Hajjar du? – Går detta an?

En artikel i Dagen med rubriken Imamer predikar om Jesus utifrån Koranen kan inte få gå spårlöst förbi.

Klicka på Dagens logo och läs artikeln noggrannt.

Frågan som artikeln börjar med tränger sig på!

Imamer som predikar evangeliet, kristna husgrupper mitt i islamska områden och Koranen som ett medel för att nå ut med Jesus – är det villfarelser eller ett sätt för Gud att vinna människor?


Det pågår redan diskussion hos Berndt Isaksson och kanske i flera bloggar, för man kan knappast kalla detta annat än oerhört, dvs aldrig tidigare hört.

Dock vore jag tacksam om ni som läser detta och har läst Dagen-artikeln skulle vilja ge er mening här.

Just nu är det ganska stor skillnad i åsikterna hur man bör känna igen villoläror och villolärare. Och framför allt hur man som Kristustrogen måste ställa sig till det.

En del letar efter kopplingar mellan olika förkunnare och hamnar i oändliga kedjor av “guilt by association”. Har man råkat hälsa på någon som råkat hälsa på kända villolärare så är man redan suspekt.

Andra varnar för självutnämda “väktare på muren” och manar till försiktighet.

Om du har följt kommentarerna här vet du att det finns kommentatorer här som just manar till försiktighet.

Jag nämner inga namn, men just era reaktioner på Dagen-artikeln skulle jag värdesätta.

Personligen har jag otroligt svårt att tänka mej att man kan finna något gott i Islams heliga skrifter.

Al Qura’n (Koranen) skrevs av Muhammed som var analfabet. Händelseförloppet i den grotta han befann sig när han blev tvingad att skriva, leder tanken till att han blev besatt av en ond ande.

Sunna-skrifterna innehåller “Hadith” som är citat från Muhammeds uttalanden. Vidare “Sirat” som innehåller biografiska berättelser om Muhammed. Till sist “Tafsir” som återger Islams historia.

Visserligen är det så att man säger att dessa skrifter bara kan begripas i originalspråket. Litet i stil med KK’s föredetta praktik att bara godkänna Latinet, så att proffsen fick tolka skrifterna åt folket.

Men i fallet med Koranen måste man då faktiskt ljuga om dess innehåll om man vill förkunna Evangeliets Messias med Koranen som utgångspunkt.

Ett par citat ur Koranen.

5:56 (5:51)
”Ni som tror, tag ej judarna eller de kristna som beskyddare. De äro ju varandras beskyddare, och den av eder som tager dem beskyddare, hör dem till. Gud vägleder förvisso ej de orättfärsiga människorna.”

48:29
”Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra.”

47:4
När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.

Och ur Hadith:

(Bukhari, volym 4, bok 56, nr 808)
I de sista dagarna kommer en del unga och dåraktiga människor att träda fram. De kommer att tala på bästa tänkbara sätt men de kommer att överge islam lika fort som en pil går genom sitt byte. Deras tro kommer aldrig att nå utanför deras strupar. Var ni än stöter på dem så döda dem, ty den som dödar dem skall belönas på uppståndelsens dag.

(Abu Huraira vol 4, bok 52 nr 177 eller Sahih Muslim, bok 41, nr 6985)
Profeten sade: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga : Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!

(Bukhari, vol.7 bok 62, nr 88)
”Profeten skapade kontraktet (bröllopskontrakt) med Aisha när hon var 6 år gammal, och fullbordade äktenskapet (samlag) när hon uppnått 9 års ålder. Hon levde med honom i nio år (till han avled).”

(Ahmad ibn Hanbal 5:75)
Profeten sade: Omskärelse är tradition för män, och en hedersam egenskap för kvinnor.

Det får räcka.

Vidare utan citat denna gången förbannas alla som bekänner att Gud har en Son och att Maria är denne sons moder.

Jesus kallas Issa i Islam och anses vara bara en profet. Av mindre rang än Muhammed. Issa blev inte korsfäst, inte dödad och uppstod inte.

I ändens tid kommer han att komma tillbaka och döda alla judar och alla kristna.

Igen!

Personligen har jag otroligt svårt att tänka mej att man kan finna något gott i Islams heliga skrifter.

Kan man verkligen, vilket Dagen-artikeln antyder, förkunna Kristus Jesus, Messias, Guds Son, korsfästelsen och uppståndelsen med Koranen som utgångspunkt?

Inom parentes….

Det har berättats för mej att det Hebreiska ord som betyder förbannelse, är ordet “alah” (אלה).

Och vidare att när det skymmer blir det snart mörkt. Det Hebreiska ordet som betyder “skymning” heter “erev” (ערב).

Och natten kommer då ingen kan verka. Så när vi ser ערב vet vi att det snart blir natt. (Andra uttal: Erev, Arav, Arab)

Den som kan Hebreiska får korrigera mej om detta inte stämmer.

/Kjell

Views: 41

23 thoughts on “Hajjar du? – Går detta an?”

 1. Har läst artikeln. En av imamerna sa att jag skulle kunna kalla mig kristen, det skulle inte vara några problem, men mitt folk skulle inte längre lyssna till mig då….

  När jag som kristen läser detta tänker jag men då är ju stötestenen borta- tror man att Jesus är Kristus kommen i köttet- och med sin mun bekänner och i hjärtat tror, då är man kristen! I apg. började man sig för första gången kalla sig kristna. En av kommentarerna i Dagen till artikeln tycker att bekänna kristus är det viktiga, inte kristendom. Då säger jag vad är skillnaden?

  Och det är ju DHA som gör att man kommer till tro, en människa kan ju inte omvända någon i egen kraft.

  Det han tar upp också att katolska präster talar i tungor och profeterar precis som det skulle vara ett tecken på att de är rätt ute. Om han skrivit att de hade övergivit katolska kyrkans villoläror och höll sig till skriften hade ju saken varit i ett annat ljus likaså om imamerna övergett Koranen och börjat läsa bibeln och gått ut med bekännelsen att nu har vi insett att Jesus är Messias och kallat sig kristna.

  Det verkar ju vara populärt nuförtiden att säga att man tror på Kristus inte kristendomen som Magnus Persson i United säger. En farlig väg att gå anser jag.

  Vidare står det i artikeln att de startat husförsamlingar. Vad predikas då? Predikas det utifrån bibeln? Menar de verkligen att de predikar ur koranen?!?

  Sedan att ta liknelsen om Petrus som fick uppmaningen slakta och ät, det jag har förklarat rent ska inte du förklara orent tycker jag haltar betänkligt.
  Att judarna inte trodde att hedningarna kunde bli frälsta är en sak men så står det inte i Skriften. Abraham fick ju löftet att genom hans säd skulle alla släkten bli välsignade. Men var nånstans står det i Skriften att man kan bli frälst men fortfarande hålla sig till avgudar??? (dvs katoliscismen och islam).

  Några tankar…

      (Reply)

 2. Tess,

  Ja, mycket skall man höra innan öronen trillar av, eller läsa innan ögonen trillar ut.

  Jag tyckte att signaturen “Magdalena H” sammanfattade det bra hos Berndt.

  Det där är mycket bedrägligt och faktiskt en omöjlighet. Inte går det att stå kvar i islam och predika Jesus från koranen. Inte erkänner koranen att Jesus är Guds Son. Inte erkänner koranen Treeningheten. Inte erkänner koranen att Jesus dog för våra synder. Inte erkänner koranen att Jesus är ändå vägen till Gud. Inte erkänner koranen att det är biblen som är Guds ord. Inte erkänner koranen att Israel och Jerusalem tillhör judarna.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Tess!
  Jag tänker likadant som du..
  (Att katolska präster talar i tungor och profeterar behöver inte nödvändigtvis innebära att det är från Gud. Inte när de samtidigt promotar avgudadyrkan.)

  Det låter ju spännande med imamer som predikar Jesus – frågan är bara VILKEN Jesus de predikar, om de nu utgår från Koranen. Vi kan bara hoppas att man sedan övergår till Bibeln, så snart man sett att ett äkta intresse finns.

  Evangelierna talar ju om ‘hemliga troende’, och ‘underjordiska församlingar’ känner vi ju till från både Kina, och de mest ‘stängda’ muslimländerna. Husförsamlingar mitt i muslimska områden är inget nytt. Men vi kanske inte hör så mycket om dem – av förklarliga skäl.

  Här är ett gripande vittnesbörd, som jsg tycker har relevans i ämnet:
  http://www.youtube.com/watch?v=fTArH-GJXBU

  Observera, att Khalil gick FRÅN Koranen till Bibeln.
  Många troende från muslimsk bakgrund vittnar om att Jesus visat sig i drömmar, och lett dem att läsa Bibeln. Hans berättelse är långt ifrån unik ur det hänseendet.

  Slutligen, Kjell, om ‘arab’ betyder mörker, så är [var] vi alla mörker –
  tills Kristus lyste upp våra hjärtan.
  mvh, ingela

      (Reply)

 4. Jag blev lite osäker på artikelns innehåll i Dagen, just gällande detta att det skulle predikas utifrån Koranen. Den meningen ställs som en inledande fråga av journalisten som skrivit artikeln, men var det verkligen detta som Lars Anderås såg när han var där på besök?

  (Jag är lite källkritisk gentemot Dagens artikelskrivare – vi får nog fråga Lars Anderås personligen för att kunna avgöra helt säkert.)

  Bibelord som jag själv funderat över och fortfarande funderar över, och som kanske passar i sammanhanget är följande:

  Apg 16:1-3

  1 Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna, och hans far var grek. 2 Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. 3 Eftersom Paulus ville ha honom med på resan, tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna, ty alla kände till att hans far var grek.

  Min fundering: Varför omskar Paulus denna kristna lärljunge Timoteus, när Paulus så tydligt i sina brev menar att omskärelse inte är något vi som kristna ska sträva efter?

  Kan det finnas en koppling till det Paulus skriver i följande bibelvers? :

  1 Kor 9:19-23

  19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. 20 För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. 21 För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Gudslag utan lever i Kristi lag. 22 För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några. 23 Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv skall få del av det.

  Hajjar vi Paulus?

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 5. Kommentar till Dagenartikeln
  – Väl kan man tänka sig att en hel muslimsk församling konverterar i sin tro – för den bibliske Jesus, alltså mot koranen, men detta är då enligt islam förenat med dödsstraff. Alltså på gränsen till det omöjliga.
  – Väl kan man tänka sig att en viss avlägsen landsända i ett liberalt muslimskt land i huvudsak konverterar på samma sätt. Men riskerna är likafullt betydande för deras liv och hälsa…

  Men muslimer blir man aldrig riktigt klok på. Exempelvis finns det inom stora delar av islam en “sorts messiansk tro” etablerad sedan flera hundra år. Den finns men får exempelvis inte formaliseras eller beskrivas i skrift.

  Suliman den store lät exempelvis mura igen sköna porten i Jerusalems mur, den ingång som går direkt in till tempelområdet: Av den orsaken att han trodde på att när Messias skulle återkomma (som många muslimer faktiskt tror) så skulle han [Messias] stiga ner på oljeberget och komma in i Jerusalem via sköna porten. Suliman ville inte att detta skulle inträffa under hans tid och lät därför mura igen porten.

  Platsen utanför östra sidan om Jerusalems mur, där sköna porten är belägen, är en muslimsk begravningsplats. Detta bygger på tron att när Messias återkommer skall de döda uppstå, och då vill de vara de första som möter honom.

  Dagenartikeln låter förvisso som ett aprilskämt. Men,… för de som rest i mellersta östern, talat med diverse olika muslimska utövare skapar artikeln inte någon större klarhet. Man vet helt enkelt inte vad man skall tro. Utifrån mina erfarenheter av muslimer [som är ett antal] stämmer de väl med vissa erfarenheter, men motsägs i ännu högre utsträckning av det samstämmiga muslimska vittnesbördet att detta bör vara att karaktärisera som hädelse av profeten och ‘den heliga koranen’.

  En sak jag aldrig blivit klok på under alla mina möten med muslimer: – Alla muslimer jag träffat HAR TVÅ ANSIKTEN!!! Ena stunden är det en kärleksfull familjefar, andra stunden en person som går i en pöbelhop, med hat lysande ur ögonen, och skriar “allah ak bar”. Den som förstår något av detta kan tala om det för mig, därför att jag själv aldrig förstått det – och trots allt har jag även träffat flera ur Al-fathas (tidigare) ledning – om nu dessa kan anses som meriterade muslimer. Mycket pusskalas mellan karlar dock…

  Förvirrande! Ja, så skall det ju vara i ‘endetiden’. Men i övrigt instämmer jag i ovan nämnda citat av “Magdalena H”.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 6. Bland dagenartikeln skrev jag redan några korta tankar som manar om lite försiktighet med att döma ut dessa imamer, något som jag sedan skrev lite utförligare om på bloggen (klicka länken). Där tar jag även upp fler bibelställen vi kan tänka på i det här sammanhanget.

  Viktigast anser jag är att vi inte ska vara snabba med att ha en tvärsäker bedömning. Det är så viktigt att be för dessa imamer/muslimer istället.

      (Reply)

 7. Instämmer med dig Kjell och med kommentarerna. OM de nu predikar Herren utifrån koranen, alltså skippar Guds Ord, ja då kan vi väl dra slusatsen om att det är satan som gör sig lik Herren (tänker på tungotalet osv).

  Det låter som religionsblanding i mina öron. I antikrist rike leder alla vägar, rwligioner, till Gud. Det vill säga, Herren är inte längre Vägen, Sanningen och Livet. I slutändan tror jag att alla de som förkastar Herren, Gud kommen i köttet, förenas med New Age-lögnen att vi alla är Gud, att Jesus Kristus bara var en av alla Kristusar, alla smorda. Men det är lite off-topic.

      (Reply)

 8. Andreas, tror du verkligen att dessa imamer på ett kraftigt vis förkunnar försoning genom Jesus blod, tvättar fötterna på sina bröder och samtidigt blandar religionskorten? Skulle inte Lars Anderås kännt av detta när de träffades under en hel vecka, tror du? Låter lite väl magstarkt!

      (Reply)

 9. Tess skrev: “Menar de verkligen att de predikar ur koranen?!?”

  Just det verkar super-suspekt. Jag skulle inte på rak arm kunna komma på något evangeliskt korrekt i Islams heliga skrifter.

  ingela skrev: “Evangelierna talar ju om ‘hemliga troende’, och ‘underjordiska församlingar’ känner vi ju till från både Kina, och de mest ‘stängda’ muslimländerna. ”

  Fullt begripligt i deras situationer. Men anledningen till att de samlas i hemlighet är ju att de annars skulle råka mycket illa ut.

  I många (de flesta?) muslimländer straffas det med döden om man konverterar från Islam till Kristendom.

  Eva Helen skrev: “Min fundering: Varför omskar Paulus denna kristna lärljunge Timoteus, när Paulus så tydligt i sina brev menar att omskärelse inte är något vi som kristna ska sträva efter?”

  Enligt traditionen räknas ju varje person med en judisk mor som jude. Timoteus var alltså, enligt den definitionen, ingen “hedning”.

  Det är väl den enkla förklaringen.

  Sefast Tronde skrev: “Dagenartikeln låter förvisso som ett aprilskämt.”

  Lustigt att du skriver det. Samma tanke kom faktiskt upp i mig. Men jag ville inte ta med det i artikeln.

  Det räckte för mej med alla galenskaper som står i Koranen och Hadith. Totalt oförenliga med evangelisk tro.

  Theodor skrev: “Bland dagenartikeln skrev jag redan några korta tankar som manar om lite försiktighet med att döma ut dessa imamer”

  Välkommen hit.

  Som redan påpekats ligger väl det största problemet i att “predika Kristus” utifrån Koranen.

  Det kan i sådana fall bara ske om man förkastar Koranens ord. Vilket anses som en dödssynd i Islam.

  Och eftersom tron kommer av predikan blir det endera en felaktig tro eller förkastande av Koranen och Hadith och därmed den onämnbare profeten.

  Andreas Frost skrev: “Det låter som religionsblanding i mina öron.”

  Och det är väl just det som det kommer att handla om i ändens tid. Eller bör jag skriva, som det handlar om just nu i denna tid.

  Det funkar bara om Jesus Kristus “elimineras”. Om Johannes ord stämmer på något alls, så stämmer de på Islam.

  1 Joh. 4:2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Theodor,

  Du skrev till Andreas: “tror du verkligen att dessa imamer på ett kraftigt vis förkunnar försoning genom Jesus blod, tvättar fötterna på sina bröder och samtidigt blandar religionskorten? Skulle inte Lars Anderås känt av detta när de träffades under en hel vecka, tror du? Låter lite väl magstarkt”!

  Är nog benägen att hålla med dig här.Om det är något som talar för att detta kan vara ett verk av Gud, så är det just frukten.Reningen genom Jesu blod är ju heller inte något som mörkrets furste tycker om, att bli påmind om.Det var ju genom detta blod som han besegrades.

  Och att tvätta fötterna på sina bröder, är ju ett yttersta tecken på sann kärlek och ödmjukhet, som Jesus påpekade.

  Så än så länge, när vi bara har dessa kriterier att gå på, är det nog klokt att vänta med några tvärsäkra uttalanden. Så att vi inte befinnes strida mot Gud själv.

  För om det är ett verk av Gud så kommer det att bestå och bära en sådan frukt som blir beståndande, annars inte.

  Men att Herren vill frälsa muslimerna, det vet vi dock. De är ju också Abrahams ättlingar, som har fått del i “löftet”. Sen vilka vägar detta kommer att ta är svårt att spekulera i. Det är ju förenat med livsfara att gå emot Koranen.Så kanske att den bara är en “täckmantel” just i detta fallet.

  Hur som helst så predikas Evangelium, och bara detta är något oerhört, i ett Muslimskt land, anser jag. Vi får be för muslimerna, att Gud möter dem på de vägar som är framkomliga.Han är ju en Mästare på att göra en stig, genom väldiga vatten.

  Guds välsignelse,
  Antonia

      (Reply)

 11. Theodor skrev: “Viktigast anser jag är att vi inte ska vara snabba med att ha en tvärsäker bedömning. Det är så viktigt att be för dessa imamer/muslimer istället.”

  Tack för dina synpunkter.

  Jag skulle vilja råda alla att läsa dina tankar om detta på din egen blogg.

  http://tankarkringbibeln.blogspot.com/2011/07/imamer-predikar-jesus-i-mosken.html

  I sanning är det ju något vi, som inte var med, inte kan bedöma i sak.

  Vi kan bara bedja om vishet och välsignelse för alla inblandade och oss själva.

  Kvarstår dock det faktum att Koranen är helt oförenlig med Bibeln.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Antonia Berglund skrev: “För om det är ett verk av Gud så kommer det att bestå och bära en sådan frukt som blir beståndande, annars inte.”

  Det är givetvis sant ur evigt och slutgiltigt perspektiv. Men man kan knappast dra slutsatser inom ramen för vår egen livstid eller ens historiskt perspektiv.

  Men Hindusimen kan historiskt spåras tillbaka till Babels torn. Den handlar om “ren” satanism och blidkande av onda andar. Trots detta har den alltså “bestått” i tusentals år och till och med levat upp i form av New Age.

  Buddsimen är ungefär 2500 år gammal och inte minskar den. Istället bekänner sig fler och fler västerlänningar sig till denna form av humanistisk hindusim.

  Islam, som i allt stämmer med det som Paulus två gånger i rad förbannar i Galaterbrevet, är nu ungefär 500 år gammal. Med rötter tillbaka till Baalsdyrkan.

  Mormonism, Christian Science och New Age har blivit ungefär 200 år gamla.

  Vad jag vill visa på är att vi inte, under vår livstid, kan räkna med att få se om något är slutgiltigt beståndande.

  Men, som jag redan skrev till Theodor, är jag helt ense med dej att vi inte skall förhasta oss i bedömningen.

  Dock kan det inte skada att känna till att Islams heliga skrifter är oförenliga med tron på Jesus Kristus, Guds Son, som världens frälsare.

  Denna tro förbannas i Islams heliga skrifter.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,

  Kjell,

  “Vad jag vill visa på är att vi inte, under vår livstid, kan räkna med att få se om något är slutgiltigt beståndande”.

  Visst, det stämmer på sätt och vis, men beståndande, just i detta fallet, syftar på den goda frukten som Gud bestämt att vi skall bära. Denna frukt kan man inte producera/fejka själv, den kommer från Herren! Och den menade jag att dessa Imamer visade på.

  Angående beståndande frukt så tänkte på dessa bibelcitat.

  Svenska (1917)

  Joh 15:16 “I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn”.

  Joh. 15:5 “Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra”.

  Du skrev även: “Dock kan det inte skada att känna till att Islams heliga skrifter är oförenliga med tron på Jesus Kristus, Guds Son, som världens frälsare”.

  Ja, det är just detta som är kruxet för givetvis så är Koranen inte inspirerad av Gud, men ändå predikar de om frälsningen, på ett bibliskt sätt. Och om frälsning genom Jesu blod, står det ju ingenstans i Koranen. Muslimerna lär inte ut att Jesus är världens Frälsare och att det bara är genom honom, man kommer till Gud. De tror att Han var en stor undergörare och att han har funnits, men inte mkt mera än så.

  Min tanke var alltså att Koranen kanske var en täckmantel som man höll upp, men ändå citerade Guds Ord. Så skulle nog jag ha gjort om jag varit i deras kläder. Har dom en Bibel, så riskerar dom ju livet ! Och då är det ju slut med predikandet också.

  Men som sagt var, vi får väl vänta och se.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 14. Kjell,

  Kjell, du svarade på halva mitt inlägg. Har du någon tanke om resten av inlägget? (angående hur vi ska förstå bibelstället 1 Kor 9:19-23, där Paulus bl.a. säger: “För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen.”)

  Tror du att det kan finnas stöd i denna bibelvers, för exempelvis en kristen f.d. muslimsk imam, att stanna kvar i en miljö “som vore han en muslim” där annars bara muslimer är välkomna, för att kunna vinna de muslimer som ännu inte är kristna?

  För övrigt så har jag också svårt att tro att den sanna Jesus skulle kunna predikas utifrån Koranen. Men jag undrar som sagt, om det verkligen var detta som Lars Anderås såg, eller om det är artikelskrivaren som lagt till detta själv (om att predika om Jesus direkt från Koranen).

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 15. Eva Helen skrev: “Tror du att det kan finnas stöd i denna bibelvers, för exempelvis en kristen f.d. muslimsk imam, att stanna kvar i en miljö “som vore han en muslim” där annars bara muslimer är välkomna, för att kunna vinna de muslimer som ännu inte är kristna?”

  I Paulus fall stannade han ju inom ramen för samme Gud och samme Guds uppenbarelse.

  Det kanske mest intressanta jag får ut av den text du citerar är det tydliga poängterandet av Paulus att han inte står under lagen. Men det får jag spinna vidare på i judaist-trådarna.

  I fallet med Imamer bekänner de sig tro på Abrahams, Ishmaels och Muhammeds gud, och om man drar hela linjen figurerar Esau starkt i den härvan.

  Den andemakt man kallar Allah, enligt Islams heliga skrifter och traditioner, är inte Abrahams, Isaks och Jakobs (Israels) Gud.

  Sett ur den synpunkten har jag svårt att tänka mej in i hur man kan låtsas stå kvar i Islams tradition och samtidigt verka som Evangelii förkunnare.

  Men, som vi alla med sorg måste konstatera finns det ingen brist på villolärare som viftar med Bibeln och kallar sig “kristna” och med hjälp av Guds Ord bygger en villolära.

  Så teoretiskt och tekniskt sett skulle alltså “muslimska” ledare kunna predika en lära som kan klassas som villolära av rättrogna muhammedaner.

  Men vårt tal skall vara så att JA betyder JA och NEJ betyder NEJ.

  Finner du några texter i Bibeln där Gud använder sig av vilseledning och “nödlögner” för att missionera?

  /Kjell

      (Reply)

 16. Antonia Berglund skrev: “Min tanke var alltså att Koranen kanske var en täckmantel som man höll upp, men ändå citerade Guds Ord. Så skulle nog jag ha gjort om jag varit i deras kläder. Har dom en Bibel, så riskerar dom ju livet!”

  Om vi utgår ifrån att Josefin Lilja har tolkat och återgett rätt så undrar jag nog ändå hur hennes fotnot skall tolkas.

  Hon skriver:

  Fotnot: På grund av hotbilden mot imamerna i det aktuella landet väljer vi att inte publicera namn eller land.

  Vi kan vara säkra på att denna Dagen-artikel har lästs även av “trogna” muslimer från de flesta av dessa länder.

  Dessutom vet vi att dessa länder har en mycket strikt bokföring av dem som passerar landets gränser. Mycket lätt kan man söka på namnet “Lars Anderås” och själv veta vilket land det handlar om.

  Sedan blir sökandet efter dessa Imamer inte så svårt.

  Det finns en obalans i artikeln som gör mej fundersam på mer än en front.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Theodor,

  Jag var kanske inte tydlig nog. Det är möjligt att Gud ligger bakom detta. Men är det på så vis att de inte dras till Guds Ord utan förkunnar genom koranen så är saken glasklar.

  Är det däremot så att de likt Paulus, när han utgick från den namnlösa guden (minns ej bibelstället) och sedan övergick till Skriftens förkunnelse, då är det helt annorlunda.

      (Reply)

 18. Som svar på din fråga skulle jag vilja säga först ett direkt nej, när det gäller att man inte kan vara muslim och kristen på en och samma gång.

  Eftersom Islam är direkt Antikristlig och förnekar Jesu Guddom med Fadern och den Helige Ande tre-enigheten med andra Ord … Och Jesus Jungfrufödelse .Och för att vara Guds son. Och Korset försoningen med Gud för våra synder, och uppståndelse ifrån de döda, och Jesus som vår enda rättfärdighet från och inför Gud … Och frälsningen av nåd från Gud igenom tro endast därför emot Guds Ord bibeln… Och även gör sig till fiender till Guds folk Israel och Guds församling vi Kristna …

  Sen så kanske Gud i ett övergångs skede innan en mer djupare och mognare omvändelse till Gud kommit … Kan var översende med det Islamiska hos muslimer till vis del, innan de mognat mer och fått sinnetsförnyelse mer att omvända sig helt från Islam, och till Gud och Guds Ord …

  Eftersom dom 4 imamer det talas om i artikeln sägs vara kristna och förkunna evangeliet … Och i och med det inte är helt Antikristliga som det verkar… Det är ju också deras kultur och folk och land, så dragen av det muslimska kan väl bli kvar en tid, tills de mer sett, att det är oförenligt med Kristen tro på Gud och bibeln…

  Och när det gäller trosförkunnare och kristen… Tror jag att det är möjligt för den mer olärde att vara kristen och trosförkunnare … Som tex Kristen och Svensk med viss sekulariserad syn och liberateologisk syn om tron… Det handlar ju om okunskap om tron och Bibeln att det inte är förenbart med kristen tro på Gud …Och förförelse från djävulen och människor som kämper mot Gud om mäniskors liv och tro på Gud och Guds Ord bibeln och frälsningen … Som hos helt nyomvända, eller påverkade av fel ande och fel lära inom och utom kristna sammanhang …

  Och till viss del tror jag det handlar om dåligt ledarskap och ledare och förkunnare och lärare som inte är tillsatta av Gud … I Kyrkor med okunniga och godtrogna medlemmar och gäster och ledare och förkunnare och lärare i tron … Med viss felaktig teologi och villolära och kompromiss med värdslighet…

  Ja, jag tror att man kan vara muslim och kristen, och trosförkunnare och kristen, och liberalteolog och kristen, till en vis gräns… Som Gud kan tolera ännu, av något vilseledda och okunniga om det, men med tillräkligt sann omvändelse och sundhet i tron, för att ha blivit frälst och född på nytt av Gud av nåd till ett Gudsbarn…

  Men gränsen går väl vid att förneka Jesus Kristus kommen i köttet och som Guds son och Gud med Gud. Och jungfrufödelsen och korset och uppståndelse och Jesus uppstigande till Fadern i Himlen och återkomst. Och Domen till Himlen av nåd för Hans skull endast av Gud, som Guds rättfärdighet och försoning från Gud av bara nåd i tro enligt Guds Ord bibeln blott.

  Och dommen till det eviga Helvetet utan slut och återvändo från, för förnekelse och ovilja till Guds vilja och nåd i Jesus Kristus vår Herre enligt Guds Ord bibeln…

  Jag trotsar dig ej med detta långa svar, men känner mig svårt prövad med syndanöd. Och i denna komplexa fråga, och om annat privat…

  Och efter en konflikt om andlig trovärdighet enligt bibeln med en broder i frågor, som rör vad som är Andligt och blott magi etz, efter söndags Gudstjänsten i söndags … Och jag tror vissa börjat anse mig för att vara en bråkstake och okänslig för andra, och i min församling, och för att Göra mig bekymmer och oro i onödan och orsaka …

  Och till vis del är det sant och även pågrund av min psykiska och andliga ohälsa och vilsenhet och tvivel om vad som är äkta tro på Gud och Guds Ord och Guds vilja .

  Och om jag verkligen är frälst, och fruktan kring det, jag haft i många år och min frustration och oro och bekymmer kring det…Men också fel, för jag har också varit mycket ambitös när jag orkat, trots det… Men all ära för nåd från Gud om jag vill var ödmjuk, måste jag ju ge Gud enbart, annars vore det högmod och prestige, och sådant av köttet och världen och djävulen bara…

  Och jag ber även dig om översende med mig pågrund av det…

  Jag har mycket att växa upp i Gud om i tron, och bli sund och trygg i tron över i den sunda tron och läran Guds Ord bibeln….

  Ber också om förbön till Gud om Guds nåd och hjälp och kärlek och omsorg om ovanämt och ej nämnt, som Gud vill i Jesus namn, amen

  Ronny Frid ps 103

      (Reply)

 19. Ronny,

  Du skrev: “Och till vis del är det sant och även pågrund av min psykiska och andliga ohälsa och vilsenhet och tvivel om vad som är äkta tro på Gud och Guds Ord och Guds vilja. Och om jag verkligen är frälst, och fruktan kring det, jag haft i många år och min frustration och oro och bekymmer kring det…”

  Hos Aletheia har man just nu en artikel som ställer frågan: “Kan fel teologi föra oss till helvetet? I så fall vilken lära?”

  Mitt svar skulle vara ungefär såhär:

  Enligt Skriften finns det i alla fall en synd för vilken förlåtelse inte finns.

  Det borde alltså innebära att alla “teologier” som leder till hädelse av Den Helige Ande, även leder rakat spåret åt helvetet.

  Att, mot bättre vetande, förneka Jesus Kristus, för den han är. Tycks vara en säker väg till slutgiltig hädelse av Guds Ande.

  Domen tillkommer Herren, men JDS-lära som gör oss till “gudar” och villor inspirerade av Alah’s ande som förnekar att Jesus är Herren Gud tycks mej vara slippery slopes.

  Men även gärningsläror som inte direkt kan spåras till samme villoande leder till en sluttning mot avgrundens brant.

  Jag skrev en artikel om förnekandet. Den heter Definitiva resultat

  Men jag skulle vilja tillägga att det du skriver är mycket personliga vittnesbörd.

  Jag hade också erfarenheten av att en längre tid tvivla att Guds nåd skulle räcka till förlåtelse för mina synder. Det var jobbiga år och i mina böner sade jag till Gud att jag bekänner att allt i Guds Ord är sant, även fast mina känslor inte hängde med.

  Som resultat av den kampen förstår jag nu att bara nåden räcker. Jag förstår det rent praktiskt, inte bara teoretiskt.

  Och sedan dess väljer jag ofta att inte själv agera, utan bara bedja och bedja och bedja.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Hej och tack Kjell ska läsa de två artiklar den från Atlethia och som du skrivit vid tillfälle inom det närmaste som du rekomenderar defenitiva resultat… Att jag är så uppriktig och ofta i bönneform är för att visa på som jag tänker mig,att man behöver bara vara san och ärlig med Gud och sinna med människor och sig själv så ordnar Gud resten för sin nåd skull i Jesus Kristus vår Herre…Om man undviker att vara allt för beklämande,och nämna sånt som kan vara direkt sårande och kränkande och skadligt,och bevarar privat det som bör vara privat… Och repekterar Gud och sin nästa och sinna egna och sig själv och livet och Guds Ord i tro på Gud och Guds Ord…Och med Guds Ord som rättesnöre…Och det är en nådens omvändelse process som Gud vill ge oss alla till att bli san och mogen och trogen Gud och Guds Ord och Guds vilja enligt Bibeln och trygg med Gud…. Och så att man lär sig att älska Herren av hela sitt hjärta och hela sin själ och kraft och vilja.Och sin nästa som sig själv….

  Men att det är möjligt för var och en av oss även fast vägen ditt kan vara så olika… Och olika svår och lätt…För våra liv och personner är så olika i mycket,om ändå också licka i mycket med… Därför får vi lära oss att vara översende med alla och varandra och oss själva,och det tror jag Gud är myket mer än vi annar med…. För Gud är kärleken 1jhon 4:8 Ty Gud är Kärleken…Och Han är som Jesus sa han och Fadern är i bibeln och i Jhon 14:6 Jag är vägen och sanningen och livet och den enda vägen till Fadern, och förutom mig finns ingen väg till Fadern…

  Men vår liv före och efter vi mött honom som är vägen och enda vägen till Fadern… Kan ju vara mer eller mindre med honom som är enda vägen till Fadern… Men ett har jag lärt mig av Gud och den använd av Gud och Guds Ord…Och det är att Gud stöter inte bort någon som kommer till honom… Och att ingen Kan komma till Jesus som inte Fadern drar till honom… Och det vill Fadern göra men vi kommer inte framt tillenda vägen till Fadern igenom egna meriter och gärningar och egen kraft och igenom oss själva eller andra eller kyrkor och kristna sammanhang eller ledare och förkunnare och lärare i tron… Eller döda helgon eller på nåt annat vis igenom skapelsen… Eller rent av igenom hopp om igenom djävulen utifrån nån villfarelse och synd och ondska från honom och människor och oss själva… De vägarna är alla ouppnåbar för realtion och tro på Gud och gemmenskap med Gud och för att få den nåden och nån välsignelse och bli frälst av Gud och får frid med Gud…

  Men Jesus Herren vill gärna vara Guds enda väg till Gud och Fadern för oss och visa och lära oss enligt sitt Ord bibeln… Så vi är inte utan hopp inte ens ända in i döden.Och när Gud får göra det klart för oss då får vi ro och frid med Gud.Och trots allt och igenom allt och hur syndiga vi än är,för vill vi vända om till Gud och få nåd för all vår synd och även komma till Gud till himlen så får vi det tror jag… Och om vi kommer att vända om är det inte vår egen prestation och kraft och vilja och intelligens och känslor och föruttsättningar och tro som Gör det…. Utan bara Gud igenom den Helige Ande i Jesus vår Herre och endast för hans skull…. Och då kan vi igenom Guds ro och frid,få ro och frid med Gud ända in i dödsögonbliket och för evigt hos Gud sedan i Himlen…. T änk bara på rövaren på korset brevid Jesus kors… Han hadde inga som helst möjligheter att göra nån bättring längre,och bad Jesus bara,tänk på mig då du kommer till ditt rike… Jesus svarade honom redan idag ska du var med mig i paradiset…

  Så det är inte hopplöst och omöjligt för nån att få nåd av Gud som vill få nåd av Gud… Och som Gud fått väcka upp den viljan hos,och den använd av Gud… Så det finns hopp trots allt för alla andra och oss, och oavset vad de och vi gjort eller inte gjort… Och trots vad vi och de känner och djävulen och livet påstår och anser.Och ger intryck av och hur lång eller kort tid vi har kvar… För endast Kristi kors och uppståndelses skull till evigt liv med Gud igen på tredje dagen… Under Påsken i Israel och Jerusalem för ca 2000 år sedan… Då Gud försonnade sig själv med oss alla,en gång för alla,på Golgata Höjden där Jesus led och dog i vårt ställe till försonnig med Gud vårt syndastraff…. Därför Gud älskar dig och alla och mig…Och ville så skapa frid imellan oss och alla och med oss själva och livet och Guds Ord och vilja för livet i Gud… Trots allt här på Jorden…

  Och sedan helt i himlen där inget ont finns och får komma…. Så vi alla har ett hopp att hoppas på,att få av Gud som vill ge oss det i nåd emot var och en av oss personligt i Jesus Kristus vår Herre…Den rättfärdighet Gud ger oss, och som han endast godtar,den enda vägen till Fadern,som försonnat Gud, och oss med varandra.Och oss människor med varandra och med oss själva och livet och Guds Ord.Och det som är Guds församling vi kristna och Guds församlingar och sammanhang…Som Gud vill ge oss av nåd emot oss med evigt liv med Gud…Igenom att rädd oss och ge oss den nåden med all nåd vi behöver och hjälp och omsorg och vägledning igenom Guds vishet och kraft och till tro på Gud och Guds Ord och vilja… Så vi kan vilja det och födda oss på nytt till sitt barn med evigt liv i Gud…. Om vi vill eller när vi vill det under vårt liv… Därför Gud älskar vår nästa och vår vän och fiende och oss…. Guds frid och Gud välsigne er och dig!!! Jermi 31:3Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig…. Så vi är alla välkomna till Gud den värste och den bäste…Frid Ronny…. Jhon 14:6

      (Reply)

 21. Vill bara säga att jag reagerade så starkt på artikeln och kanske lätt onödigt hård men det är för att jag avskyr det falska. Vill verkligen att muslimerna ska lära känna Jesus Kristus som han är men eftersom jag inte vet om dessa imamer verkligen predikar Jesus Kristus som bibeln lär när de använder koranen som undervisning tycker jag det låter väldigt konstigt. Om dessa imamer bekände sig som kristna och undervisade ur bibeln skulle det varit en annan sak och det hade verkligen varit glädjande.
  Att som det citeras i koranen kommer Issa (jesus) att komma tillbaka i den yttersta tiden och döda alla judar och kristna (låter som beskrivningen på en annan känd person i ändetiden) som inte kommer att lyckas med sitt tilltag.

  Så Kjell är det ur koranen som kvinnlig omskärelse härstammar ifrån eftersom du citerar detta ovan?
  Mvh

      (Reply)

 22. Tess skrev: “Så Kjell är det ur koranen som kvinnlig omskärelse härstammar ifrån eftersom du citerar detta ovan?”

  Det blir ju kanske litet off topic… men eftersom jag bor i ett land där tyvärr många flickor könsstympas, skall jag berätta vad jag tror om detta.

  Jag tror inte att det härstammar från Koranen. Men det rättfärdigades av Muhammed och därför finner man de allra värsta typerna av könsstympning i de länder som är övervägande muslimska.

  Utan att gå in i detalj vet du kanske att det finns tre typer av “female genital mutilation”. Den lindrigaste kan jämföras med manlig omskärelse. Den västa leder till stora kroppsliga problem.

  De båda värsta är avsedda att hindra kvinnor från sexuell njutning och dämed begärelse.

  De praktiseras i kulturer där mång-gifte är vanligt och framför allt där gamla gubbar gifter sig med småflickor. Tänk dej 50 åringar med 7 åringar.

  Dessa gamla gubbar vet att de aldrig kan tillfredställa sina “hustrur” och har därför inlemmat köns-stympning i kulturen för att kunna härska över sina stackars sex-slavinnor.

  Muhammed var dokumenterat sexmaniakal och pedofil. Troligen ligger det till grund för hans prisande av köns-stympning.

  Nu för tiden brukar man från muslimhåll, politiskt korrekt, förneka att praktiken stöds av Islam.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *