Var går gränsen?

Den frågan brukade min pappa ofta ställa, och när jag var ett barn begrep jag nog inte vikten av frågan. Den hörde till de saker som barn ofta tycker blir onödigt tjat.

Nu vill jag absolut inte att någon skall tro att min pappa var en tjatig typ. Inte alls! Ett annat av hans “standard uttalanden” när vi barn kivades var: “Ni skall vara snälla och rara mot varandra, så länge ni har varandra, bland varandra, för ni vet inte hur länge ni har varandra, bland varandra!”

Om du har läst mitt personliga vittnesbörd vet du att detta fick en mycket verklig betydelse när min bror blev ihjälkörd av en vårdslös bilist. Och jag kan ärligt säga att det har haft effekt i mitt liv. Varje gång jag säger farväl till min hustru, eller andra kära, försöker jag visa hur mycket dessa betyder för mej.

Det kvittar om det bara handlar om att åka till dagens jobb eller snabbköpet. Vi vet faktiskt aldrig, i förväg, om vi kommer att få krama varandra igen på den här sidan av evigheten.

Men nu tänker jag skriva om gränser. Och kanske undrar du vad getter har med det att göra.

Hos Broder Berndt Isaksson pågår just nu en diskussion om svordomar och krafttermer.

Där finns det deltagare som helt tydligt vill legalisera användandet av laddade krafttermer. Det finns andra som på ett mycket sunt sätt går dessa till mötes med bibeltexter och egna erfarenheter.

Det finns säkerligen inga absoluta definitioner på vilka ord som är “fula” och vilka som är “rumsrena”. Däremot finns det oftast en tydlig tradition eller kutym i de kretsar man befinner sig i. Och då blir det en fråga om vilken avsikt man har med användandet av ett “vågat” eller “stötande” ord.

Och nu undrar du kanske fortfarande vad getter har med detta att göra.

Här i Kenya, där jag bor, finns det ganska mycket getter. Faktiskt fler getter än får. Getterna har starkare motstånd mot sjukdomar och mindre krav på en sund meny. Dom är faktiskt markant klyftigare än får också och således lättare att sköta. Getter klarar sig själva. Det gör inte får. Getter vill faktiskt klara sig själva.

Man brukar binda getter vid en påle som slås ner i marken där det finns tillräckligt mycket gräs. Repet binds runt getens bakben, nära klöven.

Om du har sett detta vet du vad geten sedan gör. Den springer genast så långt den kan från pålen och drar i repet så att det bundna benet hänger i luften. Sedan sträcker den på halsen så långt det går och betar av gräset så långt bort från pålen som det bara är möjligt.

Gissa om jag ofta brukar tänka på min pappas fråga! “Var går gränsen?”

Nu tillbaka till användandet av krafttermer eller så kallade svordomar. Det enda man säkert kan säga om dessa är att de bryter mot kulturens regler.

Den som använder krafttermer gör det för att imponera och ta makt. Det kan vara i avsikten att chockera eller intimidera. Det kan vara en yttring av högmod, bitterhet eller agg.

Och, det kan faktist vara på grund av att han befinner sig i en annan kultur än den han vuxit upp i. Han kanske gör det utan avsikt.

Men om han då blir tillrättavisad och vägrar att acceptera kutymen där han befinner sig handlar det alltså om gensträvighet och upproriskhet och motspänstighet och trots.

1 Sam. 15:Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan.

Folkbibeln: “Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi.

KJV: “For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry.

I grundtexten används ordet “terafim”. I Svenska översättningar brukar ordet “husgud” användas, men den som vill söka mer direkt kan t.ex. kolla i KJV på ordet “teraphim”.

Nu vill jag poängtera att de som tillrättavisar bör vara visa och ha insikt i att ett “felaktigt” ord kan vara helt oavsiktligt om det nämligen hör till personens “kultur” eller språk. En tillrättavisning bör vara både värdig och kärleksfull.

Men om personen i fråga håller fast vid sitt språkbruk handlar det alltså om gensträvighet. Törs jag tala om getters natur?

Var det bara en tillfällighet att Jesus tog får och getter som illustration till det han profeterade om i Matt. 25:31-ff?

Jag tror inte på tillfälligheter. Men däremot vet jag att viljan att “klara sig själv” och att “själv bestämma vad som är rätt och fel” kommer raka spåret från själafienden och sitter fast i det “kött” vi fått på grund av syndafallet.

Rom. 7:24 – 8:1 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

Det är detta frälsningen handlar om. Att överlämna jaget, det gensträviga jaget, till den ende som kan frälsa oss. Nämligen Herren Jesus Kristus!

Gal. 5:22 – 24 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

Vilken av dessa egenskaper skulle kunna motivera till användandet av svordomar?

/Kjell

Visits: 54

24 thoughts on “Var går gränsen?”

 1. Kjell,

  Men kära nån, låter ju som en retorisk fråga, tagen direkt ur skolboken 😀

  Givetvis ingen av dessa frukter!

  Men vad säger du/ni om t.ex “attans också”, när man missar spiken och får en blå tum nagel?

  Ska man istället säga tack Jesus kanske? Vi skall ju tacka Honom under livets alla förhållanden, som det står i Bibeln! Känner en kär Broder som alltid gjorde detta när han slog sig, hur illa det än sen gick! Folk som inte var troende och hörde detta, trodde inte han var riktigt som man ska vara.

  Men, hur som helst, så långt har nog jag inte kommit på helgelsen väg ( ännu) 🙂
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 2. Antonia Berglund skrev: “Men vad säger du/ni om t.ex “attans också”, när man missar spiken och får en blå tum nagel?”

  Tja, som jag skrev handlar det nog om mer djupliggande saker är det ord man yttrar. Fast visst finns det mer eller mindre laddade ord. Jag tror att det finns otillåtna ord.

  Sedan är det så att ord ändrar betydelse.

  Ordet “attan” kommer av “aderton” och är nära besläktat med “sjutton”. Jag har läst någonstans att det är en eufemistisk förkortning av “aderton tusen djävlar”. Samma gäller “för sjutton” fast det blir då 1000 färre.

  Men även ordet “minsann” är en eufemism av ett kraftuttryck. Det härstammar från “vid min sanning” som anspelar på Jesus som vägen, sanningen och livet. Man var känsligare för hädiska anspelningar när denna svordom myntades.

  Många tror att “helsefyr” bara är ett fjant-ord, men det kommer från Holländskans “helse vuur” som betyder helvetisk eld eller helvetets eld.

  Många exempel skulle kunna ges.

  Jak. 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, och full av dödande gift. 9 Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi människorna, som äro skapade till att vara Gud lika. 10 Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder. 11 Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten.

  Men som sagt: “tungan kan ingen människa tämja”; och därför får vi kanske avstå från att kasta stenar och försöka så gott det går med ledning och råd.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Jag tror absolut att ett vårdat språk hör till ett helgat liv. Inte tror jag att svordomar existerar i himmelen, lika lite som bråk och tjivande. I himmelen är vi glada, kärleksfulla och snälla allihopa 🙂

  En sak jag nu började fundera över, som jag inte är säker hör till bloggämnet eller inte, är att säga till någon: “Dra åt helvete!”

  Det är ju egentligen en förbannelse. Och vi, som är pånyttfödda, ska ju välsigna alla människor. Förbannelser måste vi lägga på hyllan, och om de ändå råkar slinka ur oss ibland, så får vi be om förlåtelse.

  Och så kom detta till mig: Om vi i hjärtat får TANKEN att önska någon “dra åt helvete” (dvs önska en människa något ont), är också detta en förbannelse. Här är det nog bäst att vi ber Gud om förlåtelse, och ber om kraften att välsigna istället.

  Vi är beroende av Guds nåd allihopa. I oss själva förmår vi inget. Tack vare Guds nåd klarar vi att hålla ett vårdat språk, och välsigna människorna.

  När vi kommit så långt i vår helgelseprocess att vi ser att ett ovårdat språk är fel, så är det verkligen dags att lägga det på hyllan. Om vi inte gör det, trots uppenbarelse från Anden, så är vi sannerligen motsträviga/upproriska.

  Jag fick en bra bild en gång, av en predikant, att vi ska sträva mot att bara tala och tänka sådant som vi kan göra sittandes i Guds, vår Faders knä. Något att fundera över!

  En herde (pastor eller predikant), borde i allt vara ett föredöme, eftersom de ska vara vägvisare till ett helgat liv för oss andra. De har verkligen ett stort ansvar! Så de bör vara extra vaksamma över hur de talar, uppför sig, och hur de lever.

  Men tack och lov är vi andra inte helt beroende av pastorer/predikanter, utan vi har ju Jesus, var och en av oss, som vi kan ta lärdom av genom att läsa i Ordet, och bara följa Honom, och ingen människa, inte ens vår favoritpredikant.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 4. Min brorson ansågs vara upprorisk i skolan häromveckan. Han höll inte med lärarinnan om att vi härstammar från aporna.

  Tror ni lärarinnans telefonsamtal hem fick avsedd effekt?

      (Reply)

 5. Ludvig,

  Har du redan skrivit en artikel om det på egen blog?

  Om inte, vore det fantastiskt att få det som gästblog här.

  Jag kommer då att ansluta med en historisk översikt om evolutionsteorins historia och bakgrund.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Eva Helen skrev: “Om vi i hjärtat får TANKEN att önska en människa något ont, är också detta en förbannelse.”

  Eva, jag kan inte låta bli att litet skämtsamt skriva följande…

  Vi får väl hoppas att Gud borster från det vi säger och tänker när vi kör bil i rusningstid och har bråttom.

  🙂

  Fast jag tror nog att samma regler alltid gäller. Vare sig vi slår oss på tummen, snubblar över barnens leksaker, tappar marmeladsmörgåsen på ryamattan, får blå skärmar på datorn, eller kör bil.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell!

  Angående kraftuttryck, så anser jag naturligtvis inte att det är bra, men det som är ett större problem, är att det är lätt och sitta vid sin dator och skriva ner ex Magnus predikan för att hitta alla fel i den. Men desto svårare att själv ta kontakt med honom och fråga varför, eller för att förmana honom.

  Jag har själv säkert skrivit saker om andra som inte kunnat försvara sig, men jag vill inte göra det längre.
  Eftersom Magnus Persson hängs ut och fler med honom, då troligen utan att först följt biblens tillvägagångssätt när en broder syndar, så anser jag att detta är ränkespridning och inte ett dugg profetiskt.

  Om jag förstått väktartjänsten rätt, så agerar den på uppenbarelse från Gud, se Hesekel, jag tror inte att det är ett bibliskt sätt, att nagelfara vart enda ord en predikant säger för att hitta fel och sen hänga ut vederbörande.
  Jag kan naturligtvis ha fel i detta, men anser att varnandet för olika församlingar och predikanter gått överstyr, det har blivit osunt!

  Bb

      (Reply)

 8. Björn bloggaren,

  1 Tim. 1:5 Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. 6 Från dessa stycken hava somliga farit vilse och vänt sin håg till fåfängligt tal 7 människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå ens vad de själva tala, eller vad de ting äro, som de med sådan säkerhet orda om.

  1 Tim. 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. 5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? 6 Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. 7 Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.

  “icke giva någon motståndare anledning att smäda” (1 Tim. 5:14)

  Titus 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna vad som ännu återstod att ordna, och för att du, på det sätt som jag har ålagt dig, skulle i var särskild stad tillsätta äldste, 6 varhelst någon oförvitlig man funnes, en enda kvinnas man, en som hade troende barn, vilka icke vore i vanrykte för oskickligt leverne eller vore uppstudsiga. 7 Ty en församlingsföreståndare bör vara oförvitlig, såsom det höves en Guds förvaltare, icke självgod, icke snar till vrede, icke begiven på vin, icke våldsam, icke sniken efter slem vinning. 8 Han bör fastmer vara gästvänlig, nitälska för vad gott är, leva tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt; 9 han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot. 10 Ty många finnas som icke vilja veta av någon myndighet, många som föra fåfängligt tal och bedraga människors sinnen; så göra i synnerhet de omskurna. 11 På sådana bör man tysta munnen, ty de förvilla hela hus genom att för slem vinnings skull förkunna otillbörliga läror.

  Björn, jag känner inte den person du refererar till.

  Må var och en döma själv.

  Ovanstående citat skulle kanske kunna vara till vägledning.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Vem är det du inte känner, Magnus, eller de som plitat ner hans predikan ord för ord för att sedan massakera allt han säger.

  Anser inte du att vi bör förmana på ett bibliskt sätt?

  Mat 18:15 Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder.
  Mat 18:16 Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, för att ‘var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago’.
  Mat 18:17 Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig såsom en hedning och en publikan.

  – Vad jag vet, så har ingen gått till Magnus enskilt och vad jag vet, har ingen följt Jesu undervisning på detta området.

  Vad vi gör är att vi syndar själva, genom att hänga ut människor utan ransakning, denna uthängning utan ransakning, dvs utan att personen får en möjlighet att höra anklagelserna direkt och en möjlighet att försvara sig, är att döma på ett olagligt sätt, utan rättegång.

  Dags för omvändelse!

  Bb

      (Reply)

 10. Björn bloggaren skrev: “Vem är det du inte känner, Magnus, eller de som plitat ner hans predikan ord för ord för att sedan massakera allt han säger.”

  Jag känner inte Magnus och lyssnar inte på audio och video.

  Denna blogpost handlar om ovärdigt språkbruk och gensträvighet. Jag refererar inte till någon person specifikt.

  Att citera saker som finns i public domain, ord för ord, anser jag vara tillåtet.

  Att ge synpunkter på det tycker jag nog också är godtagbart förutsatt att citaten är autentiska.

  Om du känner denne Magnus är du välkommen att vidarebefordra mitt erbjudande till honom att skriva en gästartikel och förklara sin ståndpunkt.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell,

  Varför inte kontakta honom själv?

  Jag känner inte magnus personligen, men var i kontakt med honom när han startade i Höör och har på lite avstånd följt honom. Vi bor i samma stad och har varit i hans församling två gånger, dock länge sedan.
  Det jag ser, till allas förfäran, är att United har utvecklats i en bra riktning, sen är ju inte allt bra, men det är det ju ingen stans och du skall få se, att de kommer att utveckalas vidare, precis som du och jag kommer att göra!

  Du skriver: Vilken av dessa egenskaper skulle kunna motivera till användandet av svordomar?
  – Troligen ingen av dem, men jag vet kristna människor som svär väldigt ofta, men som kanske ändå är mer helgade än de flesta, frågan är vad man tittar på!

  Bb

      (Reply)

 12. Kjell,

  Återkommer når jag personligen hunnit inhämta/verifiera fler detaljer runt det aktuella fallet. Erfarenheten har lärt mig att inte fullt ut lita på andra- eller tredjehandsuppgifter. Inte ens ifall sista ledet är mina föräldrar.

      (Reply)

 13. Björn bloggaren,

  Du bor i samma stad. Du har träffat honom. Du har hört honom predika.

  Jag bor nästan 1000 mil från honom. Har aldrig hört honom predika och har bara skrivit en allmän artikel om kraftuttryck.

  Nog måste du medge att det ligger närmare till hands att du talar med honom. Det är ju du som nämnt hans namn här.

  Sedan påstår du: “jag vet kristna människor som svär väldigt ofta, men som kanske ändå är mer helgade än de flesta”

  Ge gärna en textreferens ur Skriften på hur man kan veta hur helgad någon är.

  Något måste ändå vara galet om de svär väldigt ofta.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell,

  “Fast jag tror nog att samma regler alltid gäller. Vare sig vi slår oss på tummen, snubblar över barnens leksaker, tappar marmeladsmörgåsen på ryamattan, får blå skärmar på datorn, eller kör bil.”

  Ja, precis. Samma regel gäller alltid! Annars blir vi religiösa och visar bara en from yta utåt, när någon annan ser oss.

  “Vara trogen i det lilla” – ett ord att tänka på. Att sträva mot att uppföra sig rätt även när ingen ser oss. Och detta, att ingen ser oss, är egentligen inte sant. Gud ser oss alltid.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 15. – Att lämna sitt liv till levande Gud genom Jesus Kristus, är inte bara ord utan fullständig frälsning. Frälsning utan livsförvandling är ingen frälsning, då är de i stället fråga om det subjektiva religiösa självskryt som har som huvudsyfte att framställa sig själv bättre än vad man är. Självupphöjande, maktsyften eller vad det än må vara är det orena motiv.

  Därför är Jesu egen enkla tolkningsnyckel så användbar för oss: “Av frukten skall ni känna trädet”. Där det alltså inte går från klarhet till klarhet, och en god frukt växer fram, är det tyvärr inte rätt ställt. Där inte svordomar och grovt språkbruk ganska snart växer bort finns alltså ingen livsförvandling – och heller ingen frälsning. Sedan är det en annan sak att en och annan prövas genom personliga misslyckanden, mitt under sin livsväg. Men det vi talar om här är vän språkbruk, och inte EN groda som till sorg och förtret hoppat ur någons mun.

  Det finns inget försvar för ett orent språkbruk. Sedan tror jag mig förstå vad Björn menar när han säger “men jag vet kristna människor som svär väldigt ofta, men som kanske ändå är mer helgade än de flesta”. Svordomar i sig, vilka ord det nu må vara, är ändå bara ord, det är den innebörd man lägger i dem som ger dem innehåll. Alltså främst missbruk av ord.

  Men, som min gamla mormor (avliden för ca 37 år sedan) ofta sa: “- Man kan inte hålla på med skit hur länge som helst utan att det börjar lukta av en.”

  Alltså är det tidiga missbruket i sig frukten av en till synes oförarglig men likafullt rebellisk natur (ett eget val), som i förlängningen får lika ödestigra följder som det fortsatta alkoholbruket för alkoholisten: – Döden!

  Men givetvis skall vi om vi kan förmana varandra när det behövs. Själv är inte den här MP en närmare bekant person för mig. Det lilla jag hört om honom härrör sig från en timmes googlande nu. Det jag hunnit läsa om MP ger i vart fall inget gott vittnesbörd. Jag är inte MPs domare. Men likväl håller jag Berndt Isaksson för att vara ett trovärdigt vittne – framför denne MP.
  Varför det? Frukten och lukten!!!

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 16. Sefast Tronde och Kjell!

  När det gäller dessa kraftuttryck, så anser jag naturligtvis att det är helt fel, jag gillar det inte, men tror inte att någon är fri från det.

  Att säga sjutton också är ett kraftuttryck, men ett sådant uttryck, liksom katten också, eller hundan, ja det finns många kraftuttryck som inte går under den benämningen, men som ändå är kraftuttryck.

  Nu är det ju säkert så att varken Serfast, eller Kjell ens har dessa uttryck, men i stort tror jag att alla kristna har någon form av kraftuttryck som de använder när de är arga, eller upprörda.
  Vad som skett, är att man plockat bort de icke acceptabla världsliga kraftuttrycken och ersatt dem med andra som är lite mer rumsrena. Men vad är skillnaden i dessa uttryck, vad är skillnaden med att säga, det går åt pipan, eller det går åt helvete, osv.
  Skilnaden ligger väl i vad vi lägger i orden.

  Jesus sa i Mat 23:33 I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?

  Om vi gör en omskrivning av vad han egentligen sa. Ormen är en bild på djävulen, gehenna är helvetet. Vad Jesus sa var alltså, Ni djävlar, djävulens avföda, hur skulle ni kunna söka att undgå till att dömas till att brinna i helvetet.

  Jesus skräder inte orden, men vi har gjort om det han säger till något fint utan kraftuttryck.
  Inte skulle väl någon här kalla någon annan för djävul, nej troligen inte, men det gjorde Jesus. Jesus använde dessa uttryck för att beskriva något och för att han var upprörd.
  Om Jesus skulle predika idag och säga samma saker, fast i en svensk verision, så tror jag han fått mycket spott och spe!

  När det sedan gäller MP, så gillar jag hans predikningar, men jag gillar inte hans kraftuttryck, men faktum är ändå att vissa av dem speglar sanningen!
  Tyvärr missar kritikerna vad han säger, för de hänger upp sig på kraftutrycksbristen!

  Bb

      (Reply)

 17. Björn bloggaren skrev: “Vad som skett, är att man plockat bort de icke acceptabla världsliga kraftuttrycken och ersatt dem med andra som är lite mer rumsrena. Men vad är skillnaden i dessa uttryck…”

  Jag tror att du med detta beskrivit min avsikt med denna artikel.

  Du såg kanske att jag skrev:

  Den som använder krafttermer gör det för att imponera och ta makt. Det kan vara i avsikten att chockera eller intimidera. Det kan vara en yttring av högmod, bitterhet eller agg.
   
  Och, det kan faktist vara på grund av att han befinner sig i en annan kultur än den han vuxit upp i. Han kanske gör det utan avsikt.
   
  Men om han då blir tillrättavisad och vägrar att acceptera kutymen där han befinner sig handlar det alltså om gensträvighet och upproriskhet och motspänstighet och trots.

   
  Det är just hjärteställningen det handlar om.

  Men att vara gensträvig är en indikation på hjärteställningen.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Björn bloggaren,
  Björn,
  “När det sedan gäller MP, så gillar jag hans predikningar, men jag gillar inte hans kraftuttryck, men faktum är ändå att vissa av dem speglar sanningen!
  Tyvärr missar kritikerna vad han säger, för de hänger upp sig på kraftutrycksbristen”!

  Du använder ordet predikan här och det betyder att förkunna “Guds Ord” som jag förstått det hela.Menar du verkligen att det är detta som han gör?

  Vill du då förklara för mig, vad han “predikar om”, för det missade i sådana fall jag.
  Vad var hans evangelium, menar jag?

  Och om kritikerna hänger upp sig på kraftuttrycken, vems är då felet , kan man ju fundera över. Du tycks mena kritikernas, som borde ha haft vett att sila bort allt profant språk först, och sedan ta vara på pärlorna som trillade från hans läppar.

  Kan en och samma källa ge både sött och bittert vatten ifrån sig?
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 19. “Gal. 5:22 – 24 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

  Vilken av dessa egenskaper skulle kunna motivera till användandet av svordomar?”

  Förstår inte vad Andens frukt har med svordomar att göra? Man va allt det med svordomar och man kan va motsatsen utan svordomar.

      (Reply)

 20. micro skrev: “Förstår inte vad Andens frukt har med svordomar att göra?”

  1. Är svordomar ett tecken på kärlek?

  2. Är svordomar ett tecken på glädje?

  3. Är svordomar ett tecken på frid?

  4. Är svordomar ett tecken på tålamod?

  5. Är svordomar ett tecken på vänlighet?

  6. Är svordomar ett tecken på godhet?

  7. Är svordomar ett tecken på mildhet?

  8. Är svordomar ett tecken på självbehärskning?

  Åtta gånger NEJ om jag skulle svara.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Kjell,

  Svordomar är INTE tecken på att ha/icke ha Andens frukt.
  Och ja,….jag kan mycket väl visa allt detta med svordomar.
  Jag kan vara glad…….****** vad glad jag är.
  Säga nåt kärleksfullt…..***** vad du är fin idag.
  mm

  Inte för att jag har som vana att svära men jag gillar inte överdrifter.
  Vill oxå säga att jag gillar din blogg…..läser den varje dag.
  Blev lite upprörd över detta bara.

      (Reply)

 22. micro skrev: “Vill oxå säga att jag gillar din blogg…..läser den varje dag”

  Tack och välkommen.

  Vad det gäller svordomar får vi väl bara enas om att förbli oense.

  Och eftersom vi alla kommer att få avlägga räkenskap för alla våra ord, kommer vi en dag att veta hur Herren ser på saken.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *