sammanhang omtalar Hagin korset som nederlagets plats för Jesus. Han skulle alltså där ha övervunnits av djävulen, blivit utlämnad till honom och sedan plågats i helvetet i tre dagar och tre nätter, innan han så blev pånyttfödd och uppstod från de döda. Själva försoningen och återlösningen flyttas alltså från korset till dödsriket i denna makabra försoningslära. I trosförsamlingen ”Levande Ord” i Bergen i Norge finns en bok med titeln ”Hvad forsoningen tilbyr deg ” av Frank Eidem. I den kan man läsa följande:

  ”Jesus blev av vår synd gjord syndig och rutten tvärs igenom. Han blev genomsyrad av syndig natur”.

  Dessa närmast hädiska och bespottande utsagor är en total förnekelse av Jesu egna ord på korset, då han sade: ”Det är fullbordat ! ”. Enligt trosrörelsens lära var absolut ingenting fullbordat på korset. Försoningen skedde ju först senare i dödsriket. Varje bibelläsare vet också, att Jesus i dödsögonblicket inte tvingades utlämna sig själv till Satan. Istället överlämnade han sin ande i sin himmelske Faders händer (Luk 23:46).

  Trosrörelsens teologi påminner delvis också om medeltida vidskepelse, i det den framställer helvetet som en plats där Satan är herre och har makt att plåga sina offer. Enligt bibeln är helvetet en förvisningsplats, dit djävulen en gång skall förpassas, inte som herre och plågoande, men som definitivt oskadliggjord.

  Bibeln säger att Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä och att han blev gjord till synd för oss (1 Petr 2:24, 2 Kor 5:21). Ingen form av ordgymnastik kan åstadkomma en tolkning av dessa utsagor, som får dem att betyda att Jesus blev syndig eller på något sätt besmittad av synd. ”Synd finns inte i honom ”, är skriftens klara och tydliga ord i 1 Joh 3:5.

  Offren i Gamla testamentet var förebilder till Jesu fullkomliga försoningsoffer. Därför måste offerlammet vara felfritt och utan lyte. Aposteln Paulus skriver att vi är ”friköpta… med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett lamm utan fel och lyte ” (1 Petr 1:18-19). Om inte Jesus själv varit fullkomlig och syndfri, kunde hans död inte blivit ett evigt gällande försoningsoffer för all världens synd.

  Kanske det mest makabra i Hagins groteska utläggningar, är påståendet att Jesus fick Satans natur. Vi måste då fråga oss: Hurudan är egentligen Satans natur? Enligt bibeln är den alltigenom ond och totalt fientlig till både Gud och människor. Dessutom är den definitivt upprorisk mot Gud, och enligt skriften kan vi inte förvänta oss att Satan och hans demoner en dag skall göra sinnesändring och komma tillbaka till Gud.

  Vi människor är enligt bibeln besmittade av synd och bortkomna från Gud. Men vi har inte fått Satans natur, för i så fall skulle vi inte vara frälsbara. Men Gud vare lov – det är möjligt för oss människor att omvända oss och tro på Frälsaren när Guds Ord och Guds Ande rör vid våra hjärtan!

  Om Jesus hade fått Satans natur, skulle han i så fall ha varit i ett mycket värre och syndigare tillstånd än någon människa någonsin varit, och hur skulle han då kunna vara syndiga människors Frälsare? Och om Jesus kunde bli född på nytt, trots att han fått Satans natur, varför skulle då inte Satan själv en dag kunna födas på nytt och bli förvandlad? Nej, allt detta blir så orimligt att det knappast är värt en diskussion.

  Trosrörelsens försoningslära, sådan vi möter den i deras egna skrifter, är således på fullständig kollisionskurs med bibelns grundläggande undervisning i ämnet och måste därför betraktas som en av vår tids grövsta förvrängningar av evangeliets budskap.

  Under senare tid har det påpekats att kända förkunnare, som exempelvis Billy Graham och Lewi Petrus samt en del lutherska teologer, har använt uttrycket ”andlig död” om Jesu lidande. Man menar att då Jesus utropade: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” upplevde han övergivenhetens mörker, vilket man då benämner ”andlig död”.

  I sanningen namn måste vi understryka, att detta uttryck då används i en helt annan betydelse än i trosrörelsens teologi. Men om dessa förkunnare och teologer hade känt till trosrörelsens tolkning av nämnda uttryck, skulle de kanske ha tvekat att använda det. I varje fall måste det anses ödesdigert, att använda uttryck om försoningen som bibeln själv inte använder. Skriften talar aldrig om andlig död med hänsyftning på Jesus.

  Ulf Ekman:
  När Gud vände honom ryggen och han upplevde: Min Gud varför har Du övergivit mig? I den sekunden dog Jesus andligen och djävulens natur kom över honom… När Gud lät den vrede komma över den synd som Jesus bar då han blev gjord till synd på korset, fick Jesus uppleva Guds övergivenhet och andlig död.

  Jesus inte bara dog hängandes på korset, upplevde lidandet där, han gick också längst ned i helvetet. Då det hade gått tre dagar kunde Gud säga: Nu är det nog. Det som skedde var att Guds Andes arm sträckte sig ned i dödsriket – i helvetet – och födde Jesus på nytt.

  (Kassettband från Livets Ord och boken Doktriner)

  Björn vad detta betyder i praktiken är att vi inte längre har en syndig natur att kämpa mot utan nu har vi fått en gudomlig sådan istället.Eftersom Jesus även tog denna på sig själv, i dödsriket. Vi är nu som Gudar, vi är (nästan) GUD.Därför behöver vi bara tala ut tros -ordet över alla omständigheter och de måste lyda.Som Gud gjorde när Han sade: “varde ljus och det blev ljust”.

  Denna lära är alltså inspirerad av “Antikrists ande” som själv skall sätta sig i Guds tempel och föregiva sig vara Gud.

  Alltså en mycket allvarlig villo lära som du förstår.Denna förkunnelse ligger bakom LO.s undervisning och har därför förvillat många bort ifrån den sanna tron.

  Tog deras eget material så att ingen kan säga att det är lögn, det som jag citerat.

  Gud välsigne dig,
  Antonia

      (Reply)

 7. Kjell och Antonia!

  Jag har läst i Princip allt Jareteg skrivit och även boken, Allt är inte Gud som glimmar.

  Och visst, Hagin hade uppenbarelse som anses falska, eller som var falska, framför allt då försoningsläran. Men allt var inte fel, en del saker var säkert riktigt bra och en del saker förstår vi inte, för den profetiska dimensionen kan te sig märklig, Se Hesekel.

  Problemet med att säga trosrörelsens rötter och hänvisa till Hagin, Kenyon, är att man plockar bort skriften och även Jesus. Mina rötter är varken Hegin eller Ulf E, utan Jesus och hans ord. Det Hagin och Ulf gör när de predikar, är att de använder skriftens ord, så allt kan inte vara fel. Kollar man då på deras kärlek till Jesus och viljan att följa honom, så finns det en bra Grund för att komma rätt.
  Jag tror att det är stor skillnad på Hagin och Ulf, Hagin uttgick från sina uppenbarelser och bekräftade dem i skriften, men Ulf verkar inte göra det.

  Jag har i dagarna lyssnat på prdikningar från LOs konferens och måste säga att det varit mycket bra. Det predikades bla om omvändelse!

  Jag har undvikit att lyssna på LOs undervisning under några år, då beroende på att jag förstod vad som var fel, det har även känts konstigt i mitt inre, men nu är det något helt annat, så jag hoppas att Gud håller på att vända skutan rätt.

  Om Hagin och Ulf är villolärare och falska profeter, får andra bedöma, jag vill inte, även om jag gjort det, ge människor sådana ettiketter, även om det skulle vara sant.

  Det jag försökte säga i mitt första inlägg var, att vi alla har en resa, där förhoppningsvis felaktigheter rättas till under resans gång. Så har det varit för mig och jag tror att det är så för församlingar som vill gå med Gud. Men det är ingen självklarhet, men Gud är trots allt mäktig att föra sitt folk in i det han har bestämt, han är även mäktig att korrigera sådant som är fel!

  Bb

      (Reply)

 8. Antonia och kjell!

  Det låter nästan som om jag försvarar det falska i Hagins lära, men det gör jag inte, jag har tagit avstånd från det.

  Hagin var grovt felaktigt ute i sin försoningslära och den stödjer jag verkligen inte, men Hagin har gett mig saker som varit bra och som är sant och det vill jag behålla.

  Jag vet inte var LO står i denna försoningslära idag, det enda jag vet är det jag lyssnat till i dessa dagar och det tycker jag var bra!

  Bb

      (Reply)

 9. Björn bloggaren,

  Björn,

  Vill kommentera en hel del i ditt inlägg, därför tar jag med allt du skrev för tydlighetens skull.

  Björn: Jag har läst i Princip allt Jareteg skrivit och även boken, Allt är inte Gud som glimmar.

  A-a: Men med tanke på vad du skriver här så undrar jag om du har förstått vad du läste?

  Björn: Och visst, Hagin hade uppenbarelse som anses falska, eller som var falska, framför allt då försoningsläran. Men allt var inte fel, en del saker var säkert riktigt bra och en del saker förstår vi inte, för den profetiska dimensionen kan te sig märklig, Se Hesekel.

  A-a: Vilka saker ur Hagins förkunnelse anser du att var bra? Den profetiska dimensionen som du nämner, är det Guds Ord du menar?

  Björn: Problemet med att säga trosrörelsens rötter och hänvisa till Hagin, Kenyon, är att man plockar bort skriften och även Jesus. Mina rötter är varken Hegin eller Ulf E, utan Jesus och hans ord. Det Hagin och Ulf gör när de predikar, är att de använder skriftens ord, så allt kan inte vara fel. Kollar man då på deras kärlek till Jesus och viljan att följa honom, så finns det en bra Grund för att komma rätt.
  Jag tror att det är stor skillnad på Hagin och Ulf, Hagin uttgick från sina uppenbarelser och bekräftade dem i skriften, men Ulf verkar inte göra det.

  A-a: Här blir det svårt att hänga med dig. Du verkar blanda äpplen och päron. För det första kan även djävulen använda/citera skriften, alltså inget bra argument ! Trosrörelsens fundament ÄR fortfarande Kenyons lära: JDS läran. (även om man försöker tala tyst om det) Det är ju den som man har byggt HELA sin teologi på. UE har gått på Hagins bibelskola i Tulsa, USA och sedan introducerat den läran, här i Sverige. Och den har spridits vidare ut över hela Sverige. Alla avknoppningarna till denna lära alltså!

  Björn: Jag har i dagarna lyssnat på predikningar från LOs konferens och måste säga att det varit mycket bra. Det predikades bla om omvändelse!

  A-a: Omvändelse från vad? Och framför allt till vad?

  Björn: Jag har undvikit att lyssna på LOs undervisning under några år, då beroende på att jag förstod vad som var fel, det har även känts konstigt i mitt inre, men nu är det något helt annat, så jag hoppas att Gud håller på att vända skutan rätt.

  A-a: Det räcker inte att gå på känslor Björn, det är inte vad du/vi tycker och känner som är avgörande, utan vad Guds Ord säger. Och sedan kan Gud även varna oss i vår Ande förståss, vilket alltid sker i samklang med Hans Ord.

  A-a: Gud har givetvis velat vända skutan rätt från början, men det räcker inte. Vi måste också lyssna och lyda när Gud varnar och det har uppenbarligen inte UE gjort under alla dessa år. Det ser man tydligast genom att han nu har hoppat på tåget mot Rom. (den falska ekumeniken) Förberedelsen för Antikrists ankomst!

  Björn: Om Hagin och Ulf är villolärare och falska profeter, får andra bedöma, jag vill inte, även om jag gjort det, ge människor sådana ettiketter, även om det skulle vara sant.

  A-a: Nej, Björn nu gör du det väldigt enkelt för dig själv. Det är Guds Ord som skall döma, inte vi, och just därför är vi uppmanade att själva pröva genom Anden och Ordet och sedan stå upp för sanningen.

  A-a: Gud bekänner sig inte till dem som säger “Herre, Herre” utan till dem som GÖR Hans vilja…. gör dessa lärare det menar du?

  Björn: Det jag försökte säga i mitt första inlägg var, att vi alla har en resa, där förhoppningsvis felaktigheter rättas till under resans gång. Så har det varit för mig och jag tror att det är så för församlingar som vill gå med Gud. Men det är ingen självklarhet, men Gud är trots allt mäktig att föra sitt folk in i det han har bestämt, han är även mäktig att korrigera sådant som är fel!

  A-a: Om du här anspelar på att Livets Ord, är en församling som VILL gå med Gud, då kan du inte ha läst särskilt noggrant i varken Sven Reichmanns bok eller på Lennart Jaretegs hemsidor, och än mindre i Bibeln.Felaktigheter rättas heller inte till, av sig självt; det är VI som behöver göra sinnesändring, vända om.

  A: Läs och begrunda igen Björn, under bön och ärlig rannsakan, för vårt andliga, “eviga väl” hänger på att vi ínte låter oss bedragas.

  Mvh,
  Antonia

  Bb

      (Reply)

 10. Björn bloggaren,

  Ondska kan aldrig utvecklas till något gott.

  Liten ondska växer och blir till slut stor ondska.

  Sedan är det också så att synd inte preskriberas.

  Jag citerar broder Johannes, från hans första brevs första kapitel:

  “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

  Men därför gäller även:

  “Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.” .. “Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”

  Sedan känner du ju till det där med kvarnstenar och förförelser. Och Skriften varnar oss att “förförelser måste komma” och vidare uttalas ett “ve dem genom vilka förförelserna kommer”.

  Dina tankar låter som en sorts optimistisk andlig evolution.

  Så vitt jag kan se finns det alternativet inte med i Skriften.

  Trots uppmaningar från andra frikyrkorörelser och pastorer har dock den i särklass mest tongivande predikanden inom rörelsen, Ulf Ekman, aldrig tagit avstånd från dessa läror utan framför modifierade varianter av dem bland annat i boken Doktriner – den kristna trons grundvalar.

  Hagin vet väl nu hur Sanningen ser ut.

  Andra villolärare har fortfarande möjligheten att bekänna uppenbara synder de begått uppenbart. Det vill säga så länge de inte har hädat Den Helige Ande.

  Men jag repeterar. Visst kan ärliga sökare be om frälsning även i villolärande församlingar.

  Dock kan vi aldrig glömma att “tron kommer av predikan”. Felaktig predikan ger felaktig tro. Och fastän Herren kan leda den nyomvände rätt finns det uppenbara risker att hans tro kommer att korrumperas om han stannar i vilolärande sammanhang.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Mycket intresant ämne… Det är väldigt bra att du tar upp det här Kjell… För du gör det så bra på ett samtalande vis och ger utrymme för, när du ger utrymme för eget reflekterande, och förespåkande i sakfrågan… För detta ämne behöver samtalas om, och förstås läras och informeras om, bådde när det gäller läran och på andra plan… Det finns en djup emotionel sida i detta för de inom trosrörelsen och oss som en gång varit med… Man måste ta hänsyn till en del av oss och inte så fick hela våra familj och nära släkt och vänner med också i dessa sammhang… Och man blir mycket överlåten till den bibelsyn man delar, för att vara tron på Gud…

  Mer tror jag, än oftast inom Svensk Kristenhet ivarje fall… Och det kan handla om liv och död, att ta avstånd från denna rörelse, och som att man förlorar sin tro och relation med Gud och sitt kristna liv och kommer att gå evigt fölorad… Det kan vara som ett svårt trauma, för en enskild…

  Och jag har haft det så och jag känner fler som upplevt det så med… Så det är viktigt att ha det med i åtanke när man ska uppmuntra den rörelse in på rätt väg om möjligt… Eller enskilda att lämna för det som är bättre med Gud… Och att kunna erbjuda en väg och ett stöd ut och en sund församlingsgemmenskap och ett äckta och sunt lärjeungskap…

  För de inom trosrörelsen och Livets Ord är mer teologiskt kunniga efter sin lärosyn och har mer praktisk erfarenhet än pastorer och bibellärar brukar ha i frikyrkor och i en pingstkyrka tex och de inom de tradtionnella kyrkorna…

  Många i en trosförsamling har vittnat för andra många gånger och gör det regelbundet och bett för sjuka och olika under och även fått uppleva.Och även direkta under… Och ett stort antal har rest på teamresor världen över och till Israel för att se och uppleva det land där Jesus levde… Och sedan de blev ekumeniska har de samtalat med mer än den genomsnitts svenske kristne, med kristna från andra sammanhang världen över också… Och lärt mycket nogrant om andra Kyrkors bibelsyn och gemmenskap också…

  Och de känner mycket väl till om samhälle och ideologi och andra religioner och teologi etz… Så för att vägledda dem rätt, eller ur sinna sammanhang måste man ha nått att erbjudda dem också…

  Jag lämnade trosrörelsen 1998 och gick med inom pingst… Och till dax läge efter 13 år som svårt psykist sjuk, och som kom på efterkälke med av olika skäl… Har inte den pingstkyrkan kommit halvägs, tror jag knappt, var jag befann mig av andlig kunnskap och erfarenhet på 80-90 talet som helt nyfrälst… Kanske inte ens på leddar nivå än… Och när det är så låg nivå på den andliga mognaden och tjänsten och bilbiska kunskapen och lärejungatränningen…

  Så förmår det ej riktigt athrahera en trosrörelse kristen, och ger inte möjlighet till ett förnyat sinne och kristen liv och trygg tillit tro på Gud och Guds Ord efter deras normer erfarenheter.Och för att motta Olle i Grinden helt för en kristen från de sammanhangen… Som villfarelserna från trosrörelsen tex. för de är så uppfyllda av dessa och sinna erfarenheter av dem…

  Jag har mången gång funderat över vad svensk frikyrka syslar med på fritiden nöjen och meddia tv kanske och familje liv…

  Vet ni vad en Livets Ordare tex gör föutom det och kanske mest tillsammans med att man vårdar sig om sin familj och sinna egna… Ber för Israel och värdldens människors frälsning och upprättelse och helande… Och att arbetare ska sändas från skördens Herre som når alla… Och deras församling och de själva ska vilja hjälpa till med det… Eller så har han gått över till grannen med bullar och gott ficka och har en trevlig kväll med dem och när det pasarr vittnar om Jesus för dem och Läser nåt ur evangelierna och bibeln… Och kanske ber för något sjuktbarn de har… Som ibland blir monementant helad och kanse ble pappan frälst för 2 år sedan vid ett sånt besök… Och nu hoppas de och pappan att kanske frun och barnen ska bli frälsta med..
  Och så träffar de på en hemlös på vägen hem och frågar om han vill sova över och få en smörgås och lite ficka med… Och så när han går iväg på morgonen sticker det till ett par hundra kroner med…

  Det är lite en Livets Ordares vardag förutom att det hjälper varandra, och oss som lämnat med och ber för också…

  Och som Björn sägger: Det jag försökte säga i mitt första inlägg var, att vi alla har en resa, där förhoppningsvis felaktigheter rättas till under resans gång. Så har det varit för mig och jag tror att det är så för församlingar som vill gå med Gud. Men det är ingen självklarhet, men Gud är trots allt mäktig att föra sitt folk in i det han har bestämt, han är även mäktig att korrigera sådant som är fel!

  Och när det gäller Jds -läran så förespråkar inte Ulf den längre och markerade det tydlig på sitt vis på sin Blogg 2008 tror jag… .Och föra året tog han avstånd från den människosynnen med om att vi är en ande som äger en själoch bor i en kropp… Men tyvärr verkar det som det blivit för färgat ekumeniskt de trationnela kyrkorna… .Men ge de lite tid att hitta rätt kurs så kanske det ordanr sig med tiden…

  Och kom med nått bättre själva, församling som är sund i tron tex… Men oftas saknas den detaljen, mest kritik om läran, som kan vara både rätt och fel och osann ibland facktiskt tyvärr… Det måste ju finnas ett Faders Hem att komma till för förlorade sönner och döttrar att vända om till också… Inte bara gnäll över vår sekterism etz…

  Och att frikyrkorna vicker sig för trosrörelsen och Svensk kristenhet… Är inget konstigt det finns ju inte så mycket erfaren och kunnigt leddarskap och lärjeungatränning för hela församlingen… .

  Och de förstod jag från början då Livets Ord började delta i Ekuemniken… Att De kommer att kunna ta över helt, för det har mer undervisning och tjänst och lärjungaträning och ledarskapsträning och praktisk tillämpning… Det är det som saknas i Svensk kristenhet och har den inte biblisk andlig kunnskap och insikt och lärjeunga tränning och ledarskapstränning… Klarar den inte motta Olle i Grinden helt enkelt… Frid Ronny

  för en frikyrka eller svensk kristenhet som befinner sig på en så låg andlig mognad med så lite san äckta biblisk kunskap och gemenskap med Gud och erfarenhet…

      (Reply)

 12. Kjell skrev: “Andra villolärare har fortfarande möjligheten att bekänna uppenbara synder de begått uppenbart. Det vill säga så länge de inte har hädat Den Helige Ande.”

  En person som använt sig av den helt anonyma kommentarsfunktionen jag bjuder skrev följande.

  Tack för din kommentar vem du än är. (Vill påpeka att alla är välkomna att använda den anonyma funktionen.)

  Här följer den anonyma kommentaren.

  Jag vill gärna påpeka grundbetydelsen av att häda mot den helige Ande. I nämnda Markusevangelium är det fariseerna som hädar genom att de inte känner igen något som kommer från Gud.

  Själv vill jag exemplifiera med när profetior avfärdas utan att prövas men istället bedöms slentrianmässigt. T.ex. Sant Liv i Gud-profetian eller annat som troende alltför snabbt avvisar.

  Tre kriterier finns för behandling:

  1. Något anses komma från den helige Ande
  2. Det kan inte slås fast att komma från den helige Ande
  3. Något anses inte komma från den helige Ande

  Punkt 2 blandas ofta ihop med punkt 1 men en tvåa innebär att något i framtiden kan visa sig komma från Gud

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,

  Dina tankar låter som en sorts optimistisk andlig evolution.

  – Att Hagin i flera avseenden lärde saker som inte stämmer enligt skriften, är jag helt överens om, men inte i allt.
  Så frågan är från vilken felprocentsats man skall börja kalla någon villolärare?
  Skall vi börja räkna från 0,5%, 1%, 5%, 10% osv, frågan blir också från vilken procentsats vi skall räkna oss själva som villolärare?

  Hagin är död och om han omvände sig från de felaktiga lärorna vet jag inte, men Ronny kan ju faktiskt ha rätt i att Ulf inte längre står bakom denna lära och ev en del andra saker. Jag uppfattar det som en ny ton när jag lyssnade sist.

  Antonia! Du skriver i princip att man inte skall lyssna till sitt inre, då kanske du inte vet att det är just det Jesus menar att man skall göra, även Paulus säger det.
  Visst, man kan vara bedragen i sitt känsloliv, men denna sort av uttalande gjorde just trosrörelsen, att man inte skall lysna till sitt inre, men det fångade människor och gjorde att de tryckte undan den och de varningssignaler Gud gav dem.

  Bb

      (Reply)

 14. Antonia Berglund,

  A-a: Vilka saker ur Hagins förkunnelse anser du att var bra? Den profetiska dimensionen som du nämner, är det Guds Ord du menar?

  – Den profetiska dimensionen är syner uppenbarelser, profetisk tal, ja nådegåvorna, de sk tal och informationsgåvorna.

  Nu är det väldigt länge sen jag läste Hagins bok om nådegåvorna, men då tyckte jag att den var bra och väckte en längtan i att fungera i dessa gåvor.

  I slutet på 80 talet lyssnade jag på ett band av Ulf E, han talade om att förvänta sig syner och drömmar. Efter det jag lyssnat fick jag en syn som jag inte förstod direkt, men på morgonen kom min dotter med bibeln i högsta hugg, hon var då 8 år.
  Hon sa, pappa läs här och pekade var, det intresanta var, att ordet hon pekade på bekräftade synen som visade den kommande ekonomiska krisen som också kom i början på 90 talet. En annan syn jag fick var innan valet, jag fick se att Ingvar Karlsson stek upp på pallen, men att pallen kort därefter rasade ihop. Jag förstod att Ingvar skulle vinna valet, men att han snabbt skulle försvinna. Detta berättade jag för de i min hemgrupp och det skedde som synen sa!

  Den profetiska dimensionen, eller det man ser går inte alltid att tolka direkt som man ser, det kan du se i de olika profetböckerna, därför är det viktigt att man lär sig Guds språk, för annars kan uttydningen bli helt galaen!

  Om nu Ulf är av samma ande som Hagin, då skulle jag också vara det och då skulle det innebära att uppenbarelserna jag får, inte stämmer med skriften, men skriften säger, först när det sker kan man se om det var från Gud och i dessa två fall så var det från Gud.

  Bb

      (Reply)

 15. Björn bloggaren skrev: “Så frågan är från vilken felprocentsats man skall börja kalla någon villolärare? Skall vi börja räkna från 0,5%, 1%, 5%, 10% osv, frågan blir också från vilken procentsats vi skall räkna oss själva som villolärare?”

  Det kanske låter bestickande, men det säger egentligen ingenting.

  Hjärtat är ungefär 0.5% av kroppens vikt. Men om det slutar funka dör man ändå.

  Den som predikar ett annat evangelium förbannas två gånger i rad av Paulus.

  Och med “en annan Jesus” blir det nödvändigtvis ett annat evangelium.

  Hur många procent av Guds Ord är Jesus enligt dina beräkningar?

  Hur många procent stryknin vill du ha i ditt morgonkaffe?

  Ett bett av en kobra dödar mycket snabbt. Vanligtvis maximalt 0.04ml gift. På 80 kilo kroppsmassa.

  Hmm, låt oss räkna, det blir 0.0005% gift i din kropp. Men du dör kroppsligen likaväl.

  Undrar hur det går andligen med 0.0005% djävulskt gift i vår ande?

  Nej, Hagin skulle jag inte lyssna på annat än i studiesyfte för att hjälpa människor som lurats av hans lögner.

  Sanningen gör fri och ingen procenthalt, om än så liten, av lögnen kommer in i Himmelen.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Det där allra sista i min föra kommentar skulle inte varit med egentligen ,redigerade ej kommentaren … Detta alltså : (för en frikyrka eller svensk kristenhet som befinner sig på en så låg andlig mognad med så lite san äckta biblisk kunskap och gemenskap med Gud och erfarenhet…) Detta var nåt som jag funderade på att skriva in ,och var inte riktigt färdig med som råkade komma med av misstag…

  Så det kan ni glömma och ber jag om ursäkt och förlåt för …

  Men med tanke på vad jag skrev där…Så är ju den andliga mognaden , och erfarenheten ,nåt som kan växla igenom livet för kristna ,och olika sammanhang och teologin …Och det är så jag ser på det ,att det kan förändras igen och igen i en församling och kristens liv …Och till slut bli riktigt bra , förhoppningsvis .Om eller när vi gör som Gud vill…Även med Livets Ord och för Ulf Ekman och alla och mig … Och dig som läser detta också och min föra kommentar … Frid Ronny

      (Reply)

 17. Kjell,

  Eftersom vi alla har lite gift i oss, innebär det att vi alla går förlorade och Jesu frälsningsverk var meningslöst.

  Jag anser som sagts, att Hagin hade mycket felaktig undervisning som påverkat människor i fel riktning. Men frågan är om en falsk undervisning inte fungerar, tror du då att människor fortsätter att kämpa för att få det att fungera?

  Jag läste en gågn ett häfte av Hagin i början av 90 talet, du får vad du säger. Man skulle i princip tala ut det man ville ha, tro det, osv, men faktum var att det inte fungerade, inte utifrån den grunden, men det fungerar om Gud leder dig till att tala ut.
  Det som inte fungerar, det lämnar man och utifrån mycket undervisning om ex tionde, sådd och skörd, som givetvis inte heller fungerar, så har jag lämnat det.

  Fungerar inte givandets principer, nej inte om man gör utanför andens ledning, men ja om anden leder till givande.

  Bb

      (Reply)

 18. Björn bloggaren skrev: “Det som inte fungerar, det lämnar man och utifrån mycket undervisning om ex tionde, sådd och skörd, som givetvis inte heller fungerar, så har jag lämnat det. Fungerar inte givandets principer, nej inte om man gör utanför andens ledning, men ja om anden leder till givande.”

  Björn, jag skall avsluta denna “diskussion” med dej, för jag tror att den kan leda till felaktiga tankar för både dej och mej och andra läsare.

  Men låt mej presentera texten ur Guds eget Ord.

  Lukas 6:38 Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

  Lukas 11:9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

  Och jag vill presentera en bättre översättning för dej.

  Den bedjande får.

  Den sökande finner.

  För den bultande öppnas det.

  Och tillägga:

  Den givande får.

  Sedan får du visa mej på var i Skriften vi uppmanas att göra om detta till “Den investerande får” eller ens “Den som investerar skall få”.

  Och till allra sist.

  Nej! Jag tror inte att man förkastar lögner efter någon automatisk optimistisk andlig evolutionsprincip.

  Säkerligen inte de som sitter på topparna av detta lögnens pyramidspel.

  Man kan inte tjäna både Mammon och Herren.

  Synkretismen kostade otroligt mycket för Israel.

  Den kostar lika mycket för oss idag.

  Gå ut från henne!

  Jakob 1:5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. 7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, 8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.

  Broder Jakob talar om att vara “splittrad” och ordet i grundtexten är “διψυχος”. Transkriberat kan du förstå det “di-psychos”.

  En som alltså inte kan, eller vill, välja. Som är rädd för att välja och ta konsekvensen av det. Och istället försöker att gå på två vägar som går isär.

  Att inte välja är att vara ljum.

  Om man står med en fot i en frysbox, och den andra foten i en gryta med hett vatten, då har man det i medeltal skönt. Summan blir ljumhet. (Pröva inte detta hemma :-))

  Vägen, Sanningen och Livet blir aldrig i evighet, amen, vägarna, sanningarna och liven.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell,

  Du gör det klassiska misstaget med Luk 6:38, för det ordet har ett sammanhang som inte pekar på givande. Versen innan visar vad det bla handlar om: Luk 6:37 Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda; fördömen icke, så skolen I icke bliva fördömda. Förlåten, och eder skall bliva förlåtet.

  Man kan inte ta ett lösryckt bibelor på detta sätt för att legitimera ex givande om inte summan av vad som sägs i stycket säger samma sak.

  Du skriver: Sedan får du visa mej på var i Skriften vi uppmanas att göra om detta till “Den investerande får” eller ens “Den som investerar skall få”.

  – Varför skulle jag visa dig det, jag har inte ens påstått något så dumt.

  Det givande som det undervisas om, är ett givande med beräkning och den tror jag är felaktig. Bibeln tala om att ge till de som inte kan ge tillbaka och det är en helt annan sak, då lovas en lön, men inte säkert här på jorden!

  Bb

      (Reply)

 20. Björn bloggaren,

  Björn, även katoliker predikar omvändelse. Anser du katolska kyrkan håller sig till den bibliska Herren?

  Du har hört det innan men jag säger det igen, sluta kompromissa!

  Jag ska ge dig ett mycket troligt framtidsscenario:

  Det sker stora tecken och under i Antikrist, den falska profetens och i Skökans läger. Folk säger, “jamen se, människor blir ju helade! Det måste vara från Gud”. En annan säger kanske, “visst, det finns lite fel i läran men det händer ju så mycket gott där så Gud verkar inte ha några problem med det”.

  För dessa ovan har man kompromissat, ja i viss mån blivit laglös då man ser mellan fingrarna. Pastorn kanske svär, super och festar som världen. En annan lär ut kontemplativ bön och soaking. Du kan finna det som är gott hos båda dessa personer. Det de har gemensamt är att de tummar på Guds Ord. Hos dem finns ingen kärlek för Sanningen, Kristus. De kompromissar för “det funkar ju ändå”.

      (Reply)

 21. Andreas Frost,

  Tråkigt att du och ni inte förstår, jag kompromissar verkligen inte. Det som är felaktigt är felaktigt och vill jag inte ha med att göra. Ingen av oss har hela sanningen, utan sanningen finns hos Jesus.
  Problemet är att en del litar mer till sin logiska kunskap och dömer ut utifrån det, men skriften är tydlig, man känner varken efter logik eller efter köttet, utan efter anden.
  Jag säger inte att allt är bra i ex LO, men jag förnimmer något av en förändring och visst jag kan ha fel och tills dess är jag väldigt avvaktande.

  Angående Hagine, så vet jag att han var både rätt och fel och det som är fel behöver vi inte ta del av, men det som är rätt skall inte förkastas. Dock är yttersta frågan vilken ande det är och eftersom jag inte varit i sammanhang där han predikat, så kan jag inte avgöra vilken ande det är!

  Bb

      (Reply)

 22. Jag tycker Björn talat väl, men att du Kjell och Anders frost ser en fiende nu… Inte broder som vill väl och söker sanningen… Och så kan ni inte hålla på mot folk som samtalar som han gör på ett mycket vänligt och barmhärtigt vis med eder…

  Och skulle ni tala så till vissa som, som jag som varit mycket vilse och sjuk pågrund av viss villolära från Livets Ord och kanske av andra skäl också… Skulle kanske en del ge upp…

  Och det är inte rätt, ni ska var tjänare och inte Herrar över andra och andras tro… Jag gjorde föresten samma mistag själv nyss med en broder privat i ungefär samma frågor… Och jag tyckte han kunde ha det, efter som han hadde viss kompomis som jag ansåg…

  Men nu när jag ser denna attityd mot Björn här… Ska jag genast skriva ett mail och be om ursäkt, för nu förstår jag hur okänslig jag varit mot min vän nyss…

  Och det är det jag försökt förmedla till er, och andra medkänsla och tålamod i mina tidigare inlägg…

  Men som ni, så har även jag missat ikväll i den frågan, och i mina tidigare inlägg något med…

  Jag skulle bli tacksam om alla bemöttes med likvärdighet och respekt… Frid Ronny

      (Reply)

 23. Ronny,

  Kanske missade du att jag redan låtit Björn få sista ordet i diskussionen med mej.

  Jag skrev i en tidigare kommentar:

  Björn, jag skall avsluta denna “diskussion” med dej, för jag tror att den kan leda till felaktiga tankar för både dej och mej och andra läsare.

  Men det ändrar inte min ståndpunkt att hans rekommendation av det han kallar “gott hos Hagin” kan leda andra i fördärvet.

  Huruvida Björn själv står tillräckligt stadigt på Ordets grund, för att kunna välja och vraka i Hagins läror, må Herren bedöma, men jag har mina tvivel.

  Jag väger det du skriver seriöst och du, likasom andra som manar till försiktighet har större inflytande på diskussionen än du kanske tror.

  Men, har du läst Sven Reichmanns bok Allt är inte Gud som glimmar?

  Om inte, gör det. Du laddar hem den genom att klicka på länken ovan.

  Boken är liten och lättläst.

  Kom sedan igen med dina tankar om den.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Jag skall försöka knåpa ihop en artikel om synkretism under dagens lopp.

  Tills vidare, fundera litet grand på Elias utmaning.

  Elia: ”Hur länge ska ni halta till bägge sidor? – Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal” (1 Kung 18:21).

  Jag tror inte Gud tycker bättre om religionssynkretism i dag. Han är ju, som bekant, densamme i går, i dag och alla övriga dagar.

  Så Elias ord är lika relevanta i dag: Är det Herren som är Gud, så följ Herren!

  Främmande eld leder till fördärvet.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Ronny,

  Jo jag har läst boken och kan nog säga att den räddade mitt förstånd… Och jag har den hemma… Som en del av mitt rättesnöre när det gäller Trosrörelsen…

  Sen skrev Reichmann en bok som hette: Vad är sanning… Som handlade om Kristen tro och vetenskap… Och av den förstod jag, att inte ens vetenskapen håller sig till sanningen alltid utan en del är bara hypoteser… Som man ger ut till allmänheten som sanning och fakta…

  Och då bestämde jag mig för att tänka fritt och pröva allt och behålla vad gott är av egna och andras ideer och ideal och teologi… Och försöka välja och göra rätt och lära som Gud ville och missade ödmjuka mig under Guds nåd och sanning och göra det Gud ville med det och gå vidare alltid som Gud ville…

  Men jag var så stukad och vilse när jag började den vandringen runt 1998… Så jag håller ännu på att ställer in rätt kurs så det blir en sund stabilitet och flexibilitet och trofasthet ödmjukt till Guds ära som Gud helst vill för Guds skull bara… Och det har ju blivit en del missar också… Och ibland prestige av mig som nu innan…

  För jag har lagt ner mycket tid på detta och hur jag ska hantera trosrörelsen och kristenhetens och min och andras sundhet i tron och om livet i övrigt…

  Och jag har ibland kämpat för livet för andra och mig… Och misslykats och lyckats och inte begripit vad jag syslat med ibland och ställt till det… Och inte haft mod och förstånd och tro vägledd av Gud att följa Jesus Herren och Guds Ord och vilja helt rätt alltid heller… Ibland på måfå och ibland medvetet och ibland och allra minst i tro på Gud… Mer intuitivt och det har funkat det med ibland… Och i bön om Guds rätta vilja och väg…

  Men så blev det bättre när jag läste lite Luthersk undervisning och rättfärdigörelse igenom tron och då jag fick Jesus Kors och uppståndelse till evigt liv med Gud igen i centrum… Och när jag senare såg filmen Korset och stilleten… Var det som puselbittarna började falla på plats…

  Och jag förstod att jag missat ofta det viktigaste i Evangeliet Guds kärlek… För som filmen var gjord om Nicke Cruse och David Wilkerson… Så dömde inte Wilkerson Nicke Crucce och de två ungdoms gängen som skulle fajtas…

  Utan han pekade på mannen på Korset som älskade dem… Och jag hadde två bevsärliga tonåringar då… Och det grepp mitt hjärta så det kan ingen begripa som inte upplevt nåt liknade… Och jag var själv en mycket upprorisk ungdom som tillhört de värsta och blivit gammal och sjuk och vek… Och skämdes över det med…

  Men kärleksbudskapet i den enkla filmen förvandlade mitt liv för ca 5 år sedan… Men jag hadde ju lång väg att gå än som en då mycket bruten och psykist sjuk och vilse man och i tron… Och hård och rädd och osäker och i mycket dålig form jag och mitt liv… Och med en tidigare också lång tid och bakgrund och hela min familj och nära släkt och vänner inom trosrörelsen och dess närhet med…

  Och vi hadde glidit ifrån varandra när jag blivit psykotisk med religösa grubblerier och ett självisolerat psykvrak… Som blivit som en skugga kvar bara av mig och mitt liv mot innan… Och så fick jag ha det från ungefär 1991 när jag blev skild och 1994 när jag fick psykos och dett hela blev allt värre tills det började plana ut vid 1998… Då jag läste Sven Reichmans Bok :Allt är inte Gud som Glimmar…

  Och redan då hadde jag börjat ana att trosförkunnelsen inte var helt sund och bidragit till mina sociala problem och min psykiska ohälsa… Men jag vill poängtera att jag bidog rejält till dem själva med…

  Och boken Vad är sanningen av Reicheman lärde mig att pröva fakta och sånt som påstods vara sanningen… Och det och mitt eget prövande i bön… Förde mig tillbacka till verkligheten utan vård och mediciner… Vilket jag efteråt förstått att jag borde kanske valt med ibland tills allt blivit bättre… Men jag gjorde det på mitt sätt och överlevde och förblev i tron med…

  Och detta har lärt mig att inte köpa grisen i säken osedd… Varken av mig eller andra eller samhället och vetenskapen eller kyrkor och kristna och förkunnare och ledare och bibellärare mer… Och är nåt som jag inte uppmuntrar nån annan att göra heller längre… Utan att pröva allt och behålla vad gott är… Och lära även om tron med bibeln som rättesnöre och i bön till Gud… Som också är Sanningen med stor S… Som kan lära oss sanningen om allt med…

  Och att vi behöver inte veta mer eller ha mer än att vi kan leva vårt liv som Gud vill mitt i den tid vi lever, och trots allt där vi är och reser och varit. Och vi behöver inte veta mer om Gud och det Andliga och Guds Ord Bibeln och erfara. Än att vi kan komma till tro på Gud och bli trygg med Gud och Guds Ord bibeln.Om Gud och livet som Gud vill.Och bli frälst och född på nytt till ett Guds barn med Gud som vår Far för ett liv med Gud som Gud vill bara…

  Och nån bra församling om det finns nån som Gud vill vägleda oss rätt om, eller ordna till sist, som om allt vi behöver under vårt liv och vår tjänst för Guds rike och världens frälsning med för Gud som en troende på Gud tror jag som fullföljer missionsbefallningen matt 28: 18-20…

  Och kommer till tro på Gud att för människor är det omöjligt att bli frälst men för Gud är allt möjligt som Jesus Herren sa till lärjungarna… Och misslyckas och ställer till mycket problem också och mer än andra… Så säger ändå Guds Ord Rom 5 :20 där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer…

  Så det är aldrig för sent att omvända sig för nån… Men kommer vi inte till Gud och Guds Nåd. Eller lämnar vi Gud och Guds nåd och aldrig omvänder oss till Gud och Guds nåd igen… Då är det kört… Men endast då tro jag, men jag kan ju ha fel… Så vad säger Gud och Guds Ord det är det som är det vesentliga ???

  Guds frid och Gud välsigne alla och dig Kjell… Frid Ronny

      (Reply)

 26. Vilken är grunden, är det Herren Jesus eller en annan Jesus? Det hjälper inte hur bra bygget än ser ut om det är byggt på fel grund.

  Matt 7: 22. På den dagen skall många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort många kraftgärningar? 23. Men då skall jag bekänna för dem: Jag kände er aldrig. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. 24. Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han liknar en vis man, som byggde sitt hus på klippan. 25. Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, men det föll inte omkull, ty det var grundat på klippan. 26. Och var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han liknar en oförståndig man, som byggde sitt hus på sanden. 27. Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, och det föll omkull, och dess fall var stort.

  Luk 6:43. Inget gott träd bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd bär god frukt. 44. Ty varje träd känns igen av sin frukt. Inte hämtar man väl fikon från törnen, inte heller skördar man vindruvor av törnbuskar. 45. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av talar munnen. 46. Varför kallar ni mig: Herre, Herre! och gör ändå inte vad jag säger? 47. Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör därefter, skall jag visa er vem han är lik. 48. Han är lik en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grundvalen på klippan. Och då en vattenflod kom, störtade sig vågen mot huset, men kunde dock inte skaka det, ty det var grundat på klippan. 49. Men den som hör och inte gör, han är lik en man som byggde ett hus på marken, utan någon grund. Och floden störtade sig mot det och strax föll det och det husets fall blev stort.

  1 Kor 3:10. Efter den Guds nåd som Gud har gett mig lade jag grunden såsom en vis byggmästare, och en annan bygger på den. Men var och en må se till, hur han bygger. 11. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus.

      (Reply)

 27. Detta är på pricken som det faktiskt är för en person som vaknat upp i ett trossammanhang:

  “De medlemmar som till slut ”vaknar upp” ser något helt annat framför sig. De ser de ”troende” omkring sig som opersonliga, fanatiska robotar och upplever predikningarna som hotfulla och kontrollerande. De känner att den ”själavård” som bedrivs är oansvarig och kanske t o m farlig. Att det inte är Gud man lyder utan pastorn. Att man successivt fråntas sin kristna tro och egna vilja och byter ut den mot att följa pastorernas vilja. Man vaknar till en verklighet utan sitt språk, utan identitet, utan beslutsförmåga och äkta känslor”.

  känner verkligen igen mig i denna beskrivning!

  Mycket bra skrivet:)

      (Reply)

 28. Mona skrev: “Detta är på pricken som det faktiskt är för en person som vaknat upp i ett trossammanhang”

  Välkommen hit Mona.

  Artikeln är sammanställd av tankar från människor som själva varit i nära samröre med “trosrörelsen” och i många fall sedan även varit med att lyssna på vittnesbörd av skadade systrar och bröder.

  Men som du ser av tidigare kommentarer är det en svår balansgång vad man kan, får och bör säga.

  Därför är det desto viktigare med personliga vittnesbörd som det du har givit.

  En del vill sitta kvar och plocka russinen ur det som predikas.

  En del sitter bara kvar och lider stilla och ropar till Herren.

  Själv hör jag till de mer miletanta som helst skulle se att hela församlingen stod upp och bad villoläraren abdikera.

  Men jag vill absolut inte råda någon som ser en annan väg att följa mitt exempel.

  Tack för din kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

 29. MS,

  Vi kan alla bäva inför Herrens radikalitet. Och om vi gör det blir det ett glädjens budskap att det finns nåd.

  Men det var, och är, ingen billig nåd. Och Gud är fortfarande lika radikal, vad gäller synd, som Han alltid har varit.

  Tyvärr tycks denna sanning ha predikats bort de senaste decennierna. Gud har blivit snäll och menlös.

  Se på bloggens bild just nu. (Kan ändra sig innan alla läst detta.) Två lejon i verkliga livet. Inga tama huskatter. Lejonet av Juda är inte heller en tam huskatt.

  Det enda jag vet, det är att nåden räcker! Men bara om man inte står kvar med en fot i syndens gyttja. Och Herren hjälper oss till och med att komma ur den och undvika kvicksand längs vägen.

  Men det handlar om ett val.

  Ett antingen eller!

  /Kjell

      (Reply)

 30. Ronny skrev: “Och då bestämde jag mig för att tänka fritt och pröva allt och behålla vad gott är av egna och andras ideer och ideal och teologi…”

  Ja det är bra. Men även detta ord har korrumperats i sin betydelse.

  Det betyder inte att vi skall pröva heroin och cyankalium och syndens lockelser.

  Det betyder att vi skall pröva det som någon påstår att det är profetisk tal.

  En predikan är profetiskt tal, för den är avsedd att tolka Skriften.

  Sedan blir det ett personligt beslut om man kan stanna kvar i sammanhanget, eller om man måste “dra ut ifrån” det.

  Att dricka ur unkna brunnar leder förr eller senare till att man blir förgiftad.

  Jeremia 2:13:

   Ty mitt folk har begått
       en dubbel synd:
   mig hava de övergivit,
       en källa med friskt vatten,
   och de hava gjort sig brunnar,
   usla brunnar,
   som icke hålla vatten.

  Jakob 3: 11 Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Björn bloggaren,

  Björn,

  Du skrev:” Antonia Du skriver i princip att man inte skall lyssna till sitt inre, då kanske du inte vet att det är just det Jesus menar att man skall göra, även Paulus säger det. Visst, man kan vara bedragen i sitt känsloliv, men denna sort av uttalande gjorde just trosrörelsen, att man inte skall lyssna till sitt inre, men det fångade människor och gjorde att de tryckte undan den och de varningssignaler Gud gav dem”.

  Jag skrev :”Det räcker inte att gå på känslor Björn, det är inte vad du/vi tycker och känner som är avgörande, utan vad Guds Ord säger. Och sedan kan Gud även varna oss i vår Ande förståss, vilket alltid sker i samklang med Hans Ord”.

  Var skriver jag här att man inte skall lyssna till sitt inre? Det får du visa mig.

  Det verkar som du läser in det du vill se, och inte det som står där. Givetvis skall vi lyssna både till Ordet och Anden och det är i vårt inre som Anden viskar.Har aldrig påstått ngt annat. Så läs inte in LO. s villfarelser i allt du ser, är du snäll!

  (1917)
  Som det står i Rom. 8: 14 “Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn”. Hur ska vi kunna drivas av Guds Ande om vi inte lyssnar till vår inre ? Men det vi lyssnar till behöver nödvändigtvis inte vara Guds röst, därför måste vi pröva det vi hör med Skriften. Om det är det Herdens röst vi lyssnar till? Fåren känner ju Herdens röst och lyssnar till den, som det står skrivet.

  Johannes 10 (Jesus den gode herden)

  1 Den som inte går in genom grinden till fårfållan utan i stället klättrar över muren är en tjuv. 2 Fåraherden däremot går in genom grinden.
  3 Grindvakten öppnar grinden för honom, och fåren hör hans röst och kommer till honom. Och han ropar på sina får med deras egna namn och leder dem ut.

  4 Han går framför dem, och de följer honom för de känner igen hans röst. 5 Men de följer inte en främling, utan springer sin väg eftersom de inte känner igen hans röst.

  6 De som hörde Jesus berätta detta förstod inte vad han menade, 7 och därför förklarade han det för dem. Jag är grinden till fåren, sa han.

  8 Alla andra som kom före mig var tjuvar och rövare, men fåren lyssnade inte till dem. 9 Ja, jag är grinden. De som kommer in genom grinden ska bli räddade och kommer att gå in och ut och finna gröna ängar.

  10 Tjuvens ärende är att stjäla, döda och förstöra. Mitt ärende är att ge evigt, överflödande liv. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

  12 Den som är anställd springer sin väg när han ser vargen komma, och han överger fåren för de är inte hans och han är inte deras herde. Och vargen anfaller dem och skingrar flocken. 13 Den anställde har ingen omsorg om fåren. 14 Jag är den gode herden, och jag känner mina egna får, och de känner mig.

  Håll dig till Herren (allena) och Ordet Björn, så kommer du rätt!

  Vänliga hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 32. Den kommentaren från dig Kjell var verkligen talande för mig …Tack frid …Ronny

      (Reply)

 33. Ronny,

  “Jag tycker Björn talat väl, men att du Kjell och Anders frost ser en fiende nu… Inte broder som vill väl och söker sanningen… Och så kan ni inte hålla på mot folk som samtalar som han gör på ett mycket vänligt och barmhärtigt vis med eder”…

  Kära Ronny,

  Vi behöver alla lära oss, att skilja mellan sak och person.Det är inte Björn som angrips här men däremot hans velande mellan olika läror.

  Synden skall vi hata men ALDRIG syndaren !

  Jesus skrädde inte orden när det gällde villfarelser, bedragare och orena motiv. Inte Paulus heller. Så man kan inte påstå att man vill följa Herren, (oavsett kostnaderna) om man samtidigt försvarar lögnens andemakt. För varken du eller Björn kan väl ändå påstå att LO, predikar ett rent evangelium?

  Det är sann kärlek att förmana sin broder, visar på att man bryr sig. Däremot “att tiga” är synd.För den som tiger han samtycker. “Ty om saltet mister sin sälta, vad skall man då ersätta det med”? Duger endast att kastas på dyng högen då.

  Gud välsigne dig Ronny,
  Antonia

      (Reply)

 34. Ronny,

  Jag vill citera en gammal sång!

  “Du ser på mig och undrar: Kan det vara Ett barn till Gud, en Herrens Jesu brud? Men ack, du ser ju här min resdräkt bara, Du ser ej än min sköna bröllopsskrud.

  Och snart jag skall som själva solen skina, Ja, mera härligt än dess middagsglans, När Herren Jesus samlat hem de sina Och jag för evigt skall förbliva hans.”

  Tack Herre Jesus att jag får räkna mej dit!

  /Kjell

      (Reply)

 35. Antonia Berglund,

  Man kan tiga eller vela av ett annat skäl med, för man inte riktigt vet Guds sanning i en fråga… Eller för man är vilse och sjuk och lidigt och tagit skadda av saker och ting här i livet med… Eller fastnat i känslor och tankar och tvång och tvångsmönster med… Och brutits ner till ett vrak och som för mig till hemlöshet i flera år till och med…

  Och kunnat anses av släkt och vänner, som mindre tillräknelig och förvirrad och osäker med, och ibland berättigat. Och även i frågan, om trosrörelsen trovärdighet, såväl som om annat, när man försökt i sitt skaddade, eller prövade, och tvivlande tillstånd, komma fram till sanningen… Och så när man upptäckt visa sanningar, om inte alla på en gång, men som att trosrörelse, i sin undervisning och ursprung och tjänst inte är sund allt igenom, men också har sinna ljusglimtar…

  Och att man ska inte slänga ut barnet med badvattnet… Och det kanske går att rädda sammanhanget in på rätt väg, eller vissa ibland dem, eller vissa sammanhang ibland dem med tiden… Och det är värt att brucka tålamod, för att det ska bli möjligt, och orientera sig rätt och väl ifrågan som Gud vill först, innan man utalar sig, eller dömmer, och gör något mer särskilt åt saken, och försöker så väl man kan…

  Och det facktiskt finns de som jag som försöker nå fram så, och ta redda på om det är möjligt och finna rätt vägar för det… Eller visa dem och mig själv rätt väg i allmänhet och särskilt med Gud och ut ur det som är villfaret och synd och löng och okunskap…

  Och att inte ge upp att försöka tills det står alldeles klart att det är inte möjligt för Gud att vända skutan och vissa rätt och visa skutor… På varken ett barmhärtigt eller strängt vis… Och när det står klart som i eldskrift lämna till Gud för Guds vilja, som Gud vill då…

  Och när man då trevande först i många år, och i sitt elände och sin svaghet, undrade hur det var med kritiken från de som ifrågasate vissa frågor om trosrörelsen och dess läromässiga del… Så blev man av vissa sed som en fridstörare och av andra för feg att betala kostnaden… Och för okunnig i sakfrågan… .Och jag måste ge bådde siddor erkännade för att de hadde rätt ibland…

  Men också fel ibland… För jag har själv varit en av de mest fanatiska bland Livets Ordare och förespråkare för… .Och även mycket emot senare, och ifrågassat bådde privat och ofentligt mer än de flesta, och över media förr på Andys Blogg, då den ännu fanns kvar, som var den blogg, med flest träffar alla kategorier, tills 2010 då han la ner den. Och även på Aletheia där Andy var med en tid med och startade Alethia som hadde det först… Och till nu så är det dom och Andy och Kjell och Sven Reichman som tagit upp frågan bäst och Lenart Jarteg och några till… .

  Men jag har sett avarter av kritik, och ren löng med om trosrörelsen och gett dålig och bra kritik själv om dem med…

  Och ibland har Svensk Trosrörelse bättrat sig och ibland struntat i kritiken med… Och när åren går och man är engagerad lär man sig hur en slipsten ska dras till slutt… Och det kan var bådde på gott och ont tyvärr… Och man misslyckas ibland och går på knänna och mötter motstånd och andra problem med… .Så man får kjämpa så man tror man ska gå åt ibland… Och det verkar hopplöst och mennigslöst… Och man känner att man inte klarar det, och vill skita i alltihopp ibland och ge upp… Och gör det ibland när man biter i gruset och prövningarna är för svåra eller bara skiter idet hela ändå

  Och det känns som kropp och själ och ande, och man själv och ens liv och kristna tro förgås eller aldrig funnits, och tron och hoppet och kärleken, och vägen Herren är borta… Och man själv, är evigt förlorad, utan återvändo, med bara tvivel och fruktan och förkastelse och hopplöshet och elände kvar, och det jordiska bara och är ond bara, utan Herren Ord och vilja… Och att man inte kan se och tro igenom töcknet av synd och elände och löng och förvirring och villfarelse och sekter och 100 miljonner olika åsikter och högmod och prestige och otillräklighet och kärlekslöshet och kraftlöshet… .Och smärtan och eländet känns oändligt och utan slut för andra och man själv… Och som det är bara några få som förstår och tror på Gud och hans nåd och kärlek och omsorg om alla och livet… Och Guds försonning med sig själv I kristus så att han inte tillräknar vår nästa och oss våra missgärningar… Och mannar nu igenom Kristus oss att låt er med bli försonnade med kristus med Gud… .Med Gud och nästan och er själva och livet och Guds Ord Ord vilja… Och lev med mig i tro hopp och kärlek och nåd och sanning och förlåt för att bli förlåten… Och tänk på att kärleken inte bara förmannar utan överskyller en myckenhet av synd med… Och den hyser icke ag för en oförätts skull, men älskar icket orättfärdighet men sanningen…

  Och somliga tala ord som stinga som svärd, men en saktmodig tunga är ett livets träd… Och milda ord stillar vrede, och en mild blik är som märg i bennen… .Och milda ord är som honungskakor för skälen…

  Och jag har inte skrädit med Orden precis, utan sårat och skaddat med dom, och på olika sätt gjort skadda här i livet… Men är jag för det fördömd av Gud… Nej, men kanske av mitt eget eller andras samvete eller nån av mitt samvete… Och kan bli av Gud med, om jag inte vill tro på Gud och Guds nåd och sanning och vilja enligt Guds Ord Bibeln endast, för enbart Kristi kors och uppståndelse skull, till evigt liv igen med Gud… . Som en gåva av nåd av Gud endast i hans kärlek och omsorg om alla andra människor och mig och livet och honom och Guds Ord som Gud och Guds Ord är och Gud vill bara…

  En gång försyndade jag mig svårt mot Gud och en broder… Och jag bad om förlåt för det och han förlät mig genast… .Och jag verkligen märkte att han gjorde det och mennade det… .Men jag var osäker och tvilade över om han gjort det… .Och det gick en halv vecka och vi träffades igen… Och jag vart fråga honom om han vekligen förlåtit mig och mennat det…

  Och då sa han nåt som förvandlat mitt liv helt sen dess… . Ronny vi får ge varandra nåd… Och sen dess har jag gjort det till andra och honom och mig själv och från Gud tagit emot i Gud… Och alltid blir det väl nån man kan rädda på vägen till Gud i himlen med, för Gud för evigheten med… Sanningen är inte bara skärpa och rättfärdighet och kraft och mod och sanning.Utan nåd och kärlek och glädje och frid och vänlighet och ödmjukhet och tålamod och trofasthet och barmhärtighet och sjävbehärskning… .Och den är också fördragsamhet, men också fostran och tucktan och det behöver bådde budbäraren och mottagaren tänka på… Och jag tror sanningen i Gud har integritet med igenom Guds barmhärtighet alldeles bara som Gud vill i sin Godhet… .Och bådde då det vankas nåd och välsignelse och fostran och tucktan… Och det är ju värt att be Gud om hans nåd och sanning om, som hans skydd och frälsning från allt ont med all hans Godhet nåd och sanning och välsignelse och frid med Gud på rätt väg.Med Herren som vår sköld och skärm för den som vill ödmjukt till Guds ära och för Guds skull enbart igenom Guds nåd som varar evinnerligen och kärlek som aldrig förgår för för endast Jesus Kors och uppståndelse till evigt liv med Gud igen… För den som vill tro på Gud och Guds nåd För Jesus blods skull är den nåden given med all nåd vi behöver för ett ett evigt livi Gud, och i frid med Gud trots allt i Jesus namn, amen Frid Ronny

      (Reply)

 36. Ronny,

  Snälla Ronny,

  Jag har inte bett dig att lyfta dig i håret, (det funkar ändå inte) och förstår verkligen att du mår dåligt.

  Ställde bara en enkel fråga: ” För varken du (eller Björn) kan väl ändå påstå att LO, predikar ett rent evangelium”?

  Ni medger ju detta själva och ändå fortsätter ni att försvara LO:s undervisning med näbbar och klor.

  Ronny det finns tyvärr inget “NJA” svar på den här frågan, bara ett JA eller NEJ.

  Ni/du behöver inte grubbla fram något svar själva, Ordet är hur tydligt som helst, ang. villoläror.Det finns bara två alternativ där: Ett sant evangelium eller ett falskt sådant, och med tydliga kriterier på hur man kan avgöra vilket som, dessutom.Man kan ALDRIG blanda dessa två alternativ; Det är antingen eller.

  Var inte rädd för sanningen, det är lögnen som är skadlig.

  Välsignelse,
  Antonia

      (Reply)

 37. MS,

  Hej MS!

  Du skriver utifrån Luk 6 om att ett gått träd inte kan bär ond frukt och att ett ont träd inte kan bära god frukt!

  Jag har skrivit om detta på min blogg, att jag gjord det berodde på att vi menar att det är den rätta bedömningsgrunden av människor och sammanhang.
  Tyvärr så håller inte den prövningsgrunden, det räcker med att titta på sig själv, för visst är det så att vi människor har både god och ond frukt i våra liv. När vi då inser detta så måste vi förstå vilken frukt Jesus menar i detta sammanhang och det är huruvida man gör det Gud vill, eller kör sitt eget andliga race. Och faktum är att ingen i allt gör det Gud vill och gör vi inte det han vill, så produserar vi ond frukt.

  Vi har ett kött, alla har det och detta kött är en storprodusent på ondska, ex häftighet, vrede, lusta, egoism, själviskhet, ja listan kan göras lång. Trots detta har Gud valt att använda oss för sitt verk!

  Bb

      (Reply)

 38. Björn bloggaren,

  Läs hela sammanhanget. Om det är fel Jesus, t.ex. den som Hagin med efterföljare förkunnar, då kan det se ut som att det blir en god frukt. Men det är inte en frukt som håller i evigheten.

  Men som Kjell skriver, så finns nåden. Så den som omvänder sig till Herren Jesus, Han som det är skrivet om i Skriften, blir räddad.

  Min bön är att vi inte ska låta oss bedras, så vi går miste om evigheten tillsammans med Herren Jesus.

      (Reply)

 39. Hej Björn Bloggaren

  Felet med dig är att du inte är tillräckligt modern och INTE ser allt i svart/vitt.

  JAG UPPSKATTAR DITT SÄTT ATT NYANSERA DEBATTEN, MEN MIN FÖRSTA KOMMENTAR BLEV FEL. DEN VAR AVSEDD ATT VARA IRONISK TILL DINA KOMMENTARER. MEN TRYCKFELSNISSE VAR FRAMME ( EG. SOMMARVÄRMEN )

      (Reply)

 40. Torbjörn S Larsson,

  Jag förstod din kommentar redan i första versionen.

  Fråga är väl om du har rätt.

  Det tycks mej som om majoriteten (av de moderna) just väljer synkretismens grådask och alternativens erbjudanden till frälsningsvägar.

  I “ny-andligheten” går det ut på att göra portarna höga och vägarna breda.

  Matt. 7:14 “den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den”

  /Kjell

      (Reply)

 41. Torbjörn S Larsson,

  Torbjörn!

  Jag har varit väldigt svartvit och är fortfarande och jag accepterar verkligen inte det som inte stämmer med skriften.
  Men när då bloggare skriver saker som inte är sant och osakligt, ja då reagerar mitt inersta rättspatos.

  Jag har också sågat, dömt ut och hävt ur mig saker som inte är i samklang med kärleken, men under en längre tid har Guds avskiljande verk, dvs helgelse, fått mig att förstå, att jag har ingen rätt att ha attityder mot någon, inte ens om de faktiskt gör fel och inte ens om de gör fel mot mig personligen.
  Där av kommer det att jag inte kan vara så kategorisk mot människor och sammanhang, framförallt om jag egentligen inte vet.

  Jag började lyssna på en predikan under LOs konferens, det var något jag i mitt inre reagerade på, så jag stängde av. Men jag kände att jag inte kunde döma ut, varken predikanten eller vad som sades, så jag lyssnade engång till från början och vet du, det predikanten sa var väldigt bra. Vad hade jag då reagerat på, jo ett sätt som predikanten uttryckte sig på, som min hjärna kopplade ihop med något annat.
  Om vi visste hur mycket vi sågar för att hjärnan kopplar ihop nutid med dåtid och om vi visste hur felaktigt det ibland är att ex likställa soaking, kontemplativ bön, som anses vara ockult med innerlig gemenskap i avskildhet och tystnad med vår herre.

  Bb

      (Reply)

 42. Kjell,

  Du skriver till Torbjörn: I “ny-andligheten” går det ut på att göra portarna höga och vägarna breda.

  Matt. 7:14 “den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den”

  – På vilket sätt gör exempelvis arken och LO portarna höga och vägarna breda?

  Bb

      (Reply)

 43. Björn bloggaren skrev: “På vilket sätt gör exempelvis arken och LO portarna höga och vägarna breda?”

  Björn, kan vi sluta att tala om specifika personer eller församlingar och i stället hålla det allmänt.

  I så fall vill jag försöka svara på frågan: “På vilket sätt gör trosrörelsen/framgångsteologin portarna höga och vägarna breda?”

  Och då vill jag ta Matteus 7: 13-23 som utgångspunkt.

  Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’

  Lägg nu först märke till Jesu svar till dem som påstår att de har drivit ut demoner i Hans namn.

  Jesus säger inte: Nej, du, det var inte i mitt namn du gjorde det!

  Jesus säger: “Jag har aldrig känt er.

  Och jag tror att man måste tolka ordet “känt” i samma linje som det användes angående en äktenskaplig relation. “Adam kände sin hustru…”; Och då växte det fram nytt liv i henne.

  Jag tror alltså att det handlar om människor som aldrig riktigt tagit emot frälsningens gåva. De har aldrig blivit “befruktade” med evigt liv från Herren.

  För den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

  Texten kan knappast betyda något annat än att det gäller att hålla sig ren i läran eller tron. Och då använder jag ordet “tro” i dess bibliska betydelse. Alltså förtroende och trohet.

  Gud jämför ofta avguderi med “otrohet” i Skriften. Den som “har andra gudar” jämte Gud, sysslar med avguderi och otrohet.

  Lägg märke till att det står “jämte”. Det står inte “istället för”.

  Man vill gärna åtnjuta både Guds och Mammons, och Eros, och Baals välsignelser.

  Den som gör sken av att vägen och porten blivit tillgängligare, det är den som predikar att Mammons, eller Eros, eller Baals välsignelser kan erhållas genom att man manipulerar Gud.

  Och just detta är trosrörelsens/framgångsteologins heresi.

  /Kjell

      (Reply)

 44. Björn Bloggaren undrar:
  – På vilket sätt gör exempelvis Arken och Livets Ord portarna höga och vägarna breda?

  Trosrörelsens speciella syn på Jesus: ATT HAN BEHÖVDE FÖDAS PÅ NYTT, gör porten hög, och vägen bred. Trosförkunnelsen ansluter sig därmed till det sätt att teckna bilden av Jesus, som de flesta nya religioner, efter teosofin, proklamerar. Det är fråga om en synkretism. Jesus BLIR Kristus. Han är inte längre den unike, frälsaren, utan en i raden av rättfärdiga människor. Begreppet “kristus” uppfattas som ett medvetandetillstånd, som den troende kan komma in i. Alla som får del av smörjelsen, och kommer in i det nya andliga upplevelsen blir väckt och upplyst, dvs blir “kristus”.

  Den som vidhåller att Jesus ÄR Krisus, dvs att han är densamme, att han alltid varit Gud, av samma natur som Fadern, gör vägen smal.

  Det gäller alltså att vara observant på vad som sägs om Jesu Gudom.

  …….

  Just nu märks “den vida och breda vägen” i Åge Åleskjaers förkunnelse om att nåden är en “bred motorväg” till himlen. (Boken ”Nå taler han fra himmelen”)

  Den på Vingårdens förlag i augusti 2011, utgivna boken om de eviga straffen, av E.J. Ekman är ett annat exempel. I boken förkunnas universalism, dvs att alla kommer att bli frälsta till slut. Denna breda väg kan ses som sluttidens stora väckelse, och är en radikal, och logisk konskekves av förkunnelsen om att Jesus BLEV Kristus.

  Inom kort kommer boken “Kärleken vinner” av Rob Bell, på svenska: Författaren är en känd amerikansk trosförkunnare, som frimodigt framhåller att alla kommer att bli frälsta.

  De som intresserar sig för helande och helbrägdagörelse, – och vilka gör inte det på Arken och Livets ord? – läser för närvarande Bill Johnson: “När himmelriket tränger fram”. Där förklaras att hemligheten till helande ligger i att förneka att Jesus var Gud medan han vandrade här på jorden. (Se sidan 79)

  …..

  Vi som fortsätter att envist framhålla Jesu Gudom, under hans jordeliv, och förkunnar att man kan gå förlorad om man inte tror så, märker av ett hårdnande andligt klimat.

  Källor:
  http://romarbrevet.blogspot.com/2007/03/ge-leskjaers-ndesteologi.html

  http://www.rom1017.se/index.php?option=com_content&view=article&id=311:xx-aug-helvetet&catid=2:nyheter&Itemid=7

  http://bibelfokus.se/bill_johnson

  http://www.sexstenkrukorvin.n.nu/kenotism-fornekelse-av-jesu-gudom
  ….

  Bibel_Zakri

      (Reply)

 45. Bibel_Zakri,

  Tack för din kommentar.

  Och inte minst för att den hakar in på en artikel som inte skrevs igår.

  Det blir mycket av nyhetsvärde, sensation och dagens agenda i bloggarna.

  Jag brukar tänka på Apostlagärningarnas sjuttonde kapitel:

  16 Men, Paulus nu väntade på dem i Aten, upprördes han i sin ande, när han såg huru uppfylld staden var med avgudabilder. 17 Han höll därför i synagogan samtal med judarna och med dem som »fruktade Gud», så ock på torget, var dag, med dem som han träffade där 18 Också några filosofer, dels av epikuréernas skola, dels av stoikernas, gåvo sig i ordskifte med honom. Och somliga sade: »Vad kan väl denne pratmakare vilja säga?» Andra åter: »Han tyckes vara en förkunnare av främmande gudar.» De evangelium om Jesus och om uppståndelsen. 19 Och de grepo honom och förde honom till Areopagen och sade: »Kunna vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar? 20 Ty det är förunderliga ting som du talar oss i öronen. Vi vilja nu veta vad detta skall betyda.» 21 Det var nämligen så med alla atenare, likasom ock med de främlingar som hade bosatt sig bland dem, att de icke hade tid och håg för annat än att tala om eller höra på något nytt för dagen.

  Men min avsikt med bloggen är att ha en dokumentation som man kan gripa tillbaka till. Oavsett om flera månader har förflutit.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Kjell,

  Jag håller med dig angående det Jesus säger, jag har aldrig känt er, att det handlar om att de troligen inte var frälsta.

  Däremot, med risk för att vi menar samma sak, uppfattar jag den smala vägen som den personliga lydnaden, vilket är att vandra på samma sätt som Jesus gjorde.
  Han gjorde bara vad fadern visade honom och att följa Jesus på denna smala väg, är att bara göra det Gud säger.

  Bb

      (Reply)

 47. Den smala vägen

  Jesus talade om den smala vägen i Lukas 13:22-30 och i Matt. 7:13-14:

  På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: “Herre, är det bara få som blir frälsta?” Han sade till dem: “Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det. När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, då skall han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Då skall ni säga: Vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna. Och människor skall komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och se, det finns de som är sist som skall bli först, och de som är först som skall bli sist.”

  Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

  …..

  Det är få som finner den.
  Här uttalas den hemska sanningen att de flesta människorna går förlorade. Människan måste lämna ifrån sig all syndakärlek, och egenrättfärdighet för att komma in genom den trånga porten. På den breda vägen är det lätt att vandra med bördan, där kan man fortsätta att älska synden och vara nöjd med sin egen rättfärdighet.

  Synden i dess innersta kärna, är att förneka att Jesus är Gud. Därför riskerar svaret som Björn bloggare ger ovan att vara vilseledande, eftersom att det skulle kunna misstokas som att Jesus var en rättfärdig människa, som bara gjorde det Fadern visade honom.

  Jesus gjorde verkligen det som Fadern visade honom, det är sant. Men det finns ännu en sanning, som måste lyftas fram för att svaret skall bli tydligt, och fullständigt: Skälet till att Jesus kunde göra det Fadern visade honom, var att han hade samma NATUR som Fadern. Jag betonar detta därför att det är den viktiga läropunkt som trosförkunnelsen bommar!

  – Jamen, tror inte trosförkunnaren att Jesus är Gud?
  – Svar trosförkunnaren tror att Jesus var en rättfärdig människa, som genom PÅNYTTFÖDELSEN BLEV Gud.
  Trosförkunnaren anser att det är viktigt att förstå att det var en pånyttfödd människa som besegrade djävulen.

  Jesu tal om den “smala vägen” är synonymt med Paulus undervisning om “korsets dårskap”. (1 Kor 1).

  Det äldsta smädelseklottret vi har funnit, arkeologiskt, visar hur Jesus hänger upphöjd på korset försedd med ett åsnehuvud. Nedanför står en man och tillber. Under bilden förklaras hånfullt: “Alexamenos tillber sin Gud”.

  Hånet och smäleken, den smala vägen, var att bekänna att Jesus var Gud.
  Trosförkunnelsen försöker kringgå “korsets dårskap”, och modernisera tron, genom att tala om Jesus som en rättfärdig människa, som genomgår en förvandling. Syftet är att återge berättelsen om Jesu lidande och död, så att det blir en symbolisk förebild på hur vi kan uppnå gudomlighet.

  Frälsningen blir därmed en mönstermodell för var och en av oss att efterfölja, och på så sätt finna vår gudomlighet och bli räddade.

  Den uppmärksamme ser skillnaden. I evangelierna framhålls att försoningen sker på korset, för att våra synder skall förlåtas. Jesus framställs som Gud. I det avseendet skiljer han sig från oss, och kan bli vår frälsare.

  Trosförkunnelsen är ett “annat evangelium”, som knyter an till nyandliga strömningar, med rötter i teosofin på 1800-talet.

  Alice A. Bailey, fastslår, 1937, i sin bok, “From Bethlehem to Calvary” att det var fråga om en invigning. Jesus BLIR Kristus.
  Han hade tidigare endast varit en enkel snickarpojke, men genom dopet kommer han in i ett nytt medvetande, en ny tjänst. Han BLIR Kristus.

  “This initiation [Baptism] marked a tremendous change in the life of Jesus of Nazareth.  Up to that time, for thirty years, He had simply been the carpenter of the little town, and the son of His parents.  He was a personality doing much good in a small sphere.  But after the purification in Jordan, having ‘fulfilled all righteousness,’ He became the Christ…”

  Det är nästan ordagrant det som Bill Johnson hävdar i sin bok “När himmelriket tränger fram”, på det ställe där han beskriver hur Jesus blev smord till Kristus i samband med sitt dop.

  Vi skall vandra på samma sätt som Jesus, men det innebär INTE att vi kan efterlikna honom till hans NATUR.

  Jag tror att problemets kärna till en del sammanhänger med att den moderna människan inte har bemödat sig att tränga in i Bibelns lära om efterföljelse och lärjungaskap. Den väg de nyandliga rörelserna talar om är påfallande lik, lagens förkunnelse, med alla dess principer. Den som rätt kan skilja på lag och evangelium, kommer inte att lockas av trosförkunnelsens förrädiska budskap.
  Reformationen med trossatsen “Skriften allena” gjrode slut på de allegoriska tolkningarna, ofta baserad på subjektiva erfarenheter.

  I detta fall är det läran om pånyttfödelens och att vi är nya skapelser, som överförs på vår Gudsbild. Vi skapar oss en bild av vem Gud är, inte utifrån Skriftens lära, utan på grundval av egna, inre upplevelser. Därmed fördunklas vad GUD uppenbarar om sig själv, i sitt ord, till förmån för vad vi tycker oss förstå, känslomässigt.

  …….

  Sammanfattat:

  Trosrörelsen förnekar att Jesus var Gud under de 33 år han vandrade här på jorden. De menar att han BLIR Gud genom pånyttfödelsen. “The born again Jesus”, är trosförkunnelsens speciella syn på vem han är.
  Synden omtolkas från att betyda att vi inte tror på Jesus som Gud, till att bli en fråga om att inte ha upptäckt vår egen inneboende gudomlighet, den vi erhållit när vi blev nya skapelser, vid pånyttfördelsen.

  Den som vill hålla fast vid det urgamla korsets budskap, bekänner att Jesus var Gud, samtidigt som han till det yttre var människa. Vidare erkänner den personen sitt syndafördärv, och ständiga behov av en frälsare.

  Det är den vägen som är smal!
  Bekännelsen att Jesus är Gud stöter mot vårt förnuft, och erkännandet att vi är syndare frälsta av nåd, tar i vårt “kött”.

  Striden gentemot trosrörelsen har under de senaste 25 åren främst handlat om den sistnämnda punkten. Enligt Luthersk uppfattning så ser vi vårt syndafördärv när vi speglar oss i Skriften. Vi förstår vårt behov av frälsning när vi står inför en Helig Gud. Enligt trosförkunnelsen så visar Skriften på att vi är syndfria “i Kristus”, och har fått en ny auktoritet. Bekännelsen “Jag är en syndare frälst av nåd”, blir i dessa kretsar nästan som att svära i kyrkan.

  ……………..

  Bibel_Zakri

      (Reply)

 48. Bibel_Zakri,

  Vad jag vet så står det inget om att Jesus blev född på nytt och inte heller att han blev Gud vid pånyttfödelsen.

  Nej, Jesus är förstfödd före allt skapat och den förstfödde bland många bröder.
  Jesus har alltid funnits, han är begynnelsen och änden, dvs Gud!

  Hur det sen förhåller sig när Jesus vandrade på jorden, borde vara som människa, med de mänskliga förutsättningarna, för hur skulle Jesus annars kunna ha medlidande med människor om han inte blivit frestad som människa?
  Om Jesus vandrat och frestats som Gud, så hade det ju fallit, eftersom Gud inte kan frestas, eller hur?

  När det gäller Jesu gärningar, som han gjorde utifrån faderns direktiv, om det varit utifrån att vara Gud, då hade han väl inte kunna säga att de som tror på honom, skall göra samma gärningar som honom?

  Jag tror att Jesus vandrade fullt ut såsom människa, människa i utvärtes måtto, han var fullt ut beroende av Gud fadern. Han var Gud, men inte i utvärtes måtto:
  Kol_2:9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen!

  I honom bor gudomens hela fullhet lekamlingen, Jesus var alltså fullt ut Gud och människa, men vandrade och verkade utifrån att han var människa beroende av Gud och hans kraft.

  Om jag har fel, får du gärna visa vad isf!

  Bb

      (Reply)

 49. Till Björn bloggaren:
  Jag är tacksam till Gud att vi delar trons viktigaste fundament: Jesus är Gud redan vid skapelsen, han är det när han kommer till oss som människa, och han är det fortfarande. Som Hebreerbrevet uttrycker det: Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

  När trosrörelsepredikanter förkunnar utifrån axiomet att Jesus BLEV Kristus, att han föddes på nytt, och sedan uppnådde gudomlighet, så avviker de från klassisk kristen tro.
  I vanliga mötessammanhang är det undervisnigen om “identifikation” som förekommer frekvent. Den är toppen på isberget, och vore inte möjlig om förkunnaren avsade sig de filosofiska grundförutsättningar, jag nyss nämnt.

  Jesu mänskliga sida.
  I bekännelseskrifterna fastslås att Jesus är människa till hundra procent. Jesus levde ett sant mänskligt liv från födelsen till döden. Johannes gör kriteriet: “Jesus Kristus har kommit i “mänsklig gestalt”, till kriteriet på sann kristen undervisning. Jesus var inte ett sken, ett stycke gudomlig teater, utan fullkomlig och verklig.

  När Johannes förkunnar att Ordet blev människa, betyder det inte bara att han antog en mänsklig kropp. Jesus var mänsklig helt igenom, lika mänsklig till sitt sinne, till sitt förnuft och sina känslor, som till sin kropp. Om det inte var på det sättet hade Gud inte blivit en av oss. Gud identifierar sig med oss i all vår bräcklighet och svaghet. I människan Jesus led han, både kroppsligt och själsligt, och dog en verklig mänsklig död.
  Jesus delade helt och fullt vår mänsklighet. De första kristna tillät endast ett enda förbihåll: Han syndade inte. Han har prövats på alla sätt och varit såsom vi men utan synd, står det i Hebreerbrevet. Synden är emellertid inget som hör till människans väsen. Den som möter frestelser utan att falla, är inte mindre mänsklig. Jesus levde utan synd, inte på grund av att han var gudomligt immun, utan för att han helt underkastade sig Faderns vilja och var absolut beroende av Faderns nåd. De första kristna lärde känna honom som människa innan de erkände honom som Gud.

  Precis som du inser så är det viktigt att Jesus är människa till hundra procent när han blir frestad. Satan försöker få honom att överge sin mänsklighet, och locka honom till att använda sig av sin gudomliga kraft, kalla på änglar osv. Men Jesu seger består i att han FÖRBLIR MÄNNISKA.

  Om vi vill vandra i Jesu fotspår måste vi på samma sätt motstå frestelsen att kalla på änglar. Gud har skapat oss till att vara människor. Här utgör trosförkunnelsens undervisning om att vi skall lämna vår mänsklighet, och befalla änglarna, utifrån vår andliga auktoritet en oerhörd frestelse. Jesus stod emot, vi måste göra detsamma. När jag själv stod i den prövningen, hörde jag den stilla rösten inom mig påminna om bibelordet: HAN skall ge änglarna befallning. Sedan dess har jag känt frid över att förbli människa, och åberopa HONOM om beskydd, när det krisat till sig. De förkunnare som då ivrade för att vi skulle befalla änglarna att ställa sig på olika ställen i lokalen, eller beskydda våra bildäck, eller hjälpa oss i anfallet mot fienden visade sig stå på oklar grund.
  Varifrån hade de fått undervisningen om att vi skulle stå över änglarna? Svaret är att detta kommer från ockult källa, och inte ifrån Bibeln. Den numera avlidne Bill Stenberg såg ofta änglar stå i lokalen, och uppmanade oss att söka upp de kraftfält där de befann sig, så att vi skulle få del av den övernaturliga smörjelsen. Bill Johnsons hustru har nyligen rest runt och ropat “Vakna”, “Vakna”, för att väcka upp de änglar som ligger och slöar i lokalen. Detta finns att bese på Youtube.

  Jesu gärningar.
  Här är gäller det att hålla tungan rätt i mun, eftersom att uppfattningen om att vi skall göra samma, eller till och med större gärningar än mästaren förekommer i Transcendental Meditation, Divine Light Mission och Summit Lighthouse. Redan i slutet av 1800-talet hävdade Bahaullah något liknande.

  När Judarna ifrågasätter Jesu Gudom, så svarar Jesus att om de inte kan tro honom, när han säger att han är Gud, så kan de väl åtminstone tro honom på grund av de gärningar som han gjort. (Johannes 10:25)

  Jesus inte bara gick omkring och gjorde väl, samtidigt som han hjälpte alla: Han till och med förlät synd, något som endast Gud, kan göra. Jesus visste även vad som fanns i människornas inre, i människohjärtat.

  Beträffande de större gärningarna, som vi skall göra så är det värt att notera att versen innan upprepar det jag just framhållit: Om vi inte kan tro på Jesus gudom på grund av det han säger om sin enhet med Fadern, så borde vi väl ändå kunna förlita oss på att det förhåller sig på det viset på grund av de gärningar som gjorts.

  Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Sannerligen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra … (Joh 14:10-14)

  Jesus lovar sina lärjungar att de skall kunna göra något liknande som honom. Som jag uppfattar saken så grundar sig löftet på Jesu gudom. I vart fall så är det min förståelse av löftet att det är den del av kristenheten som hållit Jesu gudom högt som fått vara med om de märkligaste miraklen.

  När reformationen bröt igenom, och trängde tillbaka katolicismen skedde märkliga underverk. Prästen Rungius, – den förste Lutherske prästen i Norrbotten – predikade med kraft och övertygelse att om det han sade var sant, så skulle hans kropp inte ruttna upp. Fortfarande finns den att bese. Kyrkans anteckningar klargör att kista efter kista fått bytas ut. Från början låg kroppen begravd under Kyrkolvet i Kemi, men numera finns profetian och liket att beskåda inne i kyrkan, i en glaskista.
  Kathryn Kuhlman kunde dokumentera 300.000 märkliga mirakler. I hennes självbiografi framgår tydligt hur hon framhöll ett budskap, med fokus på syndarens omvändelse. Efter att ha genomskådat besvikelserna i trosrörelsesammanhang över uteblivna helanden, kände hon medlidande och avstod ifrån den typen av budskap.
  Så sent som för en vecka sedan lyssnade jag till indiern John Rajiah. Han hade glömt bort ett under, som han nu ville berätta om: En man som varit utan ben, fick tillbaka dem medan han predikade. Mannen ifråga hade släpat sig 19 kilometer genom att hasa sig fram på handflatorna för att ta sig till mötet. Efter att benen växt ut i sin fulla längd, så arbetar mannen på ett av barnhemmen som John Raijah, grundare av 307 församlingar, driver. John Rajiah förkunnade tydligt att Jesus var Gud, utifrån berättelsen om hur Jesus stillade de stormade vågorna på Genesarets sjö.

  Förmodligen kan även den som hävdar att Jesus inte var Gud, räkna upp märkliga saker som inträffat i samband med sådan undervisning. Bland de mer kända förkunnarna som förnekat Jesu gudom hör William Branham.

  Sammantaget så är min ovetenskapliga och grova uppskattning den att det är de som förkunnat om Jesu gudom, som i större utsträckning fått uppleva uppfyllelsen av Jesu löfte.

  Jag har själv haft förmånen att få gå med en person, som jag känner mycket väl, till den läkare som skrivit ut dödsattesten som förde min vän ned i likboden på Skellefteå lassarett för nedkylning av kroppen. Där, fortfarande liggande på sängen, mötte hon Jesus, och kom tillbaka till livet. Undret skedde som svar på bön, prick klockan 14:00 en viss dag. De som bad, åkallade Jesu Gudom.

  Fjellstedt skriver om Johannes 14:12
  Lärjungarna skulle efter Andens utgjutande på pingstdagen inte endast göra enskilda underverk, liksom Jesus gjort, utan grundlägga Kristi kyrka och utbreda hans ord för en större värld, än den som var öppen för sanningens mottagande, medan Jesus vandrade på jorden. De skulle även förkunna salighetens evangelium för hedningarna och bringa många till lydnad.
  Som jag tolkar Fjellstedt så menar han att det hör till de större gärningarna att vinna människor för Gud. Jesus gör det möjligt genom att han går bort till Fadern. Han är den som genom sin ande, sätter dem till stånd till det stora verkets genomförande.

  ……

  Precis som du påminner om så var Jesus människa i utvärtes måtto. Gud var nämligen I honom. Det framgår av Fil 2, och 1 Kor 5:17. På det sistnämnda stället framhålls att GUD var i Kristus när världen försonades.

  ……

  Det som gör ämnet lurigt är att både den kristne och trosrörelseförkunnaren använder sig av samma ord. Det kan vara svårt att genomskåda att orden bytt innehåll. Sven Reichmann ger flera exempel i sin bok: “Gud är inte allt som glimmar”.

  …..

  Bubel_Zakri

      (Reply)

 50. Bibel_Zakri,

  Oj! Det var en utläggning som heter duga, men dock intressant!

  Det finns mycket att säga om hur ordet har blivit förvrängt till en annan betydelse, även om läror som inte har biblisk grund. Tyvärr har jag inte den insikten som du verkar ha, därför är jag glad att du skriver här på denna blogg, fortsätt med det!

  Var välsignad!

  Bb

      (Reply)

 51. Kjell :
  Jag betraktar församlingen i fråga som en ganska extrem trosrörelseförsamling.
  Representanten i fråga förnekar detta totalt och kallar församlingen fristående.
  Så frågan uppstod därför hur man definierar en “trosrörelseförsamling”.

  ***

  Din vän, representanten, försöker få dig att tro att det enbart skulle vara en organisatorisk fråga: Huruvida man är ansluten till, eller direkt kopplad till en trosförsamling, juridiskt eller ekonomiskt.

  Den som har erfarenhet av trosförkunnelsen, vet att det handlar om en lära, som kan finnas i de mest oväntade sammanhang. Det avgörande kriteriet enligt min mening, är huruvida ledningen i församlingen predikar eller framhåller någon eller alla av trosrörelsens fem grundsatser.

  Det första kännetecknet är doktrinen om uppenbarelsekunskap. Det var E.W.Kenyon som myntade begreppet, för att markera att det inte var fråga om det kyrkan vanligen kallar uppenbarelse. Uppenbarelsekunskapen är en speciell kunskap med syfte att skapa superkristna. Samma idé är grundläggande inom Jehovas Vittnen och Mormoner. Av alla läror inom trosrörelsen så är detta den som dominerar och genomsyrar undervisningen allra mest. E.W. Kenyon skiljer noga på “uppenbarelsekunskap” och “sinneskunskap”. Den ena kunskapen uppmuntras, den andra förnekas.
  När din vän, representanten, framhåller att de inte är organiserade, så är det ett försök från hans sidan att sänka sig ned till din nivå: Du skulle ändå aldrig förstå, eftersom att du lever i det fysiska. Uppenbarelsekunskapen skapar klasser av kristna: De som har den, och de som lever i avsaknad av den. Redan ditt sätt att fråga och klassificera trosrörelsen avslöjar för honom att du inte befinner dig på deras nivå.
  För att bli helad från dina sjukdomar måste du förneka sinneskunskapen. Det yttersta målet med “uppenbarelsekunskapen” är att förvandla människan så att hon kommer upp på guds nivå.

  Det andra kännetecknet på att du har med trosförkunnelse att göra, oavsett vad kyrkbyggnaden heter, eller hur församlingen rent juridiskt är knuten till trosrörelsen, är läran om “identifikation”. Det är sättet på vilket du tillägnar dig Jesu liv och verk. Det som kan vara svårt att genomskåda för gemene man är att “identifikationen”, knyts till ockulta, metafysiska koncept. Hit hör undervisningen om att Jesus föddes på nytt, och tanken på att Jesu offer syftade till att tillfredsställa de krav “denna världens furste”, Satan, ställer. Vanligen förkunnas läran om identifikation utifrån den nyandliga premissen, att det endast är en “gradskillnad” mellan den “nya skapelsen”, och Gud. Klassisk kristen förkunnelse talar däremot om att det är en “natur skillnad” mellan den frälsta människan och Gud.
  Läran om identifikation är viktig därför att den är grunden för trosrörelsens påstående att den troende är gudomlig.
  Det grundläggande felet med trosförkunnelsens doktrin om identifikation är att den bygger på en felaktig förståelse av vad som hände i syndafallet. Vanligen betonas att ditt andliga jag, din inre människa, är din verkliga natur, där Gud kan möta dig. Undervisningen om att människan är ande, själ och kropp utgör upplägget och inkörsporten, som öppnar upp för den obibliska tolkningen. Det kan vara värt att notera att när Paulus – i den enda vers om detta som vi har i Nya Testamentet – talar om ande, själ och kropp, så är det motståndarnas uppfattning han refererar till. Paulus svarar Gudomligt vist, att det inte endast är anden som måste helgas, utan även själ och kropp, och därmed faller motståndarna argument. De avsåg att med tredelningen, lyfta fram människan som en “andevarelse”. 1 Tess 5:23. För Paulus är kroppen lika viktig som Anden. Utan kroppens uppståndelse är vi förlorade.

  Det tredje kännetecknet på att vi har med trosförkunnelse att göra, finns gömd i undervisningen om tro. Tron definieras inte utifrån Nya Testamentets undervisning, vilket röjs genom att ord som “principer”, “lagar” och “steg” förekommer frekvent.
  Här finns den mest särskiljande doktrinen, den om “den positiva bekännelsen”. Det du talar, erhåller du. Det gäller att affirmera det vi tror. Tron har blivit en teknik. Jag minns tydligt hur jag som ung lockades att börja läsa i boken “Atomkraften i Jesu namn”, men redan efter några sidor intuitivt förstod att detta inte var sunt.

  Det fjärde kännetecknet på att det är fråga om trosförkunnelse finns i läran om sjukdom och helande. Den baserar sig på en felaktig förståelse av Jesaja 53. Det är viktigt att komma ihåg att även om ett helande sker, så bevisar det inte att man har en sann tolkning av det som står i Bibeln. I trosrörelsen finns luriga påståenden om att en negativ bekännelse ger sjukdom, och lömska hävdanden av att sjukdom alltid har andligt ursprung.

  Slutligen känner man igen trosförkunnelsen på dess undervisning om att Gud vill ge alla sina barn, rikedom här i tiden. Den som lever i fattigdom, framställs som en som vanärar Gud. Genom att sätta andliga lagar i rörelse, genom sådd av positiv bekännelse, så förepeglas man få tillbaka mera än man ger. Det är vanligt att åhöraren uppmanas till visualisation och föreställningsförmåga, för att erhålla det utlovade välståndet.

  Sammantaget, och med viss träning, är det inte svårt att känna igen en äkta trosförkunnare. Den som är övad, och vet vad man skall titta efter, gör det vanligen redan efter några minuter.

  Bibel_Zakri

      (Reply)

 52. Nej, jag tycker inte detta är ärligt. Detta ÄR inte trosrörelsen. Detta är DIN trosrörelse. Det finns mycket att ifrågasätta. Väldigt mycket med det här är ett sjukligt sätt att misskreditera. Du får upp inte en nivå utan flera.
  Tack för mig.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *