Alla frälsta är lika frälsta!

Men det finns en del frälsta som är mer frälsta än de andra frälsta.

Eller misstar jag mej nu?

Efter mer än ett halvt sekel i “kristenheten” kan jag ärligen vittna om att jag aldrig har lärt känna någon grupp som inte hade en “rättfärdighets-katalog”. Även “synd-katalogen” fanns, fastän det hade blivit religions-politiskt inkorrekt att tala om den.

Det handlade (och handlar) alltid om saker man kan prestera. Saker som är synliga står högst på listorna.

Och om man är duktig att prestera dessa saker så att det märks, och samtidigt gärna vill ha en maktposition i en församling, så brukar detta samverka till det önskade resultatet.

Utmärkande för dem som anser sig prestera bra är en viss hårdhet, ungefär som hemmasonen i Lukas 15. Högmod och fariséism ligger på lur.


Anledningen till att jag skriver denna artikel är en “träta” som utspelar sig på en annan blogg just nu.

Person 1 uppmanade en av kommentatorerna att sluta kommentera. Uppmaningen var inte vänligt formulerad.

Person 2 opponerade sig och skrev: “Att då be någon försvinna från en kristen blogg för att inte återkomma innan denne blivit frälst och kristen kan te sig lite bakvänt. Tänk om vi skulle göra så i kyrkan också…”

Person 3 genmälde: “Det görs för fullt i kyrkorna. De som har upptäckt att vi som frälsta faktiskt också får lov att fira sabbat och slipper äta gris, vi blir nerpredikade från talarstolen och sen utfrysta ut ur kyrkan. Jag ser inte skillnaden.” *[fotnot]

Och jag anser att person nummer 3 på ett gigantiskt sätt misrepresenterar sanningen här.

Jag har då aldrig blivit åthutad för att jag lät bli att köpa griskött. Inte för att jag aldrig äter sill heller, för den delen.

Men om jag skulle sträva efter makt i en församling och sedan vilja föra upp sillen och grisen i synd-katalogen, torde jag få räkna med ett visst motstånd.

Men som sagt, utmärkande för dem som anser sig prestera bra är en viss hårdhet. Högmod och fariséism ligger på lur. Och då får man mycket känsliga tår.

Det räcker då att någon ber en tona ner litet grand, så känner man sig åthutad och martyriserad.


 
 
 
På liknande sätt blir det ingen alls konflikt om jag skulle vilja fira sabbat i mitt hem, och därvid föja den traditionella ceremoni som finns.
 
 
 
 
Om jag däremot vill ha makt och därför för upp sabbatsfirandet och dess ceremonier i rättfärdighets-katalogen, torde jag få räkna med ett visst motstånd.

Men som sagt, utmärkande för dem som anser sig prestera bra är en viss hårdhet. Högmod och fariséism ligger på lur. Och då får man mycket känsliga tår.

Det räcker då att någon ber en tona ner litet grand, så känner man sig åthutad och martyriserad.

Personligen tror jag att motsättningarna skulle försvinna om alla som ser sig själva som A-lags-kristna öppet och ärligt ville erkänna att de anser sina prestationer vara frälsningsgrundande.

Här behövs JA som betyder JA, och NEJ som otvetydigt betyder NEJ. Ordet KANSKE, som går därutöver, är av ondo.

Den som ärligen bekänner “jag vet inte”, och även agerar i enlighet med den bekännelsen, har inget att frukta.

/Kjell

*[fotnot] Oftast väljer ju ny-judaister att inte kalla sig kristna. Så varför de ens skulle vilja vara medlemmar av en “kristen” församling är ganska otydligt. Jag kan bara tänka mej en anledning: Nämlingen att sprida sitt budskap (proselytera) i den församlingen.

Till avrundning litet texter ur Skrifterna.

 • 1 Mosebok 1:29 Och Gud sade: »Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda.
 • 1 Mosebok 9:3 Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta.
 • Matteus 15:11 Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan.
 • Romabrevet 14:6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.
 • 1 Korinthierbrevet 10:30 Om jag äter därav med tacksägelse, varför skulle jag då bliva smädad för det som jag tackar Gud för?
  Kolosserbrevet 2:16 Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.
 • Kolosserbrevet 2:23 Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara »vishet», eftersom däri ligger ett självvalt gudstjänstväsende och ett slags »ödmjukhet» och en kroppens späkning; men ingalunda ligger däri »en viss heder», det tjänar allenast till att nära det köttsliga sinnet.
 • 1 Timotheosbrevet 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten 3 och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. 4 Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. 5 Det helgas genom Guds ord och bön.

Views: 56

34 thoughts on “Alla frälsta är lika frälsta!”

 1. Vet du, nu tycker jag du är lite fariseisk själv, vad vet du om dessa fariseers motiv i hjärtat. Jag firar sabbat, ja men inte på något traditionellt vis alls, mer att jag försöker avstå från att arbeta hemma (jobbar helger på jobbet, så där är det samma som när jag vilade på söndag) och läsa bibeln mer. Att äta sabbatsmåltid på fredagskväll är kanske trevligt om man vill äta en stadig måltid så sent på kvällen…men inget jag/vi brukar göra. Jag har vänner inom MFS (har alltid problem med förkortingen, det var väl inte SMF…) och de firar sabbatsmåltid, och ivrar nog mer frenetiskt än jag för sabbaten även om jag liksom de tycker att sabbat är rätt och söndag är fel när det gäller vilodag. Det är viktigt att övertygelsen får växa fram i takt med att Herren leder, vill inte göra något för att andra troende säger “att så är det”, då blir det lätt lagiskt. Vad det gäller gris, säger Guds ord att det är ett orent djur, samtidigt som apostlarna bara påbjöd att vi skulle avhålla oss från blod och kött offrat till avgudar, men om nu Gud anser det orent kanske det finns en anledning till det – kanske något i griskött är mindre lämpligt för min hälsa? Jag försöker i möjligaste mån undvika griskött, men jag skulle aldrig säga till någon annan att det på något sätt är syndigt att äta det, men om någon frågar kan jag säga ungefär som jag skrev ovan.
  Jag brottas själv med hur man skall tillämpa alla upptäckter jag gjort på senare när jag grävt lite mer i bibeln och när jag upptäckt att om man läser med mer hebreiskt tänk blir bibeln mer HEL, allt hänger samman och det blir inte motsägelsefullt – är det något ställe som verkar vara det, brukar det vara ett resultat av felöversättning. Problemet är ju att vi människor så lätt hamnar i diken, vi ivrar så mycket för det vi just upptäckt att vi går för långt och det gäller nog också mina vänner inom MFS, det vill gärna bli lite för mycket judendom och för lite kristendom, även om just ordet Kristus ju är ren grekiska och kanske borde skrivits Messias (försvenskning av originalordet) eller Den Smorde, för Kristus blir lätt Jesus efternamn…
  Jag har ju sett en del oroande tendenser där vissa är beredda att ifrågasätta evangelierna pga att det sägs för mycket om Jesu Guddom som är svårt att bortförklara, det är det stora problemet tycker jag, inte sabbat och griskött.

      (Reply)

 2. sanna skrev: “Vet du, nu tycker jag du är lite fariseisk själv.”

  Ja, det var ju tråkigt. Jag hoppas dock att du inte kan hitta något citat i denna artikel eller i andra där jag säger något ont om sabbatsfirande eller att avhålla sig från griskött.

  För mej veterligt har jag aldrig gjort det. Kolosserna 2:16 talar ett tydligt språk om detta. Och även flera av dessa texter.

  Men jag tvivlar starkt på att någon blir hånad och utjagad ur en församling på grund av att han avstår från griskött eller vilar sig på Lördagen.

  Och det var ju det “person 3” påstår.

  Den som, enligt Rom. 14 “gör det för Herren” välsignas ju av Skriftens ord.

  Jag har absolut inget emot att man fördjupar sig i kunskapen om de hebreiska traditionerna, språket och tänkandet. Tvärtom!

  Men jag har mycket emot den oerhört hårda och dömande attityd som tydligt visar sig hos alla dessa som gått så långt att de förnekar Jesu guddom.

  Det är inte alls svårt att hitta exempel på detta i diverse bloggar.

  Och jag anser (högljutt) att man faktiskt begår en synd om man svävar på målet när man tillfrågas om sabbatsfirande etc. är frälsningsgrundande.

  Jag tycker att du skrev och svarade tydligt.

  Tack för det.

  /Kjell

      (Reply)

 3. sanna,

  Du skrev: “Jag har ju sett en del oroande tendenser där vissa är beredda att ifrågasätta evangelierna pga att det sägs för mycket om Jesu Guddom som är svårt att bortförklara, det är det stora problemet tycker jag, inte sabbat och griskött”.

  Kan det inte var så tror du, att griskötts förbud och sabbats påbud, och så vidare leder till att man till slut måste bortförklara evangelierna, så som Guds sanna Ord. För där står det ju ingenting om att man måste hålla sådana föreskrifter.

  Därför är det en risk man tar, att en blindhet kan uppstå i samband med “lagiskheten;” som gör så att man inte längre kan se uppenbarelsen, Om Jesu Guddom, i det Nya Förbundet.

  Det står ju att det Gamla Förbundet (som man föredrar att akta på som Guds gällande Ord inom MFS).. var/är en “skuggbild” på det som skall komma, nämligen Jesus Kristus, som vår Herre och vår Gud. Det var profetior som pekade framåt alltså.

  Kan denna lag iver påverka den andliga synförmågan något, tror du? Vi har ju knappt ens ledsyn, som en konsekvens utav syndafallet!

  Fariséerna var ju experter i lagkunskap som du vet och i att nitälska för lagen, men ändå kallade Jesus dem för blinda. De hade bokstaven men inte Anden. När båda dessa får samarbeta först då kan Ordet få liv!

  Jag tror därför att det är farligt att börja leva på ett “lagiskt sätt” (vilket du inte verkar göra) för då tappar man till slut, Andens uppenbarelse över Ordet! Detta är ju skrivet för den som har fått Anden som Hjälpare och inte för “den naturliga människan”, som det står i Skriften. Du kan se det, bl. a i dessa bibelcitat.

  (1 Kor. 2:14) “Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt”.

  (Johannes 14:17) “Sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder”.

  (Joh 14:6) “Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

  (Joh 5:39) “Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv”.

  Guds rika välsignelse,

  Antonia

  Men vi har Kristi sinne.

  Det är absolut nödvändigt, att ett Guds barn får del av den av

  Anden uppenbarade sanningen i Ordet

      (Reply)

 4. Apg. 10:9-15
  ”Men dagen därefter… gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att bedja. Och han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan man nu tillredde maten, föll han i hänryckning. Han såg himmelen öppen och någonting komma ned, som liknade en stor linneduk som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned till jorden. Och däri fanns alla slags fyrfota och krälande djur, som leva på jorden, och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom: »Stå upp Petrus, slakta och ät.» Men Petrus svarade: »Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent.» Åter för andra gången, kom en röst till honom: »Vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt.»

  Rom 14:1-6
  Om någon är svag i tron, så upptag honom dock vänligt utan att döma över andras betänkligheter. Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter, vad som växer på jorden. Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom, och vem är du, som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående. Den ene gör skillnad mellan dagg och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

  Många fler bibelställen skulle kunna nämnas…

  Det förunderliga är att när lagiskheten till dömande uppstår så tycks man välja och vraka precis som man vill bland alla bibelställen. Man snickrar ihop sin egen teologi genom att välja ut vissa och negligera andra. Och så börjar man döma…

  Under appostlamötet i Jerusalem kom man ju fram till ganska vidsynta tolkningar, som bl.a. inte exkluderade griskött.. Men nu verkar frågan åter blivit aktuell. Man går helt enkelt utöver bibelns ord med allt sitt hemsnickrade, och dömer m.h.a. dessa fuskbyggen utan att blygas.

  What’s up!

  Människan är sig lik, mäter, väger och graderar. Skalan blir från frälst, trekvartsfräls, halvfrälst, kvartsfrälst och ofrälst. Olika synder graderas på samma sätt. Girigheten är bland det som syns minst och mord, våld och sexuella avvikelser bland det som syns mest. Och vi dömer därefter. Trots att en betydande del av de som vanligtvis sitter i kyrkbänkarna lider av girighet tolereras detta väl, men ingalunda mer framträdande synder..

  Visst finns det skillnader i saker och ting, men kunskapen om detta tillhör den “stadiga maten”, endast för dem som blivit avvanda från bröstmjölkens andliga föda,.. de som har förmåga till att förstå undervisning om rättfärdighet. (Heb. 5:12-14)

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 5. Kjell bra inlägg, Lagiskheten tar sig uttryck i makt och prestation. Saulus andades hat och mordlust och han var enligt lagen en oförvitlig man. Det händer något med oss när vi försöker prestera rättfärdighet i egen kraft. Vi blir hårda och dömande mot andra som inte lyckas lika bra. Det gäller både kristna och ickekristna. Gud gav lagen för att vi skulle inse att vi inte kunde bli rättfärdiga genom att leva efter lagen. Att vi kan inte leva efter kunskapens träd med kunskap om gott och ont som bara skapar en massa prestige.

  Syndakatalogen har jag ingen erfarenhet av för jag är inte uppväxt inom frikyrkan men kan tänka mig att nyjudaismen är exakt samma sak men i annan form.
  Samma träldomsande som i världen faktiskt för människor i världen kan vara precis lika pedantiska och snara med att döma andra människor som den värsta makt och prestigefyllda lagiska frikyrkomänniskan.

  För jag har inte växt upp i frikyrkan men har nära anhöriga som ex. på detta.

  Så kan man dra den slutsatsen att makt och prestigemänniskor inom frikyrkan är kvar i samma träldomsok som världens människor?
  Jesus säger kom till mig ni som är tyngda av bördor ty min börda är lätt och mitt ok är milt.
  Har upplevt sanningen bakom dessa Jesu ord. Känner mig så fri i Kristus. Människor som vill ha makt försöker lägga på andra träldomsok.
  En äkta herde är inte ute efter det utan istället leda fåren till att växa och mogna i Kristus.
  Maria

      (Reply)

 6. Kjell, jag tycker att du har blivit väldigt “….utmärkande för dem som anser sig prestera bra är en viss hårdhet. Högmod och fariséism ligger på lur” , för att citera dig själv.
  Pinsamt att se att alla bibelställena är tagna ur sitt sammanhang.
  När du själv skrev på Person nr 3:s blogg så blev du jätte sur och HÅRD när du inte fick medhåll.
  Tänk på artiklar som dessa, dekorerade med grisar, ytterligare bidrar till den flod av fördomar och förtal som redan florerar i frikyrko sverige…
  Varför gör du på detta viset?
  Varför firar du själv sabbat när du samtidigt föraktar andra som gör det?
  Varför äter du inte själv griskött när du tycker att det är (andligt-) högmod att inte göra det?

  Jag fattar inte sambandet mellan att vilja ha makt i kyrkan och att välja att fira sabbat?
  Jag fattar inte varför det anses olämpligt att en person som firar sabbat samtidigt inte är lämplig att sitta med i styrelsen?

  Men nu när du har skrivit denna artikel så har du säkrat dig från mobbing i flera år framåt. Skönt för dig.

      (Reply)

 7. Davida skrev: “När du själv skrev på Person nr 3:s blogg så blev du jätte sur och HÅRD när du inte fick medhåll.”

  Ja tänk så olika man kan tolka saker och ting. Jag frestas verkligen att lägga ut en länk till de svar jag fick på mina hövliga kommentarer.

  Jag blev formligen sliten i stycken av 4 vilda kommentatorer som kom med de mest egendomliga beskyllningar.

  Det fanns ju ingen chans att ens ta upp tråden, så jag tackade vänligt och bad om förlåtelse för mitt misstag att skriva där.

  Även denna kommentar bespottades. Skall jag citera? Jag har laddat ner hela saken……

  Du skriver: “Jag fattar inte sambandet mellan att vilja ha makt i kyrkan och att välja att fira sabbat?”

  Det finns inget samband, så det går nog inte att fatta.

  Det jag försöker säga är att du säkerligen inte blir utstött ur en församling för att du vilar dej på Lördagen.

  Person 3 talar inte sanning om detta.

  Men, jag kan mycket väl tänka mej att man blir utstött om man vill föra upp sabbatsfirandet i rättfärdighets-katalogen.

  Igen, den som firar sabbat och gör “detta för Herren” har inget att frukta.

  Men gör han det för att tvinga andra eller utöva makt i församlingen är det bättre att han går sin egen väg och öppnar eget.

  /Kjell

  PS. Fanns det något i artikeln som du inte missförstod?

      (Reply)

 8. Sefast Tronde skrev: “Skalan blir från frälst, trekvartsfrälst, halvfrälst, kvartsfrälst och ofrälst.”

  Kanske det låter egendomligt, men jag har inga problem med detta om det deklareras öppet.

  För om man är ärlig om det kan jag ju lämna sammanhanget.

  Det jag (högljutt) vänder mej mot är otydliga anspelningar och insinueranden, som bara leder till att ge folk dåligt samvete.

  Det är detta makspel i lönndom jag avskyr. Låt dem som anser sabbatsfirande vara frälsningsgrundande komma ur garderoben och tydligt deklarera denna tro.

  Men du ser ju hur signaturen Davida har (miss!)tolkat artikeln.

  Och du skrev ju själv en kommentar i den tråd hon refererar till hos “person 3”.

  Tänk så olika man kan tolka saker och ting.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Maria skrev:

  Jesus säger kom till mig ni som är tyngda av bördor ty min börda är lätt och mitt ok är milt.
  Har upplevt sanningen bakom dessa Jesu ord. Känner mig så fri i Kristus. Människor som vill ha makt försöker lägga på andra träldomsok.
  En äkta herde är inte ute efter det utan istället leda fåren till att växa och mogna i Kristus.

   
  Det blir dagens citat!

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  – Ja, det är just detta vägande och mätande, hummande och insinuerande som är det stora problemet. Man väljer och vrakar fritt för att snickra ihop sin lära, men man ställer oftast inte upp några doktriner som går att bemöta. De ger ogärna några fasta ramar att utgå ifrån, och knyter lojaliteten till något diffust introvert. Samtidigt dömer de gärna och med fördel.

  Att söka lägga på människor dåligt samvete med återinförda lagbud har blivit mycket populärt. Då är det lättare att respektera Jehovas vittnen, som mera tydligt talar “ur skägget”. Jehovas vittnen backar inte heller för en diskussion och tar inte illa upp om man till sist visar dem på dörren till följd av läromässig oenighet.

  Sekterismens fula tryne ger ofta inga fasta konturer, och vill helst dölja sig i skuggorna. Det är till och med inte helt lätt att beskriva, då de (judaisterna) ofta söker sig till evangeliska sammanhang för att söka vinna proselyter, men samtidigt blir så fientliga och sura om man söker ställa dem mot väggen eller om man visar ut dem. Men varför skall de ta illa upp för detta, då de inte vill kalla sig kristna, och därtill förnekar de kristna fundamenten.

  RKK är inte mycket lättare, då hela deras polemik går ut på cirkelresonemang, och en enveten vilja till något de kallar “ekumenik”, som enligt deras tolkning skall definieras: Anpassning till dem. Erkännande av påven.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 11. Davida,

  Vad är det fråga om?

  Är det fråga om en sur eftersläng för gammal ost, som du grämer för att du inte hann med när Kjell lite för hastigt tackade för sig och gick?

  Följde debatten när det hände sig, och jag förstår då intet!

  Nä, ta ett omtag och förtydliga dig lite bättre. Tror säkert du blir hövligt och korrekt bemött.

  Är för övrigt övertygad om att ingen kommentar med anständighet och ärlighet nekas införande. Det går f.ö. att se en tydlig skillnad i debattklimatet på olika bloggar, och den du åsyftar har en betydligt hårdare ton än här.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 12. Antonia Berglund,

  Jag tror nog inte egentligen att avståendet från griskött och hållandet av sabbat tar bort evangeliet, åtminstone upplever inte jag det på det sättet. För mig handlar det ju om att följa Jesus och eftersom han inte tog bort en enda prick i “lagen” eller från “läran” som det bättre borde översatts så ser jag alla föreskrifter och påbud i Moseböckerna mer som Guds önskan om hur vi skall leva. En hel del av förskrifterna är förbundstecken för israels folk och inte gäller oss, och då blir ju Moseböckernas föreskrifter en modell till efterföljelse – sen får ju Herren leda så man får ljus över vad som är honom välbehagligt, och att lyda den man älskar är ju inte tungt.

  Shalom!

      (Reply)

 13. sanna skrev: “Jag tror nog inte egentligen att avståendet från griskött och hållandet av sabbat tar bort evangeliet, åtminstone upplever inte jag det på det sättet.”

  Och jag tror att du har rätt. Dessutom kan du ju stödja dej på flera skriftställen. Jag tar det som jag tycker är tydligast, ännu en gång.

  Romarbrevet 14:6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

  Jag tycker alltså att alla som försöker ge andra, som gör detta för Herren, dåligt samvete över dessa saker handlar mot Skriftens ord.

  /Kjell

      (Reply)

 14. sanna,

  Hej Sanna,

  Du skrev tidigare: “Jag har ju sett en del oroande tendenser där vissa är beredda att ifrågasätta evangelierna pga att det sägs för mycket om Jesu Guddom som är svårt att bortförklara, det är det stora problemet tycker jag, inte sabbat och griskött”.

  Har förmodligen missförstått denna del av ditt inlägg, eller också uttryckt mig mkt vagt. I sådana fall får jag be dig så mkt om ursäkt ?

  Tyckte nog att jag särskilt underströk att det inte gällde dig, det som jag skrev. Upplevde inte alls att du var lagisk.

  Däremot så uppfattade jag ditt citat som att du inte förstod hur ( MFS) kunde ifrågasätta evangelierna och Jesu Guddom? Och som jag även förstod det, så du hänvisade till att frågeställningen om griskött och sabbat borde vara underställd denna fråga.

  Mitt försök till svar blev då att om man på ett LAGISKT sätt undviker griskött och firar sabbat (gör det till en rättfärdighets fråga alltså ), så blir konsekvensen till slut, att man även måste bortförklara Jesu Guddom. Utgår nämligen ifrån att medlemmarna i MFS och liknande rörelser, har varit ande fyllda Kristna en gång i tiden men sedan valt att gå tillbaks under lagen. Då säger Ordet att man mister Andens ljus över Ordet. Därför tror jag att de måste ändra på Bibeln för att få sin lära att stämma. Som exempelvis med att bortförklara Jesu Guddom, Paulus undervisning underkänns till vissa delar, felöversättningar från grundtexten och avsaknad av Hebreiskan (grundtexten)

  I din respons skrev du: “Jag tror nog inte egentligen att avståendet från griskött och hållandet av sabbat tar bort evangeliet”

  Nej, det tror inte jag heller, så länge man inte tror att man är mera andlig (lydig)… om man anammar att fira sabbat och avstår från griskött.

  Det ärheller inte mera andligt att fira sabbat (på lördag) än att avskilja söndagen. Eller vise versa. Det enda viktiga, enligt Ordet, är att man är fullt viss i sitt sinne.

  Upplever tyvärr vissa tendenser, även hos “ny judaiserings rörelsen,” att man är en A-lags kristen när man firar/äter på judiskt vis. Men detta stämmer alltså inte enligt Ordet!

  Sen kan man väl tycka att det är trist att fokuseringen hamnat så mkt på dessa frågor, med den påföljande konsekvensen av att Herren själv kommit i skymundan. Det är ju utifrån Honom som livet utgår och inte i från ceremonilagen !

  Om jag missförstod dig Sanna, så är jag tacksam om du förklarar, hur du tänkte.

  Välsignelser,
  Antonia

      (Reply)

 15. Hej alla som bloggar här. Jag tror att det som kallas nyjudaism i bemärkelsen att vi måste hålla lagen för att bli frälsta, att inte erkänna Jesus Messias som Gud, är fel bibliskt sett. Men, jag kan inte se någonstans att man inte FÅR hålla lagen/Guds bud. Jesus kom ju inte för att upphäva lagen, utan han friköpte oss från lagens FÖRBANNELSE, dvs döden. Eftersom ingen kan klara av att hålla ALLA bud så som Gud vill, så är ju alla egentligen bara värda döden, men tack vare Jesus kan vi få tillgång till evigt liv.

  Min tanke är så här: om Gud vill att vi ska vila och söka Honom (åtminstone) en dag i veckan, vilket är den troligaste dagen Han helst vill att vi gör det på? Sabbaten, som han själv har anvisat om i sitt ord eller solens dag som kyrkan av tradition har ersatt som Vilodagen med stort V?
  Vad är då min avsikt med att ta fram detta exempel? Att alla måste hålla Sabbaten?
  NEJ. Men, vi kan inte komma undan med att Guds ord faktiskt pekar på att Sabbaten är speciell, och var och en bör söka Guds ledning utifrån Herrens Ord. Inte för att bli “lagisk” utan att förhoppningsvis utifrån kärleken till Honom vilja följa Hans ledning.

  Jag själv försöker hålla Sabbaten sedan ett par år, men vill inte på något sätt pådyvla andra att göra detsamma, det bör man själv komma fram till i samspråk med Herren.
  Däremot möter jag ofta ironi och påhopp såsom att jag är lagisk, farise, hycklare, “tror du att du är jude?” “håller du sabbaten måste du hålla alla bud i GT” mm , för att jag vill ha min vilodag på Sabbaten och inte på söndagen. Detta kommer både från församlingsmedlemmar och släkt. Jag har inte blivit utstött, men jag känner helt klart att det inte ses med blida ögon att jag “stör” traditionen.
  mvh Anita

      (Reply)

 16. anita,

  Tack för din kommentar. Du tar upp ett antal intressanta aspekter som jag vill bemöta en för en. Jag kursiverar det jag citerar.

  “jag kan inte se någonstans att man inte FÅR hålla lagen/Guds bud”

  Jag är benägen att hålla med dej, med den distinktionen att man kanske inte ens bör hålla bud som inte är avsedda för den person man själv är.

  Till exempel de bud som specifikt gäller för Leviter och eftersom jag är hedning inte heller budet att omskäras. Etcetera.

  “Min tanke är så här: om Gud vill att vi ska vila och söka Honom (åtminstone) en dag i veckan, vilket är den troligaste dagen Han helst vill att vi gör det på?”

  Det är väl kanske i den argumenteringen jag tycker att svagheten ligger.

  De som propagerar för sabbatsfirande brukar anföra som argument att Gud har “stämt träff” med oss på Sabbaten. Med detta menar de även att vi missar välsignelse om vi inte håller oss till den tid Gud har avtalat (eller bestämt).

  Dels syns det mej egendomligt att en Gud, som står utanför tid och rum, som är allvetande och allestädes närvarande, och i vilkens hand vi lever och rör oss och finns till, skulle vara tidsbegränsad i sina mottagningstider.

  Del har vi ju texten i Rom. 14:5 “Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne.”

  Jag vet att vissa messianska grupper har konstruerat en bortförklaring av denna text och även de andra där samma sorts budskap ges.

  Men jag köper inte deras bortförklaringar. (Litet tidigare här i diskussionen blev jag ju beskylld för att avsiktligt rycka citaten ur deras förband.)

  Givetvis förnekar jag på intet sätt att Sabbaten är Sjunde dagen och alltså Lördagen. Och visst är det till och med möjligt att Gud har ingripit så att det vi nu kallar Lördag fortfarande infaller på en multipel av den första Sabbaten.

  Men Sabbaten är ju till för människan, enligt Skrifterna. Och för dem som bor i länder där varken Judendom eller Kristendom har fått inflytande, är det tydligt vilken stor välsignelse det är att Gud inställde det de flesta kallar “sabbatsbudet”.

  Jag skulle vilja kalla det “arbetsbudet”. En arbetslagstiftning som är fantastisk. Fråga vem som helst som bor i länder där man tvingas arbeta 16/7.

  Sex dagar i veckan skall du arbeta och förrätta dina sysslor! Tack och lov att det inte är sju. Och tack och lov att det måste finnas tid till annat än “arbete”, nämligen även att förrätta egna sysslor.

  “Däremot möter jag ofta ironi och påhopp såsom att jag är lagisk, farise, hycklare, ‘tror du att du är jude?’ ‘håller du sabbaten måste du hålla alla bud i GT’ mm , för att jag vill ha min vilodag på Sabbaten och inte på söndagen.”

  Jag undrar nog fortfarande litet grand om detta.

  Hur vet de att du firar Sabbat (som du skriver med stort S) och inte söndag (som du skriver med litet s)?

  Jag menar att om du gör det för Herren, och inte annonserar det i gathörnen finns det väl ingen som kan störa sig på det.

  Eller har det blivit en tvångstanke så att du känner dej manad att följa ritualerna och känner dej tvingad att aldrig missa en Sabbat?

  Eftersom jag hör till dem som “anser alla dagar lika” har lika jag svårt att föreställa mej detta som jag har att föreställa mej de stränga regler som jag vet att många växte upp med gällande Söndagen.

  Dessa funderingar är på inget sätt avsedda som ironi eller påhopp.

  Inte heller menar jag att man måste hålla det hemligt att man firar Sabbat.

  Men jag har fortfarande svårt att föreställa mej att gemene man (eller kvinna) skulle kunna ha något emot att du firar sabbat. Så länge du gör det för Herren och inte för att förtjäna bonuspunkter.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell, Kjell, du har en viktig poäng där, “Så länge du gör det för Herren och inte för att förtjäna bonuspunkter”. Det där gäller allt vi gör, såväl det “fromma” som det vardagliga. Vilken drivkraft har vi, är det vårt kött, vår önskan att synas, märkas, vara någon, eller är det för Herren. Är det köttet, då bär det med sig död, men är det för Herren bär det god frukt.

  Guds frid
  Majlis

      (Reply)

 18. Majlis,

  Viktiga saker!

  Matt. 6:1 »Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen. 2 Därför, när du giver en allmosa, så låt icke stöta i basun för dig, såsom skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att de skola bliva prisade av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön. 3 Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand icke få veta vad den högra gör, 4 så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

  Och så vidare…..

  Som du så riktigt påpekar. Detta gäller oss alla i allt vad vi gör, hela tiden.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Hej igen,
  nej jag ser inte ditt funderande som påhopp, jag får väl tåla lite ifrågasättande när jag ger mig in i bloggvärlden:)
  Givetvis ska vi inte hålla de bud som inte är avsedda för oss. Omskärelsen hör ju till Abrahamsförbundet så det är ju definitivt inte avsett för oss hedningar.
  Att man inte skulle bli välsignad för att man håller en annan dag än Sabbaten, tror jag definitivt är att överdriva. Givetvis kan universums Gud möta vem som helst närsomhelst (om vi tillåter det). Men det är fortfarande så att det är Gud själv som har angivit vilka “moedim”- mötestillfällen Han vill att vi ska avskilja åt Honom. Jag tror som Eva Spångberg att det ligger en särskild välsignelse i att hålla Sabbaten (om man gör det av kärlek till Honom och inte för att vara extra andlig, tjäna bonuspunkter eller för vad Han kan ge mig!).

  Jag skrev inte att jag firar (jag tänker här på Sabbatsfirande med ljuständning, läsningar mm)Sabbat, utan att jag försöker hålla den, alltså avskilja den för Herren. Jag följer inga rabbinska ritualer, och jag ser det heller inte som tvång att slaviskt hålla just lördagen. Jag ser det som en förmån.
  Jag ropar definitivt inte ut vare sig i gathörn eller någon annanstans att jag vill hålla Sabbat, men ibland kommer det fram när jag inte vill vara med på div arbetsprojekt som lika väl kan läggas på annan dag än lördag. ( Och aldrig någonsin skulle någon komma på den hemska iden att något kunde göras på en söndag, och det respekterar jag)Jag får också frågan varför jag vill hålla lördagen som söndag? Mitt svar blir att jag tolkar det som att det det i 10 Guds bud står att det är Sabbaten som Gud vill att vi ska hålla, men att Han säkert tycker att det är ok med söndagen också. Det är nästan som att häda för SÖNDAGEN är helig. Jag vet att de inte tycker att alla dagar är lika. Tyvärr är det nog så att många här har påverkats av just de stränga regler du nämnde ang. söndagen så de kan inte hantera det faktum att någon tänker i andra banor, utan blir faktiskt ibland både arga och agressiva. Så jag försöker att inte i onödan föra Sabbaten på tal.
  (Att jag stavar Sabbaten med stort S och söndagen med litet s är mera en markering för mig själv att det är Sabbaten jag avskiljer, det är inget jag hänger upp mig på att jag måste göra eller hur andra gör)

  MVH Anita

      (Reply)

 20. Majlis,

  “Så länge du gör det för Herren och inte för att förtjäna bonuspunkter”. Det där gäller allt vi gör, såväl det “fromma” som det vardagliga.

  Ja, du har så rätt, precis ALLT Majlis!

  Guds rika välsignelse 🙂
  Antonia

      (Reply)

 21. Kjell,

  Kjell,

  “Men jag har fortfarande svårt att föreställa mig att gemene man (eller kvinna) skulle kunna ha något emot att du firar sabbat. Så länge du gör det för Herren och inte för att förtjäna bonuspunkter”.

  Du har slagit huvudet på spiken här!

  Har svårt att förstå varför de flesta Sabbats/vilodags firare (Ordet Sabbat nämns väl inte i NT förresten?) skall agera martyrer. Vill man antyda att man lider förföljelse för Kristi skull? Eller kanske till och med är utsatt för antisemitism?

  Men gör man detta för att bli sedd av människorna, då är det ju inte så konstigt att man får möta ett visst motstånd ! Så gjorde ju även fariséerna när de fastade och bad!
  Men Jesus menade att detta var hyckleri.

  Mvh,
  Antonia

      (Reply)

 22. Angående vilodagen!

  Vill göra ett förtydligande, för att undvika eventuella missförstånd.
  Skrev så här ang. vilodagen: “Ordet Sabbat nämns väl inte i NT förresten” ?

  Tänkte på detta bibelcitat som nämner att även boskapen skulle vila då. Jag tror att vi kanske förandligat själva ordet Sabbat till att betyda något mera/bättre än själva Vilodagen. Primärt handlar ju den dagen om två saker. Att vi skall avskilja en dag i veckan åt att söka Herren. Helig betyder ju avskild. Och att vi skall få vila oss från allt förvärvsarbete. Det är för vårt eget bästa den tillkom alltså, och inte för Herrens.

  “Andra Mosebok 20:8-11 Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 9 Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, 10 men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. 11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag”.

  Mvh,
  Antonia

      (Reply)

 23. anita,

  Jag kan bara med sorg beklaga att det finns människor som känner sig kallade att döma andra i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. De bryter ju därmed mot Kol. 2:16 och andra liknande texter.

  Det är en ringa tröst att det finns militanta sabbatsfirare som dömer friskt från sin sida av staketet.

  Jag håller i stort sett med dej i det du skrev. Men det kvarstår vissa frågetecken.

  Du skrev: “Men det är fortfarande så att det är Gud själv som har angivit vilka “moedim”- mötestillfällen Han vill att vi ska avskilja åt Honom.”

  Min vän och broder Daniel (MTC) på Aletheia sände mej en DVD med Jan-Olof Sundvalls predikan. Den som man kapade i Kanal 10.

  Jan-Olof talar en hel del om “moedim”, men han slösar även bort en massa energi på att bevisa att det handlar om Lördagen. Jag trodde inte att det finns många som tror att Söndagen är den sjunde dagen.

  Sedan försöker han bevisa nytestamentligt sabbatsfirande genom att ta fram de texter där Paulus gick till den och den församling på Sabbaten.

  Ett svagt argument. Det var ju den enda dagen han kunde räkna med att folk skulle samlas på.

  Vidare propagerar Jan-Olof starkt för att det finns extra välsignelser man kan räkna med om man just väljer Lördagen.

  Och just den biten köper jag inte. Vår kontakt med Herren är oberoende av tid och rum. Och att Han då skulle kolla kalendern innan Han väger upp välsignelserna låter som sagt som en atropomorfism i mina öron.

  Summan av Jan-Olofs predikan blir en sorts vag olustkänsla att man kanske inte kvalificerar om man inte börjar fira Sabbat, och sedan Herrens högtider, och sedan börjar äta kosher mat.

  Och det är just detta manipulativa hummande jag (högljutt) vänder mej emot.

  Jag har mycket hellre de kängor man kastar på mej när jag någon gång bloggkomenterar hos rabiata judaister. Det är tydligt språk och det ger mej friheten att inte deltaga i dylika dispyter. (Jag har som princip att inte nämna namn i bloggkommentarer.)

  Har du läst min artikel Ormen, Trädet och Skadan?

  Det är faktiska citat från en rabiat blogg.

  Man baxnar!

  Skall det behövas 12 lärda rabbiner för att besluta om man får knäppa på kokplattan och göra sig en kopp té?

  /Kjell

      (Reply)

 24. Antonia Berglund,

  Guds rika välsignelse till dig också, Antonia! Jag brukar läsa dina inlägg och säga amen till dem, som du nog märker skriver jag sällan. Andra, t.ex. du, skriver ofta det jag själv tänker, och det räcker bra för mig.
  Majlis

      (Reply)

 25. “Person 3 genmälde: “Det görs för fullt i kyrkorna. De som har upptäckt att vi som frälsta faktiskt också får lov att fira sabbat och slipper äta gris, vi blir nerpredikade från talarstolen och sen utfrysta ut ur kyrkan. Jag ser inte skillnaden.” *[fotnot]

  Och jag anser att person nummer 3 på ett gigantiskt sätt misrepresenterar sanningen här.

  Jag har då aldrig blivit åthutad för att jag lät bli att köpa griskött. Inte för att jag aldrig äter sill heller, för den delen.

  Men om jag skulle sträva efter makt i en församling och sedan vilja föra upp sillen och grisen i synd-katalogen, torde jag få räkna med ett visst motstånd.

  Men som sagt, utmärkande för dem som anser sig prestera bra är en viss hårdhet. Högmod och fariséism ligger på lur. Och då får man mycket känsliga tår.”

  – Jag vill gärna drista mig till att lämna en kommentar även om jag inte tror att det är så välkommet. Helst skulle jag vilja länka till den “senaste” konversationen vi hade men då gissar jag att du inte skulle släppa igenom det jag skriver. Inte för att det är så hemskt men för att jag tror att du helst “bara” vill läsa det som är bekvämt för dig,, eftersom du redan då när det hände, lät bli att svara.

  Du skriver om mig (alla vet säkert vid detta laget att den tredje personen du citerar är jag) och rycker då ur en kommentar ur dess sammanhang.
  Det jag alltså skrev var Citat “Person 3 genmälde: “Det görs för fullt i kyrkorna. De som har upptäckt att vi som frälsta faktiskt också får lov att fira sabbat och slipper äta gris, vi blir nerpredikade från talarstolen och sen utfrysta ut ur kyrkan. Jag ser inte skillnaden.”
  Nu tänker jag alltså berätta för dig hur det var för mig.
  Under november 2009 slutar jag att äta gris och började att fira sabbat eftersom jag kunde se i bibeln att det var faktiskt så som Jeshua och lärljungarna levde. Min ENDA anledning var att vara lik min mästare.
  den 7 jan 2010 ringer min föreståndare och är jättearg och faktiskt skäller när han frågar om det är sant som han har hört (ungdomspastorn hade berättat det) att jag har slutat att äta gris och firade sabbat. Han krävde också att få veta varför och om jag hade någon teologisk orsak till det? Jag försökte hävda att det faktiskt är min ensak vad jag har i mitt kylskåp men att ja,, jag anser att eftersom Jeshua inte åt gris så vill inte jag göra det heller. På denna tiden var jag inte så påläst egentligen utan det var bibeln och så Aletheia som jag läste mest.
  Efter ett tag framkom det också att jag inte i allt tror på samma sätt som resten av ledningen gjorde.
  Hela den våren ägnades varje söndag till att predika ur Hebreerbrevet på ett sådant sätt att det förlöjligade och hånades och beskrevs som “icke frälst” beteende att inte äta gris, att fira sabbat , alltså att “leka jude”.
  En tjej i församlingen grät efter ett möte eftersom hon fått veta att hon var en svag människa för att hon är vegetarian, alltså inte åt något kött alls.
  Personligen hade jag inga positioner att slåss för i kyrkan eller skydda, det enda jag gjorde under denna perioden var att jag var på ungdomsgården varje vecka på ideell basis. Undervisa hade jag inte gjort sen nov 2009.
  Under våren 2010 kom en man, minns inte vad han heter, som tydligen var expert på man SKA ÄTA gris och INTE FIRA sabbat för att vara frälst. Jag gick aldrig på de samlingarna, för mig är det faktiskt nog med att läsa vad bibeln säger om sakerna.
  Jag vill helst inte beskriva mer därför att jag inte vill hamna i en “fälla” där jag kan råka säga saker jag inte borde.

  Att du Kjell tydligen ALDRIG har råkat ut för någon förföljelse eller hån när du började fira sabbat och slutade äta gris, tycker jag att du ska ta som ett stort tacksägelse men jag tycker att det är syskon kärlekslöst av dig att inte inse att inte alla har haft tur att vara med i samma sammanhang.
  Jag skulle faktiskt vilja veta vilken församling du är med i för den måste vara rikt välsignad när de på detta sätt “välsignar Israel”.
  Jag blir ändå konfunderad över en sak som du skriver. Det verkar som att du tror att ex jag lever efter Guds ord för att jag på det sättet “samlar bättre än andra” poäng.
  Eftersom du själv lever på detta sätt så borde du väl veta att man inte blir mer frälst än andra för att man inte äter gris eller för att man firar sabbat. Hur kommer det sig att du inte inser att det kan gälla oss andra också?
  För att ändå klargöra det hela så säger jag nu tydligt “JAG TROR inte att man blir mer frälst av att följa Guds Torah gällande bland annat oren mat eller sabbaten. Jag tror att det är en gåva som man kan ta till sig och följa för att man älskar Gud MEN ATT man inte ska leva på ett sätt som man inte själv känner att Gud har lagt på ens hjärta.

      (Reply)

 26. Lewanu,

  Tack för ditt vittnesbörd.

  Jag vill tro att det är som du berättar fastän det låter nästan otroligt att man skulle ha överfallit dej på detta sätt.

  Kan bara tillägga det jag redan skrev till signaturen “anita”:

  Jag kan bara med sorg beklaga att det finns människor som känner sig kallade att döma andra i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. De bryter ju därmed mot Kol. 2:16 och andra liknande texter.

  Förlåt att jag skrev att du “på ett gigantiskt sätt misrepresenterade sanningen”.

  Jag kan förstå att sådana saker sätter sina spår.

  Inte desto mindre är det tråkigt med den hårda bitterhet som du och de dina visar på t.ex. din blogg.

  Bara en liten undran, fast det går utanför denna artikels tema.

  Började du förneka Jesu guddom vid samma tidpunkt som du valde att fira sabbat?

  För i sådana fall kan jag nog ha viss förståelse för handlandet i den församling du var medlem i.

  Även om jag anser att man då hellre borde ha inriktat sig på att bemöta detta.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Lewanu,

  – Låt bara inte din berättigade bitterhet över div. kristna sammanhang få dig till ett lätt byte för andra teologiska läror och deras mästare. Vi lever ju alla under samma betryck, och får se liknande miserabla förhållanden. Därför är vår personliga relation med levande Gud överordnad allt annat, om vi skall kunna komma in genom den trånga porten, Jesus Kristus vår Herre.

  Det är över huvud taget inte så lätt att säga något till någon som vet bäst, regeras av bitterhet eller av andra orsaker har tappat den ödmjukhet som krävs för att höra, se och förstå. Till att reparera detta krävs ett förkrossat hjärta.
  Om det nu går att säga något till dig, utan att bli bemött med avfärdande eller förakt?

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 28. “Förlåt att jag skrev att du “på ett gigantiskt sätt misrepresenterade sanningen”.
  Jag kan förstå att sådana saker sätter sina spår.
  L: Av ditt sätt att formulera dig så inser jag att du egentligen fortfarande inte tror på det jag berättar och det är inte kul att säga men jag önskar att det skulle drabba dig samma saker som har hänt mig,, kanske att du då skulle förstå att det är väldigt illa att kasta sten på den som redan ligger ner.
  Det är märkligt att det ska vara så svårt att tro att människor blir väldigt dåligt behandlade och jag måste ju erkänna att jag blev väldigt ledsen av din artikel eftersom du använde så starka ord TROTS att du inte tog reda på sanningen först själv.
  Tänk på hur många som har läst det du skrev i artikeln men som inte läser kommentarerna. Kan du inse att du har/är med och sprider lögner?
  K: Inte desto mindre är det tråkigt med den hårda bitterhet som du och de dina visar på t.ex. din blogg.
  L: Varför måste det vara bitterhet som driver tror du? Inser du att du när du kallar det för bitterhet ÅTERIGEN sårar och skadar?
  KAN DET vara så att jag (var och en får tala för sig själv) bara helt enkelt är innerligt trött på allt skitprat och feghet som blir då det är ok att i en församling att faktiskt mobba ut folk men det är INTE OK att säga emot? Kan du förstå att det finns MASSOR av människor som blivit sårade och skadade men ingen bryr sig?
  Hur kommer det sig att du baserar en hel artikel på att vissa tror att de är mer frälsta om de lyder Gud genom att följa buden och sen har du mig som “varnande” exempel fast att det inte är sant? VET DU en enda människa som faktiskt tror att den är mer frälst än andra för att den följer vissa bud? OM Du vet det så kan du kanske skriva om den personen då.
  Kan du se att du då faktiskt går med förtal mot mig?
  Varför svarar du inte på vilken församling du själv tillhör?
  K: Bara en liten undran, fast det går utanför denna artikels tema.
  Började du förneka Jesu guddom vid samma tidpunkt som du valde att fira sabbat?
  L: Det var ingen som kände till vad jag trodde eller inte trodde så det hade inte med saken att göra. Jag vill inte berätta mer för jag måste ta hänsyn till människors integritet.
  K: För i sådana fall kan jag nog ha viss förståelse för handlandet i den församling du var medlem i.
  L: Varför skulle du ha det? Har du förståelse för att en lättklädd kvinna på krogen blir våldtagen? Hur kan DET NÅGONSIN bland kristna människor, under några som helst sammanhang vara ok att mobba och frysa ut människor tycker du? Jag ställer dig en fråga att fundera över.. WWJD? Eftersom Jesus är din Gud så borde det ju vara ännu mer angeläget för dig att se till att du inte ens i tanken tänker illa om mig eller någon annan,, eller hur?

      (Reply)

 29. Lewanu skrev: “Av ditt sätt att formulera dig så inser jag att du egentligen fortfarande inte tror på det jag berättar och det är inte kul att säga men jag önskar att det skulle drabba dig samma saker som har hänt mig…”

  Då får jag bara konstatera att vi inte kommer längre i form av bloggdiskussion.

  Må Herren hela dej från din bitterhet. Bittra rötter kan ställa till mycket elände.

  (Du är tillräckligt bibelkunnig för att själv hitta de NT-referenser jag syftar på.)

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell,

  Jag är ledsen över att din ton till lewanu är så hård på slutet, då jag VET eftersom jag nu vet vem person 3 med säkerhet är, att du har helt fel, vad det gäller hur hon är. Hon är en person som verkligen lever ut sin tro i vardagen och har varit många ungdomar till hjälp under åren bland mycket annat – sedan att hon skulle vara bitter och hård, kunde inte vara mer fel om du kände henne – men tonfall i skrift kan vara otroligt missvisande.
  Vi har ju en del olika teologiska skiljaktigheter, men man kan väl prata Bibel tillsammans ändå, vi har ju alla något att bidra med, och att döma någon för att någon tror på ett annat sätt är ju lite dumt – vem vet kanske man själv missat något?
  Vad det gäller hur hon blivit behandlad i församlingen, kan jag ju nu när jag vet med säkerhet vem som åsyftades säga att det är sant – tyvärr!

      (Reply)

 31. sanna skrev: “Jag är ledsen över att din ton till lewanu är så hård på slutet”.

  Och sedan: “men tonfall i skrift kan vara otroligt missvisande.”

  Du får väl välja hur du vill ha det.

  Mät gärna med samma mått för både Lewanu och mej.

  Kolla denna kommentar igen.

  Lewanu, du har tydligen inte fattat det där med förlåtelse.

  Kan det vara så att hon anser att förlåtelse och nåd måste förtjänas?

  Eftersom jag vet att Lewanu är medlem i MFS kan jag inte annat än tycka det är oroande att, som du skriver, “Hon är en person som verkligen lever ut sin tro i vardagen och har varit många ungdomar till hjälp under åren bland mycket annat”.

  Det är ju inte en småsak det handlar om, det du kallar “en del olika teologiska skiljaktigheter”.

  Ni brukar ju med klämton betona att ni inte är kristna.

  Vår gemensamma grund blir därmed obefintlig.

  Jag har deltagit i debatten flera år nu och har personlig erfarenhet av hur ni provocerar fram antagonism.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Kjell,

  Jag har väl aldrig sagt att jag inte kallar mig kristen? Bara för att jag nämnde om personer inom MFS i ett tidigare inlägg, så har väl det inte med vad jag skrev om lewanu i detta inlägg att göra – då visste jag inte ens att det var henne det handlade om, eftersom jag inte läst där du hämtat citatet, det borde jag kanske gjort.
  Varför är det allvarligt att hon lever ut sin tro, genom att hjälpa andra?
  Jag har aldrig varit på någon samling anordnad av MFS, så du kan ju inte bara anta att jag är inne på deras teologi, för att jag säger att du har fel om lewanu som människa, bara för att din artikel inte riktigt stämmer då eller?
  Jag känner lewanu från ett annat sammanhang och att ha ett samtal om Bibeln kan väl inte vara fel – sedan ÄR faktiskt inte allt glasklart, det finns ju Bibeltexter som tyder på att Jesus står under Fadern i auktoritet men också andra texter, där Jesus beskrivs given all makt i himmelen och på jorden, och jag kan därför inte säga att Jesus bara är människa, Guds son och Messias som då en del tror – men att därifrån säga att vare sig jag eller de som tror på det ena eller det andra sättet är frälsta eller inte frälsta – det kan du nog inte hitta ett enda tydligt Bibelord på – jag har inte hittat något tilräckligt glasklart än i alla fall.
  Gud är Stor och outgrundlig, långt större än våra tankar förmår, så jag tycker att vi i all ödmjukhet borde kunna tala runt Gudsbegreppet, lägga fram stöd för det ena eller andra – vad är alla så rädda för?
  Behöver vi absoluta dogmer hopsnickrade av människor?
  Vad menar du föresten med att du inte har någon gemensam grund med de som kallar sig messianska, har du inte samma Bibel, samma Messias=Kristus/frälsare?
  Jo jag tycker “bittra rötter” låter hårt faktiskt – det är värre än bara lite bitter, för om någon har bittra rötter skulle ju den personen var helt igenom bitter, och det är en ganska grov anspelning.
  Men jag ville inte reta upp dig på något sätt, bara svara lite på det du påstod för att förtydliga en del.
  Shalom!

      (Reply)

 33. sanna skrev: “Men jag ville inte reta upp dig på något sätt, bara svara lite på det du påstod för att förtydliga en del.”

  Du har på inget sätt retat upp mej.

  Och jag tvivlar inte alls på Lewanus personliga kvaliteter.

  Jag låter dej med ditt inlägg få sista ordet så att andra är fria att dra sina egna slutsatser.

  Må Herren bevara dej på din vandring.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *