Hajjar du? En halshuggen och en fri!

I ett antal kommentarer just nu handlar det om under och svar på bön. Detta är ett inlägg där diskussionen kan fortsätta.

I Apostlagärningarnas tolfte kapitel läser vi:

1 Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. 2 Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. 3 När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. 4 Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar, om vardera fyra man, att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. 5 Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom.

6 Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. 7 Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: “Skynda dig upp!” Då föll kedjorna från Petrus händer, 8 och ängeln sade till honom: “Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna.” Petrus gjorde det, och ängeln sade: “Ta på dig manteln och följ mig.” 9 Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. 10 De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. 11 När Petrus blev sig själv igen sade han: “Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.”

12 Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. 13 Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. 14 När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. 15 De sade till henne: “Du är tokig!” Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: “Det är hans ängel.” 16 Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. 17 Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: “Berätta detta för Jakob och de andra bröderna.” Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats.


1. Vers 1: Varför blev en avrättad och en annan frigjord mirakulöst?
 
 
 
 

2. Vers 15: Tydligen trodde inte de som var samlade till bön att ett under skulle ske. Var det ändå “trons bön”?

 
Hajjar du?

Din kommentar är välkommen.

/Kjell

Views: 66

8 thoughts on “Hajjar du? En halshuggen och en fri!”

 1. 1. Vi kan inte alltid förstå Guds allmakt kontra Hans syften. Och vår Gudsbild förvrängs tyvärr så lätt när vi inte förstår riktigt, vilket de flesta i sin vilsenhet uttrycker nästa som ett krav – vilket snarast vittnar om deras eget förhållande till levande Gud.

  I angiven bibeltext förstår vi väl att ingen av de församlade på minsta vis anklagade Gud för att Jakob blev avrättad. Vad vi däremot kan utläsa är deras oerhört stora gudsfrukan, tillit och tacksamhet. Varför räddade inte Gud Jakob, när Han tydligen sände sin ängel att rädda Petrus? Därför att det behagade Gud! Och GUD ÄR GOD!!! Trots att inte vi förstår allt, och den kärleken och tilliten borde vi även ha till levande Gud, precis så som den första församlingen hade, och bibeltexten vittnar om.

  En annan sak vi inte skall glömma, att Gud är densamme idag, och Hans nåd och trofasthet inte är mindre mot oss än vad den varit mot hans älskade barn i den första församlingen. GUD ÄR TROFAST!

  Under min första tid tillsammans med Gud talade jag med Honom hela tiden, och Han talade med mig. Jag var som ett litet barn, som frågade och frågade, ifrågasatte och ifrågasatte – och Gud svarade hela tiden mycket kärleksfullt, tålmodigt och pedagogiskt. Jag förstår idag inte vilken nåd, och vilket tålamod Gud hade med mig. Det känns ibland så overkligt när jag tänker tillbaka på detta. Men jag fick likt ett litet barn lära mig flera saker som jag har nytta och glädje av än i dag. Och till sist kom jag till en punkt då jag ställde ytterligare en helt omöjlig fråga till Gud, och tanken [svaret] kom till mig redan före innan Han stilla svarade: “Mitt barn, nu har jag förklarat så många saker för dig, och en del har jag aldrig tidigare sagt till någon annan människa, så du förstår nu alldeles som du redan tänkt att från och med nu måste du lita fullständigt på Mig, och att Jag en dag kommer att besvara alla dina frågor. Men den dagen är inte nu.”

  Frågan är i mångt och mycket ett naivt barns fråga. Men att vara ett litet naivt barn är enligt mitt förmenande den bästa positionen, så har jag upplevt mig vara hela tiden. Och det ger så mycket av Guds omsorg och närhet.

  2. Trons bön, som omnämns i bibeln är den bön som grundar sig på Guds konkreta löften. All bön är alltså inte trons bön, även om vi uppmanas att bedja för alla våra behov. Men det innebär inte att bönerna är meningslösa eller sämre, det är helt enkelt så att mycket är ett litet barns naiva önskemål till sin fader. Och Gud vill ha vår tillit, även när vi inte får vad vi beder om. Bönen formar oss helt enkelt efter Guds vilja, och den är ett av våra främsta samtal med Gud. BED!

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 2. Sefast Tronde,

  Tack för ditt personliga vittnesbörd.

  Som du förstår knyter jag här an till de vittnesbörd vi fått av Jörgen och Ronny i tråden om trosrörelseskador.

  Det är ju helt otroligt hemskt att stora grupper människor kan låta sig ledas till att spy i hinkar och plastpåsar medan de med primalskrik försöker driva ut onda andar ur sitt inre.

  Och dessa människor har på något sätt manipulerats att tro att dylika ockulta maktmedel är just den “tro” man måste prestera för att tvinga, eller hjälpa Gud, att ge svar på bön.

  Det är så horibelt att man baxnar!

  Därför tog jag fram just detta exempel med Jakob och Petrus. Och ville även visa på att den TRO som församlingen gav prov på handlade om trohet och förtroende UTAN några specifika krav på Gud.

  De ansåg ju till och med att tjänsteflickan var galen och att det i sådana fall var Petrus “ängel”. Tydligen räknade man med att även Petrus skulle dödas av Herodes.

  Det som trosrörelsens charlataner predikar är inte tro utan otro. Ogräs betyder inte att det inte växer något. Ogräs kan sannerligen fylla allt utrymmer där ädla växter skulle gro, och kväva dessa.

  Sammalunda är “otro” inte en brist på “tro”, det handlar om felaktig “tro” och skadliga yttringar av den. Och denna otro kommer förr eller senare att kväva både troheten till, och förtroendet för, Herren.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Tack Kjell och Sefast Tronde….När jag läste först din komentar Sefast tronde blev jag trygg med Gud igen efter en tids ångets och tvivel och prövningar…Och detta stärktes av din Kjell Meweru om trohet mot Gud …

  Vill blott tillägga att jag önskar att jag haft mer trohet mot Gud och tro på Gud och Guds Ord och vilja … Så jag kunnat hantera dessa erfarenheter mer privat och fått lämplig hjälp och vägledning i Guds Ord av rätt kristna. Som även kunnat hjälpa mig och gett mig själavård med, tills allt blivit bra och hanterbart för mig i Gud .Och jag blivit sund och trogen Gud och Guds Ord och vilja och kunnat vara i Gud …

  För jag har omnämt min erfarenhet på lite olika vis i olika forum över internet sen en 5 år tillbaka …Men senaste året, sen Andys blogg upphörde, inte sagt så mycket om saken … Och jag hadde gärna velat varit vis och trygg i tro på Gud om ämnet trosrörelses skador… Som i mitt eget fall… Men tyvärr inte varit det …

  Och dessutom varit så vilse och tvivlande och rädd i min tro på Gud att jag gått för långt emot Gud och kommer att bli dömd av Gud till helvetet och det skulle vara oåterkallerligt på det viset …. Sen jag fick en psykos med religösa grubblerier av mer allvarlig art 1994… Som tillslut handikappade mig helt så jag även blev förtidspensionär därför… Detta har satt så djupa spår i mig så jag stundvis inte varit tillräknelig… Och det har tagit åratal att bli normal för mig och bli sund i tron med ett sunt omdöme och liv faktiskt… Och i mina ädlaste stunder har jag lovat Gud att inte ge Livets Ord dåligt rykte med min påstådda erfarnhet från dem … Men ibland ansett det nödvändigt att säga nåt om saken ändå… Och ibland för mycket, eller för lite tydligt, för att man ska kunna se till helheten i sakfrågorna … För ett mynt har ju som bekant två sidor …. Och det som man kan ge utryck för om en eller annan sak, kanske inte visar på hela sanningen eller är helt objektivt …. Utan sanning med modifikation ibland … För man inte minns helt som det var … Eller man förskönar sin egen person och del i det hela, och svärtar ner sin motpart för nån egen fördel skull, och för att stå i bättre dager själv, än sin skamlige motpart … För han eller hon eller de gjorde ju ändå fel, och det är ju allmänt kännt att de gjort en del missar… Så vad gör väl det då om man spär på lite eller undviker sannningen i saken något… Eller snackar om sånna där, med ett tillmäle i tillägg också, de kan gått ha det som det ställt till det och för oss och för mig …

  Så det blir som en sorts bitter revanch, med att man ger igen och tar hämd, för nu ska de få för allt ont de gjort, och gjort mig. Och nu ska jag minsann få min rättvisa etz… Och när man är på det viset så står man själv på fiendes planhalva istället för Guds igenom Guds försoning i Kristus med Gud….

  Och så får vi ingen positiv lösning från Gud … Bara om vi nånstans i processen kommer till insikt om att Gud har försonat min motpart och mig och alla med sig i Kristus… Och älskar min nästa och vän och fiende och motpart och mig…. Endast där vinner vi full seger för Gud i Kristus Jesus vår Herre tror jag … När vi ödmjukar oss under Guds mäktiga hand och står djävulen emot då flyr han ifrån oss…. Och då kommer vi att kunna se Gud och nästan och vår motpart i ögonen och oss själva …

  Och veta i tro på Gud och Guds Ord att Gud älskar oss och försonat allt i Vår Herre Jesus på Korset… Och det är inte värt att hata och kräva sin egen rättvis och hämnas och kräva hämd… För kärleken gör inget ont mot sin nästa …. Den ber istället för den som korsfäster den… Fader förlåt dem de vet inte vad det gör … Och efter som Jesus är Gud som ber till Fadern i Himlen som människa på, men ändå fortsatt Gud på korset… Så vet vi ju att Fadern förlåter med… Och utan att vi når fram till den kärleken i Gud som aldrig förgår…. Så kan vi aldrig helt rättfärdigt hantera sanningen… Utan vi behöver Guds nåd annars får vi aldrig nån rätsida som Gud vill på livet och problemen … Och om sundheten i tron… Eller trosrörelsen och Livets Ord …

  Och varför är ja så engagerad i detta och det ska lösas rättvist och går att göra igenom Guds rättfärdighet steg för steg i tro på Gud och Guds nåd för Kristi kors och uppståndelses skull… För alla som tagit skada och övriga … Och både för drabbade och ansvariga … Jo dels för att jag varit med i Livets Ord i 11 år och bor i Uppsala sen jag först kom i kontakt med Livets Ord sen 1986 och strax innan blev frälst för 25 år sedan … Och stått i kontakt med dem allt sedan dess med … Och för att jag känner för dem särskilt därför, och även för oss som fått vissa problem av felaktig undervisning och tillämpningen av den…

  Och jag vet att de delat både evangeliet fritt och för intet i Gud och gör och villfarelser…. Och varför har det stått för villfarelser??? För att det själva varit förblindade av dessa … De har enligt min menning inte varit medvetet villolärare … Utan vilseledda av villolära och troligen djävulen om tron utan att förståt bättre … Men problemet finns inom hela kristenhet i världen histioriskt och under samtiden …. Hur villolära tyvärr delat läger med sann tro och inom och utom församlingen … jag har mött det otaliga gånger i alla kristna sammanhang i Sverige i princip… Jag vet inte en enda Kyrka eller Kristen rörelse i Sverige eller världen som med handen på hjärtat och efter nogranna studier i fakta … Som kan säga vi och vårt sammanhang eller jag har aldrig trott villolära och förmeddelat om Gud och Guds Ord… Eller nåt tillfälligt falskt påstående …

  Därmed inte sagt att vi inte kan resonera om problemen och försöka lösa dem då de kommer och uppenbaras… Att förbjuda det skulle defenitivt var fel och vara begynnelsen till sekterism och sekt… Men man måste också vara tålmodig med både goda och onda och lärda och olärda och de med problem och de utan… Och ge tid för förändring och uppmuntran till och god vägledning från villoväg in på rätt väg med …

  Det finns mycket gott att säga också om trosrörelsen och Livets Ord i Uppsala med … Det var bara det jag ville tillägga, och att jag hoppas att vi kommer väl ur detta och alla problem kända och okända … Och att Livets Ord och kyrkan i Sverige och världen…. Och Israel och hela männskligheten… Ska förr eller senare på Kristi maning låta oss försonas med Kristus med Gud och vår nästa och oss själva och livet och Guds Ord i Gud … Steg för steg helt som Gud vill det i Jesus namn, amen Ronny Frid ps103

      (Reply)

 4. Personligen tror jag att när vi lider, såras, eller genomgår andra umbäranden, är det för att i framtiden kunna bringa en bägare med tröst åt dem som kommer efter oss, på vägen. Just det som sårat oss blir till läkedom för andra. Det finns helt enkelt ingen annan väg .Och letar man efter en sådan, kommer man in en stor besvikelse till slut.

  Därför tror jag att “tros förkunnarna” med flera, har kunnat locka sådana enorma skaror in i sina nät. Vi vill helst ta den “lätta vägen” om det ser ut att gå och den erbjuder dom i sina annons kampanjer. Men vad dom inte talar om är att längst inne i betet sitter det en gifthulling, som är svår att ta sig loss ifrån. Man har ju blivit förgiftad av något som har förlamat viljelivet. Låtit andras människors själiska (onda) viljor leda, och forma oss, i stället för Den Helige Andes.

  Och som det står skrivet, Herren är Ande och där Herrens Ande är där är det (ALLTID) frihet. Parentesen är mitt tillägg! (2 Kor 3:17)

  Frihet från vad? Från tvång, dåligt samvete, maktmissbruk, förvirring och bundenhet av olika slag. En förvissning om att Gud är GOD och alltid vill sina barns bästa. Att Han aldrig kastar ut oss på gatan om vi vill tillhöra Honom.

  Tänker ofta på Israel och dess långa fångenskap under den tyranniske Farao!

  De fick lida så mkt under hans diktators skap, så att de till slut längtade ut ur Egypten (satan och denna världen). Sen fick det kosta vad det kosta ville. Herren räddade dem ur Faraos hand, delade havet för dom och förde dem torrskodda igenom. Samtidigt nedgjorde Han alla deras fiender i samma hav !

  I denna ökenvandring var de totalt beroende av Herrens närvaro, ledning och uppehälle. Och Gud visade dem att Han var trofast och visste vad dom behövde.

  Han gav dom skydd mot solens hetta och en eldstod som lyste upp den mörka öken natten. De fick föda och vatten och daglig ledning av Hans moln stod och eldstod. Inte ens deras kläder nöttes ut under denna långa vandring. Blev de sjuka så fick dom se upp till en Kopparorm, och blev helade (Står inte koppar i grundtexten dock). Men minns inte just nu vad det stod istället.

  Denna berättelse var, tror jag, en förebild på den Kristnes vandring här på Jorden. Vi går här i en öken men är på väg mot ett Löftesland, ett bättre land, där ingen ondska finns mera, bara fullkomlighet.

  NU, precis som då, Har vi fått löfte om Den Helige Andes ledning, Hans Faders omsorg om våra behov; föda, kläder och även läkedom.
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 5. Ronny,

  Guds frid önskar jag dig med, den frid som övergår allt vårt förstånd och bevarar våra tankar och hjärtan i Kristus Jesus!

  Ge inte upp Ronny, nåden räcker till oss alla!
  Antonia 🙂

      (Reply)

 6. Ronny skrev: “Vill blott tillägga att jag önskar att jag haft mer trohet mot Gud och tro på Gud och Guds Ord och vilja”

  Det är nog en bekännelse vi alla kan relatera till.

  Jag kan utan minsta tvekan skriva under på denna önskan.

  /Kjell

  Romarbrevet 3:10-24 Det står skrivet:

  Ingen rättfärdig finns, inte en enda.
  Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.
  Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade.
  Ingen finns som gör det goda, inte en enda.
  En öppen grav är deras strupe.
  Sina tungor använder de till svek.
  Huggormsgift är bakom deras läppar.
  Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.
  De är snabba på foten till att utgjuta blod.
  Förödelse och eländeråder på deras vägar, och fridens väg känner de inte.
  De har inte gudsfruktan inför sina ögon.

  Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

      (Reply)

 7. Tack Antonia och Kjell… Ni duger båda två och alla andra med och jag med i tron på endast Jesus Herren som vår rätfärdighet och försoning med Gud och nästan all andra och oss själva och livet i Gud ledd av Anden som Gud vill enligt Guds Ord av bara nåd. Därför Gud älskar er och alla andra och mig och livet som Gud vill det… Som vi kan få dela fritt och för intet med Gud och alla som vill det? Det tycker jag är underbart…

  Må så få ske helt underbart som det blir bäst nu och alltid och för tid och evighet och angående hela livet, Gode Gud så kan göra allting helt klart för oss? Så vi vill det Gode Gud? Som vårt hälleberg du och dit Ord som vi byger vårt hus på… Så när stormarna och vindarna och regnet kastar sig emot vårt hus så består det ändå Gode Gud? Med rätt liv och framtid och församling i frihet och frivilligt? Helt välsignat i frid med dig Gode Gud och trots allt och förföljelse för dit namn och ords skull Gode Gud?

  Med kraft och mod så vi vågar vara frimodiga och oräd i at leva och tro på dig Gud och vittna om dig Jesus Herren Gud och Guds Ord och Vilja och Guds rike… Och utan at dra på dig och andra och oss själva och livet och Guds församling onödiga attacker om möjligt… Och gör oss kloka som ormar och fromma som duvor och utsända som får bland ulvar… . Som dina lärjeungar och tjänare och vänner och arbetare Skördens Herre… Som kallar samman bland vår medmäniskor alla som vill bli dina barn och din församling Kristi brud som gör sig redo för Jesus Återkomst vår Brudgums återkomst…

  För att så när tiden är inne ryckas upp skyarna med de i Kristus döda i tron som också är redo för dig Gud och himlen… Och som kanske en av dem i tron döda i Kristus då? Eller en av de som lever i tron på dig Gud då tiden är inne för Jesu återkomst… Och så vi får en härlighets kropp lik Jesus vår Herre vi uppryckandet där vi möter Jesus på skyarna för at sen färdas med honom till dig Gud vår Fader i Himlen? Och får se dig som vi trodde på här sådan som du är Gode Gud i din nåd och kärlek och härlighet för evigt…

  Och tack Gud för att där synden överflödade,där överflödade din nåd ännu mer? Vare sig det gällde oss eller andra eller var medveten eller omedveten synd? Och helt med din nåd och välsignelse och frid som du vill Gode Gud? Och tack för att inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesu vår Herre??? Och tack också Jesus för att de heliga övervann med Lamets blod Draken, den gamle Ormen han som kallas djävulen och åklagaren?

  Och Gode Gud rädda och skydda ifrån och emot allt ont och allt sorts elände, lidande och problem oavsett skäl och följder? Och vem som är ansvarig eller vad det än är eller beror på? Och rädda och skydda ifrån och emot all villolära och sekt och sekterism? Och ifrån att vara villfaren och villolärare med eller utan sekt och helt ifrån på ditt Gode vis och all sorts skäl och följder av sådant med Helt och för evigt bara som du vill Gode Gud och förlåt Herren Jesus?

  Och Gör allt nytt och väl och trösta och vederkvicka och förmana oss… Du och den du vill sak var använd till det på ditt barmhärtiga vis… Och hoppas du inte behöver vara allt för sträng med någon… Helt underbart och ödmjukt till din ära och för din skull bara Gode Gud? Med din kärlek som överskyler en myckenhet av synd… Men som också kan öppet förmana? För bättre är en öppen förmaning i Kärlek en sittande stillatigande, eller hur det nu står i Guds Ord bibeln om det???

  Gud du vet hur en broder en gång förlät mig, när jag handlade orätt mot honom… Och hur hela mit kristna liv förändrats sen den gången… För han förlät mig verkligen… Och när jag tvivlade på om han menade det, så sa han jo jag förlät dig verkligen… Men att jag ändå inte var helt säker och det gick ytterligare tre dagar… Och jag frågade honom igen, om det verkligen var sant att han förlåtit mig. . Och han svarade vi får ge varandra nåd Ronny… Sen den dagen har jag vetat vad det innebär att var förlåten sin synd av dig Gud eller en medmäniska…

  För endast Jesus Vår Herre skull… För Jesus lidande och död på korset och uppståndelse till evigt liv igen på tredje dagen påsken för ca 2000 år sedan… För din nåd och kärleks skull och bli välsignad och upprättad och få frid med dig och Guds Ord och sin nästa och mig själv och livet i dig Gud? Och förlåta för at bli förlåten med matt 6:14 -15 och Luk 6: 36 -38… Och du visade mig några år innan, att du älskade några som jag föraktade… Och när jag prövade att älska dessa det gällde… Märkte jag att det gick igenom din nåd och kraft… Och det inte var omöjligt…

  Och du vet Gud hur jag praktiserat detta sen dess… Men att det varit tufft och svårt ibland och hur jag misslykats med det och annat med… Och hur hur du och andra och jag fått lida för det… Men Gud gör allt väl om det och med allt angående livet till din ära och för din skull? Med nytt fortsatt liv som du vill bara Gode Gud och för tid och evighet. Och hjälp alla med det som det blir bäst i fortsätningen och ta hand om hela livet och gör helt väl med som det blir bäst alltid också i Jesus namn tack Amen Rony Guds frid och Guds välsignelse för got i Jesus namn,amen !!!

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *