Jesu återkomst

Det budskap som är starkast vad gäller Jesu återkomst är givetvis löftet att Han kommer tillbaka.

Men som god tvåa ser i alla fall jag följande budskap: “Låt ingen bedra er. Se till att ni inte blir förvillade.”

Det finns så många texter som uppmanar oss till detta att man bara inte kan missa dessa.

Jag har funderat litet grand på hur man blir bedragen eller förvillad, och det finns ju faktiskt mer än ett sätt.

Kanske finns ordspråket i andra varianter på flera språk, jag vet inte, men ett Holländskt ordstäv låter: “Een halve waarheid is net zo goed als een hele leugen.”

Och det betyder: “En halv sanning är lika bra som en hel lögn.”


Man kan faktiskt bedra sig själv. Jag kan inte komma på någon annan rot till detta än begärelse. Och då behöver “begärelse” inte betyda att man sitter och dreglar när man ser på grannens åsna.

Det kan lika väl översättas med “wishful thinking”. Hmm, översätta, kanske det då borde heta “bygga luftslott”.

Givetvis kan man även bli bedragen av andra. Men jag undrar nog om inte även detta, oftast, beror på att man gick in på ett erbjudande som var “too good to be true”. Eller “för bra för att vara sant”.

Jakob 1:13-16 Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder.

Vinstbegäret överröstade alla varningssignaler.

Visst! Man kan även bli bedragen utan egen “skuld” när man öppnar sig för någon och erbjuder förtroende. Detta förtroende kan missbrukas, och detta händer inte sällan.

Jag skulle våga säga att denna sist nämnda typ av “att bli bedragen” är “ren”. Den som vågar erbjuda villkorslös kärlek och förtroende, kommer förmodligen att bli utnyttjad förr eller senare. Glöm inte Jesu exempel i relationen med Judas,

Men låt mej komma tillbaka till huvudtemat. Det skulle handla om Jesu återkomst.

Den förförelse som kom genom Plymouth-brodern John Nelson Darby och sedan erövrade världen, var läran att Jesus kommer för att hämta hem de sina innan den stora vedermödan.

Den stora “lockelsen” i denne heresi ligger i att om vi presterar tillräckligt för att kvalificera som A-lags-kristna, så slipper vi bli martyrer i vedermödans tid.

Utan minsta avsikt att håna någon, måste vi väl ändå erkänna att detta vore ett mycket önskvärt mål? Eller, helt enkelt i klarspråk, detta är “wishful thinking”.

Men det finns flera dylika “luftslott” inom ramen för lärorna om Jesu återkomst.

Tidigare lärde den katolska kyrka att tusenårsriket redan var på gång. Men det blev mindre trovärdigt när de stipulerade tusen åren redan otvetydigt hade passerat.

Läran reviserades då och man predikade att det aldrig skulle bli ett tusenårsrike. Detta kallas amillenialism.

Nu för tiden finns det “kristna” som predikar “post-millenialism”. Det vill säga att Jesus återkommer efter tusenårsriket. Egentligen är detta bara en varaiant av den gamla katolska heresin om amillenialismen.

Och, om du försöker hitta en gemensam nämnare finner du den i den falska förhoppningen att “lilla jag” på något sätt skall kunna prestera, eller besvärja makterna, så att jag slipper vedermödan.

Och kanske, jag bara gissar, eller anar, var det just därför som både Jesus och Paulus och Petrus och Jakob varnar så starkt för risken att bli bedragna och förvillade när vi spekulerar i eskatologiska läror.

Men nu vill jag berätta att man faktiskt kan förvänta sig Herrens återkomst, när som helst, utan att tro att Han återkommer innan den stora vedermödan.

Jo, jag vet ju att det finns en del varianter på budskapet att Jesus inte kan komma tillbaka än. Det motiveras då ofta med att vissa saker ännu inte skett, eller med att vi först måste prestera något specifikt.

Jag tänker inte tolka bort det vi kallar vedermödan, inte heller de 3.5 respektive 7 åren.

Men jag undrar nog ibland om inte Den Stora Bedrövelsen började när Adam och Eva åt av det förbjudna trädet.

För fruktansvärt många människor världen över kan det helt enkelt inte bli värre än det redan är. Eller var! Och är det inte litet orättvist att just jag skall få vara med om de värsta 7 åren. Hellre hade jag fötts och levat i en lugnare tid av historien. Eller hur?

Det vi eventuellt fruktar när vi tänker på tolkningarna om “vedermödans tid” skulle nästan vara evangelium för dem som nu lever i ett helvete på jorden. Äntligen ett bevis att det snart är slut på eländet.

Just tidpunkten för detta verkar vara det mest hemliga i Guds rådslut.

Lägg till detta att ingen av oss vet om vi kommer att leva i morgon.

Behöver du en morot, eller en piska, för att förvänta Herren när som helst?

Det behöver i alla fall inte jag.

Skrota falska läror som bara uppfunnits för att skapa en sådan morot eller piska.

Herrens dag kommer.

Var redo och låt ingen förvilla dej.

/Kjell

Views: 66

31 thoughts on “Jesu återkomst”

 1. Ja, det är populärt bland olika kristna läger med eskatologi – att diskutera Jesu återkomst, 1000-årsriket, vedermödan, uppryckande etc.

  För många blir det nog ett ytterligare sidospår som gör att vi tappar fokus från det som betyder något – att förbli i Kristus, och ha fokus på Jesus Kristus, verkligheten själv.

  Det är tron på Jesus, att vi förblir i Honom, som är avgörande, och inte om vad vi tror om uppryckande och vedermöda etc.

  Men som tillägg till eskatologidebatten, så kan jag rekommendera en studie i Ordet om “vedermödan” som jag gjorde i höstas:

  http://levandeordet.blogspot.com/2010/11/den-stora-noden-vedermodan.html

  Där kan vi se att “vedermödan” mycket troligt är feltolkat av de flesta av oss.

  Men som sagt, det är tron på Jesus Kristus som är den viktigaste frågan!

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 2. Frid Broder!

  Du skriver “Läran reviserades då och man predikade att det aldrig skulle bli ett tusenårsrike. Detta kallas amillenialism.”

  Jag är själv amillenial och vi förkastar inte alls tusenårsriket utan ser det mera som symboliskt för hela församlingens tidsålder från pingstdagen till Jesu återkomst.

  Vi tror de “1000 åren” är att Jesus regerar utifrån himlen genom sin församling här på Jorden.
  Guds rike är NU här predikade Jesus. Detta Guds riket är dessa “1000 åren”
  Jesus undervisade även jag har kommit för att binda den starke.
  Detta tror vi är bindandet av satan i “1000 år”
  Han är inte helt bunden utan bunden ifrån att villfara nationerna.
  Vi tror dock att när dessa “1000 åren” är slut så släpps satan och då sker vad bibeln kallar för det stora avfallet.
  Varken Jesus eller Paulus undervisade något om något tusenårsrike därför är det svårt att hitta bibliskt stöd för det annat än upp 20:3
  Jesus sade även “mitt rike är inte av den här världen” och att hans rike nu är här.

  Ett annat argument för ammillenial tolkning är att Jesus undervisar att när han kommer tillbaka då sker domen.
  det står inte att han skall regera 1000 år och sedan döma nationerna utan det står att när han kommer tillbaka skall han samla fåren och getterna och hålla dom.
  Petrus talar i sitt brev om att När Herren kommer tillbaka så är jorden förstörd han nämner inte heller något om 1000 år.
  tusenårsriket har alltså inget stöd i NT förutom upp 20:3 men utifrån Jesu och Paulus undervisning så finns det inget sådant.

  Så som vi tolkar eskatologin är:

  1. Jesus kommer tillbaka helt oväntat när folk inte är beredda eller tänker att han skall komma.
  2. Domen hålls, fåren och getterna separeras.
  3. Ny himmel och ny jord.

      (Reply)

 3. Josef Löwdin,

  När anser du att följande profetia uppfylldes? (Eller kommer att uppfyllas.)

  För det kan knappast vara himmelen som beskrivs eftersom döden fortfarande finns.

  /Kjell

  Jesaja 11:
  6 Vargar skall bo tillsammans med lamm,leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem.
  7 Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar.
  8 Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.
  9 Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet.

  Jesaja 65:
  20 Där skall inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar, inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som dör vid hundra års ålder är en ung man, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen.
  21 De skall bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och få äta deras frukt.
  22 När de bygger hus, skall andra inte bo i dem, när de planterar något, skall andra inte äta av det. Som ett träds ålder skall mitt folks ålder bli, mina utvalda skall länge få njuta av sina händers verk.
  23 De skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty de är en avkomma, välsignad av HERREN, och deras efterkommande tillsammans med dem.
  24 Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra.
  25 Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft skall vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något ont eller skadligt, säger HERREN.

      (Reply)

 4. Jag tror själv inte att Jesus kan komma hux flux. Först ska bla avfallet ske och laglöshetens människa öppet träda fram. Och den stora nöden har jordens invånare nog heller inte upplevt, det ligger i framtiden. Herren ska samla jordens folk mot Israel och staden Jerusalem. Se på fikonträdet. Trädet har börjat blomma…

  Kort sagt, jag tror inte vi kan vänta Herren när som helst.

      (Reply)

 5. Kjell, du får mig att tänka på historien om pastorn som skrev i marginalen till sin predikan ”här brister argumentationen, höj rösten”. Den historien kom till mig då jag läste det du skriver om uppryckandet och Darby. Tänk om det är DU som har felaktiga ”fakta” här. Tänk om det inte var Darby och grabbarna som uppfann uppryckandet, och tänk om jag kan visa att du bygger din tro om uppryckandet på felaktiga fakta.

  Det skulle vara intressant att veta vad du har för källa till att säga att det var Plymouth-brodern John Nelson Darby som uppfann uppryckandet. Att det är en ”sanning” på en handfull svenska kristna bloggar som bevisar tesen med att länka till varandra känner jag till. Det blir bara en enda stor cirkelbevisning. För att så självsäkert kunna säga som du gör måste du ha läst ALLA skrifter före Darby utan att hitta ett ord om uppryckandet.

  Nu ska jag hjälpa dig på traven. Här kommer några som har skrivit om uppryckandet redan de 300 första åren.

  Epistel of Barnabas – 100 e. Kr.
  Irenaeus – Against Heresies
  Hippolytus – en lärjunge till Irenaeus
  Justin Martyr – Dialogue with Trypho
  Ephraem of Nisibis – the Syrian – 306-373 e.Kr.

  Så var det med det luftslottet. Bygger din tro på luftslott och myter då tror du att Darby uppfann uppryckandet. (Förlåt, jag kan inte låta bli att vara lite spydig tillbaka).

  Du får själv kolla upp de exempel jag visat på då jag förmodar att du inte litar på det jag säger i den här frågan. Är du seriös (vilket jag tror) så gör du det.

  Tar vi en tidigare källa ändå, så skriver han så här:
  ”Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi”.

  Idag har jag också (som du) suttit och tittat på och orden ”Bedra inte er själva” 1 Kor. 6:9-11. Det är inte alltid bedrägeriet kommer utifrån. Min tolkning på det blir då att kanske någon fortsätter att hävda att uppryckandet kommer från Darby bara för att det är den ”sanning” man måste ha för att bli accepterad på de kristna bloggarna.

  (I frågan om 1000-årsriket har du bra argument i de bibelord du citerar).

  tgb

      (Reply)

 6. Å andra sidan står det så här i Matteusevangeliet:

  Mat 24:44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

      (Reply)

 7. tgb,

  Nu vet jag inte riktigt vad du menar.

  Kanske uttryckte jag mej otydligt?

  Inte tror jag att Darby uppfann uppryckandet. Det står ju omtalat i Bibeln.

  Men däremot gjorde han den heresin populär i modern tid att uppryckandet skulle ske innan vedermödan om man tillhörde A-laget.

  Vad gäller det där med pre-trib har jag alltid undrat hur man kan gå på det….

  Jesus säger: “Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.” (Joh. 6:39-44)

  Hur många dagar finns det kvar efter “den yttersta dagen”?

  Inte många va? I alla fall inte 7 år.

  Koppla det med 1 Tess. 4:16-18 “Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.”

  Så när uppstår då “de i Kristus döda”?

  Jo på den yttersta dagen!

  Kolla sedan Upp. 20:4 Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. 5 (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.

  Hur många uppståndelser finns det före den första uppståndelsen?

  Svar: Inga.

  Och vilka uppstår då, bland andra?

  Jo de som inte tillbad Antikrist.

  I rest my case.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Andreas Frost,

  Det enda jag försöker visa på är att man faktiskt inte behöver svälja den bevisligt felaktiga pre-trib-läran för att vilja vara beredd att möta Herren.

  Om jag fick välja 🙂 önskar jag att Han kommer innan jag trycker “Post”-knappen.

  Sedan är det väl kanske litet svårt att inskatta hur det som sker här nere ser ut när Gud mäter det med sitt mätsnöre.

  Att sitta med egen tolkning av profetior och pricka av det som måste ske, innan Herren återvänder, tycks mej ganska riskabelt.

  Men bara om det leder till den felaktiga slutsatsen att man fortfarande “har tid på sig”.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Eva Helen,

  Det blir ju ofta ett antingen – eller i dessa diskussioner.

  Om jag förstår din artikel rätt lutar du åt att de sista 7 årens crescendo av “vedermöda” inte skulle inträffa.

  Jag tycker nog att det finns tillräckligt skriftstöd för att tro på en mycket turbulent ände.

  Men kanske tolkade jag dej fel.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  Kjell, kanske tolkade du mig fel. Det jag menade var att det vi kallar för “vedermödan”, “den stora bedrövelsen”, brukar vi vilja tro att den består av krig, naturkatastrofer, pest och sjukdomar etc. Men Jesus säger ju att sådant bara är “början på födslovåndorna”. Jag säger alltså inte att sådan typ av bedrövelse uteblir (sådan kan mycket troligt fortgå till tidens slut), men det är som sagt tecken på “början” på födslovåndorna. Det jag menar är att “den stora nöden” egentligen är kopplat till det lidande som de kristna får utstå i världen, pga att de är Jesu efterföljare.

  Jag har även studerat motsvarande ord för “lidande” i GT och det handlar allra oftast om påtryckningar från världen och från ogudaktiga bröder som motarbetar de rättfärdiga. (de ogudaktigas förföljelse av de rättfärdiga).

  Just denna form av lidande tror jag utgör “kampen mellan det onda och det goda”. Den kampen kan vi se både i oss själva (mellan ande och kött, kampen mot våra begärelser), och utanför oss (förföljelse och förlöjligande av de Jesustrogna från både världen, och inom kristenheten). Och denna kampen klarar vi om vi överlåter oss till Jesus, och låter oss själva dö. I denna kampen kommer vi att få fram en “ren brud” som gör sig redo för Jesu återkomst.

  Avfallet måste först komma, och det kommer att ske innan Jesu återkomst. Alla falska profeter och falska läror fungerar som snaror där framför allt de som låter sig styras av sina begärelser kan fastna (men de kan lossna om de omvänder sig). Men är vårt hjärta riktat åt Jesus så kommer vi att renas, genom bl.a. lidande, till att bli en del av den “rena brudesjälen”. Och denna reningsprocess är ett Guds verk. Vi behöver bara säga “JA”, och låta oss ledas av Anden, och inte av köttet.

  Frid,
  Eva Helen

  PS. Med tanke på att krig, naturkatastrofer etc bara är början på födslovåndorna, så finns det ju knappast en chans i världen att “A-lagskristna” skulle uppryckas innan sådan typ av “vedermöda” sker. Jesus säger själv att slutet kommer först när evangeliet har nått alla folk. Och för att detta ska kunna ske, så måste det ju finnas kristna kvar på jorden…

      (Reply)

 11. Kjell,

  Kjell, du skriver:

  “Hur många uppståndelser finns det före den första uppståndelsen?

  Svar: Inga.”

  Men vad ska vi kalla den “uppståndelse” som sker redan här på jorden?

  Kol 3:1-3
  1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.

  Här kan vi alltså tolka det som att vi redan här på jorden är med om en uppståndelse.

  Det som sedan händer när Jesus kommer tillbaka, är att dessa som är “uppståndna i Kristus”, men som lever kvar här på jorden, som främlingar i jordekostym, ska “förvandlas”.

  1 Kor 15:51-52
  51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 12. Hej Kjell!

  Jag gillar teologiska debatter det får en att gräva djup in i skriften för att finna sanningen.
  Jag kollade lite på versarna du skickade.
  Jag brukar alltid läsa hela sammanhanget för att försöka få en förståelse för vad versarna talar om.

  Först Jesaja kap 11.
  Som jag ser det är det en profetia om Jesus och församlingen.

  Versarna i Jes. 65 verkar handla om ny himmel och ny jord vilket då sker efter domen. Det är alltså inte tusenårsriket utan det som uppenbarelseboken talar om som heter ny himmel och ny jord. Problemet jag ser med läran om tusenårsriket.
  är att man tror på tusen år där Jesus fysiskt regerar på denna jorden.
  Sedan släpps satan.
  Dock är ju skriften tydlig över att när Jesus kommer tillbaka sker domen och sedan ny himmel och ny jord.
  Det vore märkligt om nu domen sker och sedan efter 1000 år släpps satan för att bedraga folket. Varför bedraga folken efter domen redan skett?
  För mig går inte detta i hop. Då släpps alltså satan 2 gånger?
  Först i uppenbaresleboken under antikrist tid och sedan igen efter tusenårsriket.
  Eller släpps han bara efter tusenårsriket?
  Det får inte jag i hop med skriften.

  1. De tusen symboliska åren sker när satan är bunden under denna tiden utbreder sig församlingen och satan kan inte stoppa församlingen i från att utbreda sig alla folk får höra evangeliet.
  2. Satan släpps och ett stort avfall sker. (satan släpps bara en gång)
  3. Jesus kommer tillbaka helt oväntat när vi minst väntar det.
  4. Domen sker fåren och getterna separeras satan och änglarna hamnar i helvetet tillsammans med getterna(de falska kristna) och de otroende.
  5. Ny himmel och ny jord skapas.

  Men nu är ju inte eskatologiska frågor något som är frälsningsavgörande utan det är en sekundär fråga precis som dopet.
  Jag har full förståelse om andra har andra tolkningar och jag accepterar dem.

      (Reply)

 13. Eva Helen,

  Jag tror jag förstår vad du menar.

  Hur som helst leder det till att vi alltid bör vara redo att möta Herren.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Josef Löwdin skrev: “Versarna i Jes. 65 verkar handla om ny himmel och ny jord vilket då sker efter domen.”

  Upp. 21:1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer. 2 Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: »Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem 4 och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.»

  Litet egendomligt då att “de som dör unga, dör vid 100 års ålder”. Eller hur?

  /Kjell

      (Reply)

 15. Eva Helen skrev: “Men vad ska vi kalla den ‘uppståndelse’ som sker redan här på jorden?”

  Det går litet för långt för mej.

  Jag tror att det i princip är farligt att allegorisera eller tolka bildlikt det som är menat bokstavligt.

  Paulus ord i brevet till Thessaloniki kan knappast tolkas bildlikt.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Eva Helen,

  Upp. 8:1 Och när Lammet bröt det sjunde inseglet, uppstod i himmelen en tystnad, som varade vid pass en halv timme.

  En gång för mycket länge sedan långt borta i ett annat land……

  Nej, det blir ingen saga.

  För ungefär ett halvt sekel sedan hade jag förmånen att lyssna till C. G. Hjelm i Södermalmskyrkan.

  På hans excentriska sätt berättade han om en dam som hade frågat honom: “Vad tror pastor Hjelm att det betyder att det blev tyst i himlen en halv timme?”

  Han skrynklade ihop sitt ansikte, som han brukade, och svarade med den typiska rösten han använde: “Jag tror att det betyder att det blev tyst ungefär 30 minuter!”

  Bildlikt och bokstavligt 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell, du är inte otydlig. Det är jag som är otydlig och gör ett hopp i logiken. Det jag egentligen menar med att ”Darby uppfann uppryckandet” är just det om det tidiga uppryckandet, före vedermödan. Det var inte han som hittade på det (uppryckandet före vedermödan), det var det jag ville visa med de tidiga skrifter jag räknade upp, däremot populariserade Darby den läran (om uppryckandet före vedermödan) igen. De tidiga skrifterna jag visade på talar alla om ett tidigt uppryckande före vedermödan. Det var det jag ville få fram. Det tidiga uppryckandet, före vedermödan, har alltid funnits där men inte alltid förkunnats. Att då kalla det för heresi är väldigt staka ord, men det kanske blir så då du bygger sitt uttalande på felaktiga fakta (att det tidiga uppryckandet var Darbys påhitt).

  Att vi ser så olika på de här frågorna (om uppryckandet) tror jag beror på att vi ser olika på ”yttersta dagen” och ”Herrens dag”.

  Så här ser jag det:
  Vi lever nu i den yttersta tiden, sista dagen på den yttersta tiden är ”yttersta dagen”. Sedan kommer vedermödan (skördetiden). Sista dagen på vedermödan är ”Herrens dag”. Därför beskriver bibeln ”yttersta dagen” som ljus och ”Herrens dag” som mörk, och vi är inte hemfallna åt mörkret. Vi vet att Lasarus ska uppstå på den ”yttersta dagen”. Efter vedermödan kommer 1000-årsriket, och efter det evigheten.

  Det här är ett intressant ämne men oerhört komplicerat ämne. Gud har inte gjort det lätt för oss att tolka detta. Man skulle behöva skriva en hel bok för att få med alla detaljer, och ändå kommer vi kanske till olika slutsatser. Det viktiga är att vi alltid är beredda på att Jesus kommer tillbaka. Det gör Han väldigt snart.

  Jag hoppas att du förstår lite bättre vad jag menade i mitt förra inlägg, och att jag inte har rört till det ändå mer.

  tgb

      (Reply)

 18. tgb skrev: “Att då kalla det för heresi är väldigt staka ord” .. “Jag hoppas att du förstår lite bättre vad jag menade i mitt förra inlägg, och att jag inte har rört till det ändå mer.”

  Don’t worry, jag gillar tydlighet och raka uttalanden.

  Kanske har du inte sett min kommentar om heresi i en annan tråd här.

  Jag är medveten om att ordet är ungefär lika laddat som ordet “sekt”.

  I en av de första bloggposter jag skrev kallade jag både Livets Ord och RKK för sekter.

  Det stötte då på protest, men jag anser nog fortfarande att de är det.

  Men även vad gäller sekt finns det ingen helt tydlig gräns mellan “vanlig församling” och “sekt”.

  Det är en slags gråskala.

  Samma med heresi.

  Faran med pre-trib anser jag vara att man kan vaggas in i en falsk säkerhet och sedan vakna hårt och kallt. Eller att man kan tro att Antikrist är messias.

  Men jag håller helt med att tron på pre-trib inte i sig är frälsningsavgörande.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Jag är normalt lite försiktigare med att använda starka ord än vad du ser ut att vara, men ibland kan det behövas starka ord för att skaka om. Det är något jag övar mig på. Jag håller med dig i dina ordval om Livets Ord och RKK. Där har jag inga problem. Det jag egentligen hade problem med i din bloggpost var att du bemöter heretikern med en lögn. Lögnen består då i att Darby skulle ha uppfunnit (mitt ordval) pre-tribläran vilket inte är sant. Nog om detta.

  (Jag är försiktig med att ansluta mig till olika läror, det brukar följa med så mycket annan bråte än själva kärnfråga. Jag använder ändå här begreppen pre- och post-rtib för enkelhetens skull).
  Att pre-tribare kan vakna hårt och kallt har du en poäng i. Det kan även gälla omvänt. Post-tribare kan missa avgången för att man inte var beredd (om pre-trib är rätt). Här är det inte vilken triblära man har som är det avgörande, det viktiga är att ALLTID vara vaken och beredd. Detsamma gäller Antikrist är man vaken missar man inte (om vi är här då). Fördelen med pre-trib är att jag kan ändra mig om det visar sig att jag trodde fel. Det kan inte en post-tribare göra, för då har tåget redan gått.

  tgb

      (Reply)

 20. En intressant debatt, över ett mycket intressant ämne!

  En reflektion som alltid kommer över mig ang. detta ämne är att det nära nog alltid varit ett viktigt inslag, historiskt sett, i allt vad vi har kallat för väckelser eller andliga skördetider. Förkunnelsen om Guds nåd i Jesus Kristus vår Herre är kärnan i evangeliet, men i detta kan med fog även tilläggas det himmelska hoppet – ett evigt liv tillsammans med Gud i de himmelska boningar Han har berett åt dem som älskar Honom.

  Därmed är den eskatologiska förkunnelsen en central del av vårt himmelska hopp. Och även en central del i Bibeln, stödd av många texter. Men frågan är i vilken grad och utsträckning det finns någon djupare förståelse av dessa texter, och hur viktiga de är att förstå, och vilket syfte det tjänar att förstå dem?

  När man tolkar lag, speciellt inför prejudicerande domar, analyseras och tillämpas ofta en s.k. syftestolkning med lagen, för att förstå vad lagen är ämnad till. Likaledes kan man med fog fråga sig vad vår förståelse av de eskatologiska skeendena syftar till, såsom Bibelns texter beskriver?

  Ja, väl kan vi förstå att de har ett syfte att stärka vårt hopp, för alla de som upplever sig vara gäster och främlingar i denna värld och räknar gemenskapen ansikte mot ansikte med levande Gud som sitt rätta hem. Vi behöver alla stärkas i vårt himmelska hopp. Vi behöver alla tröst i denna av ondska regerade värld.

  Men vi kan också fråga oss vilken frälsande betydelse det har att vi förstår de eskatologiska skeendena rätt eller fullständigt? Där tror jag faktiskt svaret blir: att det har ringa betydelse. Och, notera, att detta trots att få saker i evangelium attraherar så mycket, som när vi människor faktiskt märker att de i Bibeln förutsagda händelserna faktiskt slår in, och att vi börjar närma oss själva finalen i den här tidsålderns avslutning.

  Vilken huvudsaklig roll har då eskatologin:
  1. Stärka det himmelska hoppet för de som lever i tron på Jesus Kristus vår Herre och frälsare.
  2. Att attrahera intresset för det himmelska hoppet, genom allt som häpnadsväckande faktiskt slår in, och är förutsagt i Bibeln.
  3. Att ovedersägligt överbevisa all mänsklig kunskap om att vi faktiskt lever i en ändlig värld, som inte kan bestå under de villkor som nu råder.

  Med detta vill jag säga att eskatologin är mycket viktig, men att förståelsen av det på ett mera detaljerat plan är mindre viktig. Även om det faktiskt har mycket att ge till den som tränger sig fram, nära Gud, och så får ledas av Honom i och genom allt.

  Jesus kommer snart!
  – Säger en som intresserat sig mycket för ämnet, och som för decennier sedan gjorde egna eskatologiska tidsscheman som hjälp för sina bibelstudier.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 21. Sefast Tronde,

  Broder Sefast,

  “Med detta vill jag säga att eskatologin är mycket viktig, men att förståelsen av det på ett mera detaljerat plan är mindre viktig. Även om det faktiskt har mycket att ge till den som tränger sig fram, nära Gud, och så får ledas av Honom i och genom allt”.

  Kan inte annat än hålla med dig, i allt du skriver!

  Tack för en mkt bra sammanfattning och en “nykter” analys!

  Jo, den tröst som skrifterna ger oss är sannerligen inte att förakta Sefast. Och att kunna läsa i skrifterna att Herren långt före tidsåldrarnas begynnelse, planerat en hel evighet för oss, det är någonting oerhört.

  Men befarar att risken är betydande att man även kan irra sig bort från Sanningen om man börjar att inrätta sitt liv efter det (oftast sparsamma) ljus, vi som enskilda, menar oss ha fått. De framtida skeendena kan nog ingen människa fullt ut pejla. Och jag tror inte heller att de är menat så. Även om det visst finns hemligheter att upptäcka, sett utifrån det eskatologiska perspektivet, men någon färdig karta lär det nog inte bli.

  Det som jag tror att betyder något ur ett evighetsperspektiv, är inte hur mkt vi förstår, utan hur vaksamma och redo vi är. För så länge vi befinner oss i denna tidsåldern, kommer vår kunskap att förbli ett styckverk. Vare sig vi gillar det eller ej.

  Minns hur jag, som ganska ny i tron, försökte förstå Uppenbarelseboken (inte att rekommendera) Så fort jag tyckte att jag kunde skönja ett mönster, dök det alltid upp något som omkullkastade mina tidigare teorier. Det fanns hur som helst alltid flera möjliga perspektiv i slutänden, att bolla med. Minns hur frustrerande jag tyckte detta var. Och kom därför till den insikten att vissa hemligheter vill nog Gud helst behålla för sig själv.

  Men de viktigaste pusselbitarna, de mer uppenbara, är väldigt intressanta och även upplysande. Vi får veta i förväg, vad som väntar oss!

  Guds rika välsignelser,
  Antonia

      (Reply)

 22. tgb skrev: “Det jag egentligen hade problem med i din bloggpost var att du bemöter heretikern med en lögn. Lögnen består då i att Darby skulle ha uppfunnit (mitt ordval) pre-tribläran vilket inte är sant. Nog om detta.”

  Nja, jag tror att det vore bra att reda ut detta. För jag vill ju inte att andra också skall missförstå min formulering. Jag skrev:

  “Den förförelse som kom genom Plymouth-brodern John Nelson Darby och sedan erövrade världen, var läran att Jesus kommer för att hämta hem de sina innan den stora vedermödan.”

  Jag syftade, genom ordbvalet, därmed på bibeltexterna angående förförelser som måste komma. T.ex i Luk. 14:1

  Lägg märke till ordet genom som jag nu har fetstilat.

  Hur skulle jag ha formulerat meningen för att ännu mer förtydliga att jag inte tror (och inte trodde) att Darby uppfann denna lära?

  /Kjell

      (Reply)

 23. Sefast Tronde skrev: “Men vi kan också fråga oss vilken frälsande betydelse det har att vi förstår de eskatologiska skeendena rätt eller fullständigt? Där tror jag faktiskt svaret blir: att det har ringa betydelse.”

  Håller helt med.

  Tyvärr är det ju så att man i pre-trib ofta använder uppryckandet som skrämselpropaganda eller morot.

  Morot blir det för dem som fortfarande tror att man kan prestera sig över tröskeln till Himmelen.

  Skrämselpropaganda blir det för de mindre självsäkra.

  Och Sanningen är ju att Jesu återkomst är något att verkligen se fram emot och sätta vårt hopp till.

  Så när vedermödan blir så stor, så stor, kan Jesus komma i skymundan.

  Kanske intressant att notera hur Uppenbarelsebokens börjag översatts i KVJ.

  Upp. 1:1 “The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:”

  De flesta läser nog uppenbarelseboken som en uppenbarelse av vedermöda och ondska.

  Och inte som en uppenbarelse om Jesus.

  /Kjell

      (Reply)

 24. En som skriver väldigt bra om Jesu återkomst och millenniet är australiske dr Gavin Finley, som bland annat skriver såhär:

  “I de dagarna kommer historien visa hur människosläktet inte kan skylla alla sina misslyckanden på djävulen eller på ‘systemet’. Människan kommer även utan djävul, och i ett perfekt världssystem, fortfarande att välja det onda. Den historien måste berättas inför alla vakande änglar. Millenniet kommer att göra det.”

  http://endtimepilgrim.org/millennium.htm

  Du har rätt, Kjell – visst ska vi vara redo att möta Jesus när som helst – för vi vet ju inget om när våra dagar tar slut.

  Inte slår jag mig till ro, om jag tror på ett bibliskt post-trib-uppryckande. Ska man klara av att ‘hålla ut till slutet’, och vara beredd att få ge sitt liv under förföljelser (som så många av våra syskon redan fått göra), så får man nog se till att hålla sin lampa brinnande. Ja, Gud hjälpe oss alla.
  mvh, ingela

      (Reply)

 25. ingela,

  Det låter intressant.

  Jag skall kolla länken.

  Har alltid haft svårt att inse nyttan med millenniet.

  Tack för det.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Ja, det är bra, Kjell.

  Jag tror att ytterst sett att millenniet kan handla om vittnesbördet inför alla änglar. Men också inför oss människor, så klart. Vi ska inte kunna skylla ifrån oss på omständigheter som orsak för vårt uppror, utan Herren ger mänskligheten (och änglarna) tusen år (som vi måste komma ihåg är som ‘en dag’ för Herren) då hon, liksom i skapelsens början, får komma tillbaka till en paradisisk tillvaro.

  Och liksom för Adam och Eva, så kommer ormen tillåtas att, för en kort tid, gå ut och förföra mänskligheten till uppror mot Gud. Det har alltid chockerat och förvånat mig att folk fortfarande skulle vilja lyssna på satan, men alla kommer kanske inte att gilla att Herren Jesus regerar över dem? Drömmen om egenupphöjelse lockar väl fortfarande mänskligheten? Det där med att ‘den förste ska vara sist’ kanske inte faller alla i smaken?

  Det finns mycket matnyttigt att hämta från Gavin Finleys hemsida”End-Time Pilgrim”. Jag tycker att han i mycket har fått pusselbitarna att falla på plats, på ett ödmjukt sätt. Men den som lever får se, förstås.

      (Reply)

 27. Kjell,

  Kjell, du skriver: “Har alltid haft svårt att inse nyttan med millenniet.”

  Jag har heller aldrig förstått detta med 1000-årsrike.

  Och när ska en “ny himmel och ny jord” i så fall komma? Före eller efter de tusen åren?

  Om vi läser i Jesaja 65 så som du gör, och menar att den syftar på milleniet (från vers 20), så kommer en ny himmel och ny jord INNAN milleniet (vers 17). Men i Upp kap 20 ff kan vi se att en ny himmel och jord kommer EFTER milleniet.

  För det var väl det du menade med Jesaja 65:20 ff, att det skulle syfta på “1000-årsriket”?

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 28. Eva Helen,

  Ja, det var det jag menade. Och jag förstår även vad du menar med “nya himlar och ny jord” före, respektive efter.

  Men om jag inte misstar mej så är texten skriven på vers, och inte prosa.

  Jag är inte så säker på att man kan använda den som en vetenskapligt korrekt beskrivning av kronologin.

  Och sedan brukar folk inbland till och med säga att det inte handlar om “nya himlar och ny jord” vilket jag själv tror.

  Men dessa brukar tala om “återställda himlar och en återställd jord”.

  Om 1000-års riket skall kunna bli “paradisiskt” behövs det nog en gudomlig storstädning i början.

  Men först efter den tiden kommer “the big bang” med nya himlar och en ny jord.

  Evolutionisterna har ju missat kronologin helt. De tror att The Big Bang redan har varit. Men den har vi fortfarande till godo. 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 29. Kjell,

  Att ge dig förslag på hur du ska skriva dristar jag mig inte att göra, men jag förklara hur jag ser på ordet ”genom”. Bibeln är full av exempel där man tolkar ordet genom som startpunkt för något.
  Genom Jesus skapades världen.
  Genom Adams överträdelse kom synden.
  Genom den helige Ande blev Maria havande.
  Genom Jesu död på korset kom frälsningen till alla.
  Genom apostlarnas undervisning kom många till tro.

  Genom Darby …
  Alla gör vi fel, eller olyckliga ordval, i all fall jag.
  Jag köper din förklaring att du inte menade så.

  Nu blir det intressant att fråga dig när du tror att pre-tribläran startade om den inte startade med Darby?

  För mig startade pre-tribläran när Bibeln började skilja på ”yttersta dagen” och ”Herrens dag”. Den ena ljus och den andra mörk.

  tgb

      (Reply)

 30. tgb,

  Ja, som du kanske har läst i andra sammanhang så är jag dåligt insatt i “kyrkofäder” och dylikt.

  Men själafienden kan ju inte direkt beskyllas för uppfinningsrikedom. Han brukar oftast köra samma gamla lögner som han körde för Eva.

  Fast kanske i litet modernare förpackning.

  Däremot lär det vara så att Darby fick denna tanke genom en “profetia” som uttalades av en ung Skotsk kvinna, vid namn Margaret McDonald ungefär 1830.

  Det finns ett brev bevarat där Darby manar en av sina medarbetare att vara försiktig i sin retorik vid spridandet av denna lära eftersom han kunde räkna med mothugg från bibeltrogna kristna.

  Ur detta drar jag slutsatsen att Darby visste att han hade valt att sprida en villolära.

  Jag tvivlar inte på din kunskap angående de skrifter du nämner i din första kommentar. Du kan säkert citera och visa detta.

  Kanske kan man drista sig att säga att pre-trib förväntan fanns redan hos de första kristna. De väntade Jesu återkomst i sin egen tid.

  Deras handlande, att sälja allt de ägde och lägga det i församlingens gemensamma fond, tycker jag också visar på att de räknade med en mycket kort tid.

  Paulus blev tvungen att trösta dem med att de som hunnit dö i mellantiden inte alls skulle missa denna händelse men skulle till och med vara de första som får möta Herren eftersom de får uppstå innan de levande rycks upp.

  Deras stora vedermöda, Jerusalems förstöring, kom innan Jesus kom tillbaka.

  Så till sist något om ordet “genom”.

  Du har öppnat mina ögon för att ordet kan tolkas i totalt olika betydelser. Eftersom jag intresserar mej mycket för semantik och etymologi tycker jag detta är värdefullt.

  Den betydelse jag hade i huvudet kan kanske förklaras i bilder.

  Ett tåg åker genom en tunnel och kommer ut på andra sidan berget. Tåget fanns redan innan, på bortsidan av berget, men bara tack vare tunneln kunde det fortsätta sin färd på andra sidan berget.

  Tunneln uppfann inte tåget.

  Darby uppfann inte pre-trib läran, men han blev instrumental i dess populariserande.

  Det kan vara av intresse att se att detta hände i början på artonhundratalet i samma veva som många andra villoläror lancerades. Det stora avfallets startskott till sista striden?

  Plymouthbröderna ser jag som en sluten sekt som tror att de är de enda som har helt rätt och troligen de enda som klassar att kallas “Guds Israel”. En slags summum av ersättningslära.

  Jag förmodar att det var detta som gjorde att Darby tyckte att pre-trib var intressant. Det gav honom ett redskap att hålla greppet om sekten ännu hårdare.

  Men detta är bara min “fantasi” eller teori. Jag kan inte bevisa den.

  Tack för ditt påpekande.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Kjell,

  Vad trevligt att vårt samtal har varit till någon nytta. Någonstans halvvägs i vårt samtal förstod jag att du menade så som du nu beskriver ordet ”genom”.

  Tyvärr är frågan om när Jesus kommer tillbaka (pre- eller post- trib) kanske inte den lättaste att reda ut med några hastiga kommentarer på Internet. Bibeln ger oss många men små ledtrådar här och där, och det känns som att man skulle behöva skriva en hel bok för att få med allt.

  Sedan vill jag säja att min uppfattning om när Jesus kommer har jag helt oberoende av Darby (tänkte skriva ”trots” Darby). Han är inte någon viktig person för mig. Det kan till och med vara så att Darby är viktigare för post-tribare som avskräckande exempel, än han är för mig. Inte heller förlitar jag mig på kyrkofäderna, men här bevisar dom att pre-trib inte hade sitt ursprung i Darby. Förlitar man sig blint på kyrkofäderna kan man hamna i samma dike som Peter Halldorf. Så kyrkofäderna ska man vara försiktig med.

  Till sist vill jag säga att du och jag förmodligen har fler frågor vi är överens om, än vi är oense om. Du har bland annat skrivit en artikel om att läsa mellan raderna, och att se vad folk egentligen säger. Minns jag inte fel så berörde den Sten-Gunnar Hedins försvar på romresan. I den artikeln klädde du i ord något som jag praktiserat länge utan att ens vara medveten om att jag gjorde det.

  tgb

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *